astorník - ASTORIE as

Komentáře

Transkript

astorník - ASTORIE as
ASTORNÍK
Í
N
Ě
T
Š
I
J
O
P
AUTO
u
tiva k 1,5 milion
ra
e
p
o
o
K
k
a
J
b
ane
del přišla
pojištěných vozi
NY
I
M
A
M
É
K
S
T
SKAU
tském duchu
u
a
sk
e
v
m
tý
ý
jovsk
Prostě
ČASOPIS PRO KLIENT Y
ROČNÍK 10
str. 10-11
str. 20-21
ČÍSLO 3
NEPRODE JNÉ
25. 9. 2016
5-7
Novinky, změny a informace
8-9
Naše kanceláře - Šumperk a Příbram
13-15
Přidejte se k nám
16-18
Poznejte naše - vaše poradce
19
26-30
32
Realitní okénko
Oslavy 15. narozenin ASTORIE a.s.
Sportovní oddíly - Sbor dobrovolných hasičů Plešovice
Redakční rada: Hana Jacolová, Jana Havlíková, Radka Dlasková
Grafická příprava: Lenka Šlehoferová
Tisk: Tiskárna Horák, Drážďanská 83A, 400 07 Ústí nad Labem
Korektura: Mgr. Zdeňka Zívalová
„Děkujeme všem, kteří do Astorníku napsali příspěvek.”
Evidenční číslo: MK ČR E 20 998
www.astorieas.cz
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
zamýšlel jsem se, jak uvést naše nové zářijové číslo Astorníku. Začít slovy „je tu září“ nebo
„máme za sebou léto“ mi připadá takové odevzdané, takové nevýrazné. Proto začnu slovy: Přivítejme společně září a s ním podzim, období nových zážitků, pestrobarevné přírody, houbaření a doufejme, že i období babího léta. Nic nekončí, ale nové začíná. V teple
domova si zavzpomínáme na letní dobrodružství, podělíme se s kamarády o všechny
doposud „živé“ příhody z léta. Budeme v těle cítit ohromnou energii načerpanou z letního slunka, odpočinku a pohody. Tato energie nám pomůže přečkat nastávající období,
pomůže nám při plnění osobních cílů a přání, pomůže nám vidět svět o něco pozitivněji.
Věřím, že každý z čtenářů prožil něco pozitivního v doznívajícím létě a doufám, že každý
má svá skrytá přání a cíle, k nimž by rád došel. Proto všem našim milým čtenářům přeji,
aby se sny a přání postupně, s vaším vlastním přičiněním, naplnily, abyste si pohodu z léta užívali co nejdéle a aby svět kolem
nás byl ohleduplnější a aby mezi lidmi panovalo více porozumění.
Pěkné čtení zářijového Astorníku všem přeje
Jaroslav Havlík
předseda představenstva ASTORIE a.s.
EDITORIAL
Milý čtenáři,
opět jsme se spolu sešli nad novým vydáním oblíbeného Astorníku. A jak je mým zvykem, náležitě tě uvedu do jeho dění. Astorník vznikal ještě za bujného léta, tedy někde mezi výpravou
dětí na tábor, sklízením ovoce, vůní marmelády, pohodou u vody, ale i za deště s dobrou knihou
či kyselou okurkou. Tak snad poutavé články našich dopisovatelů budou tím vším nasyceny a Ty
si ještě vybavíš letní radovánky a najdeš v nich rady, inspiraci, pobavení, ale i kouzlo babího léta.
Krásné čtení přeje
Radka Dlasková
ekonomická ředitelka
SLOVO OBCHODNÍ ŘEDITELKY
Vážení klienti,
blíží se nám podzim a s ním jsou spojené sporty, jako je například bruslení, golf, jízda na kole atd.
Proto vám přinášíme informace o pojištění sportovní výbavy, která je v dnešní době nezbytná.
Více se dozvíte v informačním letáku uvnitř Astorníku. Podzim také evokuje myšlenky na stáří,
podzim života. Proto vám přinášíme informace o penzijním spoření. Jak je v článku popsáno, není
třeba spořit hodně, ale začít co nejdříve. Všichni přece chceme prožít podzim života v klidu a
bez finančních starostí.
Pokud se vám stal úraz a jste pojištěni produktem Flexi od Pojišťovny České spořitelny, nabízíme
vám unikátní možnost nahlásit vaši pojistnou událost v klidu domova, on-line. Na stránkách www.astorieas.cz je možné
pojistnou událost nahlásit. Více se dozvíte v Astorníku.
Věřím, že i tentokrát jsme vám připravili zajímavé čtení, které nejen pobaví, ale dozvíte se v něm i zajímavé informace.
Hana Jacolová
obchodní ředitelka
ŠPETKA VERŠOVÁNÍ
Zlomená nožka, ve střeše díra,
v chalupě voda, auto se vzpírá…
Nevěs hlavu, že řešení není,
máš přece od nás kvalitní pojištění.
Dům chtěl bys větší, tak zvolej heuréka,
zachrání tě od nás hypotéka.
Dcera se vdá, synek se ožení,
založ jim od nás stavební spoření.
Chodíš-li do práce, nejsi typ studijní,
tak sjednej si včas připojištění penzijní.
Veršuje pro vás Radka Dlasková,
ekonomická ředitelka
4
NOVINKY, ZMĚNY A INFORMACE
AKCE!
Získejte poukázku do obchodu HUSKY v hodnotě 500 Kč
V období od 15. 08. 2016 do 15. 11. 2016 pro vás Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. připravila odměnu ve formě
poukázky v hodnotě 500 Kč. Pokud si ve výše uvedeném období založíte u ASTORIE smlouvu o doplňkovém penzijním
spoření, získáte 500 Kč na libovolný nákup v outdoorovém obchodu HUSKY. Akce platí pouze pro prvních 17 000 klientů.
Doplňkové penzijní spoření je velmi výhodný, státem podporovaný produkt na vytváření úspor na váš důchod. Spořit si
v něm může dnes každý bez ohledu na věk. Obecné doporučení je začít spořit co nejdříve a třeba i s malými částkami. Čím
více času na spoření máte, tím výhodnější to pro vás je. Dlouhodobost zde hraje totiž velkou roli. Spořit v doplňkovém penzijním spoření můžete již od stokoruny. Ale pozor, příspěvek od státu v min. výši 90 Kč je možné získat až od vlastní úložky
300 Kč, jak lze vidět na obrázku níže. Čím vyšší úložka, tím vyšší
příspěvek od státu.
Pokud budete pravidelně odkládat prostředky na svoji budoucnost, zajistíte si dostatek finančních prostředků na vyrovnání
propadu příjmu v důchodu. Zeptejte se vašeho poradce z ASTORIE a ten vám poradí, jak správně naložit s doplňkovým penzijním spořením a kolik odkládat.
obr_210x210_SP_paleãek_PSCS.pdf
1
22.08.16
9:46
5
NOVINKY, ZMĚNY A INFORMACE
ON-LINE HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Pojišťovna České spořitelny nabízí unikátní službu pro klienty, a tou je nahlášení pojistné události on-line. Pojistnou událost
můžete nahlásit přes webové stránky astorieas.cz
Jak on-line hlášení probíhá?
On-line hlášení pojistné události vás rychle a jednoduše provede celým procesem. Automaticky
hlídá, zda máte riziko pojištěno a jaké podklady máte pojišťovně zaslat. Potřebné dokumenty
můžete předat také elektronicky přes webovou
stránku.
Kdy nahlásit pojistnou událost?
Pojistnou událost hlaste nejlépe po dokončení léčení, v případě trvalých následků úrazu po jejich
ustálení.
Co budete k nahlášení potřebovat?
Před nahlášením pojistné události si připravte:
• číslo pojistné smlouvy
• údaje o pojištěném
• informace o vzniku pojistné události (např. kdy a jak došlo k úrazu)
• lékařské zprávy (z prvního ošetření, případně z průběhu a ukončení léčby)
Ostatní dokumenty můžete přiložit on-line také následně nebo je poslat poštou. Rychlé doložení urychlí vyřízení vaší pojistné události. Na doložení dokumentů vás systém upozorní a informaci obdržíte i v e-mailu s potvrzením o nahlášení.
Jakmile pojišťovna obdrží hlášení pojistné události, ujímá se ho pracovník likvidace pojistných událostí – likvidátor.
V průběhu šetření pojistné události likvidátor ověřuje, zda jsou informace předané klientem úplné a dostatečné pro řešení
pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony. Nejsou-li předané informace úplné a dostatečné, likvidátor si vyžádá jejich doplnění od vás, ošetřujícího lékaře nebo příslušné instituce. Pokud
ošetřující lékař nedodá požadované informace ve stanoveném termínu, informuje likvidátor opět vás a požádá o zajištění
chybějících údajů.
Jak dlouho trvá šetření pojistné události?
Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců poté, co jí byla pojistná událost oznámena.
Poté, když má likvidátor k dispozici všechny údaje nutné k řešení pojistné události, přistoupí k výpočtu výše pojistného
plnění. Také při tomto výpočtu postupuje v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.
Výši pojistného plnění stanovenou likvidátorem před odesláním kontroluje revizor, který prověří postup likvidátora.
Po odsouhlasení revizorem vás písemně pojišťovna informuje o výsledku likvidace pojistné události a odesílá pojistné plnění. V případě, že pojišťovna posílá pojistné plnění složenkou na adresu, trvá její doručení Českou poštou obvykle týden
až deset dnů.
6
SPORTUJTE NAPLNO
O pojištění sportovní výbavy
se postaráme
S POJIŠTĚNÍM SPORTOVNÍ VÝBAVY
FIT OD KOOPERATIVY SI MŮŽETE
POJISTIT ‡
▶ sportovní výbavu, výzbroj, výstroj včetně příslušenství,
která slouží k amatérské činnosti (např. kola, elektrokola,
lyže, snowboardy, brusle, sportovní plavidla, golfové hole,
tenisové rakety, přilby, ochranné pomůcky, horolezeckou,
potápěčskou výstroj, posilovací stroje, ...)
