příklad severomoravského regionu

Transkript

příklad severomoravského regionu
NAKUPOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
A NÁSTROJE ŘÍZENÉ PÉČE V
KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ:
PŘÍKLAD SEVEROMORAVSKÉHO
REGIONU
Reforma zdravotnictví – forum.cz
Praha, 8.6.2006
PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE
§
Jak řízená péče zvyšuje efektivitu
§
V jakém prostředí se může řízená péče úspěšně rozvíjet
§
Proč se řízená péče v České republice rozvíjí v
severomoravském regionu
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A KVALITY V POSKYTOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Tradiční způsob poskytování zdravotní péče jednotlivými
poskytovateli podle jejich vlastního uvážení, s minimální
koordinací a výměnou informací a automatické proplácení
této péče zdravotními pojišťovnami má významné vnitřní
rezervy v důsledku:
§
Rozdílného stylu praxe a produktivity jednotlivých
poskytovatelů
§
Nesjednocených motivací a roztříštěného způsobu
poskytování zdravotní péče
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
SOULAD S DOPORUČENÝMI POSTUPY PŘI LÉČBĚ STARŠÍCH PACIENTŮ
V USA – OBRÁZEK I
Zdroj: RAND Corporation, 2004
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
SOULAD S DOPORUČENÝMI POSTUPY PŘI LÉČBĚ STARŠÍCH PACIENTŮ
V USA – OBRÁZEK II
Zdroj: RAND Corporation, 2004
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
ROZDÍLY VE VÝSLEDKU
Průměrná pravděpodobnost přežití žen do 60 let s druhým stadiem rakoviny prsu
podle typu pracoviště (významné rozdíly v počtu léčených pacientek)
Pracoviště typu I
Pracoviště typu II
Pracoviště typu III
Zdroj: Masarykův onkologický ústav
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA TEP KOLENNÍHO KLOUBU U
POSKYTOVATELŮ, KTEŘÍ VYKÁZALI V 1.POL. 2004 VÍCE
NEŽ 30 PŘÍPADŮ
Náklady na zdravotnický materiál
a vykázané body na 1 TEP
kolenního kloubu
160 000 Kč
140 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
- Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Poskytovatelé
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
JAK MŮŽE ŘÍZENÁ PÉČE ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU
§
Nákup
zdravotní péče
Integrace
péče
§
§
§
§
§
Standardizace
péče
Nákup služeb od jednotlivých poskytovatelů podle jejich
kvality a ceny
Dobrovolné omezení výběru poskytovatele ze strany pacientů
( HMO - Health Maintenance Organization, PPO – Preferred
Provider Organization)
Průvodce pacienta systémem – case management
Sjednocení motivací - skutečné nebo virtuální propojení
poskytovatelů a poskytovatele a plátce
Sdílení informací – od výměny vybraných dat po společný
electronic medical record
Poskytování zpětné vazby poskytovatelům, používání návodů
správné klinické praxe, disease management – vše s
mnohem větší nadějí na úspěch než v tradičních systémech
díky sjednocení motivace a vyzkoušené spolupráci
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE
§
Jak řízená péče zvyšuje efektivitu
§
V jakém prostředí se může řízená péče úspěšně
rozvíjet
§
Proč se řízená péče v České republice rozvíjí v
severomoravském regionu
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
V JAKÉM PROSTŘEDÍ SE MŮŽE ŘÍZENÁ PÉČE ÚSPĚŠNĚ
ROZVÍJET
§
Řízená péče se může úspěšně rozvíjet a dlouhodobě dosahovat
stanovených cílů při zvyšování efektivity pouze v konkurenčním
prostředí
§
