Kamery na univerzitě účinně předcházejí kriminalitě.

Transkript

Kamery na univerzitě účinně předcházejí kriminalitě.
Případová studie
Kamery na univerzitě účinně předcházejí kriminalitě.
Kamerový systém pražské Karlovy univerzity vyrostl na Axisu.
Organizace:
Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
Poloha:
Česká republika
Odvětví: Školství
Využití:
Opatření proti krádeži,
bezpečnost personálu,
studentů a akademických
pracovníků
Partner Axis:
MC Systems & Services
s.r.o., ATEAS CZ s.r.o.
Mise
Výsledek
Karlova univerzita dlouhodobě řešila problém krádeží
ve veřejně přístupném a nepřehledném prostředí
historických budov jednotlivých fakult. Potýkat se
musela jak s technickými problémy, jako je
nedostatečné nebo extrémní osvětlení, tak s obtížemi,
které s sebou přináší ve vztahu k instalacím kamer
svobodomyslné akademické prostředí.
Kamery umístěné uvnitř členitých prostor historických
budov často s více než půlmetrovými stěnami či
monitorující temné průchody si musely umět poradit s
nedostatečným osvětlením i světelnými kontrasty v
podobě náhlého oslnění. Tam, kde konkurenční kamery
zcela selhávaly, se uplatnilo řešení v podobě kamer s
infračerveným filtrem (např. AXIS 223M), venkovní
kamery se z počátku osazovaly s přísvity, ty ale zbytečně
omezovaly úhel, který kamera vidí. Tento problém
nakonec vyřešil nástup Axis kamer s funkcí Lightfinder
pro barevné noční vidění.
Řešení
V době, kdy se univerzita začala celým problémem
aktivně zabývat, tedy více jak před osmi lety, existovalo
na trhu značně omezené množství IP kamerových
řešení. Univerzita sáhla po tom nejlepším, co tehdejší
trh nabízel, a dostala se tak ke kamerám Axis. Pozdější
doba a experimentování s produkty dalších výrobců
ukázaly, že to byla ideální volba. Axis kamery, které
nativně spolupracují s komplexním videodohledovým
řešením ATEAS Security, totiž umožnily od počátku
stavět na řešení, které nebrání kontinuálnímu růstu do
budoucna.
“ Dnes již přísvity ve venkovních prostorách využívat nemusíme, díky kamerám s
Lightfinderem, jako je kopulové řešení AXIS P3364-VE, si úplně vystačíme jen se
světelným pozadím města.”
RNDr. Milan Richter vedoucí centra informačních technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kamery vyřešily problém se zloději
Mezi první instalace IP kamer na univerzitě patřil
monitoring veřejných vstupů, tedy velkých portálů
hlavních budov, kudy denně proudí velké množství
studentů, profesorů, ale také náhodných návštěvníků a
bohužel občas také nenechavců, kteří využívají
liberálního akademického prostředí k nezákonnému
sebeobohacování. Jedním z problémů, se kterým se
první instalované kamery ve starých tmavých budovách
potýkaly, byla situace, kdy po otevření masivních
vchodových vrat zalilo čočku kamery množství
venkovního světla a přístroj na kritický čas zcela
zaslepilo. Univerzita zde zkoušela osadit nejrůznější
špičková řešení od různých jiných výrobců síťových
kamer, problém ale vyřešil až příchod kamer AXIS P3364
s technologií WDR (wide dynamic range), které si dokáží
s nastalou situací dobře poradit. Funkce WDR přitom
zajímal administrátory proto, že se kamera zvládne
rychle přizpůsobit a kompenzovat protisvětlo a tím se
podaří získat ostrý obrázek obličeje člověka, který
vchází.
„Při jedné příležitosti například u nás zvonil jakýsi cizí
člověk a ptal se vrátného, zda by mu mohl otevřít.
Ukázalo se, že šlo o zloděje. Díky pohotovosti kamery
máme krásně natočený jeho obličej, který později mohl
posloužit jako důkazní materiál,” říkají specialisté z
centra informačních technologií Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Jednotlivé fakulty jsou
veřejné budovy, teoreticky by sice bylo možné přístup
do jejich prostor omezit a kontrolovat, jako se tomu již
dnes v Praze děje například v budovách ČVUT, Karlova
univerzita si však na svobodném přístupu zakládá a
citlivé IP kamery jsou jednou z cest, jak tento stav
udržet i do budoucna.
Chytrá detekce pohybu šetří serverové
požadavky
S instalací první verze kamerového systému univerzita
začala v letech 2005 až 2006, kdy patřila v oblasti
použití digitálního CCTV k průkopníkům. Situace se
nakonec odrazila také na výběru kamer, kde byla volba
Axisu jedním z mála tehdy dostupných řešení na českém
trhu. To se nakonec ukázalo jako velmi vhodná volba.
Po přechodu z vlastního softwarového řešení na
integrovanou dohledovou platformu ATEAS Security, se
kterou jsou všechny kamery od Axisu nativně
integrované, umožnila kombinace obou řešení snadno
přidávat další kamerové body bez nutnosti celý systém
měnit.
„Později jsme v rámci komfortu a čistoty systému již
zkrátka pouze drželi zavedenou linii. Díky výborné
spolupráci kamer s Ateasem s nimi dokážeme pracovat
mnohem lépe než s konkurencí, software například
automaticky provádí detekci pohybu na kameře a tím
šetří požadavky na server. V současné době nám tak již
stačí pouze jediný server na nahrávání a ukládání dat,“
dodává Marek Mika z centra informačních technologií
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kamery s Lightfinderem se osvědčily ve
venkovních prostorách
Jako jediný pak již v počátcích Axis dokázal nabídnout
kamery s přepínáním na noční vidění (AXIS 221, AXIS
223M), což se univerzitě velmi osvědčilo při nočním
sledování venkovních prostor.
Jako jeden z velkých přínosů současných technologií si
ale univerzita pochvaluje možnost obejít se bez přísvitů
také při nočním snímání venkovních prostor. Z počátku
sice aktivně využívala Axis kamer s možností IR přísvitu,
ten ale značně omezoval dohledový rádius kamery.
Dnes v rámci venkovních prostor (poslední instalace
byla provedena v botanické zahradě Přírodovědecké
fakulty) osazuje kamery AXIS P3364, AXIS P1354 či
AXIS P1344, které mají funkci Lightfinder, a tak si s
noční scénou velmi dobře poradí jen díky světelnému
pozadí města. Výhoda v takovémto případě spočívá
zejména ve značně rozšířeném zorném poli. Jedna
kamera tak často dokáže v dostatečné světelné kvalitě
pokrýt celý dvůr.
©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC a VAPIX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky v procesu registrace společnosti Axis AB v různých jurisdikcích. Všechna ostatní jména společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky svých příslušných společností. Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez upozornění.
63975/CS/R1/1506
www.axis.com

