[PDF 8 MB] – vydání 2016

Komentáře

Transkript

[PDF 8 MB] – vydání 2016
VÝROBCE
NEVÝBUŠNÝCH
Č
ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
ě
www.generi.cz
ď
Katalog
standardních variant 2016
ISO 9001
OBSAH
Typ zařízení
str.
Výběr zařízení pro příslušné prostory.................................................................................................................................................................................................. 2
Spojování elektrických obvodů
Svorkovnicové skříně pro osvětlení ...................................................................... X20X1 OS.., X12X1 OS.. ..................................................................................... 3
Svorkovnicové skříně pro měření a regulaci ......................................................... X20X1(/JB), X12X1(/JB) MaR.. ......................................................................... 4
Svorkovnicové skříně pro termočlánky typu K ...................................................... X20X1(/JB) TC-K................................................................................................. 5
Svorkovnicové skříně pro koncové spínače typu XCW ........................................... X12X1 XCW.. ...................................................................................................... 5
Svorkovnicové skříně přechodové ........................................................................ X.X1, X.X2 PK.. ................................................................................................... 6
Svorkovnicové skříně přechodové k motorům ...................................................... X.X1, X.X2 PM.. .................................................................................................. 7
Svorkovnicové skříně dle DEP SHELL .................................................................... X.X2(/JB) DEP.. ................................................................................................... 8
Svorkovnicové skříně – obecný přehled ............................................................... X.X0, X.X1, X.X2 ................................................................................................. 9
Ovládání elektrických obvodů, indikace stavů, měření elektrických veličin
Ovládací skříně – funkce spínání ......................................................................... X20SA1 V... ...................................................................................................... 11
Ovládací skříně – funkce měření a indikace ......................................................... X20SA1 V..., PA. ............................................................................................... 13
Ovládací skříně – funkce řízení ............................................................................ X20SA1 RP. ....................................................................................................... 13
Ovládací skříně – kombinace spínání/indikace .................................................... X20SA1 V... ..................................................................................................... 14
Vypínače .............................................................................................................. X20SA1V3..A16 ............................................................................................... 15
Ovládací skříně (deblokační skříně) ..................................................................... X23SA1 V... ...................................................................................................... 16
Ovládací a indikační skříně – obecný přehled ...................................................... X.SA0, X.SA1, X.SA2 ........................................................................................ 18
Svorkovnicové a signalizační skříně pro připojení topných kabelů ................... X20X1 TK., L20X1 TK., L20SA1 TK., L21X0 TK. ............................................. 20
Nevýbušné přepěťové ochrany ................................................................................ X.FV. (/JB) ........................................................................................................ 22
Průmyslové přepěťové ochrany pro datové obvody ............................................. POZ-.W, SLZ-.W ............................................................................................... 23
Nevýbušný pohon ...................................................................................................... X551M2 ............................................................................................................ 25
Zásuvkové a transformátorové skříně .................................................................... X.XS., X.XST. .................................................................................................... 26
Nevýbušná osvětlovací souprava ............................................................................ XEL .................................................................................................................... 27
Nevýbušné prodlužovací přívody ............................................................................ XSXP ................................................................................................................. 28
Nevýbušné rozváděče ............................................................................................... X40..DA2, X40..DA2/d, X450DA2, X103HM ................................................. 29
Jeřábový ovládač ....................................................................................................... XAW ................................................................................................................. 31
Koncové spínače ......................................................................................................... XCW ................................................................................................................. 32
Vývodky, zátky, redukce ........................................................................................... SIB-TEC, HSK, 50P, 70P, ST, R, Z ..................................................................... 33
Průchodky závitové - Ex zařízení ............................................................................. M...x. ............................................................................................................... 37
Ex součásti
Elektroinstalační skříně polyesterové ................................................................... XP ..................................................................................................................... 38
Elektroinstalační skříně nerezové ......................................................................... XN ..................................................................................................................... 39
Signálky, pojistky, zakončovací členy ................................................................... XHL(/JB), XFU, XZ ............................................................................................ 40
Ovládací prvky ..................................................................................................... XMB, XPB, XSV, XRP ........................................................................................ 41
Průchodky válcové ............................................................................................... D...x. ................................................................................................................ 43
Transformátory .................................................................................................... XTO .................................................................................................................. 44
Zásuvky, vidlice, konektory ...................................................................................... DXN, DX, PXN, SPeX ........................................................................................ 45
Svítidla a reflektory ............................................................................................................................................................................................................................. 48
Ruční, výstražné a přenosné svítilny ................................................................................................................................................................................................. 51
Optická a signalizační zařízení ........................................................................................................................................................................................................... 54
Ochranné skříně pro měřící přístroje ................................................................................................................................................................................................. 55
Doprovodné ohřevy .............................................................................................................................................................................................................................. 57
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.
GENERI, s.r.o.
OBSAH
© GENERI, s.r.o. StV-v16.1
Strana: 1
VÝBĚR ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSLUŠNÉ PROSTORY – údaje, které uvádíme u všech zařízení v tomto katalogu
SKUPINA A KATEGORIE
Zařízení schválená dle Směrnice ATEX (94/9/ES) musí být označena skupinou a kategorií výrobku (např.: II 2G; II 2D; I M1). Z tohoto označení můžete zcela jednoznačně
určit, pro které prostory je zařízení vhodné:
Skupina I – zařízení pro podzemní doly s výskytem důlního plynu (metanu) a/nebo hořlavého prachu.
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
Prostředí s nebezpečím výbuchu*
Výbušná atmosféra*
Kategorie
Označení zařízení
(nebezpečné podmínky 2)
(nebezpečné podmínky 1)
SNP, SNM s koncentrací metanu ≤ 1,5 % **
SNP***, SNM s koncentrací metanu > 1,5 % **
M1
I M1
OK
OK
M2
I M2
OK
nelze použít
* Klasifikace prostor dle ČSN EN 1127-2:2014 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
ČSN EN 1127-2 nahradila zrušenou ČSN 34 1410:1985.
** SNM je zařazení důlních prostor z hlediska nebezpečí výbuchu metanu, které stanovil Český báňský úřad (ČBÚ) vyhláškou č. 282/2007 Sb. Tato vyhláška novelizuje
vyhlášku ČBÚ č. 22/1989 Sb. Původní prostory s nebezpečím výbuchu metanu SNM 1, SNM 2 a SNM 3 jsou označeny pouze SNM, prostory SNM 0 jsou nyní
označeny BNM. Původní prostory s nebezpečím výbuchu uhelného prachu SNP 1 a SNP 2 jsou nyní označeny pouze SNP. Prostory SNP 0 jsou nyní označeny BNP.
*** Týká se zásobníku uhlí a prostoru s ním bezprostředně souvisejícím do vzdálenosti 30 m.
Skupina II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než podzemní doly s výskytem důlního plynu (metanu) a/nebo hořlavého prachu.
Označení
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
ZÓNA 0
ZÓNA 1
ZÓNA 2
zařízení*
1G
II 1G
OK
OK
OK
Plyny
2G
II 2G
nelze použít
OK
OK
3G
II 3G
nelze použít
nelze použít
OK
1D
II 1D
–
–
–
Prachy
2D
II 2D
–
–
–
3D
II 3D
–
–
–
* Starší zařízení vhodné pro plyny i prachy zároveň bývá označeno zkráceně: II 2GD apod.
Kategorie
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
ZÓNA 0
ZÓNA 1
ZÓNA 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
OK
OK
OK
nelze použít
OK
OK
nelze použít
nelze použít
OK
TEPLOTNÍ TŘÍDA
Udává maximální povrchovou teplotu částí el. zařízení, které jsou vystaveny kontaktu s výbušnou atmosférou. Někdy, např. u svítidel nebo snímačů, bývá na zařízení
uvedeno několik teplotních tříd a to v závislosti na teplotě okolí Ta (Tamb), resp. teplotě měřeného média.
Teplotní třída:
Maximální teplota:
T1
450°C
T2
300°C
T3
200°C
T4
135°C
T5
100°C
T6
85°C
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA POVRCHU
Udává se pouze u zařízení určených do výbušných atmosfér s hořlavým prachem. Je to nejvyšší teplota, která vznikne při provozu v nejnepříznivějších podmínkách (avšak
v uznaných tolerancích) na kterékoliv části povrchu elektrického zařízení.
POZNÁMKA: Maximální teplota povrchu může být stanovena pro konkrétní tloušťku vrstvy prachu obklopující všechny stěny zařízení.
Příklad označení:
u starších zařízení pro plyny i prachy:
Strana: 2
II 2D Ex tb IIIC T130°C Db (dle aktuální ČSN EN 60 079-0)
II 2GD Ex e tD A II T6 T85°C (dle starých ČSN EN 60 079-0 a ČSN EN 61 241-0)
ÚVOD
GENERI, s.r.o.
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO OSVĚTLENÍ
X20X1 OS01
X20X1 OS02
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X20X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A, 4 mm2; 20 A; 6 mm2: 25 A
Rozměry (š × v × h)
122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče 4× ø6,6 / 106 × 82 mm
Svorky - pružinové, šedé
4 ks 3× 2,5/4 mm2
1 ks lišta PE
8 ks 2× 2,5/4 mm2 *
1 ks lišta PE
4 ks 2× 4/6 mm2
1 ks lišta PE
8 ks 2× 4/6 mm2 *
1 ks lišta PE
8 ks 2× 4/6 mm2 *
1 ks lišta PE
Vývodky
4 ks M25 (ø7 – ø14) mm
2 ks zátka M25 (příbal)
4 ks M25 (ø7 – ø14) mm
2 ks zátka M25 (příbal)
3 ks M25 (ø10 – ø18) mm
1 ks zátka M25 (příbal)
3 ks M25 (ø10 – ø18) mm
1 ks zátka M25 (příbal)
4 ks M25 (ø10 – ø18) mm
1 ks zátka M25 (příbal)
Hmotnost
Objednací číslo
1,0 kg
X20X1 OS01
1,0 kg
X20X1 OS02
1,0 kg
X20X1 OS03
1,1 kg
X20X1 OS04
1,1 kg
X20X1 OS05
Vývodky
Hmotnost
Objednací číslo
4 ks M20 (ø7 – ø12) mm
2 ks zátka M20 (příbal)*
0,3 kg
X12X1 OS22
4 ks M20 (ø7 – ø12) mm
2 ks zátka M20 (příbal)*
0,3 kg
X12X1 OS23
* Svorky jsou propojeny do 4 párů.
X20X1 OS03
X20X1 OS04
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X12X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-35°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
Rozměry (š × v × h)
80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče 4× ø5 / 68 × 45 mm
Svorky
„push-wire“ **
4 ks 4× 2,5 mm2 šedá
1 ks lišta PE
pružinové
4 ks 4× 2,5 mm2 šedá
1 ks lišta PE
* Zátky jsou standardně dodávány pro rozsah okolních teplot -20°C ≤ Ta ≤ +40°C.
** Bezrevizové bezšroubové svornice se snadným připojením vodičů shora pouhým zasunutím odizolovaného vodiče bez pomocí nástroje.
Vhodné pro spojování pouze tuhých vodičů!
X20X1 OS05
X12X1 OS22
X12X1 OS23
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: Х20Х1 OS.., X12X OS..
Strana: 3
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO MaR
X20X1 MaR01
X20X1/JB MaR01
X20X1 MaR02
X20X1/JB MaR02
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X20X1, X20X1/JB
typ X20X1:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A
Rozměry (š × v × h)
122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory/rozteče 4× ø6,6 / 106 × 82 mm
Svorky – pružinové
6 ks× × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
6 ks 2× 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
12 ks× × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
12 ks× × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
X20X1 MaR03
X20X1/JB MaR03
Svorky – pružinové
6 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
6 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
12 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
X20X1 MaR04
X20X1/JB MaR04
X12X1 MaR01
X12X1/JB MaR01
12 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
6 ks 2× 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
X12X1 MaR02
X12X1/JB MaR02
Svorky – pružinové
6 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
-40°C ≤ Ta ≤ +70°C
Ui = 60 V
Vývodky
Hmotnost
Objednací číslo
2 ks M20 (ø7 – ø12) mm
0,9 kg
X20X1 MaR01
0,9 kg
X20X1 MaR02
1,0 kg
X20X1 MaR03
1,0 kg
X20X1 MaR04
Vývodky – modré
Hmotnost
Objednací číslo
2 ks M20 (ø6 – ø12) mm
0,9 kg
X20X1/JB MaR01
0,9 kg
X20X1/JB MaR02
1,0 kg
X20X1/JB MaR03
1,0 kg
X20X1/JB MaR04
1 ks M20 (ø7 – ø12) mm
2 ks M16 (ø3 – ø8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
1 ks M25 (ø10 – ø18) mm
2 ks M20 (ø7 – ø12) mm
1 ks zátka M20 (příbal)
1 ks M25 (ø10 – ø18) mm
4 ks M16 (ø3 – ø8) mm
2 ks zátka M16 (příbal)
1 ks M20 (ø6 – ø12) mm
2 ks M16 (ø4 – ø8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
1 ks M25 (ø13 – ø18) mm
2 ks M20 (ø6 – ø12) mm
1 ks zátka M20 (příbal)
1 ks M25 (ø13 – ø18) mm
4 ks M16 (ø4 – ø8) mm
2 ks zátka M16 (příbal)
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X12X1, X12X1/JB
typ X12X1:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
Rozměry (š × v × h)
80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče 4× ø5 / 68 × 45 mm
Svorky – pružinové
6 ks 2× 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
typ X20X1/JB:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
typ X12X1/JB:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
-40°C ≤ Ta ≤ +70°C
Ui = 60 V
Vývodky
Hmotnost
Objednací číslo
2 ks M20 (ø7 – ø12) mm
0,4 kg
X12X1 MaR01
1 ks M20 (ø7 – ø12) mm
1 ks M16 (ø3 – ø8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
0,4 kg
X12X1 MaR02
Vývodky – modré
Hmotnost
Objednací číslo
2 ks M20 (ø6 – ø12) mm
0,4 kg
X12X1/JB MaR01
1 ks M20 (ø6 – ø12) mm
2 ks M16 (ø4 – ø8) mm
0,9 kg
X12X1/JB MaR02
1 ks zátka M16 (příbal)
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: [email protected]
6 ks 2× 2,5 mm2 modrá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
Strana: 4
Typ: Х20Х1(/JB), X12X1(/JB) MaR..
GENERI, s.r.o.
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO TERMOČLÁNKY TYPU K
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X20X1, X20X1/JB
typ X20X1:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
55 V
Jmenovitý proud
1A
Rozměry (š × v × h)
122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče 4× ø6,6 / 106 × 82 mm
X20X1 TC-K
X20X1/JB TC-K
typ X20X1/JB:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Ui = 55 V
Svorky – šroubové
2 ks Ni/Cr 2× 2,5 mm2 šedá
(termočlánky)
1 ks 2× 2,5 mm2 šedá (FE)
Vývodky
2 ks M20 (ø7 – ø12) mm
1 ks M16 (ø3 – ø8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
Hmotnost
Objednací číslo
0,9 kg
X20X1 TC-K
Svorky – šroubové
2 ks Ni/Cr 2 × 2,5 mm2 šedá
(termočlánky)
1 ks 2× 2,5 mm2 šedá (FE)
Vývodky
2 ks M20 (ø7 – ø12) mm
1 ks M16 (ø3 – ø8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
Hmotnost
Objednací číslo
0,9 kg
X20X1/JB TC-K
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: [email protected]
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO KONCOVÉ SPÍNAČE TYPU XCW
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X12X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí*
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
Rozměry (š × v × h)
80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory/rozteče 4× ø5 / 68 × 45 mm
X12X1 XCW01
Svorky – pružinové
4 ks 2× 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
4 ks 4× 2,5 mm2 šedá
1 ks 4× 2,5 mm2 zž (PE)
Vývodky
1 ks M20 (ø7 – ø12) mm
1 ks M16 (ø3 – ø8) mm
1 ks M20 (ø7 – ø12) mm
2 ks M16 (ø3 – ø8) mm
Hmotnost
Objednací číslo
0,3 kg
X12X1 XCW01
0,4 kg
X12X1 XCW02
X12X1 XCW02
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: Х20Х1(/JB) TC-K, X12X1 XCW..
Strana: 5
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PŘECHODOVÉ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí a proud viz tabulka
L1, L2, L3, N, PE
Připojení
≤ 16 mm2 – pružinové svorky
> 16 mm2 – šroubové svorky
Vývody
zespod, 2× vývodka bez zajištění proti tahu
Rozměry (š × v × h)
viz tabulka
Montážní otvory / rozteče viz tabulka
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
0,5
4
0,5
6
0,5
10
0,5
16
2,5
35
10
50
10
70
16
95
Un
[V]
550
550
550
550
750
750
750
750
In
[A]
20
32
32
50
80
100
125
125
Velikost skříně
š × v × h [mm]
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
160 × 160 × 90
160 × 160 × 90
260 × 160 × 90
255 × 250 × 120
400 × 405 × 120
400 × 405 × 120
Upevňovací otvory
Vývodky *
[mm]
(průměr kabelu v mm)
4× ø 6,6 / 106 × 82
M20 (ø 7 – ø 12)
4× ø 6,6 / 106 × 82
M25 (ø 10 – ø 18)
4 × ø 6,6 / 140 × 110