▶ zařízení pro přepravu (např. demontovatelné nosiče a boxy,
speciální upevňovací prvky)
▶ ostatní věci určené ke sportovní činnosti (např. oděvy,
obuv, tašky, batohy, ochranné obaly, neopren, vak na lyže,
kopačky, ...)
POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA ‡
▶ odcizení
▶ poškození
▶ zničení
www.astorieas.cz
www.koop.cz
KONTAKT ‡
ASTORIE a.s.
tel.: 731 122 991
email: [email protected]
pojištěné věci v případě:
▶ krádeže s překonáním překážky
▶ loupeže
▶ vandalismu
▶ působení živelního nebezpečí
▶ pádu pojištěné věci při jejím upevňování, demontáži,
nakládání, vykládání nebo při jízdě vozidla
▶ dopravní nehody
▶ jiné nehody, ke které došlo při provozování sportovní
činnosti
POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE
NA ŠKODY V ‡
▶ bytu pojištěného
▶ nebytovém prostoru příslušejícího k bytu
▶ společných nebytových prostorech v bytovém domě
▶ samotných bytových prostorech
POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE TAKÉ NA
PŘÍPADY, ŽE POJIŠTĚNÝ ‡
▶ měl pojištěnou věc na sobě, při sobě nebo u sebe
▶ odložil věc v místě k tomu určeném nebo obvyklém
▶ uložil věc v ubytovacím zařízení
POJISTNÉ PLNĚNÍ LZE NASTAVIT
V ROZSAHU ‡
▶ 30 000–150 000 Kč
‡ Klientům Kooperativy nabízíme na
toto pojištění slevu ve výši 50 %.
7
NAŠE KANCELÁŘE
ŠUMPERK
Historie kanceláře v Šumperku pod křídly ASTORIE a.s. se začala psát v lednu roku 2004. Do té doby jsme působili jako
zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny, a.s. a vzhledem k velkým změnám, které vedení společnosti provádělo, jsme se ocitli v situaci, kdy nebylo zřejmé, zda a za jakých podmínek budeme moci pokračovat v práci dál. V té době nás oslovilo vedení
společnosti ASTORIE a.s. a nabídlo nám spolupráci, kterou jsme
přijali, a pod firmou ASTORIE a.s. usilovně pracujeme dodnes.
S oblibou říkám, že vše začalo těžítkem, které jsme při prvním setkání a seznámení se
s ASTORIÍ obdrželi jako dárek a které mi již 12 let každý pracovní den dělá společnost.
Kancelář se nachází přímo ve středu města Šumperk v budově České spořitelny, a.s., která
v době svého dokončení vyhrála architektonickou soutěž Dům roku. Samotné město Šumperk stojí rozhodně za návštěvu. Kousek od budovy si můžete prohlédnout jedno z několika
zajímavých sousoší šumperské rodačky Lei Vivot pod názvem Radost z deště. Pár metrů
odsud stojí krásně opravené divadlo, které, stejně jako Pražanům, vyhořelo i nám.
Šumperk je mimo jiné i velmi kulturní město. Již řadu let se zde pořádají akce, jako je například Divadlo v parku, takový týdenní maraton večerních divadelních představení pod širým nebem za účasti divadel z Prahy, Brna, Ústí nad Labem, Ostravy
a zakončeno souborem ze Šumperka. Velmi populární jsou koncerty Blues Alive a v neposlední řadě Mezinárodní folklorní
festival, který v minulých letech hostil tak exotické návštěvníky, jako byly skupiny z Číny, Indonésie, Austrálie, Peru, Mongolska, Nového Zélandu nebo Mexika. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy v rámci závěrečného programu urostlí a velmi spoře
odění Maorové tancovali s krojovanými tanečnicemi ze Slovácka polku. Pravidelně do Šumperka přijíždí také velmi oblíbené
Divadlo Járy Cimrmana. Jednoho člena souboru mám dokonce pojištěného ve svém kmeni.
Šumperk je právem označován za bránu Jeseníků, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským
výchozím bodům – Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a úpatí masivu Kralického Sněžníku.
Na dosah Šumperka jsou i místa, která jsou spjata s neslavně známými čarodějnickými procesy. V historicky nejstarším domě
v Šumperku, v tzv. Geshaderově domu, je umístěna expozice čarodějnictví, která názorně popisuje, jaké hrůzy se v této oblasti v letech 1678-1696 odehrávaly.
Z toho všeho plyne, že v našem kraji nemůže žít žádný obdivovatel kavárenských zařízení, ale jen houževnatý, cílevědomý, pracovitý a vytrénovaný člověk, jakým každý správný
pojišťovák musí bezesporu být.
Rulíšková Jitka
8
NAŠE KANCELÁŘE
Kam se podívat v Šumperku
Určitě neprohloupíte, když při návštěvě Jeseníků navštívíte přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Najdete ji v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce
Loučná nad Desnou v okrese Šumperk – uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější
vodní elektrárnu v Česku, její instalovaný výkon je 2krát 325 MW.
Patří k vyhledávaným stavebně technickým památkám a v roce 2005 se zařadila
mezi 7 největších divů České republiky.
Elektrárna má tři „nej“:
• největší reverzní vodní turbínu v Evropě – 325 MW,
• největší spád v České republice – 510,7 m
• a největší instalovaný výkon v ČR – 2krát 325 MW.
PŘÍBRAM
Naše rodina je s Příbramí úzce spjata. Žijeme zde a pracujeme. Kancelář pro ASTORII a.s. jsme otevřeli v květnu roku 2008.
Zde se setkáváme s klienty, kterým se snažíme poskytovat co
nejlepší servis pro jejich spokojenost a motivaci se na nás stále
obracet. Práce v pojišťovnictví a finančních službách nás baví a
je nám radostí se společností ASTORIE a.s. spolupracovat.
Kam se podívat v Příbrami
Město Příbram se nachází pod úpatím brdských lesů ve Středočeském kraji a pyšní se barokním kostelem Svatá Hora. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260 a je významným poutním místem. Je zde vidět krásná architektura či vzácné malby
ve volně přístupném areálu a dále také stojí za zmínku původní zcela kryté svatohorské schody, jejichž počet 365 napovídá
výšku polohy Svaté Hory.
V našem městě se dále nachází největší hornické muzeum v ČR, které bylo založeno roku 1886, pro návštěvníky je též zajímavou příležitostí prohlídka důlní věže, parního těžního stroje nebo jízda důlním vláčkem.
Robert Novotný
9
AUTOPOJIŠTĚNÍ
aneb Jak Kooperativa k 1,5 milionu pojištěných vozidel přišla
Mgr. Michal Potěšil & Martin Kolář / Ing. Michal Němec
V
Úsek pojištění motorových vozidel – Kooperativa pojišťov-
jsme začali sjed-
na a.s. Vienna Insurance Group
návat i havarijní
roce
1996
pojištění občaV letošním roce si Kooperativa připomíná významné vý-
nů.
V
tomtéž
ročí. Ano, byla to právě Kooperativa, která jako první sou-
roce bylo pře-
kromá pojišťovna před 25 lety rozhýbala do té doby nee-
depsané pojistné v havarijním pojištění ve výši 0,5 mld.
xistující pojišťovací trh v tehdejším Československu. V roce
Kč. Havarijní pojištění Domino (občané) nebo Dominant
1991 ještě otcové zakladatelé netušili, že z nápadu něko-
(podnikatelé) se tak začalo stávat značkou, kterou znal stá-
lika málo nadšenců vznikne taková významná pojišťovna,
le širší okruh klientů.
která je v současné době jedním z lídrů pojistného trhu a
v oblasti autopojištění dokonce jedničkou.
Vývoj pojištění vozidel však směřoval ke skutečnému
přelomovému okamžiku. V roce 1999 byl přijat zákon č.
Vzhledem k tomu, že i společnost ASTORIE letos slaví 15 let
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
od svého založení, rozhodli jsme se v našem článku trochu
(v celém rozsahu začal platit od 1. 1. 2000). Nastala velká
zavzpomínat. Rádi bychom v následujících řádcích ukázali,
příprava jednotlivých pojistitelů na spuštění demonopoli-
jak se vyvíjelo autopojištění v Kooperativě od skromných
zace pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojistitelé
počátků k pozici jedničky na trhu.
připravovali nejen pojistné produkty, ale i rozsáhlé reklamní kampaně a intenzivně školili obchodní službu. U mnoha
Téměř každý si spojuje autopojištění s pojištěním odpo-
pojistitelů bylo získání klientů na povinné ručení skutečně
vědnosti z provozu vozidla, tj. tzv. povinným ručením, kte-
zásadní. Tento souboj prakticky rozhodl i o dalším směřo-
ré se demonopolizovalo v celém rozsahu až od počátku
vání Kooperativy. Cíle stanovené akcionáři ohledně počtu
roku 2000. Málokdo si však dnes uvědomí, že Kooperativa
pojištěných vozidel byly poměrně ambiciózní. Úsilím nejen
již téměř od svého vzniku poskytovala také havarijní pojiš-
obchodních zástupců, ale prakticky všech zaměstnanců
tění vozidel.
Kooperativy došlo k tomu, že jsme v tomto období pojistili
1 000 000 vozidel. Toto skutečně neočekávali ani největší
Havarijní pojištění jsme nejprve sjednávali jako majetkové
optimisté. Reklamní kampaň „přijeďte si do Kooperativy
pojištění podnikatelů v rámci úseku pojištění hospodář-
pro dva bonusy“ vešla do paměti nejen zaměstnanců, ale
ských rizik, a to již od roku 1992. V roce 1993 jsme již po-
i našich klientů.
skytovali i havarijní pojištění flotil (tehdy pro CAC leasing).
