Zhodnocení výměnného pobytu

Transkript

Zhodnocení výměnného pobytu
Zhodnocení výměnného pobytu
Mezi úterým 24. března a středou 1. dubna se uskutečnila první část výměnné pobytu mezi
Základní školou Ostrožská Nová Ves a Gymnáziem Romaina Rollanda v Drážďanech. Jeho
tématem bylo „Ne na začátku může znamenat výhru na celý život“ v souvislosti s drogami.
Odpor vůči drogám jsem v sobě měl už před tímto výměnným pobytem a už po skončení jeho
první části mohu říct, že tento pobyt ani jeho program není vůbec zbytečný. Díky pobytu
mohu vyjmenovat poměrně velké množství drog, znám jejich dělení, příznaky užívání a jejich
neblahé dlouhodobé účinky na lidský organismus. Za nejhodnotnější část programu pokládám
to, že jsem si definoval proč neberu drogy a toto téma zpracoval do grafity organizaci Spike.
Také jsem si upevnil základy poskytování první pomoci. Co mě překvapilo, byl přístup
německých lékařů (dva z nich přednášeli o první pomoci) k vykonávání jejich role. Svou práci
nevnímali jako nutné zlo k zajištění dostatečného kapitálu pro uspokojování jejich potřeb a
přání (což bych řekl o většině Němců, které jsem poznal), ale i jako něco, co je baví a mají to
rádi. Největší specifikum jejich myšlení při práci s člověkem, který se do nemocnice dostane
jako opilý a v bezvědomí, bylo v tom, že neposkytovali pouze pomoc pacientovi, ale vnímali
jej jako přítele a snažili se udělat všechno pro jeho dobro. Nechtějí pouze co nejvíce ulevit
pacientovi, ale pomoci mu od drogové závislosti tím, že jej, pokud se jedná o „starého
známého“, nechají poměrně bolestivými metodami vystřízlivět (např. zapříčiněním velmi
silného zvracení při vypumpování žaludku), což se mě osobně jeví jako maximálně
prospěšné. Velmi dobře to podle mě vystihuje věta vyřčená během přednášky „Poprvé budu
tvůj nejlepší přítel, podruhé tvůj nejhorší nepřítel“. Věřte, že k oběma věcem mají lékaři
opravdu velmi dobré prostředky.
Velký smysl má pro mě výměnný pobyt také jako velká příležitost pro zlepšení mých
jazykových schopností v angličtině a částečně němčině, jejichž studium je pro mě zábavou a
jejich znalost výhodou.
Rovněž zajímavým bylo porovnání životní úrovně v Česku a Německu. Porovnávat jsem
mohl tyto oblasti: byty, oblékání obyvatel, elektronická zařízení, potraviny, nákupní centra a
obchody. Úroveň bytů v Drážďanech a Nové Vsi je dle mého pozorování srovnatelná,
v oblečení mírně vedou Němci. Co do elektronických zařízení jsem mimo jiné pozoroval
výskyt produktů firmy Apple, jejichž cena je několikanásobně vyšší, než cena „normálních“
produktů. V Drážďanech jsem za necelých 9 dnů zaznamenal 4 loga s nakousnutým jablkem
(2 notebooky, 2 smartphony) , v Česku za zbytek mé existence stejný počet (4 smartphony).
Ostatní „normální“ elektronika jsou na úrovni mírně vyšší. Potraviny jsem (a nejen já) shledal
jako barevnější, chutnější, přírodnější a „bezéčkovější“, jejich obaly pak jako tvrdší a
kvalitnější (až na otřesné uzávěry PET-lahví). V praxi to vypadá tak, že ty samé medvídky
Haribo s naprosto graficky totožným obalem v Německu mají sytější barvy, jsou sladší,
chutnají po opravdovém ovoci, to vše bez přítomnosti aditiv a pořádně zabalené. Jako příklad
vyspělosti německých obchodů uvádím jistý obchod s outdoorovým vybavením v jednom z
nákupních center. V tomto obchodě byla místnost s velkým chladem, tzv. dešťová místnost,
vodní plocha o velikosti zhruba 13x8 metrů pro otestování prodávaných kajaků a jakási
horolezecká díra, táhnoucí se odshora dolů přes celá tři patra.
I přes tato německá vítězství na pomyslném bitevním poli životní úrovně je největší a
nejdůležitější rozdíl v něčem jiném. Tímto rozdílem je psychické nastavení jednotlivců.
Němci jsou mnohem uvolněnější, přátelštější, hrdí a méně konfliktní než Češi. Pobyt v tomto
skvělém sociálním prostředí je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé během tohoto pobytu
mění (v 99,9% případů je to k lepšímu) a to je podle mě ten nejdůležitější výsledek tohoto
projektu.
Between 24. March and 1. April was the first part of the next exchange with the Primary
School in Ostrožská Nová Ves and the Romain-Rolland-Gymnasium in Dresden. The theme
of our project was “No at the beginning can mean a victory for all the life” with the drugs
theme. During this exchange I had a beautiful time. The best for me was Graffiti project with
Spike organization. There we had to say what make us strong to say no for drugs. It was very
interesting and beneficial. I made my English better too.