Jak na instalaci Windows

Transkript

Jak na instalaci Windows
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
Jak instalovat Windows? Pokusíme si to zde co nejlépe popsat. Při instalaci
Windows vycházíme ze dvou zákaldních možností a to:
1. Instalace pomocí spouštěcí diskety (nativně určeno pro OS Win 95, 98, ME, 2000) popis
jak vytvořit bootovací disketu
zde
2. Instalace přímo z disku CD-Rom (nativně podporuje OS Win XP, Vista)
Obě dvě varinaty se od sebe mírně odlišují, začneme variantou 1 pro starší počítače se
staršími OS kde je obvykle zapotřebí použít při instalaci bootovací disketu.
1. Nabootovaní skrze bootovací disketu, formátování disku
Vložte bootovací disketu do mechaniky a restartujte PC. Po chvíli hledání na disketě se Vám
zobrazí tyto 4 možnosti:
- Nápověda
- Spustit počítač s podporou jednotky CD-rom
- Spustit počítač bez podpory jednotky CD-rom
1/6
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
- Spustit počítač v minimální konfiguraci
Vyberte možnost "Spustit počítač s podporou jednotky CD-rom" a vyčkejte asi minutu než PC
zavede MS-DOS. Poté se Vám zobrazí černá obrazovka a na ní nějaký text. Vy věnujte
pozornost zejména větě "
Jedn
otka CD-rom je jednotka ?:
"
namísto otazníku bude nějaké písmeno, například písmeno D. To záleží na počtu mechanik v
PC, počtu pevných disků apodobně, každopádně písmeno mechaniky si zapamatujte. V tuto chvíli máme již zavedený MS-DOS, nicméně disketu stále ponechejte v mechanice.
Pustíme se do formátování pevného disku. Formátování disku odstraní předchozí verzi
Windows a smaže všechna data na dané logické jednotce
, tedy před instalací OS si data zazálohujte. (Pokud chcete instalovat OS bez formátování disku,
je to možné, ale jen obtížně se zbavíte původní verze OS. Tuto možnost ovšem nedoporučuji,
při instalaci OS je vždy lepší disk naformátovat a provést tzv. čistou instalaci.) Naformátování
disku provedete takto: na obrazovce na které nyní jste napište toto: "
c:"
Tímto příkazem se dostanete na jednotku pevného disku označenou jako C, tedy na jednotku
na kterou se Windows defaultně instalují. Objeví se Vám
C:>
Nyní napište příkaz
format c:
Počítač se Vás zeptá, zda-li chcete opravdu jednotku naformátovat, toto mu potvrďte a vyčkejte
než dokončí formát.
2. Spuštění instalace Windows
Nyní máte dokončený formát disku a tedy disk připravený k instalaci OS. Vložte teď do
jednotky CD-rom CD s Windows a na počítači napište ?: přičemž za ? dosaďte písmeno kterým
Vám počítač označil jednotku CD-rom (pravděpodobně se bude jednat o písmeno D:, viz výše).
Tento příkaz Vás dostane na jednotku CD-rom ve které máte CD s Windows. Nyní napište
setup.exe
2/6
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
v tuto chvíli by se měla spustit instalace Windows. V případě, že nikoliv, je spouštěcí soubor
ukryt ve složce, v tomto případě postupujte tak že napíšete nejprve příkaz cd windows
odentrujete ho a nyní
setup.exe
. Od chvíle kdy již bude instalace probíhat, vyndejte spouštěcí disketu z mechaniky.
(Pokud jste zapoměli označení jednotky CD-Rom, zjistíte ho tak že: Písmeno A: označuje
Disketovou mechaniku, písmeno B: označuje starou 5,25" disketovou mechaniku, písmeno C:
označuje první oddíl pevného disku pokud už žádný další oddíl nemáte, bude jednotak CD-Rom
označená písmenem D: pokud máte, bude jednotka ozančena obvykle písmenem
následujícím).
3. Instalace Windows
Zde již si Vás přebere instalátor Windows, pouze se řiďte jeho pokyny, dále není na instalaci
co zkazit. Instalace bude trvat cca 40 - 60 minut.
Varianta 2 - instalace přímo skrze CD bez nuntosti bootové diskety (novější OS, XP, Vista) 1. Nastavení jednotky CD-rom jako primární bootovací jednotky a samotná instalace
Od OS Win XP odpadá nuntost používat při instalaci bootovací disketu, tyto systémy dokáží
3/6
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
spustit svůj instalátor přímo z CD, nicméně instalace obvykle vyžaduje zásah do BIOSU z
důvodu nastavení mechaniky CD-rom jako primární bootovací jednotky (tedy že PC bude jako
první hledat CD v mechanice CD-rom). Nutno podotknout, že někteří výrobci počítačů již toto
nastavení provádějí a tak pokud nemáte s BIOSem zkušenosti, zkuste nejprve pouze vložit CD
s Windows do mechaniky a pokud se instalace chytne, mužete tento první bod ignorovat.
Restartujte PC a vstupte do BIOSu. Do BIOSu se dostanete tak, že ihned po startu PC
začnete mačkat klávesu/y skrze které se do BIOSu vstupuje. Klávesy se zobrazují po spuštění
PC, ale obvykle je nestihnete zaregistrovat. Nejčastěji se jedná o samotnou klávesu
DEL(DELETE) (95% desktopových PC), poté se může jednat o klávesu F1, nebo F2 , také F10
nebo kombinaci kláves ALT+F2 (často notebooky). Tedy ihned po spuštění, nebo restartu PC
mačkejte stále klávesu např. DEL dokud nevstoupíte do BIOSU. Po spuštění PC se zobrazují
na monitoru technická data počítače apod. na této obrazovce nebo na obrazovce před ní,
obvykle bývá ve spodním řádku napsána vstupní kláves/y do BIOSu daného PC, tedy můžete
také na těchto obrazovkách použít klávesu Pause pro jejcih zastavení. Rozjetí počítače
provedete poté opětovným stisknutím klávesy Pause.
V případě, že jsme se dostali do BIOSu, nyní hledejte hlavní položku s názvem: (bude
viditelná ihned po vstupu do BIOSu a název se liší BIOS od BIOSu, nejčastěji však) Advanced
Bios features, nebo boot . Pokud jste nalezli tak vstupte a nyní:
Jsou obvykle v Biosu přednastaveny jako primary boot device Disketová mechanika, jako
druhý v pořadí je harddisk(HDD), potom jednotka CD-Rom, a jako poslední je tam například
bootování ze sítě, nebo z externího zařízení. Může to vypadat tak, že jsou všechny možnosti v
jednom řádku, a viditelná je vždy pouze ta primární nastavená a po rozkliknutí řádku jednotlivé
možnosti přepínáte, nebo (častější) jsou řazeny pod sebou např. takto:
-
Floppy Disk
Harddisk
CD-Rom
Ostatní
Toto příkladové nastavení znamená že PC bude nejdříve hledat v disketové mechanice,
potom na harddisku, potom na jednotce CD-Rom... V tomto případě byste nastavili položku
Floppy disk na Disabled (nebo pokud je to možné změňte ji na jednotku CD-Rom, v tom
případě byste již nemuseli měnit nic dalšího) a položku HDD také na Disabled. Účelem je
abyste Mechaniku CD-ROM dostali na první místo, aby byla jako Primary boot device.
4/6
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
Pokud se podařilo nastavit správně mechaniku na bootování, vložte CD s Windows do
emchaniky a skrze EXIT vyjeďte z BIOSu ven - PC se zeptá zda-li má uložit změny, toto
potvrďte. Nyní se PC restartuje a a instalace se spustí automaticky z CD. Jedná-li se o starší
verze Windows, budete ještě muset před samotnou instalací potvrdit větu "Instalovat systém
Windows" nebo nějak tak to tam je. Toť vše, dále si Vás přebere instalátor, pouze se řiďte jeho
pokyny. Instalace zabvere cca 30 - 50 minut.
pozn: po dokončení isntalace můžete vrátit nastavení BIOSu do původního, nicméně pokud
nebudete v mechanice nechávat bootovatelné CD, a pokud jste úplně nedisablovali pevný disk
(HDD), PC by Vám mělo bezproblémů nabíhat i s pozměněným bootováním.
pozn2: Formátování disku u Win XP a Vista se provádí v jejich instalátoru, stejně tak jako
možnost rozdělení disku. Co se týče eventuelního rozdělení disku u starých verzí OS (95, 98...)
je možné provést rozdělení skrze nástroj FDISK, který se nachází na spouštěcí disketě a je
spustitelný příkazem fdisk, nicméně jedná se o poměrně značně pomalý a velmi obtížně
pochopitelný nástroj, který stěží pochopí uživatel, jež potřebuje návod k instalaci OS.
Použitelné příkazy:
-
cd - vstup do složky, např. cd windows - vstoupí do složky windows
cd.. výstup ze složky
dir - vypíše seznam souborů a složek v dané složce/oddílu
dir/p - stejně jako dir, pouze po stránkách
setup.exe - název souboru skrze který se spouší instalace starších verzí OS
5/6
Jak na instalaci Windows
Napsal uživatel Yeah(c)
Sobota, 04 Říjen 2008 09:06
6/6

