Detlef Weigel (15. 12. 1961)

Transkript

Detlef Weigel (15. 12. 1961)
VORF-8
2014
1
Detlef Weigel (15. 12. 1961)
Max Planck Institute for Developmental Biology
Department of Molecular Biology
Spemannstrasse 37-39
D-72076 Tübingen
Germany
http://www.weigelworld.org/
Max Planck Institute for Developmental Biology
2
 narozen 15. prosince 1961 v Prisser, Dolní Sasko, Německo
(má i americké občanství)
 má syna (10) a dceru (14)
Bielefeld
Cologne
Munich
Tübingen
 1986 – University Bielefeld and Cologne (M.S., biologie)
 1988 – Max Planck Institute in Tübingen (Ph.D., genetika,
Drosophila)
 1988 – 1989 – research associate, Institute of Genetics,
University of Munich
 1989 – 1993 – post-doc, California Institute of Technology,
Pasadena, CA (Elliot Meyerowitz lab)
3
 1993 – 1999 – assistant professor, Plant Biology Laboratory,
The Salk Institute, La Jolla, CA
 1999 – 2001 – associate professor, Plant Biology
Laboratory, The Salk Institute, La Jolla, CA
 2001 – 2003 – adjunct professor, The Salk Institute,
La Jolla, CA
 1997 – 2001 – assistant adjunct professor,
Department of Biology, University of California, San
Diego , CA
 2001 – ředitel Max Planck Institute for Developmental
Biology, Tübingen, zakládá Department for Molecular
Biology
 2004 – adjunct professor, Eberhard Karls University Tübingen
 2007 – výkonný ředitel Max Planck Institute for Developmental
Biology, Tübingen
4
Výzkum
1) Mechanizmus indukce kvetení
Gen LEAFY
Světlo
Signál = florigen?
Místo indukce
kvetení
?
Hormony:
gibereliny
cytokininy
etylén
?
Sacharóza
Polyamidy
Hypotéza multifaktoriálního spouštění:
Funkčnost jedné molekuly podmiňuje či
ovlivňuje funkci jiné molekuly.
5
Geny určující identitu květních meristémů
lfy
LEAFY (LFY)
TERMINAL FLOWER1 (TFL1)
APETALA1 (AP1)
CAULIFLOWER (CAL)
LEAFY (LFY) – mutant lfy produkuje více květních
stvolů než WT; květy jsou zelené a mají pouze
orgány podobné kališním a okvětním lístkům.
Ektopická (a konstitutivní)
exprese LFY1 => předčasné
kvetení; stonky se mění v květy
Normální funkce LFY = přepíná
nedeterminovaný růst
na determinovaný
35S::LFY1
NEdeterminovaný
růst
Determinovaný růst
6
Weigel D, Nilsson O (2002) A developmental switch
sufficient for flower initiation in diverse plants. Nature
377: 495 - 500
Přenos genu LEAFY z Arabidopsis do genomu osiky (aspen) vedl
ke zkrácení doby indukce kvetení osiky z původních několika let
na několik měsíců => gen LEAFY urychluje kvetení.
Důležitý objev: kontrola kvetení hospodářsky významných rostlin.
7
Gen FT
Světlo (dlouhý den)
CO (CONSTANS)
AP1, AP3, etc.
Světlo
FT
CO
Huang T et al. (2005)
Science 309: 1633-1772
mRNA
CO protein
(transkripční faktor)
FT (FLOWERING LOCUS T)
Abe M et al. (2005)
Science 309: 1052-1056
Exprese FT
Wigge PA et al. (2005)
Science 309: 1056-1059
mRNA of FT
UPDATE 2007
Indukce
kvetení
AP1
AP3
LFY
CAL
Jaeger KE, Wigge PA ( 2007) Cur Biol 17: 1-5
+
FD
Stonkový vrchol
FT
FD (FLOWERING LOCUS D)
Mathieu J et al. ( 2007) Cur Biol 17: 1055-1060
Protein FT transportovaný z listů
postačuje k indukci kvetení
8
2) microRNA
Izolace prvního mutanta Arabidopsis s mutací v
miRNA => první důkazy o spojení miRNA s
vývojem rostlin. Identifikace prvního specifického
vývojového procesu regulovaného miRNA.
Model potlačení exprese genu pomocí
miRNA a siRNA
dsRNA
9
siRNA
RISC = RNA-induced silencing complex
DICER
RNA-dependent
RNA polymeráza
mi/siRNA
ribonukleáza
miRNA
(21-23 nukleotidů)
Hairpin loop
RISC*
pri-miRNA
Aktivace pomocí ATP
antisense mi/siRNA
(70 nukleotidů)
m7G
Terčová mRNA
JÁDRO
Rozštěpení
m7G
CYTOPLAZMA
Degradace
Podle
Taiz L and Zeiger E (2006) Plant Physiology, 4th ed.
miRNA - microRNA
siRNA - short interfering RNA
10
3) Přirozené genetické změny (Projekt 1001 genomů)
Základní otázka projektu: „Jak se organizmus adaptuje ke změnám
prostředí – indukují změny prostředí vznik nových struktur či
organizmů?“
Strategie projektu: Srovnání genomů 1001 přirozených linií
Arabidopsis a sledování spontánních mutací v jejich genomech v
závislosti na podmínkách ve kterých daná linie roste.
První výsledky projektu
Cao J et al. (2011) Whole-genome sequencing of multiple Arabidopsis
thaliana populations. Nature Genetics 43: 956-963
Hu TT et al. (2011) The Arabidopsis lyrata genome sequence and the
basis of rapid genome size change. Nature Genetics 43: 476–481
Becker C et al. (2011) Spontaneous epigenetic variation in the
Arabidopsis thaliana methylome. Nature 480: 245–249
11
Ocenění za biologii
1989 - Dieter Rampacher Award of the Max Planck Society
1993 - National Science Foundation Young Investigator
1994 - Young Investigator Award of the National Science Foundation
2001 - Charles Albert Shull Award of the American Society of Plant Biologists
2003 - Member of the European Molecular Biology Organization (EMBO)
2007 - Gottfried Wilhelm Leibniz Prize of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
2008 - Member of the German Academy of Sciences Leopoldina
2009 - Member of the US National Academy of Sciences
2010 - Corresponding Member, Heidelberg Academy of Sciences and Humanities
2010 - Otto Bayer Award of the Bayer Foundations
2010 Otto Bayer Award
(75 000 Euro)
12
2010 - Foreign Member of the Royal Society of London
2011 - Member of American Association for the Advancement
of Science
2011 - State Research Prize of Baden Württemberg
State Research Prize, 6. července 2011
(100 000 Euro)
13

