Produktový list ke stažení

Transkript

Produktový list ke stažení
Antimikrobiální kontaktní vrstva na ránu se Safetac® technologií
• Vynikající management exsudátu díky odvodu tekutin do sekundárního krytí
• Výhody Safetac adhezivní technologie pro méně bolestivé převazy
• Rychlý a trvalý antimikrobiální účinek, který eliminuje infekci po dobu až 14 dnů
• Pohodlný na nošení díky přizpůsobivé pěně
• Sulfát stříbra
• P
ěna, která absorbuje exsudát a umožňuje jeho
odvod do sekundární vrstvy
• B
ez krycího filmu. To umožňuje odvod exsudátu do
sekundární vrstvy, která se mění podle potřeby, zatímco
Mepilex Transfer Ag zůstává na místě až 14 dnů.
• Safetac technologie podporuje atraumatické hojení
Safetac® technologie
Safetac® unikátní patentovaná adhezivní technologie, která
minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je
dostupná výhradně u krytí společnosti Mölnlycke Health Care, včetně
Mepilex Border, Mepilex, Mepitel a Mepiform.
Pro více informací navštivte www.safetac.com
Tradiční lepidlo - dochází k bolestivému
strhávání kožních buněk.
Safetac jemně přilne k pokožce a uzamkne
okraje rány.
Jak použít Mepilex® Transfer Ag:
1. Zastřihněte na požadovanou
velikost pokud je potřeba
2. Přiložte Mepilex Transfer Ag
3. Překryjte adekvátním
sekundárním krytím tak,
aby přesahovalo primární
krytí o cca 2 cm
4. Zafixujte
Jak Mepilex® Transfer Ag funguje
Mepilex® Transfer Ag je navržen pro široké spektrum ran, od mírně až po vysoce secernující, u kterých je vysoké riziko infekce.
Je to kontaktní vrstva na ránu, která odvádí exsudát. Mepilex® Transfer Ag umožňuje nerušené hojení díky antimikrobiálnímu
účinku a patentované vrstvě Safetac, která minimalizuje bolest při převazech.
Výhody Mepilex Transfer Ag
Frekvence převazu
Krytí se Safetac technologií pro minimalizaci bolesti a traumatu
Mepilex® Transfer Ag může být ponechán na místě až 14
dnů v závislosti na stavu pacienta, stavu rány a okolní kůže.
Je určen pro krátkodobé používání po dobu 4 týdnů. Pro
delší používání se doporučuje opětovné posouzení lékařem.
®
• Jemně přilne k okolní kůži bez přischnutí do lůžka rány
• Minimalizuje trauma rány či okolní kůže při převazech
Krytí, které ”sedí”
• Komfortní i pro hůře ošetřovatelné oblasti těla
Oblasti použití
Krytí, které odvádí exsudát
Mepilex® Transfer Ag může být použit na traumatické rány,
popáleniny, bércové vředy a dekubity, vředy diabetických
nohou, operační rány a maligní onkologické rány.
• Odvádí exsudát do sekundární vrstvy
Krytí, které pohodlně zvládá infekci
• Rychlý a přetrvávající antimikrobiální efekt
Upozornění
Krytí, které podporuje nerušené hojení
• Při známkách klinické infekce se doporučuje zvážit
systémovou léčbu.
• Může být ponecháno na ráně i několik dní a rána se
může nerušeně hojit
• Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na
krytí či jeho části.
Přehled velikostí Mepilex® Transfer Ag
Kód VZP
Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení
Ks v kartonu
0169610
394000
7,5x8,5
10
70
0169611
394100
10x12,5
5
50
394800
15x20
10
50
394500
20x50
2
12
REFERENCE: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 2. Feili F et al.
Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008. 3. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a
soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 4. Waring P. et al. An
evaluation of the skin stripping of wound dressin adhesives. Journal of Wound Care, 2011. 5. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on
the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2004. 6. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use.
Wounds UK, 2005.
www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel: +420 221 890 517. Symbol a značka slova jsou registrované ochranné
značky společnosti Mölnlycke Health Care nebo značky, o jejichž registraci již firma zažádala.

Podobné dokumenty

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení kůži3 • Utěsní okraje rány a minimalizuje riziko macerace4

Více

Absorpční alginátové krytí

Absorpční alginátové krytí středně až silně secernujících ran jako jsou:

Více

Exsudát

Exsudát Výběr obvazového materiálu je důležitým aspektem zvládání exsudátu. Nicméně, velmi důležité jsou i další faktory, které přispívají k hojení, působí pozitivně na léčbu nebo mění prostředí rány. Vše,...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 7. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, P...

Více

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac® okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži. Pro více informací navštivte www.molnlycke.com

Více

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí Přiložte krytí lepící stranou na ránu. Nenatahujte.

Více

AQUACEL™ Ag+ Extra

AQUACEL™ Ag+ Extra Pro více informací o krytí AQUACEL® navštivte www.convatec.cz nebo www.vlhkehojeni.cz Podrobnější informace získáte na adrese: ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, Tel...

Více