FRANCIE

Komentáře

Transkript

FRANCIE
Západní Evropa - hospodářství
Mgr. Lukáš Kučera
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Sexta, 2. ročník VG
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
.
ÚVOD
Západní Evropa zahrnuje státy:
- IRSKO
- VELKÁ BRITÁNIE
- FRANCIE
- BELGIE
- NIZOZEMSKO
- LUCEMBURSKO
- MONAKO
(není součástí
dokumentu)
Zdroj: 1
2
IRSKO
Přírodní zdroje:
Černé uhlí, zemní plyn, rudy (Zn)
Průmyslová odvětví:
farmaceutika, potravinářství, chemie, elektronika
Zemědělství:
obilniny, zelenina, chov dobytka
Doprava:
významný dopravní uzel je hlavní město, čilá námořní doprava mezi hl.
městem a Velkou Británií
HDP:
40100 $ /1 obyvatel (2011)
3
IRSKO
Export a partneři:
Import a partneři:
produkty strojírenství, počítače,
chemikálie, medicínské zařízení,
léčiva, potraviny
strojírenské produkty, zařízení
elektrotechniky, chemikálie, ropa a
ropné produkty, textil, oblečení
Exportní partneři (%)
Importní partneři (%)
22,3
28,7
33,7
39,7
4,2
16,7
5,7
5,8
7,1
USA
Belgie
Francie
ostatní
15,3
Velká Británie
Německo
Švýcarsko
7,8
Velká Británie
13
USA
Něm ecko
Nizozem sko
ostatní
4
Whiskey Kilbeggan, vyrobená v
nejstarším lihovaru v Irsku Killbegan
Zdroj: 2
5
Zdroj: 3
VELKÁ BRITÁNIE
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn (Severní moře), černé uhlí,
Průmyslová odvětví:
strojírenství, výroba dopravních prostředků, elektronika, hutnictví,
chemie a petrochemie, papírenství, potravinářství, textilní průmysl
Zemědělství:
obilniny, zelenina, olejniny, brambory, chov dobytka, prasat, drůbeže,
rybolov
Doprava:
hlavní dopravní uzly jsou Londýn a města Liverpool, Manchester,
Leeds; četné dálnice napříč jižní a centrální částí V.Británie. Významné
přístavy kolem celého ostrova, tradiční trajektové spojení Dover-Calais,
Eurotunel (Canal-Tunnel).
HDP:
36600 $ /1 obyvatel (2011)
6
VELKÁ BRITÁNIE
Export a partneři:
Import a partneři:
dopravní prostředky, oblečení,
pohonné hmoty, chemikálie,
potraviny, nápoje, tabák
spotřební zboží, strojírenské
produkty, pohonné hmoty,
potraviny
Exportní partneři (%)
Importní partneři (%)
13,2
11,6
8,7
10,6
48,5
49,5
7,5
8,4
6,1
7,8
6
5,7 6,4
Německo
Nizozemsko
Irsko
ostatní
USA
Francie
Belgie
5
Německo
Nizozemsko
Francie
Belgie
5
Čína
USA
Norsko
ostatní
7
Rolls Royce z r. 1905 a r. 2009
Zdroj: 4
Zdroj: 5
8
FRANCIE
Přírodní zdroje:
černé uhlí, zemní plyn, ropa, železná ruda, uran, bauxit
Průmyslová odvětví:
strojírenství, výroba dopravních prostředků (Renault, Peugeot, Citroën;
Airbus), chemie, metalurgie, eletronika, textilní průmysl, potravinářství
(víno, sýry)
Zemědělství:
obilniny, cukrová řepa, brambory, vinná réva, chov dobytka, rybolov
Doprava:
hustá dálniční síť po celé zemi, hlavní uzly (Paříž, Lyon, přístavy),
vysokorychlostní železnice TGV
HDP:
35600 $ /1 obyvatel (2011)
9
FRANCIE
Export a partneři:
Import a partneři:
strojírenské produkty, dopravní
prostředky, plasty, chemikálie,
ocel, nápoje, potraviny
strojírenské produkty, surová
ropa, chemikálie, plasty
Exportní partneři (%)
Importní partneři (%)
19,1
16,7
8,3
44,2
37,9
11,3
7,4
7,4
4,3 5
Německo
Španělsko
Velká Británie
Nizozemsko
6,7
Itálie
Belgie
USA
ostatní
7,7
4,8
5,1
Německo
Itálie
Španělsko
Čína
6,6
7,5
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie
ostatní
10
Rychlovlak TGV Duplex