M25 (ø 10 – ø 18)
4× ø 6,6 / 140 × 110
M32 (ø 17 – ø 24)
4× ø 6,6 / 240 × 110
M40 (ø 17 – ø 31)
4× ø 6,6 / 235 × 200
M40 (ø 17 – ø 31)
4× ø 6,6 / 380 × 355 M50 (ø 24,5 – ø 37)
4× ø 6,6 / 380 × 355
M63 (ø 34 – ø 47)
Hmotnost
kg
0,9
1,0
1,6
1,6
2,6
3,6
6,6
6,6
Objednací číslo
X20X1 PK04
X20X1 PK06
X25X1 PK10
X25X1 PK16
X27X1 PK35
X37X1 PK50
X45X1 PK70
X45X1 PK95
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Připojení
Vývody
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory/rozteče
Připojitelný průřez [mm2]
min.
jmenovitý
10
120
10
150
10
185
10
240
In
[A]
160
200
225
250
Velikost skříně
š × v × h [mm]
400 × 560 × 190
400 × 560 × 190
400 × 800 × 190
400 × 800 × 190
Upevňovací otvory
[mm]
4× ø 9 / 420 × 510
4× ø 9 / 420 × 510
4× ø 9 / 420 × 750
4× ø 9 / 420 × 750
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP 66
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
750 V
viz tabulka
svorky pro kabelová oka – L1, L2, L3, N, PE
(kabelová oka jsou součástí dodávky)
zespod, 2× přírubová vývodka se zajištěním proti tahu
viz tabulka
viz tabulka
Vývodky*
(průměr kabelu v mm)
50P-TOe (ø 32 – ø 42)
50P-TOe (ø 32 – ø 42)
50P-TOe (ø 40 – ø 50)
70P-TOe (ø 44 – ø 54)
Hmotnost
kg
15,7
15,7
19,5
19,7
Objednací číslo
X342X2 PK120
X342X2 PK150
X343X2 PK185
X343X2 PK240
* Poznámka:
1) Pokud Vám nevyhovuje velikost vývodek u výše uvedených standardních variant, uveďte za objednací číslo požadovanou velikost vývodky nebo průměr/typ použitého
kabelu.
2) V případě spojování více než dvou kabelů, kontaktujte oddělení technických služeb, rádi vám navrhneme a vyrobíme skříň dle Vaší aktuální potřeby.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1, X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 6
Typ: Х.Х1, X.X2 PK
GENERI, s.r.o.
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PŘECHODOVÉ K MOTORŮM
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí a proud viz tabulka
L1, L2, L3, N, PE
Připojení
≤ 16 mm2 – pružinové svorky
> 16 mm2 – šroubové svorky
zespod:
Vývody
- 1× vývodka se zajištěním proti tahu (vývod)
- 1× vývodka bez zajištění proti tahu (přívod)
Rozměry (š × v × h)
viz tabulka
Montážní otvory / rozteče viz tabulka
X37X1 PM35
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
0,2
2,5
0,2
4
0,5
6
0,5
10
0,5
16
2,5
35
10
50
10
70
16
95
Un
[V]
550
550
550
550
550
750
750
750
750
In
[A]
16
20
32
32
50
80
100
125
125
Velikost skříně
š × v × h [mm]
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
160 × 160 × 90
160 × 160 × 90
255 × 250 × 120
255 × 250 × 120
400 × 405 × 120
400 × 405 × 120
Upevňovací otvory
[mm]
4× ø 6,6 / 106 × 82
4× ø 6,6 / 106 × 82
4× ø 6,6 / 106 × 82
4× ø 6,6 / 140 × 110
4× ø 6,6 / 140 × 110
4× ø 6,6 / 235 × 200
4× ø 6,6 / 235 × 200
4× ø 6,6 / 380 × 355
4× ø 6,6 / 380 × 355
Vývodky (průměr kabelu v mm)
Hmotnost
kg
Vývod
Přívod
M25 (ø 13 – ø 18) M20 (ø 7 – ø 12)
1,0
M32 (ø 18 – ø 25) M20 (ø 7 – ø 12)
1,0
M32 (ø 18 – ø 25) M25 (ø 10 – ø 18)
1,0
M40 (ø 22 – ø 32) M25 (ø 10 – ø 18)
1,5
M40 (ø 22 – ø 32) M32 (ø 17 – ø 24)
1,6
M50 (ø 32 – ø 38) M40 (ø 17 – ø 31)
3,3
M63 (ø 37 – ø 44) M40 (ø 17 – ø 31)
3,7
M63 (ø 37 – ø 44) M50 (ø 24,5 – ø 37)
6,7
M63 (ø 37 – ø 44) M63 (ø 34 – ø 47)
6,7
Objednací číslo
X20X1 PM02,5
X20X1 PM04
X20X1 PM06
X25X1 PM10
X25X1 PM16
X37X1 PM35
X37X1 PM50
X45X1 PM70
X45X1 PM95
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Připojení
Vývody
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP 66
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
750 V
viz tabulka
svorky pro kabelová oka – L1, L2, L3, N, PE
(kabelová oka jsou součástí dodávky)
zespod, 2× přírubová vývodka se zajištěním proti tahu
viz tabulka
viz tabulka
X342X2 PM120
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
10
120
10
150
10
185
10
240
In
[A]
160
200
225
250
Velikost skříně Upevňovací otvory
š × v × h [mm]
[mm]
400 × 560 × 190 4× ø9 / 420 × 510
400 × 560 × 190 4× ø9 / 420 × 510
400 × 800 × 190 4× ø9 / 420 × 750
400 × 800 × 190 4× ø9 / 420 × 750
Vývodky (průměr kabelu v mm)
Hmotnost
kg
Vývod
Přívod
70P – TOe (ø 52 – ø 62) 50P – TOe (ø 32 – ø 42)
15,8
50P – TOe (ø 40 –ø 50) 50P – TOe (ø 32 – ø 42)
15,7
70P – TOe (ø 44 –ø 54) 50P – TOe (ø 40 – ø 50)
19,6
70P – TOe (ø 52 –ø 62) 70P – TOe (ø 44 – ø 54)
19,7
Objednací číslo
X342X2 PM120
X342X2 PM150
X343X2 PM185
X343X2 PM240
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1, X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: Х.Х1, X.X2 PM
Strana: 7
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ DLE DEP SHELL
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2, X.X2/JB
typ X.X2/JB:
typ X.X2:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP 66
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí
750 V
Ui = 60 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 13 A; 4 mm2: 16 A
Připojení
šroubové svorky 2× 4 mm2
Vývody
dle požadavku
Rozměry (š × v × h)
viz tabulka
Montážní otvory / rozteče viz tabulka
X341X2 DEP typ1
X341X2/JB DEP typ2
Svorky
Velikost skříně
š × v × h [mm]
(montážní rozměry)
40 ks 2 × 4 mm2 šedá
400 × 400 × 190
22 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE)
(4× ø 9 / 420 × 350)
2
22 ks 1 × 4 mm zž (PE)
20 ks 2 × 4 mm2 šedá
300 × 400 × 190
11 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE)
(4×
ø 9 / 320 × 350)
12 ks 1 × 4 mm2 zž (PE)
Svorky
X340X2 DEP typ3
X340X2/JB DEP typ4
Velikost skříně
š × v × h [mm]
(montážní rozměry)
40 ks 2 × 4 mm2 modrá
400 × 400 × 190
22 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE)
(4× ø 9 / 420 × 350)
2
22 ks 1 × 4 mm zž (PE)
20 ks 2 × 4 mm2 modrá
300 × 400 × 190
11 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE)
(4× ø 9 / 320 × 350)
2
12 ks 1 × 4 mm zž (PE)
Otvory
pro vývodky*
Hmotnost
Objednací číslo
1 × ø 25 mm
20 × ø 20 mm
10,3 kg
X341X2 DEP
typ1
1 × ø 25 mm
10 × ø 20 mm
8,1 kg
X340X2 DEP
typ3
Otvory
pro vývodky*
Hmotnost
Objednací číslo
1 × ø 25 mm
20 × ø 20 mm
10,3 kg
X341X2/JB DEP
typ2
1 × ø 25 mm
10 × ø 20 mm
8,1 kg
X340X2/JB DEP
typ4
* Typ a množství vývodek a zátek dle specifikace zákazníka.
Skříně jsou standardně osazeny odvzdušňovací vývodkou M25, která nemá vliv na počet otvorů pro vývodky
a zátky.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 8
Typ: X.X2 DEP SHELL
GENERI, s.r.o.
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
X
.
X
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Typ X.X.:
Typ X.X./JB:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP65 / IP66
Teplota okolí
-60°C až +90 °C (maximální rozsah)
X.X0 – AL slitina
Materiál skříně
X.X1 – polyester
X.X2 – nerezová ocel
Připojení
pružinové, šroubové nebo svorníkové svorky 1,5 až 300 mm2
Vývodky
viz. katalogové listy vývodek
Jmenovité napětí max. 1000 V
Ui=60 V
Jmenovité zatížení dle konkrétního provedení
. / JB
Provedení
Jiskrově bezpečné provedení
Materiál skříně:
0 – Al slitina
1 – plast (polyester)
2 – nerezový plech
X – označení svorkovnicové skříně
Rozměrový typ:
- viz. tabulky níže
Provedení:
X: nevýbušné (Ex)
L: průmyslové
X.X0 – hliníkové
Materiál
Povrchová úprava
Barva
Al tlakový odlitek
prášková vypalovací barva
šedá, RAL 7001
X.X1 – polyesterové
Materiál
Barva
Hořlavost
Polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP) a s příměsí
grafitu , povrchový odpor < 109 Ω
černá, RAL 9011 nebo RAL 9005
obtížně zápalné, samozhášivé
Typ
X09X0
X10X0
X11X0
X16X0
X17X0
X18X0
X19X0
X21X0
X22X0
X23X0
X24X0
X25X0
X26X0
X27X0
X28X0
X29X0
X31X0
X32X0
X33X0
A × B × H [mm]
64 × 58 × 34
64 × 98 × 34
64 × 150 × 34
80 × 75 × 57
80 × 125 × 57
80 × 175 × 57
80 × 250 × 57
120 × 122 × 80
120 × 220 × 80
120 × 220 × 90
122 × 360 × 80
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
230 × 200 × 110
230 × 280 × 110
230 × 330 × 110
230 × 400 × 110
Typ
X35X0
X42X0
X43X0
X46X0
X47X0
X48X0
X49X0
X50X0
X51X0
X52X0
X53X0
X54X0
X55X0
X56X0
X57X0
X58X0
X59X0
X60X0
X70X0
A × B × H [mm]
230 × 600 × 110
310 × 400 × 110
310 × 600 × 110
100 × 100 × 80
100 × 160 × 80
100 × 200 × 80
120 × 122 × 90
140 × 140 × 90
140 × 200 × 90
180 × 180 × 100
180 × 280 × 100
100 × 230 × 110
230 × 200 × 180
230 × 330 × 180
230 × 400 × 224
310 × 400 × 180
310 × 400 × 226
310 × 600 × 180
600 × 600 × 200
Typ
X12X1
X13X1
X14X1
X15X1
X20X1
X23X1
X25X1
X26X1
X27X1
X28X1
X37X1
X38X1
A × B × H [mm]
75 × 80 × 55
75 × 110 × 55
75 × 160 × 55
75 × 190 × 55
120 × 122 × 90
120 × 220 × 90
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
250 × 255 × 120
250 × 255 × 160
Typ
X39X1
X40X1
X44X1
X45X1
X71X1
X72X1
X73X1
X74X1
X75X1
X80X1
X365X1
A × B × H [mm]
250 × 400 × 120
250 × 400 × 160
360 × 360 × 90
405 × 400 × 120
250 × 600 × 120
80 × 75 × 75
110 × 75 × 75
160 × 75 × 75
190 × 75 × 75
400 × 405 × 165
400 × 600 × 250
Velikost skříně je dána požadovaným technickým zadáním (počet svorek, vývodek, napětí, proud). Na základě těchto údajů Vám navrhneme optimální řešení.
Kontaktujte naše oddělení OTS – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2
Strana: 9
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
X.X2 – nerezové
Materiál
Nerezový plech 17 240 (AISI 304),
jiný materiál na vyžádání
Upevňovací patky jsou vždy umístěny na delší straně skříně.
Velikost a orientace skříně je dána technickým zadáním (počet svorek, připojovací
kabely apod.)
Podrobnější informace na vyžádání.
Typ
X05X2
X06X2
X320X2
X321X2
X322X2
X323X2
X324X2
X325X2
X326X2
X327X2
X328X2
X329X2
X330X2
X331X2
X332X2
X333X2
X334X2
X335X2
X340X2
X341X2
X342X2
X343X2
X344X2
X345X2
X346X2
X347X2
X349X2
X357X2
X397X2
X398X2
X407X2
X408X2
X409X2
X410X2
X411X2
A × B × H [mm]
302 × 402 × 188
pr.133 × 180
150 × 150 × 90
200 × 150 × 90
200 × 200 × 90
300 × 150 × 90
300 × 200 × 90
300 × 300 × 90
300 × 400 × 90
400 × 200 × 90
400 × 400 × 90
560 × 400 × 90
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 400 × 150
400 × 200 × 150
400 × 400 × 150
560 × 400 × 150
300 × 400 × 190
400 × 400 × 190
560 × 400 × 190
800 × 400 × 190
500 × 300 × 150
500 × 400 × 150
330 × 200 × 150
330 × 300 × 150
400 × 300 × 90
400 × 300 × 150
400 × 560 × 90
400 × 560 × 150
400 × 300 × 190
330 × 200 × 190
330 × 300 × 190
400 × 560 × 190
400 × 800 × 190
Typ
X412X2
X413X2
X414X2
X415X2
X416X2
X417X2
X430X2
X431X2
X432X2
X433X2
X434X2
X435X2
X436X2
X437X2
X438X2
X439X2
X440X2
X441X2
X442X2
X443X2
X444X2
X445X2
X446X2
X460X2
X461X2
X462X2
X463X2
X464X2
X465X2
X466X2
X467X2
X468X2
X467SA2
X468SA2
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ – Ex KOMPONENTY
A × B × H [mm]
500 × 300 × 190
500 × 400 × 190
360 × 200 × 150
360 × 300 × 150
360 × 200 × 190
360 × 300 × 190
100 × 100 × 61
150 × 100 × 61
150 × 150 × 81
200 × 100 × 61
200 × 200 × 81
200 × 200 × 121
300 × 150 × 81
300 × 200 × 81
300 × 200 × 121
300 × 300 × 121
300 × 300 × 161
380 × 380 × 161
400 × 150 × 81
400 × 200 × 121
400 × 300 × 161
500 × 300 × 161
500 × 400 × 161
200 × 250 × 97
200 × 250 × 157
350 × 250 × 97
300 × 300 × 167
380 × 380 × 167
380 × 380 × 217
500 × 300 × 167
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Svorka pružinová MINI
Svorka pružinová
Svorka šroubová
Svorka svorníková
Kabelová vývodka
polyamidová
Kabelová vývodka
niklovaná mosaz
Kabelová vývodka
se zajištěním
proti tahu
Kabelová vývodka
se zajištěním
proti tahu
Závitová zátka
polyamidová
Závitová zátka
niklovaná mosaz
Hřibová zátka
do vývodky
Odvzdušňovací zátka
Strana: 10
Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – FUNKCE SPÍNÁNÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory/rozteče
Jmenovité napětí a proud
Spínací schopnost
Připojení
Vývodka
X20SA1 V001...V005
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4× ø 6,6 / 106 × 82 mm
415 V, 10 A
AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A
šroubové svorky, max. 2× vodič 2,5 mm2
M20 (ø 7 – ø 12) mm
TLAČÍTKO HŘIBOVÉ POD SKLEM
Ovládací hlavice
hřibová rudá, pootočením odblokovat
Text štítku
HAVARIJNÍ STOP *
Hmotnost
0 9 kg
Kontakty
1NO
1NC
1NO/1NC
2NC
2NO
X20SA1 V006...V010
Specifikace textu
CENTRAL STOP (standard)
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
EMERGENCY STOP
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
EMERGENCY SWITCHING OFF
??
–
NZ
ES
NV
ESO
Příklad
X20SA1 V006
X20SA1 V006/NZ
X20SA1 V006/ES
X20SA1 V006/NV
X20SA1 V006/ESO
TLAČÍTKO HŘIBOVÉ BEZ SKLA
Ovládací hlavice
hřibová rudá, pootočením odblokovat
Text štítku
CENTRAL STOP *
Hmotnost
0,9 kg
Kontakty
1NO
1NC
1NO/1NC
2NC
2NO
Objednací číslo
X20SA1 V001
X20SA1 V002
X20SA1 V003
X20SA1 V004
X20SA1 V005
Objednací číslo
X20SA1 V006/??
X20SA1 V007/??
X20SA1 V008/??
X20SA1 V009/??
X20SA1 V010/??
TLAČÍTKO SE SAMONÁVRATEM
Ovládací hlavice
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
Text štítku
bez textu (text na objednávku)
Hmotnost
0,9 kg
Kontakty
Objednací číslo
1NO
X20SA1 V011/??
1NC
X20SA1 V012/??
1NO/1NC
X20SA1 V013/??
2NC
X20SA1 V014/??
2NO
X20SA1 V015/??
Místo otazníku doplňte barvu tlačítka dle tabulky, např. X20SA1 V011/W
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
modrá
G
W
R
Y
B
BE
X20SA1 V011...V015
Barva:
Kód:
DVOJTLAČÍTKO SE SAMONÁVRATEM
Ovládací hlavice
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
Text štítku
bez textu (text na objednávku)
Hmotnost
0 9 kg
Kontakty
Kontakty
Objednací číslo
tlačítko 0
tlačítko 1
1NC
1NO
X20SA1 V017/?/?
1NO
1NO
X20SA1 V018/?/?
1NC
1NC
X20SA1 V019/?/?
1NO/1NC
1NO/1NC
X20SA1 V020/?/?
Místo otazníků doplňte barvy tlačítek tabulky, např. X20SA1 V017 /W/G
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
modrá
G
W
R
Y
B
BE
X20SA1 V017...V020
Barva:
Kód:
TROJTLAČÍTKO SE SAMONÁVRATEM
Ovládací hlavice
hřibová rudá, pootočením odblokovat
Text štítku
O, I, II (jiné texty na objednávku)
Hmotnost
0,9 kg
X20SA1 V105...V108
Tlačítko I – 1NO
Tlačítko II – 1NO
zelené
zelené
černé
černé
Tlačítko 0 – 1NC
bílé
rudé
rudé
černé
Objednací číslo
X20SA1 V105
X20SA1 V106
X20SA1 V107
X20SA1 V108
Další varianty na objednávku. Podrobnější technické údaje ke komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X20SA1 V00., V01., V02., V10.
Strana: 11
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – FUNKCE SPÍNÁNÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
DVOJTLAČÍTKO S PŘEPÍNAČEM
Tlačítka – stiskací se samonávratem, barva – viz.tabulka
Ovládací hlavice
Přepínač – otočná s pevnými polohami, barva černá
Text štítku
O, I, M-O-D (jiné texty na objednávku)
Hmotnost
1,0 kg
X20SA1 V120
Tlačítko 0
Tlačítko 1
Přepínač M - O - D
Objednací číslo
M 0 D
3 X
4
3*
X 4*
X20SA1 V027
X20SA1 V028
X20SA1 V120 /?/?
Místo otazníků doplňte barvy tlačítek O a I, např. X20SA1 V120 /B/G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
Kód:
G
W
R
Y
B
modrá
BE
* Za ? dosaďte kód barvy.
X20SA1 V029
DVOJPOLOHOVÝ / TROJPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ
Ovládací hlavice
otočná s pevnými polohami nebo samonávratem, barva černá
viz tabulka
Text štítku
Hmotnost
0,9 kg
Objednací číslo
X20SA1 V030
ŘAZENÍ 1
1-pólový vypínač
0
ŘAZENÍ 2
2-pólový vypínač
0
ŘAZENÍ 6 střídavý
přepínač
I
II
3-polohový přepínač
I
0 II
I
0
I
X 4
X20SA1 V027
0
I
X 4
X 4*
X20SA1 V028
I II
1 X
2
3
X 4
X20SA1 V029
I 0 II
3 X
4
3*
X 4*
X20SA1 V030
0 START
X X 2
X 4
X20SA1 V031
0
I
X 4
X20SA1 V032
0
I
X 4
3
I
3
3*
X20SA1 V031
3-polohový přepínač se
samonávratem na střed
ŘAZENÍ 1
1-pólový vypínač
uzamykatelný*
X20SA1 V032
STOP
0
START
STOP
1
3
0
I
3
0
I
3
ŘAZENÍ 5
sériový přepínač
X20SA1 V033
0
I
0
3
X20SA1 V033
ŘAZENÍ 7
křížový přepínač
I
II
I
X 4
I II
13
X 14
23
X 24
33 X
34
43 X
44
X20SA1 V034
Jiná provedení (texty štítků, vývodky, uzamykání v jiné poloze,uzamykání visacím zámkem atd.) na objednávku.
X20SA1 V034
Strana: 12
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje ke komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
Typ: X20SA1 V120, V02., V03.
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – FUNKCE MĚŘENÍ A INDIKACE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí a proud
Vývodka
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4× ø 6,6 / 106 × 82 mm
viz. tabulka
M20 (ø 7 – ø 12) mm
INDIKAČNÍ SVÍTIDLO
Barva
Text štítku
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Připojení
Hmotnost
viz. tabulka
bez textu (text na objednávku)
6, 12, 24, 48 V AC/DC, 110, 230 V AC
20 mA, max. 30 mA (pulsně 100 mA)
šroubové svorky, max. 2× vodič 2,5 mm2
0,9 kg
Provedení
X20SA1 V021..V026
Kontakty
Objednací číslo
230V 50Hz
X20SA1 V021 /?
110V 50Hz
X20SA1 V022 /?
48V AC/DC
X20SA1 V023 /?
24V AC/DC
X20SA1 V024 /?
12V AC/DC
X20SA1 V025 /?
6V AC/DC
X20SA1 V026 /?
Místo otazníku doplňte barvu signálky dle tabulky, např. X20SA1 V021 /G/W/G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
Kód:
G
W
R
Y
BE
NEPŘÍMOMĚŘÍCÍ AMPÉRMETR
Měřící rozsah:
viz. tabulka
Jmenovité napětí:
500 V
Spotřeba:
0,7 VA
Třída přesnosti:
1,5
Připojení:
pružinové svorky 4 mm2
Hmotnost:
0,9 kg
X20SA1 PA../..
Nepřímoměřící ampérmetr je určen pro připojení k měřícímu transformátoru
proudu In/1A, resp. In/5A
Objednací číslo
In / 1A
In / 5A
X20SA1 PA1A/10
X20SA1 PA5A/10
X20SA1 PA1A/15
X20SA1 PA5A/15
X20SA1 PA1A/20
X20SA1 PA5A/20
X20SA1 PA1A/30
X20SA1 PA5A/30
X20SA1 PA1A/40
X20SA1 PA5A/40
X20SA1 PA1A/50
X20SA1 PA5A/50
X20SA1 PA1A/60
X20SA1 PA5A/60
X20SA1 PA1A/75
X20SA1 PA5A/75
X20SA1 PA1A/100
X20SA1 PA5A/100
X20SA1 PA1A/150
X20SA1 PA5A/150
X20SA1 PA1A/200
X20SA1 PA5A/200
Rozsah stupnice
(jiný rozsah na objednávku)
0 – 10 / 30
0 – 15 / 45
0 – 20 / 60
0 – 30 / 90
0 – 40 / 120
0 – 50 / 150
0 – 60 / 180
0 – 75 / 225
0 – 100 /300
0 – 150 / 450
0 – 200 / 600
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – FUNKCE ŘÍZENÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
NEVÝBUŠNÝ POTENCIOMETR
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměr
Hmotnost
Vývodka
Svorky
Zatížení
Jmenovitý odpor
Tolerance
X20SA1 RP.
GENERI, s.r.o.
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
1,0 kg
M20 (ø 7 – ø 12) mm
2× 2,5 mm2
Pn=1,0 W, Umax=250 V AC/DC, Imax=0,1 A
4R7 … 2M2 (řada jmenovitých hodnot E6, E12)
±10 %
Objednací číslo
X20SA1 RP ?
Za otazník dosaďte jmenovitý odpor potenciometru, např. X20SA1 RP 10K
Typ: X20SA1 V02., PA.., RP.
Strana: 13
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – KOMBINACE SPÍNÁNÍ / INDIKACE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Spínací schopnost
Připojení
Vývodka
X20SA1 V140, V141
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4× ø 6,6 / 106 × 82 mm
kontakt: 415 V, signálka: 24 V AC/DC, 230 V AC
kontakt: 10 A, signálka: 20 mA, max. 30 mA
(pulsně 100 mA)
AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A
šroubové svorky, max. 2× vodič 2,5 mm2
M20 (ø 7 – ø 12) mm
TLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
Signálka
viz. tabulka
Ovládací hlavice stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
Text štítku
bez textu (text na objednávku)
Hmotnost
0,9 kg
Signálka
Kontakt tlačítka Objednací číslo
230 V 50Hz
X20SA1 V140 /?/?
1NO
24 V AC/DC
X20SA1 V141 /?/?
Místo otazníku doplňte barvu signálky a tlačítka dle tabulky
např. X20SA1 V140 /W/G (bílá signálka, zelené tlačítko)
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
černá
Kód:
G
W
R
Y
BE
B*
* Pouze tlačítko.
X20SA1 V130, V131
X20SA1 V101…V104
Strana: 14
VYPÍNAČ S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
Signálka
viz. tabulka
Ovládací hlavice otočná, pevné polohy, barva černá
Text štítku
CHOD, O - I
Hmotnost
0,9 kg
Signálka
Kontakt vypínače Objednací číslo
0 I
X20SA1 V130 /?/?
230 V 50Hz
3
X 4
24 V AC/DC
X20SA1 V131 /?/?
Místo otazníku doplňte barvu signálky dle tabulky, např. X20SA1 V130 /G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
Kód:
G
W
R
Y
BE
DVOJTLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
Signálka
viz. tabulka
Ovládací hlavice
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
Text štítku
CHOD, O, I
Hmotnost
1,0 kg
Signálka CHOD Tlačítko O - 1NC Tlačítko I - 1NO Objednací číslo
bílé
X20SA1 V101
230 V 50Hz
rudé
X20SA1 V102
zelené
bílé
X20SA1 V103
24V AC/DC
rudé
X20SA1 V104
Typ: X20SA1 V10., V13,. V14
GENERI, s.r.o.
VYPÍNAČ X20SA1 V3..A16
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP65
Materiál, rozměr
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče 4× ø 6,6 / 106 × 82 mm
Teplota okolí
-40 °C až +40 °C
Hmotnost
1,2 kg
