Číslo 09/2014

Komentáře

Transkript

Číslo 09/2014
GET OUT OF
THE GROWTH
2015 TRAP!
EDITORIAL
3,0 × 3,5 m
Strana 3
GET OUT OF THE
GROWTH TRAP!
Skupina VGP a její partneři prodali
ve společném podniku portfolio
špičkových logistických aktiv v České
republice za 523 milionů eur. Toto
portfolio zahrnuje naši vlajkovou
loď, park v Horních Počernicích
a naše regionální aktiva v Liberci,
Hradci Králové, Mladé Boleslavi,
Nýřanech a Olomouci. Rád bych
vyjádřil svůj vděk za vynikající
vztahy, které za ta léta se všemi
našimi nájemníky vznikly.
venkovní těsnicí límec
nosnost 60 kN
Naším nejnovějším mottem je:
„Vymanit se z růstové pasti!“
Popravdě, nikdy není snadné prodat
něco, co jste dlouhodobě s tolika
plně automatický hydraulický
vyrovnávací můstek
odhodlanými lidmi budovali.
Celý náš výtěžek ale využijeme
pro podporu růstu skupiny VGP.
A protože jsme poskytovatelé
služeb, chceme tím napomoci
také růstu našich zákazníků!
V posledních týdnech a měsících
jsme investovali do řady nových
lokací jak v Německu, tak v Česku
a v současnosti působíme ve více
než dvaceti parcích v celé Evropě.
Doufáme, že Vás brzy budeme
moci uvítat v některém z našich
nových parků, ať už jako staré
známé, anebo úplně poprvé.
S přátelskými pozdravy
Jan Van Geet
manipulační plocha upravená
pro plně naložené 18 m dlouhé
nákladní vlečné vozy
zámková dlažba nakládacích prostor
vydává
VGP
Jenišovice 59
468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
tel.: 00420 483 346 060
[email protected]
www.vgpparks.eu
číslo 09, ročník VII.
redakce Jan Van Geet, Petra Roušarová
autoři textů FleishmanHillard Germany GmbH
fotografie archiv VGP, www.profimedia.com,
Foto RAF, www.fotoraf.cz,
Pavel Horák, www.phph.cz
Díla Mirko Reissera (DAIM)
strana 20 „DAIM – all directions“, sprej na zdi,
450 × 1350 cm / 2. 2007 / Exhibitionview: „still on and
non the wiser“ / Kunsthalle Barmen, Wuppertal, 11. 2. až
6. 5. 2007 / s laskavým svolením von-der-Heydt Museum /
REINKINGPROJEKTE / Foto MRpro
strana 21 a dále Mirko Reisser před dílem „DEIM – corner
to corner“, 20 × 12 m, Bologna, Itálie, 2012 / pro „Frontier –
– the line of style“ / s laskavým svolením Associazione
Culturale ALL WRITE / Foto Marco Monetti
strana 22 a dále „DAIMaround“, 11 × 9,8 m, Lüneburg,
2009 / ARTotale – Leuphana Urban Art Project /
s laskavým svolením Leuphana Universität Lüneburg /
REINKINGPROJEKTE / Foto MRpro
strana 22 a dále Mirko Reisser portrét / V pozadí: „DAIM –
– up and around“, Exhibitionview: „Street-Art – meanwhile in
design Markéta Hanzalová, www.colmo.cz
tisk ASTRON studio CZ, a. s.
MK ČR E 20480
deepest east anglia thunderbirds were go...“ / Von-der-Heydt
Kunsthalle Barmen, Wuppertal, 2011 / s laskavým svolením
von-der-Heydt Kunsthalle Barmen / REINKINGPROJEKTE /
foto Boris Niehaus (JUST) [CC-BY-SA-3.0]
strana 23 „Die Mauersprengung“, socha,
240 × 500 × 200 cm, 2006 / Exhibitionview: „[email protected]
CityNord“, Hamburk / s laskavým svolením [email protected]
CityNord / Galerie Peter Borchardt / Foto MRpro
03
04
06
08
10
12
14
16
18
20
24
27
2015
editorial
aktuality
projekt / MÍŘÍME NA SEVER NĚMECKA
byznys / V ZÁKULISÍ PŘÍSTAVU HAMBURK
exkurze / BRÁNA DO SVĚTA
quo vadis / DIRK STOOP: LOKALITA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM OVLADAČEM ÚSPĚCHU
náš tým / NOVÍ LIDÉ V TÝMU VGP
náš tým / SPRAVOVAT MAJETEK VGP JE RADOST
příběh značky / HARTMANN – RICO: POMÁHÁME LÉČIT
rozhovor / MIRKO REISSER: TAGY JSOU MOJE AUTOPORTRÉTY
sny / DOBRODRUZI BEZ HRANIC
pronájem
location3
Strana 4
AKTUALITY
Jedna z největších transakcí
za poslední desetiletí
Skupina VGP a její partner ve společném podniku, Tristan Capital
Partners, prodali pražské společnosti PointPark Properties portfolio špičkových logistických aktiv
a pozemků pro developerskou činnost za 523 milionů eur. Jde o jednu
z největších samostatných logistických transakcí v Evropě za posledních deset let. Skupina VGP bude
primárně reinvestovat svůj podíl
na příjmech z prodeje na klíčových trzích VGP ve střední Evropě
a především v Německu. Transakce
zahrnuje celkem 58 moderních logistických budov s celkovou pronajímatelnou plochou 627 000 m 2
a 36 hektarů pozemků pro developerskou činnost. Vše primárně
v okolí Prahy. Jádrem transakce je
VGP Park Horní Počernice, jeden
z největších logistických parků v ČR.
Stavbu tohoto parku jsme zahájili již
v roce 2006. „Tento obchod odráží
kvalitu toho, co jsme vybudovali
v minulosti, a umožňuje nám podstatně urychlit naše ambiciózní
růstové plány do budoucnosti,“ říká
generální ředitel skupiny VGP Jan
Van Geet. Provedená transakce podpoří růstovou strategii VGP, která se
AKTUALITY
stále více soustřeďuje na německý
trh, jenž se během předchozích
dvou let stal novou klíčovou oblastí
pro VGP. Prostředky z prodeje nám
umožní urychlit celostátní investice
a developerské činnosti pro projekty v Německu. Česká republika
se silnými plánovanými projekty
a nedávnými akvizicemi zůstane pro
skupinu VGP důležitým trhem i do
budoucna. Navíc bude VGP i nadále
spravovat nemovitosti a příslušenství portfoliu, které koupila společnost PointPark Properties.
VGP Park Horní Počernice
VGP Park Horní Počernice
location3
číslo 09, ročník VII.
VGP Park Nehatu
nám roste pod
rukama
VGP Park Nehatu je druhý estonský
VGP park ve výstavbě. Nachází se
na předměstí Tallinnu blízko přístavu a městského okruhu. Tallinn
a Estonsko obecně se v posledních letech velmi zotavily po ekonomické stránce, což způsobilo
výrazný nárůst poptávky po pronajímatelném prostoru ve VGP Parku
Nehatu. Tím se nám potvrdilo, že
jsme pro něj vybrali skvělé umístění. Výstavbu VGP Parku Nehatu
jsme zahájili v červnu 2013 akvizicí
pozemku o rozloze 110 000 m². Zatím
jsme dokončili první, plně pronajatou budovu o ploše 22 000 m². Další
budova o ploše 21 500 m², kde zbývají ještě poslední metry čtvereční
pro nové nájemníky, je ve výstavbě.
A na třetí budově, o ploše 7 500 m²,
kterou již máme zcela pronajatou,
právě začínáme pracovat. Jinými
slovy, během 12 měsíců skupina
VGP v Tallinnu úspěšně vystavěla
více než 50 000 m². Mezi nájemci
máme významná jména jako Boomerang Distribution OÜ, Freselle OÜ či
estonské ministerstvo obrany. A protože poptávka po pronajímatelných
2015
prostorách stále roste, nedávno jsme
zajistili další pozemek, který se stávající výstavbou sousedí. Zde chystáme
čtvrtou budovu o ploše přibližně
10 440 m², jejíž výstavbu chceme
zahájit brzy po začátku roku 2015.
Jakmile poslední budovu dokončíme,
bude VGP Park Nehatu zahrnovat
přibližně 61 000 m² plochy, čímž se
stane největším moderním industriálním areálem v Estonsku.
VGP Park Nehatu
Pololetní výsledky za rok 2014
Solidní výkon upevňuje růstovou strategii
Během prvního pololetí 2014 skupina
VGP podala solidní výkon v developerských aktivitách, pronájmu a službách
správy nemovitostí a příslušenství.
Zahájení aktivit skupiny v Německu
posílily další podepsané pronájmy
a nově dokončené developerské projekty, případně projekty těsně před
dokončením. Potenciální projekty
pro budoucí pronájmy a developerskou činnost v Německu se dařilo
realizovat, což se odrazí v podepsání významných nových nájemních
smluv a startu nových developerských projektů ve druhém pololetí 2014. Provozní aktivity přinesly
čistý zisk ve výši 43,4 milionu EUR
(2,33 EUR na akcii) za období končící 30. června 2014 oproti čistému
zisku 9,1 milionu EUR (0,49 EUR na
Strana 5
akcii) za stejné období předešlého
roku. Zvýšení poptávky po pronajímatelné ploše způsobilo podepsání
nových nájemních smluv celkem za
více než 7,0 milionu EUR. Od zahájení činnosti v Německu před přibližně 18 měsíci skupina VGP úspěšně
uzavřela již více než 3,5 milionu
EUR v nových uzavřených a budoucích nájemních smlouvách ke konci
června 2014. Také v ostatních zemích,
kde je skupina VGP aktivní, probíhají její činnosti dobře – Rumunsko a Estonsko měly vynikající první
pololetí. Portfolio nemovitostí skupiny ke konci června 2014 dosáhlo
96,7% míry obsazenosti (vyjma
přidružených společností) oproti
96,9 % k 31. prosinci 2013. Uzavřené
a budoucí pronájmy po přepočtu na
rok se zvýšily na 13,0 milionu EUR ke
konci června 2014 (oproti 10,4 milionu EUR k 31. prosinci 2013). Investiční portfolio nemovitostí sestává
z 15 dokončených budov představujících 214 287 m² pronajímatelné plochy a z dalších 8 budov ve výstavbě,
které představují 121 148 m² pronajímatelné plochy. Během prvního
pololetí 2014 skupina VGP pokračovala v rozšiřování svého portfolia
pozemků a získala 584 000 m² nových
pozemků pro developerskou činnost v Německu. Skupina měla navíc
ke konci června pozemky o rozloze
238 000 m² (152 000 m² v Německu)
vybraných a částečně zamluvených pozemků k rozvoji pozemkového portfolia a k podpoře projektů
ve výstavbě. Čisté ocenění portfolia
nemovitostí k 30. červnu 2014 ukázalo čistý nárůst z ocenění v hodnotě 40,9 milionu EUR oproti čistému
nárůstu z ocenění ve výši 7,4 milionu
EUR k 30. červnu 2013, což odráželo
zlepšující se tržní podmínky a zvýšenou atraktivitu špičkových logistických budov pro investory.
location3
Strana 6
PROJEKT
PROJEKT
Strana 7
Bez semaforu a p římo u d álnice
Vizualizace VGP Park Hamburg
VGP Park Hamburg sestává přibližně
z 80 hektarů a nachází se 20 kilometrů jižně od Hamburku na dálnici A1
Hamburk–Brémy u sjezdu na Rade.
