OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MÍSTO

Komentáře

Transkript

OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MÍSTO
OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MÍSTO
Staré Místo 70, 506 01 Jičín
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
POČ. LISTŮ:
POČ. LISTŮ PŘÍLOH:
199/2011/účt-1108/A20
1
0
VYŘIZUJE:
E-MAIL:
Kateřina Pikardová
[email protected]
DATUM:
12. 7. 2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení písemnosti, týkající se správního řízení dle ust. § 25, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Obecní úřad ve Starém Místě oznamuje, že
Slečna: Veronika Bittnerová, nar. 1991
Trvalý pobyt: Staré Místo 13,
má dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky na Obecním úřadě Staré Místo, č.p. 70, uloženou
písemnost – sdělení o zahájení správního řízení – určenou do vlastních rukou.
Vzhledem k tomu, že pro slečnu Veroniku Bittnerovou nemůže zdejší úřad adresně doručovat,
doručuje jí způsobem uvedeným v ust. § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uloženou
písemnost zdejšího úřadu ze dne 12. 7. 2011, č.j. 199/2011/účt-1108/A20.
Jmenovaná se vyzývá, aby si uloženou písemnost vyzvedla do 15 dnů ode dne vyvěšení této
vyhlášky. Poté bude písemnost v souladu s ust. odst. 2 § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád považována za doručenou.
Datum vyvěšení: 12. 7. 2011
Ukončeno dne:
František Másnica
starosta
Za správnost: Pikardová
ČS, a. s. Jičín
č. ú. 116 352 93 09/0800
IČ 578 584
tel. 493 534 268
fax 493 534 268
www: antee.cz/staremisto.cz
[email protected]