Úspěch v oblasti povinného ručení, který z Kooperativy
udělal „autařskou pojišťovnu“, vyvolal intenzivní tvorbu
v oblasti produktů nejen povinného ručení, ale i havarijního pojištění. V průběhu několika let tak vznikly pojistné produkty havarijního pojištění Partner a Eurodomino a
také pojistný produkt povinného ručení Standard.
V roce 2004 zahajujeme prodej velmi úspěšného produktu,
který plní požadavky obchodníků a dokáže pojistit klien10
AUTOPOJIŠTĚNÍ
aneb Jak Kooperativa k 1,5 milionu pojištěných vozidel přišla
tovi jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění. Pojistný
žujeme možnost pojistit komplexně v jednom pojistném
produkt TANDEM se stává průkopníkem zejména v oblasti
produktu prakticky všechny kategorie vozidel. Nově mo-
prodejců vozidel.
hou zprostředkovatelé, kteří sjednávají havarijní pojištění
pro Kooperativu, uzavřít pojistnou smlouvu na motocykl,
V oblasti povinného ručení v roce 2005 zavádíme živelní
osobní i nákladní vozidlo v jednom pojistném produktu.
pojištění zdarma k povinnému ručení. Reklamní klipy s pa-
Této změny jsme dosáhli kombinací možnosti pojistit ně-
dajícím stromem, kroupami a povodní se stávají šlágrem
která vozidla (zejména luxusní osobní vozidla a nákladní
televizních obrazovek. Tento nápad úspěšně přebírají naše
vozidla) na pojistnou částku, zatímco pro ostatní vozidla
sesterské pojišťovny na Slovensku a v Rakousku.
jsme zachovali princip tzv. kaskoskupin. Zprostředkovatel tak u běžných typů vozidel nemusí zjišťovat pojistnou
V roce 2007 zavádíme nový pojistný produkt GLOBAL,
částku a vychází při jejím stanovení z výbavy vozidla.
který je skutečně komplexním pojistným produktem pro
pojištění vozidel a umožňuje sjednat nejen povinné ručení
Od roku 2000 přistupovala Kooperativa i k akvizici pojist-
a havarijní pojištění, ale i další doplňková pojištění, to vše
ných kmenů zejména v oblasti povinného ručení. Našimi
v jedné pojistné smlouvě.
klienty se tak stali klienti Komerční pojišťovny a.s., Union
pojišťovny, a.s. a v roce 2004 i Pojišťovny České spořitelny,
V roce 2010 Kooperativa přichází s pojištěním při nezavi-
a.s. V průběhu poskytování povinného ručení tak postup-
něné nehodě jako první skutečnou plnohodnotnou přímou
ně počet pojištěných vozidel i tímto způsobem narůstal.
likvidací. Naše pojišťovna tak dává svým klientům možnost
vyřešit plnohodnotně pojistnou událost včetně výplaty
V letošním roce jsme pak 20. června dosáhli výrazného
pojistného plnění u nás. Pojištění NA100PRO prezentuje
milníku 1 500 000 pojištěných vozidel v POV, ke kterému
na televizní obrazovce šimpanz, který jako řidič vozidla
přispěla i společnost ASTORIE a.s. Když jsme ještě v roce
způsobí dopravní nehodu. Tato zdařilá reklamní kampaň
1999 začínali obcházet své známé s tím, že Kooperativa
skutečně zaujala spoustu klientů i obchodních zástupců a
pojišťuje povinné ručení, tak bychom na takové číslo určitě
pojistný produkt byl obchodně velmi úspěšný.
nedokázali ani pomyslet.
V červnu 2011 zavádí Kooperativa Komplexní pojištění vo-
V současné době je Kooperativa s předpisem téměř
zidla NAMÍRU, které zahrnuje jak havarijní pojištění (po-
9 mld. Kč v pojištění vozidel jedničkou na pojistném trhu. Vě-
jistná částka formou kaskoskupin), tak i povinné ručení a
říme, že dosažení 1,5 milionu pojištěných vozidel s více než
všechna dodatková pojištění.
1 milionem spokojených klientů v oblasti autopojištění dokazuje, že letos má Kooperativa i ASTORIE skutečně dobrý
Stěžejním úkolem pojišťoven pro rok 2014 bylo implemen-
důvod k oslavě.
tovat všechny změny v oblasti pojištění, které přinesl nový
občanský zákoník (NOZ), a vytvořit odpovídající pojistné
podmínky, pojistné smlouvy a další smluvní dokumenty.
V nosném inovovaném pojistném produktu NAMÍRU jsme
od roku 2014 v povinném ručení rozšířili škálu limitů pro
újmu na zdraví a škodu na věci. Inovovali jsme některá
doplňková pojištění. Za velký přínos v oblasti HAV pova11
KARIÉRA V ASTORII
VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE
Í
C
A
OV E
Ť
Š
JI ADC
O
P OR
P
NABÍZÍME:
Zázemí kanceláře
Osvědčené know-how
Férový přístup a podporu
Spravedlivé odměňování
Kariérový růst
Klienty k oslovení
FINAN
PORA ČNÍ
DCE
OČEKÁVÁME:
Vzdělaní SŠ, VŠ
Komunikativnost
Aktivní přístup
Pozitivní myšlení
Obchodního ducha
OBCHODNÍ ZKUŠENOSTI VÝHODOU, ALE NE PODMÍNKOU. ZAČÍNAJÍCÍ ZDARMA ZAŠKOLÍME.
ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA UVEDENÝ KONTAKT:
POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ SLUŽBY
S LEHKOSTÍ MOTÝLA ...
držitel ISO 9001 a 27001
www.astorieas.cz
JSME NA FACEBOOKU
Spustili jsme pro vás zábavný i poučný Blog o pojištění
https://www.facebook.com/blogopojisteni.cz/
12
https://www.facebook.com/astorieascz/
PŘIDEJTE SE K NÁM
Mám za sebou kvalitní zázemí, nejlepší produkty na trhu, skvělé kolegy.
Ing. Tomáš Humlíček, regionální manažer Havířov-Bludovice
Tomáši, jsi poměrně novým manažerem v naší společnosti, jak se ti u nás pracuje?
Ve společnosti ASTORIE se mi pracuje velice dobře. Mám za sebou kvalitní zázemí, nejlepší produkty na trhu, skvělé kolegy. Co víc si „poměrně mladý manažer“ může přát.
Proč děláš toto povolání?
Rád komunikuji s lidmi. Přiznávám, že ne vždy je to jednoduché, ale musím říci, že portfolio mých klientů tvoří většinou milí lidé. Ve své kanceláři se snažím nabudit přátelskou
atmosféru. Z mnoha mých klientů jsou dnes mí přátelé. Díky nim se do práce těším, nemusím se tolik stresovat, jak tomu bylo v mých dřívějších povoláních.
Jaký druh pojištění se Ti nejlépe prodává a proč?
Nemám problém s uzavřením jakéhokoliv druhu pojištění. Pokud bych měl nějaký produkt vyzdvihnout, pak je to produkt
FLEXI, životní pojištění. S klientem vždy rozebereme celý jeho život, jeho potřeby a poté mu produkt postavím přesně
dle jeho aktuální životní situace. Jako chlapa mě pak samozřejmě baví pojišťovat auta a motorky, obzvláště pak ty zajímavé.
Co děláš ve svém volném čase?
Jelikož jsem se za poslední tři roky činil, jsem nejen manžel jedné úžasné ženy, ale i dvojnásobný otec Marušky a Viktora.
Ve svém volném čase se tedy věnuji své rodině. Mám samozřejmě i koníčky, spíše více splašených koníčků, a to jsou motorky. Je pravdou, že už nemám tolik času, ale snažím se jednou do roka vyrazit na „výlet“. Letos jsem se vydal na 6 000 km
dlouhou cestu do Ruska. Chtěl jsem si udělat vlastní pohled na to, co člověk slyší v médiích. Projel jsem Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rusko a Ukrajinu. Musím říct, že mám spoustu jen úžasných zážitků a na své cestě jsem potkal jen úžasné lidi.
Rusko a Ukrajina jsou země, do kterých se jednou určitě vrátím.
13
PŘIDEJTE SE K NÁM
Zejména v dnešní složité době jsem ráda za stabilní společnost.
Mgr. Markéta Pragerová, regionální manažerka Teplice
Markéto, jste poměrně novou manažerkou v naší společnosti, jak se Vám u nás pracuje?
V ASTORII pracuji již sedmým rokem a neměnila bych. Zejména v dnešní
složité době jsem ráda za stabilní společnost. Oceňuji férové jednání a důraz na kvalitu.
Proč děláte toto povolání?
Když jsem si kdysi vypsala na papír v bodech, jak by mělo vypadat moje
ideální zaměstnání, vyšel mi z toho „pojišťovák“. Ale to jsem tehdy ještě
netušila a ta představa s danou profesí se mi spojila až za několik let…
Baví mne práce s lidmi, jednání s klienty, realizace obchodních nápadů, nezávislost. Tato profese není jen o znalostech a prodeji, ale vyžaduje také
osobní rozvoj.
Jak pracujete s prodejci? Máte pravidelné porady?
Svým prodejcům se snažím být oporou, být nablízku a případně pomoci,
poradit. Všechno má mít svůj řád. Takže máme spolu pravidelné individuální konzultace a týmové porady.
Jaký druh pojištění se Vám nejlépe prodává a proč?
Začínala jsem s prodejem životního pojištění, to mě prostě nějak nadchlo…
Je to pojištění o lidech a jejich příbězích. A baví mě to dodnes.
Co děláte ve svém volném čase?
Ve svém volném čase maluji v ateliéru nebo vyrážím malovat do plenéru
směr České středohoří. Jinak jsem nadšený sportovec, ale také se ráda jen
tak bavím a podnikám různé blázniviny…
14
PŘIDEJTE SE K NÁM
ASTORIE je velká rodina, kde si všichni fandí a mají se rádi.