„Z této lokality mají klienti dobrý
přístup na hlavní silnice ve směru
na Brémy, do Hannoveru a Berlína
stejně jako na A21 a A20 na Lübeck-Travemünde a Rostock. Navíc nemusí
překonávat obvyklé dopravní překážky vnitřního města Hamburku,
jako například tunel pod řekou Labe
nebo most Köhlbrand. To klientům
šetří náklady na přepravu zboží,“
vysvětluje Jan Van Geet. Navíc trasu
z kontejnerového terminálu Altenwerder do areálu nebrzdí žádné
semafory. Lokace je už nyní velice vyhledávaná díky své jedinečné poloze
na pomezí severní a východní Evropy.
Mezi stávající nájemníky patří společnosti Lidl, DHL, Geodis a C&A.
VGP Park Hamburg ve výstavbě
Řešení na míru
MÍŘÍME NA SEVER
NĚMECKA
V loňském roce podepsala VGP smlouvu o koupi pozemků v lokalitě Rodgau, letos na jaře
do jejího portfolia přibylo 51 hektarů v Hamburku. Tímto krokem skupina pokračuje ve své
strategii posilování pozic na území Spolkové republiky Německo.
Až do roku 2012 se skupina VGP soustředila hlavně na působení v České
republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v Pobaltí. Loni
padlo rozhodnutí zaměřit se také na
Německo a jeho průmyslové okolí.
Jako prioritu jsme si stanovili rozšířit naše pozemky, přičemž jsme cílili
hlavně na průmyslové oblasti. „Německo i Polsko mají ekonomiky, jejichž růst přesahuje průměr zemí Evropské unie. To vede k výrazně vyšší
potřebě pronajímatelných ploch.
Několik stávajících i potenciálních
nájemců už od nás požadovalo rostoucí aktivitu právě na těchto trzích,“
vysvětluje Jan Van Geet, generální
ředitel VGP.
location3
Druhý park vyroste u H amburku
Prvním areálem, který jsme začali
v Německu budovat, je VGP Park Rodgau, jehož celková plocha bude činit
220 000 m². Tento park přiléhá k silnici B45 a je pouhých 23 kilometrů od
mezinárodního letiště ve Frankfurtu.
Další logistické centrum jsme začali
realizovat u severoněmeckého Hamburku, který je největším německým
námořním přístavem a hlavním přístavem pro kontejnerové a nadgabaritní
zboží. Jako jeden z předních evropských uzlových přístavů zaměřených
na kontejnerovou dopravu nabízí nejkratší a nejrychlejší spojení se všemi
ekonomickými centry v Německu,
severní, střední a východní Evropě,
Rakousku a Švýcarsku a nejlepší námořní přepravu do všech zámořských
míst. Objem zboží, které se v největším
německém námořním přístavu Hamburk ročně odbaví, činí více než 139 milionů tun ročně.
„Jsme velice rádi, že jsme pozemek
v Hamburku získali. Tato transakce
nám poskytla solidní základnu v Německu a představila VGP jako silného
místního developera. Spolu s naším
německým týmem, který se rychle
rozrůstá, se těšíme z našich prvních
nájemců. Mezitím v souladu s naší
strategií stále hledáme další špičkové
lokace v okolí velkých, ekonomicky
silných aglomerací v Německu,“ říká
Jan Van Geet.
číslo 09, ročník VII.
Po dokončení výstavby bude VGP Park
Hamburg jedním z největších souvislých komerčních logistických areálů
v Německu. Všechny pozemky disponují stavebním povolením pro developerskou činnost a jsou vybavené
veškerou nezbytnou infrastrukturou,
umožňující skupině VGP vystavět přibližně 210 000 m² špičkových semi-industriálních nemovitostí. Park nabízí jednotky od malých, ve velikosti
1 000 m2, až po na míru šitá řešení pro
velké logistické společnosti. Prostory
jsou vhodné pro logistické služby, lehkou výrobu i obchodní činnosti.
VGP Park Hamburg ve výstavbě
Pozor, na trase je zácpa
A ještě jednu unikátní výhodu nabídne klientům park VGP. Tou je
napojení areálu na dopravní systém
DIVA (Dynamische Information zum
Verkehrs-Aufkommen), který monitoruje dopravní situaci od přístavu
dále a informuje řidiče na obrovských čtyřmetrových elektronických
displejích o aktuálních problémech.
Jeden z těchto panelů je umístěn
hned u výjezdu z parku, takže řidič
kamionu vidí, jak dlouho by se zdržel
v zácpě. Pokud se rozhodne vyčkat,
až se situace zklidní, může si zajít na
občerstvení k čerpací stanici, která se
nachází hned naproti areálu.
2015
VGP Park Hamburg v provozu
location3
Strana 8
BYZNYS
V ZÁKULISÍ
PŘÍSTAVU HAMBURK
Nový VGP Park Hamburk leží jen 20 kilometrů
směrem na jihozápad od města Hamburk. Tuto polohu
jsme nevybrali náhodou. Díky strategicky výhodné
pozici v místech, kde se Labe vlévá do Severního
moře, se nachází také Přístav Hamburk – jeden
z nejdůležitějších dopravních uzlů Německa.
V rozhovoru nám pan Jens-Erik Wegner, vedoucí pozemní infrastruktury
Přístavu a člen výkonné rady, pověděl
o infrastruktuře a zvláštnostech této
logisticky významné oblasti.
Q
Jaký byl loni celkový
objem překládaného zboží
v Přístavu Hamburk?
V roce 2013 vzrostl objem překladů
v Přístavu Hamburk na 139 milionů tun, což představuje nárůst
o 6,2 procenta. Jako největší univerzální přístav v Německu jsme vykázali nadprůměrný růst jak u překládky obecných nákladů s celkovým
objemem 96,8 milionu tun (nárůst
o 5,7 procenta), tak u překládky velkoobjemových nákladů o objemu
42,3 miliony tun (nárůst 7,2 procenta). V roce 2014 očekává náš marketingový tým další nárůst objemu
přeložených námořních nákladu.
Hledáme inovativní nápady, jak
využít růstový potenciál přístavu
a v dlouhodobém měřítku posílit
a rozvinout jeho mezinárodní pozice.
Abychom tohoto dosáhli, musíme
nejen uspokojit současnou poptávku,
ale také myslet na budoucnost.
V Hamburku jsme se proto začali
v rané fázi zaměřovat na moderní
IT procesy a v této cestě budeme
pokračovat.
Q
Na jakých projektech
v oblasti infrastruktury,
ať už na zemi či na moři, Přístav
Hamburk nyní pracuje?
BYZNYS
Aktuální je pro nás několik projektů
pozemní infrastruktury, jako například zvedací most Rethe. Bude to
největší zvedací most svého druhu
v Evropě. V červenci 2014 na něj byly
instalovány ventily. Na programu také
je nový železniční most v Kattwyku.
Oba mosty jsou nyní ve výstavbě
a měly by pomoci redukovat zácpy
a zlepšit plynulost provozu. Nabídnou také alternativní trasy k velmi
vytíženému mostu Köhlbrand.
Jak zajišťujete udržitelný
rozvoj Přístavu Hamburk?
location3
Přístav Hamburk je jedním
z největších a nejdůležitějších
mořských přístavů světa.
Proč? Čísla mluví za vše:
Mohl byste vysvětlit svůj
koncept řízení dopravy směrem k optimalizaci její plynulosti?
Máte plány na zlepšení přímých
spojení s okolními oblastmi?
Naším cílem je vytvořit smartPORT,
tedy inteligentní přístav. Slovo
„smart“ představuje výměnu takových informací, které pomohou zlepšit kvalitu a efektivitu přístavu jako
důležité součásti dodavatelského řetězce. To zahrnuje inteligentní řešení
plynulosti dopravy a zboží v přístavu,
a to nejen z ekonomického pohledu,
ale také s ohledem na životní prostředí. Chceme kombinovat informace o silnicích, vodních cestách
a železnicích s naší mobilní infrastrukturou, abychom v našem přístavu zajistili optimální přístup k informacím všem stranám. To se může
Zvedací most Rethe ve výstavbě / Zdroj: HPA
podařit, jen pokud se zapojí všichni.
Proto jsme začátkem roku nainstalovali první informační tabuli DIVA
v logistickém parku mimo přístav. Ta
zobrazuje hustotu dopravy v Přístavu
Hamburk. Je to pro nás další krok
k efektivnějšímu navádění dopravy
v přístavu.
Q
Přístav Hamburk
číslo 09, ročník VII.
Přístav má rozlohu 7 200 hektarů,
což se rovná desetině rozlohy
Hamburku.
Přístav Hamburk navzájem spojuje
950 přístavů ve 178 zemích.
Na provozu přístavu je přímo
a nepřímo závislých 156 000 lidí.
Tolik pracovních míst totiž
pracovních míst zde Přístav
Hamburk vytvořil – to přibližně
odpovídá počtu obyvatel Plzně.
VÝKONNOST
Přístav Hamburk každoročně
využije přibližně 10 000 lodí.
