expres 8 2013.indd

Komentáře

Transkript

expres 8 2013.indd
8
Číslo 8, ročník 66, srpen 2013
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem ZDARMA
ODSTÁVKY VE SPOLPHARMĚ
Údržba, revize a čistící práce byly
hlavní náplní letošních srpnových odstávek v olomoucké Spolpharmě.
Jak nám potvrdil jednatel firmy Jan
Jílek, týdenního přerušení výroby využili nejen vlastní technici, ale také ex-
terní firmy. „Vedle pravidelných revizí
výrobních technologií jsme se zaměřili
na důkladné opravy a úpravy jednotli-
Pracovníci externí firmy Jan Papoušek a Drahoslav Koláček
při údržbě výrobny demi vody.
Pracovník externí firmy Miloš Jílek při údržbě výrobní linky Albertina k plnění ústních
výplachových vod.
ÚVODEM
Pojďte fandit!
Konec prázdnin
a nástup nového
školního roku, oslavy kulatého výročí
na bitevním poli
u Chlumce i Zubrnické museální železnice, Dny evropského
dědictví nebo třetí ročník 1/2Maratonu v Ústí
nad Labem. To vše jsou témata, která by si zasloužila prostor obvyklého úvodníku.
Jak sami vidíte, máme tentokrát jen pár
řádků, které věnujeme posledně jmenovanému sportovnímu svátku se stručným apelem:
„Pojďte fandit svým kolegům!“ Nejen proto,
že si to za své výkony zaslouží, ale především
pro samotnou atmosféru celé akce. Kdo nebyl
osobně v prostorách startu a cíle, nikdy nepochopí tu fantastickou směs radosti, štěstí a euforie z opravdu úžasných a obdivuhodných
sportovních výkonů.
Také letos budou Spolek reprezentovat
desítky jeho zaměstnanců a příznivců, které
poznáte podle nepřehlédnutelných žlutých
triček. Přijďte je podpořit, zaslouží si to!
M. Logrová, tisková mluvčí
SVÁTEK BĚŽCŮ
SE BLÍŽÍ
S blížícím se 15. září znovu připomínáme konání třetího ročníku
ústeckého 1/2Maratonu, jehož trasa znovu povede chemičkou.
Už v 10.15 hodin zahajuje v neděli na Mírovém náměstí Spolchemie Rodinný běh, v 11.30 hodin
pak Spolchemie Handbike. Hodina
„H“ je určena na 13.00, kdy se na
start postaví účastníci 1/2Maratonu, 2RUN i štafety.
Foto: M. Logrová
vých zařízení tak, abychom mohli zase
celý následující rok plně využít naše kapacity bez výpadků,“ vysvětlil Jan Jílek.
Spolpharma je dceřinou firmou
Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Ve svých olomouckých provozech se
specializuje na kontraktační výrobu
širokého spektra kosmetických produktů a výrobků dentální hygieny pro
přední tuzemské i nadnárodní společnosti a je jejich spolehlivým dodavatelem po celé Evropě.
Vedle dlouhodobé spolupráce s vý-
Foto: M. Logrová
znamnými kosmetickými firmami vyrábí a dodává na trh prací prášky Merkur, řadu mýdlových detergentů pod
značkou Jelen a pánskou kosmetiku
řady Pitralon a Olimon. Spolpharma
se soustředí na výrobky dentální hygieny, především sortiment zubních
past a ústních vod, výrobky pleťové a
tělové kosmetiky včetně ochranných
slunečních, repelentních i masážních
formulací. Výborné zkušenosti vyplývající z tradice má i s produkcí vlasové
a dětské kosmetiky.
ROZHOVOR VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO PROVOZ A OBCHOD SPOLKU
MARTINA PROCHÁZKY PRO ČASOPIS PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON
Ústecký půlmaraton proslul
mimo jiné vpuštěním běžců do areálu chemičky. Kdybyste se měli
dnes rozhodovat o tomto kroku
teď, udělali byste to znovu?
Určitě ano. Zvlášť po velmi dobrých
zkušenostech s kvalitní organizací
celé akce.
Koho tato myšlenka vlastně
onehdy napadla?
Bylo to tak trochu „o nás, bez nás“.
Jak vím, prvotní impuls vznikl předloni při projednávání trasy Ústeckého
1/2Maratonu na kraji. Šéf organizující
společnosti Carlo Capalbo tam prý
stál nad mapou města, které je známo
svým kopcovitým terénem, když zapíchl prst právě na teritorium chemičky se slovy: „A co je tady?“ Odpověď
s vysvětlení charakteru naší produkce
ho prý nechala zcela klidným, na rozdíl od nás, když jsme se o nápadu dozvěděli. Musím říct, že jsme souhlas
pečlivě zvažovali a ne všichni projevovali nadšení.
Je složité pustit několik tisíc lidí
dovnitř pečlivě střežené fabriky?
Akce klade vysoké nároky na organizaci nejen v rámci města, ale i pro
nás. Když jsme se rozhodovali, zda
do toho půjdeme nebo ne, jedno bylo
jasné. Pouze běžci bez diváků. Výrobní
program nám neumožňuje vpustit je
do areálu. Samozřejmě, podél trasy
fandí tisícovkám běžícím zaměstnanci
ve svém volnu.
Co všechno musíte zabezpečit,
abyste si vůbec mohli něco podobného dovolit?
Rozhodně vám v tuto chvíli nevy-
Martin Procházka s manželkou Janou (vpravo) a členkami
štafety v roce 2012.
jmenuji všechno, to by byl hodně rozsáhlý rozhovor. Jistou výhodou pro
nás je, že se půlmaraton běží v neděli
odpoledne, kdy je minimální manipulace s dovozem surovin a distribucí výrobků. I tak ale musíme zkoordinovat
logistiku s výrobou, především s některými konkrétními operacemi pro období, kdy běžci probíhají areálem. Vedle
týmu pracovníků, kteří organizačně celou akci řídí, je v pohotovosti hasičská
jednotka i bezpečnostní služba.
Areál stojí uprostřed města, přitom jakoby stranou. Lze toto chápat jako snahu o oživení sounáležitosti s okolním světem?