Snaha o direktivní implementaci principů řízené péče v centrálně
řízeném systému bez skutečné konkurence nemůže být úspěšná
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
CO JE EFEKTIVNÍ: MONOPOL VERSUS KONKURENCE (BMJ 2002)
Britská NHS:
monopolní státní systém, vznikl po II. světové válce znárodněním,
největší státní integrovaný systém na světě
Roční standardizované náklady na jednoho klienta: 1 764 USD
18% klientů má ovšem navíc dodatečné (soukromé) pojištění
KAISER PERMANENTE:
staff model HMO
největší soukromý non-profitní integrovaný systém na světě
má cca 20% trhu v Kalifornii a podíly na trhu v dalších 8 státech USA
Roční standardizované náklady na jednoho klienta: 1 951 USD
klienti prakticky nemají dodatečné pojištění
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
NHS VERSUS KAISER PERMANENTE - DOSTUPNOST PÉČE
NHS
KAISER PERMANENTE
Průměrný čas strávený
u praktického lékaře
8,8 min
20 min
Možnost objednání na klientovi
vyhovující termín
žádná
ve většině případů
Objednací doba na chirurgický
zákrok v nemocnici
41%<13 týdnů, 33% > 5
měsíců, 7% > 12 měsíců
90% < 13 týdnů
38
2,7
116
4,8
Výkonů na 100 000 klientů a rok:
Angioplastika
Transplantace ledvin
Mamografie
50-64 let, 69% žen každé 52-69 let, 78% žen každé
3 roky
2 roky
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
DOSTUPNOST SPECIALISTŮ
Počet specialistů na 100 000 klientů
Kaiser
12,3
NHS
9,3
6
4,9
4.I
4,1
2,4
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
Ka
rd
i
ol o
g
log
ie
ie
0,8
Ra
d io
ie
ko
log
On
ne
ko
Gy
Pe
di a
t
ri e
lo g
ie
1,7 0,9
SPOTŘEBA NEMOCNIČNÍCH SLUŽEB
Průměrná doba hospitalizace
Kaiser : 270 akutních dnů hospitalizace / 1 000 klientů
NHS: 1 000 akutních dnů hospitalizace / 1 000 klientů
ČR: 1 520 akutních dnů hospitalizace / 1 000 klientů
30,0
27,0
25,0
20,0
16,5
15,0
9,2
10,0
5,0
4,5
9,9
14,8
12,5
11,3
7,0
4,6
4,0
4,5
0,0
AIM
CHOPN
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
TEP
CMP
PROČ JE KAISER PERMANENTE MNOHEM LEPŠÍ NEŽ NHS?
Protože je v Kalifornii.
Musí obstát v konkurenci více zdravotních pojišťoven na
tvrdém a dobře regulovaném trhu
zdravotního pojištění
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE
§
Jak řízená péče zvyšuje efektivitu
§
V jakém prostředí se může řízená péče úspěšně rozvíjet
§
Proč se řízená péče v České republice rozvíjí v
severomoravském regionu
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
V JAKÉM PROSTŘEDÍ SE MŮŽE ŘÍZENÁ PÉČE ÚSPĚŠNĚ
ROZVÍJET
§
Moravskoslezský kraj se vyznačuje:
§ Relativně konkurenčním trhem zdravotního pojištění
§ Vyššími než průměrnými náklady na standardizovaného
pojištěnce
§
Kombinace těchto faktorů poskytla motivaci a možnost k rozvoji
řízené péče
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
PODÍLY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA TRHU
Moravsko-slezský kraj
Česká republika
Pojišťovna č. 1
VZP
VZP
Pojišťovna č. 2
ZPMV
RBP
Pojišťovna č. 3
OZP
HZP
Pojišťovna č. 4
VoZP
ZPM V
Pojišťovna č. 5
RBP
OZP
Ostatní
0
20
40
60
%
0
20
40
%
Zdroj: Zdravotní pojišťovny
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
60
NÁKLADY NA STANDARDIZOVANÉHO POJIŠTĚNCE
V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
Praha
M orav skosle zský
Plze ňský
Olomoucký
Jihomorav ský
100
105
110
% průmeru
Zdroj: Zdravotní pojišťovny
Reforma zdravotnictví-fórum.cz
115
120
Děkuji za pozornost.
Reforma zdravotnictví-forum.cz
www.reformazdravotnictvi.cz