V roce 2011 byl celkový objem
zboží přeloženého v Přístavu
Hamburk 132,2 milionu tun.
Přístavem denně projede více než
200 nákladních vlaků a 5 000
nákladních automobilů, což z Hamburku dělá největší železniční přístav
Evropy a druhý největší na světě.
První informační tabule DIVA zobrazuje hustotu dopravy v Přístavu Hamburk / Zdroj: HPA
S jakým zbožím se v Přístavu
nejvíce pracuje a odkud
vlastně pochází?
Jde o různé typy zboží. Hamburk je
kupříkladu největším přístavem pro
dovoz kávy v Evropě a také největším evropským centrem obchodu
s farmaceutickými materiály. Světový
význam má i pro překládku čaje, kakaa, kávy a koření. V roce 2013 byla
zdaleka nejvýznamnějším obchodním
partnerem Přístavu Hamburk Čína,
po ní Rusko a Singapur.
Q
PŘÍSTAV HAMBURK:
CO JSTE NEVĚDĚLI
Q
Q
Strana 9
Jaký vliv má dopravní
a logistická infrastruktura
v okolí na růstovou strategii a cíle
Přístavu Hamburk?
Hamburk má také skvělé spojení se
železnicí, která je šetrná k životnímu
prostředí. V současnosti získáváme
30 procent výnosů ze zboží v Přístavu Hamburk právě díky efektivní
železniční síti přístavu a národní
2015
železniční síti. Takové míry nedosahuje žádný jiný evropský přístav.
Q
Jak důležitá jsou pro
Přístav spojení s blízkými
logistickými a průmyslovými
nemovitostmi a parky?
Význam Přístavu Hamburk v přepravním řetězci sahá daleko za nakládání a vykládání. Kromě samotné
manipulace se zbožím nabízí Přístav
další služby jako uskladnění, uvedení
do provozu, konsolidaci a distribuci
zboží. Logistické lokace s atraktivní
infrastrukturou na území Přístavu
i mimo něj jsou pro nás důležité,
abychom mohli uspokojit vysokou
poptávku po logistických službách
v okolí Hamburku.
PARTNEŘI
1 700 dopravních společností
sídlí v Hamburku.
20 z 25 největších společností
světa provozujících nákladní
lodě má evropské sídlo nebo
pobočku se sídlem v Hamburku.
Na železniční síti přístavu
operuje více než 110 železničních
společností, což je světový rekord.
PŘÍSTAV V KILOMETRECH
Součástí přístavu je silniční
síť o celkové délce 140 km.
Přístav Hamburk také vlastní
304 km železnic a 880 bodů.
K oblasti přístavu náleží také 12 km
pláží podél Labe, a Přístav odpovídá
za jejich správu a udržování.
Je nutné pravidelně kontrolovat
49 km přístavních stěn.
Přístav Hamburk s ostrovy na
Labi spojuje více než 130 mostů,
kromě nich tu najdeme
i další pontonové mosty.
location3
Strana 10
EXKURZE
EXKURZE
HAMBURK A PODNIKÁNÍ
— V Hamburku se za rok registruje více
než 22 000 nových firem. To je nejvíce
v Německu.
— Přes 3 000 exportních firem dělá
z Hamburku srdce německého
zahraničního obchodu.
— Hamburg je třetí největší centrum
civilního leteckého průmyslu na světě.
— V Hamburku sídlí přibližně
400 čínských společností, díky
čemuž je na špičce lokací pro
čínské podniky v Evropě.
— V metropolitní oblasti Hamburku více
než 12 500 logistických společností
zaměstnává přibližně 395 000 lidí.
Strana 11
Přístav Hamburk
Zdroj: Logistics Initiative Hamburg
Hamburk
BRÁNA DO SVĚTA
Čistě objektivně vzato můžeme říci, že Hamburk nabízí
mnoho příležitostí, o nichž si ostatní města mohou
nechat jen zdát: malebné umístění na soutoku řek Alster
a Labe, přístav, který vystihuje město – kosmopolitní
a multikulturní exportní motor německé ekonomiky.
největší přístav v Evropě a je jedním z nejvýznamnějších evropských
překladišť papíru, je také největším
obchodním místem pro obchod s farmaceutiky, největším světovým přístavem pro dovoz kávy, jedním z největších překladišť koření a obsahuje
také největší světový sklad koberců.
Dnes se toto hanzovní město může
pochlubit zajímavou architekturou,
velkou řadou muzeí i zelenými parky,
a samozřejmě může být pyšné, že
je jedním z největších dopravních
uzlů. Není divu, že díky jeho strategickému umístění při ústí Labe
do Severního moře získal Hamburk
přízvisko „Brána do světa“. Z těchto
důvodů není překvapením, že se skupina VGP rozhodla vybudovat svůj
Lodě, vlaky, letadla...
location3
další logistický park v těsné blízkosti
tohoto velkolepého města.
Ve středověku patřil Hamburk do
spolku Hanza, který sdružoval významné přístavy a obchodní města
v severním Německu, Pobaltí a okolí.
Co se velikosti týče, Hamburk si může
připsat několik prvenství. Kromě
toho, že je s téměř 1,75 milionem
obyvatel druhým největším německým městem, nachází se tu druhý
Hamburk a jeho doprava jsou neoddělitelnými partnery. Ale Hamburk
je také největším německým centrem
civilního leteckého průmyslu – v celé
Evropě patří toto prvenství francouzskému městu Toulouse. Letecký komplex Hamburského metropolitního
regionu obsahuje kromě dvou gigantů
v tomto průmyslu, společnostem Airbus a Lufthansa Technik, a Letiště
Hamburk, také více než 300 většinou
středních dodavatelů, a řadu výzkumných a vzdělávacích institucí. V oblasti
výzkumu a vývoje ve výrobě letadel
zde pracuje přibližně 40 000 vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců, a tvoří
tak třetí největší světové centrum
civilního leteckého průmyslu. Hustota zdejší sítě železničních spojů
Hamburk těží hlavně z přepravy
nákladních kontejnerů. Ale ekonomická krize v roce 2009 dopadla
také na Hamburk a jeho přístav. Trvalo dva roky, než se z útlumu zotavil, ale v roce 2013 dosáhl překladu
139 milionů tun námořního zboží,
a tak opět obhájil příčku patnáctého
největšího kontejnerového přístavu
na světě.
číslo 09, ročník VII.
pro nákladní vlaky je jedinečná nejen
v Německu, ale v celé Evropě. Podle
informací Logistické iniciativy Hamburk se odhaduje, že v roce 2015 bude
přístav překládat až 500 nákladních
vlaků každý den. Přístav navíc letos
v srpnu spojila s čínským městem
Čeng-čou přímá železniční linka,
která vede přes Kazachstán, Rusko,
Bělorusko a Polsko. V budoucnu budou touto trasou cestovat kontejnery
za pouhých 15 dní.
Skutečný klenot pro turisty
Logistika chytila druhý dech
Přístav Hamburk je největším zaměstnavatelem v metropolitní oblasti. Je proto sotva překvapivé, že
pracovnímu trhu v Hamburku vévodí
průmysl, který není takovou měrou
Romantický pohled na Hamburk
2015
zastoupen v žádném německém
městě: logistika. V této oblasti vzniká
nejvíce nových pracovních míst.
Není divu, toto město je z hlediska
dopravní dostupnosti snem každého
investora. Kromě zmíněného přístavu a železniční sítě se pouhých
11 kilometrů od centra nachází Letiště Hamburk. Odsud nabízí šedesát
leteckých společností spojení do více
než sto dvaceti destinací.
Toto severoněmecké hanzovní město
má mnoho co nabídnout nejen podnikatelům a obchodníkům, ale také
turistům. Díky řadě atrakcí a přirozenému šmrncu je návštěva přístavního
města mimořádná. Čtvrť St. Pauli,
která obsahuje i vyhlášený bulvár Reeperbahn plnou barů, sex shopů a kasin, je jedním z příkladů, čím může
město přitahovat turisty. Ale největším lákadlem turistů je historická část
města poblíž starého přístavu, která
je dnes oblíbeným cílem lodí městské dopravy a mnoha vyhlídkových
lodí. Na své si tu přijdou i obdivovatelé architektury, například spousta
mostů, kterých se v Hamburku nachází 2 428. Kam se na to hrabou Benátky nebo Amsterodam! Nejdelším
mostem v Hamburku je Köhlbrandbrücke dlouhý 3 618 metrů, ale na něj
se ale dostanete pouze autem. Díky
jeho světlé výšce 53 m pod ním mohou proplouvat lodě i za přílivu, takže
zásilka do Hamburského přístavu se
nikdy nezpozdí.
location3
Strana 12
QUO VADIS
QUO VADIS
VGP expanduje na různé trhy a buduje několik nových hal zároveň.
Pomohl jí vstup na burzu i to, že se
firmy otřepávají z krize a hledají
vhodné sklady a kanceláře na těch
nejlepších místech.
Q
Jaká je teď finanční
situace firmy?
Skupina VGP měla vždy silnou
finanční pozici. K 30. červnu 2014
vlastnila kapitál ve výši 209,4 milionu
eur, celková aktiva ve výši 423,6 milionu a bankovní dluh 165,3 milionu.
Politika skupiny se vždycky snažila
pracovat v rámci ukazatele zadlužení
v poměru 2:1, což je poměr čistého
dluhu a vlastního kapitálu.
Q
DIRK STOOP:
Lokalita je nejdůležitějším
ovladačem úspěchu
„Je těžké balancovat mezi podnikatelským nadšením
a regulacemi, které se na nás jako na akciovou
společnost valí,“ říká finanční ředitel a šéf pro vztahy
s investory společnosti VGP Dirk Stoop. Při rozhovoru
otevírá víko pokladny a potvrzuje, že VGP má nyní
stabilní a silnou finanční pozici.
location3
Jaké investice v poslední
době VGP nejvíce pomohly?
Ačkoli se od počátku zaměřujeme na
Českou republiku, náš domovský trh
a další země střední Evropy, od roku
2013 jsme výrazně rozšířili německé
portfolio, kde bychom se chtěli stát
předním developerem. Nyní nás najdete v Hamburku, Bingenu, Frankfurtu, Berlíně, Mnichově a Lipsku
a stále hledáme řadu dalších strategicky umístěných pozemků. Celkově
máme v Německu více než 1,5 milionu metrů čtverečních, dovolují
nám pronajmout 700 000 m2 plochy.
