TP-8B-2013-12-16

Transkript

TP-8B-2013-12-16
PLÁN NA TÝDEN OD 16. 12. 2013 DO 20. 12. 2013
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA VIII. B
V pondělí dostanou děti pokyny k plánované páteční návštěvě lezecké stěny na Novém Smíchově.
V tomto týdnu dostanou děti a najdete na webu info o uvažovaném zájezdu na Maltu v říjnu 2014, v případě, že
Vás nabídka zaujme, odevzdejte návratku ještě před Vánoci.
Souvětí podřadné.
Tento týden máte možnost odevzdat ke kontrole portfolia (kdo neodevzdal) a získat za ně
známku.
Pondělí ­ termín odevzdání komiksu (zpracování jedné povídky z knížky Povídky malostranské
od Jana Nerudy)
Zadání domácí slohové práce: vyberte si jedno z následujících témat 1. Letošní zima
(subjektivně zabarvený popis) 2. Charakteristika rodinného příslušníka (ne sourozence) 3.
Charakteristika oblíbené literární nebo filmové postavy Rozsah práce 1A4. Termín odevzdání
19.12. Nezapomeňte, že text musí být členěný na odstavce, mít osnovu. Pokud si vyberete
charakteristiku, nezapomeňte napsat vnitřní i vnější (vzhled).
Matematika
kruh, kružnice ­ délka kružnice, obsah kruhu
práce v pracovní sešitě, slovní úlohy o obvodu a obsahu kruhu
test ­ užití Thaletovy kružnice (konstrukce)
Anglický jazyk Pej – Christmas Time, dú není, žáci pracují na pololetním projektu, termín 10.1.2013, kontrola/konzultace
možná mailem.
Ri – !!! pondělí 16.12. ­ TEST (budoucí časy)
čtvrtek: film “The Nightmare Before Christmas”
(Ukradené vánoce Tima Burtona)
Přírodopis
Kosti, test: ruka, noha, trup, lebka
Vyhlášení soutěže o diplom Dr.Hause za anatomické znalosti
Dějepis
Francouzská revoluce­ soud s Marií Antoinettou
Zeměpis
Test­pololetní opakování(18.12.).Prezentace žáků.
Fyzika
Ústní zkoušení 1.pololetí
Chemie
Test nové prvky
Atom a jeho stavba
Výchovy a
OV – ps.stavy a procesy
volitelné
VZ – dokončení tématu civilizační choroby
předměty
NJ Haj – E3 ­ Meine Freunde, Dialoge
NJ Tu – Dokončení PL Advent, včetně odpovědí na otázky, Akk. ­ Wohin?, písnička
RJ – Pokyny, pozdravy, psaní A­K
ICT – Základní fotografické pojmy a jejich použití v praxi.
DF – DÚ: připravte si ke kontrole neodevzdané DÚ podle tematického plánu
Český jazyk