Podnikový magazín

Komentáře

Transkript

Podnikový magazín
Vydání 1/2013
Podnikový magazín
4
SMA: Připraveni na
solární věk
Automobilový průmysl
12
Volkswagen: Nové
kontejnery v použití
z
aefer.c
JYSK: Velké překladiště
ve východní Evropě
Průmysl
i-sch
www.ss
Hlavní téma
15
Editorial
Milé čtenářky,
milí čtenáři,
poptávka po vyšší efektivitě a rychlejších odezvách znatelně sílí. Všímáme si
toho v komerčním i soukromém sektoru. Objednáme-li dnes něco na internetu, očekáváme neprodlené potvrzení, resp. dodání. ASAP – co možná nejdříve
– je zde hlavní devizou!
Díky moderní technice jsou například zaručeny plynulé a hladké průběhy
prací v distribučních střediscích. Jako pilní a spolehliví pomocníci v pozadí
podporují pracovníky při skladování, kompletaci zboží a sestavování zakázek rozmanité skladovací a logistické systémy. Provozovatelé logistických
středisek čelí stále rostoucím požadavkům, např. na kratší doby dodání,
menší dodávaná množství a jednotky a správnou přípravu zboží pro jednotlivé
pobočky. Následkem toho jsou nuceni uvažovat o dodatečných kapacitách a
vylepšeních pro zvýšení výkonnosti.
Harrie Swinkels
ředitelství SSI Schäfer, Giebelstadt
To je zpravidla okamžik, kdy nastupujeme my. Na základě širokého portfolia
výrobků skupiny SSI Schäfer jsme schopni poskytovat svým zákazníkům
rozsáhlé poradenství. Kromě koncepčního a poradenského know-how dodáváme zároveň také hardwarové a softwarové komponenty. Především ale
rozhraní, která se k sobě hodí.
S ohledem na demografický vývoj a stárnoucí pracovníky v logistických střediscích se zvyšuje poptávka po ergonomických řešeních pracovišť. V souladu
s tím jsme vyvinuli nová ruční depaletovací a paletovací pracoviště, která
fungují na principu „zboží k pracovníkovi“. Mohou se tedy flexibilně přizpůsobit příslušnému pracovníkovi a přispívají k odlehčení tělesné námahy. Více o
tomto tématu se dočtete v rubrice SSI Schäfer Inside.
Znáte vlastně ...?
Sociální média pro nás nepředstavují cizí slovo, protože
s nimi žijeme! Znáte již kanál SSI Schäfer na YouTube?
Někdy se tam podívejte:
www.youtube.com/user/warehouselogistics
Čekají zde na vás zajímavá oborová řešení a pohledy
do našich aplikovaných systémů.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Váš tým SSI Schäfer
2
Obsah
12
15
10
22
4
4
Obchod
Hlavní téma JYSK: GVelké překladiště ve
východní Evropě
Projekt NETRADA/Dispeo/beeline/Barts
15
Automobilový průmysl
Projekt Volkswagen/Covs Parts/
Conrad Autoteile/
Autohaus Reisacher/Brose
Výrobek Manipulace s půl a čtvrt paletami
v jediném systému
18
10
Potraviny
Projekt Pacific Cold Storage/Obstbauern/
Lebedyansky/Gyermelyi
12
Průmysl
Projekt SMA/SKF/Haco/
Asian Paints
Kompaktní projekty
Projekt SASOL/Zeleris/Selecta/
Bucher Schörling/Yankee Candle/
Global Shipping & Logistics
22
SSI Schäfer Inside
Výrobek Ergonomické (de-)paletovací
pracoviště / pojízdná paleta
Novinky Oceněná bakalářská práce /
sponzoring International
Six Days of Enduro
3
Hlavní téma
Velké překladiště ve východní Evropě
Pro prodejce nábytku JYSK realizovala firma SSI Schäfer jedno z největších logistických
středisek ve východní Evropě. Téměř 170 000 paletových skladových míst, inteligentní
koncept toku materiálu a propojení moderní automatizační techniky s ručními procesy v
optimálně vyladěném systému řízení skladu.
Radomsko, Polsko. V novém překladištním a distribučním středisku, které uvedl do provozu dánský prodejce nábytku
JYSK Nordic A/S v Radomsku, zhruba
100 km severně od Katovic, je možné
zpracovat až 900 palet za hodinu, vždy
současně na příjmu a výdeji materiálu. „Tento překladištní objem je ovšem
dimenzován na středně- a dlouhodobý
růst,“ vysvětluje Jacek Przerwa, systémový a technický ředitel logistického střediska JYSK v Radomsku. „V současné době
dosahuje kapacita 50 až 60 procent možného – s razantní mírou růstu.“ Nový centrální sklad totiž slouží k zásobování celé
střední a východní Evropy. Kromě toho by
měl nabízet základy pro dodávky na trhy v
Rusku a Číně.
Na jaře 2008 začali vedoucí pracovníci
dánského prodejce nábytku s plánováním centrálního logistického střediska v
Polsku. Cíl: koncentrace polských skladových pracovišť, zvýšení kapacity a rozšíření možností pro expanzi na nové trhy. Firma JYSK se rozhodla s využitím rozšíření
a automatizace přizpůsobit stávající ruční
sklad na geograficky příznivém místě v
Radomsku budoucím požadavkům. Zakázku jako generální dodavatel logistického konceptu a realizace projektu na klíč
obdržela firma SSI Schäfer.
pletační haly, každá o velikosti kolem
13 000 m², které dříve sloužily jako blokový sklad, rozšířeny o další halu a koridorovou budovu. Na základě konceptu
toku materiálu, vytvořeného v simulačním
projektu, pak proběhlo oddělení proudů
příjmu a výdeje materiálu zřízením 25 nových bran pro příjem materiálu na zadní
straně budovy. Kromě toho byly v koridorové budově vytvořeny dvě další úrovně ve výšce kolem 5, resp. 10 m. Tímto
způsobem lze využít úroveň haly pod nimi
pro skladování na podlaze, pro kompletaci velkých a neskladných výrobků a pro
zpracování příjmu a výdeje materiálu. Na
základní úrovni se dále provádí paletování zboží v kartonech, jakož i kontroly a
případné výměny prázdných palet. „Díky
zřízení a rozdělení nových bran, důslednému oddělení toků materiálů a automatizaci zařízení jsme jen ve zpracování příjmu
a výdeje materiálu dvakrát tak rychlí než
dřív,“ soudí Przerwa.
Paralelně s tím začaly práce na vysokoregálových skladech – nejprve na dvou
z plánovaných čtyř skladových pracovišť.
Dvě zbývající jsou naplánována v systémovém uspořádání, takže mohou být v
případě potřeby rychle zřízena a bez námahy začleněna do systémové techniky.
S téměř 100 000 m² užitné plochy je nové
logistické pracoviště jedním z největších
distribučních středisek ve východní Evropě. Na jedné straně měl být začleněn stávající, téměř 41 000 m² velký komplex budov starého skladu. Na straně druhé bylo
nutno dimenzovat koncepci zařízení, toky
materiálů a automatizační komponenty
na kapacitu až čtyř nových vysokoregálových skladů (HRL) se zhruba 350 000
paletovými skladovými místy. Paralelně s
tím měla být prostorná podlahová plocha
halového komplexu k dispozici jako přípravná plocha pro do značné míry ruční
kompletaci a pro sestavování zakázek.
Obě nové meziúrovně ve čtyřech koridorových halách nyní nabízejí místo zejména
pro instalaci rozdělovací dopravní techniky k naskladňování a vyskladňování
do vysokoregálových skladů – aniž by to
mělo vliv na procesy na úrovni haly. Podle konceptu přísně oddělených toků
materiálů přitom slouží první úroveň k
zásobování a likvidaci prvního vysokoregálového skladu a druhá úroveň pro druhý
vysokoregálový sklad. Jádrem zařízení je
elektrická paletová dráha v obou horních
podlažích. Po ní běží v centrálním skladu
JYSK veškerá automatizovaná vnitropodniková doprava a obsluha vysokoregálových skladů.
Realizace proběhla v několika krocích.
Nejprve byly tři existující skladové a kom-
Ve 24 uličkách vysokoregálových skladů
se naskladňují především těžké výrobky,
4
výrobky s pomalejším obratem a hromadné artikly. S ohledem na rozmanité spektrum artiklů s přibližně 5 000 různými
výrobky jsou veškerá dopravní technika,
jakož i předávací místa a regálové ovládací přístroje ve čtyřech uličkách druhého
vysokoregálového skladu dimenzovány
na dopravu velkých palet o rozměrech až
1 200 x 2 400 mm. Jen pro počáteční vybavení zařízení dodala firma SSI Schäfer
kolem 7 000 takových plošin pro skladování nábytku a větších obalových jednotek.
Naskenujte QR kód
a získáte další informace o projektu
Údaje a fakta
Stanovené cíle projektu:
▶ Sloučení polských skladů a zajištění
centrálního zásobování střední a
východní Evropy
▶ Dodatečné kapacity pro expanzi na
nové trhy
▶ Rychlejší zpracování zakázek a zvýšení
kapacity
▶ Orientace do budoucnosti díky možnému
zdvojnásobení kapacity v případě potřeby
▶ Inteligentní koncept toku materiálů s
redukcí drah
Rozsah našich dodávek a služeb:
▶ Plánování, koncepce a realizace
▶ Regálové zařízení, včetně ocelové
konstrukce, střechy a obložení stěn
▶ 2 vysokoregálové sklady po 12 uličkách, s
dvojitou hloubkou (HRL1: d 160 x š 94 x
v 40 m, HRL2: d 144 x š 94 x v 40 m)
▶ 24 regálových ovládacích přístrojů pro
skladování europalet, dopravních plošin
a mřížových palet (S, L, XL)
▶ Paletová dopravní technika, vertikální
dopravníky, napínač fólie a elektrická
paletová dráha
▶ Systém řízení skladu, počítač toku
materiálu a systém vedení stohovačů
Elektrická paletová dráha (EPB) obsluhuje
vysokoregálové sklady
Převzetí materiálu, IT evidence, kontrola obrysů a
hmotnosti a dopravní zajištění palet
Vertikální dopravníky transportují palety na horní úrovně podlaží pro předání na elektrickou paletovou dráhu
Nezvyklá perspektiva: pohled shora
5
Obchod
Za kulisami:
Logistika pro on-line shopy
Pro skupinu NETRADA vyvinula firma SSI Schäfer jedno
z největších policových regálových zařízení v Evropě
Lehrte, Německo. Od srpna 2011 funguje nové distribuční středisko v plném provozu. Téměř devět měsíců předtím zadali
vedoucí pracovníci zakázku na přestavbu
podniku. Ve městě Lehrte provozuje firma
Fashion E-Commerce Experte jedno ze
šesti skladových a distribučních pracovišť na světě. Na ploše okolo 30 000 m²
je zde k dispozici cca 50 000 m² podlahové, skladovací a kompletační plochy.
Zvětšení plochy docílil podnik zřízením
dvou třípodlažních policových regálových
zařízení. Jedná se o jedno z největších
zařízení v Evropě svého druhu. Zakázku
na plánování, instalaci a vybavení získala
firma SSI Schäfer.
Pro společnost NETRADA byla při výběru
