ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Komentáře

Transkript

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66
(Request should be sent to address: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66)
ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
(Request for the Criminal History Record)
Adresa žadatele (Address of Appliciant):
Místo pro
kolkovou
známku
UPOZORNĚNÍ
(Please leave it blank)
Adresu žadatele, na kterou se má
výpis zasílat, uvádějte ve tvaru:
(Place for
stamp)
Jméno, příjmení
(To be filled out by the applicant)
(To be fiiled out by the verifying Officer)
Vyplní ověřující orgán
Vyplní žadatel
Ulice, č. domu
PSČ, město, okres
Jméno a původní (rodné) příjmení
(First Name and Maiden (last) Name
Den, měsíc, rok narození
(Birth Date DD/MM/YYYY)
Nynější příjmení
(Current Last Name)
Místo naroze Okres
(Placeof Birth, County, State, Country)
Rodné číslo (Czech Number of Birth)-Czechs only
Pohlaví (Sex)
Státní občanství
(Citizenship)
Muž (Male)
Žena(Female)
Jméno a příjmení otce
(Father´s First and Last Name)
Jméno a příjmení matky
(Mother´s First and Last Name)
Trvalý pobyt žadatele
(Applicant´s Permanent Residence Address)
Razítko orgánu, který ověřil správnost údajů a
totožnost žadatele (Stamp of the Officer confirming the
Appliciant´s identity)
Rodné příjmení matky
(Mother´s Maiden Name)
Podpis žadatele
(Applicant´s Signature)
ZÁZNAM REJSTŘÍKU TRESTŮ
(Record of the Registry - for official use only)
Ověřeno podle (for official use only)
Účel žádosti
Spisová známka - č.j.
Datum a podpis zodpovědného pracovníka
Nehodící se škrtněte
(Cross out what does not apply)
Signature must be notarized by Notary Public!

Podobné dokumenty

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu, doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, například platný občanský průkaz. Občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít ...

Více

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha Firma SodexhoPass Česká Republika, a.s. Radlická2 l50 00 Praha5 . Smíchov CompanyIdentiťrcation NumberGČo): 61860476 VAT Identification Number(IČDPH): Cz6|860476 The companyis registered with theco...

Více

ŽÁDOST PRO MALÉ PLAVIDLO x

ŽÁDOST PRO MALÉ PLAVIDLO x STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA: totožnost žadatele (zástupce) ověřil dne ........................... jméno ........................................................ podpis .....................................

Více

smlouva o sociálním zabezpečení mezi českou republikou a

smlouva o sociálním zabezpečení mezi českou republikou a on behalf of an orphan under 18 years of age). In such cases the lines 2.11 and 2.12 pertaining to the continuation of the marriage and entering into a subsequent marriage are to be left blank in a...

Více

praha - Valmont E-SHOP

praha - Valmont E-SHOP Společnost Tabák Plus, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější velkoobchodní distributory v České republice. Je členem aliance Vonet. Specializuje se na provozovny tabáků, kiosků, hotelů, restaurac...

Více