Ing. David Hotový, regionální manažer Louny
Davide, jste poměrně novým manažerem v naší společnosti, jak se Vám u nás pracuje?
V ASTORII se pracuje skvěle všem, díky ohromnému množství nápadů a podnětů, které můžeme jako manažeři společně
s našimi prodejci realizovat. Zázemí stabilní společnosti Vám dá při práci potřebnou pohodu a klid. Atmosféru společných
setkání nenaleznete v žádné jiné společnosti. Je to taková velká rodina, kde si všichni fandí a mají se rádi.
Jak pracujete s prodejci? Máte pravidelné porady?
Mám pouze 3 prodejce, se kterými se nescházíme úplně pravidelně, protože jsou zaměstnáni. Povětšinou individuálně řešíme jejich potřeby a problémy s klienty.
Všech společných setkání se samozřejmě pravidelně zúčastňujeme. Dále se osobně starám o sportovní oddíl a školu.
Jaký druh pojištění se Vám nejlépe prodává a proč?
Nejvíce prodávám pojištění motorových vozidel. A důvod? Dělám to dobře, prodávám skvělý produkt a lidé si to mezi sebou
řeknou a sami mě vyhledávají.
Co děláte ve svém volném čase?
Nejraději aktivně relaxuji na zahrádce. Viz fotka v bazénku.
15
POZNEJTE NAŠE - VAŠE PORADCE
Zaměření – specializace: Řekl bych, že moje specializace v oboru pojišťovnictví a bankovnictví není úplně běžná. Velice blízce se zabývám problematikou bytových družstev (BD) a
společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Představitelé BD a SVJ využívají moje služby dvojím způsobem.
Pořádám vzdělávací semináře, kde školím, jak si dobře pojistit
bytový dům, jaké jsou rozdíly mezi pojišťovnami, na co si dát
pozor i u velkých pojišťoven. Dále se jedná o odpovědnost výboru, který dle platného zákona ručí celým svým majetkem v případě, že nějakým způsobem poškodí SVJ nebo BD.
A v posledních dvou letech se všichni hodně zajímají o možnosti úvěru na rekonstrukci bytového domu, což je pochopitelné,
protože úrokové sazby jsou velice nízko. Dokonce je možnost využít i dotací. Bohužel to, že jsou úrokové sazby dole, neznamená, že jim jakákoli banka nabídne výhodné podmínky.
Každá banka je něčím specifická, má svoje podmínky, které nemusí být úplně výhodné. Různé poplatky, které se klientovi
předkládají jako standardní, a přitom tam být nemusí, atd. Ukazuji předsedům možnosti financování a přitom je upozorňuji,
na co si dát pozor.
Druhý způsob spolupráce je individuální a osobní přístup u každého domu. Připravím jim pojištění šité přímo na míru, které
splňuje nejpřísnější kritéria ochrany domu a jich samotných. Od tohoto okamžiku se o ně starám a v případě pojistné události jim pomáhám s veškerou administrativou nutnou při hlášení pojišťovně.
Pak se jedná o poradenství ohledně výběru banky, která bude financovat rekonstrukci bytového domu. Zde je přínos
pro předsedy hodně velký, protože jim představím hlavní instituce, které mají nejlepší podmínky na trhu.
Nejdůležitějším bodem je, že jim odkryji „karty banky“, což symbolicky znamená, že budou vědět o všech detailech. Jak
která banka funguje, o skrytých poplatcích apod. Po celou dobu jsem s nimi, od výběru banky po schválení úvěru na schůzi,
kde pomáhám zodpovídat otázky lidí, až po samotný podpis smlouvy a čerpání prostředků firmě, která bude rekonstrukci
provádět.
Klient, na kterého nezapomenu: Tak, tady se asi ode mne čeká, že řeknu nějakou zábavnou historku „z natáčení“.
Způsob, jak pracuji, mi dělá problém zodpovědět tuto otázku, protože je mnoho klientů,
na které nezapomenu.
Víte, když třeba s někým řeším úvěr na dům, tak se vidíme průměrně čtyřikrát a pak si během toho ještě voláme i píšeme. Pokud to druhá strana aspoň trošku umožňuje, tak chci,
aby byly schůzky lidské a pohodové. Člověk si vybuduje bližší vztah a vzájemnou důvěru.
Poslední dobou se mi u některých lidí středního věku stává, že v zápalu řeči místo vykání
16
POZNEJTE NAŠE - VAŠE PORADCE
tykají, což někdy vytváří komické scénky, když si to druhá strana uvědomí. Tak či tak je to fajn, dělá to volnější atmosféru.
Dovedete si třeba představit, že přijdete podruhé do banky a řeknete pracovníkovi za přepážkou, že se teď budete pravděpodobně vídat častěji, tak bude lepší si tykat? Mně už se to párkrát stalo a musím říct, že odhození formálního chování
schůzky zase o kus zpříjemnilo. Mám dokonce kolegu, který předsedům pomáhá v oblasti stavebních prací a ten vztah s nimi
povýšil na takovou úroveň, že se v mnoha případech stali přáteli. Takže se společně setkávají při oslavě narozenin. Dokonce
byl teď pozván na svatbu od jednoho předsedy, kterému jsem dělal úvěr.
Tímto bych chtěl tento článek uzavřít. Myslím, že vztahy mezi lidmi mají u nás pořád rezervy, a to, že se bavíme o tak důležitých věcech, jako je pojištění majetku lidí nebo úvěru v řádech milionů, neznamená, že musíme všichni sedět u stolu
důležitě, jako kdybychom rozhodovali o fungování planety. Více úsměvů, pohody a někdy i odskočení od tématu k něčemu
příjemnému, třeba jako je dovolená, může být zpříjemnění času, který společně trávíme.
Zaměření – specializace: rodinné pojištění (majetek, život), hypotéky a hotovostní úvěry vč. refinancování
Klient, na kterého
nezapomenu: Klienti
jsou vždy originály, ale asi
nezapomenu na paní Zadákovou, která požadovala
u refinancování úvěru snížit
jak dobu splácení, tak i částku. Pro mě prvotně nemožné, ale s Monetou jsme to zvládli a
klientka byla max. spokojená. U manželů Drahošových to zase byla hypotéka, která byla
mojí první hypotékou a s klienty máme i nadále velmi vřelé vztahy.
Zaměření – specializace:
životní pojištění, pojištění
majetku, odpovědnosti a vozidel
Klient, na kterého nezapomenu:
Bohužel se jedná
o klienta, kterého jsem musel vyhodit.
Jednou ráno mi do kanceláře vlétla
straka, sedla si na opěradlo židle a
rozhlížela se, kde by co ukradla. Proto
jsem ji raději vyhnal, i když tam nemám žádné poklady. Potom už jenom sedala za okno kanceláře. Později jsem se dozvěděl, že to
byla celebrita, byla totiž v televizi, tak snad mi to odpustila. Moji klienti jsou většinou všichni nezapomenutelní, někteří se jen zastaví popřát hezký den, jiní se staví na kávu a mezi řečí mi i doporučí
nové klienty.
17
POZNEJTE NAŠE - VAŠE PORADCE
Zaměření – specializace: Zabývám se finančními i pojišťovacími produkty. Specializuji se na produkty pro právnické
osoby, konkrétně pro společenství vlastníků jednotek a bytová
družstva, protože mými klienty jsou především zástupci bytových domů. Sama jsem předsedou výboru SVJ se 105 bytovými
jednotkami. Využívám tedy při práci finančního a pojišťovacího
poradce také svých odborných znalostí z oblasti legislativy týkající se SVJ a BD a praktických zkušeností. Abych to upřesnila,
specializuji se na zprostředkování úvěrů pro SVJ a BD za účelem koupě, modernizace a oprav bytových domů a zajištění aktuálně poskytovaných souvisejících dotací. Současně také
na refinancování stávajících úvěrů včetně převodu poskytnutých dotací na nové úvěry
v rámci ČMZRB, a.s. Samozřejmě k tomu patří kvalitní pojištění bytových domů a statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
Klient, na kterého nezapomenu: Jsou to dvě společenství vlastníků, kde jsem
refinancovala úvěry se státní úrokovou dotací z Programu PANEL. Ze dne na den se změnila související legislativa a Českomoravská záruční a rozvojová banka nemohla převádět
úrokové dotace na zrefinancované úvěry. Vznikla tím velmi vypjatá a nepříjemná situace
pro všechny zúčastněné strany. Statutární zástupci SVJ se logicky a oprávněně obávali, že
jejich SVJ přijde o část státní dotace. Díky vzájemné důvěře, rychlému společnému rozhodnutí, a hlavně konání, jsme situaci úspěšně zvládli.
Zaměření – specializace: majetkové pojištění občanů a
životní pojištění
Klient, na kterého nezapomenu: Klient, na kterého
nezapomenu?
Mohu
na-
psat, že klientů, ale i klientek, bylo hodně, některé
si pamatuji v pozitivním
duchu, ale spoustu z nich i
v duchu negativním. Ale musím napsat, že za skoro 20 let jsem nezaznamenal nic zvláště pozoruhodného. Spousta lidí byla fajn a ze spousty z nich se stali i osobní přátelé
s podobnými koníčky. Někde jsem poradil já, někde, třeba u získání zbrojního průkazu –
členství v klubu, jsem čerpal já. Tak snad mi utkvěl tedy Luboš Dušek, kterého jsem tedy
pojistil, ale je to hlavně velký odborník na zbraně, které jsou mým koníčkem.