Také jsme otevřeli kancelář v Düsseldorfu. Kromě Německa jsme aktivní i v Estonsku, kde jsme v roce
2013 koupili pozemek o rozloze asi
110 000 m2. První, plně pronajatá
budova o velikosti 22 000 m2, byla
dokončena. Další budova o velikosti
21 500 m2 (téměř plně pronajata) je
ve výstavbě a poslední budova (plně
pronajata) se začíná realizovat. Jinými slovy, za posledních 12 měsíců
v Estonsku úspěšně realizujeme více
než 50 000 m2
na atraktivních místech pozemek za
rozumné ceny, Máme ale v různých
zemích své lidi, kteří nám pomáhají
zajímavé lokace hledat. S ohledem na
celkové tržní podmínky v semi-industriálních a logistických trzích vidíme
jasný nárůst poptávky po pronajímatelné ploše téměř všude, kde jsme
aktivní. Poptávka se podstatně zvýšila
během posledních šesti měsíců a vyústila k prodeji našeho 20% podílu ve
společnostech VGP CZ I. a VGP CZ II.
v České republice. Prostředky z tohoto
prodeje budou převážně investovány
do nákupu nových pozemků.
Q
Pracoval jste také pro velkou
korporaci jako Ontex. Nyní
jste v rodinné firmě. Jaké jsou
v řízení těchto podniků rozdíly?
Ve VGP je důležité najít rovnováhu
mezi podnikatelským duchem a regulačními požadavky, které jsou na
naší skupinu kladeny jako na akciovou skupinu. Bez podnikatelského
ducha a vůle řešit potenciální problémy by bylo velmi obtížné pracovat v týmu. Struktura rozhodování je
VGP velmi plochá, což nám umožňuje
rychle řešit provozní problémy, sejít
se ve velmi krátké době k jednání,
aniž bychom museli psát zdlouhavé
interní poznámky. V dnešním rychle
měnícím se světě potřebují i naši klienti naši okamžitou reakci.
DIRK STOOP O SOBĚ
Jsem ženatý a mám dvě dcery ve věku
17 a 15 let. Žijeme v Bruselu v Belgii.
Když čas dovolí, rád jezdím na kole.
V zimě miluji lyžování v Alpách. Naše
rodinná dovolená, to je hlavně objevování
nových kultur a zemí. Než jsem se připojil
k týmu VGP, trávil jsem většinu své
kariéry v různých finančních pozicích
pro mezinárodních společností. U jedné
z nich, v Londýně, jsem zůstal čtyři roky.
začali s procesem IPO na začátku roku
2007, byly finanční trhy stále ve velmi
dobrém stavu. IPO, tedy první veřejná
nabídka akcií, je poměrně zdlouhavý
proces a když jsme byli připraveni
vstoupit na trh, ukázaly se první náznaky finanční krize. Přes obtížné
finanční podmínky na trhu jsme se ale
rozhodli s IPO pokračovat a s odstupem času to bylo velmi dobré rozhodnutí. Dovolilo to naší skupině restrukturalizovat se interně, zavést řádné
řídící rámce a správné vykazování
Strana 13
podle Mezinárodních účetních standardů. Výhody tohoto rozhodnutí vidíme téměř každý den během diskusí
se stávajícími, ale i potenciálními nájemci, s dodavateli i s investory VGP je
kótovaná na bruselské burze Euronext a na hlavním trhu pražské Burzy
cenných papírů.
Q
Jak se nyní VGP na burze daří?
Kapitálové trhy jsou i nadále
složité a pro společnosti jako VGP se
tento trh považuje za uzavřený. To
je také důvod, proč jsme se zaměřili
na alternativní možnosti financování
a rozhodli se v červenci 2013 a prosinci 2013 vydat dva dluhopisy v celkové výši 150 milionů eur. V červnu
2013 jsme vydali 4letý dluhopis
v hodnotě 75 milionů eur a v prosinci 2013 to byl 5letý dluhopis, také
ve výši 75 milionů eur. Oba dluhopisy měly obromný úspěch, protože
nabízený objem byl více než 3krát
přepsán.
Q
Byl jste v týmu, který
realizoval vstup VGP na
burzu. Co bylo nejsložitější?
Situace na trhu v době primární
emise byla velmi obtížná. Když jsme
VGP Park Hamburk ve výstavbě
Q
Jaká je situace na trhu
s nemovitostmi, je složité
získat pozemky pro stavbu?
VGP tráví spoustu času zajišťováním
pozemků na těch nejlepších místech.
To je také důvod, proč se tento časopis jmenuje VGP Location. Lokalita je podle nás jedním z důležitých,
ne-li dokonce nejdůležitějším ovladačem úspěchu. Není snadné najít
číslo 09, ročník VII.
VGP Park Hamburk ve výstavbě
2015
VGP Park Hamburk ve výstavbě
location3
Strana 14
NÁŠ TÝM
NÁŠ TÝM
Noví lidé v týmu VGP
Strana 15
VGP Industriebau GmbH:
Náš tým v Německu
LUCIE HLAVÁČOVÁ, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
JENIŠOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Než Lucie přišla do VGP, vedla tým pracovníků a navrhovala šperky v bižuterii
Pearl Bohemica. Pracovala také jako projektantka a asistentka v Ateliéru
pasivních domů. Její největší životní radostí je dcerka Ella. Lucie má netradiční
koníčky. Vyrábí ruční papír a fotografuje hezky postaru na analog a černobílý film.
NAĎA KOVÁČIKOVÁ,
COMMERCIAL OFFICER
PRO SLOVENSKO
Už během studia na Fakultě mezinárodních
vztahů na Ekonomické univerzitě v Bratislavě
sbírala Naďa pracovní zkušenosti ve
společnostech VÚB banka nebo Skyeurope.
Poslední 4 roky měla na starosti pronájem
prostorů v Lozorně, Žilině a v nových
rozvíjejících se lokalitách ve společnosti
PointPark Properties. Naďa je zkušená cestovatelka a za vzděláním neváhala
vyrazit za hranice. Studovala třeba v Austrálii nebo na exotickém Tchaj-wanu.
WILM SCHWARZPAUL
PETER THON
MARTIN BRUNS
INGO LENSING
AXEL KÜPPERS
ASTRID METZGER
DARIUS SCHEIBLE
CHRISTINE QUINT, ÚČETNÍ
DÜSSELDORF, NĚMECKO
Christine se narodila a vyrostla v městečku
Mettmann u Düsseldrofu. Po škole pracovala
několik let jako účetní, než se jí narodily dvě děti a začala se starat o rodinu. Pro
VGP pracuje od dubna 2014. A že toho nemá na starosti zrovna málo. Christine
je zodpovědná za účetnictví a výplatní pásky pro všechny VGP Parky v Německu.
Kromě toho skvěle vaří, ráda pracuje na zahrádce, čte a chodí na výlety.
NIKOL RANDÁKOVÁ, RECEPČNÍ
JENIŠOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Dvaadvacetiletá absolventka oboru cestovní
ruch a veřejná správa na obchodní akademii
Nikol po skončení studia pracovala ve
společnosti Partners. K nám na pozici recepční
nastoupila před prázdninami. Nejspíš byste to
do ní neřekli, ale Nikol má ráda fotbal, který
dokonce hraje.
MARTIN BRUNS, PROJEKTOVÝ MANAŽER
Čtyřicetiletý Martin je ženatý, má dvě děti a s rodinou žije v Düsseldorfu. Vystudoval
Technickou univerzitu v Braunschweigu a kariéru začal před 13 lety jako projektový manažer
a konzultant v oblasti infrastruktury. V roce 2007 mu Metro Properties nabídlo zajímavé
místo a v posledních dvou letech převzal zodpovědnost za jeden z největších projektů Metra,
nový retail park v Essenu, kde zastával pozici commercial project developera. Ve volném čase
jezdí Martin s větrem o závod, baví ho totiž windsurfing.
PETER THON, PROJEKTOVÝ MANAŽER
Ještě než se vrhl na architekturu, vzal to Peter oklikou přes medicínu, kde strávil dva
roky. Nakonec si ho ale k sobě archiktektura stejně povolala. Studoval v Düsseldorfu
a v New Yorku na prestižní Parons School of Design. Má na kontě velké množství
budov od návrhů a vizualizací až po vedení celého projektu. Peter žije v Düsseldorfu,
je svobodný a má jednoho potomka.
INGO LENSING, PROJEKTOVÝ MANAŽER
Po studiu na Technické univerzitě v Braunschweigu pracoval Ingo 18 let jako projektový
manažer a konzultant na nejrůznějších projektech od dopravní infrastruktury po projekty na
ochranu životního prostředí. Se svými hlubokými znalostmi a zkušenostmi nastoupil v únoru
2014 do VGP. Ingo je sportovec tělem i duší, má rád závodní cyklistiku, lyžuje, a také ho baví
focení. Žije kousek od Hamburku a má tři děti ve věku 3, 7 a 9 let.
location3
číslo 09, ročník VII.
2015
ASTRID METZGER,
OFFICE MANAGER
Během své kariéry Astrid často
zastávala pozice vedoucí kanceláří,
nejčastěji v právních firmách. Astrid žije
v Düsseldorfu, hlavním městě německé
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.
Mezi její zájmy patří četba a hudba. Moc
si užívá také cestování. Říká o sobě, že je
velmi zodpovědný a komunikativní člověk.
AXEL KÜPPERS,
PROJEKTOVÝ MANAŽER
Axel v roce 2004 dokončil studium na
Peter Behrend School of Architecture
v Düsseldorfu. Než zakotvil ve VGP,
pracoval pro různé architektonické
kanceláře jako plánovací inženýr, mimo
jiné i v Real SB-Warenhaus, které je členem
Metro Group. Axel je ženatý a má dvě děti.
Volný čas tráví společně s rodinou, nebo se
oddává své vášni plachtění.
location3
Strana 16
NÁŠ TÝM
NÁŠ TÝM
Strana 17
JIŘÍ MEJDRECH (JM) Staráte se o to,
aby byl zajištěný bezproblémový
chod objektů. Plánujete a zajišťujete
nezbytné investice do oprav, staráte se o revize a dodržování všech
činností podléhajících legislativě.