Vývodky
2× M25 (ø 8 – ø 17) mm
Připojení
pružinové svorky 4 mm2
Jmenovité napětí
690 V AC, 220 V DC
Jmenovitý proud
16 A
Provedení
X20SA1 V3..A16-1B
AC15: 415V/16A
AC3: 500V/8A
DC1: 24V/10A
ŘAZENÍ 2
2-pólový vypínač
0
I
0
I
ŘAZENÍ 6
střídavý přepínač
I
II
ŘAZENÍ 7
křížový přepínač
I
II
3-polohový
přepínač
I
0 II
Objednací číslo
0
13
23
0
4-pólový vypínač
X20SA1 V3..A16-2B
X20SA1 V3..A16-2R
Kód
1B
1Bz
2B
2R
Místo otazníku uveďte kód ovládací hlavice
Velikost
Barva
Uzamykání
ø 40 mm
černá
ne
ø 40 mm
černá
ano
ø 64 mm
černá
ano, visací zámek
ø 64 mm
rudá
ano, visací zámek
13
23
33
43
I
X 14
X 24
I
X
X
X
X
14
24
34
44
X20SA1 V304A16-?
I II
11 X
12
23
X 24
X20SA1 V311A16-?
I II
13
X 14
23
X 24
31 X
32
41 X
42
X20SA1 V312A16-?
I 0 II
13 X
14
23
X 24
X20SA1 V322A16-?
AC3: 690V/16A
AC15: 415V/16A
DC1:24V/10A, 60V/10A
3-pólový vypínač
s pomocným
kontaktem
0
I
X20SA1 V302A16-?
Objednací číslo
0
1
3
5
13
I
X
X
X
X
2
4
6
14
X20SA1 V333A16-?
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje ke komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X20SA1 V3..
Strana: 15
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X23SA1 V2..
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
Vývodky
Připojení
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Spínací schopnost
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V202
X23SA1 V202/24
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V203
X23SA1 V203/24
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP 65
-20°C až +40°C
120 × 220 × 90 mm
4× d6,6 / 82 × 204 mm
1× M25 (d8- d17) mm
pružinové svorky 4 mm2
kontakt: 415 V
signálka: 230 V AC, 24 V AC/DC
kontakt: 10 A
signálka: 20 mA, max. 30 mA, (pulsně 100 mA)
AC15: 240 V / 3A
DC13: 250 V / 0,27A
Objednací číslo
X23SA1 V204/?
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA. /..
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V213
X23SA1 V213/24
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje k použitým komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 16
Typ: X23SA1 V2..
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X23SA1 V2..
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Objednací číslo
X23SA1 V205/?
Objednací číslo
X23SA1 V215/?
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA../..
GENERI, s.r.o.
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA../..
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V206
X23SA1 V206/24
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V216
X23SA1 V216/24
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V207
X23SA1 V207/24
Signálky
230 V 50Hz
24 V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V217
X23SA1 V217/24
Typ: X23SA1 V2..
Strana: 17
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
X
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
. SA . / J B
Jiskrově bezpečné provedení
Materiál skříně:
0 – Al slitina
1 – plast (polyester)
2 – nerezový plech
SA – označení svorkovnicové skříně
Rozměrový typ:
- viz. tabulky níže
Provedení:
X: nevýbušné (Ex)
L: průmyslové
X.SA0 – hliníkové
Materiál
Povrchová úprava
Barva
Al tlakový odlitek
prášková vypalovací barva
šedá, RAL 7001
X.SA1 – polyesterové
Polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP)
Materiál
a s příměsí grafitu, povrchový odpor < 109 Ω
Barva
černá, RAL 9011 nebo RAL 9005
Hořlavost
obtížně zápalné, samozhášivé
Strana: 18
Provedení
(dle použitých Ex součástí)
Stupeň krytí
Teplota okolí*
Materiál skříně
Připojení
Vývodky
Typ X.SA.:
Typ X.SA./JB:
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
-60 °C až +80 °C
X.SA0 – AL slitina
X.SA1 – polyester
X.SA2 – nerez ocel
Pružinové svorky 0,5 – 4 mm2
viz. katalogové listy vývodek
* Jedná se o maximální rozsah.
Typ
X16SA0
X17SA0
X18SA0
X19SA0
X21SA0
X22SA0
X23SA0
X24SA0
X25SA0
X26SA0
X27SA0
X28SA0
X29SA0
X31SA0
X32SA0
X33SA0
X35SA0
X42SA0
X43SA0
A × B × H [mm]
80 × 75 × 57
80 × 125 × 57
80 × 175 × 57
80 × 250 × 57
120 × 122 × 80
120 × 220 × 80
120 × 220 × 90
122 × 360 × 80
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
230 × 200 × 110
230 × 280 × 110
230 × 330 × 110
230 × 400 × 110
230 × 600 × 110
310 × 400 × 110
310 × 600 × 110
Typ
X46SA0
X47SA0
X48SA0
X49SA0
X50SA0
X51SA0
X52SA0
X53SA0
X54SA0
X55SA0
X56SA0
X57SA0
X58SA0
X59SA0
X60SA0
X70SA0
A × B × H [mm]
100 × 100 × 80
100 × 160 × 80
100 × 200 × 80
120 × 122 × 90
140 × 140 × 90
140 × 200 × 90
180 × 180 × 100
180 × 280 × 100
100 × 230 × 110
230 × 200 × 180
230 × 330 × 180
230 × 400 × 224
310 × 400 × 180
310 × 400 × 226
310 × 600 × 180
600 × 600 × 200
Typ
X12SA1
X13SA1
X14SA1
X15SA1
X20SA1
X23SA1
X25SA1
X26SA1
X27SA1
X28SA1
X37SA1
X38SA1
A × B × H [mm]
75 × 80 × 55
75 × 110 × 55
75 × 160 × 55
75 × 190 × 55
120 × 122 × 90
120 × 220 × 90
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
250 × 255 × 120
250 × 255 × 160
Typ
X39SA1
X40SA1
X44SA1
X45SA1
X71SA1
X72SA1
X73SA1
X74SA1
X75SA1
X80SA1
X365SA1
A × B × H [mm]
250 × 400 × 120
250 × 400 × 160
360 × 360 × 90
405 × 400 × 120
250 × 600 × 120
80 × 75 × 75
110 × 75 × 75
160 × 75 × 75
190 × 75 × 75
400 × 405 × 165
400 × 600 × 250
Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
X.SA2 – nerezové
Materiál
Nerezový plech 17 240 (AISI 304),
jiný materiál na vyžádání Velikost a orientace skříně je dána technickým zadáním (počet ovládacích prvků,
schéma zapojení, připojovací kabely apod.)
Podrobnější informace na vyžádání.
Typ
X05SA2
X320SA2
X321SA2
X322SA2
X323SA2
X324SA2
X325SA2
X326SA2
X327SA2
X328SA2
X329SA2
X330SA2
X331SA2
X332SA2
X333SA2
X334SA2
X335SA2
X340SA2
X341SA2
X342SA2
X343SA2
X344SA2
X345SA2
X346SA2
X347SA2
X349SA2
X357SA2
X397SA2
X398SA2
X407SA2
X408SA2
X409SA2
X410SA2
A × B × H [mm]
302 × 402 × 188
150 × 150 × 90
200 × 150 × 90
200 × 200 × 90
300 × 150 × 90
300 × 200 × 90
300 × 300 × 90
300 × 400 × 90
400 × 200 × 90
400 × 400 × 90
560 × 400 × 90
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 400 × 150
400 × 200 × 150
400 × 400 × 150
560 × 400 × 150
300 × 400 × 190
400 × 400 × 190
560 × 400 × 190
800 × 400 × 190
500 × 300 × 150
500 × 400 × 150
330 × 200 × 150
330 × 300 × 150
400 × 300 × 90
400 × 300 × 150
400 × 560 × 90
400 × 560 × 150
400 × 300 × 190
330 × 200 × 190
330 × 300 × 190
400 × 560 × 190
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – Ex KOMPONENTY
Typ
X411SA2
X412SA2
X413SA2
X414SA2
X415SA2
X416SA2
X417SA2
X430SA2
X431SA2
X432SA2
X433SA2
X434SA2
X435SA2
X436SA2
X437SA2
X438SA2
X439SA2
X440SA2
X441SA2
X442SA2
X443SA2
X444SA2
X445SA2
X446SA2
X460SA2
X461SA2
X462SA2
X463SA2
X464SA2
X465SA2
X466SA2
X467SA2
X468SA2
A × B × H [mm]
400 × 800 × 190
500 × 300 × 190
500 × 400 × 190
360 × 200 × 150
360 × 300 × 150
360 × 200 × 190
360 × 300 × 190
100 × 100 × 61
150 × 100 × 61
150 × 150 × 81
200 × 100 × 61
200 × 200 × 81
200 × 200 × 121
300 × 150 × 81
300 × 200 × 81
300 × 200 × 121
300 × 300 × 121
300 × 300 × 161
380 × 380 × 161
400 × 150 × 81
400 × 200 × 121
400 × 300 × 161
500 × 300 × 161
500 × 400 × 161
200 × 250 × 97
200 × 250 × 157
350 × 250 × 97
300 × 300 × 167
380 × 380 × 167
380 × 380 × 217
500 × 300 × 167
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Spínací/rozpínací jednotka
Tlačítko stiskací
se samonávratem
Hřibové tlačítko
Otočný přepínač
Indikační LED svítidlo
Otočný přepínač
uzamykatelný
Vačkový spínač
Potenciometr
A-metr
Pojistka
zakončovací člen
GENERI, s.r.o.
Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2
Strana: 19
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
POLYESTEROVÁ SKŘÍŇ – typ X20X1 a HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ – typ X21X0
II 2G Ex e II T6, T5, T4 Gb
Nevýbušné
II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C, T135°CDb, T135°C Db
provedení
Krytí
IP65
122 × 120 × 90 mm (X20X1)
Rozměry skříně
122 × 120 × 80 mm (X21X0)
Teplota okolí
Standardně -20°C až +40°C, na vyžádání -60°C až +90°C
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, BSX, KSX, HTSX
Objednací č.
X20X1 TK1.1
Svorky
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17 mm)
WAGO
4 ks 2× 4 /6 mm2 1 ks výv. SXM-EExe M25×1,5 černá
+ lišta PE
2 ks zátka M25 × 1,5“
Skříň pro topný kabel HPT
Objednací č.
X20X1 TK3
Svorky
WAGO
4 ks 2× 4/6mm2
+ lišta PE
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17 mm)
2 ks zátka M25 × 1,5
černá
Skříň pro topný kabel ISK
Objednací č.
Svorky
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 18 mm)
WAGO
2 ks výv. M12 × 1,5 nikl
šedá
X21X0 TK8/02 4 ks 2× 4 /6mm2
+ lišta PE
1 ks zátka M25 × 1,5“
X20X1 TK1.1, X20X1 TK3
Skříň pro topný kabel ISK, ELK
Objednací č.
X20X1 TK8
X21X0 TK8/02
Svorky
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 18 mm)
WAGO
2 ks vývodka M16 × 1,5
černá
4 ks 2× 4 /6mm2
+ lišta PE
1 ks zátka M16 × 1,5
Volitelné příslušenství EX – Zóna 1, 2 a 21, 22
Objednací číslo
G-4-915005/1, .../2
X20X1 TK8
Vývodky pro topné kabely FS jsou součástí ukončovací sady.
Objednávková čísla příslušenství najdete v katalogu Doprovodných ohřevů.
Popis
Držák sv. skříně – výška nohy 110, .../210 mm
M25 × 1,5 (ø 8-ø 17 mm) pro napájecí kabel a pro
GHG 960 9235 P0104
topný kabel HPT
PGS 1
M20 × 1,5 pro kabel FSM, FSLe
PGS 3
M20 × 1,5 pro kabel FSR, FSE, FS+, FSU
PGS 5
M20 × 1,5 pro kabel FSEw, FSUw
M25-SXM-Exe
M20 × 1,5 pro kabel BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX
2004-1201 2×4/6mm2 Wago svorka šedá 2× 4/6 mm2
281-422
Propojka pro svorky WAGO
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
Skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, BSX, RSX, KSX, HTSX,
VSX, HPT
POLYESTEROVÁ SKŘÍŇ – typ L20X1 TK1L
Krytí
IP65
Napětí
Un = 550 V
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Teploty okolí
Standardně -20°C až +40°C, jiné na vyžádání
Objednací č.
L20X1 TK1L
PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ
Svorky
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 18 mm)
1 ks volný otvor M25 × 1,5
šedá
2 ks zátka M25 × 1,5
Vývodky pro konkrétní typ kabelu objednávejte odděleně.
Volitelné příslušenství – Průmyslové provedení
Objednací číslo
G-4-915005/1, .../2
ESKV 25 9-17 šedá
HSK-K-FLAKA M20
HSK-K-FLAKA M25
PGS 5
2004-1201 2×4/6mm2
281-422
107/R m, M25/M20
Popis
Držák sv. skříně – výška nohy 110, .../210 mm
M25 × 1,5 (ø 9-ø 17 mm) pro napájecí kabel
M20 × 1,5 pro kabel FSM, FSLe, FS+, FSU KSX, HTSX
M25 × 1,5 pro kabel FSR, FSE, BSX, RSX, VSX
M25 × 1,5 pro kabel FSEw, FSUw
Wago svorka šedá 2× 4/6 mm2
Propojka svorky WAGO
Polyamidová redukce
Objednávková čísla příslušenství najdete v katalogu Doprovodných ohřevů.
Strana: 20
Typ: X20X1 TK., L20X1 TK.
GENERI, s.r.o.
STANDARDNÍ SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
POLYESTEROVÁ SKŘÍŇ – typ L20SA1 TK1
Provedení
Průmyslové, IP65
Napětí
Un = 550 V
Rozměry skříně
125 × 125 × 100 mm
Teplota okolí
Standardně -20°C až +40°C, jiné na vyžádání
PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ
Signalizační skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, BSX,
RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT
Objednací č.*
L20SA1 TK1
Signalizace
1 ks relé 1× 16
A AC 230 V
AC/DC 24 V
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 pro TK
1 ks M16 × 1,5 pro signál
šedá
* V poznámce prosím uveďte pro jaký typ topného kabelu je skříň určena.
Volitelné příslušenství
Objednací číslo
G-4-915005/1, .../2
HSK-K M25 9-16
HSK-K-FLAKA M25
HSK-K-FLAKA M20
L20SA1 TK1
2004-1201 2×4/6mm2
281-422
HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ – typ L21X0 TK8L
Provedení
Průmyslové, IP65
Napětí
Un = 550 V
Rozměry skříně
120 × 120 × 90 mm
Telota okolí:
Standardně -20°C až +40°C, jiné na vyžádání
Popis
Nerez – 110/210 včetně instalačního příslušenství
M20 × 1,5 (ø 6 – ø 13 mm) napájení
M25 × 1,5 (14 × 6 mm) FSR, FSEw, FSUw, BSX,
RSX, VSX
M20 × 1,5 (12 × 7 mm) FSM, FSLe, FSE, FS+,
FSU, KSX, HTSX
WAGO šedá 2× 4 mm2
Propojka pro svorky WAGO
Objednávková čísla příslušenství najdete v katalogu Doprovodných ohřevů.
Skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, BSX, KSX, HTSX
Objednací č.
L21X0 TK8L
Svorky
WAGO
4 ks 2× 4 mm2
+ lišta PE
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 18 mm)
2× otvor se závitem M20 × 1,5 šedá
1 ks zátka M25 × 1,5
Volitelné příslušenství
Objednací číslo
HSK-K M25 9-16
2004-1201 2×4/6mm2
281-422
L21X0 TK8L
GENERI, s.r.o.
Popis
M25 × 1,5 (ø 9 – ø 18 mm)
WAGO šedá 2× 4 mm2
Propojka pro svorky WAGO
Objednávková čísla příslušenství najdete v katalogu Doprovodných ohřevů.
Typ: L20SA1 TK., L21X0 TK.
Strana: 21
NEVÝBUŠNÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Typ X.FV./.. :
Typ X.FV./…/JB:
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2G Ex iamb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Teplota okolí
standardně -20°C ≤ Ta ≤ +40°C, max. -55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Rozměry (š × v × h)
dle rozměrového typu
Montážní otvory / rozteče
dle rozměrového typu
Připojení
pružinové svorky 0,35 – 2,5 mm2
Typ SPD
kombinovaný svodič přepětí, typ 2 + 3
Jmenovité/ zbytkové napětí
6/11, 12/17, 24/36, 48/62 V DC
Rázová vlna 8/20 μs, 10 operací
10 kA
Rázová vlna 10/1000 μs, 400 operací: 500 A
Doba odezvy
< 1 ns
Zkratový proud po dobu 1 s
30 A
Počet chráněných linek
1...4 (1 linka = 2 vodiče + FE + PE)
Vazební člen
rezistor
indukčnost A
indukčnost B
Max. proud
60 mA
370 mA
2A
Mezní frekvence
1 MHz
150 kHz
150 kHz
Provedení
X12FV1/..1
Materiál
X14FV1/..2
polyester
polyester
Nejčastěji používané typy přepěťových ochran X.FV.
Rozměry, montážní Jmenovité
Vazební člen Počet linek Objednací číslo*
otvory, rozteče
napětí
rezistor
X12FV1/24R1
80 × 75 × 55 mm
24V
4× ø 5
indukčnost A
1
X12FV1/24LA1
68 × 45 mm
indukčnost B
X12FV1/24LB1
rezistor
X14FV1/24R2
160 × 75 × 55 mm
24V
4× ø 5
indukčnost A
2
X14FV1/24LA2
148 × 45 mm
indukčnost B
X14FV1/24LB2
* Pro jiskrově bezpečné provedení doplňte za objednací kód „/JB“, např. X14FV1/24R2/JB.
X
.
FV
.
/ .
.
/ .
/ JB
Jen u typu JB (jiskrově bezpečné)
Počet chráněných linek: 1..4
Vazební člen:
R rezistor (60 mA / 1 MHz)
LA indukčnost A (370 mA / 150 kHz)
LB indukčnost B (2 A / 150 kHz)
Jmenovité napětí:
06 6 V DC
12 12 V DC
24 24 V DC
48 48 V DC
Materiál skříně:
0 Al – slitina
1 plast (polyester)
2 nerezový plech
FV: označení přepěťové ochrany
Rozměrový typ:
viz Ovládací a indikační skříně
- obecný přehled
X: označení nevýbušného (Ex) provedení
Strana: 22
Typ: X.FV..
GENERI, s.r.o.
PRŮMYSLOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO DATOVÉ OBVODY
BNV
Technické údaje
Maximální počet modulů
Maximální pracovní napětí
Maximální zatěžovací proud
Rozsah pracovních teplot
Montáž
Průřez připojených vodičů (bezšroubové svorky)
POZ-4W
4
POZ-8W
8
48 V
5A
-40 °C až +80 °C
lišta DIN 35 mm
ISO: 2,5 mm2; AWG: 13
Uc
IL
POZ-4W
Deska plošného spoje GENERI, typ POZ 4W slouží pro umístění 4 modulů svodičů přepětí řady POD ..V
nebo PON ..V.
Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní lištu DIN 35 mm.
POZ-4W
POZ-8W
Deska plošného spoje GENERI, typ POZ 8W slouží pro umístění 8 modulů svodičů přepětí řady POD ..V
nebo PON ..V.
Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní lištu DIN 35 mm.
POZ-8W
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
C2 celkový jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)
Rozsah pracovních teplot
Splňuje požadavky normy
Un
IL
Itotal
POD-6V
6 V DC
POD-12V POD-24V
12 V DC
24 V DC
60 mA
10 kA
POD-48V
48 V DC
PON-6V
6 V DC
PON-12V
12 V DC
PON-24V
24 V DC
PON-48V
48 V DC
5A
10 kA
-40 °C až +80 °C
ČSN EN 61 643-21
Ochranné moduly POD, PON
Jako univerzální zásuvné ochranné moduly proti přepětí jsou moduly konstrukční řady POD (N) ideální k ochraně
datových a komunikačních vedení, systémů MaR, EZS, EPS.
V každém modulu je obsažena kompletní dvoustupňová ochrana pro čtyři vodiče. Vzhledem ke své univerzálnosti
může být ochranný systém založený na použití POD (N) kdykoliv přizpůsoben aktuální kabeláži. Různé moduly
mohou být použity v různé kombinaci tak, aby rozdílná propojení mohla být vedena přes jednotný ochranný
systém.
K ochraně napájecích vedení jsou vhodné moduly PON.
POD-..V
PON-..V
osazená POZ-8W
Podrobné technické údaje a katalogové listy na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: POZ-.W, POD-.V, PON-.V
Strana: 23
PRŮMYSLOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO DATOVÉ OBVODY
BNV
Technické údaje
Maximální počet modulů
Maximální pracovní napětí
Maximální zatěžovací proud
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) PE-SH
Rozsah pracovních teplot
Montáž
Průřez připojených vodičů (bezšroubové svorky)
Napájení signalizace
SLZ-4W
SLZ-4W
4
SLZ-8W
8
48 V
2A
5 kA
-40 °C až +80 °C
lišta DIN 35 mm
ISO: 2,5 mm2; AWG: 13
18 – 36 V DC
Uc
IL
In
SLZ-4W, SLZ-8W
Deska plošného spoje GENERI, typ SLZ-4W resp. SLZ-8W slouží pro umístění 4 (resp. 8) modulů svodičů přepětí
řady SLD ..V, nebo SLN ..V. Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní
lištu DIN 35 mm.
Signalizace
SLZ 8W (SLZ 4W) jsou osazeny dvěma bezpotenciálovými přepínacími kontakty umožňující dálkovou signalizaci
stavu osazených ochranných modulů:
• Mez životnosti – Jeden a více osazených modulů je na mezi své životnosti a měl by být vyměněn.
• Porucha ochrany – Jeden a více osazených modulů je porušen. Ochrana proti přepětí je nefunkční.
Příslušný modul lze rozeznat podle barvy signalizační LED na něm umístěné - viz ochranné moduly SLD, SLN.
SLZ-8W
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
C2 celkový jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)
Rozsah pracovních teplot
Splňuje požadavky normy
Un
IL
Itotal
SLD-6V
6 V DC
SLD-12V SLD-24V
12 V DC
24 V DC
60 mA
20 kA
SLD-48V
48 V DC
SLN-6V
6 V DC
SLN-12V
12 V DC
SLN-24V
24 V DC
SLN-48V
48 V DC
2A
10 kA
-40 °C až +80 °C
ČSN EN 61 643-21/A1/A2
Ochranné moduly SLD, SLN
Zásuvný ochranný modul řady SLD, SLN je určen k ochraně elektronických a elektrických zařízení systémů MaR,
EZS, EPS proti příčnému i podélnému pulznímu přepětí.
Ochranný modul obsahuje kompletní dvoustupňovou přepěťovou ochranu pro dvě datové nebo komunikační
linky a dále zařízení pro trvalé monitorování, vyhodnocování a signalizaci provozního stavu.
Monitorovací zařízení trvale zaznamenává a vyhodnocuje výskyt pulzního přepětí. Počet pulzů je zaznamenáván
a v případě překročení povoleného počtu, lze s vysokou pravděpodobností, určenou na základě statistického
vyhodnocení, předpovědět poškození ochranného prvku. Přesáhne-li pulz max. hodnotu impulzního proudu
ochranného prvku, signalizuje monitorovací zařízení stav poškození.
Použitý monitorovací a vyhodnocovací systém umožňuje trvalý bezobslužný provoz.
Stav modulu je signalizován příslušnou barvou třístavové LED:
• zelená – přepěťová ochrana je v pořádku, zařízení je plně chráněno
• oranžová – přepěťová ochrana byla přetížena a je doporučená její preventivní výměna
• rudá – přepěťová ochrana je poškozena, zařízení není chráněno, je nutná její okamžitá výměna
SLD-..V
SLN-..V
Strana: 24
Typ: SLZ-.W, SLD-.V, SLN-.V
GENERI, s.r.o.
NEVÝBUŠNÝ POHON
ZÓNA 1, 2
Nevýbušný nerezový pohon X551M2
II 2G Ex d IIB T6 Gb
Provedení
Stupeň krytí
IP68 h2m (20kPa)
Teplota okolí
-20°C až +40°C
Jmenovité napájecí napětí
6, 12, 24, 48, 110 nebo 230 V AC/DC
(dle použitého elektromotoru)
9,5 W – s pryžovým kabelem
Maximální ztrátový výkon
(standardně s H07 RN-F)
závěru (pro teplotní třídu T6)
17 W – s kabelem s vyšší tepelnou odolnosti
Napojení kabelu
Dle použitého elektromotoru
Max. kroutící moment
4 Nm
Materiál závěru
Nerezová ocel
standardní provedení X551M2
Použití
Nevýbušný nerezový pohon slouží jako zdroj rotačního pohybu pro zařízení v prostorech
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (např. odlučovače ropných látek, míchadla
atd.).
Konstrukce pohonu
Je konstruován jako pevný závěr s přímým vstupem. Zařízení tvoří příruba motoru
a svařenec závěru motoru z nerezové oceli s kabelovou vývodkou certifikovaného typu.
Uvnitř závěru s krytím IP 68 h2m (20 kPa) je uchycen motor s převodovkou. Standardně
jsou používány vysoce kvalitní vysokootáčkové DC elektromotory MAXON. Zakázkově
lze zabudovat i jiné typy motorů s ohledem na rozměry závěru a technické údaje – viz.
níže.
Nedílnou součástí závěru je trvale připojený flexibilní kabel pro napájení motoru.
