Hlucké noviny 4/2011

Komentáře

Transkript

Hlucké noviny 4/2011
HLUCKÉ
Hlucké noviny
noviny
ČERVENEC - SRPEN 2011
www.mestohluk.cz
1
číslo 4/2011
Vydává Městský úřad Hluk • Cena 15 Kč
www.mestohluk.cz
Hlucké hody
Foto Štěpán Mitáček)
Hlucké noviny
3
Vážení čtenáři Hluckých novin,
v tomto čísle se vrátíme slovem i obrazem k Dolňáckým slavnostem s jízdou králů a hodům. Odkryjeme také
další část historie Hluku a seznámíme vás se sportovními událostmi, které se odehrály za poslední měsíce.
Rodičům bychom rádi nabídli přehled společenských a sportovních kroužků, do kterých mohou přihlásit své
děti.
Chtěli bychom, aby Hlucké noviny mapovaly minulé i současné dění v našem městě. Tímto bych vás chtěla
požádat o spolupráci na tvorbě jejich obsahu. V Hluku žije mnoho šikovných a zvídavých lidí s nejrůznějším
okruhem zájmů. Budu velmi ráda, když nám napíšete, pošlete své příspěvky a podělíte se s ostatními o své
postřehy a vzpomínky.
Iveta Mátlová
[email protected]
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - OTEVŘENÉ PAMÁTKY MĚSTA HLUK
17. 9. 2011 - 18. 9. 2011 - V letošním roce se město
Hluk poprvé zapojilo do programu Dny evropského
dědictví (European Heritage Days, dále EHD), během nichž se veřejnost může seznámit s výjimečnými památkami. V průběhu dvou dnů můžete zdarma navštívit Památkové domky, Muzeum Hluk na
tvrzi a kostel sv. Vavřince s kostelní věží.
Otevírací doba ve dnech EHD:
Sobota 17. 9.
Neděle 18. 9.
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
Kostel sv. Vavřince 14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
Památkové domky Sobota
14.00-18.00
Neděle
14.00-18.00
Muzeum Hluk
PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ:
Filmový klub Hluk
uvede 1. září v 19.00 hod. v městském kině film Tsotsi, který byl oceněn jako nejlepší neanglicky mluvený film (cena
Oscar a Zlatý globus).
Slavnosti vína a otevřených památek
Uheské Hradiště 9. – 11. září 2011 – Jako každý rok se těchto slavností zúčastní i řada pěveckých, tanečních a hudebních uskupení z Hluku. V sobotu 10. září na nádvoří Reduty vystoupí CM Šefranica Hluk, Košuláčci, Žarůžek
a Hluboček, Ženský sbor Klebetnice Hluk, FS Dolňácko Hluk, Mužský sbor Hluk, Místní posádková dechová kapela
Polahoda a dechová hudba Šarovec.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘIPRAVIL:
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
V sobotu 3. 9. 2011 pro všechny děti i jejich rodiče jsme připravili již tradiční DĚTSKÝ DEN.
Start je od 14:40 do 15:00 hodin od hlucké tvrze. Závěr putování bude na stadionu, kde vás čeká opékání špekáčků
a atrakce na závěr. Celé odpoledne je pro všechny aktivní účastníky zdarma.
Přijďte prožít pěkné a aktivní odpoledne.
SVĚTLUŠKA
Pátek 9. září 2011 od 6.00 do 17.00 hodin v Hluku – celorepubliková sbírka pro nevidomé a zrakově postižené.
„Světlušky“ budou do zapečetěných pokladniček vybírat dobrovolný příspěvek za drobné upomínkové předměty.
Jedná se o seriozní registrovanou sbírku, hospodaření můžete sledovat na internetu na stránkách sbírky.
www.mestohluk.cz
4
Hlucké noviny
Mocná a neúprosná síla počasí
Dolňácké slavnosti písní a tanců s jízdou králů se
v Hluku letos, jak obyčejně, naplánovaly na úplný začátek července, tedy na období, kdy se dá očekávat
pěkné letní počasí potřebné pro předvádění našich
krásných tradičních zvyků v pestrých a velice vzácných krojích.
Přesto, že je už dnes k dispozici celá řada složitých elektronických a optických přístrojů i hustá síť bezdrátové spojovací
techniky, nelze na delší dobu dopředu přesně předpovědět
pohyb vzduchu kolem naší planety a tím i vývoj počasí. Nelze
také přírodní síly donutit, aby se přizpůsobily potřebám či přání
člověka. Tady zbývá člověku jediné. Podřídit se přírodě a jejím
zákonům se přizpůsobit. To ale od člověka vyžaduje většinou
velkou sílu, odhodlanost a často doslova hrdinství. Někdy se
dokonce člověk úplně vzdává a odevzdává se svému osudu.
na plecích, aby alespoň trochu ochránili svůj krásný a drahý kroj, jezdili a statečně vyvolávali svoje „Hýlom, hýlom počúvajte…“ s žertovnými a někdy i jízlivými průpovídkami, které díky technice bylo srozumitelně slyšet po celém hluckém
náměstí. Královská jízda navzdory deštivému počasí pak
prošla celým městem a zůstala jen otázka, co s jízdou odpoledne. Odpolední program slavností byl v důsledku deštivého počasí přenesen do velkého sálu sportovní haly. Chlapci
však jízdu králů nechtěli vzdát, a proto koně nechali zbavit
podkov a za mohutného potlesku diváků vjela část celé družiny i s králem do sálu. Ač byli unaveni a deštěm promoklí,
boj s počasím vyhráli a jízdu králů čestně ukončili.
Rodiče těchto chlapců mohou být hrdí na své syny, kteří se nepřízně počasí nezalekli a vydrželi až do vítězného
Při letošní hlucké jízdě králů sice předpověď počasí nebyla
moc příznivá, ale v prvních ranních hodinách počasí celkem
vydrželo. Organizátoři a sami účinkující však ani na chvíli nezaváhali a pevně rozhodnuti za pomoci svých rodinných příslušníků a přátel připravovali své koně na jízdu králů. Jezdci,
pážata a také mladičký král Přemek – všichni se navzdory nevlídné předpovědi rozhodli vyjet do boje s počasím a slavnou
hluckou jízdu králů předvést jak tradice velí. Byť s pláštěnkami
konce ku cti a slávě své i našeho města. Proto jim patří náš
obdiv za jejich statečnost. Neměli to lehké jen oni, ale také
jejich otcové, matky, babičky, dědečci, sousedé a přátelé,
kteří jim pomáhali koně ozdobit. A věřte, někteří to měli při
zdobení neklidných koní velmi těžké. Proto všem chlapcům,
kteří letos jízdu králů předvedli a všem kteří se na přípravě
letošní jízdy podíleli, patří uznání a velký dík.
Ing. Josef Lekeš
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
5
JÍZDA KRÁLŮ A HODY 2011 = NĚKOLIK „POPRVÉ“
V HISTORII HLUKU
Jako již tradičně se organizátorům Dolňáckých slavností s jízdou králů a hodů podařilo připravit velmi bohatý program,
z jehož nabídky si mohl vybrat vskutku každý. Ohlédneme-li se zpět, zpozorujeme, že letošní folklorní dny byly jedinečné hned
v několika momentech, které bychom rádi zdůraznili:
Poprvé v historii byla na Dolňácké slavnosti pořádána freestylová exhibice. Organizátorům, pod vedením Zdeňka Fuska, se podařilo zcela zaplnit tribunu i celý stadion. Své freestylové umění
předvedl nejen mistr světa Libor Podmol a samotný Zdeněk,
ale také další hlučtí freestylisti.
(foto Štěpán Mitáček)
Poprvé v historii Hluku byla v kostele sv. Vavřince sloužena královská mše svatá. Této slavnosti se zúčastnila
většina jezdců královské družiny v čele s mladičkým králem Přemkem Poláchem, jemuž stál po boku nejstarší
žijící hlucký král Vavřin Dufka.
(foto Štěpán Mitáček)
Poprvé v historii byl zrušen průvod krojovaného
Hluku.
(foto Štěpán Mitáček)
V pondělí měla ve velkém sále hlucké tvrze premiéru divadelní hra Tragédyja „Škrk do rži“ (repríza proběhla na hodovou neděli v přírodním areálu před
hluckou tvrzí). Široké veřejnosti se představil dramatický kroužek při ZŠ pod
vedením Hanky Jackivové. Mladí ochotníci sklidili velké ovace.
(foto Štěpán Mitáček)
Cimbálová muzika ZUŠ Hluk oslnila mnohé (kdo je ještě neslyšeli hrát
a zpívat) svým uměním. Na hody zveřejnila, po dlouhé rozvaze, svůj oficiální Poprvé v historii byla jízda králů ukončena ve sportovní hale. Poté, co „koňáci“ vyzuli několik koní
název. Jmenují se CM Šefranica. Nevíte, co název znamená? Vysvětlení se z podkov, vjela za velkého potlesku část královské družiny do sportovní haly, kde vyvolávkami
(foto Štěpán Mitáček)
dočtete v dalším čísle Hluckých novin.
(foto Štěpán Mitáček) pobavili četné publikum.
www.mestohluk.cz
6
Hlucké noviny
PODĚKOVÁNÍ
Letošní Dolňácké slavnosti s jízdou
králů jsou již minulostí a nám zůstávají pouze vzpomínky. Minulostí je také
průvod krojovaného Hluku, který byl
pro nepřízeň počasí přeložen na hodovou neděli. Můžeme pouze vzpomínat
na dětská vystoupení, zajímavé výstavy,
krásnou hudbu i celkovou atmosféru.
Chlapcům a celé královské družině vyjádřil slova chvály pan Ing. Lekeš. Za organizací programů, uskutečněných na
Dolňácké slavnosti i hody, stálo mnoho
profesionálů, dobrovolníků a nadšenců,
kteří si zaslouží uznání a poděkování.
Na prvním místě náleží poděkovat
vedení města za to, že podporuje a udržuje mnohaletou zvyklost, která činí Hluk
výjimečným. Velké díky patří rodinám
Pospíškově a Šuránkově, které dlouhá
léta pečují o tradici jízdy králů a učí jezdce „královským mravům“. Pochvalu si
zaslouží také všichni dobrovolníci a lidé
z hluckých spolků - hasiči, myslivci, policisté, pracovníci Kovoplastu - někteří
stavěli pódium nebo bránu, jiní zase
usměrňovali provoz.
Je milou povinností poděkovat choreografům programů, hudebníkům,
účinkujícím z folklorních souborů a jejich vedoucím; Zdeňku Fuskovi a jeho
kamarádům za uspořádání freestylové
exhibice; paní Marii Plačkové, myslivcům a včelařům za přípravu zajímavých
výstav; Vladislavu Šáchovi za přípravu
poutavého programu zaměřeného na
malovaný ornament a manželům Jelénkovým, kteří byli po celé dny (a vždy až
do ranních hodin) milými průvodci na
Památkových domcích.
Velké díky patří všem sponzorům,
kteří na Dolňácké slavnosti a jízdu králů přispěli. Poděkování je určeno také
pohostinným podnikům a soukromým
osobám, které poskytly zdarma nedělní občerstvení královské družině (bistro
U Plynařů, pan Ladislav Prajza na tenisových kurtech, KMS Mahdalovi, hostinec
U Nemravů).
Pochvalu si zaslouží nejen zaměstnanci městského úřadu, kteří se v průběhu slavností i hodů starali o komfort
účinkujících souborů a sborů, ale také
pracovníci místního hospodářství (lidověji „rychlé roty“) za mimořádnou snahu
a řešení mnoha problémů jak technických tak organizačních. Poděkování
náleží také řediteli Sportu Hluk, Karlu
Bojkovi za jeho rychlé jednání a vstřícný
přístup k neustále měnícím se variantám
programu.
Nutno vyzvednout práci všech babiček, tetiček a maminek, které připravovaly děti na jejich vystoupení, žehlily
a chystaly kroje do průvodu. Rovněž
rodiče a rodiny jezdců, které ochotně
a perfektně připravily své syny, neboť
bez nich by to určitě nešlo.
V závěru nelze zapomenout na vás
všechny, kteří jste se zúčastnili Dolňáckých slavností s jízdou králů a průvodu
krojovaného Hluku na hody. Díky všem,
kteří udržujete tradici oblékáni se do kroje a rádi jej nosíte. I vám, kteří stojíte na
straně diváků. Bez práce a přítomnosti
vás všech by neměly slavnosti a hody
takovou atmosféru.
