Dopravní omezení při 44. Rallye Český Krumlov 2016

Komentáře

Transkript

Dopravní omezení při 44. Rallye Český Krumlov 2016
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 44. Rallye Český Krumlov 2016
Pátek 27.5.2016
Číslo a
název RZ
Uzavírka komunikací
začátek
konec
2/5
Rožmitál
Odbočení na most ze silnice II/160 na
skládku Lověšice po místní komunikai JIP
Větřní směr Všeměry - skládka Lověšice
– lesní úsek do Zátoně – po komunikaci
č. 1607 Jistebník osada – dále Čeřín –
Rožmitál na Šumavě obec po křižovatku
u č.p. 130 ul. Na Sadech
15:20
00:30
3/6
KohoutJán
Předlesí od křižovatky u samoty (č. p.
278) na Dluhoště – lesní cesta
Hemperská pokračující směrem na
Popelice – Velké Skaliny – průjezd obcí
po účelové kominikaci směr po silnici
1543 Ličov. Uzavřeno až do obce Ličov
k hasičárně. Dále po silnici 1543 do
Děkanských Skalin a po místní
komunikací do Soběnova, průjezd obcí na
náves – náves celá s průjezdem kolem
OÚ do statku a dále po silnice č. 14625
směr Besednice – odbočka Bída –
Smrhov – přejezd hlavní silnice číslo 157
– směr Malče po silnice č. 15717 – Chlum
– Pod Horou – Svatý Jan nad Malší
průjezd statkem, místní komunikací na
silnici č. 1567 a do obce Svatý Jan nad
Malší.
Silnice č. 1567 uzavřena od křižovatky na
Svachov od Velešína po konec obce
Svatý Jan nad Malší od Ločenic (č.p.
116).
Silnice Pořešín (směr od Kaplice nádraží)
č. 157 - Besednice uzavřena
16:00
01:00
následujíc
ího dne
17:00
22:15
poznámka
Mezera mezi průjezdy není,
přesuny jen po domluvě, když
nebude zpoždění
Mezera mezi průjezdy není,
nejnutnější přesuny místních
obyvatel předpoklad v čase cca
21:00 hodin. Přesuny jen po
domluvě, když nebude zpoždění
před křižovatkou Malče z obou směrů.
RZ 4
okruh
Svince
Uzavřena účelová komunikace od cvičiště
psů od Velešína (u silnice Nádražní
č.15710 ) přes přejezd k místním
komunikacím okruhu a dále místní
komunikace z Horních Svinců do
Prostředních Svinců po křižovatku s
hlavní silnicí č. 155.
Dále budou uzavřeny vjezdy do obce
Skřidla ze silnice od Mojného č.15536.
Uzavření místní komunikace
Prostřední – Horní svince od
silnice č. 155 po konec zóny (před
rybníčky) neplatí pro místní
obyvatele. Na zákazu bodou
místní hasiči.
Uzavření Skřidel neplatí pro
místní obyvatele až před zábranu
u okrunu. Na zákazech budou?
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
Sobota 28.5.2016
Číslo a
název RZ
Uzavírka komunikací
začátek
konec
poznámka
RZ 7 okruh
Svince
Uzavřena účelová komunikace od cvičiště psů od
Velešína (u silnice Nádražní č.15710 ) přes
přejezd k místním komunikacím okruhu a dále
místní komunikace z Horních Svinců do
Prostředních Svinců po křižovatku s hlavní silnicí
č. 155.
Dále budou uzavřeny vjezdy do obce Skřidla ze
silnice od Mojného č. 15536.
05:45
11:00
Uzavření místní
komunikace
Prostřední – Horní
svince od silnice č.
155 po konec zóny
(před rybníčky)
neplatí pro místní
obyvatele. Na
zákazu budou místní
hasiči.
Uzavření Skřidel
neplatí pro místní
obyvatele až před
zábranu u okrunu.
Na zákazech budou?
8/11
Malonty
Pohorská Ves ve směru od Benešova nad Černou
od křižovatky silnice 1548 s křižovatkou silnice č.
15410 na Lužnici – průjezd obcí Pohorská Ves ke
hřbitovu, odbočení na Malonty po silnice č. 158 –
průjezd Malontami - odbočení na Bělou po silnice
č. 1585 směr Cetviny – po silnici č. 1584 Tichá
obec (po č.p. 40, 153)
6:40
16:00
V době mezi cca
11:15 a 11:45 bude
umožněn dle pokynu
pořadatelů průjezd
místních obyvatel po
uzavřené trase a to
vždy ve směru trasy
zkoušky.