Podobné dokumenty

WORD 2-4 Dělení slov

WORD 2-4 Dělení slov odstranit mezery v zarovnaném textu nebo zachovat stejné délky řádků v úzkých sloupcích. Je možné vložit jednotlivá volitelná rozdělení (Volitelné rozdělení: Spojovník určující, kde má být slovo ne...

Více

Počítačové viry a antivirová ochrana

Počítačové viry a antivirová ochrana • nemnoží se bez vědomí uživatele – množí se kopírováním souborů Červ (Worm) • je to sebereplikující program (na rozdíl od Trojského koně) • je „soběstačný“ (nevyžaduje žádný hostitelský program) –...

Více

ochrana proti virum

ochrana proti virum mohou poškozovat nebo i ni it soubory na pevném disku. V n kterých p ípadech jsou soubory na disku n kolikrát cenn jší, než samotný po íta , tudíž ztráta m že být zna ná. To nás vede k otázce, pro ...

Více

Podium View 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter

Podium View 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Min. paměť: 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit) Podpora Direct X9 (s WDDM 1.0 nebo vyšším diskem) Min. rozlišení: 1024 x 768 Min. místo na pevném disku: 100 MB

Více

vyhláška č. 172_1992

vyhláška č. 172_1992 k) návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených těžbou;pozn.7b) v návaznosti na plánované využití území po ukončení dobývání vymezuje tento návrh sanaci a rekultivaci všech poz...

Více

partystany + altany - PARTYSTANY Ostrava

partystany + altany - PARTYSTANY Ostrava Zákl. rozměr OSB desky 250x125 cm, možno dodat parket např. 5x5 m a větší. Okraje parketu jsou kryty Al. lištou. Barva parketu černá. V ceně je započtena montáž a demontáž. Cena je uvedena za 1m2. ...

Více

Žádost o subleasing – zapůjčení předmětu

Žádost o subleasing – zapůjčení předmětu s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je Zákazníkem ...

Více