vy_52_inovace_z7_19 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

Komentáře

Transkript

vy_52_inovace_z7_19 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
Kolínská 90, Starý Kolín
Duben 2013
VY_52_INOVACE_Z7_19
ANOTACE
Vzdělávací oblast
Doporučený ročník
Vypracoval
Název aktivity
Tematické okruhy
Klíčové kompetence
Cíle
Reflexe
Zeměpis
7. ročník
Mgr. Třískalová Libuše
Asie
Arabský poloostrov
učební, komunikativní, pracovní, k řešení
problémů, sociální
· získání nových zeměpisných poznatků
Po využití DUM reflektujte s žáky
uplynulou aktivitu. Tato úloha využívá
mezipředmětových vazeb, žák propojuje
zeměpisné znalosti se znalostmi z matematiky a
fyziky
ARABSKÝ POLOOSTROV
Státy na Arabském poloostrově
Irák
Saúdská Arábie
Omán
Jemen
Kuvajt
Spojené Arabské Emiráty
Pouště na Arabském poloostrově
Rub´al Khali
Poušť Dahná
Poušť Nafúd
Hindžár
Asír
Jemenské hory
POHOŘÍ NA ARABSKÉM
POLOOSTROVĚ
Arabská Kuchyně
• Pro arabskou kuchyň je typické hojné používání
koření, jako např. tymián, koriandr, kmín či bobkový
list. Mezi další typické suroviny patří především
zelenina, máslo, jogurt a bílý sýr, které jsou často
doplňkem k telecímu, hovězímu a kuřecímu masu. V
období Ramadánu se mezi dvěma jídly nejčastěji
konzumují sladkosti a čerstvé ovoce.
•
Wikipedie
POPULACE
 V oblasti vymezené politickými hranicemi žilo počátkem
roku 2011 podle odhadů asi 63,7 milionu obyvatel. Od
konce 20. století výrazně narůstá počet zahraničních
přistěhovalců. Ve Spojených arabských emirátech představují
původní arabští obyvatelé pouze 19 procent populace. Ve
městech žije téměř 64% obyvatel poloostrova. Mezi
nejvýznamnější města patří: Rijád, Dubaj, Džidda, Kuvajt,
Dauhá, Maskat, Abú Dhabí, San’á, Mekka
KULTURA
 Z kulturního hlediska je Arabský poloostrov součástí
tzv. arabského světa. Arabové jsou zde dominujícím etnikem,
stejně jako je islám převažujícím náboženstvím. Nacházejí se
zde svatá místa islámu Mekka a Medína. Největším
velkoměstem je Rijád, hlavní město Saúdské Arábie.
GEOGRAFIE
 Poloostrov má rozlohu 3 237 500 km² a jeho převážnou část
zaujímají kamenité a písečné pouště. Na západě vystupuje
pohoří Hidžáz, které na jihu přechází v Jemenské hory, kde leží i
nejvyšší hora celého poloostrova Nabí Šu'ajb (3 666 m). Střed a
jihovýchod vyplňuje poušť Rub al-Chálí (česky: „Pustá
končina“).
Arabský plnokrevník
Arabský plnokrevník je velmi staré plemeno koní. Pochází zřejmě ze starověké Persie, odkud se dostal na Arabský poloostrov,
kde byl chován a využíván v nezměněné podobě do 7. století. Patří mezi nejmenší koně na světě
Arabský plnokrevník je nejušlechtilejším čistokrevně chovaným plemenem koní na světě, což dokládají zprávy už z doby
2500 let před naším letopočtem. Jeho původ není jistě známý, ale pravděpodobně pochází ze severní Afriky. Do Evropy se
Arabové dostali poprvé v době muslimské invaze v 8. a 9. století. Pochází z Arabského poloostrova resp. ze Severní Afriky a
blízkého východu – zejména z Egypta, kde byl po tisíciletí chován Beduíny bez přimísení cizí krve.
Arab je menší, dobře osvalený kůň s jemnou kostrou. Krátká, jemně utvářená hlava má prohnutý (štičí) profil, mezi očima je
lehce vyklenutá. Uši jsou pohyblivé, úhledné, lehce zahrocené, oči velké, jasné, s inteligentním výrazem, malé hříbě se
širokými nozdrami je pokryto sametově jemnou srstí. Srst, hříva a ohon jsou hedvábně jemné. Plece mohou být poněkud
strmé, ale přiměřené ke krátkému hřbetu a hlubokému a širokému hrudníku. Mimořádnou pohyblivost hlavy zaručuje mit
bach, zvláštní úhel, pod kterým je hlava připojená k hrdlu. Krk je dlouhý, elegantně prohnutý, kohoutek spíše plochý. Na
rozdíl od ostatních plemen má Arab jen 17 párů žeber, 5 bederních a 16 ocasních obratlů ( ostatní plemena 18-6-18), proto
má krátký hřbet, plochý kříž a vysoko nesený ocas. Štíhlé, dlouhé, suché nohy mají bezvadné klouby, jasně patrné šlachy,
šikmé spěnky a tvrdá, pěkně utvářená kopyta. Zadní nohy bývaly u Arabů slabší, ale moderní typy je mívají obvykle
dokonalé. Výška v kohoutku 144,2 až 152,5cm.
Metodika
• Zajímavosti o Arabské poloostrově
• Frontální výuka doplněná informacemi z jiných
zdrojů
• Nutné použít v programu PowerPoint
Zdroj
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---asie/zemepisne-rekordy-asie-clenitostpovrch.html
www.Wikipedie

Podobné dokumenty