Průzkum společnosti MasterCard přináší poznatky o mobilních

Komentáře

Transkript

Průzkum společnosti MasterCard přináší poznatky o mobilních
TISKOVÁ ZPRÁVA
Průzkum společnosti MasterCard přináší poznatky o mobilních
platbách na základě 13 milionů rozhovorů
Podle výsledků druhé výroční studie mobilních plateb závisí vstřícnost obchodníků
na postoji spotřebitelů
Praha 25. února 2014 – Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných
a bezpečných platbách, a PRIME Research dnes zveřejnily výsledky druhého ročníku
průzkumu mobilních plateb MasterCard Mobile Payments Study, který zkoumal více
než 13 milionů komentářů na sociálních sítích Twitter a Facebook i na řadě
internetových blogů a fór po celém světě. Studie ukazuje vstřícnější postoj k mobilním
platbám a rapidní nárůst jejich využívání ze strany spotřebitelů i akceptace mezi
obchodníky. Ti je v 88 procentech hodnotí pozitivně a řada z nich uvádí, že přijímání
mobilních plateb je pro ně konkurenční výhodou. Jelikož mobilní platby využívá čím dál
více spotřebitelů, mohli by se obchodníci, kteří se tyto platby přijímat zdráhají, časem
ocitnout v nevýhodě.
Výzkum ukazuje, že právě v průběhu roku 2013 přestaly být mobilní platby pouhým
konceptem a staly se akceptovanou skutečností. Jejich zastánci či uživatelé v roce 2013 stáli
za 81 procenty diskusí. Toto zjištění představuje obrat oproti roku 2012, kdy z osob, které
o mobilních platbách diskutovaly, určitý produkt použilo pouhých 32 procent. Obavy
o bezpečnost mobilních plateb sice stále přetrvávají, studie však dokazuje, že spotřebitelé
i obchodníci se již neptají „proč používat mobilní platby?“, nýbrž „kterou z možných
mobilních plateb používat?“. V roce 2014 se tak mohou v oblasti mobilního nakupování
vytvořit dlouhodobé vazby ke značkám, což znamená, že těm, kteří uvažují o mobilních
platbách, by se mohlo vyplatit přidat se k tomuto novému trendu.
Spotřebitelé akceptují mobilní platební řešení:
 Přijetí namísto nejistoty: nejistotu plynoucí z šíře možností mobilních plateb, kterou
studie zjistila v roce 2012, vystřídaly diskuse o kvalitě a trvanlivosti konkrétních
produktů. Průzkum ukazuje, že spotřebitelé přešli od pochybností, zda vůbec používat
mobilní platby (třetí nejdiskutovanější téma v roce 2012), k rozhodování, kterou
z možných mobilních plateb používat (druhé nejčastější téma v roce 2013).
 Výrazný posun v diskusích: zastánci mobilních plateb nyní stojí za většinou diskusí
(81 procent). Jejich odpůrci naproti tomu v roce 2012 představovali 68 procent
diskutujících. To ukazuje, že spotřebitelé namísto diskutování o mobilních platbách
začali sami zkoušet různé možnosti.
 Větší míra pozitivního vyznění: nálada vůči mobilním platbám se mezi jejich zastánci
výrazně zlepšila (74 procent v roce 2013, v roce 2012 jen 58 procent). Počet odpůrců
se nezměnil (79 procent v roce 2013, 76 procent v roce 2012). To dokládá, že
zkušenosti uživatelů, technická kvalita i akceptační síť se z hlediska spotřebitelů
zlepšují.
 Zkušenosti se zlepšují, lze však dokázat i víc: kladných hodnocení spotřebitelů
z hlediska průběhu transakce přibývá (ze 34 procent v roce 2012 na 63 procent v roce
2013), je zde však stále prostor ke zlepšování, protože stejný počet uživatelů je tímto
aspektem frustrován.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Vývoj mezi obchodníky:
 Na akceptaci záleží: akceptace ze strany obchodníků je nejzřejmějším tématem,
na které připadá 15 procent všech diskusí a 48 procent rozhovorů o obchodnících.
Průzkum ukázal, že mobilní platby podporují jak spotřebitelé, tak obchodníci (86
procent), což v roce 2014 pravděpodobně povede k rozšiřování akceptace mezi
obchodníky. Dostupnost mobilních plateb u obchodníků se z překážky pro odpůrce
v roce 2012 stalo v roce 2013 vůbec nejčastěji diskutované pozitivní téma.
 Zapojení obchodníků: na obchodníky připadá 22 procent rozhovorů a 88 procent
pozitivního hodnocení. Výzkumem bylo zjištěno, že téměř 90 procent rozhovorů mezi
obchodníky iniciovali ti, kteří mobilní řešení implementovali. Obchodníci, kteří tak