Je pravdou, že za víc jak sto padesát
let své existence se už chemička stala
Foto: Z. Rytíř
součástí krajského města. A to nejen
svým výrobním areálem. Finančně
podporujeme řadu projektů sportovního, kulturního i sociálního charakteru. Spolupracujeme se školstvím
na všech úrovních. V rámci otevřené
komunikace pořádáme už dvě desítky
let Dny otevřených dveří, kdy se mohou lidé sami přesvědčit, že nejsme
žádným strašákem.
Nemrzí vás trochu, že spousta
obyvatel vnímá chemičku jako přítěž pro město? Tento průmysl ostatně do Ústí historicky patří, ne? Co
s tím?
Pevně věřím, že přítomný čas „vnímá“ je už minulostí. Nejen z důvodu
naší podpory města a potažmo i ce-
lého Ústeckého kraje, ale především
také z důvodu vlastních nových investic. Od roku 1990 jsme nákladem
desítek miliard korun dokončili řadu
projektů na ochranu životního prostředí v podobě čistíren, sanací ploch
a skládek, ale také nových moderních
výrobních provozů, které splňují nejvyšší bezpečnostní parametry. Díky
tomu jsme mohli postupně ukončit
nerentabilní a nevyhovující výrobu
části bývalého sortimentu firmy. Jak
správně říkáte, chemický průmysl
do Ústí patří a my děláme vše pro to,
aby tomu bylo i nadále. Dokládá to
i titulek z médií, který jsem zaznamenal v souvislosti s půlmaratonem loni:
„Praha má Karlův most, Ústí má chemičku“.
Vloni jste při ústeckém půlmaratonu běžel také. Jaký to byl pocit
přímo pro vás, probíhat tímhle areálem?
Už předloni jsme s manželkou
a dcerou běželi štafetu a loni jsme si
to zopakovali sami dva s přáteli. Otevřeně musím přiznat, že při těchto
trasách moc nevnímám, kudy běžím.
Zúčastnil jste se štafety. Nepomýšlíte i na samotný půlmaraton?
Náročnost běhu zatím zvyšuji postupně. Letos už jsme s manželkou
přihlášeni na 2Run, samotný půlmaraton možná až příští rok.
Čím je pro osobně vás vlastně
běh?
Sport mám rád obecně. Mimo jiné
hraji tenis, lyžuji a běhání je pro mě
především způsob, jak si udržovat
kondici v průběhu celého roku.
srpen 2013
2
Dny evropského dědictví proběhnou také ve správní budově Spolku
Stejně jako stovky dalších zajímavých památek, budov a objektů, bude
i letos v září v rámci Dnů evropského
dědictví zpřístupněna nejširší veřejnosti správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Návštěvníci zde mohou zavítat
jeden víkendový termín, 7. a 8. září
od 10 do 16 hodin. Tak jako v minulých letech se role průvodce ujme
bývalý zaměstnanec firmy a jeden
z autorů knihy o Spolku „Dílo sedmi
generací“ Jiří Ort.
O bohaté historii budovy každoročně naše čtenáře široce informujeme,
připomeňme si tedy alespoň základní.
Budova byla stavěna v letech 1929 –
30 a projekt pochází od drážďanské
firmy Lossow a Kühne, proslavené
stavbou nádraží v Lipsku, která se
mimo jiné účastnila známé architektonické soutěže na mrakodrap společnosti „Chicago Tribune“ v USA. Ve své
době byla nejvyšší stavbou v tehdejším Československu. Některé původní
Dnešní správní budova Spolku byla ve své době nejvyšší
stavbou v republice. V jejím interiéru je dodnes funkční oběžný výtah páternoster (malé foto).
Foto: M. Logrová
prvky interiéru budovy se dají zařadit
do proudu art deco.
„Památky v novém světle“ – tak zní
národní téma letošních Dnů evropského dědictví. Celorepublikové slavnostní zahájení proběhne ve dnech 5.
až 8. září v Olomouci.
Cílem této již tradiční akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské
i světové civilizace. V jejím rámci
jsou pravidelně pořádány nejrůznější doprovodné přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže
a další kulturní programy. Národní
témata vyhlašují nejen jednotlivé
země, ale i města. Jejich prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé
fenomény přírodního a kulturního
dědictví. Hledání identity jedince
žijícího v 21. století, ve stále více se
globalizujícím světě - to je to, čemu
Dny evropského dědictví přispívají,
a proto se těší stále vzrůstající oblibě
a většímu zájmu.
ŽIVOTNÍ JUBILEA - SRPEN
60 let
Václav Blažek ze střediska Strojní dílna II
Anorganika výrobního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
Peter Unterdörfel z provozu Elektrolýza
výrobního úseku Spolek pro chemickou a
hutní výrobu
55 let
Pavel Šnajdr z provozu společnosti EPISPOL
Petr Živný z provozu Epichlorhydrin výrobního úseku Spolek pro chemickou a
hutní výrobu
50 let
Zdeněk Bivalec z provozu Chlorová chemie
výrobního úseku Spolek pro chemickou a
hutní výrobu
Radek Hořánek z provozu Elektrolýza výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Jana Navrátilová z výrobny kosmetiky firmy Spolpharma Olomouc
Pavel Sojka z provozu UP I Epoxidy výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní
výrobu
Anna Schusterová z výrobny kosmetiky firmy Spolpharma Olomouc
PRACOVNÍ JUBILEA - SRPEN
REKONSTRUKCE BITVY U CHLUMCE
Velkolepou rekonstrukci napoleonské bitvy zažijí obyvatelé a návštěvníci
Ústeckého kraje poslední srpnový víkend. U příležitosti 200. výročí slavného
střetu koaličních vojsk Rakouska, Ruska
a Pruska s francouzskou armádou generála Vandamma se u Chlumce utká