dodavatele pro novou strukturalizaci distribučního střediska nejpodstatnější flexibilita zařízení z hlediska jeho orientace na
spektrum výrobků, kapacita a počet integrovaných mandantů. „Firma SSI Schäfer
nabídla v konceptu dynamické manipulace nejlepší řešení, s kterým můžeme optimálně skladovat a komfortně zpracovávat
ležaté zboží, zavěšený materiál, příslušenství, boxy i nebezpečné výrobky,“ uvedl
Axel Klafs, vedoucí pracoviště v novém
distribučním středisku NETRADA.
NETRADA je jedním z předních dodavatelů služeb Fashion-Full-Service v oblasti
Fashion E-Commerce a jako exkluzivní
partner renomovaných značek nabízí
služby a výkony pro celý procesní řetězec
E-Commerce: implementace a provoz on-line shopu, content managementu, produktové fotografie, on-line marketingu,
logistiky a zasilatelství s managementem
vrácených dodávek spolu se zpracováním
plateb, účetnictvím a zákaznickým servisem – s ročními přírůstky obratu ve dvouciferných číslech. Důležitou složkou tohoto úspěchu jsou procesy v distribučních
střediscích NETRADA po celém světě. Pro
novou strukturalizaci se tedy hledalo kapacitně orientované řešení, protože móda
je „zboží, které se rychle kazí“.
Na bázi obzvláště stabilního multifunkčního regálového systému R 3000 koncipovala firma SSI Schäfer ve dvou halách
po jednom třípodlažním policovém regálovém zařízení, vždy se dvěma meziplošinami cca 3 m nad úrovní příslušné podlahy.
Výsledek: flexibilní, individuálně přizpůsobené řešení ze standardních modulů a
systémových komponent.
„S využitím systematizace a koncepce
zařízení jsme mohli výrazně optimalizovat
kompletaci a pro pracovníky dosáhnout
úspory až 30 % pochůzek,“ sděluje Klafs.
„Intralogistické odvětvové řešení nám v
dalších fázích výstavby – případně s využitím automatizačních komponent – nabízí zajímavé možnosti.“
Univerzální regálové zařízení pro skladování ležatého zboží, zavěšeného materiálu, příslušenství, boxů a nebezpečných výrobků
6
S drátěnými mřížovými policemi byla ve firmě Dispeo použita úplná novinka
Třípodlažní regálová zařízení
s gigantickými rozměry
Na dvou pracovištích nainstalovala firma SSI Schäfer
pro firmu Dispeo celkem cca 140 000 polic
Lille, Francie. S novinkami v regálové
konstrukci realizovala firma SSI Schäfer
inteligentní skladové řešení pro nového
poskytovatele logistických služeb Dispeo,
který zpracovává E-Commerce v rámci
francouzské skupiny 3 Suisses International (3SI).
„Rozhodli jsme se vybudovat nový distribuční sklad o velikosti 40 000 m² v Hemu
a v nedalekém městě Toufflers rozšířit již
existující sklad na 40 000 m²,“ říká Bernard Avril, generální ředitel firmy Dispeo.
V polovině roku 2011 obdržela firma
SSI Schäfer zakázku na projekt náročný
v různých ohledech: napjaté termíny, mohutné rozměry zařízení a v pozadí nezbytná vývojová práce na instalovaných regálových komponentách.
Zpočátku existoval záměr vytvořit pro
obě skladová pracoviště jeden koncept
kompaktního skladování extrémně diverzifikovaného spektra výrobků. Firma
SSI Schäfer koncipovala dvě třípodlažní policová regálová zařízení s plochami
dvou fotbalových hřišť (Toufflers), resp.
tří fotbalových hřišť (Hem). Na obou pracovištích společnosti Dispeo namontova-
la firma SSI Schäfer kolem 3 km dopravní techniky, aby optimálně přizpůsobila
toky materiálů požadavkům poskytovatele služeb. Stavba měla být dokončena během šesti měsíců. V zájmu dodržení úzce
vymezeného časového intervalu bylo na
montáž zařízení přechodně nasazeno až
80 pracovníků ve dvousměnném provozu. Specialisté přitom kvůli enormním rozměrům zařízení vsadili na novou montážní
techniku: na podlaze byly předmontovány
jednotlivé regálové věže (š 1,30 x h 1,20 x
v 9 m). Pomocí speciálního zvedacího zařízení byly hotové věže vztyčeny a na nich
byly nainstalovány meziprvky.
Vzhůru do Francie
Neunkirchen, Německo. Celkem 50
učňů u společnosti SSI Schäfer uzavřelo v září 2012 svou projektovou práci
návštěvou obou pracovišť ve městech
Hem a Toufflers.
Když společnost SSI Schäfer získala
zakázku na tento velký projekt, podíleli
se na ní od začátku učňové z třetího a
čtvrtého ročníku. Po dobu čtyř měsíců
vyráběli a montovali – společně a na
principu rotace – speciálně vyvinuté
mřížové police, určené pro dvě obrovská vícepodlažní policová regálová zařízení. Během cesty do Francie se učňové
mohli na místě přesvědčit o výsledcích
své práce.
Na pracovišti Neunkirchen vzdělává
společnost SSI Schäfer přes 130 učňů,
z toho kolem 90 z nich v řemeslech.
S ohledem na místní předpisy protipožární ochrany vyvinula firma SSI Schäfer drátěnou mřížovou polici zcela nového typu,
protože u spektra výrobků skladovaných
společností Dispeo musejí police zaručovat propustnost pro vodu 70 %. S touto novinkou, která bude napříště nabízena i pro jiné evropské projekty, má firma
SSI Schäfer na trhu monopolní postavení.
V prosinci 2012 bylo zařízení předáno firmě Dispeo.
7
Obchod
Flexibilní výměna konfekce
bez příprav
Pro dodavatele módních šperků beeline zefektivnila firma
SSI Schäfer kompletaci malých množství
Kolín nad Rýnem, Německo. „Kvalita
dodávek, rychlost a spolehlivost byly podstatnými důvody pro přechod od dřívějšího statického skladování ke zpracování
zakázek s dynamickými komponentami
šetřícími zdroje,“ tvrdí zakladatel a ředitel
firmy beeline, Ulrich Beckmann. Zakázku
jako generální dodavatel stavby a intralogistiky nového distribučního střediska
obdržela firma SSI Schäfer.
S výkonným, modulárně koncipovaným
systémem řízení skladu (LVS) WAMAS
zaručuje energeticky efektivní dopravní technika v kombinaci s dynamickými
systémy vysokou kapacitu a rychlé zpracování zakázek. Základ: dvoustupňová dávková kompletace na bázi třídění
se systémem Pick-to-Bucket. „S tímto
konceptem realizujeme v současnosti
2 000 zakázek denně. To odpovídá obratu
10 milionů artiklů za měsíc – několikanásobku dřívější kapacity,“ dodává
Beckmann. „Inteligentní kombinace komponent zařízení nám umožňuje i při sezónní výměně konfekce vysokou flexibilitu a
efektivitu bez dříve nezbytných zásahů a
příprav.“
Logistické středisko je z velké části realizováno na dvou úrovních. Firma
Ve vysokoregálovém skladu SQS vyskladňuje
adňuje
adněkyvadlový systém až 200 uskladněky za
ných kartonů s výrobky
hodinu
8
SSI Schäfer tak mohla pro beeline objevit celkovou užitnou plochu téměř
22 000 m². V přízemí je k dispozici dostatek volné plochy pro zpracování příjmu
a výdeje materiálu, přípravu expedice a
konsolidaci zakázek. V horním podlaží
se naproti tomu nacházejí přebalovací a
kompletační pracoviště spolu s průchozím regálem pro velkoobjemové výrobky.
V automatickém skladu drobných dílů
(AKL) zajišťují 4 energeticky úsporné regálové ovládací přístroje rychlé skladování s dvojitou hloubkou, a to až se stovkou
naskladnění a vyskladnění za hodinu.
K tomu účelu je k dispozici kolem 70 000
skladových míst. V realizovaném konceptu toku materiálu slouží automatický
sklad drobných dílů pouze jako doplňovací sklad. Zásobování kompletačních pracovišť probíhá ze systému Schäfer Quad
System (SQS).
Ve vysokoregálovém skladu SQS je k dispozici 21 500 skladových míst pro naskladnění polic. Celkem 8 výtahů zásobuobuje dohromady 10 kyvadlových
h systémů,
které obsluhují skladová
ová místa
ve skladu SQS
uličS s 2 ul
ličč kami.
Systém Pick-to-Bucket: ke každému kompletačnímu
místu je přiřazen sběrný systém s 16 trychtýři
Ke koncepci systému kompletačních
pracovišť patří dvě 120 m dlouhé třídicí
dráhy, které probíhají pod kompletačními
šachtami. Na nich jsou dopravovány třídicí misky, do nichž jsou z naplněných trychtýřů plynule předávány kompletované artikly podle instrukcí systému řízení skladu.
Přiřazení obsahu trychtýřů probíhá postupně do vybraných třídicích misek.
„S novým logistickým střediskem jsme
technologicky i ekologicky vybaveni pro
budoucnost,“ dodává Beckmann.
Inovační odvětvové řešení
Manipulace s půl a čtvrt paletami v jediném systému
Giebelstadt, Německo. Obchod sází ve
stále větší míře na půl a čtvrt palety (displejové palety). Ty se hodí zejména jako
kompletní jednotka pro doplňování prodejních regálů, prezentaci nabídkových výrobků nebo iniciaci impulzových nákupů. Jejich výhody spočívají v optimálním využití
prodejních a regálových ploch a v poklesu
nákladů díky sníženému poškozování výrobků a sníženým nárokům na prostory.
Problematická byla doposud manipulace v
překladištních a distribučních střediscích.
V příjmu materiálu probíhají dodávky čtvrt
a půl palet zpravidla na europaletách jako
nakládací pomůcce. Ve výdeji materiálu se
displejové palety naproti tomu nakládají
bez nosné palety, protože v pobočkách vět-
šinou nejsou k dispozici žádné (vykládací)
zvedací mechanismy. Důsledek: vyšší a
časově intenzivnější nároky na personál a
snížená kapacita spolu s chybami a omezeními v kvalitě kompletace.
Nápravy nyní dosahuje na trhu dosud
jedinečné integrované kompletní řešení Schäfer Display Sequencer (SDS). Z
osvědčených komponent bylo vyvinuto inteligentní řešení skladování a kompletace
pro automatizované překládání obou typů
palet v jednom systému. Výhoda: s tímto
konceptem se regálový ovládací přístroj
(RBG) stává plně automatickým a efektivním kompletačním zařízením. To vede
kromě optimální bezpečnosti procesů díky
automatizované manipulaci s displejovými
paletami bez dalších nakládacích pomůcek k podstatnému snížení manipulačních nákladů a zvýšení výkonu překládání.
Takové komplexní a praktické řešení pro
cross docking displejových palet nabízí v
současnosti pouze firma SSI Schäfer.
S koncepcí SDS lze v naskladnění a vyskladnění v závislosti na koncepci zařízení
