Seznam glukometrů používaných v dané zemi

Transkript

Seznam glukometrů používaných v dané zemi
Seznam glukometrů používaných v dané zemi
Název země: Česká republika (The Czech Republic)
Důležité informace
Tento seznam byl sestaven na základě prohledání následujících zdrojů: Internet, literatura, interní
studie Baxter, informace od státních orgánů, letáky testovacích proužků, bezpečnostní výstrahy a
přímé informace od výrobců produktů. Přestože bylomaximálně usilováno o zajištění přesných a
aktuálních informací, společnost Baxter nevyrábí tyto glukometry ani testovací proužky a nezaručuje
počáteční ani trvalou přesnost těchto informací. Před použitím glukometrů nebo testovacích proužků
vespojení s roztokem EXTRANEAL (Icodextrin) pro peritoneální dialýzu (PD) kontaktujte, prosím,
jejich výrobce, chcete-li získat nejnovější informace o kompatibilitě.
1. Roztok EXTRANEAL (Icodextrin) pro PD obsahuje icodextrin. Maltóza, metabolit icodextrinu, může
rušit měření některých glukometrů nebo testovacích proužků. Toto rušení povede k falešně
zvýšenému odečtu glukózy při použití těchto glukometrů nebo testovacích proužků.
2. Takové rušení může maskovat skutečnou hypoglykémii nebo vést k chybné diagnostice
hyperglykémie. Proto odečet normální nebo zvýšené hodnoty glukózy v krvi u pacienta užívajícího
roztok EXTRANEAL (Icodextrin) pro PD může při použití těchto glukometrů nebo testovacích proužků
maskovat skutečnou nízkou hodnotu cukru v krvi. V důsledku toho pacient nebo zdravotník nemusí
učinit odpovídající kroky pro návrat hodnoty cukru v krvi do normálních hodnot. Nebo naopak falešně
zvýšený odečet glukózy v krvi může způsobit, že pacient dostane více inzulínu, než je zapotřebí. Obě
tyto situace mohou vést k život ohrožujícím událostem, včetně ztráty vědomí, kómatu, neurologického
poškození nebo smrti.
3. Dialyzační oddělení nebo pacient by měli kontaktovat výrobce glukometru a/nebo testovacích
proužků a určit, zda glukometry nebo testovací proužky, které používají, nepodléhají rušení
icodextrinem nebo maltózou a zda měří pouze glukózu. Rovněž je třeba prostudovat příbalovou
informaci dodávanou s glukometrem a testovacími proužky.



