Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech Karosa

Komentáře

Transkript

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech Karosa
Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech Karosa / Iveco a Ikarus
1) Počáteční nastavení
systém se zapíná automaticky při zapnutí klíčku ve spínací skříňce nebo po zapnutí AKU
po stisku tlačítka 5/Služba si počítač vyžádá nastavení služby ve formátu linka (3 místa) – pořadí (2 místa) – provozní den (2 místa) – tedy např. 215 03 06
Provozní den: 01 = pracovní den
02 = sobota
03 = neděle
04 = sobota + neděle (společný JŘ)
05 = celotýdenní JŘ
06 = pondělí až čtvrtek
07 = pátek
nastavení služby potvrdíme stiskem tlačítka Enter, poté je automaticky vybrána příslušná část JŘ a je
vypočítána poloha na lince podle skutečného času
nevyhovující nastavení polohy lze upravit po stisku tlačítka 6/Poloha pomocí šipek
Nastavení polohy: tlačítko ← posouvá polohu o jednu zastávku zpět
tlačítko → posouvá polohu o jednu zastávku vpřed
tlačítko ↑ posouvá polohu o jednu konečnou vpřed
tlačítko ↓ posouvá polohu o jednu konečnou zpět
2) Obsluha systému v průběhu dne
a) automatický režim
systém funguje automaticky v závislosti na vyhlašování zastávek. To lze provést stiskem tlačítka 0/Příští
stanice nebo sešlápnutím „tlačítka“ na podlaze nebo stiskem externího tlačítka na přístrojové desce.
vyhlášení zastávky (stisknutím tlačítka) je třeba provádět v každé zastávce ještě před zastavením
nastavení vnějších informačních panelů (elektronických orientací) probíhá také automaticky, v konečných
zastávkách dochází ke změně textu
1 minutu před odjezdem z konečné zastávky vydává palubní počítač akustický signál (upozornění
na odjezd). Jeho vypnutí se provádí stiskem tlačítka Del na terminálu palub. počítače.
b) ruční režim
umožňuje nastavení libovolné linky a cílové zastávky
po stisku tlačítka 5/Služba zadáváme požadovanou linku a pořadí, místa pro provozní den vyplníme nulami – tedy např. 117 02 00
po stisku tlačítek 3/Konečná stanice - ↑ - Enter je možné zadání jakékoli existující cílové zastávky: zadáme čtyřmístný kód (číslům dvou- nebo třímístným předsazujeme nuly) – např. 0659 (Sídliště Libuš)
v tomto režimu nefunguje hlášení zastávek
Zpracoval: 130210 Petr Janáč
verze 1, leden 2011
Strana 1 (celkem 2)
3) Další funkce palubního počítače
a) Vyhlašování provozních informací
po stisku tlačítka Hlášení upozornění lze zadat dvouciferný kód, který aktivuje určité hlášení pro cestující
(seznam kódů je součástí vozových náležitostí každé linky)
b) Mikrofon
po vyjmutí mikrofonu z držáku a stisku tlačítka Mikrofon (ve spodním řádku displeje počítače se musí
zobrazit text „mikrofon“) lze hovořit do prostoru pro cestující
mikrofon se vypne automaticky zavěšením zpět do držáku
c) Budík
po stisku tlačítka 1/Budík lze nastavit dva typy akustických signálů - upozornění na odjezd (v rozsahu 0 9 minut před odjezdem z konečné) a budík (nastavení konkrétního času, kdy bude signál aktivován)
d) Odchylka
stiskem tlačítka 2/Odchylka lze měnit způsob zobrazení času obsluhy určité zastávky - čas obsluhy
dle JŘ ve tvaru HH:MM a odchylka od času obsluhy ve tvaru +MM:SS (zpoždění), resp. -MM:SS (nadjetí)
e) Nastavení hlasitosti digitálního hlásiče
po stisku tlačítka 9/Hlasitosti lze měnit hlasitost digitálního hlásiče - 1 = noční (nižší), 2 = denní (vyšší)
event. 0 = hlásič vypnut
f) Ovládání radiostanice Motorola
po stisku tlačítka 8/Nastav. RDST je možné měnit nastavení skupiny RDST
po stisku tlačítka 9/Hlasitosti lze měnit hlasitost radiostanice (1 - 5)
k aktivaci základnové RDST (volání) dojde stiskem klávesy pro příslušnou garáž (např. ŘE)
Poznámka: Při nastavení služby 910 00 00 se na vnějších informačních panelech zobrazuje text MANIPULAČNÍ JÍZDA.
Zpracoval: 130210 Petr Janáč
verze 1, leden 2011
Strana 2 (celkem 2)