Stáhnout přednášku

Transkript

Stáhnout přednášku
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ
Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita, Brno
www.iba.muni.cz
Epidemiologie kolorektálního
karcinomu v ČR
L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík, R. Vyzula
Lékařská fakulta
Masarykova Univerzita, Brno
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita, Brno
Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů
Projekt SVOD
Aktuality
Epidemiologické
analýzy
Publikace, zprávy
Epidemiologické
analýzy
Software SVOD
Průvodce
analýzami
Incidence, mortalita
Časové trendy
Regionální přehledy
Věková standardizace
Klinická stadia
Mezinárodní data
Srovnávací analýzy
http://www.svod.cz
Ucelené přehledy
ČR patří mezi státy s nejvyšší onkologickou zátěží
V roce 2010 bude v ČR nově diagnostikováno
přibližně 76 000 onkologických onemocnění
V roce 2010 v ČR zemře přibližně 27 000 pacientů
se zhoubným nádorem
Celkem v roce 2010 bude v ČR žít přibližně 450 000
pacientů se zhoubnými nádory nebo pacientů s
onkologickým onemocněním v minulosti
Kolorektální karcinom
v dostupných datech
A.
Epidemiologie v ČR
v mezinárodním
srovnání
Diagnózy C18-C21: incidence v Evropě
Muži
Hungary
Czech Republic
Slovakia
Croatia
Slovenia
Poland
Russian Federation
Denmark
Portugal
Ireland
Austria
Lithuania
Norway
Spain
Latvia
Ukraine
Iceland
Europe
Belarus
Germany
Estonia
Macedonia
European Union (EU25)
Bulgaria
EEA and Switzerland
The Netherlands
Luxembourg
Belgium
Republic of Moldova
Serbia and Montenegro
Italy
Romania
Malta
France
United Kingdom
Sweden
Bosnia Herzegovina
Cyprus
Switzerland
Finland
Greece
Albania
0
10
20
ASR(E)
30
40
50
60
Evropské země
sousední země
Česká republika
Ženy
ASR(E)
0
Hungary
Slovakia
Czech Republic
Denmark
Norway
Russian Federation
Malta
Croatia
Portugal
The Netherlands
Poland
Slovenia
Latvia
Estonia
Europe
Germany
Ukraine
Lithuania
Austria
Ireland
European Union (EU25)
EEA and Switzerland
Republic of Moldova
Belgium
Sweden
Belarus
Bulgaria
Serbia and Montenegro
Luxembourg
Spain
Cyprus
Romania
Iceland
Macedonia
Italy
United Kingdom
France
Bosnia Herzegovina
Switzerland
Finland
Greece
Albania
10
20
30
Evropské země
sousední země
Česká republika
ASR(E): počet na 100 000 osob, standardizováno na evropský věkový standard
Zdroj: J. Ferlay, P. Autier, M. Boniol, M. Heanue, M. Colombet, P. Boyle. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006.
Annals of Oncology 18: 581–592, 2007.
Diagnózy C18-C21: incidence ve světě
Muži
0
10
20
30
40
ASR(W)
50
60
Ženy
0
10
20
30
Ostatní země světa
Evropské země
Česká republika
Ostatní země světa
Evropské země
Česká republika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Česká republika
Maďarsko
Slovensko
Nový Zéland
Japonsko
Austrálie
Německo
Chorvatsko
Spojené Státy Americké
Slovinsko
Lucembursko
Norsko
Irsko
Švédsko
Kanada
Rakousko
Izrael
Dánsko
Nizozemsko
Francie
ASR(W)
58,5
56,6
54,5
53,0
49,3
47,4
45,5
44,7
44,6
43,8
43,6
43,4
43,1
42,7
42,2
42,1
41,9
41,0
40,9
40,8
40
ASR(W)
50
60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nový Zéland
Norsko
Austrálie
Izrael
Maďarsko
Spojené Státy Americké
Německo
Dánsko
Česká republika
Nizozemsko
Lucembursko
Kanada
Singapur
Uruguay
Rakousko
Slovensko
Island
Irsko
Belgie
Itálie
ASR(W)
42,2
37,1
35,9
34,9
33,7
33,1
33,1
33,0
32,0
30,8
30,7
30,6
29,9
29,5
27,8
27,4
27,0
27,0
26,8
26,6
ASR(W): věkově standardizovaná incidence na světový standard
Epidemiologie C18-C21
Zdroj: J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARC Press, Lyon, 2004, http://www-dep.iarc.fr.
Diagnózy C18-C21: mortalita ve světě
Muži
0
10
20
30
ASR(W)
40
Ženy
0
10
20
Ostatní země světa
Evropské země
Česká republika
Ostatní země světa
Evropské země
Česká republika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Maďarsko
Česká republika
Slovensko
Slovinsko
Irsko
Chorvatsko
Dánsko
Nový Zéland
Rakousko
Norsko
Portugalsko
Německo
Singapur
Bosna a Hercegovina
Ruská federace
Nizozemsko
Izrael
Austrálie
Ukrajina
Belgie
ASR(W)
35,6
34,0
33,2
24,1
23,6
23,4
23,3
23,2
20,1
20,1
20,0
19,9
19,6
18,9
18,9
18,9
18,8
18,7
18,7
18,7
30
ASR(W)
40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Maďarsko
Dánsko
Nový Zéland
Česká republika
Norsko
Singapur
Slovensko
Německo
Izrael
Nizozemsko
Uruguay
Belgie
Slovinsko
Rakousko
Irsko
Ruská federace
Kuba
Lucembursko
Austrálie
Island
ASR(W)
21,2
19,2
18,5
18,0
16,8
16,2
16,0
15,7
14,6
14,4
14,2
14,1
14,0
13,9
13,7
13,6
13,5
13,4
13,3
13,2
ASR(W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard
Epidemiologie C18-C21
Zdroj: J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARC Press, Lyon, 2004, http://www-dep.iarc.fr.
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
Vývoj incidence a mortality
Vývoj záchytu stadií onemocnění
90
100%
70
TNM 3.
vydání
TNM 4.
vydání
TNM 5. TNM 6.
vydání vydání
80%
60
50
60%
40
40%
30
20
dělení
do
stadií
není
definováno
20%
10
0
19
19 77
19 78
19 79
19 80
19 81
19 82
19 83
19 84
19 85
19 86
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
20 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
07
0%
19
19 77
19 78
19 79
19 80
19 81
19 82
19 83
19 84
19 85
19 86
