Út Čt Pá 1. rok studia Farmaceutická fakulta VFU Brno Zimní semestr

Transkript

Út Čt Pá 1. rok studia Farmaceutická fakulta VFU Brno Zimní semestr
1. rok studia
Farmaceutická fakulta VFU Brno
7.oo-8.oo
8.oo-9.oo
Zimní semestr
Akademický rok 2016/2017
9.oo-10.oo
10.oo-11.oo 11.oo-12.oo 12.oo-13.oo
13.oo-14.oo
14.oo-15.oo 15.oo-16.oo 16.oo-17.oo
17.oo-18.oo 18.oo-19.oo
Po
Biologie
1 LT / 2 ST
Biologie
posl. FaF II 45/135
Předlék.1.pomoc
1,2,5 - LT
6,7,8 - ST
Předlék.1.pomoc
3,4,9 - LT
10,11,12 - ST
budova 44-37
budova 44-37
Út
Úvod do studia
a dějiny farmacie
Anorganická chemie
posl. FaF II 45/135
posluchárna FaF 44/56
St
Botanika I 9, 10
Latina
3, 4 LT / 5, 6 ST
Zákl.labor.techniky
Botanika I 1, 2
Anorganická chemie 7, 8
Latina
1, 2 ST
Zákl.labor.techniky
Botanika I 3, 4
Anorganická chemie 9, 10
Biologie
7 LT / 8 ST
Předlék.1.pomoc
ST
posluchárna FaF
44/56
Zákl.labor.techniky
Anorganická chemie 11, 12
Zákl.labor.techniky
Anorganická chemie 3, 4
Čt
Biologie
11 LT / 12 ST
Latina
9, 10 LT
Zákl.labor.techniky
Botanika I
Anorganická chemie 5, 6
Biologie
3 LT / 4 ST
Latina
7, 8 LT / 11,12 ST
Zákl.labor.techniky
Anorganická chemie 1, 2
Biologie
5 LT / 6 ST
Botanika I
posl. FaF II 45/135
Anorganická chemie
Pá
Morfologie
posl. FaF II 45/135
Morfologie-sem.
Morfologie-sem.
ST 1,2,3,4
ST 5,6,7,8
Biologie
9 LT / 10 ST
Botanika I 5, 6
Botanika I 11, 12
ST - sudý kalendářní týden, LT - lichý kalendářní týden
Morfologie-sem.
ST 9,10,11,12
Botanika I 7, 8
1. rok studia
Farmaceutická fakulta VFU Brno
7.oo-8.oo
8.oo-9.oo
Letní semestr
Akademický rok 2016/2017
9.oo-10.oo
10.oo-11.oo 11.oo-12.oo 12.oo-13.oo
13.oo-14.oo
14.oo-15.oo 15.oo-16.oo 16.oo-17.oo
17.oo-18.oo 18.oo-19.oo
Po
Latina 3
Út
Latina 2
Úvod do lékár.
3,4 LT / 7,12 ST
Botanika II 5, 6
Latina 1
Úvod do lékár.
8,9 LT / 10,11 ST
Organická chemie
Fyzikální chemie
Biofyzika
Úvod do lékár. LT
posluchárna FaF 44/56
posl. FaF II 45/135
posl. FaF II 45/135
posl. FaF II 45/135
Botanika II 3, 4
Latina 11
Úvod do lékár.
5,6 LT / 1,2 ST
ÚAF 45/119,
ÚAF 45/119,
ÚAF 45/119,
PC učebna (44-017)
PC učebna (44-017)
PC učebna (44-017)
Botanika II 7, 8
Latina 6
Biofyzika-laboratorní cvičení
LT/ST
Fyzikální chemie 1,2,9,10 míst.18/122
21.02., 07.03. a 21.03.2017
Fyzikální chemie 1,2 LT / 9,10 ST
od 28.03.2017
Biofyzika-laboratorní cvičení LT/ST
Fyzikální chemie 3,4,11,12
míst.18/122 do 20.00 hod.
21.02., 07.03. a 21.03.2017
Fyzikální chemie 11,12 LT / 3,4 ST
od 28.03.2017
Úvod do lékár.
ÚAF 45/119,
PC učebna (44-017)
Seminář z
organické chemie
St
Čt
Seminář z
organické chemie
Seminář z organické
chemie
Organická chemie 3, 4
Organická chemie 7, 8
Latina 9
Latina 7
Latina 5
Botanika II 1, 2
Botanika II 9, 10
Botanika II 11, 12
Organická chemie 1, 2
Latina 8
Seminář z
organické chemie
Organická chemie 9, 10
Botanika II
Organická chemie 5, 6
Latina 12
Latina 4
Seminář z
Seminář z
organické chemie
organické chemie
Pá
Organická chemie 11, 12
Latina 10
Biofyzika-laboratorní cvičení LT/ST
Organická chemie
Pav.klin.m. zvířat 43/1201
Fyzikální chemie 5,6,7,8 míst.18/122
24.02., 10.03. a 24.03.2017
Fyzikální chemie 5,6 LT / 7,8 ST
od 31.03.2017
ST - sudý kalendářní týden, LT - lichý kalendářní týden
Organická chemie
Seminář z organické
chemie
Botanika II
posl. FaF II 45/135
Vybr.kap.z dějin
farmacie ST

Podobné dokumenty

praxe 1. - Farmaceutická fakulta - Veterinární a farmaceutická

praxe 1. - Farmaceutická fakulta - Veterinární a farmaceutická praxe proběhne podle náplně stanovené Ústavem aplikované farmacie FaF VFU a v předepsaném rozsahu 2. odborně vést a usměrňovat posluchače v činnostech uvedených v náplni praxe 3. dbát na včasný pří...

Více

Seznam učebnic Lyceum 1

Seznam učebnic Lyceum 1 Fyzika pro gymnázia – Optika – Lepil Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta – Štoll Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity – Bartuška Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika – Macháček Biofyz...

Více

Egypt - Likidis Travel

Egypt - Likidis Travel Magic Tulip Beach Resort **** all inclusive 11 690 Kč Resta Reef Resort *** all inclusive 11 790 Kč Three Corners Happy Life **** all inclusive 12 490 Kč Three Corners Sea Beach **** all inclusive ...

Více

Anotace přednášky „Biofyzika“, Doc

Anotace přednášky „Biofyzika“, Doc Adolf Friedrich Fercher: Medizinische Physik – Physik fűr Mediziner, Pharmazeuten und Biologen (Zweite, korrigierte Auflage), Springer Verlag, Wien, 1999 (Výklad všech partií fyziky se specielním z...

Více

11 dní odlet Praha

11 dní odlet Praha Mirage New Hawaii **** all inclusive Sea Garden *** polopenze Bella Vista **** all inclusive AMC Royal Hotel **** all inclusive Grand Seas Hostmark **** all inclusive Le Pacha *** all inclusive Pan...

Více

biologie

biologie (bakteriologie [bakterie], virologie [viry],) Botanika - nauka o rostlinách (algologie [řasy], lichenologie [lišejníky], bryologie [mechy], dendrologie [dřeviny], pomologie [ovocné stromy]…) Mykolo...

Více

EVROPSKÉ HODNOTY VE FILMU IV.

EVROPSKÉ HODNOTY VE FILMU IV. Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Občanským institutem, Polským institutem a za laskavé podpory Konrad Adenauer Stiftung si Vás dovolují pozvat k účasti na kurzu

Více