neučinili, v sociálních médiích hledají především rady ostatních obchodníků na téma
mobilních plateb.
 Pohodlí: obchodníci, kteří mobilní platby akceptují, uvádějí jako hlavní důvod pohodlí
– kladně či neutrálně je hodnotí v 97 % případů. Výzkum ukazuje, že obchodníci
diskutují o výhodách mobilních plateb pro ně samé i pro spotřebitele, a v mnoha
případech jako o prvku, kterým se jejich podnik od ostatních odlišuje.
Potřeba větší informovanosti o zabezpečení:
 Nejistota ohledně zabezpečení: pro úspěch a rozšíření mobilních plateb bude mít
zásadní důležitost osvěta mezi spotřebiteli. Otázky zabezpečení způsobily negativní
hodnocení u 66 procent z nich.
 Příležitost k osvětě: navzdory kvalitnímu zabezpečení panuje nejistota, jak se mobilní
technologie vyrovnají s procesy zaměřenými na potírání podvodů a nepovolených
plateb. Spotřebitele, kteří používají k mobilním platbám technologie MasterCard,
chrání před podvodnými nákupy zásada nulové odpovědnosti společnosti MasterCard.
MasterCard umožňuje mobilní platby technologií MasterPass™
MasterPass, digitální služba společnosti MasterCard, zjednodušuje nákupy pomocí
připojených zařízení včetně PC, tabletů a chytrých telefonů. Spotřebitelé v nich mohou mít
pohodlně a bezpečně uložené informace o kreditních, debetních a předplacených kartách
MasterCard i ostatních značek – včetně produktů firem Visa, American Express, Discover
a dalších – stejně jako adresáře a další údaje. Tím se zjednodušuje proces vlastní transakce
pomocí připojeného zařízení, zejména s menším displejem.
Technologii MasterPass akceptuje více než 30 000 obchodníků, např. firmy J. Crew, Brooks
Brothers, Orvis, Live Nation-Ticketmaster a Singapore Airlines. K dispozici je v Austrálii,
Kanadě, Itálii, Velké Británii a USA a v brzké budoucnosti se rozšíří mj. do Belgie, Brazílie,
Číny, Francie, Itálie, Izraele, Nizozemska, Singapuru a Španělska.
Informace o provedené studii
Společnost PRIME Research realizovala průzkum Mobile Payments Study na 56 trzích, kde
se hovoří 26 jazyky, a to v rámci Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Asie a Dálného
východu. Zaměřila se na způsob, jakým lidé produkty používají, i na jejich ochotu přijímat
nové technologie a postoje k dostupným možnostem. S pomocí vlastní metody a technologie
analýzy sociálních médií výzkumná agentura PRIME identifikovala v sociálních sítích
od března do prosince 2013 na 13 milionů relevantních příspěvků na téma inovací
v mobilních platbách v souvislosti se společností MasterCard i dalšími hráči v oboru. Analýza
nálad ukazuje, že většina příspěvků vycházela ze sdílení novinek – v 92 procentech případů
měly pozitivní/faktické vyznění, pouze v 8 procentech negativní – což odráží podobu
původního obsahu zveřejněného prostřednictvím tradičních zpravodajských kanálů.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Z uvedených 13 mil. příspěvků bylo 5 000 podstatnějších poznámek podrobeno podrobněji
strukturované odborné analýze vlastního obsahu.
***
O společnosti PRIME Research
Společnost PRIME Research (www.prime-research.com) poskytuje firemní a značkové poradenství založené
na výzkumu trendů zjišťovaných pomocí analýzy obsahu sociálních i tradičních médií. Společnost má
zastoupení po celém světě a při své práci kombinuje rychlost a konzistentnost technologií se znalostmi a citem
pro lokální kulturní prostředí, které má díky svému mezinárodnímu týmu 600 analytiků a konzultantů.
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách.
Zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční
instituce, firmy, vlády a společnosti ve více než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají
každodenní obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější
a efektivnější pro každého. Následujte nás na Twitteru @MasterCardNews, diskutujte s námi na Cashless
Pioneers Blog a odebírejte naše noviny zde Engagement Bureau.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Lucie Policarová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 724 557 221, [email protected]
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825,
[email protected]

Podobné dokumenty