Upevnění nevýbušného pohonu:
Standardní provedení:
Příruba závěru pohonu se upevňuje k danému zařízení čtyřmi šrouby M6 délky
minimálně 20 mm v rozteči 4× 90° na průměru 112 mm – viz obrázek.
Zákaznické provedení:
V případě potřeby lze rozteče upevňovacích otvorů případně celý tvar příruby upravit
dle přání zákazníka.
aplikace s odlučovačem ropných látek
Bližší technické údaje k typu X551M2 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X551M2
Strana: 25
ZÁSUVKOVÉ A TRANSFORMÁTOROVÉ SKŘÍNĚ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Zásuvková skříň X.XS., X.XST.
Provedení *
Stupeň krytí *
Teplota okolí
Materiál skříně
Jmenovité napětí a proud
Osazení
Připojení
X26XS1 (260×160×90) mm
Vývodky
II 2G Ex demb IIC T* Gb
II 2G Ex de IIC T* Gb
II 2G Ex emb IIC T* Gb
II 2D Ex tb IIIC T* °C Db
IP65 / IP66
standardně -20°C až +40°C
max. -60 °C až +80 °C
X.SA0 – AL slitina
X.SA1 – polyester
X.SA2 – nerezová ocel
dle typu, max. počet proudových okruhů viz. tabulka
dle požadavku
standardně pružinové svorky
1 proudový okruh = 1 vývodka
typy viz. katalogové listy vývodek
* Dle konkrétního provedení.
Použití:
Zásuvková skříň X.XS. je určena k rozpojitelnému připojení el. zařízení v prostorech
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
Zásuvková skříň X.XST. s transformátorem (transformátor typu XTO, výrobce GENERI)
umožňuje navíc i připojení elektrického zařízení malého napětí.
Provedení:
Z hlediska počtu a typu zásuvek a jejich rozdělení do okruhů, jsou zásuvkové skříně
vyráběny na základě požadavku. Jištění zásuvek je standardně v napájecím rozváděči,
alternativně jsou skříně přímo osazeny Ex jističi nebo Ex pojistkami. U skříní
s transformátorem jsou jeho vinutí vždy jištěna Ex pojistkami přímo ve skříni. Skříň
může být v provedení jako přenosná s vyvedeným kabelem a vidlicí, případně s vidlicí
osazenou přímo na skříni, nebo v provedení pro uchycení na stěnu. Skříně mohou být
dále doplněny signalizačním svítidlem pro indikaci přítomnosti napětí.
Základní typy zásuvkových skříní:
Materiál
Rozměr [mm] Montážní otvory
Max. počet
(š × v × h)
a rozteče [mm] proudových okruhů *
Al slitina 400 × 310×180
Polyester 260 × 160 × 90
X38XST1 (255×250×160) mm
Polyester 255 × 250 × 160
Polyester 400 × 250 × 160
Nerez 300 × 400 × 190
4× ø 7
382 × 262
4× ø 6,6
240 × 110
4× ø 6,6
235 × 200
4× ø 6,6
380 × 200
4× ø 9
350 × 320
Typ
3× 6,3A
X58XST0
3× 20A + 3 × 10A
1× 32A + 1 × 20A
X26XS1
2× 20A + 1 × 6,3A
1× 63A + 1 × 32A
+ 1 × 10A
3× 25A + 1× 10A
X38XS1
X38XST1
X40XS1
X40XST1
X340XS2
X340XST2
* Jeden proudový okruh může být tvořen více zásuvkami.
X340XST2 (300×400×190) mm
Bližší technické údaje k těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 26
Typ: X.XS., X.XST.
GENERI, s.r.o.
NEVÝBUŠNÁ OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA
ZÓNA 1, 2
Nevýbušná osvětlovací souprava XEL 230V/3×24V/3×150W
II 2G Ex demb IIC T5 Gb
zásuvková skříň
II 2D Ex tb IIIC T79°C Db
Provedení:
II 2GD Ex de IIC T3
reflektory
Napájecí soustava
230 V 50 Hz TN-S
Jmenovité napětí
3× 24 V 50 Hz SELV
Jmenovitý výkon
3× 150 W
Teplota okolí
-20°C – +40°C
Použití:
Osvětlovací souprava XEL 230 V/3×24 V/3×150 W je určena k osvětlení prostor
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, zejména ji lze s výhodou využít
k osvětlení v omezených vodivých prostorech dle ČSN 33 2000-7-706, například při
práci v kovových nádržích, při jejich čištění nebo inspekci.
Provedení:
Souprava je složena ze 2× 50 m přívodního kabelu se spojkou a vidlicí, nevýbušné
zásuvkové skříně typu X58XST0, třech přenosných, samostatně napájených a jištěných
reflektorových svítidel 24 V/150 W a jejich napájecích kabelů o délce 15 m. Délky
kabelů lze vyrobit dle požadavku.
Jištění celé osvětlovací soupravy je v rozvaděči umístěném v prostoru bez nebezpečí
výbuchu – součástí soupravy je kombinovaný proudový chránič B 4 A/30 mA.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XEL na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: XEL
Strana: 27
NEVÝBUŠNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY XSXP
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Použití:
Nevýbušné prodlužovací přívody slouží k dočasnému připojení přenosného el. zařízení v prostorech s nebezpečím
výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
Provedení:
Prodlužovací přívod sestává z pryžového kabelu H07RN-F zakončeného zásuvkou a vidlicí v nevýbušném
provedení. V případě, že je kabel navinut na kabelovou cívku, může být zásuvka osazena na volném konci
kabelu, nebo na čelní straně cívky. Vlastní cívka může být v provedení z oceli, nebo plastovém s kovovým rámem.
Typový klíč:
XSXP 015 10 - 50
B1 BNV
5 – Provedení vidlice: Ex = Ex provedení
BNV = průmyslové provedení
XSXP 01510-50 B1BNV
4 – Provedení:
B1 = plastový buben2)
B2C = kovový buben zásuvka na kabelu
B2R = kovový buben, zásuvka na bubnu
V = volný kabel
3 – Délka kabelu:
dle požadavku, max. 50 m
2 – Jmenovitý proud1) 10 = 10A
16 = 16A
1 – Jmenovité napětí: 08A = 20 – 24V
015 = 220 – 250V
013 = 380 – 440V
017 = 380 – 440V
2P
1P + N + PE
3P + PE
3P + N + PE
Poznámky:
Jmenovitý proud při plně rozvinutém kabelu.
2)
Plastový buben s adaptérem pro vidlici. Buben slouží pouze pro uskladnění prodlužovacího přívodu a nesmí
být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu!
Technické údaje:
1)
Nevýbušné provedení *
Stupeň krytí
Teplota okolí
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T70°C Db
IP66
-25°C až +40°C
* Dle použitého typu zásuvky/vidlice.
Strana: 28
Typ: XSXP
GENERI, s.r.o.
NEVÝBUŠNÉ ROZVÁDĚČE X40..DA2, X40..DA2/d
SNM 1, 2 – ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP66
-60°C až +60°C
Ocelový svařenec, barva šedá RAL 7040
max. 250 A
max. 10 kA
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Materiál
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý proud
Rozměry [mm]
X40..DA2
K rozváděči X40..DA2 je mechanicky upevněna rozměrově odpovídající samostatně
certifikovaná přípojnicová skříň (např. typu X.X., X.SA., X.XS(T).) Galvanické
propojení obou částí zajišťují certifikované průchodky.
X40..DA2/d
Vstupy kabelů jsou řešeny buď nevýbušnými vývodkami, které tvoří tzv. přímý
vstup do pevného závěru, nebo jiným certifikovaným zařízením, které zajistí
celistvost pevného závěru.
Rozváděče jsou dodávány s vnitřní náplní dle požadavku zákazníka. Lze dodat
i prázdnou skříň, v tom případě je nutné provést posouzení shody konečného
výrobku.
A
H
C
D
a
b
Фd
hmotnost
[kg]
Typové
označení
160
160
260
260
260
260
330
330
330
330
360
360
360
360
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
560
560
560
560
560
560
125
165
125
165
225
265
165
225
265
325
165
225
265
325
165
225
265
325
365
165
225
265
325
365
165
225
265
325
365
425
240
240
340
340
340
340
420
420
420
420
450
450
450
450
490
490
490
490
490
610
610
610
610
610
670
670
670
670
670
670
225
265
235
275
335
375
280
340
380
440
280
340
380
440
280
340
380
440
480
290
350
390
450
490
295
355
395
455
495
555
210
210
310
310
310
310
390
390
390
390
420
420
420
420
460
460
460
460
460
570
570
570
570
570
630
630
630
630
630
630
100
100
200
200
200
200
270
270
270
270
300
300
300
300
340
340
340
340
340
420
420
420
420
420
480
480
480
480
480
480
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
19
27
28
33
34
40
46
49
54
48
53
57
63
62
69
74
81
86
98
108
116
127
134
113
123
131
142
152
164
X4011DA2
X4012DA2
X4031DA2
X4032DA2
X4033DA2
X4034DA2
X4052DA2
X4053DA2
X4054DA2
X4055DA2
X4062DA2
X4063DA2
X4064DA2
X4065DA2
X4072DA2
X4073DA2
X4074DA2
X4075DA2
X4076DA2
X4082DA2
X4083DA2
X4084DA2
X4085DA2
X4086DA2
X4092DA2
X4093DA2
X4094DA2
X4095DA2
X4096DA2
X4097DA2
Podrobné technické údaje k typu X40..DA2 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X40..DA2, X40..DA2/d
Strana: 29
X450DA2 – ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ
SNM 1, 2 – ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Materiál
Maximální ztrátový výkon
pro teplotní třídu T6
Jmenovité napětí
Maximální proud
Jmenovitý krátkodobý proud
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
Hmotnost
X450DA2 – rozváděčová skříň
I M2 Ex de I Mb
II 2G Ex de IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIA T85°C Db
II 3D Ex tc IIIB T85°C Dc
IP54
-20°C až +49°C
ocelový svařenec, barva žlutá RAL 1018
(jiná barva na vyžádání)
50 W – přístrojová část Ex d
20 W – svorková část Ex e
max. 690 V
max. 63 A
max. 10 kA
200 × 320 × 135 mm
4× d8,5 / 176 × 160 mm
11 kg (prázdná skříň)
Rozváděč sestává ze samostatně přístupné přístrojové části (pevný závěr Ex d)
a svorkové části (zajištěné provedení Ex e). Galvanické propojení obou částí zajišťují
certifikované průchodky.
Rozváděče jsou dodávány s vnitřní náplní dle požadavku.
X103HM – OVLÁDACÍ, INDIKAČNÍ A ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 22
Provedení
Stupeň krytí
Maximální teplota okolí
Materiál
Maximální ztrátový výkon
pro teplotní třídu T6
Jmenovité napětí
Maximální proud
Jmenovitý krátkodobý proud
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
Hmotnost
II 2G Ex de IIB T6 Gb
II 3D Ex tc IIIB T78°C Dc
IP54
-20°C až +55°C
Al tlakový odlitek, barva rudá RAL 3000
(jiná barva na vyžádání)
70 W – přístrojová část Ex d
10 W – svorková část Ex e
max. 690 V
max. 63 A
max. 10 kA
235 × 360 × 137 mm
4× d9 / 215 × 195 mm
11 kg (prázdná skříň)
X103HM
Strana: 30
Typ: X450DA2, X103HM
GENERI, s.r.o.
JEŘÁBOVÝ OVLADAČ
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Materiál skříně, rozměry
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
II 2G Ex de IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP 65
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Polyester, (š × v × h) 98 × b1 × 76 mm
Jednorychlostní provedení
Počet
Funkce Objednací číslo
prvků
2
Jmenovité napětí a proud
Spínací schopnost
Připojení
Pro kabel
Funkce směru
XAW – P271
N/O
XAW – P281
N/C + N/O
XAW – P471
N/O
Kontakt
Funkce start
Funkce stop
410
220
500
Hmotnost
[kg]
0,94
1,00
310
XAW – P481
N/C + N/O
1,40
XAW – P671
N/O
1,65
6
590
XAW – P681
N/C + N/O
XAW – P672
N/O
N/O
N/C
1,65
590
XAW – P682
XAW – P872
N/C + N/O
N/O
N/O
N/O
1,69
2,00
N/C
680
Dvourychlostní provedení
Počet
Funkce Objednací číslo
prvků
400
N/C
8
XAW – P882
400
1,80
6
N/C + N/O
N/O
N/C
Funkce směru
Kontakt
Funkce start
Funkce stop
490
2,25
b
[mm]
b1
[mm]
Hmotnost
[kg]
4
XAW – P4271
500
310
1,40
6
XAW – P6271
590
400
1,80
6
XAW – P6272
590
400
1,80
680
490
2,25
N/O
GENERI, s.r.o.
b1
[mm]
1,29
4
Další varianty
na objednávku.
Podrobné technické
údaje k typu XAW – P
na požádání
e-mail: [email protected]
b
[mm]
8
N/C
XAW – P8272
N/O
Typ: XAW
N/C
Strana: 31
KONCOVÉ SPÍNAČE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
KONCOVÉ SPÍNAČE TYPU XCWD….
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Materiál
Jmenovité izolační napětí a tepelný proud
Spínací schopnost
Popis
II 2G Ex d IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP66/67
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Zinkohliníková slitina (Zamak)
400 V, 3 A
AC-15, C300: 240 V/0,75 A, DC-13, R300: 250 V/0,1 A
Koncové spínače s pevně vyvedeným flexi kabelem ø6,6, provedení XCWD2 (1NO+1NC) 5× 0,75 mm2,
provedení XCWD4 (2NO+2NC) 9× 0,34 mm2, v délkách 1 m, 2 m, 5 nebo 10 m
Koncové spínače 1NO+1NC mžikové spínaní
Objednací číslo
S uchycením
S uchycením
za těleso
za hlavici M12
Popis
Spínací funkce
XCWD.110L.
XCWD2110L?
XCWD21F0L?
Ocelový píst
XCWD2102L?
XCWD21F2L?
Ocelový píst s kovovou
kladkou pro podélný
nebo příčný posuv
XCWD2115L?
Ocelová páka
s plastovou kladkou
XCWD2116L?
Ocelová páka
s kovovou kladkou
XCWD2145L?
Nastavitelná ocelová
páka s plastovou kladkou
XCWD2146L?
Nastavitelná ocelová
páka s kovovou kladkou
Koncové spínače 2NO+2NC mžikové spínání
Objednací číslo
S uchycením
S uchycením
za těleso
za hlavici M12
XCWD4110L?
XCWD41F0L?
sepnuto
rozepnuto
Popis
XCWD.102L.
XCWD.115L.
Spínací funkce
sepnuto
rozepnuto
XCWD.145L.
Ocelový píst
XCWD.1F0L.
XCWD4102L?
XCWD41F2L?
Ocelový píst s kovovou
kladkou pro podélný
nebo příčný posuv
XCWD.1F2L.
XCWD4115L?
Ocelová páka
s plastovou kladkou
XCWD4116L?
Ocelová páka
s kovovou kladkou
XCWD4145L?
Nastavitelná ocelová
páka s plastovou kladkou
XCWD4146L?
Nastavitelná ocelová
páka s kovovou kladkou
XCWD.116L.
* ? Délka kabelu za L: 1 = 1 m, 2 = 2 m, 5 = 5m, 10 = 10 m.
Svorkovnicové skříně pro připojení koncových spínačů XCW – strana 5. Podrobné technické údaje na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 32
Typ: XCW
XCWD.146L.
GENERI, s.r.o.
VÝVODKY A ZÁTKY POLYAMIDOVÉ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYAMIDOVÉ (PA) VÝVODKY TYPU SIB-TEC Ex e
II 2G Ex eb IIC, II 2D Ex tb IIIC
Provedení
Teplota okolí
M12: -20°C ≤ Ta ≤ +80°C; M16 až M63: -35°C ≤ Ta ≤ +95°C
Stupeň krytí
IP68
Materiál
Polyamid, těsnění neopren
Velikost závitu
ø kabelu
[mm]
Délka závitu
[mm]
Otvor klíče
[mm]
M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M25x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M50x1,5
M63x1,5
M63x1,5
1,8 - 5
4-6
3-8
6 - 10
4 - 10
7 - 12
7 - 14
7 - 14
8 - 16
10 - 18
12,5 - 21
17 - 24
15 - 24
17 - 31
18 - 31
24,5 - 37
26 - 39
34 - 47
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
19
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
70
70
Objednací číslo
Modrá barva
Černá barva
(pro JB obvody)
F8021240E
F7421240E
F8021200E
F7421200E
F8021650E
F7421650E
F8021600E
F7421600E
F8022060E
F7422060E
F8022050E
F7422050E
F8022000E
F7422000E
F8022550E
F7422550E
F8022540E
F7422540E
F8022500E
F7422500E
F8023240E
F7423240E
F8023200E
F7423200E
F8024040E
F7424040E
F8024000E
F7424000E
F8025040E
F7425040E
F8025000E
F7425000E
F8026340E
F7426340E
F8026300E
F7426300E
VÝVODKY SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI TAHU TYPU HSK-K-MZ-Ex
II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Db
Provedení
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +70°C
Stupeň krytí
IP68 - 10 bar
Materiál
Velikost závitu
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
ø kabelu [mm]
4-8
7 - 12
13 - 18
18 - 25
22 - 32
32 - 38
37 - 44
Délka závitu [mm]
15
15
11
11
13
13
14
POLYAMIDOVÉ ZÁTKY ŠROUBOVÉ
II 2G Ex e IIC Gb,
Provedení
Teplota okolí
-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Stupeň krytí
IP66/68
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje těmto typům na požádání
– e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Velikost závitu
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
Délka závitu [mm]
15
15
15
15
15
15
16
17
Typ: Vývodky, zátky
Polyamid/hliník
Otvor klíče [mm]
19
24
33
42
53
60
65/68
Objednací číslo
1.215.1601.50
1.215.2001.50
1.215.2501.50
1.215.3201.50
1.215.4001.50
1.215.5001.50
1.215.6301.50
II 2D Ex tb IIIC Db
Materiál
Otvor klíče [mm]
15
19
23
28
36
44
54
67
Polyamid
Objednací číslo
191127
191167
191207
191257
191327
191407
191507
191637
Strana: 33
VÝVODKY MOSAZNÉ NIKLOVANÉ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
II 2G Ex d IIC Gb, II 2G Ex e IIC Gb, II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí IP66, IP67
Teplota okolí -60°C ≤ Ta ≤ +100°C
Materiál Niklovaná mosaz
Typ 501/421 – pro nearmované kabely
Objednací číslo
501/421/2K/M16 B.N.P.
501/421/OS/M20 B.N.P.
501/421/O/M20 B.N.P.
501/421/A/M20 B.N.P.
501/421/B/M25 B.N.P.
501/421/C/M32 B.N.P.
501/421/C2/M40 B.N.P.
501/421/D/M50 B.N.P.
501/421/D/M50 B.N.P.
501/421/F/M75 B.N.P.
501/421/G/M80 B.N.P.
501/421/H/M90 B.N.P.
ø kabelu [mm]
3,2 – 8
3,2 – 8
6,5 – 11,9
10 – 14,3
13 – 20,2
19,5 – 26,5
25 – 32,5
31,5 – 44,4/42,3
42,5 – 56,3/54,3
54,5 – 68,2/65,3
67 – 73
67 – 77,6
Typ 501/423 – pro nearmované kabely
Objednací číslo
501/423/OS/M20 B.N.P.
501/423/O/M20 B.N.P.
501/423/A/M20 B.N.P.
501/423/B/M25 B.N.P.
501/423/C/M32 B.N.P.
501/423/C2/M40 B.N.P.
501/423/D/M50 B.N.P.
501/423/E/M63 B.N.P.
501/423/F/M75 B.N.P.
ø kabelu [mm]
3,2 – 8
6,5 – 11,9
10 – 14,3
13 – 20,2
19,5 – 26,5
25 – 32,5
31,5 – 44,4/42,3
42,5 – 56,3/54,3
54,5 – 68,2/65,3
Typ 501/423
Typ ICG 623
Typ 501/453/UNIV
Typ 501/453/RAC
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Typ ICG 623 – zalévací pro nearmované kabely
Objednací číslo
ø kabelu [mm]
ICG 623/OS/M20 B.N.P.
3–8
ICG 623/O/M20 B.N.P.
6,5 – 11,9
ICG 623/A/M20 B.N.P.
10 – 14,3
ICG 623/B/M25 B.N.P.
13 – 20,2
ICG 623/C/M32 B.N.P.
19 – 26,5
ICG 623/C2/M40 B.N.P.
25 – 32,5
ICG 623/D/M50 B.N.P.
31,5 – 44,4
ICG 623/E/M63 B.N.P.
42,5 – 56,3
ICG 623/F/M75 B.N.P.
54,5 – 68,2
Typ 501/453/UNIV – pro armované kabely
ø kabelu vnitřní
Objednací číslo
[mm]
501/453/UNIV/OS/M20 B.N.P.
3,5 – 8,1
501/453/UNIV/O/M20 B.N.P.
6,5 – 11,4
501/453/UNIV/A/M20 B.N.P.
8,4 – 14,3
501/453/UNIV/B/M25 B.N.P.
11,1 – 19,7
501/453/UNIV/C/M32 B.N.P.
17,6 – 26,5
501/453/UNIV/C2/M40 B.N.P.
23,1 – 32,5
Typ 501/421
Zátky 475 a 477 EEx d
Matice
ø kabelu vnější
[mm]
5,5 – 12
9,5 – 16
12,5 – 20,5
16,9 – 26
22 – 33
28 – 41
Zátky 387 EEx e
Nylonová
podložka
Objednací číslo
501/453/UNIV/D/M50 B.N.P.
501/453/UNIV/E/M63 B.N.P.
501/453/UNIV/F/M75 B.N.P.
501/453/UNIV/G/M80 B.N.P.
501/453/UNIV/H/M90 B.N.P.
Typ 501/453/RAC – pro armované kabely
ø kabelu vnitřní
ø kabelu vnější
Objednací číslo
Objednací číslo
[mm]
[mm]
501/453/RAC/OS/M20 B.N.P.
3,2 – 8
5,5 – 12
501/453/RAC/D/M50 B.N.P.
501/453/RAC/O/M20 B.N.P.
6,5 – 11,9
9,5 – 16
501/453/RAC/E/M63 B.N.P.
501/453/RAC/A/M20 B.N.P.
10 – 14,3
12,5 – 20,5
501/453/RAC/F/M75 B.N.P.
501/453/RAC/B/M25 B.N.P.
13 – 20,2
16,9 – 26
501/453/RAC/G/M80 B.N.P.
501/453/RAC/C/M32 B.N.P.
19,5 – 26,5
22 – 33
501/453/RAC/H/M90 B.N.P.
501/453/RAC/C2/M40 B.N.P.
25 – 32,5
28 – 41
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 34
Typ: Vývodky, zátky
Fibrová
podložka
Zemnící oko
Nerezová
vějířová
podložka
ø kabelu vnitřní
[mm]
28,9 – 44,4/42,3
39,9 – 56,3/54,3
50,5 – 68,2/65,3
67 – 73
67 – 77,6
ø kabelu vnější
[mm]
36 – 52,6
46 – 65,3
57 – 78
75 – 89,5
75 – 89,5
ø kabelu vnitřní
[mm]
31,5 – 44,4/42,3
42,5 – 56,3/54,3
54,5 – 68,2/65,3
67 – 73
67 – 77,6
ø kabelu vnější
[mm]
36 – 52,6
46 – 65,3
57 – 78
75 – 89,5
75 – 89,5
GENERI, s.r.o.
VÝVODKY A ZÁTKY KOVOVÉ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY A VÍKA TYP 50P..., 70P...
I M2 Ex e I Mb – II 2G Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
Provedení
I M2 Ex d I Mb – II 2G Ex d IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění) Objednací číslo
ø kabelu
[mm]
8 – 18
16 – 26
24 – 34
32 – 42
40 – 50
44 – 54
52 – 62
60 – 70
Vývodky se třmenem
Ex e I/IIC
Ex d I/IIB
–
–
–
50P – T0e42
50P – T0e50
70P – T0e54
70P – T0e62
70P – T0e70
–
–
–
50P – T0d42
50P – T0d50
70P – T0d54
70P – T0d62
70P – T0d70
Vývodky pro pancéřované kabely
(bez třmenu)
ø kabelu přes
Ex e I/IIC
Ex d I/IIB
pancíř
30 mm
50P – P0e18 50P – P0d18
40 mm
50P – P0e26 50P – P0d26
50 mm
50P – P0e34 50P – P0d34
50P – P0e42 50P – P0d42
65 mm
65 mm
50P – P0e50 50P – P0d50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VÍKA PRO ZASLEPENÍ OTVORŮ PRO PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY
Objednací číslo * Provedení
I M2 Ex e I Mb – II 2G Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
70P – VOe
I M2 Ex d I Mb – II 2G Ex d IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění)
70P – VOd
* Universální velikost vhodná pro všechny výše uvedené typy vývodek.
KABELOVÉ VÝVODKY TYPU „S“ – ŠROUBOVÉ
I M2 Ex d I Mb / Ex e I Mb
II 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí
IP 68 (10 bar)
Teplota okolí
-60°C až +115°C
.
Objednací číslo
STd-08-SILICONE
STd-10-SILICONE
STd-12-SILICONE
STd-14-SILICONE
STd-KIT-SILICONE
GENERI, s.r.o.
ST
.
.
.
Průměr kabelu [mm]
8 ø6 – ø8
10 ø8 – ø10
12 ø10 – ø12
14 ø12 – ø14
KIT sada všech kroužků
Nevýbušné provedení
d Ex d/Ex e
e Ex e
Materiál vývodky
M poniklovaná mosaz
O poniklovaná ocel
N nerezová ocel
ST – označení šroubové vývodky se třmenem
Typ a velikost závitu (dle požadavku)
M metrický ČSN ISO 68
P pancéřový pro elektrotechniku ČSN 01 4035
G trubkový válcový ČSN EN ISO 228-1
NPT kuželový ANSI B1.20.1
Průměr kabelu [mm]
Barva kroužku
6–8
zelená
8 – 10
rudá
10 – 12
modrá
12 – 14
žlutá
sada všech kroužků
Typ: R, Z
Strana: 35
REDUKCE A ZÁTKY KOVOVÉ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
REDUKCE A ZÁTKY
Provedení