roztřídit a přeložit několik set čtvrt palet
za hodinu. Pro řízení toku materiálu jsou
navíc již k dispozici standardní rozhraní
ke všem běžným systémům řízení skladů,
jako je WAMAS od SSI Schäfer nebo řešení
na bázi SAP.
Chapače pro čtvrt displejové palety
Chapač hravě odebere ze skladových míst dvě čtvrt
palety nebo jednu půl paletu
Jak funguje Schäfer Display
Sequencer?
1. Oddělení půl a čtvrt palet z mateřské palety v příjmu materiálu.
2. Vyrovnání displejových palet do stejné polohy.
3. Předání dopravní technice.
4. Z dopravní techniky do regálového
ovládacího přístroje: při odebírání
palet bere regálový ovládací přístroj
buď 1 poloviční, nebo 2 čtvrt displejové palety.
5. Vyskladnění – kompletace. Odběr
různých typů palet může být prováděn z různých skladových míst. Regálové ovládací přístroje tedy již při
vyskladnění provádějí sekvencování
a kompletaci zakázek podle poboček.
6. Ve výdeji materiálu se provádí příprava rovněž podle poboček – na podlaze a bez podložené palety.
Naskenujte QR kód a přečtěte si
úplnou tiskovou zprávu
Teplo během zimy
Amsterodam, Nizozemsko. Barts, nizozemský výrobce zimního příslušenství, uvedl
do provozu své nové distribuční středisko
v Amsterodamu. Nový sklad se vyznačuje rychlostí, vyšší skladovou kapacitou a
efektivitou.
Poté, co Bart Koene v roce 1992 založil
zimní značku Barts, společnost během
20 let vyrostla v dodavatele širokého sortimentu příslušenství s kolekcemi pro dospělé i děti. V oblasti zimního příslušenství
patří Barts v současné době k nejvýznamnějším značkám v Evropě.
Na základě evropského růstu se firma
Barts rozhodla pro novou stavbu 9 000 m²
velkého distribučního střediska u hlavního
sídla podniku. Sklad se rozkládá na dvou
úrovních. V přízemí nainstalovala firma
SSI Schäfer paletové a širokorozpěťové regály. Odtud jsou pomocí dopravní techniky
zásobovány kompletační zóny na prvním
podlaží. Také proces ve směru výdeje materiálu je automatizovaný.
návratností investice. Koneckonců prodáváme sezónní výrobky,“ říká Olaf Smits,
manažer logistiky u společnosti Barts.
ka se za
„Naše sezónní špička
tři roky více než zdvojnávojnásobila. To znamená,
á, že
během tří až čtyř měsíců prodáme až 4 miliony výrobků.“
„Nové zařízení bylo plánováno s výhledem
do budoucnosti. Jedním z principů bylo
automatizovat oblast plnění – s dobrou
9
Potraviny
Posuvný regál nabízí místo pro 14 500 palet, resp. pro 13 000 tun zboží
Mrazicí sklad pro mořské plody
Firma Pacific Cold Storage získala největší posuvné regálové zařízení v Asii
Samut Sakhon, Thajsko. Vzhledem k
celosvětově rostoucí poptávce po mražených mořských plodech musejí dodavatelé přijmout potřebná opatření, aby mohli
vždy nabízet vysoce kvalitní produkty. Pro
novou chladírenskou budovu společnosti
Pacific Cold Storage Co. Ltd (PCS), jednoho z předních pronajímatelů chladicích
prostorů v Thajsku, nainstalovala firma
SSI Schäfer posuvný regálový systém pro
více než 14 500 paletových skladových
míst (cca 13 000 tun zboží) při skladovacích teplotách –25°C.
Když provozovatel chladíren začal s plánováním nové chladírenské budovy a
centrálního skladu v Samut Sakhon, stály
v popředí následující požadavky: rychlá
a flexibilní reakce na neustále se měnící
poptávku, optimalizace logistiky, zlepšení
interních pracovních procesů a docílení úspor nákladů. Podnik se rozhodl pro
modulárně koncipovaný systém, který se
ideálně hodí pro chladicí a mrazicí sklady.
Společnosti SSI Schäfer a PCS, stejně
jako již při dřívějším projektu, od prvního
dne úzce spolupracovaly. Cílem bylo dosáhnout optimálního řešení, které bude
komplexně zohledňovat strukturu budovy.
Promyšlená optimalizace systému s vozíky dlouhými 42 metrů s možností nočního parkování a automatickým osvětlením
uliček dnes zajišťuje mimořádně efektivní
a bezpečný provoz skladu. Příjem a výdej
materiálu je evidován a kontrolován pomocí PDA přes bezdrátovou síť LAN na
posuvných regálech. Nový sklad je 40 m
široký, 138 m dlouhý a vybavený modulárně zkonstruovanými posuvnými regály,
které ve třech skladových prostorech pokrývají celkovou plochu 5 520 m2.
Mobilní skladování ovoce
Varšava, Polsko. Také odvětví ovocnářství
se snaží optimalizovat své procesy a urychlit zasílání. Posuvná regálová zařízení od
firmy SSI Schäfer spojují pozitivní vlastnosti stacionárních zařízení s intenzivním blokovým skladováním a nabízejí optimální
využití prostoru. Pro kanálové skladování
je správnou volbou Schäfer Orbiter System
(SOS). Oba systémy se mohou bez problémů používat v mrazírenství.
10
V poslední době nainstalovala firma
SSI Schäfer posuvné regály u různých
ovocnářských firem, mimo jiné u společností Soska Owoce i Warzywa, Fruit Family,
dceřiné společnosti Activ, nebo Elpa Fruit.
Všechny tři firmy pěstují ovoce, třídí ho,
balí a distribuují v tuzemsku i do zahraničí. U firmy Soska Owoce i Warzywa pracuje
navíc v zóně výdeje materiálu kyvadlový
systém SOS, který zajišťuje rychlé zasílání
palet do supermarketů.
Nový koncept nejenže zdvojnásobuje
skladovací kapacitu ve srovnání se statickým řešením. Provozovatel skladu je navíc
schopen diferencovat se na maximálně
konkurenčním trhu. Díky automatickému osvětlení uliček, nočnímu parkování
a prostorově úspornému skladování bylo
možné výrazně snížit náklady na elektrickou energii v chladicím skladu. Díky
přímému přístupu na paletová skladová
místa lze snadno lokalizovat zboží. Kromě
toho je možné palety velice rychle přemísťovat – zhruba 100 kusů za hodinu.
„Systém podstatně urychlil tok materiálu,“ uvádí Jitchai Nimitpanya, prezident
PCS. „Přehledná organizace skladových
a odběrových zón značně racionalizovala
zpracování a evidenci objednávek. Také
chybová kvóta klesla prakticky na nulu.“
Potraviny
Efektivní logistika nápojů
Pro předního ruského výrobce ovocných šťáv Lebedyansky
realizovala firma SSI Schäfer promyšlené logistické řešení
Lebedjan, Rusko. Firma Lebedyansky
je vedoucím výrobcem ovocných šťáv ve
východní Evropě a šestým největším na
světě. Firma SSI Schäfer, Giebelstadt,
získala zakázku na logistické středisko
u výrobního závodu Lebedjan, zhruba
600 km jihovýchodně od Moskvy.
„S ohledem na rostoucí poptávku a náš
neustálý růst potřebujeme větší skladovou kapacitu a intralogistiku dimenzovanou na vyšší kapacitu s maximálně
automatizovanými procesy,“ vysvětluje
Sergej Podčepajev, výrobní ředitel nového distribučního střediska. „U projektu
Na půdorysu staré budovy a novostavby
logistického střediska proběhla montáž
regálů a instalace systémů. Silný mráz
ztěžoval montážní podmínky a vyžádal
si dvě zimní přestávky, zahrnuté již do
plánování.
Vysokoregálový sklad (HRL) nabízí více
než 49 500 paletových skladových míst
pro skladování s jednoduchou hloubkou.
Kromě dalších komponent dopravní techniky byly namontovány dvě závěsné elektrické okružní dráhy a dohromady více
než kilometr válečkových a řetězových
dopravníků. V uličkách vysokoregálového
Pohled zvenku na logistické středisko
Maďarské
těstoviny
Salomon Automation realizuje rozšíření skladu u firmy
Gyermelyi Logisztika Kft.
Stanice pro zakázkové palety
tohoto rozsahu jsme hledali spolehlivého
generálního dodavatele, který pro nás vyvine řešení a dokáže nabídnout potřebné
systémy, ale při realizaci bude také brát v
úvahu zvláštnosti Ruska.“ A to jak s ohledem na výběr materiálů, tak z hlediska
zákonných předpisů. Firma SSI Schäfer
nabídla celkovou dokumentaci podle ruských předpisů a získala certifikaci zařízení.
Díky multifunkčnímu konceptu skladování
a dopravy poskytují inteligentní toky materiálů, nejmodernější technické a automatizační komponenty a na míru uzpůsobený systém řízení skladu od SSI Schäfer
odvětvové řešení s přípravou materiálu
zohledňující výrobu a zakázky a s vysokou
kapacitou.
skladu pracuje 12 regálových ovládacích
přístrojů.
„Vysokoregálový sklad důsledně zajišťuje
požadovanou okolní teplotu +5°C. Velikost a kapacita skladu byly při realizaci
projektu zvýšeny podle našich očekávání,“ udává Podčepajev.
Naskenujte QR kód a získáte
další informace o projektu
Gyermely, Maďarsko. Gyermelyi, největší maďarský výrobce těstovin, produkuje
denně tuny výrobků, které dodává více než
stovce zákazníků po celé východní Evropě.
Na základě enormního růstu firmy Gyermelyi a požadavků na skladování nových
skupin zboží narazil plně automatický vysokoregálový sklad, vyvinutý roku 2004
firmou Salomon Automation jako generálním dodavatelem, o několik let později na
své meze. Firma Gyermelyi se proto rozhodla pověřit Salomon Automation rozšířením tohoto plně automatického skladu.
Za pouhých 13 měsíců stavby se podařilo
rozšířit vysokoregálový sklad o dva přídavné regálové ovládací přístroje téměř na
9 400 skladových míst. Od počátku roku
2012 probíhá hospodaření skladu plně
automaticky pomocí pěti regálových ovládacích přístrojů.
Systém řízení skladu (LVS) WAMAS řídí a
spravuje veškeré logistické procesy. Přebírá tak operační řízení a management
toků zboží v logistických a podpůrných
procesech, včetně plánování zdrojů a
pracovních postupů. Denně se na příjmu
materiálu zpracovává až 340 a na výdeji
materiálu až 350 pohybů palet. Tím jsou
zajištěny včasné dodávky sortimentu zboží
na všechna prodejní místa.
Nové překladištní středisko se vyznačuje
úsporami procesních nákladů díky průchozímu logistickému softwaru, vyšší energetickou efektivitou a ergonomicky koncipovanými pracovišti.
11
Průmysl
Automatický sklad drobných dílů s integrovaným konceptem nouzových případů, který připouští variabilní rozdělení uliček
Připraveni na solární věk
Jako generální dodavatel přispěla firma SSI Schäfer k