Následující přehled slouží pouze jako reference. Tento seznam nepředstavuje žádné
doporučení pro tyto glukometry nebo testovací proužky.
Zjištěné kompatibility jsou uvedeny v následující tabulce. Pro pacienty užívající roztok
EXTRANEAL (Icodextrin) pro PD mohou být použity POUZE glukometry a testovací
proužky specifické ke glukóze. Testovací proužky jsou uvedeny společně s příslušným
glukometrem - při použití jiných proužků kontaktujte výrobce pro ověření jeho glukózové
specificity. Tento seznam obsahuje kontaktní informace na výrobce běžnějších značek
glukometrů / testovacích proužků.
Nejedná se o vyčerpávající seznam a je platný ke dni Zárí 2011. Pokud v seznamu není váš
glukometr nebo testovací proužky specifické ke glukóze uveden, NEZNAMENÁ to
kompatibilitu s rozotkem EXTRANEAL. Vždy se obraťte na výrobce a požádejte o aktuální
informace.
GLUKOMETRY
Zárí 2011
Seznam glukometrů používaných v dané zemi
Značka glukometru
Boots
Omron HEA-214
Optium
Optium Easy
OptiumEZ
Optium Xceed
Optium Xido
Kompatibilní s roztokem
Extraneal (Icodextrin) pro PD
(specifický ke glukóze]
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Typ testu*
Výrobce
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
Abbott Diabetes Care
www.abbottdiabetescare.com
www.abbottdiabetescare.cz
+420 267 292 244
Česká republika
Precision PCx
Precision QID B
Precision Xceed
Precision Xceed Pro
Precision Xtra
Precision Xtra OK
ReliOn Ultima
Sof-Sense
Sof-Tact C
TrueSense
FreeStyle 2
FreeStyle 2
FreeStyle 3 2
FreeStyle 3 2
FreeStyle 5 2
FreeStyle 5 2
FreeStyle Flash 2
FreeStyle Flash 2
FreeStyle Freedom 2
FreeStyle Freedom 2
FreeStyle Freedom Lite 2
FreeStyle Freedom Lite 2
FreeStyle Lite 2
FreeStyle Lite 2
2
FreeStyle Mini
FreeStyle Mini 2
FreeStyle Papillon 2
2
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite 2
FreeStyle Papillon Lite 2
2
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Mini 2
FreeStyle Papillon Vision 2
2
FreeStyle Papillon Vision
_________________________
CoZmonitor
FreeStyle Tracker
Optium Mini
Optium Omega
Advance Intuition
Assure Platinum
Assure Pro
Assure 3
Assure 4
GLUCOCARD 01
GLUCOCARD 01-mini
GLUCOCARD Vital
PocketChem EZ
________________________
GLUCOCARD X-meter D
Ascensia Breeze
Ascensia Brio
Ascensia Confirm
Ascensia Dex
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes2
No2
Yes2
No2
Yes2
No2
Yes2
No2
Yes2
No2
Yes2
No2
Yes2
No2
2
Yes
2
No
Yes2
2
No
Yes2
No2
2
Yes
2
No
Yes2
2
No
_________________________
GDH-NAD, GO1
GO
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD, GO
1
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
2
GDH-FAD
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
2
GDH-PQQ
2
GDH-FAD
GDH-PQQ2
2
GDH-FAD
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
2
GDH-PQQ
______________
No
No
No
No
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
________________________
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
______________
No3
Yes
Yes
Yes
Yes
Arkray, Inc.
www.arkrayusa.com
not offically present on the
Czech market / no subsidiary
information
GDH-FAD3
GO
GO
GO
GO
Bayer Healthcare
www.bayerdiabetes.com
not offically present on the
Ascensia Entrust
Ascensia Esprit
Breeze 2
Contour
Contour Link
Contour TS
Contour USB
Didget
Elite
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
GO
GO
GO
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GO
OneTouch InDuo
One Touch Ping
OneTouch Select
OneTouch SureStep
OneTouch UltraE
OneTouch Ultra 2
One TouchUltraLink
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraSmart
OneTouch Verio
One Touch Verio Pro
One Touch Vita
SureStep Flexx
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GDH-FAD
GDH-FAD
GO
GO
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
Yes4
No4
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
Accu-Chek Aviva 4
Accu-Chek Aviva 4
Accu-Chek Aviva Combo 4
Accu-Chek Aviva Combo 4
Accu-Chek Aviva Expert 4
Accu-Chek Aviva Expert 4
Accu-Chek Aviva Nano 4
Accu-Chek Aviva Nano 4
Accu-Chek Inform II 4
Accu-Chek Inform II 4
Accu-Chek Performa 4
Accu-Chek Performa 4
Accu-Chek Performa Nano 4
Accu-Chek Performa Nano 4
Accu-Chek Performa Combo 4
Accu-Chek Performa Combo 4
Accu-Chek Active/S System
Accu-Chek AdvantageA
Accu-Chek Comfort
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Compact PlusA
Accu-Chek Complete System
Accu-Chek Go/Go S System
Accu-Chek GTS/GTS Plus
Accu-Chek Inform System
Accu-Chek Inform
Accu-Chek Integra System
Accu-Chek Plus
Accu-Chek Sensor
Accu-Chek Voicemate/Voice
Mate Plus System
1
Czech market / no subsidiary
information
Lifescan, Inc.
www.lifescan.com
www.lifescancz
+420 800 223 223
Roche Diagnostics
www.roche-diagnostics.com
www.accu-chek.com
www.accu-chek.cz
+420 220 382 500
Dva typy kompatibilní testovacích proužků pro typ testu PCx a Precision Xtra OK.
Glukometry této značky mohou vykazovat vyšší hodnoty glykemie: GDH-PQQ (nekompatibilní) nebo
GDH-FAD proužky (kompatibilní). Kontaktujte výrobce pro ověření kompatibility.
2
3
Arkray GDH-FAD glukometr / testovací proužek je nekompatibilní. Pro další informace kontaktujte
výrobce.
4
Glukometry této značky mohou vykazovat vyšší hodnoty glykemie: GDH-PQQ (nekompatibilní) nebo
Mut Q-GDH (kompatibilní). Pro další informace kontaktujte výrobce.
Test Type*
GO = glucose oxidase
GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: GDO, glucose-dyeoxidoreductase, is an incompatible PQQ-based method)
GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide
GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide
Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference
References:
A
Baxter study 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its
metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage
systems.
B
Baxter report REP-NIV-RE-366 (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose
determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.
C
Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose
test kit MediSense Sof-Tact with icodextrin and its metabolites.
D
Baxter report Interim 3, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin
and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometer-Glucocard XMeter (Arkray).
E
Baxter report Interim 1, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin
and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers.
Podrobněji viz kompletní předpisové informace pro roztok EXTRANEAL (icodextrin) pro PD.
Baxter a EXTRANEAL jsou obchodní známky Baxter International Inc.
Ostatní ochranné známky nebo produkty uvedené v tomto textu jsou výlučným vlastnictvím
příslušných vlastníků.
Please see full prescribing information for EXTRANEAL (icodextrin) PD solution.
Baxter and EXTRANEAL are trademarks of Baxter International Inc.
Other trademarks or products appearing herein are the property of their respective owners.

