2011

Komentáře

Transkript

2011
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
Andrlová
Berousková
Caha
Čermáková
Fabík
Flám
Havlíková
Hirsch
Holibková
Horbalová
Jochcová
Juřík
Kanderová
Karban
Křivinková
Kubecová
Kučera
Líznarová
Lokajíček
Macečková
Makyča
Martochová
Mikulka
Mokrá
Musilová
Nováková
Okřina
Olasová
Omishore
Pokorná
Prajsová
Říhová
Salva
SKLAD SLUŽBA
Lucie
Dana
Jakub
Martina
Petr
Dalibor
Terezie
Štěpán
Adéla
Lenka
Barbora
Michal
Denisa
Jaroslav
Šárka
Jana Fiorela
Ondřej
Gabriela
Adam
Eliška
Marek
Jana
Petr
Petra
Lenka
Adela
Matouš
Ľubomíra
Abayomi
Eva
Andrea
Táňa
Martin
NÁZEV
Polyfunkční dům
Bytový dům
Divadlo Ořechov
Rezidence Podkova
Divadlo Ořechov
Divadlo Ořechov
Polyfunkční dům
Závod Arvin Meritor
Divadlo Ořechov
Solární mrazírna
Rezidence Podkova
Květná zahrada Kroměříž
Solární mrazírna
Vinařský dům Popice
Hippocentrum
Hippocentrum
Kompaktní bydlení
Polyfunkční dům
Obnova radnice v Drnholci
Bytový dům
Galerie výtvarného umění Brno
Polyfunkční dům
Hippocentrum
Hippocentrum
Solární mrazírna
Polyfunkční dům
Solární mrazírna
Polyfunkční dům
Jezdecký klub Loučky
Solární mrazírna
Závod Arvin Meritor
Polyfunkční dům
Bytový dům
SIGN.
B-B 2147
B-B 2148
B-B 2149
B-B 2150
B-B 2151
B-B 2152
B-B 2153
B-B 2154
B-B 2155
B-B 2156
B-B 2157
B-B 2158
B-B 2159
B-B 2160
B-B 2161
B-B 2162
B-B 2163
B-B 2164
B-B 2165
B-B 2166
B-B 2167
B-B 2168
B-B 2169
B-B 2170
B-B 2171
B-B 2172
B-B 2173
B-B 2174
B-B 2175
B-B 2176
B-B 2177
B-B 2178
B-B 2179
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
VEDOUCÍ PRÁCE S
Vojtová Lea
Menšíková Naděžda
Odvárka Antonín
Vojtová Lea
Odvárka Antonín
Odvárka Antonín
Odvárka Antonín
Nový Alois
Odvárka Antonín
Šindlar Jiljí
Vojtová Lea
Šindlar Jiljí
Nový Alois
Myslín Jiří
Šindlar Jiljí
Šindlar Jiljí
Menšíková Naděžda
Šindlar Jiljí
Vojtová Lea
Šindlar Jiljí
Odvárka Antonín
Menšíková Naděžda
Myslín Jiří
Myslín Jiří
Nový Alois
Menšíková Naděžda
Nový Alois
Menšíková Naděžda
Myslín Jiří
Nový Alois
Nový Alois
Odvárka Antonín
Menšíková Naděžda
1
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Sáňka
Starý
Šimberová
Štollová
Šupová
Trávníček
Veselá
Vjaclovský
Vlčková
Vrágová
Záborská
Zaplatil
Robert
Ondřej
Iva
Martina
Veronika
Jiří
Jana
Jaromír
Kristýna
Pavla
Marína
David
Závod Arvin Meritor
Bioenergocentrum
Divadlo Ořechov
Polyfunkční dům
Bioenergocentrum
Bioenergocentrum
Polyfunkční dům
Hippocentrum
Bytový dům
Polyfunkční dům Brno, ul. Klíčova
Polyfunkční dům
Solární mrazírna
B-B 2180
B-B 2181
B-B 2182
B-B 2183
B-B 2184
B-B 2185
B-B 2186
B-B 2187
B-B 2188
B-B 2189
B-B 2190
B-B 2191
Buřič
Pavel
Kancelářská budova vývoje ŠKODA, Mladá Boleslav
B-B 2192
Čairović
Dorde
Železobetonová monolitická konstrukce
B-B 2193
Černý
Jan
Únosnost deskové mostní konstrukce podle EC
B-B 2194
Darebníček
Pavel
Betonový spřažený most
B-B 2195
Doležal
Martin
Železobetonová monolitická konstrukce
B-B 2196
Drašková
Tereza
Most na dálnici přes místní komunikaci
B-B 2197
Dvořáková
Anna
Obytná budova - Velehrad
B-B 2198
Ferencz
Balázs
Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy
B-B 2199
Frantíková
Markéta
Silniční most
B-B 2200
Gurgul
Roman
Administrativní centrum v Brně
B-B 2201
Hečková
Beata
Strojírenská dílna
B-B 2202
Hetych
Martin
Vybrané nosné konstrukce víceúčelové budovy
B-B 2203
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
VEDOUCÍ PRÁCE S
Nový Alois
Myslín Jiří
Odvárka Antonín
Šindlar Jiljí
Myslín Jiří
Myslín Jiří
Menšíková Naděžda
Myslín Jiří
Menšíková Naděžda
Menšíková Naděžda
Šindlar Jiljí
Nový Alois
Laníková Ivana
Šulák Pavel
Klusáček Ladislav
Panáček Josef
Šulák Pavel
Panáček Josef
Podroužková Božena
Šimůnek Petr
Panáček Josef
Jeneš Rostislav
Čírtek Ladislav
Terzijski Ivailo
2
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Hofírek
Radovan
Návrh železobetonového mostu
B-B 2204
Hošek
Filip
Únosnost deskové mostní konstrukce podle EC
B-B 2205
Hurčík
Vít
Studie možností přerozdělení ohybových momentů na spojitých nosnících
B-B 2206
Janeček
David
Deskový most přes místní potok
B-B 2207
Janisch
Filip
Nosná železobetonová konstrukce objektu polikliniky
B-B 2208
Jetonický
Pavel
Železobetonová konstrukce rekreačního objektu
B-B 2209
Kolibač
Radek
Školící centrum v Brně
B-B 2210
Lang
Rostislav
Analýza příčníku trámového mostu
B-B 2211
Nádvorník
Ondřej
Zámečnická dílna
B-B 2212
Nečas
Daniel
Návrh nosné konstrukce pro polyfunkční dům
B-B 2213
Novotný
Jan
Most na dálnici D3
B-B 2214
Páleník
Petr
Návrh mostu o jednom poli přes trať ČD
B-B 2215
Procházka
Miroslav
Bazén - železobetonová konstrukce
B-B 2216
Repta
Michal
Most u obce Seninka
B-B 2217
Rozsypalová
Anna
Analýza střešních konstrukcí s ohledem na přitížení fotovoltaickými panely
B-B 2218
Smolka
Libor
Most přes řeku Jizerku
B-B 2219
Starý
Marek
Stropní a základové konstrukce RD
B-B 2220
Svoboda
Petr
Stropní konstrukce budovy sídla firmy
B-B 2221
Šedrla
Jakub
Statické řešení monolitické stropní desky
B-B 2222
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
VEDOUCÍ PRÁCE S
Zich Miloš
Klusáček Ladislav
Navrátil Jaroslav
Nečas Radim
Šimůnek Petr
Šimůnek Petr
Podroužková Božena
Nečas Radim
Čírtek Ladislav
Strnad Jiří
Panáček Josef
Nečas Radim
Šulák Pavel
Panáček Josef
Strnad Jiří
Panáček Josef
Klusáček Ladislav
Laníková Ivana
Zich Miloš
3
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
Vančura
Lukáš
Most přes řeku Říku
B-B 2223
Zvolánek
Lukáš
Návrh železobetonového mostu
B-B 2224
Bachůrková
Bárta
Brovják
Vendula
František
Pavel
Zaměření polohopisu a výškopisu v okolí hradu Veveří
Účelové mapování jako podklad pro liniovou stavbu - plynovod
Základní mapa závodu elektrorozvodny VN v Kyjově
B-B 2225
B-B 2226
B-B 2227
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. betonových a
zděných konstrukcí
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Cimpl
Tomáš
Zaměření pro tvorbu účelové mapy v lokalitě Pardubice ul. Palackého, ul. K polabinám
B-B 2228
ú. geodézie
Foral Jakub
Cupalová
Čech
Dörrer
Fuksová
Gardoňová
Žaneta
Miroslav
Tomáš
Romana
Tereza
B-B 2229
B-B 2230
B-B 2231
B-B 2232
B-B 2233
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Ježek Jiří
Vondrák Jiří
Šváb Tomáš
Kutálek Stanislav
Vondrák Jiří
Hájková
Pavla
B-B 2234
ú. geodézie
Fišer Zdeněk
Hamáčková
Horák
Hříbek
Hůlová
Chrástová
Izrael
Jílková
Kaderka
Karas
Martina
Aleš
Jan
Martina
Šárka
Peter
Jana
Jaroslav
Jindřich
B-B 2235
B-B 2236
B-B 2237
B-B 2238
B-B 2240
B-B 2241
B-B 2242
B-B 2243
B-B 2244
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Foral Jakub
Berková Alena
Kalvoda Petr
Kutálek Stanislav
Kalvoda Petr
Kratochvíl Radim
Kuruc Michal
Bureš Jiří
Vondrák Jiří
Kelblová
Kristýna
B-B 2245
ú. geodézie
Foral Jakub
Klusák
Klusoňová
Kocurková
Petr
Pavla
Vladimíra
B-B 2246
B-B 2247
B-B 2248
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Vondrák Jiří
Sedláček Svatopluk
Bartoněk Dalibor
Kováč
Michal
B-B 2249
ú. geodézie
Fišer Zdeněk
Kratochvil
Přemysl
B-B 2250
ú. geodézie
Kalvoda Petr
Kratochvíl
Richard
Zaměřeni vinného sklepa a zpracování ve 3D
Vyhotovení tachymetrického plánu v lokalitě Hrad Veveří - Prádelna
Revitalizace lokality Horečky - getetické zaměření
Periodické sledování svahových jevů, lokalita Pasecká skála
Vyhotovení tachymetrického plánu v okolí státního hradu Veveří - lokalita Prádelna
Revize aktuálního stavu PBPP v katastrálním území Jedovnice - chatová oblast až po
počátek Rakoveckého údolí
Zaměření areálu hřbitova a kostela v Chřenovicích pro tvorbu účelové mapy
Geodetické zaměření plynovodu v obci Šlapanice
Sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu
Periodické sledování svahových jevů, lokalita Pasecká skála
Sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu zadané části lokality Nesměř
Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Býčí skála
Tachymetrické zaměření části území v okolí hradu Veveří
Implementace geodat do multidisciplinárního datového skladu ARCGIS
Vyhotovení účelové mapy sídliště Kopaniny
Zaměření polohopisu a výškopisu pro tvorbu účelové mapy v lokalitě Omice - lesní trať
Rosický les, 2. část
Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v lokalitě pro Výuku v terénu
Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v digitální mapě
Tvorba on-line geo-web aplikace
Zaměření lokality "Rudické propadání - Jedovnický potok". Oblast krasového útvaru
Kolíbky.
Polohopisné zaměření katastrálního území Vranovice pro účely komplexních pozemkových
úprav
Použití nivelačního přístroje Sprinter pro kontrolu výšek nivelačních bodů
B-B 2251
ú. geodézie
Weigel Josef
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
Panáček Josef
Zich Miloš
Kuruc Michal
Vondrák Jiří
Bureš Jiří
4
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
B-B 2252
B-B 2253
B-B 2254
B-B 2255
B-B 2256
B-B 2257
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Vondrák Jiří
Kuruc Michal
Hanzl Vlastimil
Vondrák Jiří
Kuruc Michal
Vondrák Jiří
B-B 2258
ú. geodézie
Bureš Jiří
B-B 2259
B-B 2260
B-B 2261
B-B 2262
B-B 2263
B-B 2264
B-B 2265
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Kratochvíl Radim
Kratochvíl Radim
Kalvoda Petr
Šváb Tomáš
Sedláček Svatopluk
Kratochvíl Radim
Plánka Ladislav
B-B 2266
ú. geodézie
Šváb Tomáš
B-B 2267
ú. geodézie
Vitula Alexej
B-B 2268
ú. geodézie
Šváb Tomáš
B-B 2269
B-B 2270
B-B 2271
B-B 2272
B-B 2273
B-B 2274
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Vitula Alexej
Fišer Zdeněk
Kratochvíl Radim
Hanzl Vlastimil
Weigel Josef
Fišer Zdeněk
B-B 2275
ú. geodézie
Foral Jakub
Alena
Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v prostoru Výuky v terénu I
Účelová mapa nádvoří hradu Veveří
Tvorba 3D modelu kostela v Rudicích
Vyhotovení tachymetrického plánu v lokalitě Hrad Veveří - pod hradbou
Porovnání výšek určovaných metodami GNSS a nivelace
Vyhotovení tachymetrického plánu v lokalitě Hrad Veveří
Geodetické zaměření a vyhotovení technické mapy pro projekt rekonstrukce rodinného
domu
Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Křtinského potoka
Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - NPR Býčí skála
Vyhotovení účelové mapy sídliště Kopaniny