na osm set vojáků. Jak uvádí pořadatelé, bude to 350 Francouzů proti 450
vojákům koalice a diváci uvidí zoufalou
porážku francouzské armády.
Pořadatelem oslav dvoustého výročí jedné z nejznámějších napoleonských bitev je Ústecký kraj. Hlavní
program začne už v pátek 30. srpna,
kdy po noci strávené pod hradem
Střekov po poledni napochodují armády do Ústí, aby na Mírovém náměstí svedly první menší bitvu, jež má
připomenout osvobození krajského
města od francouzské posádky.
„Z Terezína vyrazili Rakušané, aby
město získali zpět. Během osvobozování padl jeden jediný voják, byl to rakouský dragoun Fridrich Jordán. Chceme tím udělat malou reklamu tomu,
co uvidí diváci v sobotu u Chlumce,“
uvedl Jiří Bureš z ústeckého muzea.
Na sobotní odpolední bitvu
u Chlumce a Přestanova vojáci nasadí do boje kromě pěchoty i dělostřelectvo s 15 děly a jízdu se 40 koňmi.
Mimo to si diváci budou moci už v dopoledních hodinách vychutnat výcvik
obou válečných stran, který proběhne
v místě vojenského ležení za Horkou
u Žandova.
Obě bitvy doplní bohatý doprovodný program. V pátek večer proběhne
v Chlumci u Nového rybníka folková
a country hudební akce, v sobotu se
v Chlumci a Přestanově uskuteční historická tržnice a v neděli v Teplicích na tamějším zámku výstava k výročí bitvy.
Vše budou rámovat soutěže, akce
pro děti a další dílčí hudební a společenské akce.
BITVA U CHLUMCE 1813
Po neúspěšném tažení do Ruska
v roce 1812 porazil Napoleon 26. a 27.
srpna 1813 u Drážďan armády Rusů,
Rakušanů a Prusů a stíhal poražená
vojska ustupující do Čech.
Jeden z jeho nejschopnějších ge-
Druhý den přišly na pomoc rakouské a pruské oddíly a Napoleonovi
vojáci se ocitli v obklíčení. Celkově se
ztráty vyšplhaly na 20 tisíc mužů.
Napoleonův definitivní pád pak
utvrdila „Bitva národů“ u Lipska, kde
16. až 19. října 1813 spojenci porazili
Francouze na hlavu. Za dva roky pak
epochu napoleonských válek úplně
uzavřela bitva u Waterloo.
Zdroj: idnes.cz
HLAVNÍ PROGRAM VÝROČNÍCH DNŮ
Vojsko - Sobota 31. srpna
09:15 - 11:30 Výcvik a manévry jednotek (Horka, Chlumec)
11:30 - 13:30 Táborový život, ukázka
dobového vojenského ležení (Horka,
Chlumec)
13:30 - 16:00 Pochod na bojiště
Chlumec (Francouzská a Pruská vojska)
13:30 - 16:00 Pochod na bojiště Krupka (Ruská vojska) v Krupce
na Mariánském náměstí bude pluk
v 14.15 hod.
13:30 - 16:00 Pochod na bojiště
Chabařovice (Rakouská vojska)
16:00 - 17:00 Bitevní ukázka historických bojů (Přestanov - Chlumec)
17:00 - 17:15 Závěrečné defilé vojsk
a návrat do tábora (Přestanov - Chlumec)
Doprovodný program v Chlumci
a Přestanově
09:00 - 21:00 Historická tržnice
v Chlumci a Přestanově (spojení vláčkem, minipivovary)
09:00 - 21:00 Soutěže a dětské
atrakce na vytipovaných místech při
komunikaci Strádovská mezi Chlumcem a Přestanovem
11:00 - 21:00 Pásmo pěveckých
a tanečních vystoupení na náměstí
v Chlumci
Pátek 30. srpna
17:00 - 04:00 Hudební „folk & country“ program (Nový rybník)
Zdroj:
www.napoleonskebitvy1813.cz
NA BITVU U CHLUMCE VEŘEJNOU DOPRAVOU
V sobotu 31. srpna 2013 si připomeneme 200 let od památných bitev tzv.
Napoleonské války, které se odehrály
u Chlumce, Přestanova a také Varvažova.
Po dobu konání akce posiluje spojení z Ústí nad Labem a Teplic do Chlumce, Přestanova a Krupky. V tento den
budou platit na linkách obsluhujících
okolí Chlumce velkokapacitními autobusy zvláštní jízdní řády.
Jaké změny nastanou ve veřejné
dopravě?
DOPROVODNÉ PROGRAMY MĚST
Zdroj: www.napoleonskebitvy1913.cz
Doprovodný program v Chlumci a Přestanově Sobota 31. srpna
09:00 - 21:00 Historická tržnice v Chlumci a Přestanově (spojení vláčkem, minipivovary)
09:00 - 21:00 Soutěže a dětské atrakce na vytipovaných místech při komunikaci Strádovská mezi
Chlumcem a Přestanovem
11:00 - 21:00 Pásmo pěveckých a tanečních vystoupení na náměstí v Chlumci
17:00 - 04:00 Hudební „folk & country program
(Nový rybník)
Pátek 30. srpna
Hudební folk & country program v Chlumci u Nového rybníku
Doprovodný program v Teplicích Sobota 31. srpna
19:00 - První letní Ples zahradního domu
nerálů Dominique Joseph Vandamme
se svými 40 tisíci muži měl v Krušných
horách sevřít nepřítele do obklíčení
a poté dobýt Prahu.
U Chlumce a Přestanova narazila francouzská armáda 29. srpna
na houževnatý odpor 15 tisíc ruských a několika set rakouských vojáků. Přestože Francouzi měli více
než dvojnásobnou převahu, obránce
do večera nezmohli.
Neděle 1. září
Oslavy vítězů v Teplicích a Lázně válečníků
- zahájení odhalením sochy cara Alexandra I., člena protinapoleonovské koalice
- kostýmované prohlídky Lázeňského domu
Beethoven s vítězi bitvy, vojenský lazaret a lázně
válečníků
- Lázeňská ulička s vojenskou hudbou, lázeňským
pivem a soutěžemi
- taneční Grand prix v Domě kultury
- den otevřených dveří v Krušnohorském divadle
- výstava „1813 - Teplice, srdce Evropy“ k 200 letům výročí bitvy u Chlumce v teplickém zámku
- Velká Malá Paříž - v Zámecké zahradě. Altán
u Zahradního domu, hudební produkce, Dřevěný altán (autorské čtení), Bílý altán (rytmický workshop),