18
REALITNÍ OKÉNKO
Kraj JIHOMORAVSKÝ
Kraj PARDUBICKÝ
Pobočka: Brno, Kounicova 271/13
Pobočka: Pardubice, Tř. 17. listopadu 237
Kraj PARDUBICKÝ
Pobočka: Pardubice, Tř. 17. listopadu 237
14901 Nížkovice, Vyškov
15307 Pardubice, Pardubice
15303 Pardubice, Pardubice
Velký RD 6+2, 2 NP, pozemek 771 m2. Dům
dvougenerační, se dvěma samostatnými byty,
vinným sklepem, uzavřeným dvorem a zahradou.
Prodej polyfunkčního domu s užitnou plochou
1720 m2. Moderně zrekonstruovaný s parkovacími
místy. Vhodné jako sídlo firmy.
Pronájem kancelářských prostor různých výměr,
v centru města, úprava dispozice je na vás. Libovolný počet místností. Parkování u objektu.
Cena: 3 708 000 Kč včetně poplatků
Kontakt: 775 696 770, pí Šiková
Cena: u makléře, k jednání
Kontakt: 603 372 903, Ing. Doskočil
Cena: u makléře, neplatíte provizi!
Kontakt: 603 372 903, Ing. Doskočil
Energetická
třída: G
Kraj VYSOČINA
Energetická
třída: G
Kraj VYSOČINA
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Energetická
třída: G
Nová pobočka: Třebíč
Nová pobočka: Třebíč
14229 Vladislav, Třebíč
14228 Vladislav, Třebíč
1022 Třebíč, Třebíč
Prodej prostorného RD 4+kk v části Hostákov,
malebné sousední vesničce. Stav před rekonstrukcí. IS funkční. Nové vytápění na TP. CP dle KN
290 m2.
Nájem komerčních prostor, u hlavní silnice vedoucí z Brna do Třebíče. Výměra dle požadavků
od 16 m2. Místnosti jednotlivě i vcelku. Všechny
IS.
Pro registrované klienty hledáme v okrese Třebíč
stavební pozemky, lesní pozemky, zahrady a rybníky, dále komerční prostory k nájmu. Za nabídky
děkujeme.
Cena: 469 000 Kč, včetně veškerých poplatků
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: v RK, podrobnosti u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: odpovídající velikosti a stavu
Kontakt: 734 260 680, pí Bednaříková
Energetická
třída: G
Energetická
třída: G
POPTÁVKA
Milí klienti a čtenáři,
nyní, když vám píši tento článek, se léto nachýlilo do své druhé poloviny. Dovolím si vyjádřit názor, že se začátkem srpna čas jakoby utíkal rychleji. Dovolené jsou v plném proudu a kdo ještě nikam nezavítal, má jedinečnou
příležitost. Dětem a mládeži se nezadržitelně blíží začátek nového školního roku. Čas nezastavíme.
V letošním roce se připravuje velmi podstatná změna, která se dotkne celého realitního trhu u nás, týká se
platby daně z nabytí nemovitých věcí, kterou bude mít nově povinnost uhradit strana kupující. Termín této
úpravy se zatím stále posouvá. Pro přijetí je zapotřebí souhlasu dolní komory parlamentu, senátu a nakonec ji
podepíše pan prezident. V případě připomínek bude vrácena zpět. Je více než zřejmé, že dříve nebo později tuto daň bude platit kupující.
Výše daně ve výši 4 % by se měnit neměla.
Dovolím si tedy apelovat na ty, kteří plánují koupi jakékoliv nemovité věci, aby zbytečně neotáleli, protože např. při pořizovací ceně bytu
nebo RD ve výši 1,5 mil. Kč se tato daň rovná částce 60 000 Kč, kterou nyní v případě úspory můžete použít na modernizaci koupené
nemovité věci.
Současně zatím stále nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů podporují kupující v jejich záměrech. Máte jedinečnou příležitost ještě využít
těchto příznivých atributů. Pomůžeme vám, krok za krokem, s výbě-
Další nabídku naleznete na našich stránkách
http://reality.astorieas.cz
Vše o nás a našich produktech najdete na
www.astorieas.cz
rem a pořízením bytu, rodinného domu, pozemku, rekreačního objektu, komerční nemovitosti a s realizací investičního záměru. Naši
makléři a poradci jsou pro kupující zájemce k dispozici a pomohou
vám uskutečnit vaše sny!
Přeji vám prosluněné babí léto a pestrobarevný podzim!
Stanislav Bednařík, váš realitní poradce
19
SKAUTSKÉ MAMINY
PROSTĚJOVSKÝ TÝM VE SKAUTSKÉM DUCHU
Dobře u nás funguje i projekt na podporu sportovních oddílů a spolků. Všichni kolegové vědí, že když
přijde klient z řad rodičů nebo příznivců, převážná
část odměny jde na činnost skautského střediska.
Nikdo nepřijde zkrátka, skautům přišly peníze vhod
hlavně při přestavbě nové klubovny nebo na táborové vybavení, ASTORII se rozšířila klientela a klienti
získali opravdu spolehlivé poradce, kteří je nikdy nenechají v nesnázích.
Když jsem dostala za úkol poslat nějakou svoji fotku
Popisovat moji více než 20letou činnost v Junáku
ze skauta, sama jsem netušila, jak těžko splnitelný
by byla dlouhá historie. Za tu dobu prošlo rojem
úkol to bude. Skautských fotek jsem pořídila stovky,
světlušek, jak se nejmladším skautkám říká, mnoho
možná tisíce. Jenže na nich nejsem.
a mnoho děvčat. Některé z nich už jsou dnes také
maminkami. Velmi pestrá činnost probíhá převážně
Ovšem právě při probírání fotozásob jsem přišla na
formou her, při kterých si děti prohlubují vztah k pří-
to, jak je vlastně celé naše pracoviště provázané se
rodě, učí se týmové spolupráci a navazují přátelství –
skautem. Čtyři členky prostějovského týmu ASTO-
někdy na celý život. Osvojují si praktické dovednosti.
RIE – Maruška Novotná, Ivana Valentová, Libka Na-
Junák má vypracován moderní výchovný program,
vrátilová, která mi pomáhá řady let světlušky vést, i
vycházejí velmi kvalitní časopisy pro všechny věkové
Ála Hnízdilová jsou vlastně skautské maminky. Ces-
kategorie, ale inspiraci pro činnost jsem si už zvykla
ta většiny z nich vedla od skauta k ASTORII. Možnost
nacházet i všude okolo sebe. Pestrost programu je
uspořádání pracovního času tak, aby vyhovoval jak
nevyčerpatelná. Snažím se, aby každá schůzka měla
klientům, tak i péči o děti, je jedním z důvodů, proč
své téma a svůj cíl. Přitom si ji děti musí především
tato práce mladým maminkám vyhovuje. Navíc jsou
užít. Ideálně by to mělo vypadat tak, jak to kdysi
ochotny stále se učit novým věcem, vzdělávat se.
popsala jedna z
holčiček: „Celou
schůzku blbneme a nakonec
zjistíme, že jsme
se něco naučily.“
I malé děti však
dokážou
velké
věci. Před lety
jsme si vyrobily
20
SKAUTSKÉ MAMINY
PROSTĚJOVSKÝ TÝM VE SKAUTSKÉM DUCHU
při schůzce taková malá vatová kuřátka ve skořápce od vajíčka na ozdobu velikonočního stolu. „Jé, to
se podobá tomu kuřeti z televize!“ prohlásila jedna
světluška – zrovna šly upoutávky na sbírku Pomozte dětem. „Jůů, to bychom mohly prodávat!“ dodala
jiná s obchodním duchem. Slovo dalo slovo, vyrobily jsme jich trochu víc, uzavřely smlouvu s nadací,
zapečetily pokladničky na městském úřadě a po domluvě vyrazily do zdejšího supermarketu.
Výsledek byl velmi překvapivý. Jen málokterá pe-
brzdit“.
něženka zůstala zavřená. V příštích letech jsem se
vydala s osvětou na různé semináře pro skautské
Skauting i práce dobrého pojistného poradce má
vedoucí. Přidalo se mnoho dalších oddílů v repub-
mnoho společného. Pomoc bližnímu.
lice. Drobné výtvory z rukou světlušek a vlčat tak
projektu Pomozte dětem přinesly již více než 5 mi-
Eva Dudíková
lionů korun. Malé děti nejsou bezmocná holátka.
Když spojí síly, dovedou svým handicapovaným kamarádům velmi účinně pomáhat.
Svítit lidem pro radost mají světlušky tak nějak „v popisu práce“. Zanedlouho už zase budeme přemýšlet,
co zazpíváme Prostějovanům při rozdávání vánočního Betlémského světla. A to si zase bere na starost
další astoračka Simča Černá. Improvizovaný dětský
sbor pod jejím
vedením
nikdy
lal
ještě
neudě-
pěveckému
sboru Proměny
ostudu.
Zato
potěší spoustu
lidí, kteří jsou
ochotni v předvánočním shonu trochu „při-
21
DESET DNÍ, KTERÉ ZMĚNILY MŮJ SVĚT
„No, to se ví, zase se sejdem, za sedm let či příští tejden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte
se dívat, bude nám hej.“
Jedno páteční odpoledne se vydávám po třech le-
slovy – „Jsem Kamila. A jsem jen o šedesát let starší.“
tech na dovolenou ve společnosti syna a jeho sleč-
K narozeninám jí sál zpívá tu její: „Okolo Suče vo-
ny. S absolutně neznámou cestovkou, s absolutně
děnka teče...“ Kamilka má sólo a udává tempo. Tak
neznámými „účastníky zájezdu“. Ale těším se na klid
toto je opravdové štěstí. Kuba i Káťa září štěstím a
a pohodu, nabrání chybějící energie, zvuk moře a
spokojeností. Vždyť kolem nich je tolik mladých lidí.
sílu mořského větru.
A já cítím, kolik energie mi právě dali. Díky, přátelé.