Obnova katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Rakvice
Určení průběhu a délky trasy běžeckého závodu
Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Kostelík
Památná místa moravské geodézie a kartografie
Vybudování sítě podrobného bodového polohového pole v katastrálním území Lipová u
Slavičína
Problematika tvorby geometrického plánu v prostoru s analogovou mapou
Vybudování sítě podrobného bodového polohového pole v katastrálním území Loučka u
Valašského Meziříčí
Vojenská opevnění v mapových dílech na území ČR
Mapové značky katastrálních map - historie,současnost,vývoj.
Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Krkavčí skála
Určení geometrických parametrů běžecké trati v Radosticích
Vytvoření prostorového modelu krasového útvaru
Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraném katastrálním území Maloměřice.
Zaměření polohopisu a výškopisu pro tvorbu účelové mapy v lokalitě Omice - lesní trať
Rosický les, 1. část
Ověření výšek vybraných bodů nivelační sítě v Brně
B-B 2276
ú. geodézie
Weigel Josef
Šafránková
Tereza
Zaměření Barokního areálu Vraclav včetně stavební dokumentace historického objektu
B-B 2277
ú. geodézie
Foral Jakub
Šimečková
Tesař
Tomáš
Uchytil
Radka
Jaroslav
Josef
Zdeněk
Sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu zadané části lokality Nesměř
Určení geometrických parametrů běžecké trati v Modřicích
Zaměření pro tvorbu účelové mapy v lokalitě Rybná nad Zdobnicí.
Geodetická činnost při revitalizaci rybníka
B-B 2278
B-B 2279
B-B 2280
B-B 2281
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
Kalvoda Petr
Hanzl Vlastimil
Foral Jakub
Ježek Jiří
Kremser
Kriške
Kubiš
Kuncová
Letko
Lisoňková
Christian
Petr
Václav
Tereza
Ivan
Lucie
Lovecký
Marek
Lukášová
Naništa
Nezvalová
Nováková
Panchártek
Pavelková
Pavlisková
Daniela
Jiří
Kristýna
Martina
Jan
Zuzana
Anna
Petrušková
Tereza
Rášová
Alexandra
Rybecký
Pavel
Rychlá
Řídká
Sánthová
Sasyn
Sekanina
Skulina
Lucie
Barbora
Zuzana
Jan
Michal
Radim
Slámová
Monika
Stískalová
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
5
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
Votoupal
Vrba
Vyhlídalová
Zbránek
Daňa
Fryš
Hajn
Maršálek
Prusková
Střižík
Martin
Vítězslav
Vladimíra
Jakub
Jan
František
Jakub
Jan
Nikola
Jakub
Dokumentace cvičného bodového pole v lokalitě Nesměř - Dolní Heřmanice
Obnova katastrálního operátu
Mapové značky topografických map- historie,současnost,vývoj.
Zaměření pro tvorbu účelové mapy v lokalitě Plzeň, ul. Borská
Zemní tlaky
Zakládání od píky - Zakládání v Jindřichově Hradci
Tvrdoměrné metody v mechanice hornin
Štětové stěny a jejich výpočet
Návrh založení objektu
Stavební jámy a jejich odvodnění
B-B 2282
B-B 2283
B-B 2284
B-B 2285
B-B 2286
B-B 2287
B-B 2288
B-B 2289
B-B 2290
B-B 2291
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
Vondrák Jiří
Kutálek Stanislav
Fišer Zdeněk
Foral Jakub
Glisníková Věra
Brdečková Helena
Horák Vladislav
Glisníková Věra
Glisníková Věra
Glisníková Věra
Bašista
Ján
Zemědělská hala pro ustájení dobytka
B-B 2292
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Baudišová
Monika
Dřevěná konstrukce jízdárny
B-B 2293
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Straka Bohumil
Bílek
Jaroslav
Ocelová konstrukce zastřešení autobusového nádraží
B-B 2294
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Röder Václav
Ćmiel
Jiří
Zastřešení sportovní haly v Jihlavě
B-B 2295
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Dušková
Jitka
Skladový halový objekt
B-B 2296
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Buchta Stanislav
Dvořák
Jan
Sportoviště v Náměšti nad Oslavou
B-B 2297
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Erban
Jakub
Nosná konstrukce tenisové haly
B-B 2298
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Barnat Jan
Grochalová
Eva
Konstrukce zastřešení plaveckého bazénu
B-B 2299
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Štrba Michal
Guziur
Martin
Nosná konstrukce haly
B-B 2300
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Straka Bohumil
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
6
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
Guziur
Petr
Tržnice
B-B 2301
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Harazim
Petr
Nosná konstrukce tenisové haly
B-B 2302
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Holub
Radim
Nosná dřevěná konstrukce rodinného domu ve Znojmě
B-B 2303
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Chalupa
Miroslav
Logistické centrum v Bystřici nad Pernštejnem
B-B 2304
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Ivánek
Robert
Objekt pro venkovní ustájení koní
B-B 2305
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Ječmínek
Radomír
Ocelová nosná konstrukce víceúčelové haly
B-B 2306
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Hron Lukáš
Koteš
Mário
Nosná dřevěná konstrukce horské chaty
B-B 2307
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Röder Václav
Kyzlink
Lukáš
Sportovní hala
B-B 2308
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Sýkora Karel
Loučka
Miroslav
Lávka pro pěší a cyklisty v Mohelnici
B-B 2309
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Machala
Zdeněk
Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
B-B 2310
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Barnat Jan
Matuška
Martin
Dřevěná nosná konstrukce bazénové haly
B-B 2311
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Straka Bohumil
Mendroková
Magda
Objekt haly pro průmyslové využití
B-B 2312
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Mojžíš
Jan
Nosná ocelová konstrukce budovy pro technologická zařízení
B-B 2313
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Puchner Josef
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
7
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
Moravcová
Bronislava
Ocelová konstrukce přístřešku
B-B 2314
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Štrba Michal
Moravec
Karel
Nástavba administrativní budovy
B-B 2315
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Mužná
Alena
Montážní hala
B-B 2316
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Nováková
Hana
Víceúčelová sportovní hala v Moravské Třebové
B-B 2317
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Pijáčková
Jana
Hala pro průmyslovou výrobu
B-B 2318
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Přivřelová
Veronika
Expozice ve Velkém Meziříčí
B-B 2319
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Pupík
Antonín
Nosná konstrukce muzejního pavilonu v Mikulově
B-B 2320
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Rapant
Jaromír
Konstrukce rozhledny kombinovaná z oceli a dřeva
B-B 2321
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Barnat Jan
Smitalová
Jana
Zastřešení letištní haly
B-B 2322
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Štrba Michal
Sokolová
Eva
Squashová hala v Jaroměřicích nad Rokytnou
B-B 2323
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Pilgr Milan
Ševčíková
Lenka
Zastřešení víceúčelové haly ve Vlašimi
B-B 2324
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Špeta
Václav
Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly
B-B 2325
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Štrba Michal
Tapšáková
Ivana
Nosná konstrukce zastřešení výstavního pavilonu v Blansku
B-B 2326
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
8
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
VEDOUCÍ PRÁCE S
Tylčer
Jan
Nosná konstrukce lávky pro chodce a cyklisty
B-B 2327
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Vaněk
Štěpán
Lávka pro chodce v Liberci
B-B 2328
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Šmak Milan
Vincour
Jan
Ocelová konstrukce zastřešení hangáru
B-B 2329
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Štrba Michal
Závacká
Petra
Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
B-B 2330
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Bajer Miroslav
Žwaková
Vendula
Ocelová konstrukce průmyslové haly
B-B 2331
ú. kovových a
dřevěných konstrukcí
Karmazínová M.
Ábel
Matúš
Rodinný dům Horná Streda
B-B 2332
Bárta
Hynek
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2333
Bayer
Josef
Rodinný dům v Brně - Stránicích
B-B 2334
Belžík
Roman
Rodinný dům
B-B 2335
Benák
Dalibor
Detached house
B-B 2336
Bencúr
Matej
Novostavba rodinného domu
B-B 2337
Beneš
Lukáš
Bytový dům
B-B 2338
Berka
Jan
Rodinný dům s dvougaráží
B-B 2339
Bogárová
Markéta
Mateřská školka
B-B 2340
Brtníčková
Jitka
Rodinná vila
B-B 2341
Burianová
Lenka
Rodinný dům v Brně
B-B 2342
Burianová
Nikola
Rodinný dům s kadeřnictvím
B-B 2343
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
Eliáš Luboš
Utíkalová Ivana
Kalousek Lubor
Matějka Libor
Sedlák Jiří
Kolář Radim
Spáčil Miroslav
Hlavačka Tomáš
Lavický Miloš
Mastná Zuzana
Petříček Tomáš
Kacálek Petr
9
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Caha
Jan
Rodinný dům v Březině
B-B 2344
Cíchová
Petra
Rodinný dům ve Zvoli nad Pernštejnem
B-B 2345
Čapek
Pavel
Rodinný dům R/4
B-B 2346
Čermáková
Kateřina
Rodinný dům s medárnou
B-B 2347
Černín
Jiří
Moderní rodinný dům
B-B 2348
Černín
Lukáš
Rodinný dům
B-B 2349
Čunek
Jiří
Rodinný dům ve Valašském Meziříčí
B-B 2350
David
Tomáš
Výrobní hala se zázemím
B-B 2351
Dlouhý
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2352
Doležal
Ondřej
Penzion
B-B 2353
Dosedlová
Anna
Rodinný dům s provozem
B-B 2354
Dostál
Ivan
Bytový dům v Přerově
B-B 2355
Dostálek
Tomáš
Bytový dům
B-B 2356
Doupovec
Petr
Rodinný dům s ordinací
B-B 2357
Doušek
Vítězslav
Rodinný dům v Brťově
B-B 2358
Dusilová
Kamila
Rodinný dům
B-B 2359
Dvořák
Martin
Moderní rodinný dům
B-B 2360
Dvořáková
Jana
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2361
Eis
Jan
Rodinný dům s wellness
B-B 2362
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Müller Jan
Müller Jan
Vlček Milan
Mastná Zuzana
Šuhajda Karel
Matějka Libor
Petříček Tomáš
Hlavačka Tomáš
Hlavačka Tomáš
Donaťáková Dagmar
Kacálek Petr
Hlavačka Tomáš
Sukopová Dáša
Kacálek Petr
Matějka Libor