U opiček (dětská scéna ve spolupráci s DDM) v Teplicích
Autobusové linky z Ústí nad Labem, Teplic a Krupky budou od 9:00
do 20:00 hodin posíleny. Linky se
zároveň přizpůsobí možnostem
průjezdných komunikací v dotčené
oblasti. Linky 451 Ústí n. L. - Telnice
a 445 Děčín - Jílové - Chlumec nebudou do Chlumce zajíždět a nejbližší
náhradní zastávka bude ve Varvažově u pomníků.
Z Děčína je možné využít vlaky
po tzv. Kozí dráze do Telnice, které ob-
jednává statutární město Děčín. V Malém Chvojně je na každý vlak návaznost na autobus náhradní dopravy.
Jak se kam dostanete?
Své spojení najdete ve zjednodušených jízdních řádech posílených linek 1, 11 a 137 nebo vlaků Kozí dráhy
s náhradní autobusovou dopravou.
Dále jsou na stránkách www.napoleonskebitvy1813.cz nabízeny tipy
na kombinaci vlaků a autobusů z dalších částí Ústeckého kraje.
Doprovodný program v Ústí nad Labem Sobota 31. srpna
Dne 30. srpna bude končit propagační
pochod vojsk Ústeckým krajem po trase ze
Slaného - Terezína - Litoměřic do Ústí nad
Labem do prostoru na Střekově u Krajského
soudu. V návaznosti na přímou propagaci
víkendových vzpomínkových akcí je plánován střet mezi spojeneckými a francouzskými
vojsky v centru města na Mírovém náměstí.
Zde bude představen boj o francouzskou zásobovací kolonu, která centrum vyklidí, součástí střetu bude i vzpomínková akce smrti
dragouna Fridricha Jordána, od které rovněž
uplyne 200 let.
Po bitevní ukázce bude vojsko tábořit
na Lidickém náměstí, kde si diváci mohou
detailně prohlédnout výstroj i výzbroj a vybavení. V podvečer se vojska přesunou do tábořiště v Chlumci.
Doprovodný program město Krupka Sobota 31. srpna
MARIÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI 31. srpna – 1. září
Sobota 31. srpna
Velká scéna – Mariánské náměstí - (country festival)
Malá scéna – před městským úřadem: Host scény
Roman Skamene
Rocková scéna - MC Koloseum a Letní kino Krupka
Ostatní akce město Krupka - Sobota 31. srpna
Mariánské náměstí – Porcelánové trhy
Pouťové atrakce, prodejní stánky, dobové hry
V 14:15 hodin Mariánské náměstí Krupka. Přehlídka a pochod ruské armády v dobových kostýmech
na bojiště u Přestanova
Neděle 1. září
Velká scéna – Mariánské náměstí
Malá scéna – před městským úřadem: Host scény
Mojmír Marděrič
Mariánské náměstí - Výstava autoveteránů, pouťové atrakce, prodejní stánky, dobové hry.
40 let
Jarmila Matějovská ze zákaznického
servisu obchodního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
35 let
František Chvojka z provozu Žíravé louhy výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Luboš Štěpán z provozu Organické speciality výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
30 let
Dana Hübschová z oddělení nákupu
společnosti CSS
Ing. Vladimír Ludwig z referátu bezpečnosti a ochrany zdraví společnosti
Infraspol
20 let
Gabriela Faiglová ze skladu drogerie firmy Spolpharma Ústí nad Labem
Petr Kerner z požární stanice STZ výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní
výrobu
Inzerce
PRODÁM
● letní pneu Barum rozměrů 195/50/R15,
jednou projetý, skoro 100% vzorek. Případně přidám alu kola, která pasují na ty
samé gumy. Cena 2 500 Kč.
Kontakt: Michal Mottl, tel.: 728 278 258
● dívčí brusle velikost 32-35, barva růžovo-šedá. Cena 300 Kč.
Kontakt: Plicková, tel.: 721 510 141
● navigaci GARMIN nuvi 40 CR Lifetime,
zcela nová, nepoužitá, záruční list k tomu.
Cena: 800 Kč
Kontakt: tel.: 734 184 940
● Škoda Octavia 1, 1.6i, r. v. 2004, na
náhradní díly, najeto 157 000, servisní
knížka, výbava: airbagy, abs, esp, nové
rozvody, elektrická okna, zpětná zrcátka
v elektrice, palubní počítač atd. Cenu navrhněte.
Kontakt: Michal Mottl, tel.: 728 278 258
PRONAJMU
● byt 1+1 38m2 v UL-Bukov. MHD, ZŠ, MŠ,
zeleň, klidný dům. Byt po částečné rekonstrukci - vestavěné skříně, kuchyně, plastová okna, probíhá zateplení. Pronájem 3 300
+ 2 400 Kč zálohy.
Kontakt: Karel Nepraš, tel.: 723 850 631
● byt 1+1, v zatepleném paneláku. Plovoucí podlahy, nezařízený. Nájem 5000 Kč
+ elektrika (kauce činní výši dvou nájmů +
jeden nájem předem). Ihned k nastěhování.
Kontakt: tel.: 728 560 310
● RD na Střekově. Klidné místo, ideální pro
rodinu s dětmi. Terasa s grilem, 2 parkovací
stání, 2 koupelny. Volné od 1. 11. 2013. Nájem 6 000/měsíc (bez energií). Jen slušné
rodině. Zn.: „Vánoce v novém domově“.
Kontakt: Herites, tel. 731 603 744
srpen 2013
3
PROVOZY UP I EPOXIDY
PROVOZ UP I EPOXIDY
Vedoucí provozu: Boris Siedtmann
Počet zaměstnanců: 19
Objem prodejů produkce provozu za
rok 2012: 465 milionů Kč
Počet pracovních úrazů za rok 2012: 2
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
MAJÍ ŠIROKÉ VYUŽITÍ
Základem výroby provozu UP I Epoxidy
jsou, jak už název napovídá, epoxidové
pryskyřice. „Jejich použití je velice široké,
od dvousložkových lepidel, jako základ
barev, popřípadě jsou součástí celého systému, kdy u nás se vyrábí jedna konkrétní
složka, která je pak v dalších provozech doplňována o další potřebné podle požadavku zákazníka,“ vysvětluje Boris Siedtmann.
Další využití nachází produkce UP I Epoxidy