Iveta Mátlová
SPONZOŘI Dolňáckých slavností 2011
ALOKO s.r.o., Brno, Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice, CGM Czech, Říčany, Česká pojišťovna, a.s., EKO UH
s.r.o., Uh. Hradiště, ELK a.s. , Planá nad Lužnicí, FHM SOLAR s.r.o., Brno, FLORSTYL s.r.o., Uh. Hradiště, Geomma, s.r.o., Uh. Brod, Gumárna Morava,
s.r.o. Zlín, Helena a Karel Kuželovi, Hluk, Hlucká apatyka, s.r.o., Hluk, HVP, a.s. Olomouc, Ing. Jana Pániková, Hluk, Ing. Marie Nováková, Hluk, Ing. Miroslav Košina, Luhačovice, Ing. Stanislav Vlk, Hluk, Ing. Zdeněk Křiva – ZK servis, Uh. Hradiště, Ivo Šuránek, IM Hluk, J.P.H.GROUP s.r.o. - provoz Café
Austria, Brno, Jaroslav Ratajský, Hluk, Josef Míšek, Hluk, L.V. PRINT, Uherské Hradiště, Marie Mitáčková, Hluk, Marie Zvozilová, Hluk, Mikroregion,
Ostrožsko, MINERAL-METAL s.r.o., Praha, Miroslav Jelének, Hluk, MK MONTOP, Hluk, Monika a Tomáš Nemravovi, Hluk, Mořický Jan, Hluk, MUDr. Lenka Svobodová, Hluk, Nábytek BOBÍK s.r.o., Hluk, NADACE Děti – kultura – sport, NIOB s.r.o., Hluk, Ostroh, spol. s r.o., Uh. Ostroh, OVB Allfinanz a.s.,
Hluk, Pavel Šimčík, Hluk, Petr Pavelka, Hluk, Petr Rybnikář, Hluk, PRUTEX s.r.o., Hluk, RONALD A. CHISHOLM, Czech s.r.o., Praha, Rumpold UHB s.r.o.
Uh. Brod, TEIKO s.r.o., Spytihněv, TREND ABC s.r.o., Hluk, V.D.H.Duha s.r.o., Hluk, VARS TRANS s.r.o. Bojkovice, Vít Habarta, Hluk
O občerstvení pro účinkující se postaraly firmy DRUMAS, a.s., KMS spol. s r.o. a Řeznictví Fojtík & Vozár.
Stravu pro členy jízdy a jejich pomocníky zajistilo zemědělské družstvo Dolňácko, a.s.
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
7
Krátké zamyšlení nad
průvodem krojovaného Hluku
Když starosta v červenci před zaplněnou sportovní halou oznamoval, že průvod krojovaného Hluku není zrušen, ale bude přeložen na hodovou neděli, mnoho lidí nadšeně tleskalo.
Hlučané se do průvodu pečlivě připravovali, spousta z nich si půjčila nebo
dokonce pořídila kroje nové. První srpnovou neděli konečně
vysvitlo slunko a před
památkovými domky se
začali scházet krojovaní
všech věkových kategorií v různých krojích. Většina volila sváteční kroj,
někteří si oblékli pracovní kroje a dokonce přišly i „posily“ z Kopanic,
Starého Města, Mistřic,
Kyjova a některých dalších obcí kolem Hluku.
Rajčovňa ožila barvami
i hudbou a zasvěcený
návštěvník i účastník
mohl pozorovat nejen
barevnost a krásu lidového oděvu, ale především chuť a hrdost
jedinců hlásících se
k odkazu předků.
Průvod, v čele s jezdeckou družinou na vozech, byl až
překvapivě dlouhý. V tu chvíli si kladete
otázku, čím to je, že si tolik lidí udělá
v dnešní uspěchané době čas, oblékne
se do kroje a jde se projít ulicemi Hluku?
Je to hrdost, pocit sounáležitosti, obdiv
k tradicím a místu, ve kterém žijeme?
Každý má jistě svůj důvod a je potěšující, že lidí takto smýšlejících stále přibývá.
Věřte mi, nejsou to pouze prázdná slova.
Měla jsem možnost hovořit s některými,
kteří si kroj na Dolňácké slavnosti nepřichystali, ale „druhou šanci“ na hodovou
neděli využili. Strženi atmosférou mluvili
přemluvit některé ratolesti k dobrovolnému oblečení kroje. Doufejme, že se snaha těchto rodičů zúročí v budoucnu.
o radosti z toho, že se tak rozhodli, neboť by je prý mrzelo, kdyby v průvodu
nešli. Někteří šli poprvé a říkali, že určitě
naposled, ale již v průvodu brali svá slova zpět. Bylo krásné pozorovat malé děti
- šohaje zametající zástěrkami silnici,
děvčice upravující si čepení a šátky i batolata spící ve vozíčcích. Děti si za svou
„statečnost“ zaslouží obdiv a jejich rodiče uznání. I přes příslib zmrzliny, jízdy na
kolotoči či drobné hračky, není snadné
Krojovaný průvod doprovázel skoro
stejný počet návštěvníků a přihlížejících.
Právě zaplněné lavičky a chodníky, reakce a vyvolávky přihlížejících „… na našem
komíně dělá holúbek vrkú, vrkú a my
zdravíme část krojovaného Hluku…“ činí
tuto tradici živou a smysluplnou.
Iveta Mátlová

Již léta žiji mimo rodný Hluk. Přesto jsem duchem ve svém rodišti. Moc ráda se zajímám o dění, když se mi dostanou do ruky „Hlucké noviny“, které nám rodákům zasílá vedení Městského úřadu v Hluku.
Srdečné poděkování, přání hodně zdraví a mnoha úspěchů v budování města zasílá
Marie Žůrková, roz. Dufková
Karlovy Vary
www.mestohluk.cz
8
Hlucké noviny
Seniorské besedování
s koštěm kvašáků
Tradicí sa již stalo,
že na náměstí u Floriánka o hodách sa s kvašákama stálo.
Že průvod přes náměstí nešel velká škoda,
atrakci tu udělala mladá koza.
My jsme tetky Bzenčanky
vezeme Vám bečku s kvašáky.
U nás ve Bzenci velká krize je,
o naše oharky zájem není
a z Vietnamu se vozí,
ať se práce na východě množí.
Že po hodách dobrú náladu máte
jistě nás mile přivítáte.
Velké oslavy jste v kostele měli,
biskupa Hrdličku jste přivítali.
Jubileum kostelíčka jste slavili
a Boha o zdraví prosili.
Pan starosta také na té mši byl,
aby pěkné počasí na hodový průvod vyprosil.
Vyšňoření v krojích velice
šli šohaji aj děvčice.
Na vozech sa vezli mládenci,
kteří jízdu na koních ani za dešťa nevzdali
a svůj úkol na sto procent dostáli.
Věříme, že v Hluku tomu tak není
a vyprodáme zboží v okamžení.
Váš šéf Ota propaguje kvašáky,
od doktora dostal dobrú radu,
když je bude často pojídat,
nepotřebuje z lékárny vijagru.
Kupujte lidičky kvašky
za eura za kačky.
Kdo oharkovú vodu pije,
ten problémy nemá,
dobře spává a ještě lepší vstává.
Napsala Emilie Morozová
Tato beseda se nesla v pohodovém veselí s tradičním, již čtvrtým „koštem kvašáků“.
K milému překvapení se sešlo přes třicet
vzorků kvašáků různých chutí, dle osvědčení
různých receptů. Porotou byli všichni přítomní účastníci na sále. Bylo těžké určit ty nejlepší, neboť přes různé chuťové přísady se ztrácel správný odhad těch nejlepších. A přeci,
vítězem se stává paní Nezdařilová, druhé
místo Anežka Sovišová, třetí místo obsadila
Jarka Nemravová. Vítězové byli odměněni
praktickým dárkem. Nemohly chybět tetky
Bzenčanky, které na tragači přivezly bečku
s kvašáky, které šly dobře na odbyt. Co je
české, se dobře prodává – a proto radím,
vyhledávejte náš česnek, zeleninu a ostatní
produkty. K dobré pohodě a k tanci vyhrávala seniorská kapela „Klapeto“, buben obsluhoval pan starosta. Tancechtiví si určitě přišli
na své na parketě – kde nebolí kolena, či kde
jaký tělesný problém – se na vše zapomíná.
Všem, kteří připravovali toto setkání, patří velký dík.
Za seniory Emilie Morozová
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
9
HLUCKÉ MLÝNY
Motto: „Když to kejchne, tak to pude“(oblíbená průpovídka mlynáře Žandovského)
DOLNÍ MLÝN
„Mlela se tam hrubá mouka vejražka…“ Kde? No přece v Hluku v dolním
mlýně. Místo, kde klepával, bylo snad
nejmalebnějším údolím široko daleko.
Dramatická silueta valů s poklidným
výhledem na Kobylicu z něho učinila inspiraci pro malíře. Jedním z nich
byl i Jan Smítal, který měl svůj ateliér
u Hronků (Lidový dům) a vzal si za
manželku jejich dceru Zdenku. Ač
patřil do rodiny a každým rokem byli
u nás hosty, obraz z jeho palety u nás
nevisí. Říkala jsem tatínkovi, ať koupí
Ludvík Žandovský s rodinou
Mlynář Hubert Jaša st.
www.mestohluk.cz
Dolní mlýn. Před rokem 1970
od strýce nějaký
obraz, ale kdeže obraz! Koupit
měřice polí mělo
v té době prioritu
pro živobytí, pro
rodinu. A když nastala socializace,
nezbývaly peníze
vůbec na nic.
Nám dříve narozeným zůstává
místo, kde stál
dolní mlýn v živé
paměti a je milou
vzpomínkou na
bezstarostná dětská léta. Bylo pro
nás celoročně místem potěšení a her.
Potok, rybníček, kterému jsme říkali
Žabinec, dochované mlýnské kolo,
v té době již nefunkční. Valy, kde se
i v dobách válečných tančilo při harmonice. Tam se proháněli kluci za kopačákem. Tato průprava z nich udělala
později úspěšné fotbalisty. Za všechny
lze jmenovat například kluky Šimčíkovy z Klebetova.
Mlýnské kolo a chod mlýna poháněl umělý vodní náhon „lanfešt“ .
Pro tento účel byl vystavěn také splav
v Boršické ulici. Od něho tok vody ubíhal nad břehem potoka přes dnešní
škvárové hřiště pod Paligrem, dále za
domky vedle školky a tam se stáčel
v místech, kde stojí družstevní bytovky
Pohled na dvůr dolního mlýna.Rok 1972
10
Hlucké noviny
až ke mlýnu. Alej velkých vrb lemovala
tok náhonu. Cestička kolem byla místem procházek zamilovaných dvojic.
Menším děckám sloužily vrby jako
houpačky. Poslední vrba od náhonu
byla odstraněna v roce 2010. Není
pochyb, že byla velkou pamětnicí a je
škoda, že stromy nemohou mluvit.
Majiteli mlýna byl rod Žandovských,
který přišel z Bohuslavic u Kyjova. Praděda si vzal za manželku sestru pana
faráře Martilíka, který působil v Hluku.
Vychovali tři děti: Břetislava, Ludvíka
a dceru Anastázii (Burianova v Zelnicích). Otec předal mlýn synu Ludvíkovi. Ten se oženil s o 15 let mladší Antonií Vodárkovou. Spolu pak vychovali
dceru Elišku a syna Ludvíka. Když pan
majitel onemocněl, pomalu přestával
mlýn plnit svou funkci. Neudržovaný
náhon se časem zanesl. Mouka se
mlela do časů druhé světové války,
pak už se jen šrotovalo.
Rovníci a kamarádi dětí ze mlýna
si jistě vzpomenou na velký dvůr, kde
uprostřed stál na kůlu holubník, kolem
pobíhali pávi, perličky a slepice. Potravy pro ně bylo samozřejmě dostatek,
ne nadarmo se říká „si hladný jak mlynářova slépka“. V létě bylo děckám
dovoleno koupání ve stavidle, v zimě
se pak šťastní majitelé bruslí proháněli
Horní mlýn před přístavbou
po zamrzlém náhonu.
V roce 1970 prodala paní Žandovská mlýn komunálnímu podniku, v němž se rozrůstala terasářská, betonářská a zámečnická výroba. Valy byly po
založení JZD využity jako silážní jámy.
A tak údolíčko dostalo zcela nový ráz.
HORNÍ MLÝN
Nemohu opomenout mlýn na hor-
ním konci. Tento mlýn byl poháněn
náhonem z potoka od Dolního Němčí.
