Zdvojování souhlásek

Komentáře

Transkript

Zdvojování souhlásek
Zásadní gramatické struktury
(pro SOU)
Michal Kadlec, Dis
ZDVOJOVÁNÍ SOUHLÁSEK
VY_32_INOVACE_AK_2_15
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Zásadní gramatické struktury pro SOU
Téma
Zdvojování souhlásek
Klíčová slova
Koncovka -ing, koncovka -ed, přízvučná
slabika, souhláska, samohláska
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je určena pro žáky SOU.
Prezentaci lze použít jak pro žáky tříletých,
tak čtyřletých maturitních oborů v závislosti
na probírané gramatické látce, které je
materiál věnován.
Datum vytvoření
4. 7. 2013
Zdvojování souhlásek
PRAVIDLA PRO ZDVOJOVÁNÍ SOUHLÁSEK NA
KONCI SLOVA PŘI PŘIDÁVÁNÍ KONCOVEK
-ING, -ED ČI PŘI STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH
JMEN
Jistě jste si všimli, že při tvoření některých časů dochází v určitých případech
ke zdvojování koncové souhlásky. Děje se tak, když k významovému slovesu
připojujeme koncovku –ing nebo –ed, popřípadě stupňujeme-li přídavná jména.
Ke zdvojování však nedochází vždy. Abychom mohli koncovkou souhláskou zdvojit,
musí být splněna určitá pravidla. Zde je jejich výčet:
Zdvojujeme pokud:
Je koncová slabika krátká přízvučná!
big – bigger, hot – hotter, swim – swimming
Když je koncová slabika nepřízvučná,
pak nezdvojujeme:
visit – visiting
(V angličtině je přízvuk většinou na první slabice.)
Pozor však! V britské angličtině se koncová samohláska –l zdvojuje vždy,
i když je přízvuk jinde.
travel – travelled,
I když je koncová slabika krátká přízvučná, musí ještě pro zdvojování
platit:
Koncová souhláska je na konci slova pouze jedna!
hot – hotter, stop - stopped
Nikoliv tedy: black – blackest, work -worked
Před koncovou souhláskou nejsou dvě samohlásky!
plan – planned, fat – fatter
Nikoliv tedy: sweet –sweeter, cook – cooked
Přízvučná slabika nesmí být dlouhá! Pokud je dlouhá, nezdvojujeme!
draw – drawing
Dále platí, že pokud je poslední hláskou Y a nemá před sebou samohlásku,
mění se před přidáním koncovky v měkké I.
busy – busier, healthy – healthier
Ale nikoliv: play – played
Dále odpadá němé koncové E.
nice – nicer, white - whiter + stejně tak: free - freer
Vyzkoušejte si tato pravidla u následujících slov. Správné řešení se objeví, kliknete-li
na volný rámeček vedle konkrétního slova.
Doplňte koncovku –ing:
doplňte koncovku –ed:
plan
sort
arrive
prepare
draw
play
sell
see
leave
go
steal
dream
swim
stop
travel
happen
visit
remember
rob
rub
start
laugh
watch
mock
listen
trap
planning
sorting
arriving
preparing
drawing
playing
selling
seeing
leaving
going
stealing
dreaming
swimming
stopped
travelled
happened
visited
remembered
robbed
rubbed
started
laughed
watched
mocked
listened
trapped
Použité zdroje:
MURPHY, Raymond. Essential Grammar In Use. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003, ISBN 0-521-55928.
MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004, ISBN 0-521-53289-2.

Podobné dokumenty

4. přídavná jména

4. přídavná jména DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu

Více

Anglická gramatika_slovíčka

Anglická gramatika_slovíčka složeniny se some a any: some/any + -where, -thing, -body/one např.: There´s something in my eye. užití členů u podstatných jmen: neurčitý: a, an = nějaký (proto se v j.č. počit. podst. jmen nedává...

Více

PAST SIMPLE

PAST SIMPLE last year, last month, five years ago, yesterday

Více

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen Digitální učební materiál

Více