Pronájem prostorů

Komentáře

Transkript

Pronájem prostorů
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
+420 461 568 148
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX
1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
Budova tvoří přední levou část objektu netkaného textilu.
Jídelna, kuchyň, sklad pro kuchyň, sociální zařízení celkem 438 m2
Technická stav:
Obvodové a nosné zdivo z cihel tl. 65 cm. V prostoru kuchyně a jídelny jsou středem osazeny železobetonové pilíře, přenášející váhu trámového stropu. Stropy nad kuchyní a jídelnou jsou provedeny z prefabrikovaných železobetonových trámů. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v soc.
zařízení a v kuchyni, kde je keramická dlažba a v prostoru jídelny je žulová dlažba.
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
2) Objekt skladů navazujících na objekt jídelny na st. p. č. 92/34
Budova tvoří střední část objektu netkaného textilu.
Sklady pro výrobu 338 m2
Technický stav:
Obvodové a nosné zdivo z cihel tl. 65 cm. Trámový železobetonový strop na monolitických železobetonových pilířích.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
3) Bývalá mísírna s komorami v přízemí objektu na st. p. č. 92/34
Budova tvoří přední pravou část objektu netkaného textilu.
Podlahová plocha celkem 430 m2
Technická stav:
Obvodové a nosné zdivo z cihel tl. 65 cm. Trámový železobetonový strop na monolitických železobetonových pilířích.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
4) Bývalá výrobna dek ve dlouhém nadzemním podlaží objektu na st. p. č. 92/34
po celé délce přístavku
Schodiště + výtah, výroba dek, kanceláře, sklad, soc. zařízení celkem 926 m2
Technický stav:
Obvodové a nosné zdivo z cihel tl. 65 cm. Strop z prefabrikovaných železobetonových desek na
monolitických železobetonových sloupech a pilířích.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
5) Sklady ve 3. nadzemním podlaží objektu na st. p. č. 92/34
Podlahová plocha 272 m2
Schodiště + výtah, sklady, kanceláře, chodba, soc. zařízení
Technický stav:
Obvodové zdivo z cihel tl. 65 cm. Strop z prefabrikovaných železobetonových desek na monolitických pilířích.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
6) Hala NETEX na tl. p. č. 92/34
Halový, výrobní objekt s ocelovou nosnou konstrukcí s šatnami, soc. zařízením, kanceláří a sklady
a nachází se v zadní části objektu. Jedná se o jednopodlažní objekt obdelníkového půdorysu bez
podsklepení s hřebenovou střechou se světlíky. Nad šatnami a soc. zařízením je krov pultový.
Podlahová plocha haly je 1734 m2 / šatny a soc. zařízení 215 m2
Technický stav: Svislé nosné konstrukce výrobní haly tvoří ocelové sloupy, které nesou ocelový, hřebenový krov z příhodových vazníků se světlíky štítové stěny a příčky jsou zděné. Střecha nad výrobní
halou je ocelové konstrukce hřebenového tvaru s prosklenými světlíky a eternitovou krytinou.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
7) Hala FHP na st. p. č. 831
Jedná se halový výrobní objekt kovové nosné konstrukce se zděným obvodovým pláštěm tl. 50 cm
a zděnými příčkami. Nad hlavní výrobní halou je střecha sedlová s mírným spádem z ocelových
příhradových vazníků. Nad přístavky na severní a západní straně je zastřešení pultové z dřevěných
příhradových vazníků. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím.
V jihovýchodním rohu objektu je zvýšené patro se schodištěm a kanceláří.
1. nadzemní podlaží
a) výrobní hala 3.244 m2
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
b) sklady a kanceláře, dílna 1.647 m2
c) kotelna a manipulační sklad 196 m2
d) jídelna, kancelář, sociální zařízení, šatna mužů a žen, sklad olejů a kompresorovna 708 m2
e) klimatizační komory a sklady 387 m2
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
8) Budova kuchyně s jídelnou a kancelářemi na ulici U Stadionu
Jde o prostory na ulici U Stadionu - mistnost č. 20,22,23,24 v přízemí, místnost. č2, 5+6,9,10,11,12,13, a
v prním patře místnost č. 101 a 102. Jedná se o zděnou, třípodlažní budovu, která rovnoběžně navazuje
na objekt sálu se sklady. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází schodiště, chodba, která prochází
podélně celým objektem, úklidová komora, wc...
kancelář č. 102 - 31,5 m2 / kancelář č. 103 - 33,5 m2 / komora č. 105 - 6 m2
Budova je postavena na betonových základových pasech s hydroizolací. Svislé, nosné konstrukce
jsou vyzdívané na tl. 45 cm. Střecha je plochá se svařovanou krytinou IPA.
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
Přízemí:
Místnost č.20 příprava zeleniny
Místnost č.22 denní sklad
Místnost č.23 kancelář kuchyně
Místnostč.24 sklad DKP
17,9 m2
11,7 m2
10 m2
8,3 m2
Suterén:
Místnost č.2 sklad DKP
Místnost č. 5+6 sklad poživatin
Místnost č. 9 chladírna
Místnost č. 10 sklad brambor
Místnost č. 11 sklad konzerv
Místnost č. 13 sklad ovoce a zeleniny
5,95 m2
29,7 m2
20 m2
5,85 m2
6 m2
10,8 m2
1.Patro
Místnost č. 101 školicí středisko
Místnost č. 102 sklad marketingu
80 m2
31,5 m2
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz
9) Administrativní budova u vrátnice na ulici U Stadionu
Jde o bývalé kanceláře jedné z naších divizí
Přízemí95m2
1.patro98m2
2.patro26m2
NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH PROSTOR
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Kijevská 423/8 | 568 02 Svitavy | www.svitap.cz

Podobné dokumenty

PK-BAR ALU - technický list

PK-BAR ALU - technický list 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Zplnomocněný zástupce nebyl ustanoven. 6. Systém nebo systémy posuzování ...

Více

PK-BAR SPECIÁL - technický list

PK-BAR SPECIÁL - technický list 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Zplnomocněný zástupce nebyl ustanoven. 6. Systém nebo systémy posuzování ...

Více

N°|6 2005

N°|6 2005 máme asi dosť, pretože tú prácu vykonal niekto veľmi čisto. Najprv pekne odmontoval porcelánový ochranný kryt odpadu, zastavil prívod vody a potom v kľude demontoval batériu. Škoda, že sa tým ten č...

Více