Zobrazit - TakSmeTu

Komentáře

Transkript

Zobrazit - TakSmeTu
Olympané
je souhrnný název dvanácti nejvýznamnějších řeckých bohů, odvozený od
jejich sídla na vrcholu pohoří Olympu mezi Thessalií a Makedonií.
Nejvyšším bohem z nich byl "vládce bohů a lidí" Zeus;
dalšími členy tohoto dvanáctera byli jeho sourozenci
Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér
a jeho potomci: Athéna, Apollón, Artemis, Héfaistos, Hermés a Arés.
Zeus
Zeus vládl bohům a kontroloval nebe. Oženil se se svojí
sestrou Hérou, byl jí však soustavně nevěrný. Měl mnoho
pletek se smrtelnicemi a zjevoval se jim v různých
podobách, např. jako bílý býk, který unesl krásnou dívku
Europe a vysadil ji na pustém ostrově, jako zlatý déšť nebo
labuť. Takto se zrodilo mnoho známých i neznámých dětí.
Jeho oblíbeným dítětem byla Athéna, která se zrodila sama
z jeho hlavy. Jeho zbraní byl blesk. Jeho brněním byla
egida (záštita), jeho ptákem byl orel a stromem dub. Na
jeho počest se konaly každé čtyři roky olympijské hry.
Héra
Héra byla sestra i žena Dia. Stala se ochránkyní žen a
manželství. Byla krásná, ale i velmi pyšná. Jejími
posvátnými zvířaty byl páv, jako symbol hrdosti. Jejím
symbolem bylo granátové jablko. Héra velmi těžce nesla
Diovu nevěru a krutě trestala milenky Dia a jejich děti.
Jejím oblíbeným městem byl Argos.
Hestia
Hesta byla bohyně domácího krbu. V každém řeckém městě
i rodině se nacházela její svatyně. Byla laskavá a čistá
a vyhýbala se soustavným hádkám ostatních bohů. Nakonec
se vzdala svého olympského trůnu, protože věděla, že ji všude
rádi uvítají.
Poseidon
Poseidon byl Diův bratr a vládce moří. Jeho zbraní byl
troujzubec, který dokázal roztřást zem a rozbít cokoliv.
Proto se předpokládalo, že je původcem zemětřesení. Co
do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na
Olympu. Na dně oceánu měl obdivuhodný zlatý palác.
Poseidon byl manželem Amphitrite, která byla jednou z
Nereid a od které dostal Poseidon syna Tritona. Poseidon
měl nespočet milostných románků.
Hádes (Pluto)
Stal se vládcem podsvětí a vládl nad mrtvými. Byl
nenasytným bohem, kterého uspokojoval rostoucí počet
jeho poddaných. Měl v oblibě všechny, kteří zvyšovali
počet mrtvých. Díky těžbě vzácných kovů ze země, byl
také bohem bohatství. Jeho ženou byla Persephone,
kterou Hádes unesl. Podsvětí samo se často nazývalo
Hádes. Bylo rozděleno na dvě sekce : Erebus, kam lidé
odcházejí těsně po smrti a Tartarus - nejhlubší oblast, kde
byli uvězněni Titáni. Bylo to šeré a nešťastné místo,
obývané neurčitými formami a stíny. Bylo hlídáno
Kerberem - tříhlavým psem s dračím ocasem. Svět
nahoře a v podsvětí oddělovaly zlé řeky, přes které
převážel starý převozník Charon duše na druhou stranu.
Za tuto práci inkasoval drobné mince (ve starém Řecku
se z tohoto důvodu vkládala zemřelým do úst mince).
Hádes mělDemeter
také zlatý kočár tažený s černými koňmi.
Demeter
Demeter byla bohyně všeho rostlinstva. Její symboly snop
pšenice nebo ječmene. Když byla její dcera Persephone
unesena Hádem, bohem podsvětí, byla Demeter natolik
zarmoucena, že zanedbávala zem a nerostly žádné rostliny
a svět uchvátil hlad. Zeus, zděšen nad touto situací,
požadoval, aby jeho bratr Hádes vrátil Persephonu své
matce. Hádes souhlasil, ale než dívku propustil, přinutil ji
sníst granátové jablko, které způsobovalo, že Persephone
každý rok cítila potřebu přijít na 4 měsíce za Hádem. Z
radosti opětovného setkání Demeter přinutila zemi, aby
vydala bohatou úrodu. Nicméně její smutek se vracel
každý podzim, když Persephone odcházela za Hádem do
podsvětí. Odumíraní vegetace v zimním období bylo pak
výsledkem tohoto smutku.
.
Hefaistos