Stupeň krytí
Teplota okolí

Závit

.
R
.
.
.
I M2 Ex d I Mb / Ex e I Mb
II 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
IP 67
0°C až +85°C (I M2)
-60°C až +85°C (II 2G, II 2D)
M - metrický ČSN ISO 68
P - pancéřový pro elektrotechniku ČSN 01 4035
G - trubkový válcový ČSN EN ISO 228-1
R - trubkový kuželový ČSN ISO 7-1
NPT - kuželový ANSI B1.20.1
.
Z
Nevýbušné provedení
d Ex d / Ex e
e Ex e
Materiál
M poniklovaná mosaz
O poniklovaná ocel
N nerezová ocel
Typ a velikost vnitřního závitu F
(dle požadavku)
R – označení redukce
Typ a velikost vnějšího závitu E
(dle požadavku)
.
.
Nevýbušné provedení
d Ex d / Ex e
e Ex e
Materiál
M poniklovaná mosaz
O poniklovaná ocel
N nerezová ocel
Z – označení zátky
Typ a velikost závitu
(dle požadavku)
Příklad objednacího kódu: M25RM20Md.
Příklad objednacího kódu: M25ZMd.
Podrobné technické údaje k těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 36
Typ: 50P, 70P, R, Z
GENERI, s.r.o.
Ex ZAŘÍZENÍ – PRŮCHODKY SE ZÁVITOVÝM POUZDREM
ZÓNA 1, 2 – SNM 1, 2
PRŮCHODKY ZÁVITOVÉ M…x.
I M2 Ex d I Mb
Nevýbušné provedení
II 2G Ex d IIC Tx Gb
(typy K, V, O, P)
I M2 Ex de I Mb
Nevýbušné provedení
II 2G Ex de IIC Tx Gb
(typ S)
Provozní teplota *
-60°C až +115°C
Závit pouzdra
metrický (tolerance 6g)
* Jedná se o maximální rozsah provozních teplot všech typů nevýbušných průchodek.
Skutečný rozsah je dán použitým typem vodičů nebo kabelů.
Typ K - KOAXIÁLNÍ (s koaxiálními kabely)
M. K . x .
. / .
Délka kabelů L2 [mm] (strana závitu)
Délka kabelů L1 [mm] (strana šestihranu)
Impedance: 50, 75, 95 Ω
Počet kabelů: 1 – 45
Velikost závitu: 10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42
Příklad objednacího čísla: M24K2×50 200/200
Typ V - VODIČOVÉ (se slaněnými vodiči)
M. V . x . . . / .
Délka vodičů L2 [mm] (strana závitu)
Délka vodičů L1 [mm] (strana šestihranu)
Počet a barvy vodičů
Průřez vodičů: 0,35 – 70 mm2
Počet vodičů: 1 – 45
Velikost závitu: 10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42
Příklad objednacího čísla: M36V7×2,5 4bk+3bu 300/500
Typ O - OPTICKÉ (s optickými kabely)
M.O. x .
. / .
Délka kabelů L2 [mm] (strana závitu)
Délka kabelů L1 [mm] (strana šestihranu)
Typ vlákna: 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/125, 200/300 mm
Počet kabelů: 1 – 45
Velikost závitu: 10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42
Příklad objednacího čísla: D36O2×9/125 150/300
Typ P – PÁSKOVÉ (s páskovým vodičem)
M. P . x .
. / .
Délka vodičů L2 [mm] (strana závitu)
Délka vodičů L1 [mm] (strana šestihranu)
Průřez vodičů:
28, 26, 24, 20, 18 AWG
Počet vodičů pásku: 4 – 48
Velikost závitu:
10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42
Příklad objednacího čísla: D42P48×18 200/200
Typ S - SVORNÍKOVÉ (se svorníkem)
M. S1x .
Závit svorníku: M6, M8/M10, M12
Počet svorníků: vždy 1
Velikost závitu: 24, 25/32, 33
Příklad objednacího čísla: M32S1×M12
Konkrétní provedení průchodky je dáno technickým zadáním na jehož základě Vám navrhneme optimální řešení.
Pro více informací kontaktujte oddělení OTS – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: M...x
Strana: 37
Ex SOUČÁSTI – ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTROVÉ SKŘÍNĚ XP
II 2G Ex e IIC Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí
IP66
Provozní teplota -40°C až +105°C
polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP),
Materiál
povrchový odpor <109 Ω
Barva
černá, RAL 9005
Objednací číslo
XP 080806
XP 080808
XP 110806
XP 160806
XP 190806
XP 121209
XP 221209
XP 161609
XP 261609
XP 361609
XP 561609
XP 202512
XP 252512
XP 252516
XP 402512
XP 402516
XP 404012
XP 602512
XP 602516
A
80
80
110
160
190
122
220
160
260
360
560
200
255
255
400
400
400
600
600
Rozměry [mm]
B
H
a
b
75 55 68 45
75 75 68 45
75 55 98 45
75 55 148 45
75 55 178 45
120 90 106 82
120 90 204 82
160 90 140 110
160 90 240 110
160 90 340 110
160 90 540 110
250 120 180 200
250 120 235 200
250 160 235 200
250 120 380 200
250 160 380 200
405 120 380 355
250 120 580 200
250 160 580 200
Ød
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
Hmotnost
[kg]
0,23
0,25
0,30
0,41
0,45
0,75
1,06
1,13
1,71
2,29
3,32
2,25
2,65
3,15
3,65
4,25
5,58
5,24
5,94
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XP.. na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 38
Typ: XP
GENERI, s.r.o.
Ex SOUČÁSTI – ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ
ZÓNA 1, 2 – SNM 1, 2
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ XN, XNp
I M2 Ex e I Mb (XN .. .. .. /I)
Provedení
II 2G Ex e IIC Gb
Stupeň krytí
IP66
-40°C až +70°C – těsnění polyuretan
Provozní teplota
-60°C až +115°C – těsnění silikon
Materiál
Nerezový plech 17 240 (AISI 304), jiný materiál na vyžádání
XN…… - neztratnými šrouby
Upevnění víka
XN .. .. ..p - panty, uzavírání rozváděčovým zámkem
* Pro provedení I M2 doplňte za objednací číslo „/I“, např. XN 403015/I.
Objednací číslo *
XN .. .. ..
XN .. .. ..p
XN 151509
XN 151509p
XN 201509
XN 201509p
XN 202009
XN 202009p
XN 301509
XN 301509p
XN 302009
XN 302009p
XN 303009
XN 303009p
XN 402009 XN 402009p
XN 403009 XN 403009p
XN 404009 XN 404009p
XN 405609 XN 405609p
XN 564009 XN 564009p
XN 302015
XN 302015p
XN 303015
XN 303015p
XN 304015
XN 304015p
XN 332015
XN 332015p
XN 333015
XN 333015p
XN 362015
XN 362015p
XN 363015
XN 363015p
XN 402015
XN 402015p
XN 403015
XN 403015p
XN 404015
XN 404015p
XN 405615
XN 405615p
XN 503015
XN 503015p
XN 504015
XN 504015p
XN 564015
XN 564015p
XN 304019
XN 304019p
XN 332019
XN 332019p
XN 333019
XN 333019p
XN 362019
XN 362019p
XN 363019
XN 363019p
XN 403019
XN 403019p
XN 404019
XN 404019p
XN 405619
XN 405619p
XN 408019
XN 408019p
XN 503019
XN 503019p
XN 564019
XN 564019p
XN 804019
XN 804019p
A
150
200
200
300
300
300
400
400
400
400
560
300
300
300
330
330
360
360
400
400
400
400
500
500
560
300
330
330
360
360
400
400
400
400
500
560
800
Rozměry [mm]
B
H
a
150 90 170
150 90 150
200 90 220
150 90 250
200 90 250
300 90 320
200 90 350
300 90 350
400 90 420
560 90 420
400 90 510
200 150 250
300 150 320
400 150 320
200 150 280
300 150 280
200 150 310
300 150 310
200 150 350
300 150 350
400 150 420
560 150 420
300 150 450
400 150 450
400 150 510
400 190 320
200 190 280
300 190 280
200 190 310
300 190 310
300 190 350
400 190 420
560 190 420
800 190 420
300 190 450
400 190 510
400 190 750
b
100
170
150
170
220
250
220
320
350
510
420
220
250
350
220
320
220
320
220
320
350
510
320
420
420
350
220
320
220
320
320
350
510
750
320
420
420
Hmotnost
[kg]
1,5
1,7
2,0
2,3
2,7
3,5
3,3
4,4
5,4
8,6
8,6
3,3
4,3
5,2
3,5
4,5
3,7
4,8
4,1
5,2
6,3
9,4
7,4
8,4
9,4
5,7
3,9
5,1
4,3
5,3
5,7
6,9
10,9
19,0
8,2
10,9
19,0
Jiná orientace skříně na vyžádání.
Počet upevňovacích patek, šroubů/zámků ve víku dle velikosti skříně.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XN.. na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: XN
Strana: 39
Ex SOUČÁSTI V UNIVERZÁLNÍM POUZDRU
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
XHL – LED SIGNÁLKY
XHL .
.
Barva
R – rudá, G – Zelená, W – bílá
B – modrá, Y – žlutá
Jmenovité napětí [V]
- AC/DC: 6, 12, 24, 48, 110D, 230D
- AC: 110, 230
Příklad objednacího čísla: XLH 230G
XHL – LED SIGNÁLKY JISKROVĚ BEZPEČNÉ
XHL .
. / JB
Barva
R – rudá, G – Zelená, W – bílá
B – modrá, Y – žlutá
Jmenovité napětí [V]
- AC/DC: 6, 12, 24
Příklad objednacího čísla: XLH 24B/JB
XFU – POJISTKY
.
Nevýbušné provedení
.
Vypínací schopnost
Jmenovitý proud
Charakteristika
Příklad objednacího čísla: XFU T6,3H
XZ .
Příklad objednacího čísla: XZR 560
Strana: 40
NEVÝBUŠNÉ LED SIGNÁLKY JISKROVĚ BEZPEČNÉ XHL../JB
I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex ia IIIC T68°C Db
Stupeň krytí
IP 65 – hlavice, IP 20 – svorky
Teplota okolí
-40°C až +60°C
Jmenovité napětí
6, 12, 24 V AC/DC
Vstupní parametry
Ui = 9, 17, 28,2 V, Li = 0, Ci = 0
Jmenovitý proud
10 mA
Otvor pro hlavici
ø22,5, tloušťka stěny 1 – 6 mm
Upevnění
do víka / na základní desku (2× M3)
Připojení
0,35 – 2,5 mm2, max. 2 vodiče na svorku
Rozměry
40 × 23 × 60/48 mm (s/bez hlavice)
Hmotnost
45 g
NEVÝBUŠNÉ POJISTKY XFU...
XFU .
XZ – ZAKONČOVACÍ ČLENY
NEVÝBUŠNÉ LED SIGNÁLKY XHL..
I M2 Ex e I Mb
II 2G Ex e IIC Gb
Nevýbušné provedení
II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí
IP 65 – hlavice, IP 20 – svorky
-20°C až +85°C (I M2)
Provozní teplota
-40°C až +85°C (II 2G, II 2D)
6, 12, 24, 48, 110, 230 V AC/DC
Jmenovité napětí
110, 230 V AC
Jmenovitý proud
20 mA, max. 30 mA, pulsně 100 mA
Otvor pro hlavici
ø22,5, tloušťka stěny 1 – 6 mm
Upevnění
do víka / na základní desku (2× M3)
Připojení
0,35 – 2,5 mm2, max. 2 vodiče na svorku
Rozměry
40 × 23 × 60/48 mm (s/bez hlavice)
Hmotnost
45 g
Provedení se zvýšeným prahovým napětím (až 150V) na vyžádání.
.
Rozhodující parametr
- typ D: proud
- typ R: odpor
- typ RC: odpor, kapacita
- typ V: napětí
Typ členu
D - diodový
R - odporový
RC - kapacitní s odporem
V - varistorový
Stupeň krytí
Teplota okolí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Vypínací schopnost
Charakteristika
Upevnění
Připojení
Rozměry
Hmotnost
I M2 Ex ema I Mb
II 2G Ex ema IIC Gb
IP 20
-60°C až +60°C, max. T=80°C
250 V AC, 110 V DC
50 mA – 16 A
1500 A (H), 150 A (E), 35 A (L)
FF, F, M, T, TT
na základní desku (2× M3)
0,35 – 2,5 mm2, max. 2 vodiče na svorku
40 × 23 × 42 mm
33 g
NEVÝBUŠNÉ ZAKONČOVACÍ ČLENY XZ..
I M2 Ex emb I Mb
Nevýbušné provedení
II 2G Ex emb IIC Gb
Stupeň krytí
IP 20
Teplota okolí
-60°C až +84°C
Jmenovité napětí
viz typový klíč
Jmenovitý proud
viz typový klíč
Upevnění
na základní desku (2× M3)
Připojení
0,35 – 2,5 mm2, max. 2 vodiče na svorku
Rozměry
40 × 23 × 42 mm
Hmotnost
35 g
Typ: XHL, XHL/JB, XFU, XZ
GENERI, s.r.o.
Ex SOUČÁSTI – OVLÁDACÍ PRVKY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
OVLÁDACÍ HLAVICE XMB, XPB, XSV, XRP
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
Provozní teplota
Materiál
Montáž
SPÍNACÍ (NO) A ROZPÍNACÍ (NC) JEDNOTKY
II 2G Ex de IIC Gb
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
IP 20
Provozní teplota
-50°C až +75°C
Jmenovité napětí a proud 415 V, 10 A
AC15:240 V/3 A
Spínací schopnost
DC13:250 V/0,27 A
Montáž
na hlavici / na základní desku
Připojení
šroubové svorky, 1× vodič 0,5 – 2,5mm2
I M2 Ex e I Mb
II 2G Ex e IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
IP 67
0°C až +85°C (I M2)
-60°C až +85°C (II 2G, II 2D)
zinkový odlitek, galvanicky zinkovaný
dírou ø 22,5, tloušťka stěny 1 – 9 mm
XMB10-A – ovládač stiskací s hřibovou hlavicí
XMB10-A . . . . - .NO/.NC
Počet spínacích (NO)/rozpínacích (NC) kontaktů
Barva hřibu: R – rudá
G – zelená
B – černá
BE – modrá
W – bílá
Y – žlutá
Průměr hřibu: 3 – 30 mm
4 – 40 mm
6 – 60 mm
Materiál hřibu: P – plast
M – kov
Funkce
P – stiskni/táhni
S – samonávrat
Příklad objednacího čísla:
XMB10-APP4R-0NO/2NC
XPB10-A – ovládač stiskací se samonávratem
XPB10-A F 3 . - .NO/.NC
Počet spínacích (NO)/rozpínacích (NC) kontaktů
Barva:
R – rudá
G – zelená
B – černá
BE – modrá
W – bílá
Y – žlutá
Ø hmatníku:
3 – 30 mm
Hmatník:
F – lícující
Příklad objednacího čísla:
XPB10-AF3G-1NO/1NC
XSV10-A – vačkový spínač
XSV10-A . F .
. .
Výchozí poloha páčky – A6, B6, C6, D6, V6
Kód spínání (stanovuje výrobce)
Počet poloh
2, 3, 4, 5, 6
Polohy
F – pevné
Ovládací páčka N – černá bez uzamykání
K – černá, uzamykatelná
E – rudá, uzamykatelná
Příklad objednacího čísla:
XSV10-AKF6 D6
K objednacímu číslu uveďte spínací tabulku.
Poloha
Kontakt 1 2 3 4 5 6
13-14
23-24
33-34
43-44
53-54
63-64
GENERI, s.r.o.
Typ: XMB, XPB, XSV
Strana: 41
Ex SOUČÁSTI – OVLÁDACÍ PRVKY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
X195RP-M – potenciometr kompletní
Sestava hlavice XRP a potenciometru X195RP
POTENCIOMETR X195RP
Nevýbušné provedení
Provozní teplota
Jmenovité zatížení
Maximální proud sběračem
Maximální napětí
Jmenovitý odpor
Průběh odporové dráhy
Tolerance
Průměr hřídele
Otáčení hřídele
Montáž
Připojení
Aplikace
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb
-60°C až +115°C
1W
100 mA
250 V AC/DC
47 Ω – 2,2 MΩ
lineární
± 10 %
ø 6 mm
260°
do hlavice XRP
3× volný vodič 0,5 mm2
řízení elektrických pohonů frekvenčními měniči
X195RP - M .
Jmenovitý odpor
Materiál hlavice: M – zinkovaná mosaz
Příklad objednacího čísla kompletního potenciometru (s hlavicí): X195RP-M 4K7
Příklad objednacího čísla samostatného potenciometru bez hlavice: X195RP 4K7
Pro více informací kontaktujte oddělení OTS – e-mail: [email protected]
Strana: 42
Typ: X195RP-M
GENERI, s.r.o.
Ex SOUČÁSTI – PRŮCHODKY VÁLCOVÉ
ZÓNA 1, 2 – SNM 1, 2
PRŮCHODKY VÁLCOVÉ D…x.
Nevýbušné provedení
Provozní teplota *
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb
-60°C až +115°C
* Jedná se omaximální rozsah provozních teplot všech typů nevýbušných průchodek.
Skutečný rozsah je dán použitým typem vodičů nebo kabelů.
Typ K - KOAXIÁLNÍ (s koaxiálními kabely)
D.K. x .
. / .
Délka kabelů L2 [mm] (strana závitu)
Délka kabelů L1 [mm] (strana šestihranu)
Impedance:
50, 75, 95 Ω
Počet kabelů: 1 – 25
Průměr pouzdra: ø24, ø36, ø41 mm
Příklad objednacího čísla: D24K2×50 200/200
Typ V - VODIČOVÉ (se slaněnými vodiči)
D.V. x . . . / .
Délka vodičů L2 [mm] (strana závitu)
Délka vodičů L1 [mm] (strana šestihranu)
Počet a barvy vodičů
Průřez vodičů: 0,35 – 35 mm2
Počet vodičů:
1 – 25
Průměr pouzdra: ø24, ø36, ø41 mm
Příklad objednacího čísla: D36V7×2,5 4bk+3bu 300/500
Typ O - OPTICKÉ (s optickými kabely)
D.O. x .
. / .
Délka kabelů L2 [mm] (strana závitu)
Délka kabelů L1 [mm] (strana šestihranu)
Typ vlákna: 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/125, 200/300 mm
Počet kabelů:
1 – 25
Průměr pouzdra: ø24, ø36, ø41 mm
Příklad objednacího čísla: D3602×9/125 150/300
Typ P – PÁSKOVÉ (s páskovým vodičem)
D.P. x .
. / .
Délka vodičů L2 [mm] (strana závitu)
Délka vodičů L1 [mm] (strana šestihranu)
Průřez vodičů:
28, 26, 24, 20, 18 AWG
Počet vodičů pásku: 4 – 48
Průměr pouzdra:
ø24, ø36, ø41 mm
Příklad objednacího čísla: D42P48×18 200/200
Konkrétní provedení průchodky je dáno technickým zadáním na jehož základě Vám navrhneme optimální řešení.
Pro více informací kontaktujte oddělení OTS – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: D...x.
Strana: 43
Ex SOUČÁSTI – TRANSFORMÁTORY
ZÓNA 1, 2 – SNM 1, 2
TRANSFORMÁTORY XTO
I M2 Ex e I Mb
II 2G Ex e II Gb
-55°C až +110°C
Provedení
Provozní teplota
Použití:
Transformátory typu XTO jsou určeny k transformaci na malé napětí a splňují požadavky na zdroje SELV. Lze je
umístit v závěrech s deklarací I M2 resp. II 2GD a instalovat v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů,
par, prachů a výbušnin.
Provedení:
Transformátor má vodiče primárního i sekundárního vinutí volně vyvedeny. Při montáži se ukončují na řadových
svornicích nebo přímo na svorkách komponentů v Ex závěru. Transformátor není proveden jako zkratuvzdorný,
proto je nutné primární i sekundární vinutí jistit proti přetížení a zkratu.
XTO 250
Objednací číslo
Jmenovitý výkon [VA]
Jmenovité napětí prim./sec. * [V]
Max. sekundární proud [A]
Rozměry a × b × c [mm]
Rozteče upevňovacích otvorů e1 × e2 [mm]
Způsob upevnění na základní desku
XTO 500
500
230 / 24
10
150 × 185 × 120
125 × 165
4 × M5
XTO 557
557
230 / 3 × 24
3 × 6,3
105 × 150 × 152
85 × 105
4 × M6
* Jiná napětí dle požadavku.
XTO 500
XTO 250, XTO 500
Strana: 44
XTO 250
250
230 / 24
6,3
120 × 145 × 100
105 × 125
4 × M5
XTO 557
Typ: XTO
GENERI, s.r.o.
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
Technické údaje
Jmenovitý proud
Max napětí
Provedení
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
DXN1
20 A
550 V
-40°C až +60°C T5 T90°C IP66/67
-40°C až +40°C T6 T70°C IP66/67
Materiál pláště
DXN3
DXN6
32 A
63 A
750 V
750 V
II 2G Ex de IIC T* Gb, II 2D Ex tb IIIC T* Db -40°C až +60°C T4 T98°C IP66/67
-40°C až +60°C T4 T107°C IP66/67
-40°C až +40°C T6 T78°C IP66/67
-40°C až +40°C T5 T87°C IP66/67 Polyamid
Objednací číslo
25-1408A
25-14015
25-14013
25-14017
25-34013
25-34017
25-34017-972
25-64013
25-64017
25-64017-972
Zásuvka-tělo
DXN1 zásuvka-tělo 20 A/24 V/2P
DXN1 zásuvka-tělo 20 A/230 V/1P+N+E
DXN1 zásuvka-tělo 20 A/400 V/3P+E
DXN1 zásuvka-tělo 20 A/400 V/3P+N+E
DXN3 zásuvka-tělo 32 A/400 V/3P+E
DXN3 zásuvka-tělo 32 A/400 V/3P+N+E
