Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Jan Krejsta, soudní

Transkript

Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Jan Krejsta, soudní
Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor
sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno
tel. 530 513 513, fax. 530 513 512, IČ 66253209, zapsán u EK ČR pod ev.č. 159
ID datové schránky: 6x7t4ir, email: [email protected], http://www.eubrno.cz
Č.j.:
159 EX 00674/12-035
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 26.7.2012, č.j. 28 EXE 4716/2012-9, které
nabylo právní moci dne 23.10.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu, který vydal JUDr. Petr
Wildt, Ph.D. dne 11.4.2012, č.j. 271/11, k uspokojení pohledávky oprávněného RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328,
Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, zast. JUDr. Martin Doubrava Ph.D., advokát, U první baterie čp.643 / čo.1, 162 00 Praha Praha 616, proti povinnému Autosklo Vavřička s. r. o., IČ: 27819191, Hodoňovice 171, 739 01 Baška - Hodoňovice, ve výši
109 139,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, vydává tuto
dražební
vyhláš ku
I.
Dražební rok se koná dne 14.6.2013 a bude zahájen v 13:00 hodin v sálu budovy na adrese Horní 729/32, Brno.
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
1 - DAIHATSU CHARADE, 1 ks á 2 700,00 Kč
2 - RENAULT 9/11, 1 ks á 2 100,00 Kč
3 - TOYOTA HIACE, 1 ks á 3 000,00 Kč
4 - LANCIA PRISMA/DELTA, 1 ks á 3 300,00 Kč
5 - HONDA ACORD, 1 ks á 3 600,00 Kč
6 - SUBARU SJ 10,JUSTY, 1 ks á 2 700,00 Kč
7 - ALFA ROMEO, 1 ks á 2 400,00 Kč
8 - KIA MAGENTIS, 1 ks á 4 800,00 Kč
9 - AUDI A6 V8, 1 ks á 6 000,00 Kč
10 - TOYOTA COROLLA 97, 1 ks á 2 700,00 Kč
11 - KIA SEPHIA/LEO 4D/5D 93, 1 ks á 3 300,00 Kč
12 - NISSAN TERANO2-FORD MAVERICK, 1 ks á 3 300,00 Kč
13 - HONDA CIVIC 4D VII 2001, 1 ks á 3 900,00 Kč
14 - NISSAN VANETT, 1 ks á 3 900,00 Kč
15 - BMW 3, 1 ks á 3 900,00 Kč
16 - LANCIA THEMA SAL+EST 85-94, 1 ks á 3 000,00 Kč
17 - MAZDA 626 5D + BAUSET, 1 ks á 2 400,00 Kč
18 - BNW E39, 1 ks á 2 700,00 Kč
19 - TOYOTA COROLLA, 1 ks á 2 100,00 Kč
20 - ŠKODA OCTAVIA 1, 1 ks á 2 100,00 Kč
21 - TOYOTA AVENSIS, 1 ks á 6 000,00 Kč
22 - NISSAN SUNNY, 1 ks á 2 700,00 Kč
23 - HONDA CIVIC 94 - 96, 1 ks á 3 000,00 Kč
24 - MAZDA 6 02, 1 ks á 3 900,00 Kč
25 - SUBARU LEGACY VYHŘ.SKLO 98, 1 ks á 9 000,00 Kč
26 - PEUGEOT 607 SOLAR SKLO, 1 ks á 9 000,00 Kč
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny s
připočtením 21% sazby daně z přidané hodnoty.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon
rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena,
se nepřihlíží.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.
Poučení:
Tato dražební vyhláška není soudním rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.). Proti této dražební vyhlášce není
přípustné odvolání.
V Brně dne 9.5.2013
Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

Podobné dokumenty

Umístění Kolektiv ZPV Hadice Uzly Štafeta dvojic PÚ Plamen PÚ

Umístění Kolektiv ZPV Hadice Uzly Štafeta dvojic PÚ Plamen PÚ PLAMEN 2012/13 – konečné pořadí – STARŠÍ

Více

znalecký posudek - Exekutorský úřad Brno

znalecký posudek - Exekutorský úřad Brno - 1x karusel (vertikální soustruh) Honor Seiki, typ VL-125CM, výrobní číslo 78270, rok

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 2 - MVT Homefriend, 1 ks á 300,00 Kč 25 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč 28 - radio s cd, digital, 1 ks á 300,00 Kč 29 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, č...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 4- MVT ECG, 1 ks á 300 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Věci budou draženy jednotlivě. Úhrada jisto...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 12 - vozidlo RZ: 9SO 2958, octavia, 1 ks á 60 000,00 Kč 35 - ntb, fujitsu, 1 ks á 5 400,00 Kč 49 - brasna na ntb, cerna, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust....

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 11 - ntb, toshiba, 1 ks á 2400 Kč 12 - tablet, sencor, 1 ks á 2400 Kč 20 - zrcadlovka, nikon, 1 ks á 3000 Kč 22 - ntb, acer poskozeny, 1 ks á 2400 Kč 30 - mot pila, husqvarna, 1 ks á 1500 Kč Vyvolá...

Více

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn 1 - notebook+brasna, packard-bell-cerveny, 1 ks á 5 400,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Věci bu...

Více

dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor

dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží. P o u č e n í : Toto opatření není soudním rozhodnutím a opravný prostředek proti němu není přípustný...

Více