vyvážené sestavě ručně ovládaných, částečně a plně
automatizovaných skladových systémů
Kassel, Německo. V polovině dubna
2012 uvedla firma SMA Solar Technology AG, přední dodavatel fotovoltaických
střídavých měničů na světovém trhu, do
provozu své nové logistické středisko v
Magna Park Kassel. V hale o velikosti kolem 47 000 m² podnik spojuje a optimalizuje své logistické procesy pro dodávky
materiálů do výroby.
Jako partner při implementaci intralogistických zařízení doprovázela tento projekt
skupina SSI Schäfer. „Celkový koncept
nás přesvědčil z hlediska kvality, flexibility a reakceschopnosti,“ tvrdí dr. Armin
Lohse, viceprezident managementu zásobování a dodavatelského řetězce u SMA.
Také z pohledu krátkých časových termínů
se rozhodnutí ukázalo jako správné: „Od
plánování do prvního částečného uvedení
do provozu uplynulo přesně deset měsíců.
Abychom tuto zakázku mohli realizovat,
potřebovali jsme důvěryhodného partnera, který bude pod pojmy profesionalita
a orientace na cíl chápat totéž co my.“
12
Obchodní vztah s tradicí: již zhruba 15 let
používá firma SMA kontejnery a regálovou techniku od společnosti SSI Schäfer,
např. policové, paletové a průchozí regály.
Také základ regálů obsluhovaných ručně,
resp. vysokozdvižnými vozíky, v novém
logistickém středisku pochází od dodavatele systémů z Neunkirchenu. Speciální
význam v technologickém dodavatelském řetězci SMA však má pětiuličkový
automatický sklad drobných dílů (AKL) v
servisní oblasti a poloautomatický skladovací systém pro nosiče malých nákladů
(KLT). Tento systém slouží pro just-in-time
zásobování veškerých výrobních míst.
V servisní oblasti se nejprve přebírají
a dočasně skladují závadné střídavé
měniče zaslané zákazníky. Na SAP navázané softwarové řešení WAMAS od
firmy SSI Schäfer odráží strukturu skladu včetně obsazení polic. Na základě
těchto informací určuje systém volné police a zohledňuje mimo jiné výškové třídy,
stupně naplnění, rozdělení a dostupnost.
Následně jsou nakládací jednotky pomocí
dopravní techniky doručeny do přiřazené
uličky, kde jsou převzaty příslušným
regálovým ovládacím přístrojem (RBG) a
naskladněny na jedno z 9 940 skladových
míst automatického skladu drobných
dílů. Zároveň je odesláno zpětné hlášení
do SAP. Vyskladnění sleduje dva principy: vyskladnění závadných střídavých
měničů se spouští systémem řízení výroby a přes SAP se zasílají příslušné pokyny
pro systém řízení skladu. Po provedené
opravě jsou prvky znovu uskladněny v
automatickém skladu drobných dílů. Proces vyskladnění opravených výměnných
zařízení oproti tomu probíhá podle konkrétních informací, jako jsou například sériová čísla obsažená v zakázkách generovaných systémem SAP.
U pěti regálových ovládacích přístrojů
typu SMC 2 se jedná o kompaktní dvousloupková zařízení. Při rychlostech jízdy do
5 m a zdvihu 4 m za sekundu je možné za
hodinu naskladnit a vyskladnit přibližně
62 zařízení v každé uličce. Přístup k různě
velkým nosičům přístrojů je realizován
Průmysl
pomocí chapačů provedených jako kombinovaný teleskopický stůl s výměnným
zařízením.
Dalšího zvýšení flexibility bylo dosaženo s
využitím třípodlažního poloautomatického skladu drobných dílů se speciálním
řešením dopravní techniky pro kontejnery
a kartony. Plošinové zařízení s integrovaným průchozím regálem je začleněno
do paletového regálu s cca 460 skladovými místy. Skladový systém KLT slouží
k nakládání vozíků pro výrobu. Obzvláště
důležitá je proto bezpečnost procesů.
Jestliže dojde k problémům v zařízení,
zastaví se nejpozději do dvou hodin výroba ve všech závodech, které nebudou mít
k dispozici žádné zásoby materiálu. „Proto
jsme se také rozhodli jen pro částečnou
automatizaci,“ vysvětluje vedoucí projektu SMA dr. Lohse. „Nejsme tak ovlivňováni
co do flexibility a můžeme adekvátně řídit
své zdroje.“
ravní techniku s funkcí ESD a odvezeny na
jednu z osmi cílových drah.
„Celkové řešení od firmy SSI Schäfer odpovídá přesně našim požadavkům na
úspornou a flexibilní koncepci procesů,“
shrnuje dr. Lohse.
Naskenujte QR kód a získáte další
informace o projektu
Kontejnery zkompletované z průchozího
regálu jsou opatřeny čárovým kódem,
ručně naloženy na kontejnerovou dopPlošinové zařízení s integrovanými průchozími regály
Modernizace – ze starého nové!
Díky rozsáhlé modernizaci hardwaru a řízení je automatický sklad drobných dílů
SKF opět na současné úrovni techniky
Berlín, Německo. SKF Lubrication Systems Germany AG patří ke společnosti
SKF Lubrication Business Unit, přednímu
světovému dodavateli technologií centrálního mazání. Na pracovišti v Berlíně se
skladují různé materiály, šrouby, matice,
čerpadla a hřídele pro centrální mazací
Kromě sloupu a traverzy pojezdového ústrojí byly demontovány všechny součásti regálového ovládacího přístroje
zařízení na principu FIFO. Čtyřuličkový automatický sklad drobných dílů (AKL) má k
dispozici cca 30 000 skladových míst.
„Po více než 15 letech bylo nutné vyměnit
software systému řízení skladu, automatizaci a systémové komponenty včetně
řízení toku materiálu,“ sdělují vedoucí projektu SKF Walter Althoff a Thomas Lehnigk. S ohledem na stanovení problému
rozdělila firma SKF projekt do dvou fází.
V první fázi projektu byl zaveden nový
systém řízení skladu od firmy SSI Schäfer
a propojen se systémem materiálového
hospodářství SAP. Tento modulárně koncipovaný systém řízení skladu umožňuje
přesné přizpůsobení skladového softwaru
podmínkám v SKF. V druhé fázi projektu
proběhla modernizace automatického
skladu drobných dílů.
Vzhledem k maximální výšce dané výškou
budovy byly předchozí instalace provedeny převážně jako zvláštní vyhotovení na
zakázku. Vše bylo vyměněno, až na sloup
a základovou a podlahovou traverzu regá-
lových ovládacích přístrojů (RBG). Počínaje motory, hnacími koly, trolejovým vedením a převodovkami, přes chapače až po
kolejnice. Kromě toho jsou nyní regálové
ovládací přístroje vybaveny jednotkou regenerace energie. V rámci modernizace
regálových ovládacích přístrojů nahradila
firma SSI Schäfer zastaralé řídicí jednotky
S5 stacionárními řízeními S7. Dále byla vyměněna kontejnerová a policová dopravní
technika.
V červenci 2012 byl projekt modernizace u SKF dokončen. „Zvýšení rychlosti a
kapacity pro nás bylo jen jedním z cílů,“
uvedlo vedení projektu SKF. „Chtěli jsme
moderní IT a komunikační řešení spolu s
podstatným snížením opotřebení, nákladů na údržbu a oprav na straně hardwaru. Díky jednotce regenerace energie se
také zde snížila spotřeba energie. Naše
očekávání byla v rámci projektových cílů
splněna.“
13
Průmysl
Kombinace se prosazuje
„Naším záměrným rozhodnutím
je udržovat proces ve
skladu na spíše tradiční bázi.
Musíte zvolit koncept, který
bude nejlépe vyhovovat
vašemu podniku.“
Lex de Wijn, ředitel firmy Haco
Apeldoorn, Nizozemsko. Firma Haco
Tail Lift Parts před krátkým časem zřídila nové, do budoucnosti orientované
logistické středisko, které zahrnuje skladovou plochu o velikosti 2 000 m². Firma
SSI Schäfer získala zakázku na zařízení
skladu a nainstalovala kombinaci regálových systémů: paletové regály, širokorozpěťové regály s různými nosnostmi, policové regály, regály se záchytnými vanami
a regály s fixními stojany. Dohromady je
sklad předzásoben až 8 000 položkami.
Kromě toho dodala firma SSI Schäfer dílenské zařízení, které se skládá z výškově
nastavitelných pracovních stolů a skříní.
Haco je přední evropský velkoobchodník
a dodavatel v oblasti náhradních dílů pro
nakládací plošiny všech značek. Kromě
přípravy originálních součástí se ve stále
větší míře koncentruje na vývoj běžných
alternativních výrobků. Firma Haco prodává v současné době více než 3 000 vlastních produktů.
„Díky našemu novému kurzu je Haco nyní
lídrem na evropském trhu v oblasti náhradních dílů pro zvedací nakládací plošiny.
Sami nyní dodáváme velkoobchodníkům
a uzavřeli jsme navíc i dohody s velkými
obchodními organizacemi, mezi nimi jsou
například DAF, MAN a Scania,“ vysvětluje
Lex de Wijn, ředitel firmy Haco. „Obrat v posledních čtyřech letech vzrostl o více než
140 %, takže jsme doslova vyrostli z naší
staré budovy. Nový logistický koncept se
ideálně hodí k našim procesům.“
Kromě různých regálových systémů dodala firma SSI Schäfer výškově nastavitelné pracovní stoly pro dílnu
Automatizace pro průmysl laků
Paletový vysokoregálový sklad pro Asian Paints
Khandala, MH, Indie. Asian Paints je největším výrobcem barev a laků v Indii a třetím největším v celé Asii. Aby firma Asian
Paints dosáhla svých strategických cílů,
pověřila systémového integrátora, společnost Bastian Solutions. Firma Asian Paints
žádala nejnovější technologii pro své velké
skladové a expediční středisko. V oblasti plánování, dodávky a instalace ocelové
14
konstrukce pro vysokoregálový sklad spolupracovala společnost Bastian Solutions
s firmou SSI Schäfer.
V lednu 2012 začala instalace paletového
vysokoregálového skladu (HRL). Na jedné
straně nabízí vysokoregálový sklad kolem
14 200 skladových míst pro surové materiály a na straně druhé zhruba 18 200
skladových míst pro hotové výrobky. Projekt byl úspěšně dokončen v červnu 2012.
Výsledek: maximální skladový a kompletační výkon pro vyvíjející se tržní poptávku.
Automobilový průmysl
Pro ruční manipulaci jsou na čelních stranách kontejneru QX ve stohovacím okraji integrovány rukojeti
Nové kontejnery pro Volkswagen
Nové kontejnery QX mohou být automatizovány a
zaručují čistotu a podstatně lepší ochranu citlivých
součástí motorů
Robot balí klikové hřídele do kontejnerů QX
Salzgitter, Německo. Sídlo firmy Volkswagen, která patří k největším výrobcům