díky svým vlastnostem v elektroprůmyslu při výrobě trafostanic, kondenzátorů,
ve stavebnictví apod. Dále se zde vyrábí
tvrdidla pro epoxidové pryskyřice, aminové
nebo anhydridové. Pokud jde o množstevní sortiment, jedná se o desítky různých
druhů, některé obdobné, jiné se zcela odlišnými parametry. „Vše závisí na požadavcích zákazníka, podle nichž naši výzkumníci
potřebný výrobek připraví,“ říká Boris Siedtman s dodatkem, že produkt je nejprve
nutno prověřit v rámci zkušebních šarží.
„Sterilní“ laboratorní podmínky totiž není
možné ve výrobě v žádném případě udržet.
Z chemického pohledu je epoxidová
pryskyřice polymerní materiál syntetického původu. Epoxidy vynikají velmi dobrou
adhezí k celé řadě materiálů a po vytvrzení i dalšími důležitými vlastnostmi jako je
chemická odolnost, tvarová stálost, dobrá
tepelná odolnost a tvrdost.
Výsledná produkce z UP I Epoxidy má
dvojí určení, a to buď směřuje přímo k prodeji zákazníkům, nebo jako polotovar pro
výrobu specialit a vícesložkových systémů.
Jak popisuje vedoucí výroby, základní
surovinou jsou pro ně nízkomolekulární
pryskyřice, které odebírají od Epispolu.
Ty jsou následně modifikovány v různých
procesech od těch nejjednodušších až
po vícestupňové. Základní jsou tak zvané blendy, produkty míchané za pomoci
reaktivních rozpouštědel. Vyšší stupně
výroby probíhají na základě chemických
reakcí, nejčastěji redukcí. V procesu nechybí ani výroba vícestupňových produktů, kde jsou požadovány vysoké nároky
na odborné znalosti obsluhy. Příkladem je
výroba tvrdidel. „V případě jakýchkoliv, byť
sebemenších výrobních anomálií, hrozí
i nevratné poškození výrobku,“ vysvětluje
náročnost práce Boris Siedtmann.
ústav syntetických pryskyřic a laků, jehož práce se mimo jiné zaměřovala právě na epoxidové pryskyřice. V roce 1955
pak proběhla na poloprovozní jednotce
o obsahu 2,5 m3 instalované v budově
U 87 ve Spolku první ověřovací výroba základních typů těchto produktů. Na tomto
reaktoru se uskutečnil celý výrobní proces
od polyadice přes separaci, promývání,
absolutizaci a modifikaci.
Nárůst požadavků trhu si vyžádal rozšiřování technologií, ale i nové investice.
V říjnu 1962 zahájily výrobu nové provozy
UP II, čímž Spolek odstartoval svůj progresivní rozvoj přesně na čtyři desetiletí. 21.
listopadu 2002 jej přerušil katastrofální
požár UP II, který měl za následek totální
destrukci celého objektu. Daná situace tak
jen urychlila připravovanou výstavbu zcela nové moderní technologie realizované
s japonskou firmou DIC a už v roce 2004
byl zahájen zkušební provoz dceřinky
Spolku s názvem EPISPOL. Ale k tomu se
dostaneme až někdy příště.
EPOXIDOVÝM PRYSKYŘICÍM
UŽ TÁHNE NA DŮCHOD
Ze slov Borise Siedtmanna vyplývá také
charakter práce v provozech. „V případě
manipulace se surovinami, výrobky a ovládání zařízení se u nás jedná z pětadevadesáti procent o manuální práci,“ vysvětluje.
Ta logicky vyžaduje zvýšenou pozornost
z hlediska bezpečnosti. „Pro potenciální
pracovní úrazy je vždy rozdíl mezi automatizací a nutností zvýšené manipulace z hle-
Historicky je možno výrobu epoxidových pryskyřic ve Spolku datovat do 60.
let minulého století. Jak je uvedeno v publikaci „Dílo sedmi generací“, v roce 1950
zahájil v Pardubicích činnost Výzkumný
ZUBRNICKÁ MUSEÁLNÍ
ŽELEZNICE SLAVÍ
Zubrnické železnici bude patřit předposlední zářijový víkend. Od soboty
21. do neděle 22. září zde proběhnou
oslavy u příležitosti 35 let od zrušení lokálky Velké Březno – Verneřice – Úštěk
a 20 let od vzniku občanského sdružení Zubrnická museální železnice.
U příležitosti zmíněných kulatin se
můžete projet parním vlakem v úseku
Ústí nad Labem, Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět. „Na Střekovském
nádraží bude v tyto dny otevřena
i parní vodárna, která si připomíná 140
let od svého vzniku,“ řekl pro Expres
pracovník Spolku a člen občanského
sdružení Zubrnická museální železnice Radek Kubala. Jak dodal, jízdní řád
a veškeré další bližší informace mohou zájemci najít na stránkách www.
zmz.cz nebo na Facebooku.
Historie trati
sahá do roku 1890, kdy byl zahájen
provoz na hlavní linii z Velkého Března
do Verneřic k příležitosti 60. narozenin
císaře Františka Josefa I. Dráha zpo-
Pokračování našeho putování po výrobních provozech Spolku pro chemickou a hutní výrobu
nás v srpnovém vydání zavádí do prostor UP I Epoxidy. (Pro vysvětlení, zkratka UP znamená
umělé pryskyřice). Jejím vedoucím je od počátku letošního roku Boris Siedtmann.
čátku měla hlavní příjem z dopravy
nákladů, kterou obsluhovala zejména verneřickou průmyslovou oblast.
Postupem vzrůstal význam dopravy
rekreační, která měla svou tradici již
od doby první republiky, kdy mnoho
Ústečanů využívalo dráhy k výletům
do Úštěka a jeho okolí. V letech 1938
– 1945 se místní dráha dočasně stává
součástí Německých říšských drah.
Po roce 1945 je celá spádová oblast
postižena odsunem původního německého obyvatelstva s následnou
likvidací místního průmyslu. V sedmdesátých letech již trať figuruje na seznamu nerentabilních tratí a její zrušení
je jen otázkou času. Na trati dominuje