11
Zdroj: 6
BELGIE
Přírodní zdroje:
černé uhlí
Průmyslová odvětví:
strojírenství, potravinářství, chemie, textilní průmysl, sklářství
Zemědělství:
zelenina, cukrová řepa, ovoce, obilniny, tabák, chov dobytka
Doprava:
hustá síť dálnic, dopravní uzly jsou Brusel a Antverpy (přístav),
vysokorychlostní železniční spojení (Eurostar) s okolními zeměmi
HDP:
38200 $ /1 obyvatel (2011)
12
BELGIE
Export a partneři:
Import a partneři:
strojírenské produkty, chemikálie,
broušené diamanty, kovy,
potraviny
surové materiály, strojírenské
produkty, chemikálie, surové
diamanty, léčiva, potraviny, ropné
produkty, dopravní prostředky
Exportní partneři (%)
Importní partneři (%)
19,9
18,7
34,6
35,6
14,8
16,9
4,2
4,5
4,6
7,2
Německo
Nizozemsko
Itálie
ostatní
12,5
Francie
Velká Británie
USA
4,5 5,3
Nizozemsko
Francie
USA
Čína
10,7
6
Německo
Velká Británie
Irsko
ostatní
13
Prodejna čokoládových pralinek v Antverpách
14
Zdroj: 7
NIZOZEMSKO
Přírodní zdroje:
zemní plyn, ropa, soli
Průmyslová odvětví:
strojírenství, chemie, metalurgie, elektronika, potravinářství
Zemědělství:
obilniny, cukrová řepa, brambory, ovoce, zelenina, květiny, chov
dobytka, rybolov
Doprava:
velice hustá síť silnic, dálnic, významný přístav Rotterdam-Europort,
dopravní uzel Amsterdam
HDP:
42700 $ /1 obyvatel (2011)
15
NIZOZEMSKO
Export a partneři:
Import a partneři:
strojírenské produkty, chemikálie,
pohonné hmoty, potraviny,
květiny
strojírenské produkty, chemikálie,
potraviny, oblečení, pohonné
hmoty
Exportní partneři (%)
Importní parnteři (%)
14,6
26,2
37,9
11,9
42,7
14,1
4,8
7,7
8,7
9,3
4,1 5,9
Německo
Belgie
Francie
Velká Británie
Itálie
ostatní
Německo
Belgie
Rusko
Francie
6
6,1
Čína
Velká Británie
USA
ostatní
16
Květinová burza v Naaldwijku
17
Zdroj: 8
Sýrový trh v Alkmaaru
18
Zdroj: 9
LUCEMBURSKO
Přírodní zdroje:
železná ruda
Průmyslová odvětví:
hutnictví, potravinářství, sklářství, informační a telekomunikační
technika, gumárenství
Zemědělství:
vinná réva, obilniny, brambory, ovoce, chov dobytka
Doprava:
hlavní dopravní uzel – Lucemburk, kvalitní síť silnic a dálnic
HDP:
81100 $ /1 obyvatel (2011)
19
LUCEMBURSKO
Export a partneři:
Import a partneři:
strojírenské produkty, ocel,
chemikálie, sklářské produkty,
gumárenské produkty
Minerály, kovy, potraviny, zboží
nejvyšší kvality
Exportní partneři (%)
27,9
Importní partneři (%)
15
22,2
30,3
5,2
5,8
4,1
15,6
4,3
5,4 7,3
Německo
Belgie
Itálie
Nizozemsko
6,9
10,8
13,2
Francie
Velká Británie
Švýcarsko
ostatní
26
Belgie
Německo
Francie
Čína
Nizozemsko
USA
ostatní
20
Výroba elektrické energie (% podíl)
3,1
4
17,5
1,9
17,5
12,3
3,2
0
3,6
17,5
IRSKO
20,5
17,6
VELKÁ
BRITÁNIE
75,3
FRANCIE
75,4
53
energie z fosilních paliv
nukleární energie
energie z obnovitelných zdrojů
ostatní
5
7,6
0,1
0,1
2
hydroenergetika
17,5
17,5
17,5
0,6
NIZOZEMSKO
84,1
36,9
BELGIE
33,7
46,4
LUCEMBURSKO
53,1
0
21
% zaměstnanost v sektorech hospodářství a % podíl
sektorů na tvorbě HDP (I = zemědělství, II = průmysl, III = služby)
% 100
80
60
40
20
0
Irsko
Velká Británie
Francie
Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
zaměstnanost v I
5
1,4
3,8
2
2
2,2
zaměstnanost v II
19
18,2
24,3
25
18
17,2
zaměstnanost v III
76
80,4
71,9
73
80
80,6
podíl I na HDP
2
0,7
1,8
0,7
2,7
0,4
podíl II na HDP
29
21,4
18,8
21,7
24,2
16,3
podíl III na HDP
69
