TP-8A-2013-12-16

Transkript

TP-8A-2013-12-16
PLÁN NA TÝDEN OD 16. 12. 2013 DO 20. 12. 2013
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA VIII. A
Účastníci zájezdu do Berlína (19.­20.12.) obdrželi v pátek propozice. LT
V tomto týdnu dostanou děti a najdete na webu info o uvažovaném zájezdu na Maltu v říjnu 2014, v případě, že
Vás nabídka zaujme, odevzdejte návratku ještě před Vánoci.
Mluvnice: Souvětí souřadné a podřadné, rozbor domácího úkolu, oprava pravopisného cv.
Sloh: Školní slohová práce ­ slohové útvary ­ charakteristika, líčení, vypravování a soukromý
dopis. Zopakujte si spolu se znaky těchto slohových útvarů i základní strukturu osnovy. Témata
budou zadána na začátku hodiny, čistý čas asi 60 min.
Literatura na prázdniny: znaky evropského romantismu ­ do LP; jednoho evropského
romantického spisovatele a jedno dílo představíte po prázdninách zevrubně (př. B. Němcová ­
pohádky)
Matematika
kruh, kružnice ­ délka kružnice, obsah kruhu
práce v pracovní sešitě, slovní úlohy o obvodu a obsahu kruhu
test ­ užití Thaletovy kružnice
Anglický jazyk Pej ­ Christmas Time, dú není, žáci pracují na pololetním projektu, termín 10.1.2013, kontrola/konzultace
možná mailem. Práce na hory ­ přečíst Aj knihu (k zapůjčení v učebně Aj)+zpracovat čtenářský list (k
dispozici v učebně nebo na webu školy)
Ri ­ !!! pondělí 16.12. ­ TEST (budoucí časy)
úterý a čtvrtek: film “The Nightmare Before Christmas” (Ukradené vánoce Tima Burtona)
Přírodopis
Kosti, test: ruka, noha
Vyhlášení soutěže o diplom Dr.Hause za anatomické znalosti
Dějepis
Francouzská revoluce­ soud s Marií Antoinettou
Zeměpis
Test­opakování 1.pololetí. Prezentace žáků.
Fyzika
Ústní zkoušení 1.pololetí
Chemie
Test voda, nové prvky
Atom a jeho stavba
Výchovy a
OV – ps.stavy a procesy
volitelné
VZ – výuka proběhne ve čtvrtek místo ČJ, v pondělí místo VZ bude ČJ, dokončení tématu civilizační
předměty
choroby
NJ Haj – E3 ­ Meine Freunde, Dialoge
NJ Tu – Dokončení PL Advent, včetně odpovědí na otázky, Akk. ­ Wohin?, písnička
RJ – Pokyny, pozdravy, psaní A­K
ICT – Základní fotografické pojmy a jejich použití v praxi.
DF – DÚ: připravte si ke kontrole neodevzdané DÚ podle tematického plánu
Český jazyk