Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Transkript

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se
Sledování vlivu preventivního používání materiálů se Safetac®
technologií na výskyt dekubitů
FN Plzeň, kardiochirurgická JIP, 2012
Bc. Marie Konopásková
CÍL SLEDOVÁNÍ
Cílem tohoto sledování bylo ověřit a potvrdit vliv krytí s technologií Safetac® na snížení počtu
vzniku dekubitů u pacientů s kardiochirurgickými výkony. Krytí Mepilex® Border Sacrum bylo
aplikováno vždy před výkonem, aby se předešlo vzniku dekubitu na operačním sále.
METODA A PODMÍNKY
 Do sledování bylo zařazeno celkem 88 pacientů
 Sledováni byli pacienti ve 2., 3. a 4. stupni rizika vzniku dekubitů podle Nortonové.
 Pacienti byli randomizováni do jedné ze dvou skupin
- běžné preventivní postupy (n = 44) nebo
- běžné preventivní postupy + Mepilex® Border Sacrum (n = 44)
 Skupině pacientů s prevencí bylo před výkonem na dobu jejich pobytu na operačním sále a
dále na oddělení na predilekčních místech aplikováno krytí Mepilex® Border Sacrum.
CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU
88 pacientů
Věk: roky
Pohlaví: Ž:M
BMI
délka hospitalizace: dny
AD matrace pas : akt
ICHS: Ano:Ne
Hypertenze: Ano:Ne
DM II: Ano:Ne
Kuřák: Ano:Ne
A – běžná péče +
preventivní krytí (n=44)
68.9 ± 9,3
13:31
30,2 ± 4,2
7,0 ± 10,6
40:4
40:4
13:31
18:26
6:34
B – běžná péče
(n=44)
69,6 ± 7,6
17:27
30,5 ± 4,7
4,9 ± 3,1
41:3
36:8
20:24
19:25
6:34
Srovnání P
hodnota
0,69
0,36
0,81
0,21
1,00
0,35
0,12
0,82
1,00
Pacienti v obou sledovaných skupinách se od sebe nelišili v žádném ze sledovaných
demografických a klinických faktorů.
VÝSLEDKY
* p = 0,014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
100%
40%
90%
30%
20%
80%
10%
70%
0%
4,55%
 Běžné preventivní postupy:
o 11 pacientů s dekubitem
25,00%
 Běžné
95,45%
75,00%
preventivní
postupy
+
Mepilex®
Border Sacrum:
4,65%
o 2 pacienti s dekubitem
31,25%
Běžná prevence
dekubitus
60%
bez dekubitu
50%
Běžná prevence +
MxB Sacrum
 Výsledný rozdíl je klinicky relevantní
a statisticky významný (p=0,014)
95,35%
ano
ne
40%
Výsledný rozdíl je klinicky relevantní a
68,75%
statisticky
30% významný
(p=0,013)
20% rozdíl je klinicky relevantní a
Výsledný
statisticky významný
10%
(p=0,013)
0%
Bez prevence
Kaplan Meierova analýza přežití pro
první 3 týdny:
• Použití krytí se Safetac© technologií
prokazatelně snižuje výskyt dekubitů
u rizikových pacientů.
Prevence
• Dokáže také významně
případný výskyt dekubitu.
oddálit
ZÁVĚR
o Použití krytí Mepilex zabránilo v porovnání s „běžnou péčí“ vzniku ±82% dekubitů (Relative
Risk Reduction - RRR)
o Bylo třeba ošetřit 5 pacientů v riziku vzniku dekubitu krytím Mepilex, aby se zabránilo vzniku
1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT)
o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3
týdnů hospitalizace 6,1x nižší v porovnání s běžnou péčí (Hazard ratio – HR)
Kč
REFERENCE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Průměrné náklady na den
73,2
80
Stryja, J et al.: Repetitorium hojení ran 2. GEUM 2011. s.139
70
www.nrc.cz
52,84
60
Outliers to the Braden
Scale: Identifying high-risk ICU patients and the results of a prophylactic dressing use. WCET Journal. 30(1); Brindle C T; 2010
The ‘sacral heart’ dressing study: use of an absorbent self-adherent
soft silicone foam dressing across acute care settings. Poster presentation at the Joint
50
41,62
Conference of the Wound Ostomy and Continence Nurses Society and the World Council of Enterostomal Therapists, Phoenix, Arizona, United States of America.
40
Gentry T et al; 2010.
30
Sacral Dressing May Prevent Pressure Ulcer Injury in “At Risk” Medical Patients. Poster presentation at the Australasian Conference on Safety and Quality in
Healthcare, Australia. Cubit K et al; 2010
20
Observation on effect of Mepilex on the presentation and treatment of pressure sores. Chinese Journal of Medical Nursing. Qiuli B. et al; 2010
10
0
Mölnlycke
Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22,
130 00 Praha 3, Tel. +420 221sacrum
890 517, Fax. +420 224 817 582, www.molnlycke.com
lokty
paty
Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care

Podobné dokumenty

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se 1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT) o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3 týdnů hospitalizace 9,7 x nižší v po...

Více

Informace - G-REX - přímý překlad po operaci srdce

Informace - G-REX - přímý překlad po operaci srdce Program časné rehabilitace po kardiochirurgických výkonech se v Lázních Poděbrady a.s. postupně rozvinul od počátku roku 2002. Do současné doby prošlo tímto programem více než 10 000 pacientů. Úzce...

Více

Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech

Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech 1. Castellino, I. Reducing pressure ulcers in thoracic, cardiovascular and spinal surgery patients: Achieving ZERO incidence is possible Poster presentation SAWC Spring 2012 2. Cherry, C., Midyette...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení Ks v kartonu

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008. 3. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presen...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium 2012...

Více

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac® Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest p...

Více

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí - riziko macerace se tím snižuje na minimum. Díky vrstvě

Více

Absorpční alginátové krytí

Absorpční alginátové krytí středně až silně secernujících ran jako jsou:

Více