CLIL a projektové vyučování

Komentáře

Transkript

CLIL a projektové vyučování
CLIL a projektové
vyučování
Inspirace pro CLIL
7. dubna 2016
Jana Chrásková
CLIL a projektové vyučování
2.
PROČ? Kauza Karel
JAK na to, abychom se z toho nezbláznili?
3.
Co z toho? Kauza Kuba
1.
Proč spojovat CLIL s
projektovým vyučováním
Kauza Karel
Kdo je Karel?
Co ho trápí?
A čím trápí Karel nás?
Výsledky ankety mezi žáky 2.stupně
základních škol
Jak hodnotíš školní výuku
angličtiny?
Škola je
nuda.
Angličtina
je nuda.
NUDA
Vyučování
je nuda.
Jak hodnotíš školní výuku
angličtiny?
Nechápu, proč se musím učit angličtinu,
když …
Nevím, k
čemu ji
používat.
Angličtině
nerozumím
Je moc těžká.
Jak hodnotíš školní výuku
angličtiny?
Je to frustrace. Musíme se pořád něco
učit nazpaměť.
Pořád se učíme
samé
gramatické
časy.
Pořád děláme
jenom
gramatiku a nic
jiného.
Angličtina = pořád
samý cvičení.
Jak hodnotíš školní výuku
angličtiny?
Už jsem to vzdal. Nejde mluvit bez
chyb.
Nemám rád
angličtinu,
protože nejde
mluvit bez chyb.
Proč spojovat CLIL s
projektovým vyučováním
A co učitelé na to?
Studenti jsou líní.
Učení je nebaví.
Nejde po nich nic požadovat.
Nic je nebaví, kromě jejich mobilů.
Na nic zajímavého nemáme čas a ani zdroje.
…
Proč spojovat CLIL s
projektovým vyučováním
Shrnutí:
Nuda ve škole.
Škola neposkytuje smysluplný kontext pro učení se cizího jazyka.
Studenti nerozumí, proč se mají učit.
Z toho plyne pasivita, nuda, nechuť k plnění zadání a úkolů.
Většina výuky a učení je pasivní učení.
Jazyková výuka se zaměřuje především na odstraňování chyb.
Poskytuje málo prostoru pro smysluplnou komunikaci.
Výuka je většinou založená na učiteli (teacher-centered), místo aby
vycházela z práce, zkoumání studentů (student-centered).
Nedostatek času, prostředku i zdrojů.
Jak na to, abychom se z toho
nezbláznili?
CLIL
Kompetence pro 21.století
Projektové
vyučování
Jak na to?
Přínosy CLILu
Úskalí CLILu
Jak se jim vyhnout a neupadnout do nich?
Jak na to?
Projektové vyučování jako záchrana před
úskalími CLILu.
Vychází z poznávání a práce studentů.
Vede studenty k hledání a zkoumání.
Vychází ze skutečných situací a potřeb.
Je otevřené a podněcuje individualizovaný přístup k učení.
Zvyšuje motivaci studentů k učení a hledání.
Rozvíjí poznávací dovednosti, nižšího i vyššího řádu, stejně jako i sociální a
komunikační dovednosti.
Je mezipředmětové.
Projektové vyučování
Kompetence pro 21.stolení
CLIL
Příklady projektového
vyučování se zapojením CLILu
Projekt Škola bez hranic
Seznamte se se slavnými Evropany
Formát projektového vyučování
Příklady projektového vyučování se
zapojením CLILu
Jazykové
cíle
hodnocení zkušenosti
hodnocení výstupů
Obsahové
cíle
kontrola plnění
harmonogramu
časový harmonogram
Kompetence
plán projektu
zásadní otázka
Seznamte se se slavnými Evropany
Jazykové cíle
Obsahové cíle
Rozvoj kompetencí
Tvoření otázek
Vedení rozhovoru:
Interview
Nová slovní
zásoba z
příslušného oboru
Formulace pravidel
Prezentování
Životopisné údaje
Poznatky z
jednotlivých oborů
Experimentování
Komunikačních
Studijních
Řešení problémů
Sociálních
Myšlení v
souvislostech
+
+
Prezentace pro veřejnost
Co z toho?
Žákovské reakce
I liked best that we had a
chance to speak English
the whole day.
This day have motivated
me to see that it makes
sense to learn English.
I really enjoyed working
on the project
I didn’t
understand at
first but we
could
communicate
with words,
hands and
feet. I felt
happy and I
could do it…
because I
enjoyed it.
I liked everything.
The teacher used
only English. If we
don‘t understand,
she was repeat it
and explain it in
other way. That was
really perfect.
Co z toho?
Seberegulace
We learnt many new things, not only English but in English. We made new
inventions out of recycled materials.
I learned how to use English to look for new information.
I liked the day because we didn’t cram but still were able to gain a lot of new
experiences.
Spolupráce
• I loved that we could work in teams. It helped us to
communicate. If one of us didn’t know something, the others
can help out.
• I was happy to work in teams. We didn’t need a dictionary
because we had Noemi on the team.
Co z toho?
Kauza Kuba:
Dříve jsem skoro propadal z angličtiny ale dne 14.5.2015
se vše změnilo, pochopil jsem že sem chytřejší než
vypadám. Pochopil jsem že nejsem tak hloupý, protože
když se chce, tak to jde!
Kuba
A to za to přece stojí!
Děkuji za pozornost
Užitečné odkazy
Metodologická příručka k projektovým dnům, Škola bez hranic
CLIL Cizí jazyky napříč předměty 2.stupně ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií [online]. [cit. 2014-11-19]. Dostupné z:
http://clil.nuv.cz/index.html
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) [online]. [cit.
2015-10-2]. Dostupné z: http://www.oecd.org/education/skillsbeyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm
EDUTOPIA, What Works in Education [online]. [cit. 2013-8-10].
Dostupné z: http://www.edutopia.org/
International CLIL Research Journal [online]. [cit. 2014-11-20].
Dostupné z: http://www.icrj.eu/
Škola bez hranic [online]. [cit. 2015-6-20]. Dostupné z:
http://openschool.cz/

Podobné dokumenty