motorů na světě, se nachází ve městě Salzgitter. Zde vyrábí závod se zhruba 6 000
pracovníky na ploše přes 2 800 000 m²
motory pro celý koncern Volkswagen.
Pro závod má naprosto rozhodující význam čistota. Kromě toho hrají stále větší
roli také automatizace a rychlé efektivní procesy. U výrobních prostředků sází
Volkswagen mimo jiné na dopravní kontejnery nové generace: na řadu kontejnerů QX. Cesta k novým kontejnerům se
však utvářela poněkud neobvykle. Firma
SSI Schäfer, Neunkirchen, spolupracovala
se společností Volkswagen bez přidělené
zakázky nebo pevného příslibu na vývoji
nové řady kontejnerů pro automobilové
odvětví. „Největší problém spočíval v tom,
aby byly všechny požadavky společnosti
Volkswagen realizovány jen v jednom kontejneru,“ vysvětluje Axel Breitkreuz, produktový manažer firmy SSI Schäfer.
Zhruba po roce vývoje a velikém úsilí se
objevil nový dopravní kontejner. QX spojuje
všechny výhody vývoje kontejnerů posledních let. Plastový kontejner s rozměry půdorysu 1 000 x 600 mm a 600 x 500 mm
přesně odpovídá rozměrům průmyslových
palet 1 200 x 1 000 mm. Přitom QX slouží
v současné době především při dopravě
náročných součástí motorů: klikových hřídelí, modulů hlav válců a držáků vedlejších
agregátů.
Kontejner QX má hladké vnitřní stěny, které značně usnadňují proces mytí. Kromě
toho mohou být boční stěny dopravního
kontejneru v případě potřeby vybaveny
západkovým zařízením, které slouží jako
fixace strečových fólií nebo jiných upínacích prostředků dílů v kontejneru. Inovační
odkapávací/stohovací okraj zaručuje, že
do kontejneru nemůže vniknout stříkající
voda ani cizí materiály (ø > 1 mm).
Důležitý aspekt: řada kontejnerů QX umožňuje plnou automatizaci, což zaručuje výhodný průběh procesů s klikovými hřídeli.
Robot totiž nyní nakládá do kontejnerů již
dříve důkladně vyčištěné součásti. Materiál je chaoticky nakládán do tří stohovacích
boxů postavených vedle sebe. V jednom
kontejneru jsou vždy umístěny tři klikové
hřídele. Když je do jednoho stohovacího
boxu naloženo osm kontejnerů, objeví se
světelný signál. Pracovník pak odebere
obal stojící na dopravním vozíku, opatří ho
etiketou a uzavře vrchní kontejner víkem
pro ochranu proti prachu a stříkající vodě.
Klikové hřídele vyrobené a zabalené na
principu kanban jsou dočasně uskladněny
v zóně meziskladování a následně odvezeny elektrickým vozíkem na montážní linku.
„Čistota, možnost automatizace, stabilita,
optimální využití objemu, omyvatelnost a
rozměrová přesnost – kontejner QX obstál
ve všech našich zkouškách a přesvědčil
nás,“ vypráví Torsten Fellenberg, plánovač
logistiky v závodě Volkswagen Salzgitter.
Když byly vyrobeny první sériové kontejnery, následovaly zakázky na více než
30 000 kontejnerů.
Naskenujte QR kód a získáte další
informace o projektu
15
Automobilový průmysl
Sklad náhradních
dílů se zajištěnou
budoucností
Efektivní koncept skladování
a kompletace pro Covs Parts
Pohled na dopravní techniku, dvoupodlažní širokorozpěťové regálové zařízení a v pozadí na paletový regál
Perth, WA, Austrálie. Automotive Holdings Group Limited (AHG) je široce rozvětvená skupina v oblasti obchodu s
automobily a logistiky s operativním obchodem v Austrálii a na Novém Zélandu.
V červenci 2011 získala skupina AHG
podnik Covs, který prodává originální a
jiné automobilové náhradní díly včetně
příslušenství a vybavení pro doly a průmysl v západní Austrálii. Skupina AHG se
rozhodla přestěhovat stávající skladovou
halu do speciálně vystavěného distribučního střediska o velikosti 10 000 m² ve
Welshpoolu v Perthu, které odpovídá růs-
tu firmy Covs. Zrodilo se tak partnerství
mezi společnostmi Covs, SSI Schäfer a
Crown Warehouse Solutions za účelem
zřízení kompletačního a skladového systému vyhovujícího nejen současným, ale
také budoucím nárokům.
Firma SSI Schäfer vybavila nové logistické
středisko paletovým regálem, paletovým
skladem s úzkými uličkami, policovým regálem a dvoupodlažním širokorozpěťovým
regálovým zařízením. Regálové zařízení
bylo koncipováno tak, aby ho při dalším
růstu bylo možné doplnit o třetí úroveň.
Obchodní model Covs předpokládá zásobování jednoho zákazníka až 5krát
za den. Je proto důležité, aby byly rychle
a efektivně kompletovány díly, především pro spěšné zakázky. K tomu účelu
nainstalovala firma SSI Schäfer lehkou
dopravní techniku s řízením zón a tříděním. Do stávajícího systému řízení skladu
Covs byl integrován software WAMAS. Ten
zajišťuje, aby se kontejnery dostaly do
správných zón. V říjnu 2012 bylo zařízení
uvedeno do provozu.
Automobilové díly s novou
organizací
Na míru přizpůsobené řešení skladu zaručuje u velkoprodejce automobilových dílů rychlou reakci
Oberhausen, Německo. V průběhu času
se od základů změnily požadavky na celý
velkoobchod s automobilovými díly. Souběžně s narůstajícím počtem výrobců
a modelů motorových vozidel například
také nesmírně roste rozmanitost náhradních dílů.
Aby firma Conrad Autoteile GmbH mohla
přebírat do sortimentu další skupiny výrobků a zboží, rozšířila své skladové kapacity. Od února 2012 skladuje na ploše
2 500 m² více než 50 000 různých automobilových náhradních dílů v originální kvalitě. Rychlý přístup k dalším
500 000 čísel artiklů je zaručen prostřednictvím kontaktů na průmyslové a
obchodní partnery. Kdy proběhne dodávka, určuje s konečnou platností dílenský
zákazník: všechny díly umístěné ve vlastním skladu se v případě potřeby expedují
během 90 až 120 minut od přijetí objednávky s využitím vlastních dopravních prostředků. „Přesně tuto flexibilitu a rychlost
Regálové krabice s dělením až na 8 přihrádek
16
naši zákazníci oceňují,“ uvádí Klaus-Werner Conrad, ředitel firmy Conrad Autoteile
GmbH.
Jádrem naší nové logistiky náhradních
dílů je kompletační a expediční sklad.
Základní zásoba náhradních dílů je uložena v třípodlažním policovém regálovém
zařízení R 3000. „Toto zařízení je srdcem
našeho podniku. Umožňuje hladký tok
materiálu pro naše dílenské zákazníky a
extrémně vysokou kvótu odběru pro naše
obchodní partnery,“ dodává Conrad.
Jako doplněk k policovému regálovému
systému nainstalovala firma SSI Schäfer
paletový regál pro 280 europalet. Ten
slouží mimo jiné ke skladování baterií, ráfků, olejů, nemrznoucích kapalin a brzdových kapalin.
„Zaručujeme mimořádně vysokou dostupnost celého sortimentu dílů – a to
zcela bez automatizace,“ shrnuje Conrad.
Automobilový průmysl
Inteligentně skladované
speciální nářadí
Nový sklad speciálního nářadí pro optimalizované procesy
Memmingen, Německo. V dialogu s firmou SSI Schäfer se Peter Reisacher,
ředitel společnosti Autohaus Reisacher,
dozvěděl o nově vyvinutém lokačním
skladu speciálního nářadí. Systém již
byl úspěšně otestován ve Volkswagen
Zentrum Ingolstadt. „Lokační sklad firmy
SSI Schäfer jsme znali již z oblasti náhradních dílů,“ říká Reisacher.
Krátce nato proběhla v srpnu 2012 realizace. Na pohled zdánlivě jednoduchý,
6 metrů dlouhý policový regál tvoří nyní
základ pro nový sklad speciálního nářadí.
Modulárně koncipovaný systém kontejnerů pojme v zásuvkách více než 90 % speciálních nástrojů. Každý z těchto nástrojů
má stanovené skladové místo, které je uloženo v IT systému. Kontejnery přitom zároveň slouží k bezpečné přepravě nářadí.
Jako téměř každý etablovaný dealer BMW
disponuje i BMW Reisacher v Memmin-
genu více než 1 100 speciálními nástroji.
Dosud je autosalón skladoval převážně
ve skříňových systémech s vertikálními
výtahy o vysoké nosnosti. Pokud nástroj
nevisel na háku, nebylo možné ho bez dalších opatření vysledovat. Skříňový výtah
byl navíc příčinou toho, že drahé a zčásti
těžké nástroje padaly dolů.
Nyní je každý nástroj se svým skladovým místem zaznamenán v IT systému a
skladové místo je v novém systému jednoznačně označeno číslem a čárovým
kódem. V procesu výdeje nyní montér stanovuje potřebné speciální nářadí podle
návodu k opravě a zapisuje ho. Na základě této informace může pracovník skladu
vystavit výdejní doklad. Na dokladu je
vyznačeno osobní číslo a jméno montéra,
číslo nástroje, skladové místo a datum výdeje. Jestliže se nástroj u partnera nebo
v jiné provozovně firmy Reisacher ztratí,
je to rovněž zaregistrováno. Po vrácení je
Více než 90 % speciálních nástrojů se skladuje v
zásuvkách
nástroj po vizuální kontrole pracovníkem
skladu opět umístěn na určené místo a
vrácení je potvrzeno.
„Nový sklad nás absolutně přesvědčil. Do
té míry, že systém zavedeme i v dalších
třech našich autosalónech. Synergie, které z toho vyplynou, nám poskytnou rozhodující výhodu,“ říká Reisacher.
Kontejnery slouží také k bezpečné přepravě nářadí
Zakázka na následný projekt SAP EWM
Kopřivnice, Česká republika. Dodavatel
automobilů Brose, působící po celém světě, pověřil firmu SSI Schäfer, Giebelstadt,
koncepcí, naplánováním a dodáním na
klíč moderního logistického komplexu pro
svůj český výrobní závod v Kopřivnici.
Do obsahu dodávek a výkonů spadá automatický vysokoregálový sklad (HRL) a automatický sklad drobných dílů (AKL), kte-
ré slouží jako páteř přípravy materiálu ve
výrobě. Vysokoregálový sklad v konstrukci
sila pojme kolem 9 700 europalet a gitterboxů. Pět jednosloupkových regálových
ovládacích přístrojů (RBG) typu Exyz zajišťuje energeticky efektivní naskladňování a vyskladňování. Automatický sklad
drobných dílů je dimenzován zhruba
na 23 500 kontejnerových skladových
míst. S modulem SAP EWM umožní firma
SSI Schäfer rozšířené řízení toku materiálu v celém zařízení a vytvoří napojení na
systém SAP bez rozhraní.
S touto zakázkou si firma SSI Schäfer znovu upevňuje svou vedoucí pozici v oblasti
komplexních systémových řešení pro automobilový průmysl.
17
Kompaktní projekty