Od roku 1879 byli prvními majiteli byli
Adolf a Terezie Pipalovi. V roce 1904
získal mlýn žid Adolf Grünfeld. V roce
1916 ho od něj koupili Hubert a Růžena Jašovi. V listopadu roku 1933 byla
do mlýna jako první v Hluku zavedena
elektřina. Po rodinné tragedii (utopili
se jim dvě děti) odešli Jašovi z Hluku
a novými majiteli mlýna se stali Ladislav a Anežka Klofáčovi. V době války
pomáhal pan Klofáč těm nejpotřebnějším lidem nejen z Hluku vždy alespoň
kabelou mouky. Po udání byl odvezen
na nucené práce.
Po válce mlýn ještě nějakou dobu
sloužil v plném rozsahu, pak už se tu
taky jenom šrotovalo. Pokud nefungovala elektřina, nahrazoval ji až do roku
1948 vodní náhon.
Manželé Klofáčovi vychovali dceru
Blanku a syna Zdeňka.
Dnes už je horní mlýn jen neodmyslitelnou součástí hluckých dějin.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem pamětníkům, kteří mi
pomohli napsat tento článek. Taky se
předem omlouvám, pokud by se nezdály informace opodstatněné. Nevím,
zda uspokojí i mladou generaci, ale je
potřeba znát historii našeho města.
Klofáčovi-poslední majitelé horního mlýna
Emilie Morozová
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
11
JAK SE DOSTALA DO HLUKU
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Z počátku dvacátého století jsou zprávy pouze o dechové kapele a cimbálová
muzika nebyla v Hluku známá. Cimbálová
muzika je založena především na houslové
hře a na housle se učili hrát především ti
u nichž se předpokládalo další studium.
Hra na housle se považovala za součást
středoškolského a všeobecného vzdělání.
V okresním městě Uherském Hradišti cimbálové muziky vznikaly tak zhruba po založení
samostatného Československa a byla to záležitost více méně intelektuálů, kteří se inspirovali horňáckými hudci Kohútem, Trnem a později Jožkou Kubíkem. Podle pamětí Jaroslava
Staňka, primáše Hradišťanu, první cimbál na
Moravu přivezl na počátku minulého století
ze Slovenska cikánský muzikant Jožka Kubík. U tohoto primáše se také hradišťští mu-
Rok 1959 Hradišťan hraje v Hluku u kostela
zikanti, naučení klasické hře na housle, učili
stylu vlastnímu pro tento způsob hry. Líheň
muzikantů pro hru v cimbálových muzikách
se stalo z uvedených důvodů hradišťské
gymnázium, kde učil profesor Jan Slováček.
Prvními muzikanty z Hluku v cimbálové muzice byli studenti František Hrubý z „Lánu“
a Jožka Bachan z „Činčavy“, kteří hráli pod
primášem Jaroslavem Čechem s cimbalistou
Vojtou Ondrou a muzikanty později vzniklého
souboru Hradišťan. (viz dobová fotografie)
V Hluku při příležitostech, jako byly hody
hrávali po domech z Horňácka cikánští hudci, ale ti byli bráni více méně jako žebráci.
První pokus o složení slovácké hudecké muziky vznikl při premiéře divadelní hry Hejtman
Šárovec v roce 1953. Tato skupinka tří muzikantů s houslemi a basou byla součástí divadelní hry. Muzikanti hrající v divadelní hře, jejíž
premiéry se účastnil František Kožík , byli pan
Mitáček Vavřin, Hrubý Jan st. a Krsička Jan.
Počátkem padesátých let začali do Hluku
jezdit hrát při různých příležitostech, jako byl
například „ fašank“ muzikanti z Hradiště v čele legendárním Jaroslavem Čechem a jejich
www.mestohluk.cz
hudební
projev
začali
Hlučané
vnímat a obdivovat. Tak nějak se
vytvářelo prostředí
pro vznik „hlucké
cimbálovky“.
V té době student
Lesnické
fakulty František
Hrubý založil první Rok 1951, zleva: Ing. František Hrubý, profesor Jan Slováček, cimbál
cimbálovou muzi- Vojtěch Ondra, prim Jaroslav Čech druhý zprava: Josef Bachan
ku v tomto obsazení:
koncem padesátých let rozpadla. Popularitu
František Hrubý - housle, primáš - povolání cimbálové muziky v Hluku udržovala muzika
- student VŠZ Brno Lesnická fakulta Vávra Mí- souboru Hradišťan, která zde hrávala na slavšek z Uličky - cimbál, povolání- stolář
nostech za vedení další primášské legendyFrantišek Šrahůlek - housle, kontry, povolá- Jaroslava Staňka.
ní - student gymnazia Miroslav Kočí - housle,
( viz fotografie) .
kontry, povolání - student gymnázia František
Další kapitolu, té nejslavnější éry hlucké
Libosvár - housle, kontry, povo- cimbálové muziky zahájil opět odchovanec
lání -student gymnázia
z Uh. Hradiště, učitel Jožka Polách. To je však
František Rybnikář, „ zvaný kapitola, kterou znají lépe tehdejší aktivní muMamůrek“ - basa, povolání zikanti.
dělník
Ludvík Blaha - zpěvák
Já jsem po „vyučení“ na hradišťském
František Hrubý dával mu- gymnáziu spolu s Josefem Pilátem, Petrem
zice „punc hlucké originality“ Hrobařem, Pavlem Dudeškem a dalšími
výběrem písní i hrou na ne- muzikanty pod vedením primáše profesora
tradičních místech na příklad Jana Slováčka odešel na vysokou školu do
u stavění májú, večerních Brna. Po vystudování díky „pracovní umísneoficiálních hraní na ulici, těnce“ jsem hrál 15 let v cimbálové muzice“
v hospodě a jednou i ve staro- Radovan“ v Napajedlích. S muzikou souboru
horském vinném sklepě. František Hrubý pře- Radovan jsem dvakrát vystupoval v Hluku na
vzal z hradišťské muziky oblečení muzikantů. Dolňáckých slavnostech a přivedl jsem do
Tradiční kroj jak jej nosila dechovka, nahradil muziky Radovanu hluckou zpěvačku Marii
oblečením do „lajblů“ s košilí vyšívanou jen Mitáčkovou .
červeně, černé nohavice a bez klobouků. (viz
Dr.Ing. František Libosvár
fotografie)
Jako příležitostné zpěvačky vynikaly Anička Rybnikářova, Marie Říhová a Marie Dohnalová.
V té době byl početně silný
i hlucký „Slovácký krůžek“ se kterým muzika vystupovala na soutěžích folklorních souborů a po
okolí se jezdilo s celovečerním
programem. S tanečníků vynikali
Josef Pospíšek. Jan Rybnikář se
svou nastávající manželkou, jeho
setra Ludmila, František Mitáček
zvaný Šeďa, Dufka, zvaný Pařa
a další. Lidového vypravěče dělal
strýc Vávra Bachan z Uličky.
Po vystudování Františka Hrubého, zřejmě odchodem za prací Tři kontáši „první hlucké cimbálové muziky“ po 56 letech
mimo Hluk se cimbálová muzika zleva MVDr. Miroslav Kočí, Dr. Ing. František Libosvár,
Ing. Františk Šrahůlek
12
Hlucké noviny
HLUK V OBRAZECH LADISLAVY KOTAČKOVÉ
Kostel sv. Vavřince v blankytné záři,
duhový chodník před hluckou tvrzí, tak
vidí Ladislava Kotačková známé dominanty i zajímavá hlucká zákoutí. Hluk
je jedno ze tří míst (další jsou Bojkovice
a Komňa), které Ladislava ztvárňuje ve
svých obrazech.
Původně učitelka výtvarné výchovy
a ruského jazyka, nyní podnikatelka v tu-
ristickém ruchu představila svou tvorbu
Hlučanům poprvé v roce 2005 v prostorách základní školy v rámci Dolňáckých
slavností.
Obrazy zde zaujaly i překvapily především svou barevností a nepřehlédnutelným výtvarným projevem. Ladislava
má ráda slunce a pestré barvy, proto jak
sama říká: „... maluji jen v zimě, nejen že
kvůli pracovnímu vytížení nemám čas,
ale taky proto, že v létě mě to netáhne.
Barev je kolem nás dost, takže až v zimě
chybí barevnost a slunce, tak si je takhle
nahrazuji…“ .
Umělecky ztvárněný Klebetov a mnohá další výjimečná místa Hluku seřadila
do reprezentativního kalendáře na rok
2012 pod názvem „Hluk v obrazech
Ladislavy Kotačkové“. Kalendář je
k nahlédnutí a případnému zakoupení
v městské knihovně u paní Plačkové.
Cena 350 Kč. Na další autorčina díla,
která je možné objednat či zakoupit, se
můžete podívat na internetových stránkách www.ladka.cz.
(IMat)
JUBILEUM KOSTELA SV. VAVŘINCE V HLUKU
7. srpna 2011 jsme si v naší farnosti
připomněli dvě významná výročí – 270
let posvěcení kostela sv. Vavřince a 480
let od první písemné zprávy o existenci
farnosti Hluk. U této tak významné příležitosti jsme mezi námi přivítali otce
pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličku z Olomouce, který s pozvanými
knězi slavil pontifikální hodovou mši
svatou.
Při této mši svaté jsme nejenom slavili,
ale také děkovali za dokončení generální opravy – restaurování hlavního oltáře
sv. Vavřince. Přípravné práce započaly
již v dubnu 2010 a od 25. ledna 2011
pokračovaly nejdříve restaurováním
umělých mramorů a čistěním štukových
soch. Tyto práce prováděli akademický sochař Jindřich Martinák a jeho syn
MgA. Tomáš Martinák z Uherského Hradiště. Po celoplošné konzervaci umělých
mramorů i sochařské výzdoby nastoupili restaurátoři (zlatníci) pod vedením
akademického sochaře a restaurátora
MgA. Davida Blahouta z Písku z jižních
Čech. Od 8. června 2011 začali restaurátoři odstraňovat druhotní, nepůvodní
zlacení, a také metalové zlacení
ze 40. let minulého století. Nejobtížnější bylo zlacení značně poškozených hlavic sloupů a sochy
sv. Vavřince. Celé náročné dílo se
nakonec zdařilo dokončit těsně
na den oslav jubilea kostela.
Kromě hlavního oltáře byla
rovněž restaurována kazatelna
a ostění do boční sakristie. Ještě
se dokončuje restaurování svatostánku ze dřeva se dvěma anděly a sochy sv. Magdalény s křížem z kazatelny.
Celkové náklady doposud
jsou 1,2 mil. Kč. Touto cestou
bych chtěl poděkovat za finanční
příspěvky: Na prvním místě Městu Hluk, dále Ministerstvu kultury
v rámci státní finanční podpory
z programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností, Zlínskému kraji, Nadaci Děti-kultura-sport a samozřejmě všem obětavým farníkům a podnikatelům
za finanční příspěvky i pomoc při
stavbě lešení a jeho odstranění
a úklid celého kostela.
Všem chci na závěr dokončení nádherného díla vyslovit velké poděkování – Bohu dík!
P. Mgr. Jaroslav Kapuš
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUK
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12
13
LOGO DDM
Kroužek
zahajovací
schůzka
kde
Činnost v kroužku
Mažoretky „Včeličky“
středa 7. září
16.00 hodin
DDM
Pro pohybově aktivní děti ve věku 5-7 let .
500,-
Mažoretky
„Minihlučanky“
středa 7. září
15.00 hodin
DDM
Pro tanečně rytmická děvčata
(ze 3. – 6. tříd ZŠ).
500,-
Mažoretky
„Minimazlíci“
pátek 9. září
16.00 hodin
Pouze pro stávající členky
(ze 6. – 8. tříd ZŠ).
500,-
Mažoretky „Mazlíci“
dle domluvy
DDM
Pouze pro stávající členky
(ve věku 13 – 17 let).
500,-
Pompony – show
dle domluvy
DDM
Doplňkové disciplíny mažoretek. Pouze pro aktivní
členy.
200,-
Twirling
dle domluvy
DDM
Rozšířená výuka twirlingové techniky pro sólisty.
500,-
IQáček
pondělí 19. 9.
14.00 hodin
DDM
Nový kroužek pro zvídavé děti, které rády řeší
hádanky a úkoly zábavnou formou, chtějí na
všechno přijít nebo jen trénovat své logické
myšlení.
200,-
Zobcové flétny
pondělí 12.září
15.00 hodin
DDM
Kroužek pro všechny děti od šesti let.
500,-
Pop Dance
pondělí 12.září
16.00 hodin
DDM
Kroužek pro všechny děti, které mají rády pohyb.
300,-
KOSENKA
dle domluvy
Tvrz
Dechový orchestr pouze pro stávající členy.