Na místě nalodění na nás z busu koukají natěšené
V místě nejde ani wifi ani telefonní operátor tady
tváře seniorů. Kuba na mne koukne a ptá se: „Kde
nemá zrovna kvalitní pokrytí. Výborně, je čas na
jsou mladí?“ Ani ve snu by nás nenapadlo, s jak mla-
povídání. Naslouchám příběhům jejich života, vy-
dou partou lidí jedeme a že i oni si kladli stejnou
právění o cestách, o zvířátkách, která mají doma,
otázku. Ale jen do doby, než jsme nastoupili my tři.
o dětech, vnoučatech. A ty jejich neustálé úsměvy,
Konečně mladí…
které vůbec nejsou hrané. Na pláž přichází Jaruška
v nových plavkách. Na otázku, jestli má nové plavky,
Unaveni po dlouhé cestě si dáváme ranní kávu v ry-
hrdě odpoví: „Jsem důchodce, tak si to můžu dovo-
bářské kavárničce. Nebe je plné mraků a na prome-
lit!“ A má pravdu. Život nekončí odchodem do dů-
nádě jsou velké louže po noční bouřce. AŤ!!! Bude
chodu, první vráskou nebo jizvou na těle. Tělo může
prostor pro oddech. Jak jsme byli naivní!
chátrat, ale jádro má zůstat stále mladé. A o tom
mě tato parta lidí neustále přesvědčovala. A to by
Už při večeři na nás kouká spousta očí plná živelných
jejich těla i duše mohly vyprávět. I na pláži se zpívá,
plamínků. Na večírku zjišťujeme, že věkový rozptyl
zpívá se na výletě lodí, při chůzi do kopce k vyhlídce,
je 65 až 85 let. Že je to Klub aktivních důchodců. Ale
kde tato děvčata volají na našeho juniora: „Kubíčku,
jak aktivních!!! Každý rok moře, hory, termální lázně,
vyjdeme to?“ Kuba se s úsměvem a pokorou otáčí,
vysokohorská turistika. Jedna z dam prošla nedávno
za ruku si vede Káťu a volá: „Holky, pojďte. To dáte!“
Tibet, další pravidelně cvičí, jiní zpívají ve sboru, dal-
Pečlivě sleduje, kdo už je unavený a komu budou
ší stále pracují. Je mi hanba, že jsem tak vyčerpaná.
s Káťou pomáhat, aby se bezpečně vrátil na místo
Z čeho? Vždyť bych mohla být jejich dcerou a nesa-
určení. V tento okamžik jsem neskutečně pyšnou
hám jim ani po paty. Moje rozpoložení rozetne zvuk
mámou a uvědomuji si, jak dospělého mám doma
kytary, když Pepík hrábne do strun a sálem se rozez-
parťáka. Dovolená utekla s těmito lidmi rychleji než
ní: „Já chci mít čapku s bambulí nahoře. Jíst kaštany,
voda. A mě začalo bolet u srdce při pomyšlení, že je
mýt se v lavoře. Od rána po celý den zpívat si jen…“
neuvidím. Když vtom přišla myšlenka a já se optala,
Melodie zní dvojhlasně. Sál je plný energie. Kuba
jestli můžu jet příští rok s nimi zase. A vzít s sebou i
vytleskává rytmus a zpívá s nimi, vypráví se vtípky i
moje dámy z jógy. Sálem se rozneslo tleskání a hurá.
příhody, které napsal sám pan Život. Žádné skuhrání
Budeme tedy cvičit taky. Každou chvíli se mě ptají,
na dobu, nemoci, děti. Jarek prosí o tu jeho: „Heee-
jestli to myslím vážně. Myslím, protože se mám toho
ej! Macejko, Macejko, kokoko...“ Vtom k nám při-
od vás hodně co učit.
stoupí jedna z dam a nabízí mým juniorům tykání se
22
DESET DNÍ, KTERÉ ZMĚNILY MŮJ SVĚT
Poslední den u moře, poslední válení se na pláži s
touto mladou partou, poslední kafe a poslední zvu-
A možná to bude právě Pepíkova zamilovaná: „Ží-
ky Pepíkovy kytary, poslední vtípky a životní rady. Už
zeň je veliká, život nám utíká, nechte mne příjemně
od Brna mi tečou slzy, že se budeme loučit. Pomalu
snít. Ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, zpívat si s
mi tuhnou hlasivky, loučím se slovy, že za 10 minut
nima a pít…“
budu pít pravýho českýho turka. Děkuji jim za vše a
z celého srdce jim přeji hlavně zdraví. Neodchází-
Na zdraví, přátelé. A na setkání za rok…
me a chceme zamávat všem těm úžasným mladým
lidem. Vtom se z busu ozve: „Ahoooooj!“ a 37 párů
PS: Od těchto báječných lidí jsem nasbírala energii
paží mává na rozloučenou. Mávají i řidiči a troubí
pro všechny, které mám ráda. Mám ji tady pro vás.
na pozdrav. Kuba se usmívá, Káťa taky a já už dnes
Rozdělím se. Je jí dost pro všechny.
vím, že se za rok sejdeme zase. Polohlasně ještě jednou přeji všem pevné zdraví, radost ze života a tuto
Ivana Valentová
báječnou partu. Protože už dnes se těším, až Pepík
pojišťovací poradce, Konice
vezme do ruky svoji kytaru a nad Jadranem se rozezní některá z jeho písniček…
100 NEJLEPŠÍCH
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 se ve Španělském sále Pražského hradu konal 22. ročník vyhlášení 100 nejvýznamnějších firem ČR. Za přítomnosti prezidenta
ČR dostalo krásné ocenění z rukou Jana Struže 20 významných firem.
Mezi 100 nejobdivovanějších firem se zařadila také pojišťovna Kooperativa, a.s., která je i naší volbou, a to již od roku 2004. Jsme hrdí na to, že
akademici vybrali právě tuto pojišťovnu a že tuto pojišťovnu ASTORIE a.s.
výhradně zastupuje. Potvrzuje se tím, že jsme zvolili správně. Blahopřejeme
tímto pojišťovně Kooperativa.
23
PLETEME Z PEDIGU
RYCHLOKURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Co budeme potřebovat: dřevěné dno s otvory po obvodu, pedigové pruty
1. Na osnovu si nastříhejte pedigové pruty (počet otvorů/2) o délce cca 80 cm
podle požadované výšky opletu a zvoleného způsobu zakončení. Během pletení
musíte pedig stále udržovat vlhký a při práci namáčet, jinak se bude lámat.
2. Nejjednodušší začátek je protažení připravených prutů na osnovu zespodu dna
dvěma vedlejšími otvory (obr. 1). Mezi pruty osnovy založte tři dlouhé pruty, do
každé mezery jeden, tak, aby delší část prutu směřovala ven (obr. 2).
3. Vezměte vždy krajní prut zleva a protáhněte jej za nejbližším volným prutem zezadu dopředu a ven (obr. 3). Tímto způsobem pletete dokola celý výrobek až do požadované výšky. Tvar opletu vytváříte tlakem prstů na pruty osnovy dovnitř nebo
ven. Tak se výtvor zužuje nebo naopak rozšiřuje.
4. Potřebujete-li pruty na oplétání nastavit, končící původní prut při pletení veďte dovnitř, přiložte do mezery nový prut,
tak jako na začátku (obr. 2), a novým prutem pokračujte v pletení. Při nastavování
musíte původní i nový prut opřít o osnovu, jinak by úplet časem povolil a konce
prutů by nevzhledně trčely z podnosu. Po ukončení celé práce všechny nastavované pruty šikmo zastřihněte.
5. Po dosažení požadované výšky opletu pruty, kterými jste pletli, zakončíte tzv.
zatloukáním. Krajní prut veďte stejně jako při pletení zezadu za nejbližší prut osnovy, zastřihněte zešikma cca 2-3 cm a zastrčte jej za prut osnovy co nejvíce dovnitř
vazby.
6. Práci zakončete jednoduchým zdvojeným copánkem. Ke každému prutu osnovy zapíchněte ještě jeden prut stejně dlouhý. Osnovy poté dobře namočte. Pak pleťte touto zdvojenou osnovou – v první řadě veďte
dvojici prutů za nejbližší dvojici osnovy a ven. Ve druhé řadě pleťte přes
jeden a prostrčte první řadou dovnitř. Pruty pak utáhněte a odstřihněte zešikma tak, aby byly opřeny
o vedlejší pruty osnovy a nevyvlékaly se ven.
Z pedigu s vámi plete
Radka Dlasková
24
SPOTŘEBITELÉ, POZOR!
KDYŽ SLUŽBU VYPOVÍ NEJLEPŠÍ POMOCNÍCI
Léto budiž pochváleno. To naše začalo trošku netradičně. Svou pomoc odmítly mé nejoblíbenější pomocnice, pračka
s myčkou. Myčka si patrně chtěla jen oddechnout, ale pračka (prý v prodloužené záruce), ta nám to předdovolenkové čekání
pěkně znepříjemnila. Prý prodloužená záruka! I prima opravář mi sděluje, že to není žádná záruka, ale pojištění spotřebiče.
Vytahuji smlouvu a řádně ji pročítám. Skutečně. Žádná prodloužená záruka, kdy milý pan opravář přijde, opraví a odejde,
ale…
Přede mnou je martirium, jak rychle získat opravu. A nejlépe ještě před dovolenou. Volám na určené telefonní číslo, kde mladíkovi vysvětluji, cože to jejich prodejci prodávají za nesmysl a že trvám na okamžité opravě. Mladík mi sděluje, že si musím
nahlásit škodu. Vše tak činím, ale ani po dvou týdnech, kdy už u nás byl opravář, mi nikdo nesděluje postup likvidace. Volám
opět a zjišťuji, že věc ještě nebyla předána k likvidaci. Právě někdo nalil olej do mého ohně. Prosím? Děláte si legraci. Píšu
rozhořčený e-mail na oddělení reklamací. Po pár dnech dostávám odpověď, kde mne odkazují na zákon o pojistné smlouvě. Chachá!!! To jste si naběhli!!! Píšu opět e-mail, kde popisuji rozpory v jejich smlouvě a to, jak by mělo vše dle zákona
vypadat. Během chvíle mne zázrakem po třech týdnech kontaktuje likvidátor a nabízí nový spotřebič. Je den před odjezdem
na dovolenou a já mu písemně sděluji, že druhý den odjíždím do zahraničí a o dodání mnou vybraného spotřebiče ať informují manžela, který zboží převezme.
