Prezentace

Komentáře

Transkript

Prezentace
Řízení kvality a
nákladovosti zdravotní péče
v MOÚ pomocí technologie
WiFi z prostředků EU
Prezentace IT projekt roku 2010
20.1.2011
Cíl projektu = ojedinělé řešení ve
zdravotnickém zařízení v ČR
1. Přístup ke zdravotnické dokumentaci
pacienta přímo u lůžka pomocí PC tabletů
2. Lokalizace hospitalizovaného pacienta
a vybraných zdravotnických přístrojů a
zařízení
Počátek projektu a získání dotace
na realizaci
Léto 2009 - výzva MZ pro jím řízená zdr. zařízení k
podání projektů na zlepšení kvality péče o pacienta s
možností získání dotace z fondů EU na realizaci
Náš projekt vyhodnocen jako nejlepší = získání dotace
ve výši 16,8mil. Kč,což je 85% způsobilých nákladů
projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Zbylých 15% hradí Masarykův onkologický ústav
Mobilní zařízení pro přístup do pacientské
dokumentace - Motion C5
Mobilní zařízení pro sestry s
externí čtečkou čárového kodu
Lokalizace pacienta – zvýšení jeho
bezpečnosti
Přivolání rychlé pomoci
Dohledání hospitalizovaného pacienta
Indikace vstupu hospitalizovaného
pacienta mimo bezpečnou zónu
(podzemní podlaží, opuštění ústavu)
Svolání pacientů na oddělení
RFID tagy pro lokalizaci pacienta a
komunikaci se zdravotnickým
personálem
Bezpečnost zdravotnického
personálu
Přivolání pomoci v případě napadení
sestry
Zaslání zprávy na jiný zdravotnický tag po
stisku daného tlačítka
Lokalizace mobilních
zdravotnických přístrojů
Zjištění nejbližšího přístroje, který potřebuji
Ochrana před zcizením
Inventarizace
Jsme první zdravotnické zařízení v
ČR, které technologii lokalizace
využívá
Plánujeme další rozšiřování a vývoj:
1.Propojení lokalizačního SW s NIS
2.Rozšíření do dalších pavilonů ústavu po
jejich rekonstrukci (nyní implementováno
v Masarykově a Švejdově pavilonu)
Nominace na cenu
Innovation Awards 2011
na CISCO live
Finalista „ Projekt roku“ v kategorii Most
Innovation Mobility/Virtual Enterprise
společnosti CISCO za r. 2010 v
evropském regionu
( společně s Telecom Italia a EnBW Regional AG Germany)
www.ciscoliveawards.com/2011-Mobility-Virtual-Enterprise-Project.html
Děkuji Vám za pozornost
www.mou.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop
Ing. Zdenka Fišerová