Donaťáková Dagmar
Šuhajda Karel
Utíkalová Ivana
Mastná Zuzana
10
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Fajfr
Martin
Novostavba rodinného domu
B-B 2363
Fibich
Marek
Rodinný dům
B-B 2364
Flám
Dalibor
Rodinný dům
B-B 2365
Forman
Daniel
Rodinný dům
B-B 2366
Giblo
Sergej
Rodinný dům
B-B 2367
Gőghová
Orsolya
Rodinný dům
B-B 2368
Habarta
Michal
Rodinný dům s podnikatelským provozem
B-B 2369
Hakl
Radek
Rodinný dům
B-B 2370
Halama
Stanislav
Rodinný dům s projekční kanceláří
B-B 2371
Halla
Antonín
Terasový dům
B-B 2372
Hamr
Jiří
Rodinný dům s ordinací
B-B 2373
Hamšík
Václav
Bytový dům
B-B 2374
Hanzel
Petr
Rodinný dům R/5
B-B 2375
Hažmuka
Jakub
Energeticko úsporný rodinný dům
B-B 2376
Hindráková
Kateřina
Rodinný dům
B-B 2377
Hlavatý
Pavel
Mezonetová vila s provozovnou
B-B 2378
Hlavica
Jiří
Rodinný dům s masážním salonem
B-B 2379
Hofman
Petr
Inteligentní rodinný dům s nízkou energetickou náročností
B-B 2380
Holub
Ondřej
Rodinný dům
B-B 2381
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Kolář Radim
Matějka Libor
Moudrý Ivan
Maceková Věra
Klimešová Jarmila
Kacálek Petr
Sukopová Dáša
Klimešová Jarmila
Beneš Petr
Lavický Miloš
Beneš Petr
Donaťáková Dagmar
Vlček Milan
Košíčková Ivana
Moudrý Ivan
Müller Jan
Čuprová Danuše
Mastná Zuzana
Košíčková Ivana
11
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Honzíková
Martina
Rodinný dům
B-B 2382
Horálek
Jiří
Zděný rodinný dům
B-B 2383
Hradečný
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2384
Hradilová
Kateřina
Rodinný dům v Terezíně
B-B 2385
Hrobař
Pavel
Stavba pro bydlení z vápenopískového zdiva
B-B 2386
Hruboň
Ondřej
Rodinný dům s vinotékou v Ostravě
B-B 2387
Hrůza
Jan
Rodinný dům
B-B 2388
Hrůza
Vojtěch
Rodinný dům s ordinací
B-B 2389
Hudec
Karel
Detached house
B-B 2390
Hugyecová
Aneta
Rodinný dům
B-B 2391
Hůlka
Jakub
Rodinný dům
B-B 2392
Hůlková
Lucie
Rodinný dům R/6
B-B 2393
Chalupová
Monika
Novostavba rodinného domu
B-B 2394
Charvátová
Eliška
Rodinný dům s provozovnou, Iľava
B-B 2395
Chlebíková
Monika
Rodinný dům v Čejkovicích
B-B 2396
Chleboun
Pavel
Rodinný dům
B-B 2397
Chmiel
Tomáš
Rodinný dům se soukromou rehabilitací, Nýdek
B-B 2398
Jakoubě
Jiří
Polyfunkční dům
B-B 2399
Janeček
Jan
Rodinný dům R/7
B-B 2400
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Spáčil Miroslav
Lavický Miloš
Hradil Dušan
Pexová Jana
Lavický Miloš
Štěpánek Ladislav
Moudrý Ivan
Kacálek Petr
Sedlák Jiří
Maceková Věra
Mazánek Pavel
Vlček Milan
Mastná Zuzana
Eliáš Luboš
Pexová Jana
Utíkalová Ivana
Benešová Romana
Donaťáková Dagmar
Vlček Milan
12
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Jelének
Martin
Rodinný dům
B-B 2401
Jelínek
Roman
Rodinný dům v Kostelci u Zlína
B-B 2402
Jeřábek
Martin
Rodinný dům s meziúrovní
B-B 2403
Ježek
Milan
Novostavba rodinného domu
B-B 2404
Jiříček
Karel
Rodinný dům v Jaroměři
B-B 2405
Juchelka
Jakub
Rodinný dům
B-B 2406
Jun
Filip
Zděný rodinný dům
B-B 2407
Jurčo
Pavel
Rodinný dům v Bratislavě
B-B 2408
Kaczyński
Marek
Rodinný dům s podnikatelskou činností
B-B 2409
Kadlčík
Petr
Rodinný dům s ordinací
B-B 2410
Kainar
Martin
Rodinný dům
B-B 2411
Kalafus
Lukáš
Rodinný dům
B-B 2412
Kantor
Robert
Rodinný dům s masážním salonem, Bystřice
B-B 2413
Kárníková
Iva
Rodinný dům s ordinací
B-B 2414
Keclík
Jan
Rodinný dům
B-B 2415
Kerberová
Lenka
Rodinný dům s prodejnou kosmetiky ve Vyškově
B-B 2416
Kermes
Adam
Rodinný dům
B-B 2417
Khásová
Vendula
Polyfunkční dům s projekční kanceláří v Domažlicích
B-B 2418
Klimecký
Václav
Rodinný dům, Horní Bečva
B-B 2419
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Kalousek Miloš
Benešová Romana
Mastná Zuzana
Kolář Radim
Kalousek Lubor
Kalousek Miloš
Lavický Miloš
Petříček Tomáš
Maceková Věra
Kacálek Petr
Hlaváček Pavel
Mohelníková Jitka
Benešová Romana
Kacálek Petr
Spáčil Miroslav
Štěpánek Ladislav
Mohelníková Jitka
Štěpánek Ladislav
Kacálek Petr
13
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Klívar
Luboš
Rodinný dům s internetovou kavárnou ve Vyškově
B-B 2420
Kocian
Ondřej
Rodinný dům
B-B 2421
Kohut
Lukáš
Rodinný dům s prodejnou oděvů ve Vyškově
B-B 2422
Kokolia
Jakub
Rekonstrukce historického objektu
B-B 2423
Kolouchová
Hana
Rodinný dům
B-B 2424
Konečná
Jana
Rodinný dům
B-B 2425
Kopecký
Marek
Rodinný dům Jaroměř
B-B 2426
Kopic
Martin
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2427
Koprivňanský
Rastislav
Polyfunkční dům Trenčín
B-B 2428
Kouřilová
Markéta
Rodinný dům s kadeřnictvím ve Vyškově
B-B 2429
Kovář
Kamil
Rodinný dům
B-B 2430
Kozůbková
Lenka
Rodinný dvojdům, Vlčnov
B-B 2431
Král
Václav
Rodinný dům
B-B 2432
Krechler
Ondřej
Rodinný dům s ordinací
B-B 2433
Krejčová
Dita
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2434
Kretek
Jakub
Rodinný dům
B-B 2435
Krmaš
Jan
Rekonstrukce a dostavba rodinné vily v Hronově
B-B 2436
Kuchynka
Jan
Rodinný dům v Hustopečích
B-B 2437
Kunetková
Lenka
Rodinný dům, Mikulůvka
B-B 2438
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Štěpánek Ladislav
Mohelníková Jitka
Štěpánek Ladislav
Mastná Zuzana
Mohelníková Jitka
Kalousek Miloš
Eliáš Luboš
Utíkalová Ivana
Štěpánek Ladislav
Štěpánek Ladislav
Mohelníková Jitka
Bečkovský David
Mohelníková Jitka
Petříček Tomáš
Utíkalová Ivana
Smolka Radim
Kalousek Lubor
Pexová Jana
Kacálek Petr
14
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Kvašňovský
Tomáš
Zděný rodinný dům
B-B 2439
Lacina
Martin
Dřevostavba pro bydlení
B-B 2440
Lahodný
František
Rodinný dům
B-B 2441
Lakota
Radek
Rodinný dům
B-B 2442
Langenberger
Lukáš
Rodinný dům R/8
B-B 2443
Lašák
Jan
Zděný rodinný dům
B-B 2444
Laštůvka
Jan
Rodinný dům
B-B 2445
Lebeda
Martin
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2446
Lech
Martin
Rodinný dům
B-B 2447
Lenoch
Petr
Rodinný dům
B-B 2448
Lišková
Jana
Rodinný dům, Lelekovice
B-B 2449
Lucký
Jan
Rodinný dům s provozovnou Šumperk
B-B 2450
Lužný
Vítězslav
Terasový dům
B-B 2451
Macháček
Pavel
Energeticky úsporný dům
B-B 2452
Machatka
Petr
Rodinný dům Nové Město na Moravě
B-B 2453
Majsniar
Michal
Rodinný dům v Bohuslavicích nad Metují
B-B 2454
Maňásková
Kristýna
Rodinný dům R/1
B-B 2455
Marek
Adam
Rodinný dům
B-B 2456
Marek
Václav
Energeticky úsporný dům
B-B 2457
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Lavický Miloš
Lavický Miloš
Hlavačka Tomáš
Brukner Bohuslav
Vlček Milan
Lavický Miloš
Spáčil Miroslav
Utíkalová Ivana
Mohelníková Jitka
Hlavačka Tomáš
Müller Jan
Eliáš Luboš
Lavický Miloš
Čuprová Danuše
Hlavačka Tomáš
Kalousek Lubor
Vlček Milan
Donaťáková Dagmar
Čuprová Danuše
15
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Masaryková
Andrea
Rodinný dům s kanceláři
B-B 2458
Maslák
Michal
Rodinný dům
B-B 2459
Matal
Pavel
Rodinný dům
B-B 2460
Měchurová
Klára
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2461
Merenus
Vojtěch
Rodinný dům ve Vilémově
B-B 2462
Měřínský
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2463
Míčová
Markéta
Novostavba rodinného domu v Letonicích
B-B 2464
Mičudová
Barbora
Rodinný dům v Pustiměři
B-B 2465
Mích
Ronald
Rodiný dům s wellness provozem ve Vyškově
B-B 2466
Michalicová
Iva
Rodinný dům
B-B 2467
Michlovský
Jiří
Rodinný dům s lisovnou
B-B 2468
Miška
Tomáš
Nízkoenergetický rodinný dům
B-B 2469
Moudrá
Jana
Polyfunkčí dům s prodejnou parfumerie v Třebíči
B-B 2470
Mucha
David
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2471
Musil
Ladislav
Energeticko úsporný rodinný dům
B-B 2472
Mužátko
Pavel
Terasový rodinný dům
B-B 2473
Mžik
Libor
Rodinný dům s provozovnou, Orlová-Lutyně
B-B 2474
Nagy
František
Mateřská školka
B-B 2475
Naiser
Jaromír
Rodinný dům
B-B 2476
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Hlavačka Tomáš
Smolka Radim
Škramlik Jan
Utíkalová Ivana
Kalousek Lubor
Matějka Libor
Spáčil Miroslav
Pexová Jana
Štěpánek Ladislav
Kalousek Miloš
Petříček Tomáš
Hlaváček Pavel
Štěpánek Ladislav
Hlaváček Pavel
Košíčková Ivana
Hlavačka Tomáš
Eliáš Luboš
Maceková Věra
Kacálek Petr
16
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Navrátil
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2477
Nečinová
Lucie
Rodinný dům s podnikatelskou činností
B-B 2478
Nekuda
Michal
Víceúčelový objekt s ubytováním
B-B 2479
Novák
Pavel
Lázeňský pavilon
B-B 2480
Nováková
Tereza
Rodinný dům s provozovnou v Trutnově
B-B 2481
Olžbut
Peter
Rodinný dům
B-B 2482
Ostrovský
Milan
Rodinný dům s autodílnou
B-B 2483
Ovísek
David
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2484
Paseka
Luboš
Srubový rodinný dům na Vysočině
B-B 2485
Patera
Vojtěch
Rodinný dům
B-B 2486
Pavlíček
Jan
Detached house
B-B 2487
Pavlů
Iveta
Rodinný dům
B-B 2488
Pecková
Kateřina
Rodinný dům
B-B 2489
Pella
Radim
Rodinný dům, Vincencov
B-B 2490
Petr
Zdeněk
Rodinný dům
B-B 2491
Pevný
Zdeněk
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2492
Plaček
Michal
Rodinný dům s projekční kanceláří ve Vyškově
B-B 2493
Plachetský
Jiří
Rodinný dům
B-B 2494
Plavec
Kamil
Rodinný dům
B-B 2495
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Mazánek Pavel
Maceková Věra
Klimešová Jarmila
Hubáčková Blažena
Kalousek Lubor
Škramlik Jan
Utíkalová Ivana
Hlaváček Pavel
Kalousek Lubor
Sedlák Jiří
Sedlák Jiří
Hlavačka Tomáš
Spáčil Miroslav
Müller Jan
Hlavačka Tomáš
Utíkalová Ivana
Štěpánek Ladislav
Mohelníková Jitka
Hlavačka Tomáš
17
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Plch
David
Rodinný dům
B-B 2496
Plíšková
Tereza
Nadstandardní rodinný dům
B-B 2497
Polách
Miroslav
Detached house
B-B 2498
Prívara
Marek
Rodinný dům s kadeřnictvím, Mosty u Jablůnkova
B-B 2499
Procházka
Pavel
Novostavba rodinného domu
B-B 2500
Prokopová
Veronika
Dům s provozovnou
B-B 2501
Pruchnický
Lukáš
Rodinný dům
B-B 2502
Převor
Dominik
Rodinný dům
B-B 2503
Přidal
Pavel
Rodinný dům
B-B 2504
Přichystal
Jan
Rodinný dům v Ochozi u Brna
B-B 2505
Punda
Jiří
Zděný rodinný dům
B-B 2506
Půtová
Lucie
Rodinný dům Brno
B-B 2507
Recmanik
David
Zděný rodinný dům
B-B 2508
Remeš
Vlastislav
Rodinný dům
B-B 2509
Ryba
Radim
Zděný rodinný dům
B-B 2510
Rylko
Dominik
Nadstandartní rodinný dům
B-B 2511
Rzymanová
Beata
Rodinný dům s podnikatelskou činností
B-B 2512
Řeháček
Martin
Rodinný dům s dvojgaráží