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
20 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
07
Počet na 100 000 osob
80
TNM 2.
vydání
Rok
Rok
incidence
mortalita
Stadium onemocnění:
1
2
3
4
neuvedeno
objektivně
neuvedeno bez
vysvětlení
Kolorektální karcinom: prudce rostoucí prevalence
I při rostoucí incidenci kolorektálního karcinomu se v ČR daří stabilizovat
mortalitu – důsledkem je rostoucí prevalence a související léčebná zátěž.
Časový vývoj prevalence
!
50000
ZN prsu u žen (C50)
40000
ZN tlustého střeva a konečníku
(C18-C21)
30000
ZN průdušnice, průdušky a plíce
(C33,C34)
20000
ZN prostaty (C61)
ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
10000
ZN slinivky břišní (C25)
ZN dutina ústní a hltan (C00-C14)
07
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
Rok
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
0
19
Počet žijících osob s nádorem nebo
anamnézou nádoru
60000
Epidemiologická situace u tří preventabilních diagnóz
Stav v roce 2007
ZN tlustého střeva a
konečníku (C18-C21)
ZN prsu (C50) - ženy
ZN hrdla děložního
(C53)
Incidence
7 826
6 500
990
Mortalita
4 141
1 928
389
Prevalence
43 835
55 506
16 114
70 let
63 let
53 let
54,0 %
24,3 %
35,6 %
ZN tlustého střeva a
konečníku (C18-C21)
ZN prsu (C50) - ženy
ZN hrdla děložního
(C53)
Incidence
8 387
6 892
1 023
Prevalence
51 489
65 982
17 435
Podíl stadií 3, 4 a
objektivně neurčených
54,2 %
23,1 %
33,6 %
Věk při diagnóze (medián)
Podíl stadií 3, 4 a
objektivně neurčených
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
Predikce pro rok 2010
Zdroj: Prediktivní odhady nákladné léčebné péče u onkologických pacientů, ČOS
Kolorektální karcinom
v dostupných datech
B.
Vývoj epidemiologie
CRC v ČR:
predikce pro rok 2010
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)
INCIDENCE
PREDIKCE PRO ROK 2010
Karcinom tlustého střeva a konečníku
(C18-C20)
Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV
Stadium neznámo z objektivních důvodů
Stadium neznámo bez udání důvodů
CELKEM
Predikované hodnoty pro rok 2010
(90 % interval
Incidence
spolehlivosti)
1645 (1480; 1807)
1987 (1821; 2156)
1989 (1849; 2130)
1926 (1792; 2063)
633 (505; 761)
207 (165; 250)
8387 (7612; 9167)
PREVALENCE
Karcinom tlustého střeva a konečníku
(C18-C20)
Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV
Klinické stadium neznámo
CELKEM
Predikované hodnoty pro rok 2010
(90 % interval
Prevalence
spolehlivosti)
15 881 (15592; 16170)
15 359 (15083; 15635)
10 202 (9973; 10431)
6661 (6476; 6846)
3386 (3253; 3519)
51 489 (50377; 52601)
LÉČENÍ PACIENTI
v roce 2010
Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže
Počty pacientů léčených v roce 2010
v klinickém stadiu IV
Léčená relabující a
Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce
Nově
2010
progredující onemocnění
Karcinom
diagnostikovaní
(Klinické
stadium
I
–
III)
u pacientů
tlustého střeva a
léčení pacienti
diagnostikovaných
konečníku
ve stadiu IV
v minulých letech
(C18-C20)
Stadium I
1475
(1327; 1620)
1310
Stadium II
1738 (1581; 1894)
1872
(1715; 2030)
(1218; 1403)
Stadium III
1878
(1746; 2012)
5225 (4788; 5662)
3048 (2799; 3297)
CELKEM
8273 (7587; 8959)
Hlavní faktory určující vývoj epidemiologie CRC v ČR:
1) Demografické stárnutí populace
2) Zlepšující se přežití onkologických pacientů – stabilizace
mortality
3) Růst incidence dalších primárních nádorů u téhož pacienta
Demografické trendy v české populaci
Vývoj v čase
3500000
3000000
Počet osob
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
19
19 77
19 78
19 79
19 80
19 81
19 82
19 83
19 84
19 85
19 86
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
20 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
06
0
Rok
Věkové kategorie:
Do 20 let
20 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
Více než 70 let
Zlepšující se přežití onkologických pacientů v ČR
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
ZN kolorekta (C18-C21)
100%
5leté relativní přežití
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Všechna Stadium Stadium Stadium Stadium
stadia
I.
II.
III.
IV.
Kohortní analýza 1995-1999
Analýza periody 2003-2005
Kohortní analýza 1990-1994
Analýza periody 2000-2002
Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21)
90
80
60
50
C18-C21 celkem
40
C18-C21 jako první
primární nádor
C18-C21 jako další
primární nádor
30
20
!
10
0
19
7
19 7
7
19 8
7
19 9
8
19 0
8
19 1
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
07
Počet na 100 000 osob
70
Rok
Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21)
Období
1977-1987
Období
1988-1997
Období
1998-2007
N ročně (% nově
diagnostikovaných)
N ročně (% nově
diagnostikovaných)
N ročně (% nově
diagnostikovaných)
C18-C21 je prvním novotvarem u pacienta
4 350
(95,5 %)
5 804
(91,6 %)
6 761
(86,4 %)
C18-C21 je dalším primárním novotvarem,
předchozím novotvarem byl rovněž C18C21
11
(0,2 %)
34
(0,5 %)
82
(1,1 %)
C18-C21 je dalším primárním novotvarem,
předchozím novotvarem byl novotvar jiné
diagnózy
193
(4,3 %)
501
(7,9 %)
980
(12,5 %)
Hodnocená kategorie
Kolorektální karcinom
v dostupných datech
C.
Informační zázemí
screeningu
Webové portály projektů
www.mamo.cz
www.cervix.cz
www.kolorektum.cz
DĚKUJI ZA
POZORNOST