Velký prostor na
malé ploše
Secunda, Jižní Afrika. SASOL (South
African Synthetic Oil Limited), přední
jihoafrický olejářský a petrochemický koncern, vyrábí všechny produkty
na bázi ropy z uhlí a zemního plynu. Při
skladování svých náhradních dílů pro zařízení v jednom z uhelných dolů se firma
SASOL rozhodla pro vertikální skladový
a kompletační systém LogiMat od firmy
SSI Schäfer.
Rozhodující byly doplňkové ergonomické
funkce systému, které konkurenční produkty nenabízejí. Pro společnost SASOL
bylo dále důležité, že firma SSI Schäfer
plně působí v Jižní Africe a jako jediný
dodavatel dokáže přímo dodávat bohatý
sortiment výrobků.
U firmy SASOL se pro skladování drobných
a středních náhradních dílů používají dva
systémy LogiMat: od spotřebního materiálu po speciální náhradní díly, které jsou
často zapotřebí rychle. Omezené místo ve
stávající budově by pro ruční kompletační
systém nebylo dostačující. Kromě toho
chtěla firma SASOL vybavit zařízení moderní technologií, aby zkrátila dobu kompletace a expedice a zlepšila přesnost
kompletace.
V průchozím regálu je k dispozici 216 kompletačních míst pro zboží s pomalým obratem
Vyzbrojeni pro budoucnost
Firma Zeleris zvyšuje pomocí kompletace Pick-by-Light
efektivitu zpracování zakázek
Madrid, Španělsko. Poskytovatel logistických služeb Zeleris patří ke společnosti
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A.U., špičce na světovém trhu v
odvětví telekomunikací.
Jako doplňkové funkce nabízí LogiMat
elektricky poháněná bezpečnostní vrata,
naklápěcí zařízení pro ergonomické odebírání a LogiSoft jako rozhraní k systému
ERP firmy SASOL pro vedení skladových
zásob.
Oba systémy byly dodány v srpnu 2012.
Firma SASOL v současné době plánuje
modernizovat všechny tři sklady náhradních dílů v zemi a vybrala již pro tento projekt firmu SSI Schäfer.
18
Sklad v Madridu obsahuje cca 800 různých artiklů a je koncipován pro obchod
B2B. Na ploše 300 m² zde firma SSI Schäfer uskutečnila individuálně vytvořený koncept, který umožňuje zpracování průměrně
650 zakázek denně. V zóně kompletace má místo zhruba 1 000 kartonů. Pro
rychloobrátkové zboží je navíc k dispozici
32 skladových míst pro kompletaci přímo z
palety a pro zboží s pomalým obratem 216
kompletačních míst v průchozím regálu. S
E-Pick získala firma Zeleris 6 kompletačních pracovišť řízených systémem Pick-byLight, který garantuje bezpečnost a efektivitu zpracování zakázek.
Doplňování zboží probíhá pomocí paletových regálů, které se nacházejí nad regály
průchozími. Kombinace obou typů regálů
a pracovišť E-Pick propojených dopravní
technikou umožňuje jednoduché, avšak
nanejvýš efektivní pracovní postupy: celkově spravuje 6 skladníků svou vlastní
oblast a dosahuje na svém pracovišti kapacity 250 až 400 jednotek za hodinu. Po
skončení kompletace v každé zóně jsou
kartony odesílány na další pracoviště. Na
posledním pracovišti je zkompletovaná
zakázka doplněna rychloobrátkovým zbožím a předána do výdeje materiálu. Zde
se kontroluje její přesnost a zakázka se
expeduje.
S tímto novým řešením skladu firma Zeleris nejen zvyšuje svou efektivitu a produktivitu, ale je také nejlépe vyzbrojena
pro budoucí výzvy: Při další automatizaci
a instalaci logistického softwaru WAMAS
může firma Zeleris svůj sklad v druhé fázi
optimalizovat.
Kompaktní projekty
Rychlé občerstvení
stisknutím knoflíku
Selecta AG, přední švýcarský dodavatel rychlého
občerstvení, získal rozsáhlé logistické řešení
Kirchberg, Švýcarsko. Automaty Selecta
pro rychlé občerstvení kdykoli během dne
jsou rozmístěny na 30 000 prodejních
místech ve Švýcarsku, např. ve veřejných
prostorech nebo podnicích.
V logistickém středisku Kirchberg se skladuje kolem 550 artiklů, které musejí být
permanentně dostupné. Z toho vyplývá
celkové množství cca 7,8 milionu kusů
uchovávaného zboží. To je množství, které
přivedlo dřívější centrální sklad potravin v
Oensingenu až k mezím jeho kapacity a
výkonu.
S novým administrativním a logistickým
střediskem spojila firma Selecta AG nejen
svá logistická, ale také administrativní
sídla z Oensingenu, Bolligenu a Murtenu
v Kirchbergu. Na ploše 5 000 m2 vzniklo
promyšlené zařízení, dimenzované na
vysokou hustotu skladu, s průjezdnými
kompletačními tunely.
Pro sklad Selecta AG s normální teplotou vyvinula firma SSI Schäfer kombinaci
paletových regálů a paletových a kontejnerových průchozích regálů s optimálními
možnostmi skladování různorodého zboží.
Celý sklad je v provozu od dubna 2012 a
na principu First-In/First-Out představuje
důležitý standard v potravinářském
průmyslu.
Regálový koncept s průjezdnými
kompletačními tunely spojuje 7 metrů
vysoké řady regálů a nabízí 3 500 skladových míst, dostatečný prostor pro
těžké zboží a velké obalové jednotky,
např. chlazené nápoje v PET lahvích a plechovkách. Zboží se připravuje na celkem
700 kompletačních místech. Možnost
oboustranné kompletace v tunelech navíc
zaručuje přímý přístup k cca 170 artiklům.
Všechny menší produktové jednotky, jako
jsou sladké a slané snacky, čokoláda a
různé near-food produkty, se skladují v
kontejnerových průchozích regálech s celkem 600 standardními kanály.
Kompletační tunely umožňují oboustranný přístup k cca 170 artiklům
19
Kompaktní projekty
Inteligentně propojeno
Poloautomatické řešení z pěti moderních skladových
výtahů LogiMat® a regálového zařízení zajišťuje u firmy
Bucher Schörling kompaktní sklad
Niederweningen, Švýcarsko. Jako součást koncernu Bucher patří Bucher Schörling k předním světovým výrobcům komunálních vozidel pro čištění a odklízení
sněhu z veřejných a soukromých dopravních ploch. Na pracovišti Niederweningen
vyrábí podnik vysoce kvalitní kompaktní a
výkonná zametací vozidla.
Doposud sdílela firma Bucher Schörling
jeden sklad s dvěma dalšími podniky koncernu. V roce 2012 bylo rozhodnuto, že se
tyto tři podniky od sebe logisticky oddělí
a pro Bucher Schörling bude realizován
vlastní sklad náhradních dílů s nejmodernější skladovou technikou a novými efektivními strategiemi kompletace. Sklad by
měl být v budoucnu schopen zpracovávat
také on-line objednávky během 24 hodin.
Zakázku na zřízení nového skladu náhradních dílů získala firma SSI Schäfer.
„Bylo pro nás velice důležité spolupracovat s podnikem, který má zastoupení po
celém světě. Protože také my máme pobočky v jiných zemích. Rozhodující však
bylo, že firma SSI Schäfer jako kompletní
dodavatel prezentovala velice přesvědčivé celkové řešení,“ říká Hartmut Conrad,
vedoucí projektu u Bucher Schörling AG.
Termín výroby byl pevně stanoven na leden 2013.
Kromě plánovaného policového regálu
a plošiny přesvědčil zejména také skladový výtah LogiMat. Nyní slouží pět cca
7 metrů vysokých a 3 metry širokých skladových výtahů při kompresi, přípravě,
skladování a kompletaci celkem 15 000
drobných dílů. Díky automatizaci procesů
urychluje LogiMat trojnásobně zpracování
zakázek v Bucher Schörling. A ve srovnání
s běžným statickým řešením skladu potřebuje pouze desetinu plochy.
Software skladového automatu je napojen přímo na systém ERP firmy Bucher
Schörling. Zakázky jsou tedy při přijetí
okamžitě předávány do systémů LogiMat
a realizovány. Software přitom během
procesu zajišťuje, aby zpracování zakázek probíhalo s nejvyšší možnou efektivi-
tou. Je také možné realizovat kompletaci
zakázky na několika skladových výtazích
současně.
Tři doplňkové možnosti: Skladové výtahy
jsou vybaveny systémem laserových ukazovátek, který plně automaticky označuje
pozice odběru náhradních dílů. Pomocí
doplňkové funkce LogiLift lze plynule výškově nastavit výdejní otvor, a přizpůsobit
tak výšku odběru příslušnému pracovníkovi. Naklápěcí zařízení LogiTilt umožňuje nekomplikovanou a zdravou práci,
přičemž se odběrová police automaticky
naklápí dopředu. „To jsme v této formě
neviděli u žádného jiného skladového výtahu,“ říká Conrad.
Díly s pomalým obratem jsou umístěny v
novém policovém regálu a na nové plošině o velikosti 130 m². Zde nachází místo
10 000 artiklů. Pomocí poloautomatického řešení se zde denně zpracovává kolem
100 až 200 zakázek.
Díky automatizaci procesů zrychluje LogiMat
zpracování zakázek u firmy Bucher Schörling trojnásobně
20
Kompaktní projekty
Silně vychlazeno
Nový paletový posuvný
regál pro mrazicí sklad
GSL v Dubaji
Nové distribuční středisko je téměř třikrát tak velké jako předchozí zařízení
Kompletační systém se stěhuje
Po přestěhování do nového hlavního evropského sídla ve
městě Avonmouth rozšířila firma Yankee Candle® Europe
svůj vysoce moderní kompletační systém
Avonmouth, Velká Británie. Aby byla připravena na další obchodní růst, přemístila firma Yankee Candle Europe, největší
a světově oblíbený výrobce aromatických
svíček, v červnu 2012 své logistické středisko do města Avonmouth. Zvětšené
zařízení umožňuje uchovávat větší skladové zásoby a zpracovávat větší objem
zakázek obchodních poboček, exportních
zákazníků a rostoucího on-line obchodu.
Individuální kompletační systém Pick-byLight s flexibilními zónami nainstalovala
firma SSI Schäfer původně ve staré budově. Nyní firma Yankee Candle pověřila
podnik znovu, aby stávající systém rozšířil
v novém logistickém středisku a přizpůsobil zvýšenému objemu distribuce.
Celé přestěhování se uskutečnilo během
jediného měsíce: firma SSI Schäfer demontovala stávající kompletační zónu,
tzn. průchozí regály, kompletační systém
Pick-by-Light a třídič na bázi dopravní
techniky, převezla součásti do nového
distribučního střediska a zařízení zde
opět nainstalovala – včetně kompletní
rekonfigurace a rozšíření. Nové distribuč-
ní středisko s plochou kolem 16 300 m²
je téměř třikrát tak velké jako předchozí