Podobné dokumenty

Merlík červený – staronový model pro studium regulace kvetení

Merlík červený – staronový model pro studium regulace kvetení sledem nukleotidů mezi tzv. start kodonem (ATG) nesoucím informaci pro první aminokyselinu proteinu a stop kodonem (TAA), který nekóduje žádnou aminokyselinu a je signálem pro ukončení syntézy prot...

Více

BakaláŎi - Tisk rozvrhů

BakaláŎi - Tisk rozvrhĹŻ NJ N2 Chr (ZE2) NJ N1 Gab (N2) FJ F3 Ská (3C)

Více

Joanne Chory (1955)

Joanne Chory (1955)  1988 – 1994 – assistant professor, Plant Biology Lab, The Salk Institute, La Jolla, California  1992 – 1994 – adjunct assistant professor, Biology Dept., University of California, San Diego, Cal...

Více

DNA - Laboratory of Mouse Molecular Genetics

DNA - Laboratory of Mouse Molecular Genetics Mullikin JC, Muzny DM, Nash WE, Nelson JO, Nhan MN, Nicol R, Ning Z, Nusbaum C, O'Connor MJ, Okazaki Y, Oliver K, Overton-Larty E, Pachter L, Parra G, Pepin KH, Peterson J, Pevzner P, Plumb R, Pohl...

Více

Bob B. Buchanan (1937)

Bob B. Buchanan (1937) 2005 Stephen Hales Prize, American Society of Plant Biologists 2007 UC Berkeley College of Natural Resources Career Achievement Award 2007 Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt

Více

Mark Estelle (1956)

Mark Estelle (1956) 2003 – Fellow of the American Association for the Advancement of Science 2006 – Kumho International Science Award in Plant Molecular Biology, Kumho Cultural Foundation of Seoul, Korea ($30,000) 200...

Více

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947) První projekt

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947) První projekt 1977 - The John S. Nicholas Award for Outstanding Biology Dissertation (Yale University) 1981 - The Sloan Foundation Research Fellowship (California Institute of Technology), 1994 - The Pelton Awar...

Více

Xing-Wang Deng (1965)

Xing-Wang Deng (1965) CDD komplex (COP10, DET1, DDB1) – nalezen pouze u rostlin

Více

tiskovou zprávu

tiskovou zprávu MUDr. Luděk Stehlík, Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha, za biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest. Polydioxanonový stent by měl být šetrnější ke ...

Více