RZ 9 /13
Rožmberk
Uzavřena komunikace Metlická od silnice č. 160
v obci Rožmberk nad Vltavou
7:30
17:30
V době mezi 12:45 a
13:30 hodin bude
umožněn nezbytný
průjezd Metlickou
komunikací.
Pohyb místních
bydlících od hlavní
silnice č. 160 po
časovou kontrolu u
„tří věží“ regulovaně
možný.
12 / 14
Lipno
Lipno nad Vltavou – část Slupečná od odbočky ze
silnice č. 163 na komunikaci 16315 do Slupečné –
ulice Slupečná – Lipno nad Vltavou – staré
parkoviště – Kramolín, lesní cesty přes sjezdovky
a do Slupečné – silnice č.1622 z Frymburku cca 4
km za Frymburkem před napojením lesní cesty
z Kramolína – Malšín obec – odbočka u č.p. 40,
průjezd návsí – odbočení u ÚO směr Ostrov –
náves Ostrov – Zadní Ostrov – Bolechy - Kyselov
12:00
19:00
Pozor, mezi
průjezdy není
otevřeno, druhý
průjezd následuje
těsně za prvním!
Parkoviště
Lipno
n/Vltavou
Parkoviště pod lanovkou a parkoviště u JednotyCOOP
6:00
19:00
Kaplice
Parkoviště v Českobudějovické ulici
6:00
14:00
Po uzavřené části
před konáním v čase
12:00 – 13:00 hod.
projedou účastníci
„eko“ New Energies
rally.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
Pátek 27.5.2016 - sobota 28.5.2016 – neděle 29.5.2016
Místo
Uzavírka
Začátek
Konec
Výstaviště České
Budějovice
Areál výstaviště
Od 00:00 hod v pátek 27.5.
do 17:00 hodin v sobotu 28. 5. 2016
Parkoviště P1
Jelení zahrada
Č.Krumlov
Parkoviště
Od 00:00 hod. v pátek 27.5.
do 10:00 hodin v neděli 28. 5. 2016
Pro rampu místo čtvrtek 26.5.
od 00.00 hodin
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
2 / 5 ROŽMITÁL
START RZ
Komunikace JIP Větřní most u silnice II/160
CÍL RZ
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ
DNE
PÁTEK 27. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Odbočení na most ze silnice II/160 na skládku
Lověšice po místní komunikai JIP Větřní směr
Všeměry - skládka Lověšice – lesní úsek do
Zátoně – po komunikaci č. 1607 Jistebník osada
– dále Čeřín – Rožmitál na Šumavě obec po
křižovatku u č.p. 130 ul. Na Sadech
začátek
konec
15:20
00:30
druhého
dne
MOST NA SKLÁDKU LOVĚŠICE:
poznámka
V době mezi cca 18:00 a 20:00 bude
umožněn dle pokynu pořadatelů
průjezd místních obyvatel po uzavřené
trase a to vždy ve směru trasy
zkoušky.
ZÁTOŇ::
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ:
CÍL
STOP
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko
mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
3 / 6 KOHOUT - JÁN
START RZ
PŘEDLESÍ
CÍL RZ
SVATÝ JAN NAD MALŠÍ
DNE
PÁTEK 27. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Předlesí od křižovatky u samoty (č. p. 278) na Dluhoště
– lesní cesta Hemperská pokračující směrem na
Popelice – Velké Skaliny – průjezd obcí po účelové
kominikaci směr po silnici 1543 Ličov. Uzavřeno až do
obce Ličov k hasičárně. Dále po silnici 1543 do
Děkanských Skalin a po
místní komunikací do
Soběnova, průjezd obcí na náves – náves celá s
průjezdem kolem OÚ do statku a dále po silnice č.
14625 směr Besednice – odbočka Bída – Smrhov –
přejezd hlavní silnice číslo 157 – směr Malče po silnice
č. 15717 – Chlum – Pod Horou – Svatý Jan nad Malší
průjezd statkem, místní komunikací na silnici č. 1567 a
do obce Svatý Jan nad Malší.
Silnice č. 1567 uzavřena od křižovatky na Svachov od
Velešína po konec obce Svatý Jan nad Malší od
Ločenic (č.p. 116).