zařízení. Skladovou kapacitu podstatně
zvýšila přidaná paletová skladová místa.
K tomu přibyl pásový dopravník pro kompletaci obalových jednotek, přídavné třídicí dráhy pro hotové zakázky a samostatné
zásobování expedičních kartonů ze dvou
kompletačních zón. Celý systém obsahuje
kompletní softwarovou kontrolu, včetně
přídavného rozhraní k systémům smluvního přepravního podniku.
Bruce Mitchell, ředitel podniku Yankee
Candle Europe, říká: „Firma SSI Schäfer
zajistila, aby přestěhování kompletačního
systému do našeho nového distribučního střediska proběhlo hladce. Doplňková
funkce kompletování obalových jednotek
podstatně urychlila naše procesy. Máme
nyní systém, který je dostatečně zajištěný
do budoucna a flexibilní, aby mohl doprovázet další expanze, jakmile budou nutné.“
Dubaj, SAE. Nový mrazicí sklad poskytovatele logistických služeb Global
Shipping & Logistics (GSL), situovaný v
Dubai Investment Park, vybavila firma
SSI Schäfer paletovým posuvným regálem o velikosti 3 280 m². Na zhruba
8 100 paletových skladových místech
se skladují surové materiály a hotové
výrobky při –25 °C. Firma GSL se navíc
rozhodla pro paletový regál s dvojitou
hloubkou se zhruba 3 100 skladovými
místy ve stejné budově.
Firma GSL patří ke skupině
kupině
podniků Al Shirawi, která
á
vyrostla v jedno z největších sdružení firem
na Středním východě.
Chladicí sklady jsou všeobecobecně známé pro své vysoké
oké
provozní náklady. Díky
íky
100 % dostupnosti všech
h výrobků a
maximálnímu využití prostoru je však
š
těžkotonážní posuvný regál od firmy
SSI Schäfer nákladově příznivým řešením skladu.
Firma GSL zvolila firmu SSI Schäfer jako
dodavatele skladu již před několika lety.
V prvním projektu z roku 2005 byl zřízen
paletový regál s úzkými uličkami, posuvný regál a paletové regály s dvojitou
hloubkou ve třech budovách.
V průběhu dalších let nainstalovala firma SSI Schäfer pro firmu GSL regálové
systémy celkem s cca 43 600 paletovými skladovými místy na 47 000 m2.
21
SSI Schäfer Inside
Zvedání a nošení, které namáhalo záda pracovníků, je nyní nahrazeno ergonomickým taháním a posouváním
Ergonomické paletování a depaletování
Oficiální expertizy pracovního lékařství potvrdily nové a
směrodatné ergonomické
vlastnosti těchto pracovišť. Podobně také
služba pracovního lékařství a bezpečnostní techniky (Berufsgenossenschaftliche
Arb ei t sme dizini s che
und
Sicherheitstechnische Dienst, BAD), zastoupená Dr. Svenem Stabenowem: „Pracoviště
vyvinutá firmou SSI Schäfer oceňujeme
pro jejich vynikající přínos k ergonomii v
oblasti vysokoregálových skladů, resp.
velkoskladů. Nejenže šikovným způsobem podporují zdraví pracovníků, ale
rozhodující měrou rovněž přispívají k od-
povědi na otázku, jak můžeme utvářet
pracoviště pro stále starší pracovníky s
fyziologicky sníženým výkonem.“
Důmyslný všestranný talent
Pevně namontovaná kolečka na spodní
straně ploché palety umožňují její efektivní
a šikovné použití jako dopravního vozíku –
a to i ve stísněných okolních podmínkách.
Další přednost: je dokonce možné spojit
několik pojízdných palet dohromady a vytvořit kompletní vláček. Lze tak nosiče nákladů používat jako dopravní vozíky, např. v
zásobování výroby. Při následném opětovném rozpojení vláčku na jednotlivé vozíky
stačí nadzvednout pojízdné palety pomocí
vidlicového vysokozdvižného vozíku nebo
podobného zařízení.
Giebelstadt, Německo. Multifunkční ruční depaletovací a paletovací pracoviště,
vyvinutá nově firmou SSI Schäfer, byla
koncipována na principu „zboží k pracovníkovi“ a splňují nejpřísnější požadavky
na ergonomii, bezpečnost, výkon a ochranu zdraví pracovníků. Největší ergonomická rizika v celém procesu tvorby hodnot
v distribučních střediscích zboží spočívají zejména v oblastech dopravy, přípravy,
třídění, depaletování, odebírání, přemísťování a kompletace.
Nová pracoviště podstatně snižují námahu pracovníků při zvedání a přenášení.
Zvedání a nošení je nahrazeno ergonomickým taháním a posouváním. Uživatele
intuitivně navádí inteligentní komunikační
a zobrazovací systém.
Nosič nákladů a dopravní vozík v jednom
Neu
Neunkirchen,
Německo. Pojízdná
jízdn paleta z pozinkované
oceli
ocel se hodí jako nosič nákladů a může převážet
europalety, gitterboxy,
přepravky apod. Vnitřní rozměry činí 1 200 x
8
800 mm a zatížitelnost
do
dosahuje až 1 000 kg.
Ste
Stejně jako běžná paleta
může být i varianta na kolečmůž
kác
kách uskladněna v regálu.
Nasazovací rám navíc umožňuNasaz
je stoho
stohování v naloženém i prázdném sta
stavu.
22
Ve spolupráci s profesním společenstvím obchodu a distribuce zboží (Berufsgenossenschaft
Handel und Warendistribution,
BGHW) byla pracoviště zkoumána z hlediska praktické využitelnosti. „Především díky podstatnému
omezení naklánění trupu vpřed se při
ruční kompletaci na paletovacím pracovišti dosahuje lepšího držení těla oproti
běžné kompletaci,“ uvádí se v dobrozdání
BGHW.
Manipulace s pojízdnou paletou je snadná: naložit, připojit vlečné vozíky a odvézt
na požadované místo. Pojízdná paleta
podporuje efektivnější zásobování materiálem a napomáhá k vyšší produktivitě v
logistice.
SSI Schäfer Inside
Oceněná bakalářská práce
Giebelstadt, Německo. Firma SSI Schäfer
již delší dobu důsledně realizuje opatření pro nábor a podporu dorostu odborných pracovních sil. Například Alexandra
Schiecková, která studuje logistiku na vysoké škole aplikovaných věd ve Würzburgu-Schweinfurtu, sepsala svou bakalářskou práci v rámci své praxe na pracovišti
Giebelstadt. Během své praktické fáze se
zabývala tématem zvýšení výkonu automatických skladů.
Bakalářská práce byla nedávno vyznamenána cenou Logistics Solution Award.
Dopravní svaz logistiků z vysoké školy
Würzburg-Schweinfurt udělil cenu dotovanou částkou 3 000 Euro poprvé v rámci sympozia logistiky koncem listopadu
2012.
Stejně jako každý jiný časopis žije i Update ze svých čtenářek a čtenářů. Abychom
i v budoucnu vycházeli vstříc vašemu
vkusu ohledně výběru témat, těšíme se
na vaše podněty a kritiku. Za tímto účelem jsme připravili formulář zaměřený
na zpětnou vazbu, který naleznete na
stránkách www.ssi-schaefer.de/update
nebo se k němu dostanete pomocí níže
uvedeného QR kódu.
S napětím očekáváme
vaše komentáře!
Váš tým SSI Schäfer
Vydání 2/2012
Podnikový magazín
Hlavní téma
JYSK: Velké překladiště
ve východní Evropě
Průmysl
4
SMA: Připraveni
na
solární věk
12
Automobilový
průmysl
Volkswagen: Nové
15
kontejnery v použití
www.ssi-schaefer.cz
„Práce popisuje efektivitu inteligentního
sestavení zakázek na kompletačních pracovištích zboží k pracovníkovi,“ sděluje
Ivo Neidlein, vedoucí bakalářské práce
u firmy SSI Schäfer v oblasti Logistics
Solutions. „Paní Schiecková analyzuje,
kolik vyskladňovacích operací lze ušetřit
při vícenásobných přístupech do stejného
skladového kontejneru při využití inteligentního pořadí zpracování zakázky. Bere
přitom přímo v úvahu již v praxi osvědčené kompletační systémy, například naše
ergonomické pracoviště Pick-to-Tote.“
Ve vlastních
záležitostech ...
Dynamika v zatáčkách
Firma SSI Schäfer podporuje tým Německa
při International Six Days of Enduro (ISDE)
Neunkirchen, Německo. Firma SSI Schäfer
podporuje společně s dalšími sponzory motoristický sportovní klub Motorsportclub Freier Grund e.V. a poskytuje
svazu mobilní servisní kontejner pro sérii
závodů Enduro. V kontejneru se nachází
kompletní dílna a veškeré vybavení týmu,
včetně náhradních dílů a pneumatik až
pro 43 řidičů. Firma SSI Schäfer přispěla
do vybavení několika výrobky: počínaje
policovými regály R 3000 přes přepravky
Euro-Fix a pracovní stůl až po nádoby na
odpad a různé příslušenství.
Protože se někteří členové klubu MSC
Freier Grund dostali do výběru německého enduro týmu, proběhlo uvedení kontejneru do provozu při mistrovství světa
družstev v terénním motocyklovém sportu
International Six Days of Enduro koncem
září 2012. Přitom byla mobilní servisní dílna dopravena z Neunkirchenu na závodní
okruh Sachsenring u Zwickau a během
šampionátu využívána celým německým
enduro týmem.
Také v budoucnu má být kontejner využíván pro servis na závodech, např. při příštích enduro akcích Six-Days na Sardinii
v roce 2013 a v Argentině v roce 2014
a také na mistrovství Evropy 2013 v
Portugalsku.
23
Software pro efektivní skladové procesy
Ať se jedná o ruční, nebo automatizované skladové systémy – WAMAS
řídí, kontroluje a optimalizuje celé spektrum logistických procesů.
Jako servisní partner SAP vás můžeme podpořit při zavádění a
realizaci na míru přizpůsobených řešení SAP EWM a nabízíme
rozsáhlý poprodejní servis.
Impressum – aktualizace
Vydavatel a osoba odpovědná za obsah: SSI SCHÄFER / FRITZ SCHÄFER GMBH · D-57289 Neunkirchen
Public Relations / redakce: Katharina Jung – eMail [email protected]
SSI SCHÄFER s.r.o.
Tovární 325
753 01 Hranice
Tel.
+420 312 662 594
eMail [email protected]
SSI SCHÄFER
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
D-57290 Neunkirchen
Tel.
+49 / (0) 27 35 / 70 - 1
eMail [email protected]
SSI SCHÄFER NOELL GMBH
i_Park Klingholz 18 -19
D-97232 Giebelstadt
Tel.
+49 / (0) 93 34 / 9 79 - 0
eMail [email protected]
SSI SCHÄFER PEEM GMBH
Fischeraustraße 27
A-8051 Graz
Tel.
+43 / (0)3 16 / 60 96 - 0
eMail [email protected]
SALOMON AUTOMATION GMBH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach
Tel.
+43 / (0) 31 27 / 2 00 - 0
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.cz
update_cz 0260-052013-w 4/052013 Vytištěno v Německu firmou Druckerei Hachenburg · © SSI SCHÄFER · Technické změny u všech výrobků uvedených v obsahu vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby.

