Dodatek - Služba MX-TV - MX-NET

Transkript

Dodatek - Služba MX-TV - MX-NET
Dodatek o poskytování služby MX-TV
ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací číslo XXX, kterou spolu uzavřeli:
XXX (dále jen „Účastník“) a
MX-NET Telekomunikace s.r.o., Větrná 18, Bruntál, IČ: 27800334 (dále jen „Poskytovatel“)
1. Předmět a rozsah služby
Předmětem tohoto dodatku je umožnění sledování níže uvedených televizních kanálů pomocí datové sítě Poskytovatele v rámci Účastníkovy domácnosti (dále jen
„Služba MX-TV“). Účastník se za tuto službu zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu.
Účastník si zvolí jednu z nabídek (Základní / Rozšířená / Úplná).
Základní nabídka
149 Kč měsíčně
Barrandov HD, B-TV, CT :D / Art, CT 1, CT 1 HD, CT 2, CT 2 HD, CT 24, CT sport, CT sport HD, Fanda HD, JOJ, JOJ+, Markiza, Noe, Nova, Nova Cinema, Nova Cinema HD, Nova Fanda, Nova
HD, Óčko, Óčko Gold, ORF1, ORF2, Polonia, PRIMA, PRIMA COOL, Prima COOL HD, Prima HD, Prima Love, Prima ZOOM, PRO7, Rebel TV, Regionální.tv, Relax, Retro Music, RTL, Smichov,
STV 1, STV 2, Šlágr TV, TA3, Telka, TV Barrandov, TV Doma, TV Slovácko, TVP1, TVP2, V1
Rozšířená nabídka
419 Kč měsíčně
Základní nabídka + Animal Planet, AXN, AXN Black, AXN White, Brazzers TV Europe, CS film/ CS mini, Deutche Welle, Discovery Channel, Disney Channel, Disney Channel junior,
Euronews, Eurosport 2 HD, Eurosport HD, Fashion TV, Film Europe, Film Europe HD, Film+, Filmbox, Fishing & Hunting, Kino Svět, MTV CZ, National Geographic, National Geographic
Wild, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nova Sport, SlovakSPORT 1 HD, SlovakSPORT 2 HD, TLC
Úplná nabídka
899 Kč měsíčně
Rozšířená nabídka + 360TuneBox, Baby TV, BBC World, Cinemax2 HD, Cinemax HD, Discovery HD, Discovery Science, Discovery World, DocuBox HD, Doku CS, Erox HD, Eroxxx HD,
FashionBox HD, FightBox HD, Filmbox Family, Filmbox HD, Filmbox Plus, France24, HBO Comedy HD, HBO HD, HBO2 HD, IDXtra, Kino CS, Muzika CS, National Geographic HD, Nova Sport
HD, Playboy TV, Sport 5, Travel Channel, TV5Monde, FilmboxExtra
K nabídkám si lze zvolit doplňkový tematický balíček kanálů.
HBO1
236 Kč měsíčně
HBO2
HBO HD, HBO Comedy HD, HBO2 HD
FILM
73 Kč měsíčně
DĚTSKÉ
AXN, AXN Black, AXN White, Film Europe, Film Europe HD, Film+, Filmbox
SPORT
97 Kč měsíčně
SUPERBOX
199 Kč měsíčně
Erox HD, Eroxxx HD, FashionBox HD, FightBox HD, Filmbox, Filmbox Family, Filmbox HD,
Filmbox Plus, Filmbox Premium
65 Kč měsíčně
LÁSKA
CS film / CS mini, CS Horor / Kino Svět, Doku CS, Kino CS, Muzika CS
ZPRAVODAJ
57 Kč měsíčně
Baby TV, Disney Channel, Disney Channel junior, Nickelodeon, Nickelodeon Junior
Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Nova Sport, Sport 5, Nova Sport HD, SLOVAK SPORT 1
HD, SlovakSPORT 2 HD
ČESKY
323 Kč měsíčně
Cinemax HD, Cinemax2 HD, HBO HD, HBO Comedy HD, HBO2 HD
73 Kč měsíčně
Brazzers TV Europe, Erox HD, Eroxxx HD, Playboy TV
23 Kč měsíčně
DOKUMENT
BBC World, Deutche Welle, EuroNews, Fashion TV, France 24, TV5Monde
144 Kč měsíčně
Animal Planet, Discovery HD ShowCase, Discovery, Discovery Investigation, Discovery
Science, Discovery World, Fishing & Hunting, National Geographic, National
Geographic Wild, National Geographic HD, TLC, Travel Channel, IDXtra
Pro příjem Služby MX-TV v televizním přijímači slouží Účastníkovi SetTopBox určený či dodaný Poskytovatelem. V rámci jedné domácnosti mohou být využity max.
3 SetTopBoxy. Aktivace i provoz prvního SetTopBoxu je zdarma. Aktivace druhého a třetího je zpoplatněna částkou 199Kč/ks, provoz částkou 15Kč/ks měsíčně.
2. Úhrada ceny Služby MX-TV
Položka
Nabídka zvolená Účastníkem
Doplňkové balíčky zvolené Účastníkem
Počet provozovaných SetTopBoxů
Celkem Kč
Specifikace
Měsíční cena vč. DPH
Kč
Kč
Kč
Kč
ks
-
Účastník bude měsíční paušál za Službu MX-TV platit Poskytovateli tak, že o Celkovou měsíční cenu, uvedenou výše, navýší svou platbu plynoucí ze Smlouvy o
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Variabilní symbol ani číslo účtu se nemění. V případě, že Účastník platí služby na základě
faktury, bude mu cena Služby MX-TV automaticky připočítána k pravidelně fakturované částce.
3. Výpadky Služby MX-TV a řešení poruch
Případnou nefunkčnost či vadu Služby MX-TV oznámí Účastník Poskytovateli e-mailem. Nelze-li z technických důvodů použít e-mailovou komunikaci, nahlásí
problém telefonicky. Kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
4. Ostatní a závěrečná ujednání
Je-li tento dodatek uzavírán současně se Smlouvou, potvrdí obě smluvní strany jeho akceptaci svými podpisy na příslušných místech na konci tohoto dodatku. Je-li
uzavírán dodatečně, bude Účastníkovi zaslán elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a ten jej akceptuje navýšením své měsíční platby vůči
Poskytovateli a/nebo potvrzením e-mailovou zprávou na adresu Poskytovatele. Účinnost nastává okamžikem akceptace.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit programovou skladbu nabídek, volitelných balíčků i cenu jakékoliv položky spojené se Službou MX-TV. Tuto změnu oznámí
Účastníkovi předem emailem a zveřejní na stránkách www.mx-net.cz. Změna je účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení.
Nebude-li Účastník se změnou souhlasit, může Poskytovateli emailem oznámit ukončení odběru služby ke konci daného kalendářního měsíce. V následujícím
kalendářním období pak sníží svou pravidelnou měsíční platbu o hodnotu ukončené služby.
Službu MX-TV lze ukončit výpovědí e-mailem na kontaktní adresy uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel potvrdí přijetí výpovědi Služby MX-TV opět e-mailem. Toto
lze provést vždy ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Ukončení Služby MX-TV nemá vliv na platnost Smlouvy. Ukončením Smlouvy zaniká tento dodatek.
Uzavřením tohoto dodatku se ruší všechny jeho předchozí verze.
Programová nabídka je přebírána od provozovatele převzatého televizního vysílání společnosti KonekTel, a.s., která je jako provozovatel převzatého vysílání
registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn./Ident.: 2010/948/sve/Kon ze dne 19.10.2010. Společnost Konektel a.s. má řádně uzavřené
smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.
V Bruntále dne
za Poskytovatele
Tomáš Nedbal, jednatel
Účastník