Silnice Pořešín (směr od Kaplice nádraží) č. 157 Besednice uzavřena
před křižovatkou Malče z obou směrů
SOBĚNOV:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
SVATÝ JAN NAD MALŠÍ:
začátek
konec
16:00
01:00
následujícího
dne
poznámka
V době mezi cca 20:30 a
20:50 bude umožněn dle
pokynu pořadatelů průjezd
místních obyvatel po
uzavřené trase a to vždy ve
směru trasy zkoušky.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko
mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
4 / 7 SVINCE
START RZ
U SKŘIDEL
CÍL RZ
HORNÍ SVINCE
DNE
PÁTEK 27. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Uzavřena účelová komunikace od cvičiště psů od
Velešína (u silnice Nádražní č.15710 ) přes
přejezd k místním komunikacím okruhu a dále
místní komunikace z Horních Svinců do
Prostředních Svinců po křižovatku s hlavní silnicí
č. 155.
Dále budou uzavřeny vjezdy do obce Skřidla ze
silnice od Mojného č. 15536.
DNE
začátek
konec
17:00
22:15
poznámka
Uzavření místní komunikace
Prostřední – Horní svince od silnice č.
155 po konec zóny (před rybníčky)
neplatí pro místní obyvatele. Na
zákazu budou místní hasiči.
Uzavření Skřidel neplatí pro místní
obyvatele až před zábranu u okrunu.
Na zákazech budou?
SOBOTA 28. 5. 2016
Dtto
5:45
PROSTŘEDNÍ – HORNÍ SVINCE:
11:00
Dtto
SKŘIDLA:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních zkouškách.
Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách zakázaných prostorů a
v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich pozemcích, zahradách či dvorcích.
Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo trasu rychlostní
zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
8 / 11 MALONTY
START RZ
POHORSKÁ VES
CÍL RZ
TICHÁ
DNE
SOBOTA 28. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Pohorská Ves ve směru od Benešova nad Černou od
křižovatky silnice 1548 s křižovatkou silnice č. 15410 na
Lužnici – průjezd obcí Pohorská Ves ke hřbitovu,
odbočení na Malonty po silnice č. 158 – průjezd
Malontami - odbočení na Bělou po silnice č. 1585 směr
Cetviny – po silnici č. 1584 Tichá obec (po č.p. 40, 153)
POHORSKÁ VES:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
začátek
konec
6:40
16:00
poznámka
V době mezi cca 11:15 a 11:45
bude umožněn dle pokynu
pořadatelů průjezd místních
obyvatel po uzavřené trase a to
vždy ve směru trasy zkoušky.
MALONTY:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
START
TICHÁ:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko
mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
12 / 14 LIPNO
START RZ
SLUPEČNÁ – LIPNO NAD VLTAVOU
CÍL RZ
KYSELOV
DNE
SOBOTA 28. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Lipno nad Vltavou – část Slupečná od odbočky ze
silnice č. 163 na komunikaci 16315 do Slupečné
– ulice Slupečná – Lipno nad Vltavou – staré
parkoviště – Kramolín, lesní cesty přes sjezdovky
a do Slupečné – silnice č.1622 z Frymburku cca 4
km za Frymburkem před napojením lesní cesty z
Kramolína – Malšín obec – odbočka u č.p. 40,
průjezd návsí – odbočení u ÚO směr Ostrov –
náves Ostrov – Zadní Ostrov – Bolechy - Kyselov
Parkoviště pod lanovkou a parkoviště u COOP
SLUPEČNÁ – LIPNO NAD VLTAVOU:
začátek
konec
12:00
19:00
poznámka
Obyvatelé a ubytovaní budou moci
odjet z části Slupečné mimo okruh RZ
kdykoliv
Pozor, mezi průjezdy není otevřeno,
druhý průjezd následuje těsně za
prvním!
Po uzavřené části před konáním
projedou účastníci „eko“ New Energies
rally
6:00
19:00
MALŠÍN:
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
START
Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
KYSELOV:
CÍL
STOP
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Uzavřeno -trasa
Zákaz
vjezdu
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko
mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
44. Rallye Český Krumlov 2016
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: [email protected]
RZ ČÍSLO-NÁZEV
8 / 13 ROŽMBERK
START RZ
ROŽMBERK NAD VLTAVOU
CÍL RZ
L.C. nad Veverkami
DNE
SOBOTA 28. 5. 2016
Uzavírka komunikací
Uzavřena komunikace Metlická od silnice č. 160
v obci Rožmberk nad Vltavou
začátek
konec
7:30
17:30
poznámka
V době mezi 12:45 a 13:30 hodin bude
umožněn nezbytný průjezd Metlickou
komunikací.
Pohyb místních bydlících od hlavní
silnice č. 160 po časovou kontrolu u „tří
věží“ regulovaně možný.
ROŽMBERK NAD VLTAVOU:
Uzavřeno -trasa
Zákaz
vjezdu
ČASOVÁ KONTROLA
Vedoucí rychlostní zkoušky:
Bezpečnostní činovník:
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko
mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.

Podobné dokumenty