Podobné dokumenty

Eberspächer v českých zemích

Eberspächer v českých zemích Ve výbavě pro řidiče a cestující se předháněly nejen krejčovské dílny. Také automobilky začaly brzy nabízet nejrůznější čelní skla, sklopné střechy a kožené bočnice. Objevily se i plachty, které za...

Více

zpravodaj

zpravodaj hně-votínského závodu. Společnost Wanzl loni zvýšila také prodej zařízení pro prodejny. "Naše tržby v  tomto sektoru vzrostly o  devět procent, a  to hlavně díky novým produktům, které jsme vyvinul...

Více

Podnikový magazín

Podnikový magazín a byly řízeny přímo ze SAP WM/TRM. Zakázku na komplexní projekt získala firma SSI Schäfer, Neunkirchen, jako generální dodavatel.

Více

Brochure - VAE CONTROLS

Brochure - VAE CONTROLS komunikací, trafostanic, čistíren vody, protipožárních systémů a dalšího příslušenství tak, aby naše služby dodávky pokrývaly komplexní řešení dané problematiky, tj. od projektu po realizaci stavby...

Více

Průvodce instalací a nastavením

Průvodce instalací a nastavením v tomto ujednání. • Hardwarový a softwarový klíč je vaším důkazem o platnosti licence a opravňuje vás k užívání zde uvedených práv. Pokud klíč ztratíte, nebude vám poskytnut nový. • Pokud je Softwa...

Více

Orchestry (2011) - 23. Mezinárodní festival dechovýh hudeb

Orchestry (2011) - 23. Mezinárodní festival dechovýh hudeb Kapela je složena z muzikantů sousedních obcí a měst v Podkrokonoší kolem obce Košťálov, kde je v současnosti její sídlo – zázemí. Této oblasti vévodí hora Tábor, podle které jsme pojmenovali naši ...

Více

www.ssi-schaefer.com

www.ssi-schaefer.com Suning Commerce Group. Nanjing, Čína. Úkolem je skladovat 1,5 milionu druhů zboží a zpracovat až 1,8 milionu položek za den. Velké plány sleduje Suning Commerce Group, jeden z největších soukromých...

Více