Ostatní : Triovision Master - soukroma

Transkript

Ostatní : Triovision Master - soukroma
Ostatní : Triovision Master
Triovision Master
Hra podporující koncentraci, pro d?ti i dosp?lé
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena bez DPH:
Modifikátor variant cen
Cena se slevou: 380,17 K?
Prodejní cena: 460,00 K?
Prodejní cena bez DPH: 380,17 K?
Sleva:
Dotaz na produkt
Popis produktu
Dev?t r?zných herních kamen? stojí na herním plánu a rozložené karty s p?edlohami ?ekají na vy?ešení. Vlastn? je to jednoduché!
Smíme posunovat vždy jen p?edepsaným herním kamenem. Kam ho m?žeme umístit? Mají úlohy ?ešení?
Kdo se soust?edí, udrží si nadhled a rychle reaguje, má nejlepší šanci najít ?ešení jako první.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)