200,-
DDM
Pro kluky i holky se zájmem o rybaření.
200,-
Rybáři
zápisné na
rok Kč
Mlsná vařečka mladší
středa 21.září
15.00 hodin
DDM
Pro mlsné jazýčky od 3. – 6. tříd, zdravá výživa,
stolování, aj.
400,-
Mlsná vařečka mladší
středa 21.září
15.00 hodin
DDM
Pro mlsné jazýčky od 7. – 9. tříd, zdravá výživa,
stolování, aj.
400,-
Keramika začátečníci
středa 21.září
16.00 hodin
DDM
Pro děti od 2. do 4. třídy základní školy.
600,-
Keramika pokročilí
středa 21.září
16.00 hodin
DDM
Pro děti od 5. do 9. třídy základní školy.
600,-
Angličtina děti
středa 21.září
16.00 hodin
DDM
Pro začátečníky od 2. tříd.
500,-
www.mestohluk.cz
14
Hlucké noviny
Angličtina dospělí
pokročilí
středa 21.září
17.00 hodin
DDM
Dle učebnice „Angličtiny nejen pro samouky“ od 13.
lekce.
1.300,-
Angličtina dospělí
začátečn.
středa 21.září
17.00 hodin
DDM
Dle učebnice „Angličtiny nejen pro samouky“.
1.300,-
TVOŘÍNEK
středa 21.září
16.00 hodin
DDM
Netradiční i klasické výtvarné techniky pro děti od
1. do 9. třídy.
500,-
Loutkářský „BUMBÁC“
děti
dle domluvy
DDM
Pro stávající členy loutkohereckého souboru.
200,-
Loutkářský „EMIL“
dospělí
dle domluvy
DDM
Pro stávající členy loutkohereckého souboru.
200,-
Zdravotní cvičení I.
úterý 20. září
19.30 hodin
DDM
Tradiční zdravotní cvičení pro dospělé.
1.200,-
Zdravotní cvičení II.
úterý 20. září
19.30 hodin
DDM
Tradiční zdravotní cvičení pro dospělé.
1.200,-
Hlucký klub maminek
I.
úterý 20. září
10.00 hodin
DDM
Pro maminky (i tatínky) s dětmi od 1 roku.
200,-
Hlucký klub maminek
II.
úterý 20. září
10.00 hodin
DDM
Pro maminky (i tatínky) s dětmi od 1 roku.
200,-
Kutiláček Merkur
středa 21.září
15.00 hodin
DDM
Pro děti od 3. tříd, kteří chtějí projevit svou zručnost
při stavbě modelů ze stavebnice MERKUR.
300,-
Geocaching
středa 21.září
15.00 hodin
DDM
Hledání „pokladů“ pomocí GPS spojené s aktivní
turistikou a cykloturistikou. Od 12 let.
400,-
Hlucký
„Bil-Gates“
středa 21.září
15.00 hodin
DDM
Postav si z jednotlivých dílů svůj funkční počítač
– od 6. tříd ZŠ.
400,-
PATCHWORK
dle domluvy
DDM
Pro všechny zájemce o tuto tradiční a oblíbeno
techniku.
200,-
TROPICAL ISLANDS
V pátek 28. a sobotu 29. října 2011 (oba dny je volno) jsme pro velký zájem připravili druhý zájezd do největšího
vodního parku v Evropě - jižní moře, exotické atrakce, největší „indoorový“ deštný prales na světě, pohádkový vodní
svět s lagunou a 200 metrů dlouhou písečnou pláží s lehátkami pro relaxaci, tropická vesnice s originálními stavbami,
největší skluzavková věž v Německu, létání balónem (ve výšce 55 metrů) a obrovský dětský ráj s brouzdalištěm pro
lodičky, dráhou pro minikáry nebo trampolínou.
Cena: děti do 14 let 2.600,- Kč, ostatní 3.100,- Kč
Těšíme se na setkání při některé z našich aktivit.
Podrobnosti o našem dění naleznete na internetových stránkách: www.ddmhluk.cz.
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
15
MAŽORETKY
V letošním roce se poprvé účastnily národního šampionátu mažoretek
všechny naše skupiny. Ty nejmenší ,
soubor „Včeličky“, zvítězily na Mistrovství
Moravy a Slezska v Hranicích. O něco
starší „Minihlučanky“ zde získaly 3. místo s postupem na mistrovství republiky,
kam postoupily i mistryně Moravy a Slezska „Minimazlíci“. V Poděbradech skončily „Minihlučanky“ na krásném 7. místě
v republice, „Minimazlíci získali 3. místo
a ti nejstarší přivezli 1. umístění s nominací na ME v disciplíně exhibition corps.
To se letos uskuteční v anglickém
Bathu začátkem října, tak budeme všem „Mazlíkům“ držet palce.
V sólových soutěžích nás velmi
úspěšně reprezentovala dvě dua
v ktg. děti. Na Mistrovství ČR
v Ronově stála na zlatém stupínku Tereza Dostálová s Michaelou
Markovou a na bronzovém Aneta
Ševčíková s Kateřinou Dufkovou.
Všem děvčatům za jejich píli
a soustavný trénink patří velká pochvala.
Hudební obory ZUŠ - pobočky Hluk
Blíží se začátek nového školního roku, prvního září zahájí činnost i hlucká pobočka základní
umělecké školy. Pracoviště v Hluku nabízí výuku pro děti od 5 let v hudebním oboru. Zájemci
o hru některý hudební nástroj se mohou začátkem září, pokud již tak neučinili v červnu, přihlásit přímo v ZUŠce, náměstí Komenského 231 – a co můžeme nastávajícím malým muzikantům
nabídnout?
Pětileté děti jsou zařazovány do přípravného oddělení, které je zaměřeno na rozvoj přirozených hudebních schopností, zpívání a rytmus, postupně jsou zařazovány ke hře na zvolený hudební nástroj – klavír, housle, violoncello,
kontrabas, kytaru, akordeon, klávesy, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, popřípadě saxofon. Samozřejmě se mohou
přihlásit i děti starší, kteří touží naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Po zvládnutí základů hry mají žáci možnost
hry v souborech komorního charakteru, cimbálové muzice, lidovém zpěvu a tanci a instrumentální kapele. Bližší informace získáte přímo ve škole, nebo na telefonu 572581302.
Cimbálová muzika školy a folklorní soubory Košuláčci a Žarúžek nezahálely ani o prázdninách, představily se
v programech Dolňáckých slavností, i když počasí nedovolilo předvést vše, co tyto kolektivy umí, při repríze na hody si
vše vynahradily. Již 10. září je čeká náročné vystoupení na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, cimbálová muzika
se představí na prestižní přehlídce cimbálových muzik u Slovácké búdy, která je letos součástí těchto slavností.
František Říha
www.mestohluk.cz
16
Hlucké noviny
Motocrossová exhibice v Hluku
Dolňácké slavnosti písní a tanců jsou za námi a s nimi i „ freestylová jízda králů “ která se uskutečnila v pátek podvečer na hluckém stadionu. Ten, kdo se na páteční freestyle přišel podívat, ví
o čem mluvím. Pro ostatní bych jen připomněl, že šlo o motocrossovou exhibici, kde se představila česká špička v čele s Liborem Podmolem, letošním mistrem světa v freestyle motocrossu.
tak stejně jako freestyle, tak i Jízda je exhibice jezdců na
svých koních (rozdíl je pouze v počtu). A i když pod helmou
nejdou slyšet historické vyvolávky, o to více se pak křičí večer na baru.
Na závěr bych chtěl připomenout jednu velkou výhodu,
kterou freestyle oproti klasické Jízdě králů má. Příznivci motocrossové show nemusí čekat dlouhé 3 roky a na další exhibici se můžou přijít podívat do mého tréninkového areálu
v oblasti Staré hory.
Text: Zdeněk Fusek
Foto: Luboš Mořický
(redakčně zkráceno)
Až do poslední chvíle se nevědělo, jestli akce vůbec
proběhne, protože situaci komplikoval vytrvalý déšť, který
začal ve čtvrtek a ustál až v den akce. Vzhledem k tomu
že exhibice měla začít v 18:00 a kolem druhé ještě stále
pršelo, tak na odvodnění plochy a přípravu organizačních
věcí nezbylo příliš času. I tak jsme ale rádi, že se show
vůbec konala, a i když počasí některé lidi odradilo, nakonec se přišlo podívat 1800 vytrvalců, kteří stejně jako já do
poslední chvíle věřili, že skákat se prostě bude!
V tomto článku bych ještě odůvodnil jednu hodně často kladenou otázku a to proč zrovna na slavnosti? Původně šlo o záměr spojit zdejší tradice s něčím novým a oživit
tak Jízdu králů v Hluku. Navíc když se nad tím zamyslíte
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
17
HLUCKÝ
SPORT
V Hluku roste nová generace fotbalistů
V těchto dnech startují fotbalové soutěže podzimní části sezóny, my se však
ještě poohlédněme za jedním vynikajícím
úspěchem hlucké kopané v loňské sezóně.
Mladší a starší žáci Spartaku Hluk
ukončili v sobotu 25. června svoje účinkování v krajské soutěži ziskem dvou prvních
míst. Mladší žáci zvítězili se ziskem 69 bodů,
skóre branek měli 150:27. Svěřenci trenéra
Roberta Kužely zaváhali jen v podzimní
části, kdy jim tři zápasy nevyšly podle jejich
představ. Naopak v jarní části už nepoznali hořkost porážky a v zápase s TJ Boršice
u Buchlovic vytvořili výsledkový rekord soutěže, když zvítězili 21:0!
O famózní vítězné jízdě hluckých starších
žáků jsme si povídali s trenéry Antonínem
Roman Štipčák
Kočím, Ladislavem Strakou a Petrem Bachánkem.
Tak jak hodnotíte uplynulou sezónu?
A. Kočí: „Naši svěřenci prošli ročníkem
bez jediné ztráty bodu. Měli 26 vítězných
utkání s impozantním skóre 163:20 a maximálním počtem 78 bodů, což znamenalo
jasné první místo v tabulce.“
L. Straka: „Na vysokém počtu vstřelených
www.mestohluk.cz
branek se největší měrou zasloužil kapitán
mužstva Roman Štipčák, který svým soupeřům nastřílel 63 gólů a stal se nejlepším
střelcem soutěže starších žáků.“
To brankové skóre vypadá neuvěřitelně. Přesto, měli jste v sezóně nějakou
krizi?
P. Bachánek: „Měli jsme pár utkání, kdy
jsme se v prvních poločasech hodně trápili
a nemohli vstřelit branku. Většinou jsme ale
ve druhých poločasech začali soupeře převyšovat především fyzicky, takže jsme nakonec vyhrávali rozdílem třídy.“
A. Kočí: „Já si pamatuju na náš jeden
vyloženě krizový zápas, kdy jsme v prvním
jarním kole hráli proti Bojkovicím. Kluci se
pořád trápili, vypadalo to na nerozhodný
výsledek 3:3, ale nakonec se nám podařilo
vsítit vítěznou branku. Po tomto utkání už
jsme se zase chytli a v následujících utkáních jsme začali sázet jednu branku za druhou.“
L. Straka: „Začali jsme vyhrávat tak vysokými rozdíly, že naši fanoušci nám začali vytýkat, když jsme vyhráli třeba „jen“ 5:0…“
Zaznamenal jsem ve vašich statistikách i jednu kontumaci.
P. Bachánek: „Ano. Jeden soupeř v podzimním kole měl patrně takový strach, že na
utkání vůbec nedorazil!“
Tak to byla asi radost pracovat s takovým kádrem, ne?
A. Kočí: „Vypozorovali jsme na klucích,
že si přes počáteční zdrženlivost najednou
začali v utkáních věřit a jejich výborné výsledky se začaly projevovat i v jejich skvělém přístupu v tréninku. Měli jsme na trénincích přes dvacet hráčů, tréninková morálka
všech hráčů byla vzorová, kluci se vzájemně
respektovali. A i když s nimi třískala a ještě
tříská puberta, tak utvořili vynikající kolektiv.“
L. Straka: „Rovněž při utkáních jsme se
nemuseli obávat o slabý hráčský kádr, jako
tomu bylo v loňském roce třeba u dorostu.
My jsme měli lavičku neustále plnou. Kluci
se o lavičku doslova bili, a proto jsme mohli kádr neustále střídat. Kluci si nezáviděli,
Trenérské trio
ale naopak se vzájemně hecovali a věřili si.