K mému údivu dvě hodiny před mým odjezdem zvoní u nás mladík s novou pračkou a diví se, proč jsem neudala telefonní
číslo. Koukám na něj a ukazuji mu e-mailovou korespondenci. Kroutí hlavou a ptá se, co to je za pračku, že doplácím 300,Kč. Já si připadám jako slepička, která svému kohoutkovi běhala pro vodu. Tím mým džbánkem bylo pouhé domáhání se
toho, na co má člověk nárok. Manžel mi smeknul poklonu, protože on by se nechal ukonejšit řečmi na lince, koupil by novou
pračku a tři měsíce čekal na likvidaci údajně prodloužené záruky.
Když mne slyšel vyjednávat a sdělovat klidným hlasem o klamání spotřebitele, o možnosti informovat dozorčí orgán o práci
a nezaškolení prodejců na prodejnách, o tom, jak klidně sděluji, že patrně jde o hru nervů, kdo vydrží déle, řekl: „Na tuto
práci musíš mít žaludek.“
Ne, nemusím mít žaludek na tuto práci, ale musím se řídit jeho
dobrou radou, kterou mi dal, když jsem doma řešila, jestli to
vyzkoušet, nebo ne. „Dělám to tak, abych se za sebe každé
ráno nemusela stydět. A to nejen pro sebe…“
Rada závěrem: prodloužená záruka není záruka. Nedojde
k okamžité opravě. Je to klasické škodové pojištění, které se
řídí pravidly pojištění i likvidace. Což na prodejnách nikdo neví.
Ivana Valentová
pojišťovací poradce, Konice
25
JAK JSME OSLAVILI 15 LET
Dobrý den, paní Menclová,
děkuji za pozvánku na včerejší
večer. Program byl zajímavý a
oslavy Vašeho výročí se bezesporu vydařily.
Vážený pane Havlíku,
S přátelským pozdravem
děkuji za včerejší luxusní kulturní
zážitek. Bylo to super. A přeji vše
nejlepší k Astorčiným narozkám!
Pavel Havelka
Ing. Petr Kohoutek
Děkuji ASTORII za úžasný večer
24. 5. 2016 v divadle Broadway.
Koncert tria Inflagranti v kombinaci s baletem ústeckého divadla prostě neměl chybu. ASTORII
přeji dalších úspěšných minimálně 15 let.
Díky.
Langová Jana
Věřím, že jste naplněni dobrým pocitem z toho, co jste pro nás a naše klienty vymysleli. Pro mne to byl báječný večer, kde jsem načerpala tolik vytracené energie. A věřím, že stejně to dopadlo i v Praze. Zaslouženě
oddechujte.
PS: Mí klienti jsou nadšeni a jen tak šeptem: „Já Vám, Ivo, něco prozradím, máte skvělého Šéfíčka...“ A já mám
nejen skvělého Šéfíčka a jeho partu z Ústí, ale i skvělé klienty.
A za to jsem moc vděčná.
S pozdravem
Ivana Valentová
finanční a pojišťovací poradce
Připomeňme si oslavy 15. výročí ASTORIE a.s. v Prostějově a Praze. Děkujeme za krásné ohlasy.
26
JAK JSME OSLAVILI 15 LET
Vážený pane Havlíku,
setkání s Vámi a dalšími astoráky bylo pro mě velkým zážitkem.
Ve svém životě jsem byla účastna několika oslav výročí společností,
tato však byla naprosto mimořádná. Nejen kombinací hudební show
s baletem, ale celkovým pojetím. Když jsem na slavnostní večer šla,
vycházela jsem ze svých zkušeností a trošku jsem se obávala dlouhých proslovů o výkonech atd. Váš večer byl ale úplně jiný. Měla jsem
z toho velkou radost. Jsem přesvědčená, že všichni zvaní vědí, jací jste,
co jste dokázali a s jakým nasazením pracujete, a není třeba o tom
dlouze mluvit.
Jednat s Vámi pro mě bylo vždy velmi příjemné, ráda na to vzpomínám. Vaše nadšení je totiž opravdové a nakažlivé. Velmi jsem si také
vážila toho, že umíte a chcete naslouchat argumentům druhé strany.
Věřte, že jste v tomto výjimečný, vím, o čem píši.
Vážení kolegové, přátelé, šéfové a všichni ostatní na centrále,
dovolím si touto cestou poděkovat za sebe, ale hlavně za klienty. Včerejší divadelní dárek byl jedinečný. Přiznám se, že jsem byl napjatý
očekáváním jak struna, trošku jsem nedůvěřoval kombinaci housle a
balet, ovšem to, co jsme zhlédli, bylo opravdu něco úžasného. Všichni
mí hosté mi po představení děkovali a byli nadšeni stejně jako já.
Přeji Vám hodně úspěchů v další práci a lidi kolem sebe,
s nimiž je radost pracovat. Ještě jednou děkuji za pozvání a kytku, kterou jsem musela rozdělit, protože tak velkou vázu nemám!
S pozdravem
Dana Kurzweilová
Děkuji za všechny a i za sebe.
Povedlo se Vám to a už se těším na to, co vymyslíte za pět let…
S pozdravem
Petr Wasserburger
regionální manažer
Dobrý den, pane Havlíku,
ještě jednou velice oba s manželem děkujeme za včerejší fantastický zážitek, za hezký večer i krásnou kytici,
která mně udělala velikou radost. Jsem ráda, že jsme se mohli po letech osobně poznat. Měla jsem možnost
se i krátce pozdravit s paní Mikešovou.
Přeji krásné jarní dny a budu se těšit na naši další spolupráci i na setkání s Vámi.
S pozdravem
Ivana Kosňovská
Oskar Hahn Agency, s.r.o.
Připomeňme si oslavy 15. výročí ASTORIE a.s. v Prostějově a Praze. Děkujeme za krásné ohlasy.
27
JAK JSME OSLAVILI 15 LET
Vážený pane Gončarove,
dovolte mi, abych se vrátil ještě ke včerejší společné akci v Praze i předchozí akci v Prostějově, chtěl bych
Vám co nejupřímněji a od srdce poděkovat. Vám i zbývajícím členkám a členům Vaší baletní skupiny. Rád
bych Vám vyjádřil obdiv a úžas za všechny astoráky a hosty našeho vzájemného setkání. Obdiv za úžasnou
profesionalitu a um. Úžas nad nezměrnou energií nabitým programem během celého vystoupení – koncertu. Děkuji rovněž za vstřícnost a ochotu vystoupit společně s houslovým triem Inflagranti. Chtěl bych Vás
ujistit, že publikum Vaše vzájemné vystoupení vnímalo všemi smysly, v němém úžasu sledovalo nevšední
zážitek, a dokonce někteří prožívali vystoupení tak intenzivně, že zapomínali tleskat. Pár sekund jim v uších
doznívaly ty nádherné tóny, oči byly plné pohybových kreací, prostě zážitek pro všechny smysly. Děkuji za
tuto krásnou a nevšední podívanou, za atmosféru a celkový přátelský projev. Jak s oblibou říkám, jste a budete stále naši, tak jako my v ASTORII budeme rádi a bude to pro nás čest být Vaši.
Přeji Vám mnoho takto spokojených diváků, a především Vám přeji, aby Vám dlouho vydržel elán a energie,
kterou šíříte kolem sebe. Děkuji a těším se na další setkání. S úctou
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
Děkuji ASTORII za krásný zážitek
v divadle. Ještě jednou díky a přeji astorákům další úspěšné roky.
Věra Mikešová
Vážení kolegové,
už v průběhu včerejšího večera
mi přišlo několik klientů poděkovat za skutečně krásný kulturní zážitek, proto Vám to vyřizuji
a i já za sebe moc děkuji.
S pozdravem
Vošlajerová
Dobrý den, paní Jacolová,
chtěla bych Vám a celému vedení ASTORIE poděkovat za krásný večer.
Všem se nám to moc líbilo. Děkujeme.
Přeji krásný den
Zelená Eva
Připomeňme si oslavy 15. výročí ASTORIE a.s. v Prostějově a Praze. Děkujeme za krásné ohlasy.
28
JAK JSME OSLAVILI 15 LET
Milá Hanko,
Včera v Praze to byl moc pěkný večer, všem se to moc líbilo.
Děkujeme.
moc a moc Ti děkuji za pozvání
na včerejší patnáctky ASTORIE.
Program byl fantastický a setkání s lidmi bylo milé. Z programu jsme byli unešení, Inflagranti byly dechberoucí, balet moc
nemusím, ale při valčíku z Vídeňského lesa jsem měl zježené
chlupy, fakt strhující!!! A závěr
s vystoupením Járy byl naprosto
upřímný.
Šárka Langerová Křížková
Přeji vám všem, ať se daří, mám
vás rád!
Martin
Milá paní Muzikářová,
Bc. Martin Plešingr
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
dovolte mi, abych se vrátil ještě ke včerejší společné akci v Praze i předchozí akci v Prostějově, chtěl bych Vám co nejupřímněji a od srdce poděkovat. Vám i zbývajícím členkám Inflagranti, včetně celé doprovodné kapely, bych rád vyjádřil obdiv a úžas
za všechny astoráky a hosty našeho vzájemného setkání. Obdiv za úžasnou profesionalitu a um. Úžas
nad nezměrnou energií nabitým programem během celého koncertu. Děkuji rovněž za vstřícnost a ochotu vystoupit společně s baletem vedeným panem Vladimírem Gončarovem. Chtěl bych
Vás ujistit, že publikum Vaše vzájemné vystoupení vnímalo všemi smysly, v němém úžasu sledovalo nevšední zážitek, a dokonce někteří prožívali vystoupení tak intenzivně, že zapomínali tleskat. Pár sekund jim v uších doznívaly ty nádherné tóny, oči byly plné pohybových kreací, prostě zážitek pro všechny smysly. Děkuji za tuto krásnou a nevšední podívanou, za atmosféru a přátelský
celkový projev. Jak s oblibou říkám, jste a budete stále naši, tak jako my v ASTORII budeme rádi a bude to
pro nás čest být Vaši.
