Porovnávací tabulka HP 12c Platinum TI BA II Plus TI BA II Plus

Komentáře

Transkript

Porovnávací tabulka HP 12c Platinum TI BA II Plus TI BA II Plus
Porovnávací tabulka
HP 12c Platinum
TI BA II Plus
TI BA II Plus Professional
Přes 130
neuvedeno
neuvedeno
Rozměry
78,7 x 127 x 15,2 mm
156 x 82 x 25 mm
154 x 84 x 16 mm
Hmotnost
116 g
117,4 g
151,8 g
10
10
10
přibližně po 10 min.
přibližně po 5 min.
přibližně po 5 min.
20 (2 x registry 0-9)
10 (registry 0-9)
+ Paměťový list
10 (registry 0-9)
+ Paměťový list
–
ü
ü
Vestavěné funkce
Displej
Počet číslic
Automatické vypnutí
Paměť
Registry pro ukládání dat
Vyvolání posledního výsledku (ANS)
Funkční vlastnosti
Interní přesnost výpočtů
Klávesnice
Režim zadávání dat
15 číslic
13 číslic
13 číslic
numerická
numerická
numerická
algebraický + RPN
algebraický
algebraický
–
ü
ü
Režimy kalkulátoru
Standardní režim + pracovní list
Číselné formáty
Počet desetiných míst
0 až 9
0 až 9
0 až 9
–
DEG/RAD
DEG/RAD
US mm-dd-rrrr,
EUR dd-mm-rrrr
US mm-dd-rrrr,
EUR dd-mm-rrrr
US mm-dd-rrrr,
EUR dd-mm-rrrr
ü
ü
ü
Výpočty se závorkami
ü
ü
ü
Goniometrické funkce
–
ü
ü
Cyklometrické a hyperbolické funkce
–
ü
ü
Logaritmus a exponenciální funkce
ü
ü
ü
Druhá odmocnina a mocnina, 1/x
ü
ü
ü
Výpočty s procenty
ü
ü
ü
Faktoriál
ü
ü
ü
Variace, kombinace
–
ü
ü
Generování náhodných čísel
–
ü
ü
Časová hodnota peněz (TVM)
ü
ü
ü
Amortizační tabulky
ü
ü
ü
Cena a výnos obligace do doby
splatnosti a k určitému datu
ü
ü
ü
Analýza cash flow
20 cash flow
24 cash flow
32 cash flow
Metody IRR, NPV
ü
ü
ü
Odpisové metody
Úhlové jednotky
Formát data
Volba symbolu desetinné čárky
(tečka, čárka)
Matematické funkce
Obchodní a finanční funkce
3 metody
6 metod
6 metod
Převody úrokové míry
ü
ü
ü
Marže, obchodní přirážka
ü
ü
ü
Výpočet bodu zvratu
–
ü
ü
Statistická analýza 1 a 2 proměnných
ü
ü
ü
Standardní odchylka, aritmetický průměr
ü
ü
ü
Regresní modely
Lin
Lin, Exp, Ln, Pow
Lin, Exp, Ln, Pow
Předpovídání, korelační koeficient
ü
ü
ü
∑x,∑x2,∑y,∑y2, ∑xy
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Statistické funkce
Datum a čas
Výpočty s daty
MORAVIA Europe, spol. s r.o. • Olomoucká 83, CZ – 627 00 Brno • phone: +420 541 422 511 • fax: +420 541 422 510 • e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

HP 10bII+ Finanční kalkulátor

HP 10bII+ Finanční kalkulátor HP 10bII+ Finanční kalkulátor Univerzální nástroj pro finanční výpočty i matematiku za příznivou cenu. Ať už jste student nebo profesionál ve světě financí, rychlý a výkonný kalkulátor HP 10bII+ je...

Více

Elementární funkce Polynomy

Elementární funkce Polynomy Každý polynom je racionální funkcí.Racionální funkce se nazývá ryzí, jestliže deg P < deg Q. Je-li tomu jinak (tedy deg P ≥ deg Q), pak je racionální funkce neryzí a dá se vyjádřit jako součet poly...

Více

Texas Instruments BAII Plus™ Professional

Texas Instruments BAII Plus™ Professional • Analýza cash flow pro až 32 různých plateb a až 4ciferné hodnoty opakování • Modifikovaná vnitřní míra výnosu (MIRR) • Vyhodnocování efektivnosti investice metodami NPV a IRR • 6 odpisových metod p...

Více

Texas Instruments BAII Plus™

Texas Instruments BAII Plus™ • Analýza cash flow pro až 24 různých plateb a až 4ciferné hodnoty opakování • Vyhodnocování efektivnosti investice metodami NPV a IRR • 6 odpisových metod pro stanovení výše odpisů a zůstatkové hod...

Více

50020 VESMÍRNÝ SURFER VESMÍRNÁ KOLEKCE TECHNICKÉ

50020 VESMÍRNÝ SURFER VESMÍRNÁ KOLEKCE TECHNICKÉ dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody výzkumu. Amortizační povrchy: písek,štěrk, kůra, umělý povrch (minimální tloušťka pro všechny sypké povrchy 300mm)

Více

Eulerovy zásluhy o reformu goniometrie

Eulerovy zásluhy o reformu goniometrie v Petrohradu podle návrhu Petra Velikého, Mikuláš a Daniel tam byli povoláni. A když první brzy zemřel, odcestoval do Petrohradu také Euler ve svých 20 letech původně na místo učitele fyziologie. A...

Více

Pomůcky do matematiky

Pomůcky do matematiky Hmotnost 99 g (EL-W531X), 106 g (EL-W531XH), 100 g (EL-W531XG)

Více

Porovnávací tabulka

Porovnávací tabulka TI-30X Pro MultiView

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Tuto možnost mu dává forward a většina dalších nástrojů hedgingu; jsou však nástroje, např. opce, které mají trochu odlišný efekt. Pozice banky: banka je prostředníkem Ve forwardovém (termínovém) o...

Více