Oleje automatické převodovky : MOPAR ATF+4 1l

Transkript

Oleje automatické převodovky : MOPAR ATF+4 1l
Oleje automatické p?evodovky : MOPAR ATF+4 1l
MOPAR ATF+4 1l
MOPAR ATF+4 1L
MOPAR ATF+4 je originální olejová nápl? automatických p?evodovek koncernu Chrysler. Daimler Chrysler ATF+4®; ATF+3® (všechny
p?edcházející); Daimler Chrysler MS-9602
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
323 K?
Dotaz na produkt
Popis produktu
MOPAR ATF+4®
Kapalina, která byla vytvo?ena v p?ímé spolupráci a na základ? požadavk? Daimler Chrysler Corporation. Má plné schválení od Daimler Chrysler (?íslo licence:40510030) pro použití v automatických p?evodovkách, které požadují klasifikace Daimler Chrysler ATF+4®; ATF+3® (a všechny p?edcházející). Je vytvo?ena na k?iš?álov? ?irém, syntetickém základovém oleji Petro-Canada o ?istot? 99,9%. Toto složení poskytuje kapalin? excelentní výkon, prodloužený servisní interval – doporu?ený interval 160 000 km. Zvýšená oxida?ní a teplotní rezistence zaru?uje vynikající ochranu za?ízení p?i velmi vysokém zatížení a sportovní jízd?, zaru?uje velmi snadné ?azení v nízkých teplotách (bod tuhnutí – 51°C). Snižuje provozní náklady. Pro MOPAR tento produkt vyrábí Petro-Canada.
Daimler Chrysler ATF+4®; ATF+3® (všechny p?edcházející); Daimler Chrysler MS-9602
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 20l motorový olej

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 20l motorový olej BMW Long-Life-04 FORD M2C-917-A Spl?uje výkonové požadavky výrobc? automobil?, které vyžadují ACEA pov??ovací listy: PEUGEOT, RENAULT, FIAT a ROVER.

Více

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l Fill; KIA Service Fill; WSS-M2C930-A API SM/CF ILSAC GF-4; ACEA A3/B4/C3; VW 502.00/505.00

Více

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l Popis produktu PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC SAE 5W-30 je pln? syntetický motorový olej pro nejmodern?jší benzínové, naftové a LPG motory osobních a lehkých dodávkových automobil?. Zajiš?uje excel...

Více

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 1l 055223593396

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 1l 055223593396 ACEA A3/B3/C3; MB 229.51; VW 500/505, VW 505.01; BMW-Long Life-04; Porsche; Ford M2C-917-A; ACEA pov??ovací listy

Více

PETRO-CANADA DEXRON III - MERCON ATF D3M 20l

PETRO-CANADA DEXRON III - MERCON ATF D3M 20l Popis produktu PETRO-CANADA ATF D3M je unikátní kapalina doporu?ená pro automatické a hydrostatické p?evodovky, která p?edchází problém?m s ur?ování správného typu kapaliny, jelikož spl?uje všechny...

Více

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 1l Trans. BV

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 1l Trans. BV TRANSMISSION BV 75W-80 p?edstavuje p?evodový olej speciáln? navržený pro mazání manuálních p?evodovek osobních automobil? a speciáln? doporu?ovaný PSA (vozidla Peugeot, Citroen) pro mazání p?evodov...

Více

Motorové oleje TOTAL : TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

Motorové oleje TOTAL : TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 Popis produktu TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 byl vyvinut na základ? nejnáro?n?jších požadavk? sou?asných benzínových a dieselových motor? (od r.2000) osobních vozidel. Je zvlášt? vhodný pro p?epl?ované, ...

Více

Motorové oleje TOTAL : TOTAL QUARTZ 7000 10W

Motorové oleje TOTAL : TOTAL QUARTZ 7000 10W Popis produktu TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 byl vyvinut na základ? požadavk? benzínových a dieselových motor? osobních a lehkých užitkových vozidel. Je zvlášt? vhodný pro p?epl?ované, víceventilové mot...

Více

TET-MEN (seznam skladeb)

TET-MEN (seznam skladeb) Walz Of The Flowers Can-Can I Sing, You Sing By The Waters Of Babylon The Pink Panther eu Macek Aleluja Dudy v Edinburku

Více