Podobné dokumenty

Kontaktní informace výrobců glukometrů

Kontaktní informace výrobců glukometrů cukru v krvi. V důsledku toho pacient nebo zdravotník nemusí učinit odpovídající kroky pro návrat hodnoty cukru v krvi do normálních hodnot. Nebo naopak falešně zvýšený odečet glukózy v krvi může z...

Více

A Country-Specific Glucose Monitor List_CZ

A Country-Specific Glucose Monitor List_CZ pacient nebo zdravotník nemusí učinit odpovídající kroky pro návrat hodnoty cukru v krvi do normálních hodnot. Nebo naopak falešně zvýšený odečet glukózy v krvi může způsobit, že pacient dostane ví...

Více

Dobrý sluha a špatný pán aneb povídání o tucích

Dobrý sluha a špatný pán aneb povídání o tucích pánovi. Rozumný příjem správných tuků napomáhá vstřebávání vitamínů, stavbě buněk, termoregulaci, mechanické ochraně orgánů a také k ochraně srdce a cév. Oproti tomu vyšší příjem či nevhodná skladb...

Více

Diplomová práce Veroniky Černohorské

Diplomová práce Veroniky Černohorské phase of the earliest design of the concept, the creation of graphical components of the game and the animation to implementation in Unity3D. At the end of this work, game testing with children and...

Více

Optium Xceed - Abbott Diabetes Care ČR

Optium Xceed - Abbott Diabetes Care ČR Hodnoty v uvedeném rozmezí upozorňují na možnost rozvoje DKA, tento stav může vyžadovat lékařskou pomoc. Řiďte se pokyny svého ošetřujícího lékaře, snižte hodnotu glukózy v krvi a postarejte se o v...

Více

Kde získat informace o diabetu

Kde získat informace o diabetu • www.aimport.cz –pumpy Animas IR, Kontinuální měření DexCom • www.medtronic-diabetes.cz pumpy Medtronic MiniMedParadigm- Veo, kontin. měření glykémie CGMS Guardian zákaznický servis: diabetes.help...

Více

Časté otázky a odpovědi týkající se správnosti měření glukometrů

Časté otázky a odpovědi týkající se správnosti měření glukometrů • normální nebo abnormální počet erytrocytů v krvi pacienta (hematokrit) • celkový zdravotní stav v době provedení měření Pokud pochybujete o naměřených hodnotách glukometrem, nejprve proveďte kont...

Více

Optium Xceed - Abbott Diabetes Care ČR

Optium Xceed - Abbott Diabetes Care ČR Chyba testovacího proužku. Testovací proužek je poškozený, použitý, anebo ho glukometr nedokáže rozeznat. *Zkontrolujte správnost postupu měření. Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.

Více