77,9
79,4
77,6
73,1
83,3
22
Vývoj hospodářství (r.2011)
% 16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
růst HDP
růst průmysl. prod.
inflace
nezaměstnanost
Irsko
Velká Británie
Francie
Belgie
Nizozemsko Lucembursko
0,7
0,7
1,7
1,9
1,3
1
3
-1,2
2,4
5,6
-0,6
6,2
2,6
4,5
2,3
3,5
2,3
3,4
14,4
8,1
9,3
7,7
4,4
5,9
23
ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ
Tabulky a grafy – vlastní zpracování podle CIA World Factbook.
[1] Carlosbhl.Commons.wikimedia.org: Blank map of Europe.png [online]. 2009-09-04 [cit. 2012-09-19].
Dostupné na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Europe.png>
[2] Gavigan. Commons.wikimedia.org: Kilbeggan Whiskey.jpg [online]. 2007-04-25 [cit. 2012-10-12].
Dostupné na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Killbeggan_Whiskey.jpg>
[3] Magnus Manske. Commons.wikimedia.org: Kilbeggan Whiskey Distillery ca 1905 [online]. 2012-07-04
[cit. 2012-10-12]. Dostupné na:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kilbeggan_Whiskey_Distillery_ca_1905.jpg>
[4] Jmstylr. Commons.wikimedia.org: Rollsroyce1905.jpg [online]. 2005-06-09 [cit. 2012-10-12].
Dostupné na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rollsroyce1905.jpg?uselang=cs>
[5] Thomas Doerfer. Commons.wikimedia.org: Rolls-Royce Ghost.JPG [online]. 2009-09-22 [cit. 2012-10-12].
Dostupné na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rolls-Royce_Ghost.JPG?uselang=cs>
[6] Laurentdu84. Commons.wikimedia.org: TGV Duplex.jpg [online]. 2007-10-27 [cit. 2012-10-12].
Dostupné na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGV_Duplex.jpg>
[7] Flickr. Commons.wikimedia.org: Belgian chocolates.jpg [online]. 2006-04-16 [cit.2012-10-12]. Dostupné na:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgian_chocolates.jpg>
[8] Lymantria. Commons.wikimedia.org: FloraHolland Naaldwijk.jpg [online]. 2012-01-04 [cit. 2012-10-12]. Dostupné
na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FloraHolland_Naaldwijk.jpg?uselang=cs>
[9] Raymond. Commons.wikimedia.org:Alkmaar.jpg [online]. 2005-06-23 [cit. 2012-10-12]. Dostupné
na: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alkmaar.jpg>
24

Podobné dokumenty

Jihovýchodní Evropa

Jihovýchodní Evropa Jihovýchodní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočte...

Více

Tisková zpráva a program

Tisková zpráva a program totiž mohlo být v judaismu manželství rozvedeno, musí muž vydat své ženě rozvodový list, tzv. get, a tím ji od sebe odpoutat... Filmová sekce II Do you belive in love? (Izrael, 2013, režie: Barak H...

Více

DE-LAN Newsletter No 4 V2_cs

DE-LAN Newsletter No 4 V2_cs Program konference Recent Staff Exchanges Zprávy z regionů 6. interregionální workshop v Praze 7. interregionální workshop v Badajoz O projektu

Více

Jihovýchodní Evropa

Jihovýchodní Evropa Jihovýchodní Evropa - obyvatelstvo Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočte...

Více

5 Západní Evropa

5 Západní Evropa Západní Evropa - obyvatelstvo Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Čes...

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK

JÍDELNÍ LÍSTEK Tullamore Dew 12 let – Irsko

Více

Jídelní lístek restaurace hotelu HEIPARK

Jídelní lístek restaurace hotelu HEIPARK bylinkových bramborách s restovanou zeleninou

Více