B-B 2513
Řehůřková
Lucie
Rodinný dům
B-B 2514
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Beneš Petr
Utíkalová Ivana
Sedlák Jiří
Hlaváček Pavel
Kolář Radim
Mohelníková Jitka
Smolka Radim
Spáčil Miroslav
Bečkovský David
Müller Jan
Lavický Miloš
Novotný Miloslav
Lavický Miloš
Škramlik Jan
Lavický Miloš
Utíkalová Ivana
Maceková Věra
Hlavačka Tomáš
Moudrý Ivan
18
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Salaj
Jan
Energeticky pasivní rodinný dům
B-B 2515
Sedláček
Lukáš
Rodinný dům RD-11
B-B 2516
Sedláček
Ondřej
Řadový rodinný dům, Žatčany
B-B 2517
Sedláček
Tomáš
Rodinný dům v Dobroticích
B-B 2518
Sibilla
Luboš
Vícebytový dům
B-B 2519
Sívek
Zdeněk
Rodinný dům
B-B 2520
Skala
Zdeněk
Rodinný dům
B-B 2521
Sládek
Josef
Rodinný dům
B-B 2522
Slomek
Jakub
Rodinný dům
B-B 2523
Smolík
Jindřich
Rodinný dům
B-B 2524
Soška
Tomáš
Lázeňský pavilon
B-B 2525
Soudek
Pavel
Rodinný dům s ateliérem
B-B 2526
Srna
Michal
Rekonstrukce rodinného domu Smolník
B-B 2527
Stejskal
Jan
Rodinný dům
B-B 2528
Stuchlík
Jaroslav
Detached house
B-B 2529
Sýkora
Josef
Rodinný dům
B-B 2530
Szabó
Beáta
Rodinný dům
B-B 2531
Šafránek
Josef
Rodinný dům
B-B 2532
Ščudla
Pavel
Rodinný dům s restaurací v Lažanech
B-B 2533
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Sedlák Jiří
Vlček Milan
Müller Jan
Müller Jan
Sedlák Jiří
Matějka Libor
Maceková Věra
Spáčil Miroslav
Sedlák Jiří
Matějka Libor
Hubáčková Blažena
Kalousek Lubor
Petříček Tomáš
Košíčková Ivana
Sedlák Jiří
Utíkalová Ivana
Maceková Věra
Kalousek Miloš
Ostrý Milan
19
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Šebela
Zdeněk
Novostavba rodinného domu
B-B 2534
Šebesta
Aleš
Novostavba rodinného domu
B-B 2535
Šibal
Jan
Rodinná vila s relaxačním zázemím
B-B 2536
Šimková
Lucie
Rodinný dům v Hluku
B-B 2537
Šimočko
Jan
Rodinný dům s projekční kanceláří, Frýdek Místek
B-B 2538
Škarvada
Pavel
Rodinný dům
B-B 2539
Škodová
Veronika
Rodinný dům R/10
B-B 2540
Šlancar
Zdeněk
Rodinný dům
B-B 2541
Šlosek
Jaroslav
Rodinný dům Prachatice
B-B 2542
Šotkovský
David
Zděný rodinný dům
B-B 2543
Šťastný
Miroslav
Polyfunkční dům s prodejnou kožené galanterie v Českých Budějovicích
B-B 2544
Štěpánková
Věra
Rodinný dům
B-B 2545
Štindlová
Tereza
Rodinný dům s podnikatelskou činností
B-B 2546
Švajda
Radim
Multifunkční dům manželů Pazderských
B-B 2547
Švec
Jakub
Dům z plášťovaného betonu
B-B 2548
Talichová
Gabriela
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2549
Tesárková
Václava
Rodinný dům se zázemím pro kosmetické služby
B-B 2550
Trojan
Radek
Bytový dům
B-B 2551
Trojánek
Lukáš
Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami Jeníkovice u Hradce Králové
B-B 2552
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Kolář Radim
Manychová Monika
Mastná Zuzana
Pexová Jana
Benešová Romana
Hradil Dušan
Vlček Milan
Matějka Libor
Moudrý Ivan
Lavický Miloš
Štěpánek Ladislav
Spáčil Miroslav
Maceková Věra
Kalousek Lubor
Lavický Miloš
Skála Jiří
Mastná Zuzana
Utíkalová Ivana
Kolářová Zuzana
20
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Tryner
Marek
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2553
Uherka
Pavel
Mateřská škola
B-B 2554
Uhlíř
Karel
Rodinný dům
B-B 2555
Václ
Jan
Rodinný dům
B-B 2556
Václavík
Marek
Rodinný dům
B-B 2557
Vaněček
František
Rodinný dům Horní Stropnice
B-B 2558
Vašková
Vendula
Rodinný dům s kavárnou ve Vnorovech
B-B 2559
Vávra
Milan
Zděný rodinný dům
B-B 2560
Veselý
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2561
Věžník
Martin
Rodinný dům
B-B 2562
Virgl
Jan
Rodinný dům s fitcentrem ve Velkém Meziříčí
B-B 2563
Vítámvásová
Lenka
Přestavba opravny motorových vozidel
B-B 2564
Vítek
Jan
Energeticky úsporný dům
B-B 2565
Vochozková
Jindra
Rodinný dům
B-B 2566
Vojířová
Zuzana
Rodinný dům
B-B 2567
Vojta
Martin
Terasový rodinný dům
B-B 2568
Vojtová
Alena
Rodinný dům
B-B 2569
Vondráková
Martina
Rodinný dům
B-B 2570
Voňková
Zdenka
Rodinný dům
B-B 2571
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
VEDOUCÍ PRÁCE S
Hlaváček Pavel
Sedlák Jiří
Sukopová Dáša
Maceková Věra
Matějka Libor
Beneš Petr
Pexová Jana
Lavický Miloš
Mohelníková Jitka
Matějka Libor
Štěpánek Ladislav
Petříček Tomáš
Čuprová Danuše
Maceková Věra
Mohelníková Jitka
Kalousek Lubor
Moudrý Ivan
Škramlik Jan
Moudrý Ivan
21
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Vrba
Jiří
Rodinný dům s obytným podkrovím
B-B 2572
Vyskočil
Stanislav
Rodinný dům s projekční kanceláří
B-B 2573
Zápařka
Roman
Rodinný dům s provozovnou
B-B 2574
Zelinger
Jiří
Novostavba rodinného domu s provozovnou v Jičíně
B-B 2575
Zmeškal
Petr
Rodinný dům ve Vlčnově
B-B 2576
Zogata
Tomáš
Rodinný dům
B-B 2577
Žáková
Kateřina
Rodinný dům
B-B 2578
Barthalos
Csaba
Dopravní analýza pomocí GPS - Antonína Procházky, Hlinky
B-B 2579
Březina
Ilja
Odchylky při výrobě asfaltových směsí
B-B 2580
Budík
Ondřej
Vyhledávací studie obchvatu Brezna
B-B 2581
Coufalík
Pavel
Vyhledávací studie obchvatu města Luhačovice
B-B 2582
Černý
Tomáš
Rekonstrukce křižovatky silnic II/605 a III/23210 u města Mýta v Čechách
B-B 2583
Feichtinger
Lukáš
Vyhledavací studie ochvatu obce Bystřice pod Hostýnem
B-B 2584
Fialová
Dana
Dokumentace stavu dálnice Wien - Wroclaw v úseku Brno - Boskovice
B-B 2585
Friedel
David
Návrh řešení statické dopravy Brno - Vinohrady
B-B 2586
Grošek
Jiří
Výroba přírodního kameniva v ČR
B-B 2587
Hájková
Barbora
Návrh řízení dopravy křižovatky třída Vítězství – rampa sil. I/50, Kunovice
B-B 2588
Halodová
Klára
Vyhledávací studie obchvatu obcí Hluk a Dolní Němčí
B-B 2589
Hedvík
Martin
Aplikace stavebních úprav a opatření na autobusových zastávkách MAD v Kyjově
B-B 2590
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemního
stavitelství
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
VEDOUCÍ PRÁCE S
Šuhajda Karel
Beneš Petr
Fuciman Ondřej
Kolářová Zuzana
Müller Jan
Utíkalová Ivana
Klimešová Jarmila
Holcner Petr
Hýzl Petr
Radimský Michal
Gottvaldová Jana
Smělý Martin
Radimský Michal
Holcner Petr
Smělý Martin
Stehlík Dušan
Smělý Martin
Radimský Michal
Holcner Petr
22
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Hlušičková
Lenka
Vyhledávací studie obchvatu České Třebové
B-B 2591
Holemý
Ondřej
Autobusový terminál IDS u železniční stanice v Ivančicích
B-B 2592
Knopp
Martin
Detailní animace modelované dopravy
B-B 2593
Komenda
Radek
Zpracování asfaltových směsí při nižších pracovních teplotách
B-B 2594
Kovářová
Veronika
Rekonstrukce silnice II/450 Karlova Studánka - Vidly
B-B 2595
Kozák
Petr
Jihovýchodní obchvat města Jihlavy – vyhledávací studie
B-B 2596
Koželuhová
Jana
Možnosti výstavby vozovek v chráněných krajinných oblastech
B-B 2597
Krečmerová
Jitka
Variantní řešení úrovňové křižovatky místních komunikací Hraničky - Dlouhá – Čeňka
Růžičky v Brně Bohunicích
B-B 2598
Kubánek
Ondřej
Drsnost vodorovného dopravního značení
B-B 2599
Kvaček
Ondřej
Okružní křižovatka v Černé za Bory - Pardubice
B-B 2600
Libichová
Jana
Vyhledávací studie obchvatu Doubravice nad Svitavou
B-B 2601
Mašek
Jakub
Výroba recyklovaného kameniva v ČR
B-B 2602
Matuszková
Radka
Návrh cyklostezky na Jantarové stezce v úseku mezi Novým Hradem a Blanskem
B-B 2603
Mičkal
Dalibor
Dopravní analýza pomocí GPS - Tábor, Minská
B-B 2604
Mojžíš
Martin
Vyhledávací studie ochvatu obce Hlinsko
B-B 2605
Musílek
Lukáš
Diagnostika vozovky pozemní komunikace
B-B 2606
Odstrčil
Petr
Vyhledávací studie obchvatu města Kyjov
B-B 2607
Palán
Libor
Návrh řešení křižovatky ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše ve městě Kopřivnice
B-B 2608
Paszandová
Zuzana
Vyhledávací studie obchvatu obcí Krumvíř - Čejč
B-B 2609
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
VEDOUCÍ PRÁCE S
Radimský Michal
Pavlíček Jan
Holcner Petr
Hýzl Petr
Kosňovský Michal
Smělý Martin
Hýzl Petr
Pavlíček Jan
Varaus Michal
Smělý Martin
Radimský Michal
Stehlík Dušan
Radimský Michal
Holcner Petr
Radimský Michal
Kudrna Jan
Gottvaldová Jana
Gottvaldová Jana
Radimský Michal
23
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Patočka
Miroslav
Okružní křižovatka silnice II/374 – Svitavská s ulicí Nádražní v Blansku
B-B 2610
Pavličík
Petr
Využití druhotných surovin v silničním stavitelství
B-B 2611
Pokluda
Radim
Hodnocení jakosti jemných částic kameniva
B-B 2612
Pučálka
Radoslav
Řešení zastávky MHD na ulici Hybešova v Brně
B-B 2613
Renzová
Martina
Úprava křižovatky ulice 5.května a silnice I/43 ve městě Lanškroun
B-B 2614
Rous
Vojtěch
Posouzení asfaltů modifikovaných různým pryžovým granulátem
B-B 2615
Škorík
Jan
Vyhledávací studie ochvatu města Uherský brod
B-B 2616
Šťastná
Barbora
Komunikace v obytné zástavbě v obci Hvozdec
B-B 2617
Šťastný
Radek
Vyhledávací studie obchvatu města Holice
B-B 2618
Tobek
Miroslav
Průjezdní úsek silnice III/4992 v Tasově
B-B 2619
Urbanec
Luboš
Vyhledávací studie Bobrová - Olešínky
B-B 2620
Vaculíková
Barbora
Variantní řešení úrovňové křižovatky na silnici II/374 Obřanská s místními komunikacemi
Soběšickou a Vodárenskou v Bílovicích nad Svitavou
B-B 2621
Valentová
Gabriela
Návrh lesní cesty „Nad Petříkovem“
B-B 2622
Vencl
Martin
Vyhledávající studie obchvatu obcí Pohled - Stříbrné Hory
B-B 2623
Bilová
Jana
Vliv ceny materiálu na cenu stavebního díla
B-B 2624
Bobková
Martina
Plánování zdrojů a nákladů projektu
B-B 2625
Bokorová
Martina
Modely řízení výstavby
B-B 2626
Bučková
Dana
Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele
B-B 2627
Čapková
Radka
Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce
B-B 2628
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. pozemních
komunikací
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
VEDOUCÍ PRÁCE S
Pavlíček Jan
Varaus Michal
Stehlík Dušan
Pavlíček Jan
Smělý Martin
Kudrna Jan
Radimský Michal
Smělý Martin
Radimský Michal
Smělý Martin
Holcner Petr
Pavlíček Jan
Kosňovský Michal
Radimský Michal
Kocourková Gabriela
Nováková Jana
Nováková Jana
Chovancová Jitka
Korytárová Jana
24
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Černocký
Tomáš
Finanční posouzení stavebního podniku
B-B 2629
Dočekal
Luboš
Organizace projektu výstavby
B-B 2630
Dražilová
Michaela
Motivace a možnosti uplatnění absolventa oboru E na trhu práce
