Mondeléz

Transkript

Mondeléz
2-DAY TEAM WORKSHOP at
Mondelēz International Prague office
2nd May- 3rd May 2013
MEET TOP MANAGERS AND GET FEEDBACK
ON YOUR PERFORMANCE
WIN VALUABLE PRIZES
COMPETE WITH SIMULATION SOFTWARE STRATX
USED BY TOP BUSINESS SCHOOLS AND COMPANIES
GET EXPERIENCE AND HAVE FUN
www.facebook.com/mkgtalents
JOIN US:
[email protected]
How to sign up?
•
Workshop is intended only for students of Master programs at the University of Economics in
Prague
•
Number of members in the team: 4 - 5
•
Workshop will be held in the Czech language, only software and slides of final presentation will be
in English
Sign-up instructions:
• Choose a name of your team
•
Send us a list with information about the team members: name, faculty, major and minor specializations, email addresses
•
Choose a team leader (contact person) and send us her/his telephone number
•
Prepare a short presentation about your team (max. 5 slides) in English (you can make a video instead of
the presentation…)
•
The presentation should introduce your team and answer this question:
„Why did you enter?“
•
Send your presentation via e-mail to [email protected]
•
Deadline for the sign-up is valid until 10th April 2013 (23:59)
Jak se přihlásit?
•
Workshop je určen pouze pro studenty magisterských programů VŠE
•
Počet členů v týmu: 4 - 5
•
Workshop probíhá v českém jazyce, pouze software a slidy pro závěrečnou prezentaci jsou v
anglické jazyce
Instrukce pro přihlášení:
• Zvolte si jméno týmu
•
Pošlete nám seznam s informacemi o jednotlivých členech vašeho týmu: jména, fakulta, hlavní a
vedlejší specializace, emailové adresy
•
Uveďte kontaktní osobu vašeho týmu a pošlete nám její telefonní číslo
•
Připravte krátkou prezentaci o vašem týmu (max. 5 slidů) v anglickém jazyce (místo prezentace to
může být i např. video…)
•
Prezentace by měla nejen představit váš tým, ale také odpovědět na otázku:
„Co vás vedlo k přihlášení do soutěže?“
•
Zašlete vaši prezentaci na email: [email protected]
•
Přihlásit se můžete do 10. dubna 2013 do 23:59