pravidlech soutěže - Czechoslovak TopModel

Transkript

pravidlech soutěže - Czechoslovak TopModel
CZECHOSLOVAK TOPMODEL 2016
PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž Czechoslovak TopModel 2016 probíhá od dubna
2016 do prosince 2016. Vítězka bude vyhlášena v rámci
velkého finále na konci listopadu 2016 v Praze.
Castingy budou probíhat v září a říjnu 2016 ve vybraných městech v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Přihlásit se je možné od doby vyhlášení soutěže na webu,
a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
Organizátorem soutěže je:
CZECHOSLOVAK MODELS, s. r. o.
Národní 40, Palác Adria
110 00 Praha 1
IČ: 47 12 29 27
DIČ: CZ 47 12 29 27
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č. 13480.
Soutěžící se může stát výhradně osoba ženského pohlaví
od 13 do 19 let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky (státní příslušnost ČR /SR není podmínkou). Soutěžící nesmí mít v době reálného přihlášení
do soutěže podepsanou výhradní smlouvu o spolupráci
či zastoupení s modelingovou agenturou (vyjma společnosti Czechoslovak Models), resp. musí být schopna se
z tohoto smluvního vztahu vyvázat do 1. září 2016.
Soutěžící musí splnit podmínky účasti v soutěži zveřejněné na webové stránce www.cztm.cz, zejména pak kritérium výšky a věku.
Soutěžící, která se účastní castingu a dalších časově
navazujících eventů (finálového castingu, přípravného
kurzu, finálového galavečera a podobně) dává organizátorovi souhlas s pořizováním obrazových a audiovizuálních záznamů své osoby a uděluje práva pro zveřejnění a odvysílání těchto záznamů v médiích a v rámci
propagace partnerů soutěže (bez časového a teritoriálního omezení).
Soutěžící dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dle ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném
znění), poskytnutých organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Zároveň soutěžící uděluje organizátorovi
souhlas s tím, že organizátor je oprávněn využívat její
jméno, příjmení, bydliště, fotografie a audiovizuální
záznamy pro reklamní, propagační, marketingové účely organizátora nebo partnerů soutěže ve smyslu šíření
a použití těchto osobních údajů v médiích.
Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (dle
ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném znění).
Změna pravidel soutěže v průběhu konání soutěže je
vyhrazena organizátorem. Veškeré změny organizátor
neprodleně uveřejní na oficiálních webových stránkách
soutěže www.cztm.cz.