B-B 2631
Drmotová
Štěpánka
Návrh a posouzení veřejného investičního projektu
B-B 2632
Eremka
Petr
Vliv technologie provádění stropních konstrukcí na cenu objektu
B-B 2633
Frank
Jaromír
Stanovení ceny stavebního objektu při nekvalitním provedení
B-B 2634
Gořalík
Martin
Plán jakosti stavební zakázky
B-B 2635
Halamíček
Jaromír
Ekonomická efektivnost veřejného investičního projektu
B-B 2636
Hanke
Václav
Náklady na jakost ve stavebním podniku
B-B 2637
Hartman
Jan
Řízení veřejné stavební zakázky z pohledu stavebního dodavatelského podniku
B-B 2638
Hloucal
Jan
Veřejná stavební zakázka a její dopad do finanční situace podniku
B-B 2639
Holan
Michal
Stavební a montážní pojištění
B-B 2640
Charvát
Lukáš
Řízení projektu výstavby
B-B 2641
Chocholáč
Miroslav
Financováni činností stavebního podniku
B-B 2642
Chrástek
Antonín
Možnosti financování stavební zakázky z pohledu investora
B-B 2643
Jagoš
Jaroslav
Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví
B-B 2644
Jaroš
Marek
Řízení rizik projektu
B-B 2645
Kaska
Vojtěch
Posouzení finanční proveditelnosti neziskových projektů
B-B 2646
Kašpar
Jan
Vliv změny ceny základních výrobních faktorů na cenu stavebního díla
B-B 2647
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
VEDOUCÍ PRÁCE S
Vítková Eva
Waldhans Miloš
Linkeschová Dana
Hromádka Vít
Krejza Zdeněk
Aigel Petr
Tichý Zdeněk
Hromádka Vít
Tichý Zdeněk
Hejduková Amálie
Hejduková Amálie
Hanák Tomáš
Waldhans Miloš
Hroníková Marta
Kocourková Gabriela
Linkeschová Dana
Nováková Jana
Hromádka Vít
Krejza Zdeněk
25
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Klárová
Pavlína
Vliv technologie provádění komínového systému na cenu stavebního objektu
B-B 2648
Klimentová
Veronika
Nabídková cena stavební díla
B-B 2649
Kořístka
Robin
Řízení developerského projektu
B-B 2650
Koudelková
Michaela
Stanovení nákladů životního cyklu budovy
B-B 2651
Krejsová
Iva
Kalkulace nákladů a optimalizace ceny stavební zakázky
B-B 2652
Krischková
Radka
Simulace vlivu materiálu na náklady životního cyklu budovy
B-B 2653
Kymlička
Aleš
Formy a zdroje financování bydlení
B-B 2654
Lattenberg
Marek
Vliv technologie vytápění objektu na výši provozních nákladů
B-B 2655
Lukelová
Petra
Závislost výše ceny pozemků na místních podmínkách a typu zástavby.
B-B 2656
Marcinka
Pavel
Vícezdrojová investice v obci
B-B 2657
Matějková
Jana
Finanční analýza stavebního podniku
B-B 2658
Menšík
Ondřej
Účinnost státní podpory energetických úspor ve stavebnictví
B-B 2659
Mlčáková
Denisa
Požadavky na manažera stavební firmy
B-B 2660
Neuwirth
Václav
Riziko ve výstavbových projektech
B-B 2661
Ovečková
Lenka
Stanovení předpokládané hodnoty veřejné stavební zakázky pro zadávací řízení
B-B 2662
Paštěka
Petr
Tvorba ceny zakázky
B-B 2663
Peřina
Josef
Změna cen staveb určených k bydlení v závislosti na změně lokality.
B-B 2664
Plecová
Veronika
Organizace zakázky ve stavebním podniku
B-B 2665
Pleva
Martin
Řízení subdodávek ve stavebním podniku
B-B 2666
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
VEDOUCÍ PRÁCE S
Krejza Zdeněk
Kocourková Gabriela
Kocourková Gabriela
Korytárová Jana
Tichá Alena
Marková Leonora
Hrabincová Dagmar
Krejza Zdeněk
Staněk Roman
Puchýř Bohumil
Vítková Eva
Ivanička Koloman
Linkeschová Dana
Nový Martin
Tichá Alena
Vítková Eva
Staněk Roman
Nováková Jana
Waldhans Miloš
26
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Pospíšil
Petr
Stavba realizovaná formou veřejné zakázky
B-B 2667
Redecha
Martin
Vlliv ceny materiálu na cenu stavebního díla
B-B 2668
Skalický
Martin
Řízení zakázky ve stavebním podniku
B-B 2669
Soukup
Jiří
Analýza nákladů na stavební zakázce
B-B 2670
Starý
Jan
Koncepce bytové politiky v ČR
B-B 2671
Studený
Marek
Vedlejší rozpočtové náklady
B-B 2672
Svoboda
Petr
Vliv regenerace rezidenčních budov na hospodaření s energií
B-B 2673
Ščevík
Vojtěch
Finanční plánování stavební zakázky
B-B 2674
Šmýdová
Lucie
Finanční analýza a strategické řízení stavebního podniku
B-B 2675
Šulc
Jaroslav
Marketingový plán stavebního podniku
B-B 2676
Tobková
Ivana
Financování developerského projektu
B-B 2677
Togner
Ondřej
Týmová práce a její uplatňování ve stavebnictví
B-B 2678
Topinka
Zdeněk
Formy a zdroje financování bydlení
B-B 2679
Turková
Jiřina
Smluvní cena stavebního díla
B-B 2680
Tuscher
Martin
Poptávková cena stavebního díla
B-B 2681
Vik
Vladimír
Finanční plán veřejné stavební zakázky
B-B 2682
Vlčová
Zuzana
Ekonomická analýza energetických opatření budov
B-B 2683
Vozáková
Petra
Optimalizace ceny stavebního díla
B-B 2684
Vyhnánková
Kristýna
Financování veřejné stavební zakázky z pohledu zadavatele
B-B 2685
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
VEDOUCÍ PRÁCE S
Hrabincová Dagmar
Kocourková Gabriela
Waldhans Miloš
Hromádka Vít
Hrabincová Dagmar
Aigel Petr
Hanák Tomáš
Vítková Eva
Puchýř Bohumil
Dohnal Radek
Ivanička Koloman
Linkeschová Dana
Hrabincová Dagmar
Marková Leonora
Kocourková Gabriela
Hejduková Amálie
Korytárová Jana
Kocourková Gabriela
Hroníková Marta
27
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Waszek
Jan
Plánování projektu výstavby
B-B 2686
Záhorská
Hana
Organizace projektu výstavby
B-B 2687
Zouhar
Matěj
Ekonomické aspekty svépomocné výstavby
B-B 2688
Zukalová
Kateřina
Plánování průběhu projektu výstavby
B-B 2689
Bedáň
Jan
Lomové parametry speciálních betonů pro statistickou analýzu chování stavebních
konstrukcí
B-B 2690
Bravenec
Ladislav
Kontrola singularit v analýze kontrukcí
B-B 2691
Ehrlich
Tomáš
Materiálová studie tenkostěnného prostorového pláště budovy
B-B 2692
Janošková
Lenka
Analýza železobetonového stožáru namáhaného dynamickým větrem
B-B 2693
Jansa
Radim
Lomově-mechanické parametry vláknových kompozitů pro výpočty stavebních konstrukcí
B-B 2694
Kalina
Martin
Stabilita věžové konstrukce
B-B 2695
Kopřiva
Josef
Statická analýza velmi štíhlých mostních konstrukcí
B-B 2696
Lenčéš
Mário
Analýza mezní smykové únosnosti lokálně podepřených desek
B-B 2697
Mráčková
Martina
Studie statického řešení nadzemní hranaté nádrže z termoplastu
B-B 2698
Poláček
Milan
Statické řešení oslabených zděných konstrukcí
B-B 2699
Reichová
Lucie
Porovnání statických řešení konstrukcí zatížených podle různých norem
B-B 2700
Rozsypalová
Veronika
Lomově-mechanické parametry přírodních a umělých pískovců
B-B 2701
Rückerová
Eva
Lomové parametry betonů pro numerické simulace mechanické odezvy stavebních
konstrukcí
B-B 2702
Runštuková
Monika
Studie statického řešení styčníku ocelové konstrukce
B-B 2703
Sychrová
Šárka
Modelování zatížení větrem na stavební konstrukce
B-B 2704
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
ekonomiky a řízení
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
ú. stavební
mechaniky
VEDOUCÍ PRÁCE S
Waldhans Miloš
Nováková Jana
Výskala Miloslav
Nováková Jana
Keršner Zbyněk
Němec Ivan
Nevařil Aleš
Vlk Zbyněk
Keršner Zbyněk
Frantík Petr
Hradil Petr
Hradil Petr
Gratza Roman
Vlk Zbyněk
Vlk Zbyněk
Keršner Zbyněk
Keršner Zbyněk
Gratza Roman
Nevařil Aleš
28
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Balas
Jan
Typické poruchy a diagnostika železobetonových trámových mostů
B-B 2705
Bartulíková
Radka
Vztah mezi pevností a modulem pružnosti betonu v tlaku
B-B 2706
Chmielová
Katarína
Železobetonové konstrukce - návrhy stavebních průzkumů
B-B 2707
Kalivodová
Iva
Historický přehled betonářské výztuže v českém stavitelstvi
B-B 2708
Košárek
Jan
Využití elektromagnetických indikátorů výztuže při průzkumech železobetonových
konstrukcí
B-B 2709
Kreisel
Martin
Metody zkoušení zděných konstrukcí a jejich složek
B-B 2710
Křivánková
Soňa
Diagnostické metody pro ověření míry poškození a materiálových charakteristik dřevěných
prvků
B-B 2711
Kunc
Vojtěch
Vliv atypických tvarů zkušebních těles na pevnostní parametry betonů
B-B 2712
Michniak
Radomír
Analýza možností využití vláken jako rozptýlené výztuže v cementových kompozitech
B-B 2713
Novotná
Aneta
Experimentální analýza vlastností cementových kompozitů vyztužených vlákny
B-B 2714
Pokorný
Jakub
Metody stanovení polohy a průměru ocelové výztuže v typických prvcích železobetonové
konstrukce, jejich využitelnost a srovnání.
B-B 2715
Řehák
Zdenek
Diagnostika železobetonové stropní konstrukce systému Hennebique
B-B 2716
Vrba
Pavel
Zjišťování pevnosti v tlaku a modulu pružnosti betonu nepřímými metodami
B-B 2717
Výpustek
Libor
Hodnocení poruch mostů na dálnici D2
B-B 2718
Zlámal
Miroslav
Zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí in-situ
B-B 2719
Žáčková
Lucie
Vliv vlhkosti cihel na jejich pevnost
B-B 2720
Bezděk
Michal
Vytápění a větrání předváděcí haly
B-B 2721
Blažek
Eduard
Zdroje tepla na dřevité paliva
B-B 2722
Blažková
Klára
Vzduchotechnika výrobní haly
B-B 2723
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. stavebního
zkušebnictví
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
VEDOUCÍ PRÁCE S
Anton Ondřej
Kucharczyková
Barbara
Anton Ondřej
Daněk Petr
Cikrle Petr
Stehlík Michal
Heřmánková Věra
Schmid Pavel
Kucharczyková
Barbara
Kucharczyková
Barbara
Anton Ondřej
Žítt Petr
Cikrle Petr
Cikrle Petr
Žítt Petr
Stehlík Michal
Počinková Marcela
Vališ Ivan
Rubina Aleš
29
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Bukovjanová
Eva
Vytápění rodinného domu s alternativním zdrojem pro přípravu TV
B-B 2724
Cap
Petr
Vytápění historické budovy s loftovými byty
B-B 2725
Carbol
Ladislav
Vytápění polyfunkčního objektu
B-B 2726
Davidek
Michal
Návrh technologie chlazení jatek
B-B 2727
Dvořák
Václav
Vytápění objektu
B-B 2728
Dvořáková
Hana
Vzduchotechnika sportovní haly
B-B 2729
Egerle
Dušan
Vytápění skautské ubytovny
B-B 2730
Ekl
Martin
Tvorba mikroklima školícího střediska vzduchotechnikou
B-B 2731
Fojtů
Pavel
Komplexní vyhodnocení vlivu zateplení bytového domu na úsporu energie
B-B 2732
Fux
Ondřej
Ochlazování administrativní budovy
B-B 2733
Gabrlíková
Markéta
Vzduchotechnika stravovacích provozů
B-B 2734
Gašpár
Juraj
Klimatizace pobočky banky
B-B 2735
Gerych
Michal
Zdravotně technické instalace průmyslového objektu s administrativní částí
B-B 2736
Helánová
Blanka
Návrh zdravotně technických instalací v mateřské škole
