Typový list Albert E. 80 Vario Výkonnost (1) 0,56-1,50 0,54

Transkript

Typový list Albert E. 80 Vario Výkonnost (1) 0,56-1,50 0,54
Typový list
Technická specifikace:
Albert E. 80 Vario
(1)
Výkonnost
Pracovní přetlak
Minimální pracovní přetlak
Maximální pracovní přetlak
Jmenovitý výkon motoru
El. napětí / frekvence
Šroubový blok
Hlučnost (2)
Mikroprocesorové řízení
Provedení
Analogové čidlo tlaku
Separátor oleje
Tepelná ochrana oleje
Termostat
Ochrana proti přefázování
Regulace sání
Vzdušník – 4 kolečka
Nožičky
El. napětí / frekvence frekvence
500 / 50 V / Hz
Regulace tlaku na výstupu
Závěs pro jeřáb
Kondenzační sušička
Ochrana (třída krytí) motoru
El. příkon k. při max. zátěži
Jmenovitý proud elektromotoru
Objem olejové náplně
kompresoru
Obsah oleje ve stlačeném
vzduchu
0,54-1,43 0,52-1,21 0,50-1,10
m3/min
7
8
9
bar
6,0 bar
9,0 bar
7,5 kW
400 / 50 V / Hz
ATMOS B100
dle aktuálního výkonu: 64 – 70 dB (A)(2)
frekvenční měnič Danfoss, modelové řady VLT 2800
Standard
Standard Plus
0,56-1,50
6
−
−
(3)
(3)
(3)
(3)
−
−
(3)
(3)
(3)
(3)
dle tlakové varianty:
SPL009 nebo SPL018
−
IP 55-F
7,8 kW max. (při 9,0 bar a 64 Hz)
15,2 A
3,5 l
2-4 mg/m3
dle aktuálního výkonu, v rozsahu:
min. otáčky - 950 min -1 (při 9,0 bar)
max. otáčky - 2 328 min -1 (při 6,0 bar)
Otáčky motoru
Rozměry kompresoru provedení
1203 x 450 x 635 mm
Standard bez vzdušníku
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
1492 x 600 x 675 mm
Standard Plus, bez vzdušníku
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
1558 x 646 x 1300 mm
Standard + vzdušník 270 lt
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
1665 x 685 x 1340 mm
Standard Plus+ vzdušník
(délka x hloubka x výška)
Hmotnost provedení
Standard
140 kg
Hmotnost provedení
Standard Plus
175 kg
Hmotnost provedení
Standard se
210 kg
vzdušníkem 270 lt
-1-
Typový list
Hmotnost provedení
Standard Plus
245 kg
se vzdušníkem
Výstup stlačeného vzduchu
(1)
dle ISO 1217, 1996 příloha C
(2)
hladina hladina hluku dle ISO 2151, ISO 3744
(3)
Výbava na přání
G ½“ I
-2-
Typový list
Pokyny pro instalaci
Kompresor ustavit na vodorovný pevný podklad. Instalace kompresoru nevyžaduje speciální
základy nebo kotevní místa. Při ustavení dbát na dodržení odstupových vzdáleností od stěn a
dalšího zařízení z hlediska zajištění servisního přístupu.
Přívod el. energie
(Doporučené připojení kompresoru
Cu-kabel
CYKY 5x2,5 mm2
Al-kabel
AYKY 5x4
musí být jištěn s možností havarijního vypnutí !
jistič LSN 16 D)
(Doporučené jištění kompresoru
Výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu musí být připojeno tak, aby nedocházelo k
přenosu chvění a nežádoucích sil na kompresor, např. , tlakovou hadicí ½ “ - délka 500 mm
Z prostoru kompresorové stanice je nutné odvést zbytkové teplo z kompresoru, zajistit
odpovídající množství a čistotu vzduchu na sání kompresoru.
Teplota okolí
Min. +5°C; Max. +40 °C
Atmosférické podmínky
A, B, C, X*
Cizí pevné částice
A, B, C, X*
Druh pracovního prostředí
Korozívní látky
A, B, C, X*
Uvedení do provozu obsahuje:
Zaškolení obsluhy
Kontrola zapojení a stavu zařízení (hladina oleje, kontrola směru otáček, dotažení svorek,
kontrola těsnosti olejových okruhů atd…)
První spuštění a odzkoušení za provozu
Nastavení řídící jednotky kompresoru dle potřeb provozu zákazníka
*viz návod na obsluhu a údržbu
x.x. Šroubový kompresor Albert E. 80__
Vzduchem chlazený jednostupňový šroubový kompresor se vstřikem oleje a spojitou (plynulou)
regulací výkonnosti v závislosti na proměnlivé spotřebě stlačeného vzduchu. Kompresor je přímo
poháněn elektromotorem o jmenovitém výkonu 7,5 kW při 400V, chod elektromotoru je řízen
frekvenčním měničem v rozsahu 30 až 80 Hz, který optimalizuje spotřebu elektrické energie podle
aktuální spotřeby stlačeného vzduchu. Na přání lze vybavit integrovanou sušičkou stlačeného
vzduchu, případně vzdušníkem. Kompresor je pružně uložen na ocelovém rámu. Jednotka
nepotřebuje základy, pouze rovnou betonovou podlahu. Okamžitě lze připojit na rozvod stlačeného
vzduchu.
Provedení
Standard
Standard + vzdušník
Standard Plus
Standard Plus + vzdušník
Vestavné provedení elektromotoru se spojením na přímo
speciálním provedením hřídele rotoru. Elektromotor je
přímo mechanicky spojen s hlavním rotorem šroubového
bloku, s plynulou regulací výkonu (vybaven frekvenčním
měničem), plynulý rozběh bez proudových špiček.
Stejné jako u provedení Standard, ale na vzdušníku
Stejné jako u provedení Standard, ale s integrovanými
prvky úpravy stlačeného vzduchu
Stejné jako u provedení Standard na vzdušníku, ale s
-3-
Typový list
integrovanými prvky úpravy stlačeného vzduchu a
vzdušníkem
Mikroprocesorový řídící systém frekvenčního měniče řídí regulační systém kompresoru. Na LCD
displeji numericky zobrazuje veškeré funkce pro ovládání a monitorování provozu
Detail ovládacího panelu měniče
ALBERT E. 80 V
v provedení Standard, se vzdušníkem 270 l
-4-

Podobné dokumenty

Kompresor AS-189 Návod k použití 1. Specifikace: Pístový

Kompresor AS-189 Návod k použití 1. Specifikace: Pístový Kompresor AS-189 Návod k použití 1. Specifikace: Pístový, bezolejový kompresor se vzdušníkem a s regulací výstupního tlaku. Výtlak: 23 l/min bez zátěže Napětí: 230 V / 50 Hz Max. tlak: 4 - 6 bar (m...

Více