Dobré pro výkony mladších žáků, kteří hrávali utkání po nás bylo, že se pár mladších
žáků vystřídalo i v našich utkáních, takže
v následujícím utkání už byli patřičně zahřátí
na provozní teplotu.“
A. Kočí: „Ještě bych vyzdvihl výkony kluků z Barmy - Nguntual Tum Thang (Athang)
a jeho bratra Davida, kteří jsou neuvěřitelně
fotbalově šikovní, hraví, ochotní a vděční.
Věřím, že jejich výkony rychle porostou. Fotbal je pro ně vším. Athang se dokonce stal
Hráčský kolektiv
18
Hlucké noviny
nejlepším střelcem soutěže mladších žáků
s 48 góly. Startoval i za naše starší žáky, kde
dokázal nastřílet 16 branek.“
Po sezóně u starších žáků jste však
odešli k dorostu. Nelákalo vás zůstat
u žáků?
A. Kočí: „Já jsem ten vítězný žákovský
kádr trénoval dva roky. Z vítězné sestavy
odešla do dorostu sedmička hráčů, kteří
byli jakousi páteří toho vítězného týmu. Proto bylo přirozené, že s klukama budeme pokračovat i v dorostu. Navíc nám vyšel vstříc
i fotbalový výbor, takže nebylo nad čím uvažovat.“
P. Bachánek: „My jsme od žáků tak úplně
neodešli. Nadále vypomáháme při jejich tréninku a já nadále trénuju všechny mládežnické gólmany v klubu, tedy i ty žákovské.“
Koho byste z vítězného týmu nejvíce
vyzdvihli?
L. Straka: „Pochvalu zaslouží úplně všichni. Byla to skvělá parta, která nám připravila
opravdu velké zážitky a neopakovatelnou
sezónu, na kterou budeme všichni čtyři,
tedy i trenér mladších žáků Robert Kužela,
vzpomínat do konce života. Takovou jízdu
už asi nezažijeme. Věříme, že jsme svými
zkušenostmi a radami k tomuto historickému úspěchu hlucké žákovské kopané také
trochu přispěli.“
A. Kočí: „Pokud bychom ale měli přeci
jen jmenovat konkrétní hráče, tak Michal
Píštěk, Roman Štipčák, Tomáš Soviš, Jakub
Gášek, Patrik Hrabal a samozřejmě gólman
Vašek Pěnčík, ale ten to měl trochu ulehčené tím, že před ním stála perfektní obrana.
A samozřejmě oba kluci z Barmy, kteří hráli
vždy oba zápasy, nejdřív za starší a pak i za
mladší.“
Trénovali jste kluky v sezóně pořád
stejně nebo jste někoho v tréninku před
utkáním se silnějším soupeřem šetřili?
L. Straka: „Nešetřili jsme nikoho a nikdo
neměl žádné úlevy. Je pravda, že na některá utkání našich nejtěžších soupeřů jsme
se zajeli podívat, abychom neponechali nic
náhodě.“
A. Kočí: „V sezóně jsme trénovali dvakrát
týdně po dvou hodinách. V zimě jsme využívali hal, a abychom kluky během zimní pauzy motivovali k výkonům a zároveň si udrželi
podzimní formu, tak jsme hráli mezi sebou
dlouhodobý turnaj o dárkové koše, kdy
v jednom kádru startovali vždy dva mladší
a dva starší žáci.“
P. Bachánek: „Spolupráce s Robertem
Kuželou a jeho mladšími žáky byla po celou
sezónu výborná, tréninky jsme měli pořád
společně a Robert má na výkonech starších žáků také lví podíl.“
Svůj podíl mají ale také vaši sponzoři.
Kdo vás podporoval nejvíce?
L. Straka: „Nemá význam je vyjmenovávat jednotlivě, protože je to třiatřicítka podporovatelů v čele s městem Hluk. Díky nim
jsme pro kluky pořídili teplákové soupravy,
míče, dresy a další tréninkové pomůcky.
Jsme s jejich přístupem velmi spokojeni
a tímto jim děkujeme! Děkujeme rovněž
fotbalovému výboru, správci hřiště Frantovi
Bachanovi a vedení základní školy v Hluku,
které nám rovněž vycházelo vstříc.“
Zanedlouho startuje vaše nová sezóna
u dorostu. S jakými cíli do sezóny vstupujete?
A. Kočí: „Na svazu naší soutěži bezdůvodně posunuli termín, začínáme až 21.
srpna. Do té doby bychom rádi sehráli ještě jedno utkání, ale bude to těžké, protože
ostatní soutěže už se hrají a nemá význam
hrát přátelák s někým z naší třídy.“
L. Straka: „V přípravě jsme odehráli čtyři
utkání, dvakrát jsme vyhráli, jednou remízovali a jednou prohráli. Tento tým má na to,
aby okresní přebor vyhrál a postoupil do
kraje a tam se na další dvě sezóny usadil.“
A. Kočí: „Já jsem vloni viděl hodně utkání
dorostu a spousta týmů musí, stejně jako
my, doplnit mužstvo staršími žáky. Teď
máme k dispozici patnáctičlenný kádr, takže pokud klukům vydrží jejich přístup k tréninkům a chuť zlepšovat se, tak bychom
rádi pokračovali ve vítězné šňůře. Zároveň
bychom si všichni moc přáli, aby tato generace kluků pokračovala dál a v budoucnu reprezentovala naši obec za „A“ kádr
mužů.“
Text: Karel Bojko
Foto: R.Kolísek
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
Fotbal Hluk vs Lhota
4. července se střetli v historicky prvním
fotbalovém utkání hráči pocházejícími z Ostrožské Lhoty a Hluku, ovšem hrající za celek Spartak Hluk. Na hřišti v sousední Lhotě
byla k vidění spousta pěkných fotbalových
momentů na obou stranách a početná di-
vácká kulisa si jistě přišla na své. Hosté působili sehraněji hlavně v záložní řadě a zde
domácí přehrávali. Přátelé z Mikroregionu
Ostrožsko vsadili sympaticky na bojovnost,
ale ta na vše bohužel nestačila. Věřme, že
se z takových setkání stane pěkná fotbalová
19
tradice mezi oběma družstvy.
SK Ostrožská Lhota - Spartak Hluk 2:6
(0:4), branky: O.Zalubil, M.Zalubil - Dohnal
2, Botek, Zlínský, Šicha (z penalty)
Text: Martin Dostal
Společné foto všech aktérů utkání
4. ročník Teiko Cupu v kopané
52 týmů z celé ČR a Slovenska se
představilo koncem června na populárním turnaji v mini kopané Teiko
Cup 2011. Lákadlem dvoudenního
turnaje byly finanční ceny v hodnotě
padesát tisíc korun.
Z vítězství se radoval karvinský tým
Frisco, který ve finále porazil na pokutové kopy prostějovský Griffins. Hlucký Borovička team skončil ve čtvrtfinále. Soutěž starých pánů vyhráli
Old boys Košice před Tsunami Příbor
a Jagermeister Nivnice. Premiérově
se hrála i soutěž přípravek, kterou
vyhrál Vlčnov, druhé skončilo Dolní
Němčí a třetí Ostrožská Nová Ves.
Text/foto: Karel Bojko
www.mestohluk.cz
7. ročník Slováckého poháru
ve florbalu
Začátkem července proběhl ve sportovní hale
7. ročník florbalového turnaje Slovácký pohár
2011. Startovalo 16 týmů z celé republiky a na
hlucké palubovce se představilo několik extraligových a ligových výběrů. Velmi dobře si
v těžké konkurenci vedli hráči domácího FBK
Spartak Hluk, kteří vyhráli ve své základní skupině všechna tři utkání. V osmifinále play-off si
Hlučané poradili hladce 9:0 s ČKD Ostrava,
ovšem ve čtvrtfinále nestačili na Otrokovice
a prohráli 1:4. Z turnajového vítězství se radoval severomoravský Výběr NČ, druhé místo
obsadilo družstvo IBK Kofola a na bronzové
příšce skončily Otrokovice. Součástí turnaje
byla i soutěž v přesnosti střelby a v rychlosti
vedení míčku.
Text/foto: Karel Bojko
www.mestohluk.cz
20
Hlucké noviny
1. ročník Bobík Cupu
První srpnový čtvrtek a pátek hostil fotbalový areál
1. ročník fotbalového turnaje mládeže Bobík Cup 2011.
družstvo Nové Město nad Váhom, bronzová
byla Slavia Praha. Hlučané skončili v této
kategorii osmí. Během turnaje se uskutečnily soutěže ve střelbě na přesnost a v žonglování, proběhla autogramiáda hráčů 1. FC
Slovácko Václava Ondřejky a Petra Reinberka, slavnostního ceremoniálu se zúčastnil
internacionál Miroslav Kadlec, doprovodný
program na tenisových kurtech obohatily
hlucké mažoretky, fotbalový freestyle a vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše.
Text/foto: Karel Bojko
Turnaje, jehož generálním partnerem se stal hlucký Nábytek Bobík, se zúčastnilo 43 týmů
z ČR a Slovenska a pozvání přijala například čtyři družstva Slavie a Bohemians Praha.
Mezi mladšími žáky, kde soupeřilo 14 týmů, dominoval Náchod, jehož „A“ družstvo vyhrálo a „B“ družstvo skončilo druhé. Na třetím místě skončilo 1. FC Slovácko „C“, se kterým
ve čtvrtfinále prohráli 1:2 mladší žáci domácího Spartaku Hluk. V kategorii starší přípravky (startovalo 20 týmů) zvítězily Neratovice, před FK Bystřice pod Hostýnem, bronzový byl
FC Elseremo Brumov. Domácí Spartak Hluk skončil v této kategorii na 15. místě, dokázal
však porazit například Kroměříž nebo Nové Mesto nad Váhom. V kategorii mladší přípravky (startovalo 9 týmů) zvítězil slovenský Matejka Kinder Team, stříbrné medaile získalo
Internacionál Miroslav Kadlec a generální
sponzor turnaje Josef Trubačík.
PO PRÁZDNINÁCH
ZAČÍNÁ NÁBOR DĚTÍ
DO TĚCHTO SPORTŮ:
• Fotbal
• Stolní tenis
• Házená
• Basketbal
• Florbal
• Šachy
Zleva Petr Reinberk, Ing. Jan Šimčík a Václav Ondřejka.
Informace u Karla Bojka
na sportovní hale
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
21
Další výrazný úspěch Dušana Tesaříka
Dušan Tesařík, borec hluckého armwrestlingového klubu, dosáhl na
konci července dalšího výrazného
úspěchu ve své kariéře. Na závodech
v belgickém Rochefortu, kde se konal
již 20. ročník nejstaršího armwrestlingového závodu v Evropě, se v konkurenci více než dvoustovky soupeřů
z dvaceti států rozhodně neztratil.
V královské kategorii nad 100 kg na
pravou paži vybojoval vynikající bronzovou medaili!
Text: Karel Bojko
foto: Štěpán Mitáček
POZVÁNKA NA EXTRALIGU ŽEN VE STOLNÍM TENISU
SOBOTA 17. 9. 2011 / 15:00
SPARTAK HLUK
SK FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
NEDĚLE 18. 9. 2011 / 10:00
SPARTAK HLUK
BSK MALENOVICE
Z historie hluckého sportu
www.mestohluk.cz
22
Hlucké noviny
www.mestohluk.cz
usnesení rady a zastupitelstva
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů
Výpis usnesení ze zápisu č. 15
jednání rady města konaného
dne 15. 06. 2011
Usnesení 15/11/01
Rada města schválila program jednání.
Usnesení 15/11/02
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zápisu jednání rady ze dne
01.06.2011.
Usnesení 15/11/03
Členové rady města vzali na vědomí povinnost podat čestné prohlášení dle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů do
30.06.2011 na Městský úřad Hluk.
Usnesení 15/11/04
Rada města vzala na vědomí informaci
o konání veřejného projednání územního
plánu Hluk dne 01.08.2011 na tvrzi.
Usnesení 15/11/05
Rada města odložila rozhodnutí o pronájmu restaurace na sportovní hale.
Dále rada schválila zrušení třetí odsuvky
(spoluúčast na rekonstrukci a opravách
budovy restaurace zajišťovaných městem)
hodnotících kritérií v usnesení č. 13/11/20
s tím, že toto kritérium zahrnou uchazeči
o pronájem do ceny pronájmu.
Usnesení 15/11/06
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválení změny v rozpočtu – navýšení stavebních prací na budově městského úřadu
o cca 150.000,-Kč.
Usnesení 15/11/07
Rada města schválila vítěze poptávkového
řízení na opravu suterénu základní školy
firmu CORRECT, Bílovice 176, cena bez DPH
498.750,-Kč, termín provedení prací – červenec, srpen 2011.