B-B 2737
Hrbáček
Miroslav
Zdravotně technické instalace víceúčelové provozní budovy
B-B 2738
Jelínek
Ondřej
Vzduchotechnika kuchyně
B-B 2739
Joch
Adam
Mateřská škola – zdravotně technické a plynovodní instalace
B-B 2740
Křoustek
Jiří
Plynovod v bytovém domě provedený z různých materiálů
B-B 2741
Kysilka
Michal
Vzduchotechnika supermarketu
B-B 2742
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
VEDOUCÍ PRÁCE S
Horák Petr
Hořínková Lucie
Hořínková Lucie
Formánek Marian
Vališ Ivan
Rubina Aleš
Počinková Marcela
Horák Petr
Wierzbická Helena
Šikula Ondřej
Rubina Aleš
Rubina Aleš
Vrána Jakub
Hořínková Lucie
Vrána Jakub
Rubina Aleš
Bárta Ladislav
Vrána Jakub
Šikula Ondřej
30
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Majtán
Peter
Zdravotně technické instalace v rekonstruované vile
B-B 2743
Martincová
Lenka
Otopná soustava hotelu
B-B 2744
Maslík
Michal
Zdravotně technické instalace v penzionu
B-B 2745
Máslo
Marek
Vzduchotechnika supermarketu
B-B 2746
Musil
Marek
Vzduchotechnika restaurace
B-B 2747
Nikrmajer
Vojtěch
Bytový dům - zdravotně technické instalace
B-B 2748
Paták
Jiří
Otopná soustava víceúčelového objektu
B-B 2749
Petřík
Jaroslav
Energetické hodnocení panelových domů
B-B 2750
Pliska
Roman
Aplikace vzduchotechniky v hotelu
B-B 2751
Rohlíková
Věra
Vytápění administrativní budovy
B-B 2752
Skryja
Luboš
Vytápění univerzitní knihovny
B-B 2753
Snopek
Milan
Ochlazování restaurace s výrobou piva
B-B 2754
Sovák
Nikola
Systémy regulace a řízení kaskádových kotelen
B-B 2755
Strážnický
Jakub
Systémy chlazení a jejich řízení v multifunkčních domech
B-B 2756
Šimon
Michal
Zdravotně technické instalace v přístavbě výrobní haly
B-B 2757
Šmejdová
Jaroslava
Elektroinstalace v polyfunkčních domech
B-B 2758
Štantejský
Milan
Vzduchotechnika nákupního centra
B-B 2759
Štefková
Daniela
Energetický audit občanské stavby
B-B 2760
Šusták
Jakub
Vzduchotechnika autocentra
B-B 2761
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
VEDOUCÍ PRÁCE S
Vrána Jakub
Počinková Marcela
Vrána Jakub
Šikula Ondřej
Šikula Ondřej
Bárta Ladislav
Počinková Marcela
Horák Petr
Horák Petr
Počinková Marcela
Počinková Marcela
Šikula Ondřej
Formánek Marian
Formánek Marian
Vrána Jakub
Formánek Marian
Uher Pavel
Horák Petr
Gebauer Günter
31
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Šverák
Jakub
Vzduchotechnika nákupního centra
B-B 2762
Urbánek
Roman
Vytápění bytového domu
B-B 2763
Vojáčková
Kateřina
Aplikace obnovitelných zdrojů tepla pro vytápění penzionu
B-B 2764
Vyhlídalová
Karolína
Vzduchotechnika školícího střediska
B-B 2765
Zaťková
Miroslava
Vytápění administrativní budovy
B-B 2766
Zemánek
Jan
Energetické systémy pasivního domu
B-B 2767
Bína
Tomáš
Vývoj nového progresivního solidifikátu z nebezpečného odpadu
B-B 2768
Červenka
Jiří
Ověření účinnosti přísad redukujících smrštění při přípravě potěrových materiálů
B-B 2769
Dokoupil
Martin
Vývoj nových izolačních systémů pro speciální použití
B-B 2770
Dražil
Luboš
Posouzení vlivu různých druhů inhibitorů na korozi výztuže v betonu
B-B 2771
Dywor
Michal
Varianty aplikace rychle obnovitelných surovin ve stavebních materiálech
B-B 2772
Elfmarková
Veronika
Křivka zrnitosti jako hlavní ukazatel pro návrh SCC s využitím mikromletého vápence a
popílků a vliv na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých SCC
B-B 2773
Fric
Jan
Ekonomické hodnocení použitelnosti lehčiv pro cihlářský střep
B-B 2774
Friček
Jakub
Posuzování vstupních surovin pro výrobu žáromateriálů
B-B 2775
Janoušek
Petr
Vliv obsahu vzduchu ve ztvrdlém betonu na statický modul pružnosti provzdušněného
betonu a pevnost betonu v tlaku stanovenou nedestruktivně.
B-B 2776
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technických
zařízení budov
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
VEDOUCÍ PRÁCE S
Uher Pavel
Treuová Lea
Hořínková Lucie
Rubinová Olga
Horák Petr
Rubinová Olga
Drochytka Rostislav
Kucharczyková
Barbara
Drochytka Rostislav
Drochytka Rostislav
Bydžovský Jiří
Hela Rudolf
Sokolář Radomír
Nevřivová Lenka
Vymazal Tomáš
32
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Klaudová
Dana
Shrnutí problematiky a zkoušení provzdušněných betonů v letech 2000 - 2010 v ČR a ve
světě
B-B 2777
Kochová
Kateřina
Vliv teploty čerstvého betonu a krystalických přísad na tuhnutí betonu
B-B 2778
Kotásek
Martin
Metody posuzování plastičnosti keramických surovin
B-B 2779
Kováč
Michal
Možnosti modifikace ETICS pomocí alternativních surovinových zdrojů
B-B 2780
Kupcová
Zuzana
Tepelně izolační šamotové materiály v celoevropském měřítku
B-B 2781
Kušiak
Petr
Studium vlivu technologie betonu a provádění na povrchové vlastnosti cementových krytů
B-B 2782
Lédl
Matěj
Nanotechnologie v cementových kompozitech
B-B 2783
Magrla
Radek
Náhrada strusky ve směsných cementech
B-B 2784
Melo
Michal
Vliv kameniva na statický modul pružnosti betonu
B-B 2785
Podermanská
Lucie
Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží pro speciální aplikace ve
stavebnictví
B-B 2786
Rajchot
Václav
Studium možnosti vývoje tepelně izolačních omítek pro sanaci a zateplování historických
staveb
B-B 2787
Rumel
Ivo
Vliv typu zkušebních forem a ošetřování těles na výsledky fyzikálně mechanických a
trvanlivostních zkoušek ztvrdlého betonu
B-B 2788
Slípková
Andrea
Využití dřevoplastových kompozitů ve stavebnictví
B-B 2789
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
VEDOUCÍ PRÁCE S
Hubáček Adam
Hela Rudolf
Sokolář Radomír
Drochytka Rostislav
Nevřivová Lenka
Hela Rudolf
Hela Rudolf
Fridrichová Marcela
Kucharczyková
Barbara
Bodnárová Lenka
Zach Jiří
Vymazal Tomáš
Vaněrek Jan
33
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Smutný
Vojtěch
Posouzení metodik pro dlouhodobé sledování objemových změn staviv
B-B 2790
Sokolt
Stanislav
Vady, poruchy a možnosti sanace vnějších kontaktních zateplovacích systémů
B-B 2791
Stavař
Tomáš
Přísady a příměsi pro vylepšení fyzikálně- mechanických vlastností betonů z recyklovaného
B-B 2792
betonu
Steinbergerová Ivana
Studium možností využívání fotokatylitického TiO2 pro samočistící betony
B-B 2793
Svozil
Jaroslav
Studium objemových změn a dotvarování lehkých konstrukčních betonů
B-B 2794
Škapová
Pavla
Problematika zkoušení a použití stříkaných betonů v praxi
B-B 2795
Šmerdová
Ludmila
Využití cihelného střepu pro malty a betony
B-B 2796
Štěpanovský
Martin
Využití druhotných surovin v průmyslových podlahách
B-B 2797
Tillová
Jana
Kompozitní materiály s anorganickou matricí a vláknovou výztuží s vyšší odolností vůči
působení vysokých teplot
B-B 2798
Toman
Boris
Možnosti snižování emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu
B-B 2799
Vorel
Pavel
Analýza postupů pro zařazení betonů do pevnostní třídy
B-B 2800
Zahálka
Milan
Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků
B-B 2801
Andres
Josef
Stavebně technologická studie vestavby ubytovny v Jihlavě
B-B 2802
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie
stavebních hmot a
dílců
ú. technologie,
mechanizace a řízení
staveb
VEDOUCÍ PRÁCE S
Šťastník Stanislav
Žižková Nikol
Stehlík Michal
Hela Rudolf
Hela Rudolf
Hubáček Adam
Rovnaníková Pavla
Drochytka Rostislav
Bodnárová Lenka
Sokolář Radomír
Brožovský Jiří
Drochytka Rostislav
Vlčková Jitka
34
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
Benková
Michaela
Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Liberci
Bogusch
Jan
Realizace spodní stavby objektu elektrárny Tušimice
Brym
Jan
Nemocnice Jihlava - pavilon urgentní a intenzivní péče, spodní hrubá stavba
Fiedlerová
Michaela
Nymburský Boulevard - příprava hrubé spodní stavby
Fukan
Petr
Stavebně technnologická etapa zastřešení Nového Semilassa v Brně
Garláthy
Michal
Stavebně technologické řešení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Mohelnici
Gazdag
Peter
Realizace hrubé stavby multifunkčního rodinného domu
Halouzka
Jakub
Technologická etapa spodní stavby bytového domu v komplexu Peškova
Hnízdil
Lukáš
Technologická etapa hrubé vrchní stavby montovaného objektu
Hrdlička
Michal
Realizace spodní stavby administrativní budovy policie ČR - areál Tuchoměřice
Hromník
Lukáš
Stavebně technnologická etapa nosné konstrukce Koupaliště Jižní svahy ve Zlíně
Humelič
Robin
Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby souboru řadových domů v
Českém Těšíně
Chaloupka
Václav
Technologická etapa spodní stavby pozemního objektu
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
SIGN.
ÚSTAV
ú. technologie,
B-B 2803 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2804 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2805 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2806 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2807 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2808 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2809 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2810 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2811 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2812 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2813 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2814 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2815 mechanizace a řízení
staveb
VEDOUCÍ PRÁCE S
Kovářová Barbora
Kantová Radka
Biely Boris
Biely Boris
Diaz Yvetta
Mohapl Martin
Kantová Radka
Henková Svatava
Henková Svatava
Kantová Radka
Diaz Yvetta
Kovářová Barbora
Vlčková Jitka
35
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
Chytková
Monika
Stavebně technnologická etapy založení pozemního objektu
Jansová
Markéta
Stavebně technologická etapa spodní stavby bytového domu v Dlouhé Třebové
Jurásek
David
OC Uherské Hradiště - příprava hrubé vrchní stavby
Kapoun
Pavel
Stavebnětechnologická etapa stropní konstrukce pozemního objektu
Klevar
Lukáš
Technologická etapa dokončovacích prací na halovém objektu
Kolář
Jan
Technologická etapa hrubé spodní stavby penzionu Břestek
Kopecký
Ladislav
Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby objektu občanské vybavenosti
Pardubice
Kovář
Ladislav
Společenský dům Pohledy - příprava hrubé vrchní stavby
Kovařík
Jan