Připravujete vyúčtování za služby
a energie, řešíte pojistné události,
reklamace a podobně.
Q
Jak se dobrá správa budov
liší od špatné?
JV Je rozdíl, jestli něco děláte pro
peníze, nebo proto, aby věci správně
fungovaly a proto, že vás to baví.
Když se to daří, pak přijdou i peníze. Od určitého rozsahu spravovaných nemovitostí musíte mít na práci
podpůrný systém, nejde to řešit na
koleni s jednou, dvěma tabulkami.
Ve VGP jsme v roce 2010 do takového systému investovali a průběžně
tuto aplikaci vylepšujeme a nabízíme
i našim nájemcům. Devizou VGP vždy
byli její zaměstnanci. Jsou pro nás na
prvním místě a u toho zůstaneme.
JM Opravdu kvalitní správní firmu
poznáte například v momentě, kdy se
majitel rozhodne nemovitost prodat
a je spokojený s výsledným číslem
prodeje. Vaše práce z pozice správy
majetku byla odvedena maximálně
efektivně a majetek na hodnotě
neztratil.
SPRAVOVAT MAJETEK
VGP JE RADOST
„Pokud dobře funguje správa budov, vede to ke
zvyšování hodnoty majetku,“ říká Jakub Vodrážka,
jednatel společnosti VGP FM Services, která spravuje
naše budovy. K rozhovoru jsme přizvali i Jiřího
Mejdrecha, jednatele společnosti SUTA. Ta pro
VGP zabezpečuje kompletní facility služby.
Q
Co všechno obnáší správa
budov?
JAKUB VODRÁŽKA (JV) Správa budov je komplexní soubor činností,
které vedou k udržení, v ideálním
location3
případě ke zvyšování hodnoty spravovaného majetku. Správa také zajišťuje plnění provozních požadavků
majitelů nebo nájemců spravovaných
nemovitostí.
Q
Kde se dá ve správě budov
efektivně ušetřit a kde
naopak šetření není na místě?
JV Je známou a z vlastní zkušenosti
i potvrzenou skutečností, že náklady
na opravy neudržovaného zařízení
jsou v konečné fázi výrazně vyšší než
náklady průběžně, ale účelně vynakládané na pravidelnou údržbu
a servis takového zařízení. Šetření
u VGP vychází z velkého rozsahu
stejných či velmi podobných budov
a hromadného nakupování služeb.
JM Záleží na tom, o jakou spravovanou nemovitost se jedná. Pokud spravujete majetek, kde majitel nešetřil
na vstupech při výstavbě, je to radost.
V opačném případě je noční můrou,
protože se můžete ocitnout ve spirále
oprav, reklamací, poruchových technologií atd. Správa majetku je běh na
dlouhou trať. Neplánujete na měsíc či
rok, ale na léta dopředu. Šetříte tak
číslo 09, ročník VII.
MÍT VĚCI POD KONTROLOU
„Firma VGP FM Services, s.r.o.,
vznikla z přirozené potřeby spravovat
developerské aktivity VGP. Šlo především
o to, mít kontrolu nad stavem budov,
které nadále zůstávají v majetku VGP
a také řádně zabezpečovat servis pro
nájemce,“ říká jednatel společnosti
Ing. Jakub Vodrážka
v dlouhodobých horizontech. Krátkodobé šetření není žádoucí.
Q
Zásady správy budov máte
zapsané ve Správné knize.
JV Všichni známe Červenou knihu,
někdo má Bílou knihu, my ve správě
VGP máme tu Správnou. Kniha definuje standardy VGP v oblasti správy
a údržby, vznikla teprve v letošním
roce a je prací celého týmu kolegů
z úseku správy majetku.
Q
Jak se tento dokument
používá v praxi, jak se s ním
konkrétně pracuje?
JV Správná kniha obsahuje a popisuje postupy údržby „od podlahy až
po střechu“. Dozvíte se, jaký je požadovaný stav komunikací, chodníků,
travních ploch, keřových a stromových skupin, termíny pro revize a ostatní nezbytné a související
činnosti, které nám třeba legislativa
přímo nenařizuje, ale je nutné je provádět, jako například čištění střech
a podobně.
JM Pracujeme s ní jako s kuchařkou.
Mám-li pochybnosti o správnosti
stavu nemovitosti, mám možnost nahlédnout do knihy a ověřit si, zda je
vše v souladu se standardy či nikoliv.
Nedílnou součástí knihy je fotodokumentace, jak mají parky podle našeho úsudku vypadat, abychom na ně
mohli být pyšní a naši nájemníci se
v nich cítili velmi dobře. Standardy
se vyvíjí s potřebami a požadavky nájemníků, které průběžně sledujeme
a snažíme se na ně flexibilně reagovat. Tedy i Správná kniha se bude
vyvíjet.
Q
2015
Je v něčem správa budov VGP
specifická?
JV Hodně se zaměřujeme na to být
opravdu flexibilní – to je to, čím je
doba typická a co žádá. A potom dělat
co nejlépe to, co říkáme, co slibujeme
a sliby dodržet. Řeknete si, to je přece
základ, ale často se na to zapomíná.
JM Díky odpovědnému přístupu VGP
při vlastní výstavbě parků, dobrému
výběru materiálů, kvalitní stavební
práci a použitých technologií je
správa majetku skupiny VGP z větší
míry radostí. Snažíme se o to, aby
podpisem nájemní smlouvy vztah
s klientem neskončil, ale naopak začal a nájemník byl v našich parcích
dlouhodobě spokojený.
location3
Strana 18
BRAND STORY
BRAND STORY
Strana 19
HARTMANN – RICO:
Pomáháme léčit
Na ránu, odřeninu nebo jiné zranění nejlépe platí pofoukání. Stejně dobře ale fungují
i náplasti, obvazy a další zdravotnické pomůcky firmy Hartmann – Rico. Historie
společnosti se začíná psát v prosinci roku 1991, obě firmy, Hartmann i Rico, ale své
stroje spustily už v 19. století.
Dnes se jim v sortimentu zdravotnických prostředků a hygienických potřeb v Česku jen tak nikdo nevyrovná.
Hartmann – Rico má nově své logistické centrum ve VGP Parku Brno.
Hartmann a Rico, dvě silné firmy
s dlouhou tradicí se spojily, aby byly
ještě silnější. Díky této síle působí
hned na třech zdravotnických frontách. Vyrábí prostředky pro léčbu
a hojení ran, usnadňují ošetřovatelům péči o pacienty a pomáhají předcházet rizikům při chirurgických
zákrocích v nemocnicích i v ambulancích.
Hartmann v b avlnce
I firma Hartmann začínala od píky.
Napadlo by vás, že cesta na pozici předního evropského partnera zdravotnických zařízení začala
u obyčejných punčoch, čepic a kapesníků? Opravdu je to tak, Ludwig
von Hartmann převzal v roce 1818
Rico ve vatě
Česká část firmy začala vyrábět obvazové materiály už v roce 1891. Tehdy
ještě sídlila v Chomutově, nesla název
Richter & Compagnon a své výrobky
úspěšně vyvážela i do evropských
zemí. V roce 1914 spatřila světlo
světa akciová společnost Rico, jejímiž
„tatínky“ byli pánové Julius Richter
a Jindřich Kohn. Ti se o několik let
později rozhodli svého úspěšného
„potomka“ přestěhovat do Veverské
Bítýšky, kde ho najdeme dodnes.
Společnost Rico patřila k významným výrobcům vaty, obvazového
materiálu a hygienických potřeb i po
svém znárodnění v roce 1946 a v následujících letech socialistického
plánování. Příležitost dostat se opět
na pozice, které jí kdysi patřily, dostala ale až po politicko-ekonomických změnách v roce 1989.
Druhou část jména společnost získala 18. prosince roku 1991 „svatbou“ s firmou podobného zaměření –
Paul Hartmann.
location3
krachující textilní továrnu v Heidenheimu, kde do té doby působil jako
ředitel. Jeho přičiněním se továrna
stala jednou z nejlépe prosperujících přádelen bavlny v Německu,
a Hartmann byl označován za jednoho z nejdůležitějších průkopníků
průmyslu v království Württemberském. V roce 1833 mu král Wilhelmem I. dokonce udělil šlechtický titul
a Württemberský korunní řád.
Ve čtyřicátých letech však bylo
Württembersko postiženo hlubokou ekonomickou krizí a tato krize
měla vliv i na společnost Ludwiga
Hartmanna. Proto se v roce 1843
rozhodl předat přádelnu a bělírnu
svým třem synům Carlovi, Eduardovi
a Paulovi s přáním, aby tyto závody
zůstaly spojeny a nikdy nebyly rozděleny. Carl podle pokynu převzal
vedení bělírny, Eduard provoz přádelny v Herbrechtingenu a Paul se
ujal řízení přádelny bavlny. Zní to
trochu jako v pohádce, že? Synáčkům
se vcelku dařilo a postupně přivedli
zadluženou firmu zpět do zisku pod
novým názvem Ludwig Hartmann’s
Söhne. Jen „nezvedený“ Paul otce
neposlechl a asi udělal dobře. V roce
1867 koupil bělírnu v Heidenheimu,
založil vlastní společnost na bělení,
Sklad Hartmann-Rico, Rajhrad
barvení a výrobu obvazů a vrhnul se
na samostatné podnikání.
Hartmannovy zlepšováky
Společnost Hartmann se ale nespokojila jen s výrobou obvazů a na trh
valila jeden zlepšovák za druhým.
Například na konci 30. let minulého
století uvedla první vlastní mastné
krytí Branolind, díky němuž obvazy
nepřilnuly k ráně, a jejich výměna
tak byla bezbolestná. To výrazně přispělo k vyššímu komfortu pacientů.
V polovině 60. let zase firma slavila
velký úspěch s unikátním řešením
kompresního polštářku pro praktické
lékaře a o pár let zabodoval kompres
znovu, tentokrát skládaný s okraji
přeloženými dovnitř, s vyšší absorpcí
a maximální prodyšností. Od konce
90. let se společnost intenzivně zaměřuje na trend vlhkého krytí, které
ocení zejména chroničtí pacienti.
být chráněn zákonem a společnost
Hartmann na to musela zareagovat –
nově logo tvořil bílý kříž na červeném
pozadí. Zásadní změnou logo prošlo v roce 1938, kdy se proměnilo
v typický modrý ovál se sloganem
„HARTMANN pomáhá léčit“, který
určitě všichni znáte.