Usnesení 15/11/08
Rada města schválila přijetí dotace ve výši
300.000,-Kč na vybudování základního
technického vybavení v ulici Orelské a doporučuje zastupitelstvu schválit změnu
v rozpočtu.
Usnesení 15/11/09
Rada města k dotaci na vybudování 5 bytových jednotek na bývalé kotelně v ulici
Závodní, Hluk schválila :
a. zadání zpracování projektu firmou Hutní projekt Frýdek-Místek a.s., divize Uh. Hradiště
b. přijetí dotace ve výši 2.750.000,-Kč
c. vypsání veřejné soutěže na dodavatele
stavby
www.mestohluk.cz
d. jediné hodnotící kritérium cena
e. členy výběrové komise: p.David Hájek,
p. Alois Omelka, p.Miroslav Jelének, náhradník p.Ing.Martin Křižan
f. doporučuje zastupitelstvu schválit změnu
v rozpočtu související s přijetím dotace.
Usnesení 15/11/10
Rada města odložila projednání cenové nabídky firmy TREND ABC, s.r.o. Hluk na údržbu zeleně (sečení trávy) do příštího jednání
rady.
Usnesení 15/11/11
Rada města schválila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5.000,-Kč na TEIKO CUP
2011.
Usnesení 15/11/12
Rada města vzala na vědomí informace
o dočasném uzavření pobočky České spořitelny, a.s. v Hluku z důvodu rekonstrukce
provozovny.
Usnesení 15/11/13
Rada města schválila návrh ceny Pozemkovému fondu ČR za pronájem pozemků
zastavěných cyklostezkou Hluk – Ostrožská Lhota p.č. 8154/1–1166 m2, p.č. 8154/6
– 1128 m2, 8154/10– 29 m2, 8154/15– 2 m2,
8154/20 – 631 m2 ve výši 3,- Kč/m2/rok.
Usnesení 15/11/14
Rada města zamítla pronájem pozemku
p. č. 3138 v k.ú. Hluk tzv. hluboká cesta
v ulici Sadové.
Usnesení 15/11/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit odkup pozemku p. č. 11146/
14 v k.ú. Ostrožská Nová Ves za cenu 35,-Kč
za m2 a zároveň doporučuje tuto cenu navrhnout Obci Ostrožská Nová Ves.
Usnesení 15/11/16
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Uherské Hradiště č. EKO/K15/2011
pro hluckou knihovnu ve výši 170.000,-Kč.
Usnesení 15/11/17
Rada města schválila přílohu č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou ELEKTROWIN a. s. – zřízení nového
místa zpětného odběru na sběrném dvoře
v ulici Družstevní.
Usnesení 15/11/18
Rada města vzala na vědomí konání Freestyle Motocrosové exhibice dne 01.07.2011
od 18.00 hodin na stadionu v Hluku.
Usnesení 15/11/19
Rada města
Hlucké noviny
23
a) schválila pronájem bytu v Domě s chráněnými byty Hluk, Sokolská 1408, byt
č. A 301 manželům Šiškovým na dobu
neurčitou
b) vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy s paní Fišnarovou ke dni
30.06.2011.
Ing. Jan Š i m č í k
starosta
Výpis usnesení ze zápisu č. 16
jednání rady města konaného
dne 29. 06. 2011
Usnesení 16/11/01
Rada města schválila program jednání.
Usnesení 16/11/02
K usnesení č.15/11/19 rada města schválila splátkový kalendář dlužné částky za byt
v domě č.p. 581, Hluk ve výši 28.452,-Kč
pro paní Fišnarovou, v měsíčních splátkách po 2.000,-Kč.
Ostatní body zápisu jednání rady ze dne
15.06.2011 vzala rada na vědomí.
Usnesení 16/11/03
a) Rada města schválila celkovou výši výdajů na stavební úpravy obecní restaurace ve výši 2.099.599,-Kč bez DPH, tj.
2.519.518,- Kč včetně DPH.
b) Rada města schválila prominutí nájmu
po dobu rekonstrukce, tj. od 22.08.2010
do 22.10.2010.
Usnesení 16/11/04
Rada města zamítla nabídku firmy TREND
ABC s.r.o. Hluk na údržbu zeleně – sečení
trávy.
Usnesení 16/11/05
Rada města schválila doplnění kulturní
komise o nového člena - pana Pavla Habartu.
Usnesení 16/11/06
Rada města schválila pro každého koledníka tříkrálové sbírky dvě volné vstupenky
na koupaliště.
Usnesení 16/11/07
Rada města schválila pro každého člena
fotbalového družstva mladších a starších
přípravek a mladších a starších žáků dvě
volné vstupenky na koupaliště.
Usnesení 16/11/08
Rada města pověřila ředitele organizace
SPORT Hluk, p.o. pana Karla Bojka výběrem nového nájemce restaurace na sportovní hale do 31.08.2011.
www.mestohluk.cz
24
Hlucké noviny
Usnesení 16/11/09
Rada města schválila cenu knihy Opomíjená jídla a zvyky pro knihkupectví a externí
prodejce 80,-Kč bez DPH.
Usnesení 16/11/10
Rada města zamítla nabídku kalendářů
s obrazy Hluku.
Usnesení 16/11/11
Rada města pověřila sociální komisi vypracováním stanoviska k účasti města v soutěži „Obec přátelská rodině“.
Usnesení 16/11/12
Rada města schválila přidělení bytu v domě
č.p. 581, Hluk panu Mošťkovi.
Usnesení 16/11/13
Rada města schválila umístění 2 ks reklamních tabulí na sloupy veřejného osvětlení
v ulici Hlavní pro firmu Nábytek-Bobík s.r.o.,
Boršická 597, Hluk.
Usnesení 16/11/14
Rada města schválila příspěvek ve výši
2.000,-Kč na 7. ročník Slováckého poháru
ve florbalu mužů, který se koná v termínu
09.-10.07.2011.
Usnesení 16/11/15
Rada města pověřila pana Radka Salanci
prověřením funkčnosti topného systému
v mateřské škole ve spolupráci s firmou
Q-do,s.r.o., Kněžpole 148, 687 12 Bílovice
a rozhodnutí o opravě odložila.
Usnesení 16/11/16
Rada města schválila Dodatek č.1 k nájemní
smlouvě č. 21N06/60 k pozemkům, které
má město pronajato s Pozemkovým fondem ČR.
Usnesení 16/11/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválení vyhlášky o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitostí – zvýšení
místního koeficientu na 2.
Usnesení 16/11/18
Rada města informace ze zasedání kulturní
komise o posledních organizačních záležitostech dolňáckých slavností vzala na vědomí.
Usnesení 16/11/19
Rada města schválila stanovisko komise
výstavby a doporučuje zastupitelstvu pozemek p.č. 3719/1 a části pozemku p.č.
3720/70 v k.ú. Hluk neprodávat a tuto záležitost znovu projednat po schválení nového územního plánu.
usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení 16/11/20
Rada města schválila stanovisko komise
výstavby a doporučuje zastupitelstvu část
pozemku p.č. 2740/1 v k.ú. Hluk neprodávat a tuto záležitost znovu projednat po
schválení nového územního plánu.
Výpis usnesení ze zápisu č. 17
jednání rady města konaného
dne 13. 07. 2011
Usnesení 16/11/21
Rada města schválila stanovisko komise
výstavby k využití pozemku p.č. 3816/25
a 3816/39 v k.ú. Hluk pro účely vodohospodářské činnosti a bytu správce.
Usnesení 17/11/02
Rada města schválila doplnění usnesení
č. 16/11/20 o : rada města zamítla žádost
manželů Kočích o rozšíření počtu parkovacích míst v ulici Slovácké. Kontrolu ostatních
usnesení jednání rady ze dne 29.06.2011
rada vzala na vědomí.
Usnesení 16/11/22
Rada města schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Hluk ve výši dle zápisu.
Usnesení 16/11/23
Rada města schválila Smlouvu o dílo č.6/2011
na opravu hasičské zbrojnice s firmou EKO-UH,
s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město
s platností od 31.03.2011 + dodatek č. 1.
Usnesení 16/11/24
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke
smlouvě č. 5/2010 na realizaci úspor energie budovy městského úřadu s firmou EKO-UH, s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré
Město.
Usnesení 16/11/25
Rada města povolila výjimku z počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Hluk následovně:
1.třída ……… 28 dětí
2.třída ……… 20 dětí
3.třída ……… 28 dětí
4.třída ……… 28 dětí
5.třída ……… 28 dětí
6.třída ……… 15 dětí – náměstí Komenského
Usnesení 16/11/26
Rada města schválila oslovení následujících
firem na veřejnou zakázku na výstavbu bytů
v bývalé kotelně v ulici Závodní :
- PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01
Uherské Hradiště
- Tufír, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04
Kunovice
- Tradix UH, a.s., Huštěnovská 2004, 686 03
Staré Město
- CGM Czech a.s., Boršice ev.č. 86, 687 09
Boršice
- Sanizo, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01
Uherský Brod
Usnesení 16/11/27
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.02.2011 na zpracování
projektu revitalizace zeleně s firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno.
Ing. Jan Š i m č í k
starosta
Usnesení 17/11/01
Rada města schválila program jednání.
Usnesení 17/11/03
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit změnu části usnesení zastupitelstva města č. 5/11/11 odkupu pozemků
zastavěných cyklostezkou Hluk – Ostrožská
Lhota od p. Kadlčíka a p.Koníčka na manžele Mořické a zároveň doporučuje odkup
dalšího pozemku p.č. 3814/166 v k.ú. Hluk
od p. Kadlčíka a p.Koníčka za 35 Kč/m2.
Usnesení 17/11/04
Rada města schválila smlouvu o dílo č. 10/
2011 „Stavební úpravy a opravy přístupu
k šatnám, I.PP-Základní škola Hluk“ s firmou
SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 176,
687 12.
Usnesení 17/11/05
Rada města nepřijala usnesení o doporučení zastupitelstvu města položku na výstavbu sociálního zařízení v kině zrušit.
Usnesení 17/11/06
Rada města vzala na vědomí informace
o zřízení vedoucích pracovních skupin ve
skupině místního hospodářství. Vyhodnocení účinnosti nového systému proběhne
do 30.09.2011.
Usnesení 17/11/07
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3315/21,
4582/6 v k.ú. Hluk pro E.ON Distribuce,
a.s.,F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jednorázový poplatek 8.180,- Kč.
Usnesení 17/11/08
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3861/1 v k.
ú. Hluk, pro E.ON Distribuce, a.s.,F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jednorázový poplatek 1.000,-Kč.
Usnesení 17/11/09
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro Město Hluk na sběrném
dvoře s paní Hrdinovou na pozemek p. č.
KN 2098/147 v k.ú. Hluk, jednorázový poplatek 2.000,-Kč.
www.mestohluk.cz
usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení 17/11/10
Rada města schválila Dodatek č. 2/2011 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního
a ostatního odpadu na skládku s firmou
Rumpold UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01
Uherský Brod – snížení poplatku za odvoz
plastů a zvýšení příjmů na svoz papíru.
Usnesení 17/11/11
Rada města doporučuje zastupitelstvu navýšení rozpočtu pro zahradní restauraci
u tvrze v celkové výši 273.000,-Kč.
Usnesení 17/11/12
Rada města schválila změnu zpracovatele
žádosti o dotaci na energeticky úsporná
opatření sportovní haly – zadat zpracování
Energetické agentuře Zlínského kraje.
Usnesení 17/11/13
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku ve výši 50 000,-Kč pro Dům dětí a mládeže Hluk na účast
mažoretek na mistrovství Evropy v Anglii.
Usnesení 17/11/14
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit dodatek ke Smlouvě č.
0227919409 s Českou spořitelnou a.s.
o úvěru na financování rekonstrukce muzejních domků na Rajčovně.
Usnesení 17/11/15
Rada města schválila pronájem přístřeší
panu Mrázkovi v ulici Hlavní č. 496, Hluk, nájemné 25,- Kč/ m2/měsíc na dobu 6 měsíců.
Usnesení 17/11/20
Rada města schválila doporučení sociální
komise - poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na vitamínové a medikamentózní přípravky pro Danu Růžičkovou.
Usnesení 17/11/21
Rada města schválila doporučení sociální
komise - poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na relaxační vak, speciální
obuv MEDIC a individuální poradenskou
činnost pro Magdalenu Nemravovou.
