T1-Flyer - Jugendmedienzentrum T1

Transkript

T1-Flyer - Jugendmedienzentrum T1
Nutzer und Zielgruppe:
Leiter des T1 / vedení T1
PHILIPP REICH
Dipl. Sozialpädagoge (FH),
Medienpädagoge und
Erlebnispädagoge
diplomovaný sociální pedagog,
mediální pedagog a zážitkový
pedagog
Die Angebote richten sich an Kinder,
Jugendliche, Mitarbeiter/innen der
Jugendarbeit und Schulen aus der
nördlichen Oberpfalz und Tschechien.
Schwerpunkte der medienpädagogischen
Arbeit liegen in den Bereichen:
VIDEO/FILM
AUDIO/RADIO
MULTIMEDIA/INTERNET/HANDY
Kontakt:
T1 - Grenzüberschreitendes
Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord
Tannenlohe 1
D - 95685 Falkenberg
Telefon: +49 (0) 9637 / 929789
Mobil: +49 (0) 160 / 90493612
E-Mail: [email protected]
Internet: www.t1-jmz.de
Uživatelé a cílová skupina:
Nabídky centra se zaměřují na děti
a mládež, pracovníky s mládeží a
zaměstnance škol ze severního Horního
Falcka a České republiky.
Těžištěm mediálně - pedagogické práce
jsou oblasti:
VIDEO/FILM
AUDIO/RÁDIO
MULTIMÉDIA/INTERNET/HANDY
Eine Einrichtung des
Landkreises Tirschenreuth
in Trägerschaft des
Kreisjugendrings
Tirschenreuth.
Zařízení okresu Tirschenreuth se
zřizovatelem Kreisjugendring
(okresní svaz mládeže)
Tirschenreuth.
Mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Union
INTERREG IIIA und des
Bezirks Oberpfalz.
Podporováno z prostředků
Evropské unie INTERREG IIIA a z
prostředků kraje Horní Falcko.
Grenzüberschreitendes
Jugendmedienzentrum
Oberpfalz Nord
Přeshraniční mediální
centrum pro mládež
Horní Falcko Sever
Grenzüberschreitende
Jugendmedienarbeit
Organisation und Durchführung deutsch –
tschechischer Projekte
Förderung von interkulturellem Lernen, Offenheit,
Toleranz und Solidarität
Ermöglichung von Begegnungen, Dialog
und Annäherung durch Medienarbeit
Přeshraniční mediální
práce s mládeží
Projekte, Workshops &
Fortbildungen
ermittlung von Medienkompetenz und
V
sozialen Fähigkeiten
egleitung und Unterstützung bei Produktionen,
B
z.B. Videofilme, Hörspiele, multimediale Beiträge
rganisation und Durchführung von Fortbildungen
O
für Multiplikatoren der Jugendarbeit
Projekty, workshopy &
vzdělávání
rganizace a realizace česko –
O
německých projektů
prostředkování mediální kompetence a
Z
sociálních dovedností
odpora a rozvoj interkulturního učení,
P
otevřenosti, tolerance a solidarity
odpora a pomoc při produkci např. filmů,
P
rozhlasových her a multimediálních příspěvků
možnění setkávání, dialogu a vzájemného
U
sblížení prostřednictvím mediální práce
rganizace a provedení školení pro
O
pracovníky s mládeží
Beratung und
Service
Geräteverleih
nterstützung bei medienU
pädagogischen Fragen
Vermittlung von Fachreferenten
eratung bei der Durchführung von
B
Projekten (z.B. Fördermöglichkeiten,
medientechnische Ausstattung)
Poradenství
a servis
P
ůjčování technických přístrojů
P
odpora při hledání odpovědí na mediálně –
pedagogické otázky
Z
prostředkování odborných referentů
P
oradenství při realizaci projektů
(např. možnosti financování, technika apod.)