zejména rekreační doprava o víkendech, které však jízdní řád a hlavně
nízká přepravní kapacita vlaků příliš
nevyhovuje. Osudné rozhodnutí padlo
a 27. května 1978 dvojice motoráčků
M 131.1256 a 1501 ukončuje provoz
definitivně. V letech 1978 -79 byl zlikvidován traťový svršek z úseku Verneřice
– Lovečkovice, v letech 1985 – 88 pak
z úseku Úštěk – Lovečkovice.
BEZPEČNOST SE ODVÍJÍ
OD CHARAKTERU VÝROBY
Destilovaná voda
Demineralizovaná voda
Ve Spolku se často setkáváte
s pojmy destilovaná a demineralizovaná voda. Dnes se podíváme,
co se pod oběma názvy skrývá.
Některé operace výroby chemikálií a léčiv vyžadují dodávku čisté
vody zbavené rozpuštěných minerálních látek. Takto upravená voda
se nazývá demineralizovaná voda
nebo demi voda.
Ve stručnosti můžeme říci, že
v podstatě se jedná o shodné
produkty. Rozdíl je jen v jejich výrobě - úpravě. Destilovaná voda
se získává destilací, čili odparem
s následnou kondenzací. Demineralizovaná voda je chemicky upravená například pomocí měničů
souvisejícími s bezpečností práce, požárními podmínkami, ochranou životního prostředí atd. Pro obsluhu zařízení postupně
i s dalšími desítkami instrukcí pro výrobu
jednotlivých výrobků. Dále je nutno ho
proškolit pracovníky odborných firem pro
obsluhu technického zařízení, např. zdvihacího zařízení (Bamagů) atd.
„Zkušenosti lidí jsou nutné a nenahraditelné, výrobní proces nesmí mít žádné
anomálie. Zákazník je pro nás na prvním
místě,“ říká na závěr našeho rozhovoru Boris Siedtmann.
iontů a tím pádem se jedná o její
levnější výrobu.
Demi voda se vyrábí dvěma základními metodami úpravy vody
• výměna iontů na iontoměničových pryskyřicích (demistanice)
• odsolení na reversní osmóze
(zařízení RO)
Výběr vhodnější metody je
individuální a závisí na kvalitě
surové vstupní vody, na zadané zbytkové solnosti demi vody
a místních provozních podmínkách. Proces odstraňování rozpustných solí z vody iontovou
výměnou se uskutečňuje pomocí
iontoměničů. Tyto iontoměniče
- katexy a anexy mají schopnost
zachytit ionty solí přítomných
ve vodě a vyměňovat je za vodíkové a hydroxilové ionty. Katexy
odstraňují kationty rozpuštěných
solí a anexy anionty rozpuštěných solí. Deionizační stanice
může být tvořena buď oddělenou
katexovou a anexovou kolonou
(náplní), jenž jsou zapojeny v sérii, nebo jednou smíšenou katexo-anexovou kolonou (Mix-Bed).
Po vyčerpání výměnné kapacity
iontoměničů se katex regeneruje kyselinou chlorovodíkovou
HCl a anex hydroxidem sodným
NaOH, přičemž obě chemikálie
jsou do deionizační linky přisávány deionizovanou vodou čerpanou z akumulační nádrže u automatických demineralizačních
stanic.
NAŠI DŮCHODCI V SASKÉM ŠVÝCARSKU
Foto: V. Horák
Foto: archiv ZMŽ
diska lidí,“ dodává Boris Siedtmann. Odtud
také pramení možné pracovní úrazy, jako
jsou naražení, špatného našlápnutí apod.
Pravidelná školení jsou doplňována opakovaným zdůrazňováním charakteru výroby.
„Aktuálně nás nejvíc tíží obměna pracovního kolektivu,“ zdůrazňuje vedoucí
provozu. Každému z nových kolegů je nutno věnovat zvýšenou pozornost, vysvětlovat postupy a současně je nutno vykonávat vlastní práci. Aby se mohl pohybovat
po provoze, musí se nováček při zaučení
seznámit s dvanácti základními předpisy
Foto: M. Logrová
N E N Í J A Z YK J A KO J A Z YK
Do divadla musíte po vodě.
Parní mašinka, která nás vrátí do časů dávno minulých, je
oblíbeným objektem hlavně těch nejmenších.
Vedoucí provozu UP I Epoxidy Boris Siedtmann ve velíně
provozu.
Klub seniorů při odborové organizaci zakončil sezónu před letní přestávkou výletem do Saského Švýcarska. Tentokrát se jednalo o kombinaci
kultury s trochou turistiky. Ve skalním
divadle Rathen připravilo drážďanské
divadlo muzikál Tři oříšky pro Popelku, zkomponovaný podle kultovního česko-německého filmu režiséra
Václava Vorlíčka. Zaznívají v něm
i oblíbené původní melodie Karla
Svobody. I po čtyřiceti letech je film
v Německu velmi populární a pořádají
se k němu i opakované výstavy v zámku Moritzburg u Drážďan, kde se část
původního filmu natáčela. Kouzelný
prostor skalní scény Rathen poskytuje
muzikálu možnosti v kamenném divadle nepředstavitelné. Princ i Popelka
mohou třeba po jevišti projíždět tryskem na koni.
Jelikož začátkem července bylo
v Sasku těsně před začátkem prázdnin, tvořily většinu skoro dvoutisícového publika děti, které na dění
na jevišti patřičně dětským způsobem
reagovaly.
Skalní divadlo Rathen se nachází
na pravém břehu Labe, v místě velmi
omezeném pro pozemní dopravu.
Diváky je proto třeba přepravit přívozem z parkoviště na druhém břehu,
k čemuž slouží obří prám o kapacitě
330 osob.
Druhou část výletu představovala
jízda tramvají údolím hraniční říčky
Křinice z Bad Schandau k Lichtenhainskému vodopádu. Odtud mohli
zdatnější senioři podniknout výstup
ke skalní bráně Kuhstall (chlév).
Tramvají k Lichtenhainskému vodopádu.
Foto: V. Horák
Tramvaj je s přestávkami v provozu již od roku 1898. Dnes je délka
její tratě osm kilometrů a jednou
z historických zajímavostí je, že se
původně uvažovalo o okružní trase,
která by přecházela do Čech a přes
