STARÝ MOST V BRATISLAVĚ PŘES DUNAJ A DÁLNIČNÍ MOST V

Transkript

STARÝ MOST V BRATISLAVĚ PŘES DUNAJ A DÁLNIČNÍ MOST V
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
39. Betonářský úterek / 65. Mostařský úterek
Česká betonářská
společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
39
65
26. května 2009
16:00 až 17:00
Praha 1
Kongresové centrum U Hájků,
Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
STARÝ MOST V BRATISLAVĚ PŘES DUNAJ
A DÁLNIČNÍ MOST V POVÁŽSKÉ BYSTRICI
Výstavba prvního stálého mostu v Bratislavě (tehdy Presburgu) začala 6. dubna 1889 a byla ukončená v říjnu 1890.
Příhradový most měl celkovou délku 455 m a tvořilo ho 7 prostých nosníků. „Starý“ most byl slavnostně otevřen
30. prosince 1890 za přítomnosti samotného Františka Josefa I., který se uvolil dát mu své jméno. V lednu 1946 byl
most, vyhozený na jaře 1945 do vzduchu ustupující německou armádou, za 5 měsíců a 17 dní zrekonstruován a až
do zprovoznění mostu SNP v roce 1972 dál sloužil jako jediný most přes Dunaj v Bratislavě.
Téma obnovy Starého mostu se objevilo poprvé v r. 2004 v rámci studie tramvajové varianty Nosného systému
MHD v Bratislavě. Současná vítězná varianta nového „starého“ mostu je originálním řešením, které vzniklo nejen
jako východisko z nestandardních požadavků na dopravní funkci, ale také jako produkt prostorových a urbanistických omezení.
Druhým tématem přednášky je dálniční most u Povážské Bystrice. Dálnice je zde vedena po řadě mostních objektů. Největší z nich je typu extradosed a má celkovou délku 968 m. Je tvořen spojitým nosníkem o 10 polích s rozpětími 34 + 49 + 71 + 6 x 122 + 68 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří jednokomorový nosník s velmi vyloženými
konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Most se staví letmou betonáží v symetrických konzolách,
a to všechna vahadla současně.
Most má v současné době již rozestavěnou nosnou konstrukci. Projekt mostu zpracovává projekční sdružení
Alfa04 + SHP. Most staví sdružení firem Doprastav, a. s., a SKANSKA BS, a. s.
České betonářské společnosti ČSSI (ČBS) se podařilo zajistit pro tento 39. Betonářský úterek, na který navazuje
výroční členská schůze ČBS, předního slovenského odborníka a projektanta mostních konstrukcí Ing. Miroslava
Maťaščíka, představitele společnosti Alfa 04, a. s.
Program:
Starý most v Bratislavě, most v Povážské Bystrici a jiná témata
Ing. Miroslav Maťaščík, předseda představenstva a vedoucí odd. mostů
a konstrukcí 1, Alfa 04, a. s.
Cena:
Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nese ČBS
Místo konání přednášky: Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
Přihláška:
V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

Podobné dokumenty