Podobné dokumenty

ZN tlustého střeva a konečníku

ZN tlustého střeva a konečníku Nový Zéland Norsko Austrálie Izrael Maďarsko Spojené Státy Americké Německo Dánsko Česká republika Nizozemsko Lucembursko Kanada Singapur Uruguay Rakousko Slovensko Island Irsko Belgie Itálie

Více

Národní onkologický registr (NOR)

Národní onkologický registr (NOR) 1) Časový vývoj hrubé incidence a mortality 2) Časový vývoj hrubé incidence - srovnání mužů a žen 3) Časový vývoj hrubé mortality - srovnání mužů a žen 4) Časový vývoj indexu mortalita/incidence - ...

Více

PDF soubor

PDF soubor The Netherlands Iceland United Kingdom Ireland Germany Italy France (metropolitan) Finland Luxembourg Malta Switzerland Sweden Cyprus FYR Macedonia Norway Czech Republic Serbia Austria Portugal Spa...

Více

D06 - Carcinoma in situ - hrdla děložního - cervicis uteri

D06 - Carcinoma in situ - hrdla děložního - cervicis uteri Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené úda...

Více

PDF soubor - Cervix.cz

PDF soubor - Cervix.cz Romania Lithuania Bulgaria Serbia Montenegro Estonia Republic of Moldova Hungary Latvia Ukraine Slovakia Russian Federation Czech Republic Bosnia Herzegovina Ireland Belarus FYR Macedonia Poland De...

Více

Specifika péče o pacientky s STD v graviditě

Specifika péče o pacientky s STD v graviditě Testování rizikových skupin ( abuserky návykových látek, partneři s HCV, podání transfuzního derivátu, tetování, koinfekce HIV..) Specifika péče: PCR HCV na počátku gravidity u diagnostikovaných pa...

Více

Sborník - SKVIMP

Sborník - SKVIMP Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta s nádorovým onemocněním Voleková M. Domácí parenterální výživa u onkologických nemocných na Slovensku Beneš P., Holečková P., Krčmová L., Maň...

Více