Mezní Louku klesala zpět do Hřenska. Také elektrický provoz se musel
nejprve probojovat v soutěži s navrhovaným parním.
Klub seniorů bude ve své činnosti
pokračovat zase v září.
Vladimír Horák
4
srpen 2013
SUDOKU
NOVÁ FOTOSOUTĚŽ
Vzhledem k častým dotazům našich čtenářů přinášíme v Expresu i něco
pro zábavu.
Hlavolam Sudoku představuje mřížku 9x9. Do prázdných políček luštitel
postupně doplňuje čísla od 1 do 9, tak aby se každé číslo nacházelo právě
jedenkrát:
•
v každém řádku
•
v každém sloupci
•
v každém 3x3 čtverci
Úkolem je vyplnit všechna prázdná políčka podle výše uvedených pravidel
v co nejkratším čase.
www.sudokuzdarma.cz
Pro inspiraci dnes přinášíme výběr z fotografií, které nám zasílají čtenáři do nové letní fotosoutěže.
Pokud se chcete zúčastnit i vy, pošlete své záběry na adresu
redakce ([email protected]) nebo [email protected]
S ohledem na časté dotazy jsme přehodnotili pravidla soutěže.
Přestože jsme vyhlásili dvě specifické kategorie „Léto u vody“
a „Léto s Expresem“, můžete zasílat veškeré vaše fotoúlovky související s letní tématikou.
Poslední termín pro přijetí fotografií je 15. září.
JELENA SI MŮŽETE KOUPIT NEBO VYHRÁT
Průběžné výsledky 16. ročníku
Tenisové ligy Spolchemie
26. července 2013
Střekovští Lvi - EPIK 5:0 (40:12)
Kundrt - Sůra 8:4, Konya - Kapitulčin 8:2, Kundrt - Kapitulčin 8:2, Foršt
- Sůra 8:2, Foršt, Konya - Kapitulčin,
Sůra 8:2
24. července 2013
Resin Boys - JERRY 4:1 (37:20)
Kopecký - Kuna 8:2, Engler - Kuna
8:4, Engler - Podrazil 5:8, Procházka Podrazil 8:4, Procházka, Švec - Podrazil, Michel 8:2
31. července 2013
Střekovští Lvi - Old Star 5:0 (40:12)
Foršt - Eichler 8:3, Kundrt - Dupal
8:1, Kundrt - Eichler 8:4, Konya - Du-
16. ROČNÍK 2013 TENISOVÁ LIGA SPOLCHEMIE - PRŮBĚŽNÁ TABULKA TÝMŮ
Poř.
Družstvo
Záp.
V
P
Skóre sety
Skóre gamy
B
1.
El Niňo
8
8
0
38:2
314:83
16
2.
Střekovští Lvi
7
6
1
32:3
266:105
13
3.
Resin Boys
7
5
2
24:11
233:135
12
4.
EPIK
9
3
6
12:33
174:304
12
5.
JERRY
7
1
6
8:27
121:228
8
6.
Falcons
5
1
4
6:19
86:167
6
7.
Old Star
5
1
4
4:20
72:172
6
pal 8:1, Konya, Foršt - Eichler, Dupal
8:3
2. srpna 2013
El Niňo - Old Star 5:0 (40:6)
Hausman - Eichler 8:1, Fiala - Dupal 8:0, Navarra - Dupal 8:0, Fiala
- Eichler 8:4, Hausman, Navarra Eichler, Dupal 8:1
4. srpna 2013
El Niňo - Resin Boys 5:0 (40:12)
Hausman - Procházka 8:2, Navarra
- Kopecký 8:1, Fiala - Kopecký 8:3, Navarra - Procházka 8:5, Hausman, Fiala
- Kopecký, Procházka 8:1
11. srpna 2013
Resin Boys - EPIK 5:0 (40:13)
Procházka - Kapitulčin 8:4, Engler
- Hrobař 8:2, Procházka - Hrobař 8:3,
Engler -. Kapitulčin 8:4, Procházka, Engler - Hrobař, Kapitulčin 8:0
Igor Hausman
PRO JELENA DO JÍDELNY SPOLKU
SOUTĚŽTE S JELENEM
Tekuté i práškové mýdlo Jelen si mohou
všichni zaměstnanci skupiny SPOLCHEMIE
GROUP zakoupit ve čtvrtek 5. září v termínu od 10 do 12 hodiny ve vestibulu jídelny
Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Ve stejnou dobu 4. září proběhne prodej i pro naše pracovníky na Střekově a to
ve skladu u Hany Adamcové. Informace
o přesném termínu prodeje v Olomouci
bude uvedena na vývěsce ve výrobě.
Jelen prášek 30 korun.
Jelen tekutý 20 korun.
Od pondělí 26. srpna do pátku 30. srpna
proběhlo na rádiu F1 první kolo soutěže
„S Rudou z Ostravy“.
Druhé kolo se uskuteční opět od pondělí 9. září do pátku 13. září.
Pokud se zúčastníte a zodpovíte správně soutěžní otázku, můžete vyhrát 20 kg
pracích prostředků z portfolia Spolpharmy.
Soutěž „S Rudou z Ostravy“ je živě vysílána v uvedených termínech od 12:00 do
14:00 hodin.
POŘADÍ V SOUTĚŽI O NEJUŽITEČNĚJŠÍHO HRÁČE LIGY 2013
Vítězství
Vítězství
Prohra
Prohra
Úspěšnost
BODY
dvouhra
čtyrhra
dvouhra
čtyrhra
v%
celkem
21
14
6
0
1
95
18,6
El Niňo
21
13
6
1
1
90
16,6
Střekovští Lvi
15
12
3
0
0
100
15
Foršt Miroslav
Střekovští Lvi
17
8
7
2
0
88
11,2
5.
Konya Mirek
Střekovští Lvi
10
5
4
1
0
90
7
6.
Švec Miloslav
Resin Boys
7
3
4
0
0
100
5,7
7.
Fiala Antonín
El Niňo
6
4
2
0
0
100
5,6
5,1
Poř.
Jméno
Tým
1.
Hausman Igor
El Niňo
2.
Navarra Mirek
3.
Kundrt Pavel
4.
Zápasy
9.
Engler Pavel
Resin Boys
11
5
3
2
1
73
12.
Procházka St.
Resin Boys
15
6
3
4
2
60
4
8.
Kopecký Lad.
Resin Boys
9
5
0
3
1
56
2,4
10.
Šlechta Luděk
Falcons
4
2
1
1
0
75
1,9
11.
Sůra Jindřich
EPIK
23
8
3
8
4
48
1,8
13.
Králík Jaroslav
EPIK
4
1
1
2
0
50
-0,1
14.
Toropov Robert
Falcons
7
2
1
3
1
43
-0,3
15.
Podrazil Roman
JERRY
18
5
1
7
5
33
-2,2
16.
Drbal Jan st.
OLD STAR
6
1
0
3
2
17
-2,4
18.
Dupal Jan
Old Star
11
1
1
6
3
18
-4,9
19.
Eichler Ladislav
Old Star
12
1
1
7
3
17
-5,8
20.
Jonák Dušan
Falcons
11
1
0
6
4
9
-5,9
17.
Hrobař Miroslav
EPIK
9
0
0
6
3
0
-6,6
21.
Michel Adolf
JERRY
9
0
0
6
3
0
-6,6
22.
Kapitulčin Petr
EPIK
16
0
2
9
5
13
-8,9
23.
Leskota Jiří
Falcons
14
0
0
9
5
0
-10,1
24.
Kuna Daniel
JERRY
20
2
0
12
6
10
-11
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016 který bude zaslán na jednotlivé kraj.úřady (možnost požádat o příspěvek na dopravu RV). KBDM je pro zachování stejného modelu i pro následující rok (jeden ročník = sraz podzim + turnaj zima + sraz ...