Usnesení 17/11/22
Rada města schválila stanovisko sociální
komise - schválila zapojení města Hluk do
soutěže „Obec přátelská rodině“ a pověřila
pana Radka Salanci zpracováním podkladů
k této soutěži.
Usnesení 17/11/23
Rada města vzala na vědomí informace
sociální komise ke spolupráci s terénním
pracovníkem v protidrogové oblasti a pověření Ing. Marka Rybnikáře a Ing. Libuše
Habartové vytipováním organizací s terénními pracovníky v této oblasti.
Usnesení 17/11/24
Rada města schválila doporučení sociální
komise - vyplácení finančního příspěvku
2.000,-Kč při vítání občánků v hotovosti.
Usnesení 17/11/25
Rada města zamítla nabídku na napojení
sběrného dvora na pult centrální ochrany.
Usnesení 17/11/16
Rada města vzala na vědomí informace Ing. Habartové z pracovní skupiny Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku „Osoby se zdravotním postižením“.
Usnesení 17/11/26
Rada města schválila zpětné vyplacení rozdílu
nákupní ceny knihy Opomíjená jídla a zvyky
pro firmu V.D.H. Duha, s.r.o. Hluk a tento použít
na sociální dávku, která bude dokladována.
Usnesení 17/11/17
Rada města schválila doporučení sociální
komise tj. navýšenou část v kapitole zdravotně postižení použít na jednorázové
finanční příspěvky pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi a pověření
p. Novotné a p.Šuránkové zpracováním seznamu rodin v hmotné nouzi.
Usnesení 17/11/27
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konaného dne
27.07.2011 v 17.00 hodin na tvrzi.
Usnesení 17/11/18
Rada města vzala na vědomí informace sociální komise o pořadníku na umístění v domě s chráněnými byty.
Usnesení 17/11/19
Rada města schválila doporučení sociální
komise - poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na bezlepkové potraviny
pro Lucii Skřivánkovou a Lukáše Skřivánka.
www.mestohluk.cz
Usnesení 17/11/28
Rada města pověřila člena rady města
Mgr. Igora Dostala podpisem zápisu ze zasedání rady konané 13.07.2011.
David Hájek
místostarosta
Hlucké noviny
25
Usnesení 18/11/02
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zápisu jednání rady ze dne
13.07.2011.
Usnesení 18/11/03
Rada města schválila šéfredaktorku Hluckých novin Mgr. Ivetu Mátlovou.
Usnesení 18/11/04
Rada města schválila provozování aquazumby na koupališti p. Martinou Svojsíkovou a pověřila pana místostarostu Davida
Hájka sjednáním podmínek.
Usnesení 18/11/05
Rada města odložila projednání opravy krojů po jízdě králů do příštího jednání rady.
Usnesení 18/11/06
Rada města schválila výstavbu hrubé stavby sociálního zařízení v kině pracovníky
místního hospodářství.
Usnesení 18/11/07
Rada města schválila na základě doporučení výběrové komise vítěze veřejné zakázky
na přestavbu bývalé kotelny v ulici Závodní
na byty, firmu Stavební firma Hanáček, s.r.o.,
Moravská 82, 688 01 Uherský Brod.
Usnesení 18/11/08
Rada města na základě individuálního hodnocení kritérií schválila nájemce restaurace
na sportovní hale včetně zeleného salonku
a přilehlé zahradní restaurace pana Pavla Šimčíka na dobu 15 let s platností od
01.01.2012, nájemné 30.000,-Kč včetně
DPH měsíčně.
Usnesení 18/11/09
Rada města schválila vyvěšení záměru
o prodeji pozemku p.č. 3719/1 a části pozemku p.č. 3720/70 u vodní nádrže Díly, v k.
ú. Hluk.
Usnesení 18/11/10
Rada města schválila příspěvek ve výši
10.000,-Kč na pořízení pamětní desky Joži
Úprky pro Matici svatoantonínskou.
Usnesení 18/11/11
Rada města schválila příspěvek ve výši
15.000,-Kč na motocrossovou exhibici konanou dne 24.08.2011.
Výpis usnesení ze zápisu č. 18
jednání rady města konaného
dne 03. 08. 2011
Usnesení 18/11/12
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit partnerskou smlouvu s městem
Planá nad Lužnicí.
Usnesení 18/11/01
Rada města schválila program jednání.
Usnesení 18/11/13
Rada města schválila podání žádosti na
26
Hlucké noviny
odbor dopravy Městského úřadu Uherské
Hradiště o změnu dopravního značení v ulici Za Zámkem a Boršická dle projektové dokumentace zpracované Ing. Handlem.
Usnesení 18/11/14
Rada města vzala na vědomí čtvrtletní zprávu o činnosti příspěvkové organizace Sport
Hluk.
Usnesení 18/11/15
Rada města schválila zasílání zastupitelům programu a důvodové zprávy zasedání zastupitelstva města v listinné
podobě, ostatní materiály v elektronické
podobě.
Usnesení 18/11/16
Rada města souhlasí s přijetím finančního
daru Nadace Děti – kultura – sport Uherské Hradiště ve výši 15.000,-Kč na vybavení cvičné kuchyňky a aktivity Domu dětí
a mládeže Hluk.
Usnesení 18/11/17
Rada města schválila čerpání rozpočtu za 1.
pololetí 2011.
Usnesení 18/11/18
Rada města schválila nájemní smlouvu č.
22N11/60 a dohodu o zaplacení úhrady za
užívání nemovitosti č. 22N11/60 s Pozemkovým fondem České republiky na pozemky zastavěné cyklostezkou Hluk – Ostrožská
Lhota, parcelní čísla p.č. 8154/1, p.č. 8154/6,
p.č. 8154/10, p.č. 8154/15, p.č. 8154/20 v k.
ú. Hluk.
Usnesení 18/11/19
Rada města projednání nabídky na provozování kotelen v budovách vlastněných
městem odložila do příštího jednání rady.
Usnesení 18/11/20
Rada města schválila odprodej 2 kusů jízdních kol paní Dufkové za cenu 200,-Kč za
kus.
Usnesení 18/11/21
Rada města schválila doplnění usnesení č.
16/11/12 z jednání rady 29.06.2011 - platnost nájemní smlouvy na byt v rodinném
domě č.p. 581 do 31.12.2011.
Usnesení 18/11/22
Rada města schválila dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č.
D2100616 na akci „Sběrný dvůr Hluk – stavební práce“ s platností od 22.06.2011.
Usnesení 18/11/23
Rada města odložila projednání pohledávek města k 01.08.2011 do příštího jednání
rady.
usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení 18/11/24
Rada města schválila splátkový kalendář
pro paní xx za pronájem bytových prostor
Sokolská 429, Hluk – 4.000,-Kč/měsíc, celková částka 24.336,-Kč.
ve vlastnictví města
b) odkup pozemku zastavěného cyklostezkou Hluk – Ostrožská Lhota v k.ú.Hluk p.č.
3814/166 za cenu 35,-Kč/m2 od p. Kadlčíka a p. Koníčka, poplatky hradí město.
Usnesení 18/11/25
Rada města schválila odměnu řediteli Sport
Hluk, p.o. z prostředků příspěvkové organizace - ve výši dle zápisu.
Usnesení : 6/11/07
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o záměru prodeje pozemku p.č. 3719/1
a části pozemku p.č. 3720/70 u vodní nádrže Díly v k.ú. Hluk.
Usnesení 18/11/26
Rada města schválila poplatek za směsný
odpad na sběrném dvoře od podnikatelů
ve výši 1.000,- Kč za tunu.
Ing. Jan Š i m č í k
starosta
Výpis usnesení ze zápisu č. 6
veřejného zasedání Zastupitelstva
města Hluk konaného dne 27. 07. 2011
Usnesení : 6/11/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele
zápisu p. Ing.Antonína Uhlíře a pana
Libora Plačka.
Usnesení : 6/11/02
Zastupitelstvo města schválilo program
zasedání zastupitelstva města tak, jak byl
všem zastupitelům zaslán.
Usnesení : 6/11/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.05.2011 č.
5/11/01 - 5/11/21.
Usnesení : 6/11/04
Zastupitelstvo města schválilo vypracování
studie na změnu počtu parkovacích míst na
náměstí, s tím, že bere na vědomí úbytek
zelených ploch.
Usnesení : 6/11/05
Zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku p.č. 11146/14 zastavěného cyklostezkou Hluk – Ostrožská Lhota v k.ú. Ostrožská Nová Ves za 35,-Kč/m2, poplatky hradí
Město Hluk.
Usnesení : 6/11/06
Zastupitelstvo města schválilo :
a) změnu části usnesení č. 5/11/11 ze zasedání zastupitelstva města ze dne
25.05.2011- z odkupu pozemků p.č.
3814/164, p.č.3814/165 od p. Kadlčíka
a p. Koníčka na záměr o převodu pozemků p.č. 3814/164, p.č. 3814/165 ve vlastnictví manželů Mořických s doplatkem,
za pozemky p.č. 3816/11, p.č. 3816/22,
p.č. 2302/468 a p.č. 2302/472 v k.ú. Hluk
Usnesení : 6/11/08
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o zamítnutí prodeje části pozemku p.č.
2740/1 v ulici Slovácká, v k.ú. Hluk.
Usnesení : 6/11/09
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o vyvěšení záměru prodeje části pozemku
p.č. 2740/1 v ulici Slovácká, v k.ú. Hluk.
Usnesení : 6/11/10
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace z jednání finančního výboru o čerpání rozpočtu za I.pololetí 2011.
Usnesení : 6/11/11
Zastupitelstvo města schválilo III. návrh
úprav rozpočtu roku 2011 - viz.zápis.
Usnesení : 6/11/12
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o schválení vyřazení částky 400 tis. Kč z kina
do rezervy.
Usnesení : 6/11/13
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úvěru č.0227919409 ze dne
19.08.2010 s Českou spořitelnou a.s. na rekonstrukci muzejních domků na Rajčovně.
Usnesení : 6/11/14
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.
Usnesení : 6/11/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města, o nezaměstnanosti, o daňových příjmech, stavech
účtů a diskusi zastupitelů a občanů.
Ing. Jan Š i m č í k
starosta
Neanonymizovaný výpis usnesení a zápis z jednání zastupitelstva je k dispozici
pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
27
Vážení čtenáři,
město Hluk vydalo v letošním roce několik publikací, CD a DVD, které seznamují s historií Hluku
a dokumentují nejdůležitější události posledních let. Níže uvedené tituly si můžete zakoupit přímo
na pokladně městského úřadu.
HLUK, DĚJINY MĚSTA - rozsáhlá publikace autorského kolektivu seznamuje nejen s přírodními zajímavostmi,
geologickými poměry a krajinou v okolí Hluku, ale také s pravěkým osídlením, mohylovými pohřebišti v lese Hlubočku
a historií Hlucka. Pojednává o osudech lichtenštejnského panství, vývoji zemědělství, rozvoji řemesel a obchodu, dopravě
i školství. Mapuje dějiny města od první světové války až do roku 1990. Můžete se dočíst o historii družebních vztahů
Hluku a slovenské Nemšové, stejně jako o působení nejrůznějších společenských, hospodářských a sportovních spolků a organizací. Samotné kapitoly jsou věnovány osobnostem Hluku, hluckému sportu, dějinám farnosti, kostela i tvrze.
Popsán je vývoj lidové písně, hudby a tance v Hluku, tradice jízdy králů a lidový oděv. Nechybí ani kapitola o malovaném
ornamentu a nářečí v Hluku. Kniha je doplněna množstvím dobových fotografií zachycující obyvatele Hluku všech věkových kategorií ve dnech všedních i svátečních.
CENA: 590,- KČ
HLUCKÁ SVATBA – na základě podkladů hluckých písmáků a kronikářů seznamuje Marie Plačková s průběhem hlucké svatby. Dále zde naleznete popis hluckého kroje a svatebních rituálů, informace o svatební gastronomii.
Brožurka je doplněna nejen vzpomínkami Hlučanů na svatby, kterých se zúčastnili, ale také četnými fotografiemi.
CENA: 50,- KČ
JAK SE DŘÍVE ŽILO A CO SE JEDLO V HLUKU, ANEB, OPOMÍJENÁ JÍDLA A ZVYKY Kuchařská kniha Marie Lekešové představuje jídla našich babiček, která si někteří vybavují ve vzpomínkách, ale neznají
správné ingredience a postupy. Vše je doplněno vyprávěním o lidových zvycích.
CENA: 100,- KČ
DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI (2011) – fotografie Štěpána Mitáčka mapující třídenní dění letošních Dolňáckých
slavností.