Realizace spodní stavby viladomu ve Žďáru nad Sázavou - Klafar
Mlkvíková
Nikola
Technologická etapa provádění obvodového pláště administrativní budovy
Mráček
Ondřej
Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně
Nemrava
Ivo
Stavebně technologická etapa realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Olomouci
Novák
Jiří
Stavebně technologická etapa zastřešení objektu Univerzitního centra Masarykovy
univerzity v Telči
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
SIGN.
ÚSTAV
ú. technologie,
B-B 2816 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2817 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2818 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2819 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2820 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2821 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2822 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2823 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2824 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2825 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2826 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2827 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2828 mechanizace a řízení
staveb
VEDOUCÍ PRÁCE S
Diaz Yvetta
Šlanhof Jiří
Biely Boris
Diaz Yvetta
Vlčková Jitka
Henková Svatava
Kovářová Barbora
Biely Boris
Kantová Radka
Vlčková Jitka
Henková Svatava
Kovářová Barbora
Šlanhof Jiří
36
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
Novák
Jiří
Technologická etapa dokončovacích prací objektu pozemního stavitelství
Ochvat
Martin
Technologická etapa dokončovacích prací objektu domova důchodců
Píštěk
Kamil
Stavebně technologické řešení zastřešení bytového domu v Pasohlávkách
Pivoňka
Josef
Technologická etapa zastřešení objektu pozemního stavitelství
Selník
Petr
Technologická etapa ocelové konstrukce výrobní haly Strojírny Vehovský, Otice
Smolková
Pavlína
Stavebně technologická etapa prací vnitřních a dokončovacích při přestavbě kina na
společenský sál v Bechlíně
Stach
Jakub
Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Vilém Hradec
Králové
Šusták
Miroslav
Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby pekařského centra v Litomyšli
Trynkl
Lukáš
Technologický projekt vybraných konstrukčních celků Obecního domu v Nových Hradech
Bezděk
Josef
Návrh mostního profilu na malém toku
Hamouz
Vladimír
Změny průtočného profilu při navrhování a rekonstrukci malých mostů
Holý
Jan
Ochrana malých obcí před extravilánovou vodou
Chovancová
Kateřina
Rybí přechody jako revitalizační prvek v krajině
Jeřábek
Michal
Závlaha postřikem v závislosti na tlaku
Kališ
Vladislav
Srovnání metod odhadu parametrů povrchového odtoku
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
SIGN.
ÚSTAV
ú. technologie,
B-B 2829 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2830 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2831 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2832 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2833 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2834 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2835 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2836 mechanizace a řízení
staveb
ú. technologie,
B-B 2837 mechanizace a řízení
staveb
ú. vodního
B-B 2838
hospodářství krajiny
ú. vodního
B-B 2839
hospodářství krajiny
ú. vodního
B-B 2840
hospodářství krajiny
ú. vodního
B-B 2841
hospodářství krajiny
ú. vodního
B-B 2842
hospodářství krajiny
ú. vodního
B-B 2843
hospodářství krajiny
VEDOUCÍ PRÁCE S
Henková Svatava
Henková Svatava
Mohapl Martin
Henková Svatava
Mohapl Martin
Šlanhof Jiří
Kovářová Barbora
Kovářová Barbora
Mohapl Martin
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Králová Helena
Doležal Petr
37
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Martinec
Jaroslav
Protipovodňová ochrana v povodí toku Fryšávka
B-B 2844
Pitka
Roman
Srovnání metod výpočtu parametrů povrchového odtoku
B-B 2845
Stolářová
Alena
Protipovodňová ochrana v povodí Salašského potoka
B-B 2846
Strádalová
Lucie
Územní systém ekologické stability v krajině a jeho význam
B-B 2847
Škrabal
Tomáš
Návrh přírodě blízkých ochranných opatření v povodí jako preventivní ochrana před
povodněmi
B-B 2848
Šrámková
Dagmar
Využití malých nádrží k ochraně před velkými vodami
B-B 2849
Běloušková
Pavla
Úprava vody s vícestupňovou separací
B-B 2850
Fuks
Josef
Dezinfekce pitné vody a její vedlejší produkty
B-B 2851
Horák
Ondřej
Metody průzkumu a renovace stokových sítí
B-B 2852
Janča
Štěpán
Metody průzkumu a renovace vodovodních sítí
B-B 2853
Klíma
Aleš
Návrh postupů obnovy stokové sítě na vybrané části města Brna
B-B 2854
Krupica
Radek
Dosazovací nádrže na čistírnách odpadních vod
B-B 2855
Magnusková
Kristýna
Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu
B-B 2856
Maková
Petra
Možnosti prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody
B-B 2857
Maršík
Miroslav
Čistírna odpadních vod Brno - Modřice
B-B 2858
Novák
Radomír
Přehled materiálů kanalizačních stok
B-B 2859
Novotný
Jan
Rozhodující faktory při výběru čistírny odpadních vod
B-B 2860
Pěkný
Mojmír
Vodárenská flotace a její použití v praxi
B-B 2861
Pernička
Jan
Složení odpadních vod v sítích tlakových stokových systémů
B-B 2862
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství krajiny
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
VEDOUCÍ PRÁCE S
Starý Miloš
Doležal Petr
Starý Miloš
Siroginová Marie
Dumbrovský Miroslav
Milerski Rudolf
Biela Renata
Kučera Tomáš
Raclavský Jaroslav
Raclavský Jaroslav
Raclavský Jaroslav
Hlavínek Petr
Hlavínek Petr
Biela Renata
Hluštík Petr
Hluštík Petr
Hluštík Petr
Biela Renata
Ručka Jan
38
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
ÚSTAV
Stehlíková
Veronika
Trubní materiály pro vodárenství
B-B 2863
Strážnický
Petr
Databáze vodárenských čerpadel
B-B 2864
Stříteský
Luboš
Pokrokové oxidační procesy v čištění odpadních vod
B-B 2865
Žďára
Jan
Metody pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí
B-B 2866
Bakala
Bendová
Janikovič
Kacálek
Knéblová
Kořínek
Kozubík
Kroček
Machálek
Malý
Marek
Pikal
Roháčová
Svědínková
Šandová
Špaček
Špaček
Tkáč
Filip
Gabriela
David
Tomáš
Michaela
Jan
Jiří
Tomáš
Jaroslav
Vít
Vít
Martin
Denisa
Renáta
Iva
Jakub
Martin
Matěj
B-B 2867
B-B 2868
B-B 2869
B-B 2870
B-B 2871
B-B 2872
B-B 2873
B-B 2874
B-B 2875
B-B 2876
B-B 2877
B-B 2878
B-B 2879
B-B 2880
B-B 2881
B-B 2882
B-B 2883
B-B 2884
Vrubel
Jan
Úprava toku - využití revitalizačních prvků v říčním korytě
Výpočet výšky výběhu větrových vln na vodních nádržích
Stanovení průměrného ročního hmotnostního průtoku splavenin v úseku toku Opavy
Klasifikace mobilních protipovodňových opatření
Návrh umístění lapače splavenin
Studie MVE u jezu Paulinka na Svitavě v km 33,527
Zpracování map povodňového nebezpečí a rizika dle směrnice 2007/60/ES
Stabilizace abrazního srubu - údolní nádrž Brno
Posouzení bezpečnosti přehrady Vranov za povodní
Posouzení stavu vybraného vodního toku
Splaveninová studie vybraného toku.
Stanovení kapacity části koryta toku Svitava s využitím programu HEC-RAS
Stanovení počátku pohybu splavenin
Posouzení stavu vybraného úseku vodního toku v k.ú. Herálec
Proudění vody v rybím přechodu
Úprava toku - návrh balvanitého skluzu
Návrh úpravy Divoké Orlice pod VD Pastviny
Rešeršní hodnocení aplikace koeficientů drsnosti při proudění v tocích
Stanovení kapacity bezpečnostního přelivu VD Dalešice v závislosti na otevření segmentů
a úrovni hladiny v nádrži
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodního
hospodářství obcí
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
ú. vodních staveb
B-B 2885
ú. vodních staveb
Biller
Martin
Návrh optimalizace traťového úseku Frýdek Místek - Český Těšín v km 111,7 - 114,8
B-B 2886
Daněk
Marcel
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Nedvědice - Tišnov
B-B 2887
Hašek
Jan
Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Šumperk - Kouty nad Desnou v km 4,122 - 13,150
B-B 2888
Heuer
Jiří
Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu v km 91,513 tratě Tišnov - Žďár nad Sázavou B-B 2889
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
VEDOUCÍ PRÁCE S
Tuhovčák Ladislav
Tuhovčák Ladislav
Hlavínek Petr
Raclavský Jaroslav
Šlezingr Miloslav
Jandora Jan
Zachoval Zbyněk
Dráb Aleš
Zachoval Zbyněk
Dráb Aleš
Dráb Aleš
Šlezingr Miloslav
Říha Jaromír
Uhmannová Hana
Veselý Jaroslav
Špano Miroslav
Zachoval Zbyněk
Uhmannová Hana
Pařílková Jana
Šlezingr Miloslav
Uhmannová Hana
Julínek Tomáš
Šulc Jan
Plášek Otto
Hruzíková Miroslava
Hruzíková Miroslava
Svoboda Richard
39
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
NÁZEV
SIGN.
Hřib
Oldřich
Rekonstrukce železniční tratě Pardubice - Liberec v km 120,5 - 123,45 včetně technologie
prací
B-B 2890
Korkeš
Ondřej
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Znojmo - Šumná
B-B 2891
Mastilová
Hana
Návrh optimalizace traťového úseku Frýdek Místek - Český Těšín v km 122,3 - 125,3
B-B 2892
Nový
Vladimír
Návrh rekonstrukce vybraných úseků na železniční trati Chrudim - Hrochův Týnec, km
13,85 - 15,75 a km 17,7 - 18,6
B-B 2893
Ondra
Michal
Zdvoukolejnění traťového úseku Tetčice - Zastávka u Brna
B-B 2894
Pata
Zdeněk
Rekonstrukce železniční tratě Pardubice - Liberec v km 118,25 - 121,1 včetně technologie
prací
B-B 2895
Ratislavová
Eva
Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu v km 5,872 tratě Šakvice - Hustopeče u Brna B-B 2896
Štrumfa
David
Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice - Solnice v km 0,9 - 3,9
B-B 2897
Valehrach
Jan
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Moravský Krumlov - Miroslav
B-B 2898
Zemánek
František
Vibrodiagnostika kolejového roštu
B-B 2899
SKLAD SLUŽBA
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2011
ÚSTAV
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
ú. železničních
konstrukcí a staveb
VEDOUCÍ PRÁCE S
Svoboda Richard
Hruzíková Miroslava
Plášek Otto
Hruzíková Miroslava
Svoboda Richard
Svoboda Richard
Svoboda Richard
Plášek Otto
Hruzíková Miroslava
Smutný Jaroslav
40

