Budoucí čas (Be Going To)

Komentáře

Transkript

Budoucí čas (Be Going To)
Zásadní gramatické struktury
(pro SOU)
Michal Kadlec, Dis
BUDOUCÍ ČAS VYJÁDŘENÝ
POMOCÍ VAZBY BE GOING
TO
VY_32_INOVACE_AK_2_09
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Zásadní gramatické struktury pro SOU
Téma
Budoucí čas vyjádřený pomocí vazby
BE GOING TO
Klíčová slova
Budoucí čas, BE GOING TO, zápor, otázka
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je určena pro žáky SOU.
Prezentaci lze použít jak pro žáky tříletých,
tak čtyřletých maturitních oborů v závislosti
na probírané gramatické látce, které je
materiál věnován.
Datum vytvoření
20. 7. 2013
Be going to
 Druhý nejvíce užívaný budoucí čas v angličtině.
 Tvoří se pomocí vazby be going to, za kterou následuje
významové sloveso v základním tvaru. Je jasné, že pomocné
sloveso be se mění dle konkrétní osoby. (I am going to buy,
she is going to visit…)
 Tento čas vyjadřuje odhodlání nebo záměr něco učinit. (I
am going to visit my grandpa.) Dále vyjadřuje předpověď
na základě patrných či pozorovatelných znaků. (The man is
going to crash into the wall.) A dále také budoucnost,
aktivitu či plán, pro kterou jsme se rozhodli už před jistou
dobou, případně jsme i podnikli nějaké kroky k jejímu
uskutečnění. (I am going to finish this school.)
1. I am going to visit
2. You are going to visit
3. She is going to visit
He is going to visit
It is going to visit
1. We are going to visit
2. You are going to visit
3. They are going to visit
Povšimněme si, že ve vazbě be going to se sloveso be mění dle konkrétní osoby,
se kterou je spjato. Going to zůstává ve všech osobách stejné a místo visit můžeme
doplnit jakékoliv významové sloveso.
Výše uvedené spojení se může přeložit jako: hodlám navštívit, popřípadě navštívím…
Existují a preferují se stažené tvary, které respektují pravidla pro zkrácené tvary
slovesa be: (I‘m going to visit, you‘re going to visit, she‘s going to visit, they‘re going to visit…)
(V nespisovné, hovorové, převážně americké angličtině se můžeme setkat s ještě kratší variantou: gonna
I‘m gonna visit ya. She‘s gonna get ya. (Zde výraz gonna nahrazuje going to.))
Zápor vytvoříme vložením záporky not za pomocné sloveso be:
1. I am not going to visit
2. You are not going to visit
3. She is not going to visit
He is not going to visit
It is not going to visit
1. We are not going to visit
2. You are not going to visit
3. They are not going to visit
Preferovány jsou opět stažené tvary slovesa be v záporu:
(you aren‘t going to visit, she isn‘t going to visit, they aren‘t going to visit…)
Při tvorbě otázek dochází k prohození slovosledu. Na prvním místě bude pomocné
sloveso be, za ním podstatné jméno či zájmeno a dále zbytek slovesného tvaru.
1. Am I going to visit?
2. Are you going to visit?
3. Is she going to visit?
Is he going to visit?
Is it going to visit?
1. Are we going to visit?
2. Are you going to visit?
3. Are they going to visit?
Zkrácená odpověď na otázku vypadá takto?
Are you going to visit your grandmother? (Hodláš navštívit svou babičku?)
Yes, I am. popřípadě No, I am not.
A few examples:
Pár příkladů:
It is going to rain.
The man is going to fall into that hole.
I am going to study hard this year.
I am not going to visit your party.
It‘s not going to be a white Christmas.
She is going to kiss him.
He isn‘t going to finish this task.
Are you going to call me?
Bude pršet.
Ten muž spadne do té díry.
Letos hodlám studovat pilně.
Nepůjdu na tvou party.
Vypadá to, že nebudou bílé Vánoce.
Hodlá ho políbit.
Nebude dokončovat tenhle úkol.
Hodláš mi zavolat?
Na následující stránce najdete několik vět, které si můžete vyzkoušet přeložit.
Kliknete-li na volný řádek pod jednotlivými větami, objeví se správné řešení
a vy si tak můžete zkontrolovat správnost své odpovědi (překladu).
Co s tím hodláš dělat?
What are you going to do with it?
Nebudu ti uklízet tvůj pokoj.
I am not going to tidy your room.
Něco se stane, podívej se na oblohu.
Something is going to happen, look at the sky.
Ona si koupí novou sukni.
She is going to buy her a new skirt.
Kam si dáš ten nový stůl?
Where are you going to put your new table?
Rozhodně se nehodlám dívat na ty hloupé seriály.
I am certainly not going to watch those stupid series.
Hodláš mu kupovat nějaký dárek?
Are you going to buy him any present?
Nebudu s ním chodit.
I am not going to go out with him.
On Sáře zavolá, slíbil mi to.
He is going to phone Sarrah, he has promised it to me.
Hodláme skončit s kouřením.
We are going to give up smoking.
My nebudeme nic plánovat.
We are not going to plan anything.
Použité zdroje:
MURPHY, Raymond. Essential Grammar In Use. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003, ISBN 0-521-55928.
MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004, ISBN 0-521-53289-2.

Podobné dokumenty

Sloveso BE v minulém čase

Sloveso BE v minulém čase Prezentace je určena pro žáky SOU. Prezentaci lze použít jak pro žáky tříletých, tak čtyřletých maturitních oborů v závislosti na probírané gramatické látce, které je materiál věnován.

Více

Anglická gramatika_slovíčka

Anglická gramatika_slovíčka different from, famous for, fed up with, fond of, good at, interested in, jealous of,married to, proud of, ready for, rich in, same as, satisfied with,scared of, similar to, sorry for, tired of, wo...

Více

Památník Terezín

Památník Terezín Co byste v podobné tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, hudební skladbu, nakreslili či namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu po životě? Kreslili byste, psa...

Více

Angličtina pro začátečníky A1 (1. díl)

Angličtina pro začátečníky A1 (1. díl) přivlastňovacími zájmeny a v neposlední řadě se naučí skloňovat sloveso BÝT.

Více

C-RADS KLASIFIKACE NÁLEZŮ NA CT VIRTUÁLNÍ

C-RADS KLASIFIKACE NÁLEZŮ NA CT VIRTUÁLNÍ C-RADS KLASIFIKACE NÁLEZŮ NA CT VIRTUÁLNÍ KOLONOSKOPII Klasifikace nálezů dle C-RADS slouží k zařazení nálezů při vyšetření do několika skupin a dává návod k dalšímu postupu.

Více