CENA: 100,- KČ
HLUČANÉ NA XXI. DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTECH – Soubor dvou DVD zachycující obyvatele Hluku po tři sváteční
dny. První DVD mapuje Hlučany při pátečním programu folklorních souborů u tvrze, sobotním festivalu dechových hudeb a rekonstrukci
hlucké svatby. Druhé DVD zachycuje obyvatele na jízdě králů a odpoledním programu ve sportovní hale.
Autorem videozáznamu je Josef Kotačka.
CENA: 300,- KČ
21. DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI PÍSNÍ A TANCŮ S JÍZDOU KRÁLŮ V HLUKU – kolekce dvou DVD dokumentuje
přípravu a program Dolňáckých slavností. V první části je zaznamenáno první představení krále a královské družiny na krojovém plese
konaném v únoru 2011. Dále zachycuje koncert pěveckého sboru Svatopluk v kostele sv. Vavřince a košt mešních vín, páteční program
před tvrzí (vystoupení dětských folklorních souborů, slovenského SĽUKu) včetně bohatého sobotního programu (malované odpoledne
na Památkových domcích, košt vína, výstava svatebních fotografií, obrazů a mysliveckých vycpanin, prohlídka hlucké kostelní věže, rekonstrukce hlucké svatby). Druhé DVD obsahuje sedlání koně, výrobu růží, zdobení koně, oblékání krále, Jízdu králů, přehlídku verbířů
a hlavní odpolední program ve sportovní hale.
Autorem videozáznamu je Video Studio L&P Ovsík
CENA: 200,- KČ
HLUCKÁ SVATBA – 76 minutový záznam premiéry scénické rekonstrukce hlucké svatby, která se uskutečnila 7. srpna 2010
před tvrzí v rámci hodového programu.
Autorem videozáznamu je Josef Kotačka.
CENA: 150,- KČ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ V HLUKU – Půlhodinový sestřih dokumentující otevření dvou
nově zrekonstruovaných domků na Rajčovni, který se konal 6. srpna 2010.
Autorem videozáznamu je Josef Kotačka.
www.mestohluk.cz
CENA: 150,- KČ
28
Hlucké noviny
SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HLUK
Potřeba zbudování nového sběrného dvora v našem městě vyplynula z nevyhovujících podmínek a kapacity stávajícího sběrného dvora,
a zejména stále se navyšujících požadavků občanů na dostupnou možnost likvidace odpadů z jejich domácností. Prioritou vedení města
Hluku je vytvořit pro občany takové podmínky k nakládání s odpady, aby bylo možné zajistit čistotu města a omezit tvorbu černých skládek,
které ve městě a jeho okolí narůstaly ve velké míře i z odpadů z domácností.
Pro potřeby občanů města Hluk byl 27. 7. 2011 uveden do provozu nový sběrný dvůr vedle firmy DRUMAS v areálu ZD Dolňácko, a.s.
s provozní dobou - ve všední dny 9.00 - 17.00 hod., v sobotu od 7.00 - 15.00 hodin - kde mohou bezplatně vyvést odpad, který nepatří do
popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad.
Do sběrného dvora může svůj odpad odložit pouze občan s trvalým bydlištěm v Hluku! Odpad je přijímán zdarma, pouze uložení stavební
sutě je zpoplatněno (150 Kč/tuna).
Do sběrných dvorů se nesmí odkládat odpad z podnikatelské činnosti. Každý kdo podniká a vytváří při své podnikatelské činnosti odpad, si musí (podle § 12odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) zajistit jeho předání jiné fyzické nebo právnické osobě oprávněné
k nakládání s odpady, která mu vydá doklad o převzetí odpadu do svého vlastnictví a zajistí jeho využití či odstranění v souladu se zákonem
o odpadech! (např.: podnikatel zabývající se výrobou plastových oken nemůže odvést stará okna do sběrného dvora; čalouník nemůže vyvést
staré sedačky na sběrný dvůr). V našem regionu jsou to např. firma Rumpold s.r. o. Uherský Brod, Sběrné suroviny Uherské Hradiště a OTR
s.r. o. Buchlovice. Město je oprávněno nakládat pouze s odpady občanů.
Město Hluk doporučuje všem firmám v katastru města, které nemají uzavřenou smlouvu o uložení a likvidaci odpadů s oprávněnou firmou, aby tak učinily neprodleně. Od 1. října 2011 bude v Hluku prováděna kontrola Městského úřadu Uherské Hradiště odboru životního
prostředí, která může sankciovat nedostatky a porušení zákona.
Podnikatelský subjekt, který přiveze odpad ze své podnikatelské činnosti na sběrný dvůr, se dopustí správního deliktu (zneužití systému
zavedeného obcí pro nakládání s odpady) ve smyslu porušení zákona o odpadech. Jeho konání bude zdokumentováno a předáno k prošetření na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí a zemědělství, státní správě odpadového hospodářství. Ve správním řízení
mu bude hrozit sankce do výše 300 000 Kč.
VE SBĚRNÝCH DVORECH JSOU OD OBČANŮ PŘIJÍMÁNY NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
kat. číslo
název odpadu
kategorie
16 01 03
Pneumatiky
Ostatní
20 01 01
Papír, lepenka
Ostatní
20 01 02
Sklo
Ostatní
20 01 36
Elektrotechnický odpad
Ostatní
20 01 39
Ostatní plasty
Ostatní
20 01 40
Kovy
Ostatní
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelný odpad)
Ostatní
20 02 03
Jiný biologicky nerozložitelný odpad (nekompostovatelný odpad)
Ostatní
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné
Nebezpečný
15 02 02
Absorp.činidla, filtr.materiály (vč. olej. filtrů jinak neurčených), čistící tkaniny a ochr. oděvy
Nebezpečný
20 01 13
Rozpouštědla
Nebezpečný
20 01 19
Pesticidy
Nebezpečný
20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Nebezpečný
20 01 26
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (vyjetý motorový olej aj.)
Nebezpečný
20 01 27
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nebezpečný
20 01 33
Baterie a akumulátory
Nebezpečný
20 01 35
Elektrotechnický odpad obsahující nebezpečné látky (zářivky aj.)
Nebezpečný
Není přijímán běžný komunální odpad patřící do popelnic a kontejnerů.
Do sběrného dvora tedy můžete přivést skoro všechno, pokud například potřebujete zlikvidovat staré vybavení bytu, tj. kamna, ledničky,
elektrické trouby, televize, nábytek, vařiče, matrace, staré šaty, koberce, staré láhve a zavařovací sklenice atd.
Novinkou sběrného dvora je sběr a zpracování bioodpadu, např. odpad ze zahrádek tj. ořezané větve, listí, opadané ovoce. Bioodpad
určitě nepatří do popelnice. Kvůli svým vlastnostem způsobuje komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu), jeho ukládání
je nežádoucí a musí se za jeho uložení platit.
Další novou službou sběrného dvora je možnost odvozu objemných větví z pokácených stromů. Doposud jste si museli sami odvážet
tento odpad. Nyní můžete zavolat panu Jelénkovi (tel. 602 503 185), se kterým se domluvíte na odvozu.
Na sběrných dvorech můžete rovněž v režimu zpětného odběru odevzdat stará elektrozařízení.
Odpad byste měli přivážet již roztříděný. Pokud jej přivezete neroztříděný, např. v pytlích, budete jej muset ve dvoře vysypat a roztřídit do
jednotlivých kontejnerů podle pokynů obsluhy.
David Hájek
www.mestohluk.cz
Hlucké noviny
8.6.2011 tomu byl 1 rok, kdy nás bez
rozloučení opustil náš syn pan Vavřín
Pospíšek. 29. 10. 2011 tomu bude 10 let, co
nás opustil jeho otec pan Vavřín Pospíšek.
S tichou vzpomínkou vzpomínají manželka,
synové a celá rodina Pospíšková.
Život jde dál, nevrátí, co vzal, jen vzpomínky
zanechal.
Dne 19.7.2011 by se dožil 30 let Milan Blaha.
Zároveň jsme 9.7.2011 vzpomněli 4.smutné
výročí jeho úmrtí. Vzpomínají rodiče, sestra
s rodinou, prarodiče a ostatní příbuzní.
Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám. Jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za to, čím jsi
nám v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás
žil.
Dne 9.října vzpomeneme 1.výročí, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Josef Švanda. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Božena, dcera Lenka s rodinou, syn
Josef s rodinou, sestra Drahoslava s rodinou.
Dne 23. 9. 2011 vzpomeneme 10.smutné
výročí, co nás opustila paní Ludmila
Štefaníková. Za tichou vzpomínku děkují
dcera, synové, snacha a sestra s rodinami.
Čas plyne, jen vzpomínky v našich srdcích
zůstávají.
Dne 6. 9. 2011 vzpomeneme 1.výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Stanislava Mihala. Stále vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.
29
Dne 21. 7. 2011 uplynul 1 rok od úmrtí naší
drahé maminky, babičky a prababičky paní
Jiřiny Zubaté. Neustále vzpomínají dcery
s rodinami.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 20. 7. 2011 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí pana Pavla Pučíka. Za tichou
vzpomínku děkují manželka Božena,
synové Pavel a Miroslav s rodinami a dcera
Eva s rodinou.
Čas plyne a nevrátí , co vzal.
Dne 28. října 2011 tomu bude 1 rok, co
nás navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček pan Antonín Nemrava. Za
tichou vzpomínku děkují manželka, syn
a dcery s rodinami.
Dne 24. 11. 2011 by se dožil 100 let pan
Jan Dohnal. Vzpomínku a díky k jeho
nedožitým narozeninám mu věnují jeho
děti Jiří, Anna, Marie a Jan s rodinami.
Dne 29. 8 .2011 to bude 1 rok, co nás opustila
naše maminka a babička paní Ludmila
Dohnalová a 1. 10. 2011 uplyne 11 let od
smrti jejího manžela pana Josefa Dohnala.
Vzpomínají děti s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19.září oslaví náš tatínek pan František Ovsík krásných 80 let. Jeho
manželka Helena oslavila 16. 6. 2011 75. narozeniny a téhož dne slavili
55 let společného života. Za jejich lásku a vychování děkují a do dalších
společných let hodně pevného zdraví, pohody a božího požehnání přejí syn
Lubomír a dcera Jitka s rodinami.
www.mestohluk.cz
30
Hlucké noviny
STŘECHY MICHALČÍK
MICHALČÍK LIBOR
LIBOR
Klempířské • Pokrývačské
Tesařské práce • Rekonstrukce
Realizace střech • Odborná montáž
Kompletní dodávka materiálu
mob: 608 773 347
www.strechy-michalcik.snadno.eu
������������������������
���������������
�������������
• ���������
������������������������������������
�������
• �����������
• �����������������
• ������
������������
���������
• �������������
���������������������
�����������
���������������
������������������������������
��������
�������������
���������
���������������������������������
���������������� � ����������������������������������������������
�!"#�����$��%�"�$��"�!���
Hlucký zpravodaj. Vydává Městský úřad Hluk. Počet výtisků 900 ks.
Grafické zpracování Vladimír Šopík, [email protected], tisk L. V. Print Uherské Hradiště tel.: 777 750 159, [email protected]
Autor ornamentů Vladimír Šácha.
Příspěvky do zpravodaje zasílejte na MÚ Hluk Ing. Jitce Vackové, nebo Ivetě Mátlové na E-mail: [email protected]
Zpravodaj řídí redakční rada. Příspěvky čtenářů neprochází jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.
Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce.
Vychází jedenkrát za dva měsíce. Povoleno referátem kultury ONV v Uh. Hradišti MK ČR E 131 01.
Uzávěrka příštího čísla je 30. září 2011.
www.mestohluk.cz
Hlucký fotbal
Historický úspěch hlucké žákovské kopané
HOŠI, DĚKUJEME!!!
Trenéři žáků - Antonín Kočí, Robert Kužela, Petr Bachánek a Ladislav Straka
Foto: R.Kolísek
Červnové sportovní
odpoledne v Hluku

Podobné dokumenty

letní.broumovsko - Roubenka Javor 33

letní.broumovsko - Roubenka Javor 33 centrum, které zde organizuje a pořádá růz- skladbu a odvézt si ji domů. Od podzimu chystá Vzdělávací a kulturné druhy programů zaměřených na vzděláPro milovníky tanečního umění je při- ní centrum ...

Více

průvodce pro turisty

průvodce pro turisty – přehlídka nejlepších dechovek nejen ze Slovácka. Tradiční součástí slavností jsou také výstavy obrazů, ukázky lidových památek na památkových domcích a nemůže chybět ani tradiční košt vína, který...

Více