axtertop extra s5 mont blanc

Transkript

axtertop extra s5 mont blanc
8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
www.axter.info
EN 13 707
Aktualizováno:
1.8.2008
Předešlý dokument:
29.9.2006
Kód výrobku:
152300X
Výrobní závod:
≥≥
Eliášova 20
160 00 Praha 6
Technický list výrobku
Číslo certifikačního úřadu: 0679
První rok označení CE: 2006
Courchelettes (Fr-59)
Označení dokumentu:
PI AXTER
AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC
Popis
AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC je top elastomerový bitumenový pás určený k plnoplošnému natavení. Vysoce
překračuje všechny požadované hodnoty dané DIN a U.E.A.t.c. pravidly. Použitý speciální bitumen zaručuje dlouhodobou
spolehlivost a kvalitu tohoto výrobku .Použitá polyesterová nosná vložka zaručuje vysokou mechanickou pevnost a i v tomto
případě překračuje požadované hodnoty dané jak DIN,tak U.E.A.t.c.
Použití
Pás je možno použít na izolace spodních staveb,plochých střech i inženýrských staveb zejména vysoce zatěžovaných a
namáhaných.Zvlášť u lehkých konstrukcí na trapézové plechy i dřevěné podklady. Je použitelný na plochy vystavené
extrémním teplotám,nepoškozuje životní prostředí.
Zpracování
Pás je možno bodově (min 40%) nebo plnoplošně natavit na připravený povrch.Podélné přesahy v šíři 80 mm a příčné 120 mm
musí být pochopitelně plnoplošně svařeny
Skladování
Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před extrémním teplem a
vlhkostí . Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě + 5°C. Palety se nesmí
stohovat.
Složení
Výztužná vložka (g/m²) :
Krycí vrstva (g/m²) :
Povrch (g/m²) :
Spodní povrch (g/m²) :
(orientační)
Vlastnosti
NORMA
Délka
Šířka
Přímost
Rozměry
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1297
Přilnavost posypu
Odolnost proti protrhávání
Maximální tahové síly
Maximální protažení
Smyková odolnost ve
spoji
EN 12039
EN 12310-1
N
EN 12311-1
N/50 mm
EN 12311-1
%
EN 12317-1
N/50 mm
EN 1109
°C
EN 1110
°C
EN 12691
EN 12370 (A)
EN 1107-1
EN 1108
mm
kg/m²
%
%
%
-
EN 1849-1
EN 1849-1
Zjevné vady
Max. síla
Chování za chladu
Odolnost proti stékání
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélný spoj
Příčný spoj
Horní povrch
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Odolnost proti nárazu
Odolnost statickému zatížení
Rozměrová stálost
Tvarová stálost pásu spojených s podkladem při změně teploty
Propustnost pro vodní páru
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Vodotěsnost
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě
Reakce na oheň
Podle
Pevnost v tahu
EN 12311-1
Oxidace
a podle
Protažení
EN 12226
Nepropustnost pro vodu
Odolnost proti prorůstání kořenů
Nebezpečné látky podle databáze "nebezpečných látek", na
adrese:http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm
JEDNOTKY
m
m
mm/10m
mm
kg/m²
%
EN 1848-1
Tloušťka
Plošná hmotnost
250
4950
1000/1200
10
netkaná polyesterová tkanina
SBS bitumen
posyp z břidlice nebo granulátu
Lehce tavitelná fólie
EN 1850-1
EN 1931
EN 1928
EN 13897
EN 13501-1
DEKLAROVANÁ
HODNOTA
5
1
Prošel
5,20
NSP
Bez vad
NSP
30,00
NSP
NSP
800
800
35
35
NSP
NSP
-25
NSP
NSP
NSP
NSP
≤0,5
NSP
µ = 20 000
NSP
200 kPa/24 h
NSP
NSP
E
TOLERANCE / MLV
MIN
MAX
0%
-1 %
≤20
5,2
5,4
30
800
800
35
35
1180
1000
65
75
≤-30
≤0,5
20000
200 kPa/24h
Broof(t1)
NSP
EN 14575
%
EN 14150
EN 14416
l/d/m²
-
NSP
NSP
-
-
nejsou
NSP
NSP - Není stanoveným parametrem
MLV - Výrobní limitní hodnota
Všechna prohlášení odrážejí současný stav techniky a vývoje. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku a jeho specifikací.

Podobné dokumenty

LAMINOVANÉ ŠINDELE • Dvouvrstvé šindele

LAMINOVANÉ ŠINDELE • Dvouvrstvé šindele Dvouvrstvé šindele Skvěle vypadající s vysokým estetickým dojmem Vysoká odolnost proti silným větrům Přírodní odstíny a barvy

Více

EN 13707

EN 13707 Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 11. června 2007. Změněno bylo dne 11. června 2012 a s výjimkou stažení či pozastavení jeho platnosti zůstává v platnosti, pokud nedojde k výrazné změně podmíne...

Více

Coletanche

Coletanche Máme dvě základní řady Coletanche odpovídající všem potřebám poptávky

Více

SFS Festival Turnov 2014

SFS Festival Turnov 2014 Pøihlašující se organizace (fyz. os.) se zavazuje k úhradì úèastnického poplatku v hotovosti pøi prezenci na semináøi. Zmìna termínu školení, lektora a pøednáškového sálu vyhrazena. Pøijetí pøihláš...

Více

srovnávací tabulka

srovnávací tabulka Legenda: PV - polyesterová vložka, SR - vložka ze skleněné rohože, AL - hliníková nosná vložka, KV - kombinovaná vložka, ST - skelná tkanina

Více

Stáhnout - KVK Parabit

Stáhnout - KVK Parabit Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Více

DoP-č.6320

DoP-č.6320 10. Vlastnosti výrobku dle čísel 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem dle čísla 9. Odpovědný za toto prohlášení o vlastnostech je výlučně výrobce dle čísla 4. Podepsáno pro a ve jménu výrobce od:

Více