Podobné dokumenty

Mezinárodní letecké dny - SIAF 2014.

Mezinárodní letecké dny - SIAF 2014. „Systémy NetRex MVSi 01 disponují vysokokapacitním akumulátorem, který udrží zařízení v chodu po dobu minimálně 20 hodin a je možné jej dobít za pouhých 6 hodin. Rozvaděče s technologiemi včetně ka...

Více

Marionnaud Parfumeries.

Marionnaud Parfumeries. síťových kamer Axis. Instalace systému na jednu pobočku trvá jen několik hodin. Další výhodou je, že není třeba žádná spolupráce s oddělením IT na straně zákazníka. Systém používaný společností Mar...

Více

HDTV kamera odemkla panorama nejkrásnějšího náměstí v Česku.

HDTV kamera odemkla panorama nejkrásnějšího náměstí v Česku. města, kde jsou snímky ukládány pro následné zpracování. Možnosti technologie jsou nyní využívány především k tvorbě slide show zobrazující pohled na stejné místo během různých částí dne a proměnu ...

Více

Axis IP dohledové kamerové systémy.

Axis IP dohledové kamerové systémy. založené na inovativní a otevřené technologické platformě. Axis má více než 1400 zaměstnanců ve 40 pobočkách na celém světě a spolupracuje s partnery ve 179 zemích. Axis je IT společnost založená v...

Více

Využijte potenciál síťového videa.

Využijte potenciál síťového videa. na inovativní a otevřené technologické platformě. Axis má přes 1000 zaměstnanců ve 40 zemích po celém světě a spolupracuje s partnery ve 179 zemích. Axis je švédská IT společnost, založena v roce 1...

Více