DXN3 zásuvka-tělo 32 A/400 V/3P+N+E+2×pom. kontakt
DXN6 zásuvka-tělo 63 A/400 V/3P+E
DXN6 zásuvka-tělo 63 A/400 V/3P+N+E
DXN6 zásuvka-tělo 63 A/400 V/3P+N+E+2×pom. kontakt
Objednací číslo
25-1808A
25-18015
25-18013
25-18017
25-38013
25-38017
25-38017-972
25-68013
25-68017
25-68017-972
Vidlice-tělo
DXN1 vidlice-tělo 20 A/24V/2P
DXN1 vidlice-tělo 20 A/230 V/1P+N+E
DXN1 vidlice-tělo 20 A/400 V/3P+E
DXN1 vidlice-tělo 20 A/400 V/3P+N+E
DXN3 vidlice-tělo 32 A/400 V/3P+E
DXN3 vidlice-tělo 32 A/400 V/3P+N+E
DXN3 vidlice-tělo 32 A/400 V/3P+N+E+2×pom. kontakt
DXN6 vidlice-tělo 63 A/400 V/3P+E
DXN6 vidlice-tělo 63 A/400 V/3P+N+E
DXN6 vidlice-tělo 63 A/400 V/3P+N+E+2×pom. kontakt
Objednací číslo
25-1AB53
25-1AB53-25P
25-3AB53
25-3AB53-25P
25-6AB53
Objednací číslo
25-1AB58
25-1AB58-25P
25-3AB58
25-3AB58-32P
25-6AB58
25-6AB58-40P
Objednací číslo
25-1A027
25-3A027
25-6A027
Objednací číslo
25-1A753
25-1A253-25P
25-3A783
25-3A253-32P
25-6A253-32P
25-6A253-40P
Sokl nástěnný 30°
DXN1 sokl nástěnný M20
DXN1 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M20
DXN3 sokl nástěnný M25
DXN6 sokl nástěnný M25
Sokl nástěnný 70°
DXN1 sokl nástěnný M20
DXN1 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M32
DXN6 sokl nástěnný M32
DXN6 sokl nástěnný M40
Adaptér vestavný 30°
DXN1 adaptér vestavný
DXN3 adaptér vestavný
DXN6 adaptér vestavný
Rukojeť
DXN1 rukojeť M20
DXN1 rukojeť M25
DXN3 rukojeť M25
DXN3 rukojeť M32
DXN6 rukojeť M32
DXN6 rukojeť M40
sokl nástěnný 30°
zásuvka nástěnná
adaptér vestavný
zásuvka vestavná
rukojeť
zásuvka na kabel
sokl nástěnný 30°
vidlice nástěnná
adaptér vestavný
vidlice vestavná
rukojeť
vidlice na kabel
zásuvka (tělo)
vidlice (tělo)
Vývodka M20 je určena pro ø 10 – 14 mm, M25 je určena pro ø 12 – 18 mm, M32 je určena pro ø 16 – 25 mm, M40 je určena pro ø 24 – 34 mm.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: DXN
Strana: 45
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
Technické údaje
Jmenovitý proud
Max. napětí
Provedení
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
DX1
20 A
550 V
DX3
32 A
750 V
-25°C až +60°C T5 T85°C IP65
-25°C až +50°C T6 T74°C IP65
Materiál pláště
Objednací číslo
26-24015
26-24013
26-24017
26-34013
26-34017
26-64013
26-64017
26-94013
26-94017
26-94013-Z0357
26-94017-Z0357
Zásuvka tělo
DX1 zásuvka-tělo 20 A/220 – 250 V/1P+N+E
DX1 zásuvka-tělo 20 A/380 – 440 V/3P+E
DX1 zásuvka-tělo 20 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX3 zásuvka-tělo 32 A/380 – 440 V/3P+E
DX3 zásuvka-tělo 32 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX6 zásuvka-tělo 63 A/380 – 440 V/3P+E
DX6 zásuvka-tělo 63 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX9 zásuvka-tělo 125 A/380 – 440 V/3P+E
DX9 zásuvka-tělo 125 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX2 zásuvka-tělo 200 A/380 – 440 V/3P+E
DX2 zásuvka-tělo 200 A/380 – 440 V/3P+N+E
Objednací číslo
26-21015
26-21013
26-21017
26-31013
26-31017
26-61013
26-61017
26-91013
26-91017
26-91013-Z0357
26-91017-Z0357
Vidlice na kabel kompletní
DX1 vidlice 20 A/220 – 250 V/1P+N+E M20
DX1 vidlice 20 A/380 – 440 V/3P+E M20
DX1 vidlice 20 A/380 – 440 V/3P+N+E M20
DX3 vidlice 32 A/380 – 440 V/3P+E M25
DX3 vidlice 32 A/380 – 440 V/3P+N+E M25
DX6 vidlice 63 A/380 – 440 V/3P+E M32
DX6 vidlice 63 A/380 – 440 V/3P+N+E M32
DX9 vidlice 125 A/380 – 440 V/3P+E M40
DX9 vidlice 125 A/380 – 440 V/3P+N+E M40
DX2 vidlice 200 A/380 – 440 V/3P+E M63
DX2 vidlice 200 A/380 – 440 V/3P+N+E M63
Objednací číslo
26-2AB53
26-2AB53-25M
26-3AB53-20M
26-3AB53
26-3AB53-32M
26-6AB53-25M
26-6AB53
26-6AB53-40M
26-9AB53-32M
26-9AB53
26-9AB53-50M
26-9AB53-Z0357
Sokl nástěnný 90°
DX1 sokl nástěnný M20
DX1 sokl nástěnný M25
DX3 sokl nástěnný M20
DX3 sokl nástěnný M25
DX3 sokl nástěnný M32
DX6 sokl nástěnný M25
DX6 sokl nástěnný M32
DX6 sokl nástěnný M40
DX9 sokl nástěnný M32
DX9 sokl nástěnný M40
DX9 sokl nástěnný M50
DX2 sokl nástěnný M63
Objednací číslo
26-2A963
26-2A953-25M
26-3A953-20M
26-3A963
26-3A953-32M
26-6A953-25M
26-6A963
26-6A953-40M
26-9A953-32M
26-9A963
26-9A953-50M
26-9A963-Z0357
Rukojeť
DX1 rukojeť M20
DX1 rukojeť M25
DX3 rukojeť M20
DX3 rukojeť M25
DX3 rukojeť M32
DX6 rukojeť M25
DX6 rukojeť M32
DX6 rukojeť M40
DX9 rukojeť M32
DX9 rukojeť M40
DX9 rukojeť M50
DX2 rukojeť M63
DX6
DX9
63 A
125 A
750 V
750 V
II 2G Ex de IIC T*, II 2D Ex tD A21 T*
-40°C až +60°C T5 T90°C IP65
-40°C až +50°C T6 T80°C IP65
Kov
DX2
200 A
750 V
-40°C až +60°C
T3 T91°C IP65
Vývodka M20 je určena pro ø 8 – 13 mm, M25 je určena pro ø 9 – 16 mm, M32 je určena pro ø 12 – 21 mm, M40 je určena pro ø 16 – 27 mm, M50 je určena pro ø 23 – 35 mm, M63 je určena pro ø 36 – 48 mm.
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 46
Typ: XD
GENERI, s.r.o.
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
Technické údaje
Jmenovitý proud
Max napětí
Počet pólů
Provedení
PXN 12C
10A
220V
11P+E
-40°C až +55°C
T5 T69°C IP65/66
Materiál pláště
Objednací číslo
06-A0001-25M
06-A0001
36-D0002-32 M
36-D0002
36-C0003-32M
36-C0003
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
DXN 25C
DXN 37C
10A
63A
440V
220V
24P+E
36P+E
II 2G Ex e IIC T* Gb, II 2D Ex tb IIIC T* Db
-40°C až +60°C
-40°C až +60°C
T5 T71°C IP66/67
T5 T66°C IP66/67
-40°C až +40°C
-40°C až +40°C
T6 T51°C IP66/67
T6 T46°C IP66/67
Kov
SPeX
až 680A
1000V
1P
-20°C až +60°C
T5 T76°C IP65/66
-20°C až +40°C
T6 T56°C IP65/66
Zásuvka nástěnná
PXN 12C zásuvka nástěnná 10 A/220 V/11P+E M25
PXN 12C zásuvka nástěnná 10 A/220 V/11P+E M32
DXN 25C zásuvka nástěnná 10 A/440 V/24P+E M32
DXN 25C zásuvka nástěnná 10 A/440 V/24P+E M40
DXN 37C zásuvka nástěnná 10 A/220 V/36P+E M32
DXN 37C zásuvka nástěnná 10 A/220 V/36P+E M40
Vývodka M25 je určena pro ø 9 – 16 mm, M32 je určena pro ø 12 – 21 mm, M40 je určena pro ø 16 – 27 mm.
Objednací číslo
06-A7001
36-D7002
36-C7003
Zásuvka vestavná
PXN 12C zásuvka vestavná 10 A/220 V/11P+E
DXN 25C zásuvka vestavná 10 A/440 V/24P+E
DXN 25C zásuvka vestavná 10 A/220 V/36P+E
Objednací číslo
06-A3001-25M
06-A3001
36-D3002-32M
36-D3002
36-C3003-32M
36-C3003
Vidlice kompletní
PXN 12C vidlice 10 A/220 V/11P+E M25
PXN 12C vidlice 10 A/220 V/11P+E M32
DXN 25C vidlice 10 A/440 V/24P+E M32
DXN 25C vidlice 10 A/440 V/24P+E M40
DXN 37C vidlice 10 A/220 V/36P+E M32
DXN 37C vidlice 10 A/220 V/36P+E M40
Objednací číslo
46-47001
46-47002
46-47003
46-4700T
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/E
SPeX konektor vestavný 680 A/1000 V/L1
SPeX konektor vestavný 680 A/1000 V/L2
SPeX konektor vestavný 680 A/1000 V/L3
SPeX konektor vestavný 680 A/1000 V/E
Objednací číslo
46-41001-40P
46-41001-50P
46-41002-40P
46-41002-50P
46-41003-40P
46-41003-50P
46-4100T-40P
46-4100T-50P
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/E
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L1 M40
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L1 M50
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L2 M40
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L2 M50
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L3 M40
SPeX vidlice 680 A/1000 V/L3 M50
SPeX vidlice 680 A/1000 V/E M40
SPeX vidlice 680 A/1000 V/E M50
Vývodka M32 je určena pro ø 18 – 25 mm, M40 je určena pro ø 24 – 34 mm, M50 je určena pro ø 34 – 42 mm, M63 je určena pro ø 40 – 48 mm.
Kabelové oko pro vestavný konektor SPeX
Kabelová dutinka pro vidlici konektoru SPeX
Objednací číslo dle průřezu kabelu na poptávku
Objednací číslo dle průřezu kabelu na poptávku
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: DXN, PXN, SPeX
Strana: 47
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 2
ZÓNA 2 – ZÓNA 22
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING PRO ZÓNU 2
ECLIPSE JUNIOR, ECLIPSE II – Al nevýbušná svítidla
Typ
ECLIPSE JUNIOR
II 3GD Ex nAR II IP 66
Provedení
(D – viz dodatek č.2 k cert.)
Napětí
220 – 240 V, 50 Hz
Různé tvary stínítek, různá uchycení, viz katalog.
Typové označení: ECJN = JUNIOR; EC2N = ECLIPSE II.
Typ (objednací číslo) Výkon [W]
Světel. zdroj
ECJN/050/HS
50
HPS
ECJN/070/MS
70
HPS/Metal Halide
ECJN/080/MV
80
MBFU
ECJN/125/MV
125
MBFU
ECJN/150/GL
150
GLS
EC2N/050/HS
50
HPS
EC2N/070/MS
70
HPS/Metal Halide
EC2N/100/HS
100
HPS
EC2N/150/MS
150
HPS/Metal Halide
EC2N/250/MS
250
HPS/Metal Halide
EC2N/400/MS
400
HPS/Metal Halide
EC2N/080/MV
80
Mercury Vapour
EC2N/125/MV
125
Mercury Vapour
EC2N/250/MV
250
Mercury Vapour
EC2N/400/MV
400
Mercury Vapour
ECLIPSE II
II 3GD Ex nAR II IP 65
220 – 240 V, 50 Hz
Patice
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E27
E27
E40
E40
Teplotní třída Teplota okolí
T4
50°C
T4
50°C
T3
50°C
T3
40°C
T4
55°C
T4
55°C
T4
55°C
T4
55°C
T4
55°C
T4
50°C
T3
45°C
T3
45°C
T3
45°C
T3
40°C
T3
30°C
Eclipse II
Eclipse II se stínítkem
Eclipse II Junior
LED SVÍTIDLA
PRO ZÓNU 2
PROTECTA Ex LED linear
Provedení
II 2GD Ex e mb q IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Teplota okolí: -40°C ( -25°C verze EM ) ≤ Ta ≤ +55°C LED svítidlo s teplotou 4 000 K,
tělo svítidla GRP, kryt polykarbonát, vstup 4× M20, průběžné 1-fáz.
Zapojení (3-fáz. na požádání), varianta …/EM – s vestavěným nouzovým zdrojem pro
1,5 (3) hodinový provoz.
Provozní napětí: 220-254 V 50/60 Hz, provedení PRRE – retrofit zářivkových svítidel PRGE
Typ (objednací číslo)
Výkon]
PRGE/02L/LE
30 W – 2 178 lm
PRGE/05L/LE
60 W – 4 607 lm
PRGE/02L/LE/EM
30W – 2 187 lm
PRGE/05L/LE/EM
60W – 4 607 lm
Scotia Ex LED světlomet
Provedení
II 2GD Ex de IIB+H2 T5 Gb / Ex tb IIIC T91°C Db IP66/67
Teplota okolí: -20°C ≤ Ta ≤ +55°C LED světlomet s teplotou 5 000 K, tělo svítidla
hliníková slitina, tvrzené sklo, vstup 2 × M20.
Provozní napětí: 120-277 V 50/60 Hz
Typ (objednací číslo)
Výkon
SCOD/07L/LE
90 W – 7 182 lm
SCOD/08L/LE
105 W – 8 362 lm
SCOD/11L/LE
110W – 10 590 lm
SCOD/12L/LE
125W – 11 560 lm
PRGE/02L/LE
PRGE/05L/LE
SCOD/12L/LE
Podrobné technické údaje k svítidlům Chalmit Lighting najdete v katalogu Chalmit Lighting na našem CD.
Strana: 48
Typ: Chalmit Lighting
GENERI, s.r.o.
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 2
ZÓNA 2 – ZÓNA 22
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING PRO ZÓNU 2
PROTECTA N – Ex zářivková svítidla
II 3GD Ex nA II T4 T95°C IP66/67 Ta = -20 až +50 °C
Chalmit PROTECTA N ATEX,
Provedení
zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP, kryt polykarbonát, vstup 4× M20.
1 fázové průběžné zapojení (3 fázové na objednávku), elektronický předřadník s funkcí EOL
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
PR2N/218/BI
2 × 18
PR2N/136/BI
1 × 36
PR2N/236/BI
2 × 36
220 – 254 V
Bi – Pin
vf předřadník
50 / 60 Hz AC/DC
PR2N/218/BI/EM
2 × 18
PR2N/136/BI/EM
1 × 36
PR2N/236/BI/EM
2 × 36
STERLING ATEX – Ex zářivková svítidla
II 3GD Ex nA II T4 T95°C IP65 Tokolí -20°C až +45°C (+40°C pro EM)
Chalmit STERLING ATEX, zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP,
kryt polykarbonát, vstup 2× 20 mm.
Provedení
Varianta ... / EM: s vestavěným nouzovým zdrojem pro 3 hodiny provozu
Varianta ... / SS2N/..: nerez provedení elektronický předřadník s funkcí EOL
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
ST2N/136/BI
1 × 36
ST2N/136/BI/EM
1 × 36
ST2N/158/BI
1 × 58
ST2N/158/BI/EM
1 × 58
ST2N/218/BI
2 × 18
220 – 254 V
Bi – Pin
vf předřadník
50 / 60 Hz AC/DC
ST2N/218/BI/EM
2 × 18
ST2N/236/BI
2 × 36
ST2N/236/BI/EM
2 × 36
ST2N/258/BI
2 × 58
ST2N/258/BI/EM
2 × 58
NEXXUS II LED svítidlo
Provedení
Typ (objednací číslo)
NE2N/161/LE
II 3GD / 2D Ex nR IIC T6 Gc / Ex tb IIIC T 70°C Db
Výkon [W]
Teplotní třída
12
T4
Světel. zdroj
12× 1 W LED
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
Napětí/kmitočet
110 / 254 V AC/DC
MAXINEX, MICRONEX – Ex světlomety
II 3G Ex nR IP67 (pro zónu 22 na objednávku pro MAXN)
Provedení
Al nevýbušný reflektor, vstup 2× M20 (1 × M20 Micronex), předřadník: vnitřní, napětí: 220, 230, 240, 254 V 50 Hz
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Teplotní třída / T povrch
Teplota okolí
Světel. zdroj
MICN/070/MS
70
T3
-30°C až +40°C
Double ended HPS/Metal Halide
MAXN/150/MS
150
T4 / 130°C
-40°C až +55°C
HPS/Metal Halide
MAXN/250/MS
250
T3 / 180°C
-40°C až +45°C
HPS/Metal Halide
MAXN/400/BI/MS
400
T3 / 200°C
-40°C až +30°C
HPS/Metal Halide
Ex světlomety řady 800 (844, 854 a 864)
3GD Ex nR II T3-T4 IP67
vnitřní zapalovač a předřadník, lodní nerezová ocel, tvrzené sklo, vstup 2× M20
Provedení
reflektor – vysoce leštěný hliník, napětí: 220, 230, 240, 254 V 50 Hz
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Teplotní třída / T povrch
Teplota okolí
844N/070/MS
70
T3 / 150°C T4 / 135°C -40°C až +50°C / -40°C až +40°C
854N/100/HS
100
T4 / 135°C
-40°C až +55°C
854N/150/HS
150
T3 / 200°C T4 / 135°C -25°C až +55°C / -40°C až +50°C
854N/250/MS
250
T4 / 135°C
-25°C až +40°C
854N/400/MS *
400
T3 / 200°C
-25°C až +40°C
854N/500/TH
500
T3 / 200°C T2 / 300°C -45°C až +45°C / -45°C až +60°C
864N/250/MS
250
T3 / 200°C
-40°C až +55°C
864N/400/MS
400
T3 / 200°C
-40°C až +50°C
Světel. zdroj
HPS/MH
HPS
HPS
HPS/Metal Halide
HPS/Metal Halide
Sigle Ended T/halogen
HPS/Metal Halide
HPS/Metal Halide
* Nutná předřadníková skříň UNIE/400/MS.
GENERI, s.r.o.
Typ: Chalmit Lighting
Strana: 49
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 1 A ZÓNU 2
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING PRO ZÓNU 1 A PRO ZÓNU 2
PROTECTA III – Ex zářivková svítidla
II 2GD Ex eqm II T4 Tamb 55°C IP66/67, II 2GD Ex embq IIC T4 T 85°C Tokolí -20°C až 55°C
Chalmit PROTECTA III ATEX, zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP
kryt polykarbonát, vstup 4× M20, elektronický předřadník s funkcí EOL
1 fázové průběžné zapojení (3 fázové na objednávku)
Provedení
Varianta ... / EM: s vestavěným nouzovým zdrojem pro 1,5 hod. provozu
Varianta ... / SE: provedení na stožár
Varianta ... / PRSE: nerez provedení
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
PRGE/218/BI
2× 18
PRGE/218/BI/EM
220 – 254 V, 50 – 60 Hz
Bi – Pin
vf předřadník
220 – 300 V DC
PRGE/236/BI
2× 36
PRGE/236/BI/EM
LOMOND zářivkové svítidlo v pevném závěru
II 2GD Ex d IIC (8W a 18W), II 2GD Ex d IIB (36W)
Provedení
Typ (objednací číslo) Výkon [W] Světel. zdroj T třída
T [°C]
LOMD/108/BI
1× 8
T5
T6
85
LOMD/208/BI
2× 8
T5
T6
85
LOMD/218/BI
2× 18
T8
T6
85
LOMD/136/BI
1× 36
T8/ T8
T6/T5
85/100
LOMD/236/BI
2× 36
T8/ T8
T6/T5
85/100
LOMD/158/BI
1× 58
T8/ T8
T6/T5
85/100
LOMD/258/BI
2× 58
T8/ T8
T6/T5
85/100
LOMD/108/BI/EM
1× 8
T5
T6
85
LOMD/218/BI/EM
2× 18
T8
T6
85
LOMD/236/BI/EM
2× 36
T8/T8
T5/T6
100/85
LOMD/258/BI/EM
2× 58
T8
T5
100
T okolí [°C]
-20 až 55
-20 až 55
-20 až 55
-20 až 53/55
-20 až 53/55
-20 až 49/55
-20 až 49/55
-20 až 55
-20 až 55
-20 až 52/55
-20 až 48
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
Napětí/kmitočet
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
EVOLUTION, EVOLUTION II – Ex světlomet
II 2GD EEx de IIC T3/T4 IP66/67
Chalmit EVOLUTION ATEX, Al nevýbušný reflektor, vstup 2× M20.
Provedení
Provedení: EVOD – se třmenem, EVPD – na strop, EV2D – stejná řada jako EVOD,
ale s asymetrickým reflektorem (IIB)
Typ (objednací číslo) Výkon [W]
Světel. zdroj
Ta (T4/T3)°C Předřadník T třída / Tmax povrch
EVOD/150/MS
150
HPS and Metal Halide
40/55
vnitřní
T4 / T3
EVOD/250/MS
250
HPS and Metal Halide
40/55
vnitřní
T4 / T3
EVOD/400/MS
400
HPS and Metal Halide
55
vnitřní
T3
EVOD/600/HS *
600
HPS
35
externí
T3
EVOD/500/TH
500
Single Ended T/Halogen
40
není nutný
T3
EVOD/500/TL
500
Linear T/Halogen
55
není nutný
T3
Napětí/kmitočet
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
24 – 254 V, AC/DC
* Nutná předřadníková skříň UNIE/600/HS.
EVOLUTION JUNIOR – Ex světlomet
II 2G EEx de IIC IP66/67, provedení i pro -50°C (IIB), T okolí -20°C až °C
Provedení
Chalmit EVOLUTION ATEX, Al nevýbušný reflektor, vstup 2× M20.“
Typ (objednací číslo) Výkon [W]
Teplotní třída
Světel. zdroj
Předřadník
EVJD/070/MS
70
T3/T4
HPS and Metal Halide
vnitřní
EVJD/150/TL/24
150
T3
Tungsten-Halogen
není nutný
EVJD/300/TL
150 – 300
T3/T2
Tungsten-Halogen
není nutný
Vysvětlivky ke světelným zdrojům:
MBFU
- vysokotlaká rtuťová výbojka
HPS
- vysokotlaká sodíková výbojka
CFL
- kompaktní zářivka
GLS
- žárovka
QL
- indukční výbojka