Přeji Vám mnoho takto spokojených diváků, a především Vám přeji, aby Vám dlouho vydržel elán a energie,
kterou šíříte kolem sebe. Děkuji a těším se na další setkání. S úctou
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
Zdravím Vás, pane Havlíku,
no, vy jste úžasný, náš miláček! Děkujeme za krásný e-mail i slova.
To my děkujeme za pozvání, a hlavně za tak skvělou ideu propojit koncert s baletem, to bylo jedinečné,
několik fanoušků už nám na to psalo samé pozitivní ohlasy.
Pro Vás se vždy dobře hraje, kolem Vás je jen samá dobrá nálada.
Věřím, že i Vašim klientům jste připravil krásný večer a že se pak i další část večera vydařila, na rautu.
My se budeme zase moc těšit na nějaké možné příště, jsme hrdé, že také tak trochu patříme do Vaší astorácké rodiny ;-)
Děkuji a mějte se zatím krásně!
S pozdravem
Markéta Muzikářová
INFLAGRANTI = moderní dívčí elektrické smyčcové trio
Připomeňme si oslavy 15. výročí ASTORIE a.s. v Prostějově a Praze. Děkujeme za krásné ohlasy.
29
JAK JSME OSLAVILI 15 LET
Dobrý den, paní Jacolová, dobrý den, pane Havlíku, rád bych Vám poděkoval za oslavu 15. výročí Vaší společnosti a
za krásný zážitek. Bohužel mi jiné závazky nedovolily zdržet se déle a
poděkovat Vám osobně, proto alespoň touto cestou.
Přeji Vám vše dobré do dalších let a vězte, že Wüstenrot je připraven
stát se Vaším významnějším partnerem. Rádi s Vámi, společně s paní
Kohoutovou, probereme možnosti, jak toho dosáhnout.
Přeji krásný den
Vladislav Vachata
obchodní ředitel pro přímé a externí obchodní cesty
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Poděkování Aničce Kulované, moderátorce večerů
Dobrý den, Aničko,
dovolte mi prosím, abych se ještě tímto e-mailem vrátil ke včerejší akci v Praze a také předchozí akci v Prostějově. Chtěl bych Vám upřímně poděkovat za to, jakým způsobem jste zvládla nelehký úkol – být spojovacím článkem mezi Inflagranti a baletem. Byla jste úžasná, usměvavá a svá. A to opravdu velmi oceňuji. Celé
vystoupení předčilo naše očekávání, je pro mě radost říci, že moji milí astoráci si domů odvezli opravdový
zážitek, jakési pohlazení po duši a Vy jste se také o to zasloužila. Děkuji Vám za vše a chtěl bych Vás ujistit,
že Vás nemáme stále dost, že se i nadále na Vás budeme těšit, že tak nějak již patříte k nám, a to je myslím
bezvadné zjištění. Děkuji.
S pozdravem
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
Připomeňme si oslavy 15. výročí ASTORIE a.s. v Prostějově a Praze. Děkujeme za krásné ohlasy.
30
MPV PNZ 40
S MILIONEM V KAPSE
SE DŮCHOD TÁHNE LÍP
Pořiďte si Doplňkové penzijní spoření
a
Poukázk
500 Kč
*
do Husky
Vyšlápněte si do penze s pořádnou finanční výbavou. Doplňkové penzijní spoření na bázi investičního
produktu vám umožní vyšplhat se na vyšší částky než s běžnými spořící účty a přitom vás zajistí,
abyste z nich nespadli. Díky unikátní službě Garance vám totiž v době řádného ukončení zaručuje
výplatu minimálně ve výši vašich úspor, a to včetně příspěvků od zaměstnavatele. Získat více
informací nebo si sjednat produkt můžete v našich pobočkách, u našich externích partnerů nebo
online na www.milionvduchodu.cz.
*Akce trvá od 15. 8. 2016 do vyčerpání zásob dárkových poukazů do akce vložených, nejpozději však do 15. 11. 2016.
Úplně podmínky akce najdete na ceskapenzijni.cz nebo Vám je ochotně sdělíme v kterékoliv pobočce České spořitelny.
31
SDH PLEŠOVICE
NOVĚ SE ZAPOJUJÍCÍ SPORTOVNÍ ODDÍL
Malebnou vesničku v jižních Čechách naleznete 7 km od Českého Krumlova a 2 km od Zlaté Koruny, pod kterou obec patří.
Sbor dobrovolných hasičů Plešovice zde byl založen již v roce 1936 a dodnes tu má velice silnou tradici s početnou členskou
základnou, k dnešnímu dni má sbor 95 členů, z toho je 27 členů do 18 let. V letošním roce slaví sbor 80. výročí od založení.
Základním úkolem sboru je ochrana majetku a lidí při živelných pohromách a jiných neštěstích. V Plešovicích je zřízena
zásahová jednotka obce, fungující v kategorii JPO V. Sbor má k dispozici dva zásahové automobily (Fiat Ducato a VW Transportér), vybavené profesionálním vybavením.
Při pohromách a jiných neštěstích SDH Plešovice také spolupracuje se společností ASTORIE a.s., která jim je v těchto případech oporou. Vyřizuje za ně veškeré smlouvy a pojistné události. V případě zájmu jsou vždy audity pojistných smluv zdarma.
Z těchto předností plynou ještě také další výhody pro sbor. Součástí spolupráce mezi SDH a společností ASTORIE a.s. jsou
také sponzorské dary na soutěže požárního sportu, trikoty pro družstvo a další finanční podpora. Za to vše patří ASTORII
a.s. velké díky.
Plešovičtí hasiči jsou v poslední době proslulí hasičskou činností. Momentálně mají jedno družstvo mužů, které se zúčastňuje
seriálů Jihočeské hasičské ligy a Velké ceny okresu Český Krumlov. Muži se ročně zúčastní okolo 25 soutěží v celém Jihočeském kraji, kde se snaží drát na nejlepší příčky, ale konkurence za posledních pár let silně stoupá. Dále je zde družstvo žen,
které se připraví jen na pár soutěží ročně. Největší doménou tohoto sboru jsou však děti, které dají dohromady dvě družstva,
a to mladší a starší žáky. Základní soutěží je celorepubliková Hra Plamen, kde se pravidelně umisťují na nejlepších příčkách.
V letošním roce mladší žáci vybojovali zlatou medaili a starší žáci bohužel skončili na bramborovém 4. místě, které je i tak
perfektní a nabízí motivaci ke zlepšení.
Tento sport však není jenom o soutěžích. Je hlavně o dobré partě lidí, se kterou se nejen zasmějete a můžete společně uspořádat množství společných událostí, ale hlavně o přátelství a soudržnosti, kterých v dnešní době ubývá.
32
V případě infarktu
vám vyplatíme dvakrát víc.
Mimořádná akce pro nové smlouvy a dodatky
FLEXI životního pojištění podepsané v období od 19. 9. do 30. 11. 2016.
www.flexi.cz/akce
33
SUDOKU
SUDOKU
1
2
8
6
3
2
9
8
4
7
3
2
9
1
9
2
3
1
6
1
8
3
Foto: Ing. Milan Sedláček
34
8
3
6
5
3
4
8
7
Přejeme vám
krásný barevný
podzim
35
Centrála společnosti:
Teplice
Most
Chomutov
Litoměřice
Roudnice
nad Labem
Kladno
Beroun
Příbram
Písek
Jiříkov
Rumburk
Děčín
Mělník
Slaný
Liberec
Neratovice
Benešov
Jablonec
nad Nisou
Semily
Jičín
Vrchlabí
Jaroměř
Hradec
Králové
Trutnov
Náchod
Orlické Podhůří
- Rviště
Svitavy
Zbýšov
Mikulov
Brno
Blansko
Moravská
Třebová
Ústí
nad Orlicí
Rychnov nad Kněžnou
Dobruška
Solnice
Chrudim
Znojmo
Třebíč
Žďár
nad Sázavou
Choceň
Jihlava
Pardubice
Havlíčkův Brod
ostatní okresní města
města s obchodním zastoupením ASTORIE a.s.
Pelhřimov
Kutná Hora
Kolín
Nymburk
Mladá Boleslav
Česká Lípa
Roztoky u Prahy
Praha
Dobříš
Tábor
České Budějovice
Volary
Český Krumlov
Prachatice
Strakonice
Rakovník
Louny
Rokycany
Klášterec
nad Ohří
Plzeň
Ústí nad Labem
Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 210 691
call centrum: 731 122 991
Sokolov
Karlovy Vary
e-mail: [email protected]
Cheb
Tachov
Domažlice
Klatovy
Dobršín
držitel ISO 9001 a 27001
Jeseník
Vikýřovice
Šumperk
Zábřeh na Moravě
Konice
Prostějov
Skalice
nad Svitavou
Vyškov
Hodonín
Břeclav
Krnov
Brodek
u Přerova
Bruntál
Olomouc
Přerov
Nová Dědina
Nezamyslice
Kroměříž
Zlín
Opava
Ostrava
Karviná
Frýdek-Místek
Rožnov
pod Radhoštěm
Havířov-Bludovice
Havířov
Nový Jičín
Valašské
Meziříčí
Loučka
Vsetín
www.astorieas.cz

Podobné dokumenty