Hydromotory a jejich řízení

Transkript

Hydromotory a jejich řízení
ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 203, fax: 221 082 217, e-mail: [email protected] , www.strojnicka-spolecnost.cz
_______________________________________________________________________________
Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)
odborná sekce ČSS
Vás zve na odborný seminář
Hydromotory a jejich řízení
v úterý 2. března 2010 od 9:00 hod.
v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 5, 4. patro - sál 417
PROGRAM
Od 8:30 hodin prezence účastníků
09:00 Zahájení semináře - Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., člen výboru CAHP
09:05 Hydromotory a jejich řízení - Prof. Ing. Josef Koreis, CSc., Univerzita Pardubice
Anotace: V přednášce je popsán obecný přenosový prvek a jeho model, který je následně aplikován pro
modelování statických a dynamických vlastností hydrostatických převodníků. Jsou uvedeny základní vztahy
pro výpočet výkonových veličin regulačních hydrogenerátorů a hydromotorů. Na základě linearizace základních vztahů je sestaven lineární model hydrostatických převodníků. Pro stavbu simulačních modelů je sestaven nelineární model. Budou popsány základní koncepce uspořádání řídicích obvodů, řídicí systém HS převodů mobilních strojů, zjednodušené řízení momentu a průběh trakční a zatěžovací charakteristiky. U jednotlivých druhů regulací hydromotorů je uvedeno schéma a charakteristika řízení geometrického objemu. Pro
popis statických a dynamických vlastností hydrostatických převodů s regulačními hydromotory je sestaven
simulační model a jsou uvedeny výsledky simulací při různých okrajových podmínkách.
09:50 Přednosti využití hydromotoru Hägglunds v průmyslových aplikacích - Ing. Karol Lichtenberg,
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Anotace: Stacionární aplikace - motory Hägglunds (hydromotory Compact CA a
Compact CB, hydromotor Marathon MA, hydromotor Viking MK). Průmyslové aplikace, výhody a přednosti
pohonu Hägglunds (těžební průmysl, papírenský průmysl, chemický průmysl, speciální aplikace, recyklace).
10:10 Hydraulická variabilní převodovka HVT - Ing. Martin Fichta, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Anotace: Mobilní aplikace: převodovka HVT, princip funkce, účinnost HVT (měnič momentu), modulární
koncept HVT.
10:30 Diskuse, přestávka
10:45 Hydromotory Parker pro mobilní aplikace - Ing. Jindřich Aschermann,CSc., Parker Hannifin, s.r.o.
Anotace: Příspěvek se zabývá axiálními pístovými motory s konstantním i proměnným geometrickým objemem. Konstrukce těchto motorů vykazuje výhody pro mobilní aplikace - široký rozsah teplot média i okolí,
vysoké maximální otáčky. Budou uvedeny i typické aplikace na mobilních strojích jako jsou lesní procesory,
vrtné soupravy, sekačky, pojezdová ústrojí apod.
11:05 H1B - vysoko účinné regulačné hydromotory so šikmou osou - Ing. Vladimír Rusnák, Ph.D.,
Sauer-Danfoss, a.s. Anotace: Firma Sauer-Danfoss uviedla na trh novú generáciu axiálnych piestových
hydromotorov so šikmou osou (Bent Axis) - sériu H1B. Táto séria hydromotorov s 9 piestikmi sa vyznačuje
najvyššou účinnosťou na trhu. Správnou voľbou jednotiek je možné ušetriť 5-8% výkonu, čo prakticky
umožňuje výrobcom vyriešiť prechod na emisnú normu TIER4.
11:25 Axiální pístové hydromotory Linde, jejich řízení a aplikace - Ing. Petr Kolodziej , Glentor, s.r.o.
Anotace: Hydromotory Linde - přestavitelné HMV-02, regulační HMR-02, dvojité HMV-02. Nová koncepce
hydromotorů s průběžnou hřídelí.
11:45 Řízení vícestupňových pomaluběžných hydromotorů v pojezdech mobilních strojů
- Ing. Zdeněk Kobylka , Poclain Hydraulics, s.r.o.
12:05 Diskuse, závěr
Odborný garant semináře: Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., FS TU v Liberci, e-mail: [email protected]
Dopravní spojení v Praze:
metrem „A“ - výstupní stanice „Staroměstská“, dále jednu zastávku tramvají č. 17,18 - výstupní stanice
„ Karlovy lázně “ nebo 5 minut pěšky směr Karlův most
Organizační sekretariát semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 - pí. Ludmila Stránská
tel. : 221 082 203 ; fax: 221 082 217 ; e-mail: [email protected] ; www.strojnicka-spolecnost.cz
Příjem přihlášek a dokladů o úhradě vložného:
nejpozději do 24. 02. 2010 - na adresu sekretariátu semináře poštou, faxem nebo e-mailem.
Zaslání přihlášek platí i pro členy ČSS !
Organizační pokyny:
Pokud nemůžete zaslat přihlášku a potvrzení o platbě do uvedeného termínu, informujte nás telefonicky nebo
e-mailem. Po telefonickém dohovoru lze také vložné uhradit hotově při prezenci.
Účastnický poplatek:
členové ČSS .................... zdarma
ostatní ............................ 300,- Kč
Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.
Vložné za nečleny ČSS uhraďte nejpozději do 24.02. 2010
na účet České strojnické společnosti
IČ: 00506443
č. účtu 46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51
variabilní symbol .............. 825
konstantní symbol.............
308
Dodavatel - Česká strojnická společnost není plátcem DPH !
Potvrzení o platbě obdrží účastníci při registraci !
--------------------------------------------------------------------------Přihláška na seminář
OA č. 825
ČSS - Stránská
Hydromotory a jejich řízení - Praha, 2. 3. 2010
Titul, jméno a příjmení účastníka .......................................................................................................................
Funkce ..................................................................................
Název a adresa organizace ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. PSČ ..................................
telefon ..................................... fax .................................... e-mail ...................................................................
Jména dalších účastníků (funkce) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
celkový počet účastníků na seminář ............................
.............................................................
datum
...............................................................
razítko a podpis

Podobné dokumenty

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Typ práce – (DP, BP, DisP): DP Název tématu: Zkušební zařízení pro zkoušení rotačních hydromotorů, které využívá principu rekuperace energie

Více

prednosti nakladača golem

prednosti nakladača golem hydraulického oleja do rámu a funguje ako „chladič“ napúšťacie otvory nádrží sú za zadným uzamykateľným krytom vybavené uzamykateľnými zátkami - ochrana ich obsahu pred odcudzením a nepovolenou man...

Více

PÁSOVÉ PILY

PÁSOVÉ PILY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ PILY univerzalní upínací zařízení pro pravoúhlé řezání

Více

vrtačky pro vrtání na jádro pneumatické hydraulické

vrtačky pro vrtání na jádro pneumatické hydraulické VRTAČKY PRO VRTÁNÍ NA JÁDRO VRTAČKY PRO VRTÁNÍ NA JÁDRO (PNEUMATICKÉ) objednací číslo

Více