Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a

Komentáře

Transkript

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a
48
Č 
P O II.,
   
(zřízen nařízením náčelníka Generálního štábu
Armády České republiky z 10. května 2002)
Odznak byl zřízen k ocenění výjimečných výsledků, kterých dosáhli vojáci z povolání při plnění významných úkolů. Je jednostupňový
a může se vojákovi udělit pouze jednou. Odznak uděluje náčelník Generálního štábu AČR a vyhlašuje jej ve svém rozkaze ve věcech personálních.
Jeho udělení není spjato s žádným předem stanoveným termínem, uděluje se operativně v návaznosti na splnění podmínek pro jeho udělení.
Tento odznak nemá charakter resortního vyznamenání.
Popis: odznak má průměr 40 mm, je ražen z tombaku a na povrchu je pozlacený. Na lícové straně (avers) je zobrazena zepředu polopostava
středověkého krále ve zbroji, který před sebou drží oběma rukama meč
za čepel. Při spodním okraji je přerušený nápis „PŘEMYSL OTAKAR II.
KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ“.
Na rubu odznaku (revers) je v horní části stojící český lev s napřaženou levou přední tlapou a pod ním je nápis „ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY“ ve dvou řádcích. Odznak je svislým kroužkem a pohyblivým kroužkem zavěšen na průvlečné náprsní stuze o délce 60 mm a šířce 38 mm.
Stuha je fialovo-černo-fialovo-bílo-fialovo-černo-fialová (4:8:6:2:6:8:4).
Stužka má rozměr 38×10 mm.
Odznak nebo pouze stužka se nosí na levé straně prsou za vyznamenáním a medailemi.
49

Podobné dokumenty