Podobné dokumenty

zde - C2NET

zde - C2NET Nova Sport 1 Sport 5 Nova Sport 1 HD Nova Sport 2 HD Arena SPORT 1 HD Arena SPORT 2 HD

Více

Ceník volitelných balíčků

Ceník volitelných balíčků Disney Channel Disney Channel junior Nickelodeon Nickelodeon Junior Baby TV

Více

Televize DcompTV – programová skladba + základní ceník

Televize DcompTV – programová skladba + základní ceník Second Screen PVR NÁZEV KANÁLU Fishing & Hunting France 24 HBO Comedy HD HBO HD HBO2 HD Horor Film IDXtra JOJ JOJ+ Kino Barrandov Kino CS Kino Svět Markiza Mňam TV MTV CZ Muzika CS National Geograp...

Více

IPTV - chytrá televize

IPTV - chytrá televize ČT1 HD, ČT2 HD, ČT4 HD, Nova HD, Prima Cool HD, Barrandov HD, Prima HD, Barrandov Plus HD, Kino Barrandov HD, Smíchov HD, Telka HD, Prima MAX HD

Více

Aktuální leták ke stažení zde

Aktuální leták ke stažení zde ČT1, ČT2, ČT Sport, ČT24, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT:D/ART, Nova, Nova Cinema, Fanda, Fanda HD, Nova HD, Nova Cinema HD, Prima Family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Family HD, Prim...

Více

zde - C2NET

zde - C2NET Kino CS Kino Svět Markiza MTV CZ Muzika CS National Geographic National Geographic HD National Geographic Wild Nickelodeon Nickelodeon Junior Noe Nova Nova Cinema Nova Cinema HD Nova Fanda Nova Fan...

Více

interlive - INTERCONNECT, s.r.o.

interlive - INTERCONNECT, s.r.o. TV* · Barrandov HD · Barrandov Plus · Brazzers TV Europe* · Cinemax 2 HD* · Cinemax HD* · CS film/ CS mini · CT :D / Art · CT 1 · CT 1 HD · CT 2 · CT 2 HD · CT 24 · CT sport · CT sport HD · DeLuxeM...

Více

Užijte si dlouhé zimní večery s balíčkem FILM.. Vánoční DÁREK

Užijte si dlouhé zimní večery s balíčkem FILM.. Vánoční DÁREK Eurosport HD Eurosport 2 HD Nova Sport Sport 5 Nova Sport HD SLOVAK SPORT 1 SlovakSPORT 2

Více

MEEP TV KUKI_2015-08-12

MEEP TV KUKI_2015-08-12 Óčko Expres, Óčko Gold, Playboy TV, PRO 7, regionalnitelevize.cz, Retro Music, RTL, SAT 1, SkyNews, Slovak Sport 1 HD, Slovak Sport 2 HD, Sport 1, Sport 2, STV1, STV2, ŠlágrTV, TA3, televize slovác...

Více