Zdraví v d obrých rukou
Na společnost Hartmann – Rico se
můžeme dívat z mnoha pohledů.
Jako na významného výrobce a distributora zdravotnických prostředků
a hygienických výrobků, důležitého zaměstnavatele nebo solidního
partnera pro vzdělávání či pomoc
spoluobčanům a dokonce jako na
významného exportéra. Ano, firma
si skutečně v letech 2005 až 2007
odnesla v celostátní soutěži ocenění
Exportér roku. Vedle toho se může
chlubit třeba také titulem Firma roku
nebo Produkt roku.
Než se z k říže stal ovál
Každá správná značka musí mít své
typické logo. Paul Hartmann se snažil
zdůrazňovat původ svých výrobků,
a proto si takové logo nechal v roce
1883 zaregistrovat. Inspiraci našel
u Mezinárodního červeného kříže,
a tak jeho prapůvodní logo tvořil
červený kříž umístěný na zkřížených
eskulapových holích na bílém pozadí.
Jenže symbol Červeného kříže začal
číslo 09, ročník VII.
2015
Rajhrad obslouží celý východ
Společnost Hartmann – Rico samozřejmě, stejně jako jiné firmy, stále
přemýšlí, jak na jedné straně ušetřit, a na straně druhé expandovat.
Proto, aby vylepšila své skladové
kapacity, zvýšila kvalitu servisních služeb a uspořila náklady na
dopravu a logistiku ve výši 7 milionů korun, rozhodla se sjednotit
svou distribuci do dvou nových
distribučních center – západního
v Dobrovízu u Prahy a východního
ve VGP Parku Brno. Nová centra už
nejsou vyhrazená pro určitý typ
produktu, jako tomu bylo dosud,
ale stejným sortimentem budou
obsluhovat dvě spádové oblasti.
„Naposledy jsme výrazně navýšili
skladovací kapacity před devíti lety.
Od roku 2009 jsme cítili jejich nedostatek a museli jsme si další sklady
pronajímat,“ uvedl šéf logistiky Vladimír Stodůlka. Logistika bude nyní
mnohem jednodušší. Sklad u Prahy
bude obsluhovat západní část země,
rajhradský park pak obsáhne její východní část a Slovensko.
PRVNÍ RAJHRADSKÝ NÁJEMNÍK
VGP Park Brno se nachází na okraji
Brna u obce Rajhrad v těsné blízkosti
rychlostní komunikace R52 spojující Brno
a Vídeň. První uzavřená nájemní smlouva
v tomto parku byla právě s mezinárodní
společností Hartmann – Rico. VGP pro
Hartmann – Rico realizovala halu III.
o velikosti více než 8 600 m2. Z toho přes
500 m2 tvoří administrativní prostory
a zbylých více než 8 000 m2 představuje
skladové a výrobní prostory. Mimo to
uzavřela společnost Hartmann – Rico
nájemní smlouvu se společností VGP
na pronájem prostor v Tuchoměřicích
o celkové rozloze 5 200 m2.
location3
Strana 20
ROZHOVOR
ROZHOVOR
DAIM – all directions
nikde neviděl obrysy. Takže mi nedávalo smysl dávat obrysy písmenům
v mém graffiti. Proto jsem začal šrafovat, tvořit tvary ne pomocí obrysů,
ale pomocí světla a stínu.
Q
MIRKO REISSER
Tagy jsou moje autoportréty
Díla graffiti umělce Mirko Reissera, který vystupuje pod jménem DAIM, už nezdobí jen
ulice, ale najdete je spíše v muzejních expozicích. Tam byste nejpíš graffiti nečekali, že?
Při pohledu na jeho práce, které se
často rozpínají po mnoha čtverečních
metrech, máte pocit, že na vás písmena
a a geometrické tvary doslova vylézají.
Technicky dokonalé hrátky s prostorem jsou totiž umělcovým nezaměnitelným rukopisem. O graffiti, chystané
knize, ale i o Hamburku, kde umělec
žije, si Mirko Reisserem povídala Carolin Westphal.
Q
Kdy jste začal pracovat
s graffiti?
Začal jsem v roce 1989, až když mi
bylo 17 let. Když se ohlédnu zpět,
myslím, že bylo dobře, že jsem se do
location3
světa graffiti ponořil až poté, co jsem
si trochu rozšířil obzory. Díky tomu
jsem měl možnost rozvinout svou
práci otevřeněji a s větší svobodou.
Q
Co vás k tomu motivovalo?
Skrze svůj zájem o ranou hip-hopovou scénu, která se právě dostala do Evropy z USA, jsem se setkal
s podobně smýšlejícími lidmi a stal
se součástí globální scény. Když jsem
poprvé vzal do ruky sprej a s kamarády vytvořil velké graffiti, uvědomil
jsem si, že jsem nikdy nechtěl dělat
nic jiného. Bylo to přesně to, co jsem
vždycky hledal.
Q
Kteří umělci a hnutí
inspirovali vaše umění?
Samozřejmě jsem znal americké knihy
„Spraycan Art“ a „Subway Art“ („Umění
z plechovky“ a „Umění z podzemky“),
ale mou první knihou o graffiti bylo
„Graffiti Live – Die Züge gehören uns“
(„Graffiti Live – Vlaky patří nám“).
Proto můj styl více ovlivnili evropští,
hlavně němečtí graffiti umělci.
Ještě před graffiti jsem vždycky
kreslil fotorealisticky a ve škole jsem
měl lekce pokročilého umění. Van
Gogh a Dalí – všechno jsem to považoval za působivé. V jejich dílech jsem
číslo 09, ročník VII.
Jaké sdělení chcete svou
prací předat?
Redukce možná není prvním slovem, které se člověku vybaví v souvislosti s mými díly, ale vzhledem
k mému výběru motivu je tento termín docela příhodný. Zobrazuje moje
writerské jméno, DAIM.
Má tvorba je ale převážně záležitostí konstrukce a dekonstrukce typografie. Jde o zachycení momentu
mezi vytvořením a vytracením se;
o konstrukci písmen, tvorbu tvarů,
ale zároveň také jejich zpochybňování. A má díla v sobě přirozeně nesou také velice osobní prvek.
Svůj tag, DAIM, jsem poprvé nakreslil v roce 1991. Dodnes vnímám
svoje tagy jako autoportréty: tím, že
se soustředíte na určitou ideu, techniku nebo styl, dlouhodobou prací
s určitým námětem, ponořením se do
procesu, se toho nakonec hodně dozvíte o sobě a své osobnosti. A to se
pak odrazí v obrazech, které tvoříte.
Je to právě neustálý rozvoj mé práce
a osobnosti, co ve mně stále vyvolává
nadšení, i po 25 letech.
Obsah jasně souvisí s formou. Jsou
to moje písmena. Je to moje jméno. Je
to má práce. Pochopitelně nemusím
řešit, co na každý obraz napsat. Jsem
opravdu spokojený, že mám tento základ a mohu se soustředit na prostor,
ve kterém se dílo bude prezentovat
nebo na jeho styl, který funguje jako
pocit, který musím přesně vyjádřit.
Použití jména DAIM je čím dál tím
komplexnější. Vnímám to jako jakýsi
autoportrét – celá moje osobnost
prosakuje do mých obrazů.
osvobodit od této scény. Pro mě to
zesílilo v roce 2005, když jsem začal
pracovat se sběratelem, obchodníkem
a kurátorem umění Rikem Reinkingem a podílet se na větších a větších
výstavních projektech.
V tomto ohledu je graffiti také náročné, protože nechci vnímat styl,
který jsem si vytvořil, coby omezení.
To, že si rozvinete vlastní styl, vám
především umožní dále na něm stavět, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly. Vymanit se z něj a experimentovat může také znamenat hrát
si s technikami nebo měnit místo výstavy. Konec konců, trojrozměrné dílo
na zdi není totéž jako dílo na plátně
v muzeu, ani jako socha nebo tape art
(díla z lepicí pásky).
2015
Q
Po svých začátcích zde
v Hamburku jste studoval
výtvarné umění ve Švýcarsku.
Co vás tam přivedlo?
Po sedmi letech na graffiti scéně jsem
musel získat příslovečný širší rozhled. Od kamaráda jsem se dozvěděl
o Lucernské škole umění a designu ve
Švýcarsku a rozhodl se tam studovat
výtvarná umění. Roky studia mi napomohli rozvinout mou práci na plátně.
Ve Švýcarsku jsem se byl schopen věnovat také své sochařské práci.
Dalším objevem, který jsem během
získávání svého titulu učinil, byla důležitost prezentace. Venku je vnímání
díla samozřejmé, ale uvnitř? Nechtěli
jsme jen pověsit pár pláten; hledali
jsme všeobjímající prezentaci. Tak
vznikla stále rostoucí série výstav Urban-Discipline v Hamburku mezi lety
2000 a 2002, kterou jsem organizoval
se svou studiovou komunitou „getting-up“. Chtěli jsme vytvořit fórum,
kde by se diskutovalo o tom, jak se
graffiti a street art mění, když se dostanou na plátno nebo na výstavu.
Q
Co vás inspiruje na realizaci
umění na domech?
Sprej a interakce s tvary a mými
písmeny, a především s tématem
redukce, je přesně to, co mě baví.
S ohledem na techniku, ale také tím,
že jste vázán k určité scéně, musíte
být schopen dělat kompromisy. Ale
vzrušujícím rozvojem je naučit se být
nekompromisní a do určité míry se
Strana 21
Q
Mirko Reisser a nástěnná malba „DEIM – corner to corner“
Jak vnímáte svou kariéru
za posledních 25 let?
Nevěřím, že by existoval přesný bod
v čase na správná životní rozhodnutí,
spíš určitý časový rámec. Ten se někdy může protáhnout na týdny, nebo
i roky. Stačí jen udělat správné rozhodnutí ve správném časovém rámci.
Se svou prací jsem ve správném časovém rámci vždycky byl, ale někdy mi
location3
Strana 22
ROZHOVOR
ROZHOVOR
DAIMaround
nepochybně kořeny, ale od které se zároveň usiluje oprostit.
