Pegakote WB - TX COLOR sro

Transkript

Pegakote WB - TX COLOR sro
TECHNICKÝ LIST
PEGAKOTE
DISTRIBUTOR
VÝROBCE
TX Color s r.o.
Do Višňovky 10
251 70 Herink
tel. 323 637243
e-mail: [email protected]
POPIS
Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr na podlahy. Použití v interiérech. Velmi tvrdý-vysoká
odolnost otěru. Odolává olejům a rozpouštědlům.Téměř bez zápachu, snadno se udržuje. Skládá se ze dvou
složek –komponentu A + komponentu B
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Rust - Oleum Netherlands B.V.
Roosendaal
Holandsko
Garáže, skladiště, výstavní haly, chodby, krytá parkoviště, dílny..... Všude tam, kde je požadován lesklý,
hladký povrch s vysokou odolností otěru a ušpinění. Určen pro podlahy a stěny v interiérech.
Lesk:
pololesk Lesk (60º): ± 50 %
Barva:
světle šedá + další odstíny na vyžádání
Sušina:
64-66% váhových/48-50% objemových
Hustota :
1,45 g/cm3 (směs)
VOC:
0 g/l
Bod vzplanutí (DIN53213):
nehořlavý
Stanovení tvrdosti (Shore) ČSN 62 1431……………........65,9
Přídržnost ČSN 73 2577…………………………… ......... 4,31 Mpa
Paropropustnost - ekvivalentní difuzní tlouštka rd……........32,0 m
Odolnost otěru Taber: 1000 cyklů ( CS10,závaží 1000g).....± 60mg
Odolnost nátěru proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti dle ČSN EN ISO 11998
šedá ...Ldft =12 µm (200 cyklů) ...třída II dle ČSN EN 13300
modrá.Ldft =5,2µm (200 cyklů)....třída I dle ČSN EN 13300
Doporučená tloušťka vrstvy : suchý film.......100ųm (při 300g/m2 ) = 200 ųm mokrý film.
SPOTŘEBA
Teoretická 1 vrstva: 200-300 g/m2
2 vrstva: 300-400 g/m2
Praktická spotřeba závisí na řadě faktorů jako je porozita podkladu a jeho drsnost, ztráty materiálu během
aplikace atd.
PŘÍPRAVA POVRCHU Podklad by měl být suchý a čistý, bez prostupující vlhkosti a dostatečně soudržný (beton o
minimální pevnosti v tahu 6 kg/cm2 tj. B 7,5). Pegakote může být aplikován přímo na většinu
minerálních podkladů (tj. starý beton,obklady,sklo atd.) . Vytvrzovací přísady v případě plastbetonu je
nutno před nátěry odstranit tryskáním pískem nebo jiným abrazivem. Nový, neporézní beton- odstraňte
zbytky cementového mléka pískováním, tryskáním nebo chemicky ředěnou kyselinou solnou při poměru
3l kyseliny solné na 10 litrů vody ,případně použitím přípravku RO 108. Po chemické před-úpravě je
nutno povrch opláchnout velkým množstvím vody a nechat uschnout Před aplikací ponechte uschnout.
Porézní podklad : Impregnujte Pegakotem zředěným 10-20 % vody.
Pegakote nelze aplikovat na elastické nátěry a na nepevné, pracující podklady.
PODMÍNKY
APLIKACE
Teplota minimálně 8oC, maximálně 80% relativní vlhkost vzduchu
APLIKACE
Slijte obě složky dohromady a důkladně ručně promíchejte.
Zpracovatelnost po smíchání komponentu A a B je 2 hodiny.
Pro dosažení pevného, lesklého povrchu je nutno dodržet předepsanou spotřebu materiálu na druhou vrstvu
tj 4 kg by měly být aplikovány na plochu 10-13m2. Vždy zajistěte dostatečnou ventilaci. I za deště by měly
zůstat otevřeny okna a dveře, pokud je to možné.
Pro podlahy vystavené vysokému otěru je vhodné použít standardní odstíny, případně méně výrazné
odstíny. V případě sytých a výrazných odstínů (červená,žlutá,oranžová,zelená,modrá atd.) je doporučeno
použít dokončovací vrstvu bezbarvým lakem.
NANÁŠENÍ
štětec
Strana 1 (celkem 2)
Pegakote
Zpracováno: 23.01.2008
v případě potřeby přidejte vodu
TECHNICKÝ LIST
válečkem
bez-vzduchovým stříkáním:
vzduchovým stříkáním:
1. vrstva: nařeďte maximálně 10% vody
2. vrstva: neřeďte
tryska 015-017 tlak 220 barů
1.vrstva: nařeďte 5-10% vody
2.vrstva: nařeďte maximálně 5% vody
není doporučeno
Upozornění: během aplikace není dovoleno nátěr dále ředit.
DOBA SCHNUTÍ
Zaschlý na dotek ( 200C-50% r.v.):
Přetíratelný po:
Plně vytvrzen:
9 hod
18-20 hod. pro syté a tmavé odstíny
24 hodinách
Při nižších teplotách (8-10oC): je přetíratelný
až po ± 48 hodinách
7 dnů
ŘEDĚNÍ
A ČISTĚNÍ
NÁSTROJŮ
voda
BEZPEČNOST
Bezpečnostní list na vyžádání
SKLADOVÁNÍ
Minimálně 24 měsíců od data výroby v uzavřených nádobách na suchém, chladném místě, při teplotě 5350C
Tyto technické údaje a doporučení jsou podávány dle našich vědomostí o výrobku a v dobré víře. Údaje uvedené v katalogovém listu
nezakládají nárok na záruku na životnost nebo na další vlastnosti výrobku. Protože podmínky použití výrobků jsou mimo naši
kontrolu, ruší společnost pouze za standardní kvalitu výrobků a naše zodpovědnost, pokud by nějaká byla, je omezena na náhradu
vadného materiálu. technické informace mohou být změněny bez upozornění odběratelů.
Strana 2 (celkem 2)
Pegakote
Zpracováno: 23.01.2008