Mercury Vapour - vysokotlaká rtuťová výbojka
Metal Halide
- vysokotlaká halogenidová výbojka
T/Halogen
- halogenová žárovka
Strana: 50
NEXLED
Nouzové LED svítidlo
s 2 nebo 8 diodami
i se samostatným
bateriovým zdrojem
Série 216
Napětí/kmitočet
220 – 254 V, 50 Hz
24 V, AC/DC
250 V max, AC/DC
Série 238
Série 261
Robustní výbojková svítidla s rozsahem 50 – 400 W.
Použitelné pro extrémní teploty -50°C až + 70°C.
Provedení i s kompaktními zářivkami nebo žárovkami.
Možnost vybavení stínidlem.
Typ: Chalmit Lighting
GENERI, s.r.o.
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
NABÍJECÍ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU
II 2GD EEx e ib IIC T6 T65°C IP67
Provedení typů ..–26
Provedení typů ..–24
II 2GD EEx e ib IIC T4(Ta = 40/50°C) T95°C(Ta = 55°C)
Typ (objednací číslo)
Akumulátor
Hmotnost
Rozměry [mm]
TS–26
2× R20
TS–24
150 g
ø 65 × 200
2× R20/LR20
TS–24+1)
TR–26
2× R20
TR–24
190 g
2× R20/LR20
TR–24+1)
ø 80 × 195
TR–40
350
g
včetně
TR–40+1)
4× LR6
článků
TR–45 1)
Žárovka
2,4 V, 0,5A
2,4 V, 0,7 A xenonová
2,4 V, 0,83 A halogen.
2,4 V, 0,5 A
2,4 V, 0,7 A xenonová
2,4 V, 0,83 A halogen.
Nabíječka
přímé provedení
pravoúhlé provedení
vysoce svítivá LED
Typy TR–40+, TS–24+ a TR–24+ mají indikátor nízkého napětí.
NABÍJECÍ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU
II 2GD Ex e ib IIC T4 tD A21 T85°C1),
Provedení
II 1G Ex ia IIC T43), IP67
Typ (objednací číslo)
Akumulátor
Hmotnost
R-301)
7,4 V
2,4 Ah
Li-Ion
R-502)
R-553)
II 2GD Ex ib IIC T4 tD A21 T85°C2)
Rozměry [mm]
340 g
80 × 195
375 g
BEZPEČNOSTNÍ RUČNÍ SVÍTILNA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
II 2GD EEx e ib IIC T4 IP66 T135°C
Provedení
Typ (objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
4× LR20
H – 4DCA
1,45 kg
(1,5 V)
Žárovka
6 V, 4 W halogenová
žárovka 54 lm
3 W LED 80 lm
Rozměry [mm]
130 × 140 × 185
Nabíječka
R-30 (50,55) L
12 – 24V
R-30 (50,55) H
110 – 254V
Žárovka
2,4 W
halogen
NABÍJECÍ BEZPEČNOSTNÍ RUČNÍ SVÍTILNA
II 2GD EEx e ib IIC T4 IP66 T135°C1), II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP672)
Provedení
Typ (objednací číslo)
Akumulátor
Hmotnost
Rozměry [mm]
Žárovka
1)
4 V 5Ah Pb
1,75 kg
130 × 140 × 185
halogen 2,8 W
H – 251A
LED 1W 60 lm
H – 251ALED1)
C – 251HV
nabíječka (držák) síťová
C – 251LV
nabíječka (držák) do auta
Lithium-Ion
2× bílá LED 200 lm
500 nabíjecích
1,2 kg
136 × ø 120 × 190 úzký /široký paprsek
XT-702)
cyklů
režim 50/100 %
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBLESKOVÝ UKAZATEL
II 1G EEx ib IIC T4 IP67
Provedení
Baterie
Hmotnost
2 ks AAA 1,5 V
0,1 kg
Typ (obj. č.)
LT-131
LT-133
Svit
bílý
zlatohnědý
1)
Rozměry [mm]
40 × 45 × 65
LT-135
červený
Žárovka
LED
LT-137
modrý
Poznámka
1)
LT-139
zelený
Provedení na bicykl najdete na našem CD.
MINI a MICRO svítilny
Provedení
Typ (objednací číslo)
M-101)
M-202)
M-403)
M-603)
GENERI, s.r.o.
II 1G Ex ia IIC T51), II 2G Ex ib IIC T42), II 1G Ex ia IIC TA3), IP67
Baterie
Hmotnost Rozměry [mm]
Žárovka
4× LR44
25 g
21,5 × 68
1× 5 mm bíla LED
2× LR03
2,3 V, 0,3 A xenonová žárovka
60 g
21,5 × 145
3× 5 mm bílá led
3× LR1
1× 1 W bílá led
Typ: WOLF
Strana: 51
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
BEZPEČNOSTNÍ ČELOVKA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
II 1 GD / 1M1 Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia IIIB T155 °C Da / Ex ia IMa IP 661)
Provedení
Typ (objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry [mm]
Světelný zdroj
1× LED
HT – 6501)
3× LR6 (1,5V)
180 g
110 × 95 × 85
130 lm
1× LED
HT – 4002)
3× LR03 (1,5V)
90 g
75 × 42 × 42
50 lm
NABÍJECÍ KOMBINOVANÁ ČELOVKA DUO S NABÍJEČKOU
Provedení
Typ (objednací číslo)
HT – 01
II 2 GD EEx e ia IIC T3 Ex iaD 21 T200°C1)
Baterie
Ni-MH
4,8 V, 2,7 Ah
Hmotnost
Rozměry [mm]
380 g
50 × 50 × 60
Světelný zdroj
1× 1 W LED
2× 5 × 5 mm LED
Nabíječka
HT-20 12 – 24 V
HT-01 110 – 230 V
RUČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OHNIVZDORNÁ SVÍTILNA 24V
Provedení
Typ (objednací číslo)
LL-12
LL-24
LL-42
II 2G EEx d e IIC T3/T4 IP54
Napájecí napětí
12 V AC/DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
Hmotnost
Rozměry [mm]
2,5 kg
205 × 235 × 350
RUČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA
II 2G EEx d e IIA T3 IP541)
Provedení
II 2GD EEx d e IIC T3 T145°C IP652)
Typ (objednací číslo) Napájecí napětí
Hmotnost
230 V
2,1 kg
LL-01A101)
e83102)
24/42/230 V AC/DC
2,3 kg
Rozměry [mm]
ø 141 × 330
ø 141 × 376
Žárovka
55 W
70 W
65 W
Žárovka
60 W
25/40/60 W
pro všechna napětí
ATEX LED REFLEKTOR
Provedení
II 2 GD Ex emb IIC T4 Gb Ex td IIIC T103°C Db IP66/67 (Tamb= 50°C)
Typ (objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry [mm]
WF-300
????
9 kg
292 × 345 × 451
Světelný zdroj
48× LED
s vysokou svítivostí
barva bílá
VÝSTRAŽNÁ SVÍTILNA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
Provedení
II 1G EEx ia IIC T4 IP21
Typ (objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry [mm]
HL-95
5,6 V, 50 Ah
2,9 kg
165 × 180 × 355
Světelný zdroj
2× LED s vysokou svítivostí
barva žlutá, rudá na objednávku
Poznámka: Přepínatelný mód svícení – blikající / trvalé.
BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNY NA STLAČENÝ VZDUCH
Provedení
Typ (objednací číslo)
A-TL44A1)
A-TL44B2)
A-TL45A1)
A-TL45B2)
Strana: 52
II 2GD II T4 T135°C1 (I M 22), IP40/68
Tlak/spotřeba
5,0 – 8,0 bar
0,75 m3/min
Hmotnost
Rozměry [mm]
5,5 kg
170 × 180 × 280
7,1 kg
220 × 180 × 240
Typ: WOLF
Žárovka
halogenová
24 V 250 W
GENERI, s.r.o.
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY
LED SVĚTLOMET S NABÍJEČKOU
II 2GD Ex e ib mb IIC T4 tD A21 T135°C, IP65
Provedení
Typ (objednací č.)
Akumlátor
WL-70
Hmotnost
16 kg
18 Ah, 12 V
WL-80
WL-85
Rozměry [mm]
16,5 kg
23 kg
33 Ah, 12 V
470 × 240× 230
550 × 240 × 230
Světelný zdroj
6× 3W LED
(celk. 510 lm)
12× 3W LED
(celk. 1020 lm)
Nabíječka
110 – 254 V
ATEX zářivkové přemístitelné svítídlo LL–500
Provedení
Zdroj světla:
II 2GD Ex embd IIC T3/T4 Ex tD A21 IP66 T100°C
Typ
Výkon/Světelný tok
Světelný tok
220 – 254V AC/DC
Napájení:
Délka (L)
Hmotnost (+0,5 kg pro 24/42 V)
2× 18 W
2400 lm
0,43 m
2,7 kg
Standardní 2G11 CFL kompaktní zářivka / T8 trubicová zářivka
4× 18 W
2× 36 W
4× 36 W
2× 58 W
4800 lm
5800 lm
11600 lm
9600 lm
(alternativně 100 – 130 V AC/DC, 24 – 28 V AC/DC)
0,62 m
0,58 m
0,82 m
0,78 m
4,1 kg
4,1 kg
5,5 kg
5,0 kg
4× 58 W
19200 lm
0,94 m
6,4 kg
Pozn.: Možnost sériového propojení několika kusů zářivkových svítidel, četné upevňovací příslušenství.
PŘENOSNÁ OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA S TRANSFORMÁTOREM
II 2GD Ex embd IIC T3/T4 tD A21 T100°C, IP66/68 – svítidla
Provedení
II 2GD Ex de IIC T3/T4 tD A21 T80°C/T135°C, IP66 – transformátory
Transformátor
Hmotnost
Rozměry transf.
Typ (objednací číslo)
Zářivková svítidla
400VA
transformátoru
[mm]
LL – 115
110/24V GRP
21 kg
460 × 450 × 280
LL – 215
230/24V GRP
4 ks 2× 36 W
LL – 125
110/24V SS
23 kg
580 × 370 × 270
230/24V SS
LL – 225
PŘENOSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
Provedení
Typ (objednací číslo)
KE – Ex – 4008/230–10–02)
KE – Ex – 4008/24–10–02)
KE – Ex – 6818/230–05–01)
KE – Ex – 6818/24–05–01)
II 2GD Ex emb tD IIC T5 A21 T100°C IP682)
II 2GD Ex de tD IIC T5 A21 T80°C IP681)“
Napájecí
Hmotnost
Rozměry
Zářivka
napětí
(s kabelem)
[mm]
230 V AC
0,74 / 1,65 kg ø 40 × 600
T5 8 W / 230 V AC 470 lm
24 V AC
0,74 / 1,65 kg ø 40 × 600
T5 8 W / 24 V AC 470 lm
230 V AC
3,2 kg
ø 68 × 665 4-pinová 18 W / 230 V AC 1200 lm
24 V AC/DC
3,2 kg
ø 68 × 665 4-pinová 18 W / 24 V AC 1200 lm
Varianty rovněž s 24, 36 a 55 W zářivkou.
Existuje provedení ARMATUR (bez háku pro zavěšení).
1)
2)
Další varianty na objednávku. Podrobnosti najdete na našem CD.
GENERI, s.r.o.
Typ: WOLF
Strana: 53
OPTICKÁ A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
MAJÁK
Provedení
Maják
typ 720...
Rozměry
Energie
Hmotnost
Objednací číslo
Signalizační sloup
typ 741
Houkačka
typ 750
II 2G Ex de IIC T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95°C, T80°C Db IP67
110 × 243 mm
15 Ws
2 kg
Napětí
24 V =
rudá
720 101 55
žlutá
720 301 55
230 V ~
720 101 68
720 301 68
SIGNALIZAČNÍ SLOUP
II 2G Ex e mb [ib] IIC T6 Gb IP65
Provedení
Rozměry
75 × 216/263 × 76 mm (š × v × h)
Hmotnost
0,69 kg / 0,71 kg
Napětí
24 V = LED
Objednací číslo rudá/zelená
741 110 55
rudá/žlutá/zelená
741 130 55
HOUKAČKA 750
II 2G Ex mb IIC T5 Gb
Provedení:
Rozměry:
152 × 148 × 356 mm
Výkon:
105 dB
Hmotnost:
1,3 kg
Dodáváno
včetně zalitého 3 m kabelu 3× 0,75 mm2.
Objednací č.:
750 000 ?? za ?? dosadit:
Napětí
24 V =
24 V ~
42 V ~
115 V ~
Proud
350 mA
450 mA
200 mA
205 mA
??
55
65
66
67
230 V ~
70 mA
68
HOUKAČKA 761
II 2G Ex emb IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP 65
Rozměry:
207 × 178 × 103 mm
Výkon:
105 dB / 1m
Hmotnost:
1,3 kg
Objednací č.:
761 000 ?? za ?? dosadit:
Napětí
24 V =
24 V ~
42 V ~
115 V ~
Proud
350 mA
450 mA
200 mA
205 mA
??
55
65
66
67
Provedení:
Houkačka
typ 761
230 V ~
70 mA
68
HOUKAČKA 4FE
Provedení:
Houkačka
typ 4FE
Rozměry:
Výkon:
Hmotnost:
Napětí:
Objednací číslo:
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIB T5 Gb
129 × 204 × 167 mm
68 dB / 5 m
7 kg
24 V
120 V
4FE 601 03
4FE 601 04
230 V
4FE 601 05
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 54
Typ: optická a signalizační zařízení
GENERI, s.r.o.
OCHRANNÉ SKŘÍNĚ PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A DALŠÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH
Všechny níže uvedené produkty jsou dostupné v různých rozměrech a provedeních. Součástí dodávek [mm]ůže být různé příslušenství pro uchycení
skříně dle požadavku zákazníka, uchycení vnitřní náplně, osazení a zapojení celé skříně.
Přesné provedení skříně, úplnou technickou a cenovou nabídku dle Vašich požadavků Vám navrhnou naši specialisté.
V češtině je k dispozici tištěný přehled sortimentu INTERTEC. Podrobný katalog a výpočtové programy v angličtině nebo němčině najdete na našem CD.
Vše Vám rádi zašleme.
Ochrané skříně:
MULTIBOX
DIABOX
MINIBOX
Ochrané kabinety a domky:
BASIC
CLASSIC
ARTIC SHELTER
Topné systémy:
Různá topná tělesa v mnoha
výkonech včetně regulace teploty.
Systém SAFE LINK:
Dodávky kompletních měřících míst.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.
GENERI, s.r.o.
Typ: INTERTEC
Strana: 55
TOPENÍ PRO OCHRANNÉ SKŘÍNĚ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH
Provedení
II 2G Ex db IIC T6, T4, T3;
Objednací číslo
MICROTHERM
MULTITHERM
VARITHERM
BLOCKTHERM
II 2D Ex tb IIIC T85°C, T135°C, T200°C
Technická informace
Výkon
Elektrická topná tělesa, konvekční typ s termostatem proti zámrzu
CP MICROTHERM
CP MICROTHERM DNA 25 T4 TS
25 W
Topná tělesa pro vertikální montáž TS – zabudovaný
CP MICROTHERM DNA 40 T4 TS
40 W
termostat proti zámrzu v přívodním kabelu
CP MICROTHERM DNA 75 T3 TS
75 W
CP MULTITHERM
CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS
75 W
Topná tělesa pro vertikální montáž
CP MULTITHERM DPA 100 T4 TS TS – zabudovaný termostat proti zámrzu
100 W
CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS v přívodním kabelu.
100 W
CP MULTITHERM DNA 150 T3 TS Standardní délka přívodního kabelu – 1 m
150 W
CP MULTITHERM DPA 200 T3 TS N = 155 mm výška
200 W
CP MULTITHERM DPA 250 T3 TS P = 225 mm výška
250 W
CP VARITHERM, MEGATHERM
CP VARITHERM DPA 50 T6 100 TS
50 W
CP VARITHERM DPA 125 T4 100 TS Topná tělesa žebrového profilu TS – zabudovaný
125 W
CP VARITHERM DPA 200 T4 80 TS termostat proti zámrzu v přívodním kabelu.
200 W
CP VARITHERM DPA 300 T3 60 TS Standardní délka přívodního kabelu – 1 m
300 W
CP VARITHERM DPA 400 T3 80 TS P = 220 mm délka
400 W
CP VARITHERM DPA 500 T3 100 TS T = 325 mm výška
500 W
CP MEGATHERM DTA 600 T3 TS
600 W
Elektrická topná tělesa, kondukční typ
SL BLOCKTHERM
SL BLOCKTHERM DKA T4
50 W
Samoregulační topný blok
SL BLOCKTHERM DLA T4
50 W
Standardní délka přívodního kabelu – 1 m
SL BLOCKTHERM DKA T3
K = 90 mm délka bloku
80 W
L = 105 mm délka bloku
SL BLOCKTHERM DLA T3
80 W
P = 225 mm délka bloku
SL BLOCKTHERM DPA T3
150 W
Možnosti
…….AM
Signalizace poruchy
…….3M
Délka přívodního kabelu – možná varianta
TS .... pro konkrétní hodnotu
Volitelná teplota – např. CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 40
kontaktujte GENERI
- regulátor teploty je nastaven na 40°C
TERMOSTATY, REGULÁTORY
Objednací číslo
TAE ATEX ??
?? = 10, 20, 30, 40 °C
TC ATEX AI F ?? C1
?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C
TC ATEX AI F ?? J
?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C
Popis
Prostorový termostat s pevně nastavenou
hodnotou °C
Elektronický regulátor teploty s pevně
nastavenou hodnotou °C
Totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí
TC ATEX AI S10-40 C1
Elektronický regulátor teploty s nastavitelnou
hodnotou (10, 20, 25, 30, 35, 40 °C)
TC ATEX AI S10-40 J
Totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí
TC ATEX D E1 SJ
Elektronický regulátor teploty
Atandard: kabel čidla 1 m
s Ex e svorkovnicí a Ex i senzorem
delší (max. 2 m) za příplatek
Provedení
II2G Ex db IIC T6
II2D IP68 T80°C
II2G Ex e mb IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
II2G Ex e mb IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
II2G Ex e mb d IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
II2G Ex e mb [ib] IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
Tech. data
250 V AC/10 A
min. 75 W
max. 2000 W
min. 75 W
max. 1000 W
min. 75 W
max. 2000 W
min. 75 W
max. 1000 W
min. 75 W
max. 2000 W
Upozornění: Elektronické regulátory nedoporučujeme používat s topnými tělesy typu SL.
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „Katalogy“ na našem CD.
Strana: 56
Typ: INTERTEC
GENERI, s.r.o.
DOPROVODNÉ OHŘEVY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Vyberte si pro Vás nejvhodnější řešení:
• Dodávka materiálu
• Projekt, montáž, prípadně šéfmontáž
• Dodávka průmyslových ohřívačů na klíč – komplexní řešení včetně rozváděčů pro regulaci a ovládání
• V případě potřeby schvalování v notifikované zkušebně
Samolimitující topné kabely
FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU
Pletené měděné vodiče
Polovodičová samoregulační matrice
Kabely s limitovaným výkonem
HPT
Minerálně izolované odporové topné kabely
ELK
Poniklovaný měděný vodič 3,3 mm2
Slitinový nebo měděný vodič
Fluoropolymerová izolace
Fluoropolymerová izolace
Topný element s PTC charakteristickou
Termoplastické dielektrikum
Izolace – oxid magnézia
Paralelní spojení obvodu
Vysokoteplotní izolace
se skleněným vláknem
Fluoropolymerová izolace
Pocínované měděné opředení
Svrchní vrstva z termoplastu
nebo fluorpolymeru
Předizolovaná neotápěná potrubí
Thermo Tube
Kovové opředení
Kovový plášť
Fluorplymerový plášť zajišťující
dodatečnou ochranu kabelu
a opředení před chemikáliemi
nebo agresivním prostředím
Předizolovaná impulzní otápěná potrubí
Tube Trace
Odporové topné kabely
ISK
Topný vodič
Procesní potrubí
Procesní potrubí
Samoregulační
topný kabel SX2
Fluorpolymerová izolace
Tepelně izolační
reflexní páska
Nenasákavé skleněné vlákno
Tepelně izolační reflexní páska
Nenasákavé skleněné
vlákno
Sklokeramická páska
Poniklované měděné opředení
Černý plášť z ATPVC
Černý plášť z ATPVC
Fluorpolymerový plášť
Radiátory
Průmyslové ohřívače
Podrobnosti najdete v našem katalogu doprovodných ohřevů, který Vám zašleme na vyžádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Doprovodné ohřevy
Strana: 57
Polsko
Praha
Šumperk
Česká republika
Německo
Slovenská republika
Rakousko
Ukrajina
Maďarsko
Sídlo
GENERI, s.r.o.
Uničovská 50
787 01 Šumperk
Česká republika
Tel.: +420 583 221 500
Fax: +420 583 214 183
e-mail: [email protected]
www.generi.cz
Pobočka Praha
GENERI, s.r.o.
Božanovská 2098
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 281 925 483
Fax: +420 281 925 483
e-mail: [email protected]
GENERI Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 907 706 849
© GENERI, s.r.o. StV-v16.1
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH Průmyslové přepěťové ochrany pro datové obvody..................................................................POZ-4W, POZ-8W, LZ-4W, SLZ 8W...........................................................

