Produktový list ke stažení

Transkript

Produktový list ke stažení
Nákladově efektivní antimikrobiální absorpční krytí
Vše v jednom
• Minimalizuje bolest a trauma při výměně krytí1,2,3
• Rychlé a stálé antimikrobiální působení5
• Vynikající schopnost zvládat tekutiny
• Netraumatizuje rány, ale bezpečně fixuje
Polyuretanový jistící film
• Prodyšný
• Voděodolný
•Odolný proti virům
a baktériím
Vícevrstvý absorpční pěnový polštářek
•Stlačená pěna s obsahem stříbra, která absorbuje
a rovnoměrně rozestře exsudát po celé ploše krytí
a zároveň umožňuje uvolnění stříbra
•Vrstva vláken pro maximální retenci
Technologie Safetac®
Vrstva Safetac®
•Minimalizuje bolest
a trauma před, během
a po výměně krytí1
•Nepřilne k vlhkému lůžku
rány, ale pouze k suché
kůži3
•Utěsní okraje rány a minimalizuje riziko macerace4
Rychlé a trvalé
uvolňování iontového
stříbra
•Antimikrobiální
aktivita během 30
minut až po dobu 7
dnů5
Technologie Safetac®. Méně bolesti a méně traumatu.
Safetac® je patentovaná adhezívní technologie, která minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je dostupná výhradně u krytí Mepilex®,
Mepitel® a Mepiform® společnosti Mölnlycke Health Care.
Pro více informací navštivte www.molnlycke.com
Tradiční lepidlo – dochází k bolestivému strhávání kožních buněk
Technologie Safetac - nedochází k žádnému strhávání
kožních buněk
Jak použít Mepilex® Border Ag
Přiložte krytí přilnavou stranou na ránu.
Nenatahujte.
Jak krytí Mepilex Border Ag funguje
Oblasti použití
Mepilex Border Ag je antimikrobiální krytí „se všemi vlastnostmi
v jednom“, které účinně absorbuje, udrží exsudát a zároveň zajistí
vlhké prostředí v ráně. Vrstva Safetac utěsní okraje rány, zabraňuje
prosáknutí exsudátu do okolní kůže a tím minimalizuje riziko
macerace. Vrstva Safetac zajišťuje, aby při snímáni krytí nedocházelo k poškození rány a okolní kůže a pacient tak nebyl vystaven další bolesti.
Mepilex Border Ag byl vyvinut pro ošetření celé řady středně až
vysoce exsudujících ran, např.bércové vředy, vředy na chodidlech,
dekubity a maligní rány, popáleniny druhého stupně, traumatické
rány a operační rány, kde je indikováno vlhké prostředí, zvládání
exsudátu, jemná fixace a antimikrobiální působení.
Mepilex Border Ag do 30 minut deaktivuje patogeny vyskytující
se v ráně a jeho účinek trvá až 7 dnů. Tím, že Mepilex Border Ag
snižuje počet mikroorganismů, může také omezit zápach.
•
Nepoužívejte u pacientů s prokázanou přecitlivělostí na
stříbro.
•
Nepoužívejte Mepilex Border Ag během léčby ozařováním
nebo při některých vyšetřeních, např. rentgenovém či ultrazvukovém vyšetření, při diatermii nebo během magnetické
rezonance.
•
Nepoužívejte Mepilex Border Ag zároveň s oxidačními činidly,
např. roztoky chlornanů nebo peroxidem vodíku.
Upozornění
Výhody krytí Mepilex Border Ag
•
Minimalizuje bolest a trauma během převazů
•
Samolepící, nevyžaduje sekundární fixaci
•
Voděodolný
•
Lze ho použít pod kompresními obvazy
•
Zvyšuje pacientovo pohodlí při nošení
•
V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně až několik dní
•
Lze ho nadzvednout a přizpůsobit jeho polohu, aniž by ztratilo
svou lepící schopnost
•
Nízká pravděpodobnost vzniku podráždění kůže a alergie
Přehled velikostí Mepilex Border Ag
(baleno sterilně)
Kód VZP
Číslo výrobku Velikost v cmKs v baleníKs v kartonu
395260
7x7,5 cm
5
70/13,860
395360
10x12,5 cm
5
50/8,000
395460
15x17,5 cm
5
45/4,410
395660
17x20 cm
5
40/3,920
Mepilex Border Sacrum Ag
382000
18x18
5
40/3,360
23x23
5
25/2,200
382400
Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com
Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care.
Reference:
1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of
the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100. 4. Meaume S et
al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management, 2003. 5. External lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.
Vyčistěte ránu.
Odstraňte ochrannou fólii.

Podobné dokumenty

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Safetac® unikátní patentovaná adhezivní technologie, která minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je dostupná výhradně u krytí společnosti Mölnlycke Health Care, včetně...

Více

Absorpční alginátové krytí

Absorpční alginátové krytí středně až silně secernujících ran jako jsou:

Více

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace „Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách“ - písemné oznámení o schválení nebo neschválení změn nahlášených žadatelem/příjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany poskytovatele dotace. V pří...

Více

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži. Pro více informací navštivte www.molnlycke.com

Více

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac® Ránu obvyklým způsobem vyčistěte. Odstraňte ochrannou fólii.

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení • V případě příznaků infekce je nutná konzultace s lékařem

Více

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se Outliers to the Braden Scale: Identifying high-risk ICU patients and the results of a prophylactic dressing use. WCET Journal. 30(1); Brindle C T; 2010 The „sacral heart‟ dressing study: use of an ...

Více

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se Outliers to the Braden Scale: Identifying high-risk ICU patients and the results of a prophylactic dressing use. WCET Journal. 30(1); Brindle C T; 2010 The ‘sacral heart’ dressing study: use of an ...

Více