Belinda Grace Gardner, slavná
svými mnoha esejemi o současném
umění publikovanými v tematických
publikacích, pohlíží na podpis coby
na obsah, spojuje má díla s protagonisty konceptuálního umění jako
Onem Kawarou a jeho Malbami dat
a Hanne Darbovenovou, a tvoří závěry o dílech konkrétní poezie.
Arne Rautenberg, spisovatelka,
umělkyně a kulturní novinářka na
volné noze eseje uzavírá rozhovorem,
ve kterém mě nepovažuje pouze za
umělce, ale také za jednotlivce.
Rik Reinking, umělecký sběratel,
obchodník a organizátor výstav napsal předmluvu, a jelikož sledoval
mou kariéru od počátku, poskytuje
detailní pohled na vztah mezi sběratelem a umělcem.
Q
dlouho trvalo věci realizovat, pochopit a zvnitřnit. Ale nakonec se mi je realizovat, pochopit a zvnitřnit podařilo. To
samozřejmě vůbec není strategie pro začínající úspěšné
umělce, kteří vším procházejí v krátkém období. Ale je
to také otázkou osobnosti. V takovém případě nemusíte
litovat, když se ohlédnete. A to je při pohledu zpět samozřejmě dobře.
Q
Stále se ztotožňujete se jménem DAIM, i po
dvaceti pěti letech tvorby se svým tagem?
Rozhodně. A použití jména DAIM je čím dál komplexnější.
Můj osobní rozvoj silně souvisí s mým uměleckým rozvojem. Je to proces, který souvisí s osobním zráním a růstem
obecně. Na jednu stranu jste v mnoha procesech zběhlejší,
na druhou stranu ale roste touha pochopit, co jste vytvořil. Tak se dozvíte něco o sobě coby o člověku a osobnosti.
současnosti, kdy jsou moje díla k vidění především ve velkých muzejních prezentacích. Na více než 350 ilustracích,
v některých případech dříve nepublikovaných, kniha ukazuje vývoj mé práce po dobu 25 let a všechna má důležitá
tvůrčí období. To zahrnuje nástěnná díla, plátna, sochy,
edice, grafiky a moje poslední tape artová díla.
Jsem velice rád, že jsem pro knihu získal renomované
autory: Johannes Stahl, umělecký kritik a kurátor, se ohlíží
za historií graffiti, což je tradice, ve které má moje práce
Jak si myslíte, že se graffiti
v posledních
letech vyvinulo?
V poslední době vyrostl kolem ideje
street nebo urban artu velký trh. Já
sám sebe ale stále vnímám jako klasického graffiti umělce. Lidé to tak
snadno nepřijímají, protože nepůsobí
tak male, šablonovitě a komicky, ale
spíš neohrabaně, barevně, divoce,
nečitelně, tajemně a agresivně. Proto
na uměleckém trhu uspělo jen málo
klasických graffiti umělců. V tomto
ohledu jsem spíše výjimkou.
Pomohlo vám nějak v posledních
letech to, že jste součástí umělecké
komunity, a umožnilo vám to vytvořit některá konkrétní díla, která byste
jinak nemohl realizovat?
Okolo roku 2005, kdy jsem zahájil spolupráci s Rikem Reinkingem,
je jasně patrný přelom v mé práci.
Začal jsem se podílet na stále větším
počtu výstav, a byly pro mě stále důležitější. Například moje velká díla
na zdech v Art Cologne, Villa Merkel,
umělecké galerii v Barmen Wuppertal nebo můj příspěvek do doprovodného programu Benátského bienále.
Moje práce se změnila tak, jak by to
na ulici nebylo možné. A to i přesto,
že vnímám muzea jako veřejný prostor. Ale zde mé umění oslovuje lidi,
kteří by si jej na ulici ani nevšimli.
A já se vždy snažil tento prostor
s jeho specifickými požadavky dobýt
novými způsoby. Obecně jsem měl
dost místa na přemýšlení a volnosti
na tvorbu nových děl.
Strana 23
Q
Myslíte si, že graffiti
je projevem vzpoury?
Když graffiti v šedesátých letech
v New Yorku vzniklo, rozhodně projevem vzpoury bylo. V podstatě bylo
způsobem, jak zanechat svou stopu
ve světě, ve kterém máte pocit, že vás
jinak ignoruje. Graffiti jako takové
mělo rozhodně politickou motivaci.
Tehdy graffiti dobylo celý svět a rozvíjelo se určujícím způsobem až dodnes. Teď už dlouho pracuji legálně,
hlavně v kontextu muzejních výstav
a na plátně. V mé tvorbě jsou rozhodně politické a vzpurné prvky, ale
jsou možná poněkud jemnější a osobnější. Graffiti, vedle oleje na plátně,
sochařství nebo instalací, je pouze
formou uměleckého vyjádření, již
jsem si vybral.
Q
Řekl byste, že Hamburk
je městem umění?
Hamburk je rozhodně město umění.
Kromě bujné urban scény máme také
muzea nejvyšší kvality jako Hamburger Kunsthalle, Deichtorhallen apod.
Hamburk dokáže nabídnout také
mnoho performancí a hudby.
Více informací na
http://mirkoreisser.de
Q
Pracujete nyní na nějakých mezinárodních
projektech?
Po skupinových výstavách výstavě Existentielle Bildwelten
(Existenciální světy obrazů) v muzeu moderního umění
Weserburg v Brémách a Beyond melancholia (Za hranicemi melancholie), Reinkingova sbírka hamburského
Muzea etnografie, které otevřely nedávno, nyní pracuji
na sólo výstavě v zone contemporaine v Bernu. Důležitým a velkým projektem, na kterém nyní pracuji s italským vydavatelstvím Drago, je má kniha „Mirko Reisser
(DAIM) 1989–2014“, která má 320 stran. Poprvé poskytuje řadu detailních pohledů na mé dílo, od počátků mé
kariéry a doby studií výtvarných umění ve Švýcarsku až do
location3
Die Mauersprengung
Mirko Reisser, v pozadí „DAIM – up and around“
číslo 09, ročník VII.
2015
location3
Strana 24
SNY
SNY
Strana 25
pro plavbu nezbytný, a to já jsem už
v Americe přestal být,“ říká mořeplavec, který o sobě tvrdí, že žije jako
nuzák, ale cestuje jako král.
Dobrodruh miliardář
Rudolf Krautschneider
Himálaj
DOBRODRUZI
BEZ HRANIC
Vyrostli jsme v době, kdy nemusíme každý den bojovat
o přežití. Obklopujeme se bezpečím a pohodlím
a adrenalin vstřebáváme ve střídmých pečlivě
odměřených dávkách. Někde hluboko v nás se ovšem
stále skrývá touha po dobrodružství. Proč?
Nevíme. Neví to často ani sami dobrodruzi. Když se novináři ptali slavného horolezce George Malloryho,
proč se jako první člověk v historii
pokusil zdolat nejvyšší horu světa,
dlouho přemýšlel a pak odpověděl:
„Protože tam ta hora stojí.“
Touha po dobrodružství je některým z nás vrozená. Nezáleží na tom,
location3
Za dvacet let budete
více litovat věcí, které
jste neudělali, než věcí,
které jste udělali.
Mark Twain
americký spisovatel
zda je dotyčný mladý, starý, muž, nebo
žena. Je jedno, zda pochází z bohaté
rodiny, nebo má hluboko do kapsy.
Stejně jako dobrodruzi, jsou různá
i jejich dobrodružství. Někdo ho hledá
ve stratosféře, někdo pod hladinou
oceánu a pro jiného může být celoživotním zážitkem koupit si s kamarády
trabanta a vydat se v něm na cestu
kolem světa.
knihy a vzpomínal na ty, které hltal
jako kluk. „Od dětství jsem četl knihy
o úžasných mořeplavcích, jako jsou
Ericson, Kolumbus, Magalhães. Můj
obdiv k nim je ‚pohonem‘ mých činů.
To oni podnítili moji fantazii a udali
směr mého života,“ píše. V povaze
Rudy Mořeplavce ale není zůstávat u slov, a touha vydat se v replice
Magalhãesovy plachetnice na cestu
kolem světa ho vede zpátky na pevnou zem. Loď staví sám, s pomocí
starých kamarádů i náhodných lidí.
Když dojdou peníze, jede je někam
vydělat, protože coby zapřisáhlý
abstinent a nekuřák odmítá sponzorské nabídky tabákových firem
Svět je jako kniha.
Kdo necestuje, čte jen
jednu její stránku.
Sv. Augustin
filozof
a novodobých zbohatlíků. Když Victorii konečně dostavěl a v roce 1999
s ní vyplul na cestu kolem světa,
vydržel Ruda na palubě jen skrz
Evropu, západní Afriku a Karibské
moře. Na Floridě přesedl na palubu
jachty Polárka a zamířil mezi ledovce.
„Na lodi má zůstat jenom ten, kdo je
Mořeplavec bez peněz
Mladý Ruda Krautschneider nebyl
vzorný školák. Raději než v lavici
sedával v polorozpadlé lodi v opuštěné zahradě na břehu Dyje a četl
knihy o dobrodružství dávných
mořeplavců. Když mu bylo 17 let,
odešel z domova. Toulal se, střídal
zaměstnání a stále více ho to táhlo
k moři. „Většina mých kamarádů
skončila ve vězení. Byl nejvyšší čas
vyletět z hnízda,“ píše ve své knize
Lidé a oceán. Z palub vlastnoručně
vyrobených lodí viděl tučňáky v Ohňové zemi i ledové kry u Špicberků.
Zavezly ho do favel v Riu i do vesnic
na pobřeží Afriky. Během plaveb psal
číslo 09, ročník VII.
„Když mi bylo dvanáct let, vylezl jsem
na svou první horu. Potom jsem pokračoval dál a dál.“ Tak popisuje své
mládí patrně nejznámější moderní
dobrodruh Steve Fossett. Nedostatek
nadání pro sportovní kariéru vynahrazoval vytrvalostí a houževnatostí.
