pedagog konz.AMU.pages

Transkript

pedagog konz.AMU.pages
Václav Smetáček, pedagog/konzervatoř, AMU
KONZERVATOŘ
1. 9. 1945–31. 8. 1955 – hra na hoboj
1952–1955 – komorní hra pro dechové nástroje
1955–1959 – vedení orchestru/orchestrální hra
1. 9. 1960–30. 9. 1967 – vedení orchestru
Absoloventi hoboj:
Ladislav Burgr (člen orchestru Smetanova divadla, anglický roh)
Karel Fiala (od r. 1959 působil v různých polských orchestrech)
Zdeněk Hebda (sólista SOČR a člen Českého dechového kvinteta)
Luděk Hlava (člen FOK)
Jiří Mihule (sólista České filharmonie)
Zdeněk Švarc (člen Symfonického orchestru Mariánské Lázně)
Jiří Tetiva (člen Severočeského symfonického orchestru Teplice)
Jiří Volek (člen Tria Jana Dismase Zelenky)
(Soukromý žák – 2 roky: Josef Schejbal, 1. hobojista FOK, později sólista České
filharmonie, ředitel Východočeského st. komorního orchestru Pardubice)
Absoloventi – řízení orchestru (1955–1959):
Antonín Kühnel (působí v Japonsku)
Vlasta Kühnelová-Škampová (až do své smrti v roce 1988 vedla Pražský studentský
orchestr)
Stanislav Hondlík (dlouholetý dirigent a ředitel Městského lázeňského orchestru ve
Františkových Lázních (1960–96). V roce 1968 založil ve F. L. Beethovenův festival)
Michal Baranowski – polský stipendista (dirigent Velkého symfonického orchestru
polského rozhlasu a Slezské filharmonie v Katowicích) Absoloventi – vedení orchestru (1960–1967):
dálkové studium vojenských kapelníků – cca 30 absoloventů
Lukáš Matoušek, klarinetista a skladatel
Jiří Hlaváček – pokračování na AMU (po emigraci Island, pedagog v Kanadě)
Petr Jonáš (dirigent komorní opery ND)
Václav Mazáček – (sólotympanista ČF, profesor Pražské konzervatoře, dirigent
Komorního orchestru kraje Dvořákova)
AMU
1946–1953 komorní dechová hudba
1953–1959 dirigentská katedra – orchestrální literatura, orchestrální repertoir pro
koncertní dirigenty
V těchto letech byli žáky V. S. a absoloventy posluchači, kteří byli zároveň ve
druhém a třetím roce studia na AMU žáky profesorů Roberta Brocka (dirigování
v opeře a operní repertoir) a Aloise Klímy (řízení symfonického orchestru a jeho
technika)
Absoloventi 1954
Eduard Fischer (šéfdirigent St. symf. orchestru ve Zlíně, ved. kom. orch. Pražští
komorní sólisté, šéfdirigent orchestru v Žilině)
Přemysl Charvát (dirigent a korepetitor ND, St. opera Praha, um. vedoucí orchestru
Pražské konzervatoře, profesor Pěvecké konzervatoře v Praze)
Absoloventi 1955:
Jaroslav Brož (zástupce velitele Vojenské hudební školy, kapelník Ústřední hudby
čs. armády, dirigent Divadla čs. armády a armádní opery, dirigent orchestru divadla
v Kladně a Brněnské konzervatoře)
Robert Bezděk (umělecký vedoucí VUS UK, ředitel Symf. orchestru v Hradci Králové)
Jiří Smutný (korepetitor ND, ČSSPT, pedagog Gymnáza a Hudební školy hl. m. Prahy)
Absoloventi 1956:
Petr Broch (známý operetní a muzikálový dirigent)
Simon Gioni (Albánie) (dirigent Nár. divadla opery a baletu Tirana, zakladatel
Symf. orchestru albánského rozhlasu a televize)
Milan Malý (asistent sbormistra Jana Kühna v Českém pěveckém sboru, sbormistr
ND, umělecký šéf Pěveckého sboru Čs. rozhlasu)
Libor Pešek (jazzový Orchestr Libora Peška, zakladatel Komorní harmonie
a Sebastian orchestr; Slovenská filharmónia, Česká filharmonie, FOK, Royal
Philharmonic Orch. Liverpool, ČNSO, Symf. orch. ČRo, atd.)
Pavel Pokorný (šéf opery v Olomouci, Komorní opera Praha, sbormistr a dirigent ND,
sbormistr SOP, pedagog HAMU)
Bedřich Macenauer (40 let vedl sbor Plzeňské opery)
Absoloventi 1958:
Josef Hercl (dirigent Karlovarského symf. orchestru, zakladatel Cantores Pragenses)
Vít Micka (šéfdirigent Plzeňského rozhlasového orchestru)
Karel Nosek (šéf opery Jihočeského divadla)
Václav Hovjacký (dirigent opery Jihočeského divadla)
Absoloventi 1959:
Oldřich Heřmanský (pedagog Janáčkovy konzervatoře v Brně)
Zvonimír Skřivan (šéf opery a operety v Olomouci)
Jan Štych (dirigent St. divadla Ostrava, St. divadla Brno, ND, Komorního orchestru
B. Martinů, St. filharmonie Brno)


Podobné dokumenty

si Vás dovoluje pozvat na Rumunský literární večer v Domě čtení

si Vás dovoluje pozvat na Rumunský literární večer v Domě čtení Je stále aktuální pojetí „literární generace“ v současné rumunské

Více

Vánoce - OC Haná

Vánoce - OC Haná - Denim - Pepe Jeans, Guess, Uncle Sam a Max Tara. V letním období jsme pro Vás otevřeli novou prodejnu Nokia, venkovní kavárnu Twin café a v měsíci říjnu prodejnu Erotic City a domácí potřeby ORIO...

Více

PENALTY BY TEAMS STUDÉNKA CUP 2008 zápas

PENALTY BY TEAMS STUDÉNKA CUP 2008 zápas PENALTY BY TEAMS zápas číslo vyloučený hráč 15 Erik Fojtík 20 Erik Fojtík 15 Jiří Berger 2 Martin Hornich 9 Martin Hornich 2 Michal Geier 15 Michal Geier 2 Miroslav Hrbek 15 Miroslav Hrbek 20 Miros...

Více

Božický zpravodaj

Božický zpravodaj že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 2. Zastupitelstvo obce Božice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostaro...

Více