Seznam knih nakoupených v roce 2014

Transkript

Seznam knih nakoupených v roce 2014
Seznam novinek
Pedagogická knihovna Havlíčkův Brod
P. číslo
Sign.
Autor
Název
Část Vydáno
19790
Laboratorní cvičení z molekulární biologie
2014
19786
Organizační klima fakult připravujících učitele
2013
19746
Projevy dětské zvídavosti
2013
19651
Přehled speciální pedagogiky
2014
19773
Speciální pedagogika
2014
19650
Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy
2014
19621 37.012
Výzkumné metody v pedagogické praxi
2013
19739
Anderlik, Lore, 1933- Cesta k inkluzi
2014
19653
Bäcker-Braun,
Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let
2014
19803
Bazalová, Barbora,
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
2014
19813
Bazalová, Barbora,
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
2014
19665
Bedřichová, Zuzana
Jazyk jako stigma?
2013
19807
Braun, Richard,
Praktikum školní psychologie
2014
19741
Carter, Cheryl R.
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole
2014
19765
Čadilová, Věra, 1959- Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem
2013
19811
Černá, Olga, 1964-
2014
19769
Černý, Michal, 1987- Myšlenkové mapy pro studenty
2014
19612
Černý, Vojtěch, 1967- Děti a emoce
2013
19768
Fromm, Erich,
Mít, nebo být?
2014
19626
Hasmanová
Aktivita jako projekt
2013
19766
Hauke, Marcela,
Zvládání problémových situací se seniory
2014
19658
Havigerová, Jana
Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku
2013
19767
Herzig, Sabine
111 nápadů pro celý školní rok
2014
19812
Hník, Ondřej, 1977-
Didaktika literatury: výzvy oboru
2014
19617
Holas, Milan,
Psychologie hudby v profesionální hudební výchově
2013
19632
Holman, Robert,
Mikroekonomie - středně pokročilý kurz
2013
19809
Horník, Jan
Základní minimum o korupci a trestním právu
2014
19748
Horová, Ladislava
Ve školce je bezva
2014
19629
Jarkovská, Lucie,
Gender před tabulí
2013
19742
Jucovičová,
Je naše dítě zralé na vstup do školy?
2014
19762
Kendíková, Jitka
Jak zvládnout problémy dětí se školou?
2013
19620 373.2
Kirchnerová,
Výchova prožitkem
2013
19818
Klatovský, Karel
Windows 8.1
2014
19810
Klímová, Květoslava, Čeština zajímavě a komunikativně II
2014
19778
Klusák, Miroslav,
2014
19635
Knotová, Dana, 1958- Školní poradenství
19649
Kodymová, Pavla
Historie české sociální práce v letech 1918-1948
2013
19633
Köhlerová, Tereza
Občanský a společenskovědní základ
2013
(c) 2001 LANius s.r.o.
Čtení není žádná nuda
Morální vývoj školáků a předškoláků
2014
Seznam novinek
Pedagogická knihovna Havlíčkův Brod
Autor
Název
19759
Komenský, Jan
Cesta světla
2014
19619
Kopecký, Martin,
Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny
2013
19819
Koráb, Daniel, 1969- Písmo ve výtvarné tvorbě
2014
19791
Koranda, Pavel,
Nukleární medicína
2014
19761
Koťátková, Soňa,
Dítě a mateřská škola
2014
19775
Koubek, Ladislav,
Psychologie v řízení lidských zdrojů
2013
19777
Koukolík, František,
Metuzalém
2014
19662
Králová, Alena, 1958- Didaktika základů ekonomiky
2013
19817
Králová, Alena, 1958- Teoretické aspekty racionalizace ekonomického
2014
19802
Lenderová, Milena,
Dcera národa?
2013
19740
Lepilová, Květuše,
Cesty ke čtenářství
2014
19789
Ludíková, Libuše,
Kvalita života osob se speciálními potřebami
2013
19631
Malík Holasová,
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
2014
19806
Maslow, Abraham
O psychologii bytí
2014
19772
Matoušek, Oldřich,
Podpora rodiny
2014
19615
Micka, Vít, 1935-
Knížka o dirigování
2013
19793
Miklánková, Ludmila, Základy gymnastiky
2013
19782
Mitáš, Josef, 1977-
Pohybová aktivita české dospělé populace v kontextu
2013
19815
Muller, Mary
Jak ochránit děti před pornografií na internetu
2014
19771
Musil, Roman
Pedagogika pro střední pedagogické školy
2014
19641
Müller, Oldřich, 1957- Terapie ve speciální pedagogice
19644
Nešpor, Zdeněk R.,
19743
Nikodemová, Monika Jóga ve školce
2014
19814
Pelcová, Naděžda,
Fenomén výchovy a etika učitelského povolání
2014
19657
Pelletier,
Porucha pozornosti bez hyperaktivity
2014
19763
Petrášová, Marta
Mentorink
2014
19664
Petrová Kafková,
Šedivějící hodnoty?
2013
19654
Pilný, Ivan
Manéž informačního věku
2014
19622
Plamínek, Jiří, 1958- Vzdělávání dospělých
2014
19764
Pohybové aktivity ve Pohybové aktivity ve vědě a praxi
2014
19663
Polák, Josef, 1936-
Didaktika matematiky
2014
19780
Potměšilová, Petra
Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání
2014
19625
Pravdová, Markéta,
Akademická příručka českého jazyka
2014
19781
Preissová, Andrea,
Multikulturalismus – ztracené paradigma?
2014
19745
Procházková, Eva
Práce s biografií a plány péče
2014
19627
Průcha, Jan, 1934-
Andragogický slovník
2014
19758
Průcha, Jan, 1934-
Andragogický výzkum
2014
19787
Sadovská Halamová, Psychologický zážitok komunity
P. číslo
Sign.
(c) 2001 LANius s.r.o.
Dějiny české sociologie
Část Vydáno
2014
2014
2014
Seznam novinek
Pedagogická knihovna Havlíčkův Brod
Autor
Název
19614
Saicová Římalová,
Když začínáme mluvit--
2013
19648
Sokol, Jan, 1936-
Etika, život, instituce
2014
19636
Suchá, Jitka, 1973
Trénink slovní zásoby pro každý věk
2014
19642
Svoboda, Jan, 1957- Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním
2014
19656
Syslová, Zora, 1964- Péče a vzdělávání dětí v raném věku
2014
19805
Šarounová, Jana,
Metody alternativní a augmentativní komunikace
2014
19774
Šimíček, Vojtěch
Právo na vzdělání
2014
19744
Švaříček, Roman,
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
2014
19637
Tichá, Alena, 1951-
Učíme děti zpívat
2014
19638
Tichá, Alena, 1951-
Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími
2014
19623
Topil, Zdeněk
Zatracená čeština
2013
19770
Trojan, Václav
Pedagogický proces a jeho řízení
2014
19747
Trojanová, Irena
Ředitel a střední management školy
2014
19808
Tučková, Lucie,
Suzanne Renaud, Petrkov 13
2013
19628
Valenta, Josef, 1954- Didaktika osobnostní a sociální výchovy
2013
19816
Vašica, Josef,
2014
19784
Vitásková, Kateřina, Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve
2014
19783
Vitásková, Kateřina, Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v
2013
19655
Zormanová, Lucie
2014
P. číslo
Sign.
(c) 2001 LANius s.r.o.
Literární památky epochy velkomoravské
Obecná didaktika
Část Vydáno