Podobné dokumenty

Seznam dostupných bakalářských prací FAST

Seznam dostupných bakalářských prací FAST Bodově podepřená stropní konstrukce - podzemní garáže u Janáčkova divadla v Brně Obytná budova s parkováním v suterénu Stanovení únosnosti mostní trámové konstrukce Stropní konstrukce nad suterénem...

Více

Výroční zpráva 2007. pdf

Výroční zpráva 2007. pdf • podpora osvětové činnosti, která si klade za cíl výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boje proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti v jakékoli formě • poskytování a koordinace rychlé pomo...

Více

Posouzení denního osvětlení

Posouzení denního osvětlení 5. Charakteristika situace, popis místností MCB bude výzkumným centrem průmyslové mikrobiologie. 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ: SKLADY CHEMIKÁLIÍ (1.06, 1.07) – skladování a nakládání s chemickými látkami. P...

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017 Chemie pro čtyřletá gymnázia I +II (Mareček A., Honza J., Nakladatelství Olomouc s. r. o.) Matematika Matematika pro gymnázia (Prométheus) – Funkce (Odvárko) – doporučená Matematika pro gymnázia (P...

Více

2014

2014 dopravní stavby

Více

Akvárium - maniAKVA

Akvárium - maniAKVA (alias Norman), Jana Feilerová (alias nanuska), Karolína Fořtová, Zhou Hang (www.ikanpemburu.com), Roman Holba, Jaroslav Chalupek, Miloš Chmelko (alias Miloš), Tomáš Chuda, Ján Imrovič, Ján Iský, P...

Více