Byl kovářem a tím i bůh kovu a ohně. Jeho dílna se nacházela
pod horou Etna na Sicilíi. Vytvořil Diův trůn a štít, který
když držel, způsobil bouře a hromy. Narodil se chromý
a slabý a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. Stal se
patronem řemeslníku a byl dlouho trpící muž Afrodity
.
Artemis
Artemis byla bohyně měsíce. Její stříbrné šípy přinášely
pohromy a smrt, i když uměla také uzdravovat. Chránila mladé
dívky a těhotné ženy. Byla také paní všech divokých zvířat a ráda
lovila ve svém vozíku taženém jeleny.
Arés
Byl bůh války a byl milencem Afrodity. Byl velmi agresivní a
neoblíbený jak u bohů, tak lidí. Byl prchlivý a krutý. Jeho
symboly - hořící pochodeň, oštěp, supové a psi.
Apollon
Apollo byl v první řadě bohem proroctví. Někdy udělil dar proroctví
také smrtelníkům, které měl rád, jako například trojské princezně
Kassandře. Jako prorok a kouzelník je patronem medicíny a
uzdravování. Byl bůh slunce, světla, pravdy. Patřili mu ale i hudba,
poezie, věda a léčení. Jeho symbol vavřín.
Hermes
Hlavním prací Hermese bylo dělat posla. Jako speciální
kurýr Dia měl Hermes okřídlené sandály a klobouk.
Nosil také kouzelnou hůlku ovinutou hady. Vodil duše
mrtvých do podsvětí a také se věřilo, že měl zvláštní
magickou moc nad spánkem a sny.Hned cco se narodil
ukradl Apollonův dobytek a vyrobil lyru.Byl patronem
šibalství a zlodějů.
Athéna
nebo také Pallas-Athena,je jedním z nejdůležitějších bohů
řecké mytologie. Byla bohyní moudrosti, války, umění,
výroby, spravedlnosti a dovednosti. Athena vyskočila plně
vyzbrojená z čela Dia a byla také jeho oblíbeným potomkem.
Byla divoká a odvážná v boji, ale schvalovala jen boje na
obranu proti vnějším nepřátelům. byla také bohyní města
Athény, řemesla a zemědělství. Vynalezla uzdu, která lidem
umožnila řídit koně, dále trumpetu, flétnu, hrnec, hrábě (nebo
pohrabáč), jařmo, loď a kočár. Je zobrazována spolu s aegis
(třepený plášť někdy zobrazovaný s hlavou Gorgony), přilbou
a kopím.
Dionýsos
Byl bůh vinné révy, vína a úrodnosti. Cestoval světem a učil
lidi jak vyrábět víno, doprovázen divokými až fanatickými
následovníky. Dyonýsos nosil zvláštní hůl zvanou thyrsos.
Její symboly sova a olivovník.
Afrodita
Byla bohyně lásky a krásy. Narodila se v pobřeží v mušli.
Afrodita se vdala za Hefaista, ale milovala boha války Area.
Okouzlila každého, protože nosila kouzelný zlatý opasek,
který ji činil neodolatelnou. Afrodita byla milována a milovala
mnohými bohy i lidmi. Mezi jejími smrtelnými milenci byl
například Adonis. Mezi její syny patří Eros, Anteros,
Hymenaios a Aeneas (toho měla s trójským milencem
Anchisem). Snad nejslavnější legendou o Afroditě je příběh o
Trojské válce. Jejím stromem byla myrta a posvátnými ptáky
holub, labuť a vrabec.

Podobné dokumenty

K vládci bohů, Diovi, se donesla pověst o tom, jak jsou

K vládci bohů, Diovi, se donesla pověst o tom, jak jsou uctívají lež místo pravdy a posmívají se bohům. S lítostí a rozhořčením poznával všude, kam se na své pouti dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěly pověsti. Jeden druhému kradl a přitom mu ...

Více

Bohyně Héra, manželka všemocného Dia, je ochránkyní manželství

Bohyně Héra, manželka všemocného Dia, je ochránkyní manželství Bohyně Héra, manželka všemocného Dia, je ochránkyní manželství a dbá na posvátnost a neporušitelnost manželských svazků. Poté, co byla Héra vyvržena Kronem, odnesla ji její matka Rheia na kraj země...

Více

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH 1) V období pozdní republiky Římané nacházejí čím dál větší oblibu v řeckém umění. Na objednávku vznikají kopie i parafráze slavných děl, ale objevují se i původní díla inspirovaná řeckým uměním a...

Více