Více

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc bude opatřena závorou a  vjezdovými terminály. Počet vchodových turniketů bude snížen na dva s tím, že vchodová branka zůstane zachována. Na vjezdové komunikaci bude zajištěno svislé i  vodorovné z...

Více

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy - Jako každý rok budou i letos reprezentovat odboráři Spolku svoji domovskou organizaci a firmu na sportovních hrách v Sezimově Ústí ve dnech 28. až 30. června. Našim sportovcům pod vedením Mirosla...

Více

MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ

MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ zvažovali a půjčovali si s rozmyslem. Do nového roku 2014 pak přeji všem hodně zdraví a  štěstí a  v  lednu zase na shledanou. Marie Logrová, tisková mluvčí

Více

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu Jaroslava Chvátalová Foto: archiv Spolku Za  čtyřicet let práce ve  Spolku pro chemickou a  hutní výrobu chceme naším prostřednictvím tento měsíc poděkovat Jaroslavě Chvátalové, která pracuje na  o...

Více

Na fóru - ChemPlay

Na fóru - ChemPlay Podle malé podnikové ankety na  Intranetu jim zaměstnanci chemičky právě nefandí. Přestože národ válcuje optimistická pivní reklama, jen 23 z  celkového počtu 168 hlasujících pijí ochucená piva, 59...

Více