vy_52_inovace_z7_28 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

Transkript

vy_52_inovace_z7_28 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
Kolínská 90, Starý Kolín
Květen 2013
VY_52_INOVACE_Z6_28
ANOTACE
Vzdělávací oblast
Doporučený ročník
Vypracoval
Název aktivity
Tematické okruhy
Klíčové kompetence
Cíle
Reflexe
Zeměpis
6. ročník
Mgr.Třískalová Libuše
Austrálie
Povrch Austrálie
učební, komunikativní, pracovní, k řešení
problémů, sociální
· získání nových zeměpisných poznatků
Po využití DUM reflektujte s žáky
uplynulou aktivitu. Tato úloha využívá
mezipředmětových vazeb, žák propojuje
zeměpisné znalosti se znalostmi z matematiky a
fyziky
Austrálie
Geografie Austrálie
Kontinent
Oblast
Zeměpisné souřadnice
Rozloha
Austrálie
Oceánie
27° j.š. 144° v.d.
6. největší země světa
7.686.850 km2
(2.967.910 mil²)
souš 99%
vodstvo 1%
Délka pobřeží
Suchozemské hranice
Nejvyšší bod
Nejdelší tok
25,760 km (16,000 mil)
0 km
Mount Kosciuszko
2.228 m (7.310 stop)
Eyreovo jezero
-15 m (-49 stop)
Murray 2.375 km (1.476 mil)
Největší jezero
Eyreovo jezero 9.500 km² (3.668 sq mil²)
Nejnižší bod
Austrálie je šestou největší zemí světa.
Kontinent Austrálie a Oceánie je se svojí rozlohou 8,9 milionů km² nejmenším
světadílem na Zemi. Je také nejsušším a nejníže položeným světadílem. Více jak dvě
třetiny povrchu Austrálie tvoří polopouště, pouště a suché stepi, které se koncentrují
převážně ve vnitrozemí.
Největší část této rozlohy tvoří australská pevnina (7,7 mil. km²), dále sem patří
ostrov Nová Guinea, Severní ostrov a Jižní ostrov, tvořící Nový Zéland a stovky malých
ostrovů v Tichém oceánu. V Austrálii je poměrně málo řek, země má sice síť koryt, ale
ty se naplní pouze v období dešťů.
Pohoří, kterým Austrálie také moc neoplývá, je soustředěno převážně na východ. V
Australských Alpách se nachází nejvyšší hora – Mount Kosciusko, která je vysoká 2
228 metrů. Povrch Austrálie se dělí na tři základní oblasti a to na: Velkou
západoaustralskou plošinu, rozkládající se přes polovinu země, východní hornatinu
Velkého předělového pohoří a Středoaustralskou pánev.
Pobřeží a ostrovy:
Pobřeží australské pevniny je málo členité. Na jihu a západě obklopuje pevninu Indický
oceán, na východě Tichý oceán prostřednictvím jeho okrajových moří Korálového
moře, Tasmanova moře. Na severu se nachází Arafurské moře a Timorské moře, které
oddělují tento kontinent od Asie a patří k Indickému oceánu.
Mezi významné zálivy patří na jižním pobřeží Velký australský záliv spolu s
menším Spencerovým zálivem a Svatovincentským zálivem. Na severním pobřeží
mezi poloostrovem York a Arnhemskou zemí je to Carpentarský záliv. Na západním
pobřeží leží známá Žraločí zátoka.
Mezi Austrálií a ostrovem Nová Guinea se nachází Torresův průliv, na jihu mezi
Austrálií a ostrovem Tasmánie se rozkládá Bassův průliv. Mezi Severním ostrovem a
Jižním ostrovem (tvořící Nový Zéland) je Cookův průliv.
Největším ostrovem, druhým největším na světě je ostrov Nová Guinea (785 753 km²).
Druhým je Jižní ostrov (145 836 km²), třetí Severní ostrov (111 583 km²),
čtvrtá Tasmánie (64 519 km²) a pátá Nová Británie (35 145 km²). Mezi další významné
lze počítat ostrovy Nová Kaledonie, Viti Levu, Bougainville, Nové Irsko, Vanua
Levu, Guadalcanal.
nejsevernější bod: mys York (10°40' j.š.)
nejjižnější bod: Jihovýchodní mys (39°10' j.š.)
nejzápadnější bod: Příkrý mys (113°10' v.d.)
nejvýchodnější bod: Byronův mys (153°40' v.d.)
• Zdroje:
• Mapy: Google-obrázky
• Referáty: Wikipedie
• Terasoft- Austrálie
Metodika:
Použít při frontální výuce – rozšíření informací z učebnice

Podobné dokumenty

Šablona č. 01.20 Zeměpis Austrálie

Šablona č. 01.20 Zeměpis Austrálie HOLEČEK, Milan, et al. Zeměpis světa 1. Praha : Česká geografická společnost,s.r.o., 2005 Wikipedie Vlastní invence

Více