Více

1 OBSAH - GENERI, s.r.o.

1 OBSAH - GENERI, s.r.o. Svorkovnicové skříně pro osvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X20X1 OS.. . . . . . . . . . . . .Nová varianta OS22 . . . . . . . . . . . 3 Svorkovnicové skříně pro měř...

Více

Strana: 14 GENERI, s.r.o. Příslušenství k topným kabelům

Strana: 14 GENERI, s.r.o. Příslušenství k topným kabelům Bezpečné prostředí : HSK-K-FLAKA M20 HSK-K-FLAKA M25

Více

[PDF 5 MB] – vydání 2016

[PDF 5 MB] – vydání 2016 Rostislav Šubert DiS. - projektant e-mail: rostislav�[email protected]�cz tel: +420 588 118 128 mobil: +420 602 734 545

Více

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH Filip Filipi - projektant e-mail: [email protected] mobil: +420 602 734 545

Více

Katalog doprovodných ohřevů 2014

Katalog doprovodných ohřevů 2014 A to vše i za špatného počasí z tepla kanceláře, od počítače či mobilního telefonu s připojením na internet. Opravdovou výhodou je pak úspora elektrické energie a pořizovacích nákladů v porovnání s...

Více

Stručná zpráva – brambory - SUKI | Sustainable Kitchen

Stručná zpráva – brambory - SUKI | Sustainable Kitchen Produkce potravin má značné dopady na změnu klimatu, jež představuje jednu z největších výzev dnešní doby. Z celosvětového hlediska je zemědělství zodpovědné za zhruba 14 % všech antropogenních emi...

Více

ZÓNA 21, 22 Typ: DXN

ZÓNA 21, 22 Typ: DXN DXN1 sokl nástěnný M20 DXN1 sokl nástěnný M25 DXN3 sokl nástěnný M20 DXN3 sokl nástěnný M25 DXN6 sokl nástěnný M25 Sokl nástěnný 70° DXN1 sokl nástěnný M20 DXN1 sokl nástěnný M25 DXN3 sokl nástěnný...

Více