Lezl na hory, učil se řídit jachtu a byl
zapáleným skautem. Stejné nasazení
prokazoval i ve své kariéře byznysmena. Začínal s jedním telefonem
v pronajaté kanceláři, skončil jako
miliardář. „Bylo to období, ve kterém
jsem neznal nic než práci,“ vzpomínal. „V jednu chvíli jsem začal cítit, že
mě takový život nenaplňuje a začal
jsem každý rok věnovat šest týdnů
sportu a dobrodružství.“ Poté, co své
firmy prodal, se mohl vrhnout na
extrémní podniky s plnou vervou.
21. února 1995 se stal prvním člověkem, který dokázal přeletět v balónu
Tichý oceán. O sedm let později už
dokázal obletět celý svět a za další
čtyři roky totéž dokázal v letadle bez
doplňování paliva. Svět Steve Fossett
několikrát obkroužil i po mořské
hladině. Dodnes je držitelem rekordu v nejrychlejším obeplutí země
(58 dní a 9 hodin) a dalších 32 rychlostních a dálkových jachtařských rekordů. Kromě toho lezl na hory, běhal
na lyžích, absolvoval nejtěžší světové
triatlony a ultramaratony. Žil jako
pravý dobrodruh a stejně tak i ze
světa odešel. 3. září 2007 vzlétl jednomotorovým letadlem nad poušť ve
státě Nevada a v silných turbulencích
zmizel z obrazovek radaru. Skoro
o měsíc později bylo náhodně nalezeno několik věcí patřící Fossettovi
a o den později i vrak letadla. Nakonec i jeho kosterní pozůstatky.
Příliš mladá na dobrodružství
Steve Fossett
2015
Jessice Watsonové bylo pouhých jedenáct, když se osmnáctiletý Jesse
Martin stal nejmladším mořeplavcem, který dokázal sám obeplout
zeměkouli. O dva roky později Jessica oznámila rodičům, že to chce
také zkusit. Její cestu od samého
location3
Strana 26
SNY
Jessica Watson
začátku provázela kontroverze, oscilující kolem tématu „příliš mladá“.
Plavba kolem světa není jen sluncem zalitý oceán a skákající delfíni.
Debaty a problémy s financováním
výpravy ukončil až milionář Dick
Smith. „Během měsíců, které Jessica
stráví na moři, budou tisíce mladých
Život je jako lezení na
horu. Když si ho chcete užít,
neohlížejte se za sebe.
Edmund Hillary
horolezec, první pokořitel Mount Everest
lidí podstupovat daleko větší rizika,
když budou řídit opilí a brát drogy,“
prohlásil. „Dobrodružství na palubě
jachty je daleko méně riskantní a daleko více inspirující.“ Na cestě Jessicu
čekaly patnáctimetrové vlny, vítr
o síle orkánu a bouře, která během
jedné noci čtyřikrát položila 63 tunovou jachtu na bok. Ale o 210 dní,
38 000 kilometrů a 576 čokoládových tyčinek později dorazila růžová
jachta Ella̕s Pink Lady s šestnáctiletou kapitánkou zpět do mateřského přístavu v Sydney. Mezi prvními gratulanty byl Jesse Martin,
který osobně přivázal jachtu k molu,
a australský premiér Kevin Rudd,
který mladou jachtařku prohlásil za
novou národní hrdinku. Ona sama
location3
to ale vzápětí popřela. „Nejsem hrdinka, jen holka, která si splnila sen,“
prohlásila.
Příliš starý na dobrodružství
Mezi horolezci se říká, že Everest
přidá při výstupu každému 70 let.
Pokud je to pravda, musel se japonský dobrodruh Yuichiro Miura při
svém posledním výstupu cítit na
zhruba 150. Lézt v osmdesáti letech
na nejvyšší horu světa, která vzala
život 240 horolezcům, se může zdát
jako zbytečný hazard. Miura má ale
pro podobné kousky slabost. Ve
svém životě slezl a sjel na lyžích největší hory všech sedmi kontinentů.
Cesta začíná jedním krokem
V roce 1970 jako první lyžař pokořil
i samotný Everest, když sjel takřka
kolmou, dvoukilometrovou stěnu
a pomocí padáku zabrzdil necelých
76 metrů před propastí (film Muž,
který sjel Everest obdržel Oscara za
nejlepší dokument). Za svou horolezeckou kariéru utrpěl nesčetná
zranění a zlomeniny a má za sebou
tři operace srdce. Navíc se o titul
nejstaršího pokořitele nejvyšší hory
světa musel dlouho prát se svým
věčným soupeřem, o dva roky starším nepálským šerpou Min Bahadur
Sherchanem. Miura vystoupal v roce
na vrchol 2003 coby sedmdesátník,
Sherchan to dokázal o pět let později
v 76 letech. Japonskému nezmarovi
tedy nezbylo než se v květnu 2013
vydat do Himálají znovu. 23. května
stanul na nejvyšším místě planety
a s napětím očekával novinky o paralelní výpravě Min Bahadura. Ten
musel svůj výstup kvůli zdravotním
problémům ukončit. To ale neznamená, že je všemu konec. Vždyť Miurův otec Keizo sjížděl na lyžích svahy
Mont Blancu ještě v 99 letech.
POTŘEBUJETE PROSTOR?
Potřebujete prostor pro své podnikání? Pokud ano, možná vás bude zajímat, jaké možnosti jsou pro vás aktuálně k dispozici. Připravili
jsme pro vás stručný přehled aktuální nabídky v oblasti pronájmu skladovacích, logistických či výrobních prostor v některém z našich
parků. V případě jakýchkoli doplňujících otázek nás neváhejte kontaktovat a sjednat si osobní schůzku s našimi kolegy.
BUDOVA
ADMINISTRATIVNÍ ČÁST (m 2)
VGP PARK TUCHOMĚŘICE
B
realizováno na míru
13 200
VGP PARK PLZEŇ
B
realizováno na míru
19 300
C
realizováno na míru
7 272
D
realizováno na míru
3 845
I
realizováno na míru
11 700
PROJEKT
VGP PARK BRNO
VGP PARK ÚSTÍ NAD LABEM
VGP PARK ČESKÝ ÚJEZD
SKLADOVÁ ČÁST (m 2)
II
realizováno na míru
2 880
P2
realizováno na míru
5 184
P6
realizováno na míru
8 712
P7
realizováno na míru
1 944
I
realizováno na míru
14 314
II
realizováno na míru
2 602
MAĎARSKO
VGP PARK GYŐR
A
110
1 650
B2
500
9 800
B
realizováno na míru
18 000
C
realizováno na míru
14 400
D
realizováno na míru
22 500
E
realizováno na míru
21 600
A1
realizováno na míru
17 500
A2
realizováno na míru
17 500
B2
realizováno na míru
16 000
SLOVENSKO
VGP PARK MALACKY
RUMUNSKO
VGP PARK TIMIŞOARA
ESTONSKO
VGP PARK NEHATU
Nechoď po vyznačených
trasách. Jdi tam, kde žádná
trasa není a vyznač ji.
Ralph Waldo Emerson
číslo 09, ročník VII.
realizováno na míru
6 390
realizováno na míru
10 616
A
realizováno na míru
32 640
B
realizováno na míru
28 800
A.2.1
realizováno na míru
18 279
A2.2
realizováno na míru
11 808
A.3
realizováno na míru
9 500
A.4
realizováno na míru
13 159
B.1.1
realizováno na míru
32 077
B.1.2
realizováno na míru
20 896
B.2
realizováno na míru
36 000
B.3
realizováno na míru
5 184
B.4
realizováno na míru
10 080
C.1.1
realizováno na míru
10 501
C.1.2
realizováno na míru
9 044
C.2
realizováno na míru
2 375
D.1
realizováno na míru
2 502
E.5
realizováno na míru
7 300
E.6
realizováno na míru
2 400
A1
realizováno na míru
8 950
A2
realizováno na míru
8 950
B1
realizováno na míru
25 750
C1
realizováno na míru
2 375
C2
realizováno na míru
2 375
A
realizováno na míru
23 040
(10 budov)
realizováno na míru
250 000
LOTYŠSKO
VGP PARK KEKAVA
NĚMECKO
VGP PARK HAMBURK
americký filozof
Dobrodružství je přístupné každému, ale ne každý ho do svého
života vpustí. Vždy najdeme nekonečně důvodů, proč odolat jeho
volání a zůstat doma. A nemusí jít
zrovna o lyžování v Himalájích nebo
plavbu rozbouřeným oceánem. Stačí
si vzpomenout, co všechno nám
bránilo, když jsme naposledy měli
nutkání něco podniknout. Zapsat
se do kursu potápění, zkusit jízdu
na koni, sbalit kufr a vyjet na cestu,
aniž bychom znali její cíl. Největší
překážkou na cestě za dobrodružstvím býváme nakonec my sami. Až
když ji překonáte, poznáte, jak velkou pravdu měl slavný filozof Lao C‘,
který prohlásil, že každá velká cesta
začíná prvním krokem.
B
D
VGP PARK LIPSKO
VGP PARK BERLÍN
VGP PARK MNICHOV
Tomas Van Geet
Petr Kovařík
Renata Cihlářová
Naďa Kováčiková
[email protected]
tel.: +420 724 359 916
[email protected]
tel.: +420 724 237 331
[email protected]
tel.: +420 777 483 249
[email protected]
tel. +421 908 110 002
Darius Scheible
Andrejs Konstantins
László Balogh
[email protected]
tel. +49(0)173 2688263
[email protected]
tel. +371 291 366 61
[email protected]
tel. +36 305 439 966
location3
VGP © 2015

Podobné dokumenty

uložit - Caritas et Veritas

uložit - Caritas et Veritas 10) Vina přeživšího. Většina žen se nerozhodne k interrupci na základě triviálních důvodů. Většinou si svou situaci interpretují jako velmi tíživou s tím, že pokud se rozhodnou dítě donosit, musí ...

Více

Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná

Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Koncepce je zpracována pro celou destinaci s dominantním postavením města Kutné Hory. Není jen dokumentem Kutné Hory či zadavatele - Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o., ale je určena pro všechn...

Více

studie metodiky znaleckého výpočtu ekonomického nájemného z

studie metodiky znaleckého výpočtu ekonomického nájemného z které regulovaly výši nájemného z některých bytů, lze v dohledné době předpokládat podstatné zvýšení požadavků soudů na znalecké stanovení nájemného, které by odpovídalo oprávněným nárokům pronajim...

Více